Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Herra Jeesus teki ihmeitä Jumaluudesta käsin - Raamatun todistus

Patrick Tiainen on julkisesti kirjoittanut uskonsana.com sivuston blogiin 9.7.2016 oikaisun koskien hänen opetuksiaan. Oikaisu kirjoituksessaan Patrick pyrkii oikomaan hänestä esitettyjä valheellisia väitteitä. On ikävää, että hänestä on varmasti levitetty jonkin verran väärää informaatiota siitä mitä hän opettaa ja varmaan muuallakin tavalla paneteltu ja esitetty vääriä todistuksia. Patrickin opetuksia on myös koeteltu ihan oikealla tavalla, sävyisyyden Hengessä Raamatun sanan todistuksen kautta. Kaikki arviointi ei ole ollut panettelua tai pelkkää arvostelemista.

Patrick kirjoitti oikaisu kirjoituksessaan Jeesuksen ihmisyydestä ja Jumaluudesta puolustaen sitä miten hän on siitä opettanut. Patrickin oikaisu koskien hänen opetustaan siitä ettei Jeesus tehnyt ihmeitä Hänessä olleella Jumaluuden voimalla, vaan Pyhän Hengen voimalla on vieläkin epäraamatullinen. Jos luet kirjoitukseni oikean asenteen kautta, niin kykenet näkemään etten suinkaan keskity väärään opetukseen, vaan tuon esille Raamatun sanan totuutta, mikä on kirjoituksen keskipiste, joka paljastaa väärän opetuksen. Koska olen vajavainen ja erehtyväinen ihminen, niin tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

 

Sisällys:
Patrickin oikaisu ihmisyydestä ja Jumaluudesta
Raamattu todistaa Patrickin opetuksen valheeksi
Raamattu todistaa Jeesuksen toimineen kaikessa Jumalana

 

 

Patrickin oikaisu ihmisyydestä ja Jumaluudesta

Seuraavassa on Patrick Tiaisen oikaisu koskien Jeesuksen ihmisyyttä ja Jumaluutta:

Patrick Tiainen: Olen julkisesti sanonut, että en usko Jeesuksen tehneen ihmeitä jumaluudesta käsin. Ymmärrän, että tämä on varsin puutteellinen lausahdus kaikessa yksinkertaisuudessaan, ja olen pahoillani sen aiheuttamasta hämmenyksestä. Moni on nimittäin tehnyt sen johtopäätöksen, että opetan Jeesuksen olleen pelkkä ihminen. Ei tietenkään. Jeesus oli 100% Jumala ja 100% ihminen koko ajan, neitsytsyntymästä lähtien. Se, mitä tarkoitan, on ajatus siitä, ettei Jeesus tehnyt ihmeitä Hänessä olleella Jumaluuden voimalla, vaan Pyhän Hengen voimalla. Ajattelen näin, koska muuten Jeesuksen käsky tehdä samoja asioita kuin Hän jää varsin hankalaksi täyttää. Jos Hän teki asioita Jumalana ja käski ihmisiä tekemään samoja asioita, niin miten ihmeessä opetuslapset niitä sitten tekivät, ja miten me voisimme edes haaveilla niissä teoissa vaeltamisesta? Jos Hän kuitenkin teki ne ikään kuin ihmisen lähtökohdista käsin, riippuvaisena Pyhästä Hengestä, silloin mekin voimme Jumalalle antautuneina, pyhittyineinä ja uskoa täynnä olevina astella samoihin tekoihin. Silti Jeesus oli 100% ihminen ja 100% Jumala, ja Hänen persoonansa on jakamaton. Piste.

Patrick Tiainen opettaa ristiriitaisesti ja epäraamatullisesti Jeesuksen ihmisyydestä ja Jumaluudesta. Minä en tee sitä johtopäätöstä, että Patrick opettaisi Jeesuksen olleen ainoastaan pelkkä ihminen, eikä missään vaiheessa Jumala. Minä näen Patrickin opettavan ettei Jeesus tehnyt ihmeitä Jumaluuden voimalla eikä Jumalana, vaan ihmisenä Pyhän Hengen voimalla.

Patrick sanoi ettei Jeesus tehnyt ihmeitä Hänessä olleella Jumaluuden voimalla, vaan Pyhän Hengen voimalla. Sen jälkeen Patrick jatkaa sanoen: koska muuten Jeesuksen käsky tehdä samoja asioita kuin Hän jää varsin hankalaksi täyttää. Jos Hän teki asioita Jumalana ja käski ihmisiä tekemään samoja asioita, niin miten ihmeessä opetuslapset niitä sitten tekivät, ja miten me voisimme edes haaveilla niissä teoissa vaeltamisesta?

