Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Herra Jeesus vihaa nikolaiittain tekoja ja oppia

Jumala antoi apostoli Johanneksen nähdä Herran Jeesuksen ilmestyksen, joka on kirjoitettu ilmestyskirjaan. Herra Jeesus puhui ilmestyksessä muun muassa nikolaiitoista ja heidän teoistaan, jota Hän vihaa. Ilmestyskirjan teksti kertoo meille mitkä olivat nikolaiittain teot ja opit, jota Herra Jeesus vihaa. Tämä on todella tärkeä aihe, joka meidän tulisi ymmärtää ja jossa meidän tulisi ojentautua totuuden mukaan ja hylätä nikolaittojen teot ja opit, sillä eräät heidän oppinsa vaikuttavat yhä tänä päivänä kristikunnan keskellä. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.
 

Sisällys:
Pergamon saatanan valtaistuin
Bileamin oppi
Nikolaiittain oppi ja teot
 

 

Pergamon saatanan valtaistuin

Ennen kuin tutkimme nikolaiittain tekoja ja oppeja, niin meidän tulee pysähtyä tutkimaan Pergamonin kaupunkia Vähässä-Aasiassa (nykyisessä Turkissa), koska siellä osa Pergamonin Jumalan seurakunnan jäsenistä eksyi harjoittamaan nikolaiittain tekoja ja oppeja.

Ilm 2:
12 ¶ Ja Pergamon seurakunnan enkelille kirjoita: ‘Näin sanoo hän, jolla on se kaksiteräinen, terävä miekka:
13 Minä tiedän, missä sinä asut: siellä, missä saatanan valtaistuin on; ja sinä pidät minun nimestäni kiinni etkä ole kieltänyt minun uskoani niinäkään päivinä, jolloin Antipas, minun todistajani, minun uskolliseni, tapettiin teidän luonanne, siellä, missä saatana asuu.

Raamattu sanoo saatanan valtaistuimen olleen Pergamossa, koska Raamatun opetuksen mukaan saatana asui Pergamossa. Minkä tähden Raamattu sanoo saatanan valtaistuimen olleen Pergamossa ja saatanan asuneen siellä? Raamattu sanoo maailman ensimmäisen uskonnon syntyneen Babyloniassa, joka oli saatanan luomus ja kapina Jumalaa vastaan. Babyloniassa palvottiin Istaria taivaan kuningattarena sekä Babylonian uskonnossa palvottiin aurinkoa. Babylonin uskonto oli koko Babylonian valtakunnan elämän keskipiste, sillä se vaikutti kaikkiin ihmisiin. Siellä missä on Babylonian uskonto, siellä on saatanan valtaistuin, koska saatana on Babylonian uskonnon hallitsija. Persian kuningas Xerxes tuhosi Babylonin ja sen temppelit noin 487 eKr. Noin 480 eKr. Babylonian papit jättivät Babylonian ja siirtyivät Vähään-Aasiaan ja valitsivat keskuspaikakseen Pergamonin kaupungin. Vuonna 133 eKr. Pergamon liitettiin Rooman valtakuntaan. Babylonian papit ja uskonto ei jäänyt lopullisesti Pergamoon, sillä he siirtyivät ja muuttivat Rooman kaupunkiin, missä he jatkoivat Babylonian uskonnon harjoittamista. Koska Babylonian uskonto tuli Babyloniasta Pergamoon, niin siksi Raamattu sanoo saatanan valtaistuimen olleen Pergamossa sekä saatanan asuvan Pergamossa.

Pergamossa oli myös kreikkalaisen käärme-jumala (Asklepios) parantumisen keskus. Babyloniassa oli myös opetus kosmisesta käärmeestä. Tässäkin on sama yhtymäkohta. Pergamossa uskottiin käärmeiden kuljettavan mukanaan käärme-jumalan parantavaa voimaa. Itse asiassa Pergamossa oli kyse saatanallisesta eksytyksestä, babylonialaisesta kosmisen käärmeen opista, joka nykyään tunnetaan nimellä kundaliinivoima tai kundaliinienergia, joka vaikuttaa ja eksyttää ihmisiä muun muassa äärikarismaattisissa piireissä.

Bileamin oppi

Ilm 2:14 Mutta minulla on vähän sinua vastaan: sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista, hänen, joka opetti Baalakia virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että söisivät epäjumalille uhrattua ja haureutta harjoittaisivat.

Bileam vietteli israelilaisia syömään epäjumalille uhrattua sekä harjoittamaan haureutta.

4 Moos 31:16 Katso, nehän ne olivat, jotka Bileamin neuvosta saivat israelilaiset antautumaan uskottomuuteen Herraa vastaan Peorin vuoksi, niin että vitsaus kohtasi Herran seurakuntaa.