Patrick sanoi jos Hän (Jeesus) teki asioita Jumalana ja käski ihmisiä tekemään samoja asioita kuin Jeesus. Tässä Patrick kiistää Jeesuksen tehneen ihmeitä Jumalana (on sama asia kuin Jumaluudesta käsin). Patrick väärän opetuksensa kautta ottaa Jeesukselta pois Jumaluuden siksi ajaksi kun Hän teki ihmeitä ja tunnustekoja. Patrick ei ymmärrä sitä ettei Jumaluus ja Jumalana oleminen voi tippua pois Jumalalta (Jeesus) eikä lakata olemasta missään vaiheessa, koska Jumala on aina Jumala. Tuon myöhemmin esille Raamatun todisteet siitä kuinka Herra Jeesus teki ihmeitä ja tunnustekoja Jumalana (Jumaluudesta käsin).

Patrick ei ymmärrä ihan oikealla tavalla Jumaluutta eikä Pyhän Hengen voiman toimintaa, koska hän ei ymmärrä sitä, että miten uskovat ihmiset voisivat tehdä samoja tekoja kuin Jeesus, jos Jeesus olisi tehnyt ihmeitä Jumalana. Jeesus teki ihmeitä Jumalana ollen täytetty Pyhällä Hengellä ja Hän oli samalla ihminen, koska Sana (Jumala) tuli lihaksi (ihmiseksi) Herrassa Jeesuksessa. Raamatun opetuksen mukaan Jumala tekee tekojaan uskovien kautta Pyhän Hengen voimassa, joka asuu uskovien sydämessä. Patrickin ongelma on siinä, että hän ei ymmärrä sitä kuinka Jeesus Jumalana olisi voinut tehdä ihmeitä ja kuinka Jumala ei voisi tehdä ihmeitä uskovien kautta Pyhässä Hengessä jos Jeesus olisi tehnyt Jumaluudesta käsin ihmeitä.

Jumala tekee uskovien kautta ihmeitä Pyhässä Hengessä, koska Jumala itse tekee ne teot uskovien kautta. Uskovat ihmiset eivät tee niitä tekoja, vaan Jumala Pyhän Hengen kautta. Patrickin opetus on sellainen että Jeesuksen täytyi tehdä ihmeitä ihmisen lähtökohdista käsin, riippuvaisena Pyhästä Hengestä, jolloin mekin voisimme Jumalalle antautuneena, pyhitettyinä ja uskoa täynnä voisimme astella samoihin tekoihin. Patrick inhimillistää ja rinnastaa Jumalan teot ihmisen teoiksi ja kun ihmisellä ihmisenä on tarpeeksi uskoa, niin ihminen kykenee tekemään ihmisenä samoja tekoja, joita Jumala (Jeesus) teki ihmisenä Pyhässä Hengessä, ei Jumaluudesta käsin.

Kuka haluaisi sinun uskovan ettei Jumala (Jeesus) tee ihmeitä ja tekojansa Jumalana, vaan ihmisenä? Kuka haluaisi sinun rinnastavan ja uskovan Jumalan (Jeesuksen) ihmeteot ei Jumalan teoiksi, vaan ihmisen teoiksi Pyhässä Hengessä? Kuka haluaisi sinun uskovan, ettei Jumala (Jeesus) tehnyt ihmeitä Jumalana, vaan Pyhässä Hengessä, mutta ihmisyydestä käsin, jossa keskipiste on siinä mitä ihminen tekee Pyhässä Hengessä. Oikea vastaus on paha saatana.

On aivan varmasti saatanan mielen mukaista ettet usko Jeesuksen Jumaluuteen kun Hän teki ihmetekoja. Paha saatana ei haluaisi meidän uskovan Jumalan voimaan Jumalan omana tekona, koska hän pyrkii tekemään tyhjäksi meidän uskomme Raamattuun niin kuin Raamattu opettaa. Jeesus tuli 100% Jumalaksi ja 100% ihmiseksi siksi, että Hän Jumalana ja ihmisenä saisi aikaan iankaikkisen ja kertakaikkisen syntien sovituksen, jota ei tarvitse uusia koskaan. Syntien anteeksiantamusta ja syntien sovitusta ei ole olemassa, jos Jeesukselta riistetään tai otetaan pois Jumaluus jossakin kohden, koska Hän oli koko ihmisyytensä ajan Jumala ja teki ihmeet ja kaikki tekonsa Jumalana, toisin sanoen Jumaluudesta käsin.

Jos uskot Patrickin väärän opetuksen, niin silloin sinun keskipiste on ihmisen teoissa Pyhässä Hengessä, eikä Jumalan teoissa, joita Hän tekee Pyhässä Hengessä uskovan ihmisen kautta. Patrickin opetuksen keskipiste ihmeissä on ihmisen teoissa Pyhän Hengen kautta, eikä Jumalan teoissa Pyhässä Hengessä, joita Jumala tekee uskovan ihmisen kautta.

Kol 1:
18 Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen.
19 Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi
20 ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.

Raamattu ei opeta Jumalan tekevän ihmeitä ja tekojansa ihmisen lähtökohdista käsin (ihmisenä), vaan Jumala tekee aina tekonsa Jumalana, koska Jumalan teot ovat Jumalan tekoja eivät ihmisen tekoja. Herra Jeesus ei ollut riippuvainen Pyhästä Hengestä, niin kuin me olemme, koska Hänet täytettiin Pyhällä Hengellä sitä varten, että Hänen tuli samaistua syntiseen ihmiseen, mutta Hän eli kuitenkin kaikessa ilman syntiä ja Hänen tuli olla esikoisena, että Hän olisi kaikessa ensimmäisenä. Vanhan liiton ajassa ei ollut uudestisyntymistä Pyhän Hengen kautta, jossa Pyhä Henki asuisi ihmisen sydämessä. Koska Jeesuksen tuli olla esikoinen kaikessa Jumalan tahdossa sekä Uuden Liiton järjestyksessä, niin siksi Jeesus täytettiin Pyhällä Hengellä, ei siksi, että Hän olisi siitä riippuvainen niin kuin me olemme tässä maailmanajassa vaeltaessamme.

Raamattu todistaa Patrickin opetuksen valheeksi

Puheessaan (Jeesus seminaari 1.2.2016) Patrick sanoi, kuinka Jeesus vietiin kasteen jälkeen erämaahan vihollisen kiusatessa ja koetellessa Häntä. Patrick sanoi saatanan sanoneen Jeesukselle, että jos sinä olet Jumalan Poika, niin muuta nuo kivet leiväksi. Patrick sanoi, että Jeesus olisi voinut tehdä sen eikä siinä olisi ollut mitään väärää, mutta perkele tiesi sen, että jos hän saa Jeesuksen tekemään ihmeitä Jumalisuudestaan käsin, niin Hän ei olisi enää toiminut ihmisenä ja se olisi ollut aika vakava tilanne. Patrick yhä edelleen jatkoi sanoen, että Jeesuksen täytyi olla täysin niin kuin ihminen ollakseen uhrikaritsa, joka uhrattiin meidän puolesta. Patrick jatkoi puhettaan sanoen että jos kivi alkaa muuttumaan leiväksi, niin se on luova työ ja materian muutos, joka kuuluu vain Jumalalle, joten siinä Hän olisi toiminut Jumalana, sillä se olisi ihme, jonka Jumala olisi tehnyt. Patrick sanoi, ettei Jeesus voinut muuttaa kiviä leiviksi, koska se olisi ollut luova työ ja materian muutos, jonka vain Jumala voi tehdä.

Valheen ominaispiirre on ajautua ristiriitaan Jumalan sanan totuuden kanssa sekä vääristää Jumalan sanan totuus. Patrickin opetus ettei Jeesus tehnyt ihmeitä Jumalana (Jumaluudesta käsin), vaan ihmisenä, koska luova työ on materian muutos, jonka vain Jumala voi tehdä on valheellinen opetus, jonka Raamatun sanan totuus kumoaa ja samalla paljastaa valheeksi.

Koska Patrick ottaa Jeesukselta pois Jumalana olemisen ihmetekojen yhteydessä, niin silloin Patrick ei itsekään usko Jeesuksen olleen 100% Jumala ja 100% ihminen, vaikka hän sitä tuo esille. Silloin kun Jeesukselta tiputetaan Jumaluus pois jossakin vaiheessa, mutta muuten uskotaan Hänen olevan Jumala, niin silloin ei ole enää kyse 100% Jumalana olemisesta, koska 100% Jumala on Jumala ja toimii Jumalana kaikissa tilanteissa.