4 Moos 24:25 Senjälkeen Bileam nousi, lähti matkaan ja palasi kotiinsa; ja myöskin Baalak lähti tiehensä.

4 Moos 25:
1 ¶ Niin Israel asettui Sittimiin. Ja kansa rupesi irstailemaan Mooabin tyttärien kanssa.
2 Nämä kutsuivat kansaa jumaliensa uhreille, ja kansa söi ja kumarsi heidän jumaliansa.
3 Kun Israel näin antautui palvelemaan Baal-Peoria, syttyi Herran viha Israelia kohtaan.

Israelin kansa lankesi ja eksyi palvelemaan mooabilaisten ja midianilaisten palvomia epäjumalia. Kyse ei ollut pelkästä seksisynneistä mooabilaisten kanssa, sillä Israelin kansa eksyi uhraamaan mooabilaisten epäjumalille, syömään epäjumalille uhrattua, palvomaan epäjumalia sekä harjoittamaan lihallista haureutta mooabin tyttärien kanssa. Hyvin usein kun Jumalan kansa niin Vanhassa tai Uudessa Liitossa eksyi tai eksyy epäjumalanpalvelukseen, niin se johtaa sekä lihalliseen että hengelliseen haureuteen. Hengellinen haureus on uskon yhteyttä riivaajahenkien kanssa, joka johtaa lihallisiin seksisynteihin.

Pergamon seurakunnassa vaikutti Babylonian uskonnon henki ja sitä seuraavat muut (erilaiset uskonnot ja uskomukset) siitä syntyneet epäjumalanpalvonnan muodot ja tavat. Tästä syystä riivaajahenget eksyttivät joitakin Pergamon seurakunnan jäseniä lihalliseen ja hengelliseen haureuteen. Sama vaara on myös olemassa tässä nykyajassa, sillä kun ja jos uskovat eksyvät luulemaan riivaajahenkien tekemiä ihmeitä ja oppeja Jumalan teoiksi ja Raamatun opiksi, niin silloin uskovan sydän saastuu hengelliseen haureuteen, joka myös voi johtaa lihalliseen haureuteen.

Nikolaiittain oppi ja teot

Ilm 2:
15 Niin on myös sinulla niitä, jotka samoin pitävät kiinni nikolaiittain opista.
16 Tee siis parannus; mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi pian ja sodin heitä vastaan suuni miekalla.

Ilm 2:6 Mutta se sinulla on, että sinä vihaat nikolaiittain tekoja, joita myös minä vihaan.

Kun luet ilmestyskirjan 2 luvun jakeet 14 ja 15, niin huomaat kuinka nikolaiittain oppi yhdistetään samaksi asiaksi Bileamin opin kanssa, eli epäjumalille uhratun ja haureuden harjoittamisen kanssa. Jeesus sanoi vihaavansa nikolaiittain tekoja. Miksi Jeesus nimenomaan sanoi vihaavansa nikolaiittain tekoja ja tuliko viha ainoastaan sen takia, että nikolaiitat opettivat Bileamin oppia? Itse uskon, että Jeesuksen viha nikolaiittain tekoja kohtaan tuli nimenomaan Bileamin opin takia. Ennen kuin tutkimme sitä miksi Jeesus vihaa nikolaiittain tekoja, niin on syytä tutkia ja käydä lävitse mitä nikolaiitat edustivat ja opettivat.

Alkuseurakunnan jälkeen vaikuttaneet henkilöt kuten esim Irenaeus (n. 120-202 jKr.) sanoi nikolaiitta sanan tulevan Nikolauksesta, joka oli eräs alkuseurakunnan seitsemästä seurakuntapalvelijasta (Apt 6:5). Jotkut ovat sanoneet Nikolauksen luopuneen uskosta sekä perustaneen nikolaiittojen lahkon. Edellä oleva on pelkkä olettamus, mutta ei varma tieto, eikä Raamattu opeta Nikolauksen uskosta luopumista saati oman lahkon perustamista. Irenaeus sanoi nikolaiittain oppien olleen laittomuutta ja rietasta sukupuoliyhteyttä naisten kanssa ja epäjumalille uhratun syömistä. Tertullianus (n. 155-230 jKr.) sanoi Nikolaiitojen olleen gnostilainen lahko.

Jotkut opettavat nikolaitta nimen olevan vertauskuvallinen, joka tarkoittaisi samaa kuin bileamilaiset, koska kreikankielen nikos tarkoittaa voittoa ja laos ihmisiä (kansa), joka vastaisi hepreankielen Bileam sanaa Bilam, joka tarkoittaa ihmisten tuho. Tämän opetuksen mukaan nikolaiitat olivat bileamilaisia, eli ihmisten tuhoajia haureuden ja epäjumalien palvonnan tähden.