Joh 2:

9 Mutta kun edeskäypä maistoi vettä, joka oli muuttunut viiniksi, eikä tiennyt, mistä se oli tullut-mutta palvelijat, jotka veden olivat ammentaneet, tiesivät sen-kutsui edeskäypä yljän

...........

11 Tämän ensimmäisen tunnustekonsa Jeesus teki Galilean Kaanassa ja ilmoitti kirkkautensa; ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen.

Raamattu opettaa Herran Jeesuksen ensimmäisen tunnusteon (ihmeen) olleen luova työ, jossa tapahtuu materian muutos, kun Herra Jeesus muuttaa veden viiniksi. Patrick puhui itsensä pussiin, koska Raamattu sanoo Jeesuksen ensimmäisen ihmeen olleen luova työ ja materian muutos, jonka vain Jumala voi tehdä ja Jeesus teki sen muuttamalla veden viiniksi. Herra Jeesus teki heti ensimmäisen ihmetekonsa Jumaluudesta käsin. Jeesuksen ensimmäinen ihmeteko toi esille Hänen Jumaluutensa, joka oli luomisihme, jossa materia muutti muotoaan. Raamatun sanan todistuksen valossa Patrickin opetus on väärä.

Raamattu todistaa Jeesuksen toimineen kaikessa Jumalana

Kol 2:
8 Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen.
9 Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti,

Raamatun todistuksen mukaan Jeesuksessa oli ja asui Jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että kun Jeesus ihmisenä ollessaan vaelsi ja teki ihmeitä ja tunnustekoja, niin Hän oli koko ajan Jumala ja teki kaiken Jumaluudesta käsin, eikä Jumaluus tippunut Hänestä pois tai lakannut olemasta missään vaiheessa.

Kun Raamattu puhuu ja opettaa Jeesuksessa olevasta Jumaluuden koko täyteydestä, niin samassa yhteydessä Raamattu sanoo ettemme saa uskoa järkeisoppeja, jotka ovat tyhjää petosta, emmekä saa uskoa ihmisten uskonnollisia perinnäissääntöjä ja maailman alkeisvoimia, vaan Herraan Jeesukseen. Oppi ettei Jeesus tehnyt ihmeitä Jumalana (Jumaluudesta käsin) on järkeisoppia (ihmisviisautta) ja tyhjä petos, koska se ei ole totta, vaan valhetta.

Joh 1:
1 ¶ Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
2 Hän oli alussa Jumalan tykönä.
3 Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.
............
14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

Raamattu opettaa Jeesuksen olleen Sana, joka on Jumala, joka tuli lihaksi (ihmiseksi) ja asui ihmisten keskellä. Ihmiset näkivät Jeesuksessa Isän Jumalan kirkkauden kaikissa Hänen teoissaan, koska Hän on Sana, joka oli Jumala.

Luuk 5:
18 Ja katso, muutamat miehet kantoivat vuoteella miestä, joka oli halvattu; ja he koettivat viedä hänet sisään ja asettaa Jeesuksen eteen.
19 Ja kun he väentungokselta eivät saaneet viedyksi häntä sisään muuta tietä, nousivat he katolle ja laskivat hänet vuoteineen tiilikaton läpi heidän keskellensä Jeesuksen eteen.
20 Ja nähdessään heidän uskonsa hän sanoi: "Ihminen, sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut".
21 Niin kirjanoppineet ja fariseukset rupesivat ajattelemaan ja sanomaan: "Kuka tämä on, joka puhuu Jumalan pilkkaa? Kuka voi antaa syntejä anteeksi, paitsi Jumala yksin?"
22 Mutta kun Jeesus tiesi heidän ajatuksensa, vastasi hän ja sanoi heille: "Mitä te ajattelette sydämessänne?
23 Kumpi on helpompaa, sanoako: ‘Sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut’, vai sanoa: ‘Nouse ja käy’?
24 Mutta tietääksenne, että Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi," -hän sanoi halvatulle-"minä sanon sinulle: nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi."
25 Ja kohta hän nousi heidän nähtensä, otti vuoteen, jolla oli maannut, ja lähti kotiinsa ylistäen Jumalaa.

Herra Jeesus antoi halvaantuneelle hänen syntinsä anteeksi. Kirjanoppineet ja fariseukset sanoivat Jeesuksen pilkkaavan Jumalaa, koska yksin Jumala voi antaa anteeksi syntejä. Jeesus sanoi Hänellä olevan kaikki valta maan päällä antaa syntejä anteeksi ja sen jälkeen Hän paransi halvaantuneen miehen, koska Hänellä oli kaikki valta maan päällä. Vain Jumalalla voi olla kaikki valta maan päällä ja koska Herralla Jeesuksella oli kaikki valta maan päällä ja Hän oli lihaksi tullut Jumala, niin Hän paransi halvaantuneen Jumalana, ei pelkkänä ihmisenä.

Joh 10:
25 Jeesus vastasi heille: "Minä olen sanonut sen teille, ja te ette usko. Ne teot, joita minä teen Isäni nimessä, ne todistavat minusta.
26 Mutta te ette usko, sillä te ette ole minun lampaitani.
27 Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua.
28 Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni.
29 Minun Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun Isäni kädestä.
30 Minä ja Isä olemme yhtä."
31 Niin juutalaiset ottivat taas kiviä maasta kivittääksensä hänet.
32 Jeesus vastasi heille: "Minä olen näyttänyt teille monta hyvää tekoa, jotka ovat Isästä; mikä niistä on se, jonka tähden te tahdotte minut kivittää?"
33 Juutalaiset vastasivat hänelle: "Hyvän teon tähden me emme sinua kivitä, vaan jumalanpilkan tähden, ja koska sinä, joka olet ihminen, teet itsesi Jumalaksi".

Kun Jeesus sanoi minä ja Isä olemme yksi (alkutekstin mukaan), niin Hän tarkoitti, sillä että tehdessään monia hyviä tekoja (myös ihmeiden kautta sairasten parantumiset) Hän on tehnyt ne niin kuin Isä, toisin sanoen niin kuin Jumala. Juutalaiset halusivat kivittää Herran Jeesuksen, koska Hän sanoi tehneensä hyvät teot (sisältää ihmeet. parantumiset jne.) Jumalana, toisin sanoen niin kuin Isä ollen yksi Isän kanssa, eli Jumala.

Fil 2:
6 joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen,
7 vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen;
8 hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti.

Jotkut ihmiset vetoavat edellä olevan Raamatun kohtaan opettaessaan ettei Jeesus tehnyt ihmetekoja Jumalana, sillä Jeesus luopui Jumaluudestaan tyhjentämällä itsensä ja ottamalla orjan muodon, tullen ihmisten kaltaiseksi. Jumalan sana ei ole kielioppia, mutta se on kuitenkin kirjoitettu kielioppisääntöjen mukaan kertoen meille esim. verbien aikamuodoista jne. että tietäisimme onko kyse menneestä, nykyisestä, tässä ja nyt hetkestä tai tulevaisuuden tapahtumista.

33/38 Raamatunkäännöksessä oleva suomenkielen olikin  sana on kreikankielen tekstissä sana hyparkhon, joka on prees.akt.part. Tämä tarkoittaa sitä, että Jeesuksella oli koko ajan Jumalan muoto (oli koko ajan Jumala). Jeesus ei ollut Jumalan kaltainen sillä tavalla kuin Jumala on, sillä Hän tuli ihmisen kaltaiseksi, mutta Jumala on iankaikkinen Henki. Jumalalla ei ole ihmiskehoa, koska Jumala on iankaikkinen Henki. Tällä tavalla Jeesus ei ollut Jumalan kaltainen, koska Hän tuli ihmiseksi, mutta Hän oli silti koko ajan Jumala myös ihmiskehossa ollessaan, koska Jumala ei voi missään vaiheessa lakata olemasta Jumala ja lakata toimimasta Jumaluudesta käsin. Raamatun kokonaisopetuksen mukaan Herra Jeesus (Jumala) tuli ihmiseksi ja oli koko ajan kaikessa mitä Hän teki yhtä aikaa Jumala ja ihminen.

Lopuksi kehotan kaikkia sävyisyydessä, rakkauden ja totuuden Hengessä lähestymään Patrickia ja kaikkia, jotka kantavat sydämessään samoja vääriä opetuksia kuin Patrick, että he tekisivät parannuksen ja hylkäisivät väärät opetukset ja ojentautuisivat Raamatun sanan totuuden mukaan Pyhän Hengen voimassa.
 

Aiheeseen liittyviä linkkejä:
Kokkolan Uskon Sana seurakunta
Kokkolan Uskon Sana seurakunta osa 2
Kokkolan Uskon Sana seurakunta osa 3
Patrick Tiaisen opetuksista
Te tulette niin kuin Jumala tietämään

 

Petri Paavola 12.7.2016

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
uskonsana.com/oikaisu/


 


 

 

 

eXTReMe Tracker