Nikolaiitta sana on kreikaksi nikolaites, joka tarkoittaa ihmisten tuho sekä ihmisten valloittaminen tai voittaminen. Nikolaites tulee sanoista nikos (voitto, voittaa) ja laos (ihmiset, kansa). Minä uskon, että nikolaiitta sana tarkoittaa samaa asiaa kuin bileamilaisuus, siitäkin huolimatta, että nikolaiittoja olisi johtanut Nikolaos niminen mies, koska ilmestyskirja 2:14,15 rinnastaa Bileamin opin nikolaiittojen teoiksi. Nikolaiitta sana antaa meille vihjeen siitä, että kyseessä on toiminta, jonka kautta ihminen voitetaan ja alistetaan voiton ja vallan alaisuuteen. Bileam (bilam) hepreankielellä tulee sanoista bal (ei) ja am (kansa). Ilmestyskirjan luvussa 2 kerrotaan Pergamossa olevan saatanan valtaistuin, joka tarkoitti maailman ensimmäisen uskonnon, eli Babylonian uskonnon harjoittamista, johon kuului auringonpalvonta. Ilmestyskirjan 2 luku kertoo Bileamin opista, joka johdatti Israelin kumartamaan (palvomaan) mooabilaisten epäjumalia. Mooabilaiset palvoivat muun muassa aurinkojumalaa ja harrastivat auringonpalvontaa. 

Nikolaiittojen teot olivat lihallista ja hengellistä haureutta, johon kuului myös Bileamin oppeja ja Babylonian uskonnon oppeja ja auringonpalvontaa. Tämän lisäksi nikolaiitta sana tulee sanoista nikos (voitto) ja laos (kansa) ja sen lisäksi nikolaites sanan merkitys on  ihmisten tuho sekä ihmisten valloittaminen tai voittaminen, joka tarkoittaa, että nikolaiittojen keskuudessa vaikutti oppi, jonka mukaan kansa joutui tottelemaan ja oli alistettu uskomaan väärää pappeutta ja johtajuutta. Kun tutkimme Babyloniasta alkuisin olevaa auringonpalvonta ja taivaan kuningatar kulttia ja uskontoa, niin sen eräs merkittävä piirre oli papisto, joka harjoitti kontrollia ihmiseen nähden, hallitsi ihmisiä uskonnolla sekä alisti ihmiset uskomaan ja palvomaan auringonjumalaa ja muita epäjumalia. Nikolaiitta (nikolaites) sana antaa meille selkeän vihjeen ihmisten alistamisesta uskonnollisten oppien ja tekojen kautta.

Herra Jeesus käski Pergamon seurakuntaa tekemään parannusta, joka tarkoitti nikolaiittojen tekojen oppien ja vallassa olevien parannuksen tekemistä sekä myös seurakunnan tulee poistaa keskuudestaan ne jotka eivät tahdo tehdä parannusta nikolaiittojen teoista ja opista.

2 Kun 23:5 Hän pani myös viralta epäjumalain papit, jotka Juudan kuninkaat olivat asettaneet polttamaan uhreja uhrikukkuloilla Juudan kaupungeissa ja Jerusalemin ympäristössä ja jotka polttivat uhreja Baalille, auringolle, kuulle, eläinradan tähdille ja kaikelle taivaan joukolle.

Raamatusta tulee esille kuinka Baalin palvontaan kuului myös auringonpalvonta jne. Raamatun opetuksen mukaan Bileam johdatti Israelin uskottomuuteen Herraa kohtaan, jonka seurauksena Israelin kansa rupesi irstailemaan Mooabin tyttärien kanssa sekä palvomaan ja kumartamaan mooabilaisten epäjumalia, jotka palvoivat Baalia ja aurinkoa.

Vuonna 1967 Jordaniasta paikasta nimeltä Deir-Alla tehtiin arkeologinen löydös, tekstikaiverrus, joka on noin 700-luvulta eKr. Löydös paikan arvellaan olleen "pyhän" temppeliprostituution harjoittamisen keskuspaikka. Tekstikaiverruksessa sanotaan seuraavasti:

1. Bileamin Peorin pojan kirjakäärö, miehen joka näkee jumalat: katso, jumalat tulivat yöllä hänen luokseen ja puhuivat hänelle. 2. Näiden sanojen mukaisesti, ja he sanoivat Bileamille Peorin pojalle näin: viimeinen liekki on ilmestynyt; tuomion tuli on ilmestynyt. 3. Bileam nousi aamulla ... eikä kyennyt syömään ja hän itki. 4. Runsaasti. Hänen kansansa tuli hänen luoksensa ja he sanoivat Bileamille Peorin pojalle: miksi paastoat ja miksi itket? Ja hän 5. sanoi heille: Istukaa, minä näytän teille mitä kaikkivaltias ......... tulkaa miettikää jumalien tekoja. 6. Jumalat ovat kokoontuneet yhteen ja kaikkivaltias piti kokouksen, ja he sanoivat Shamashille: Sulje taivas pilvelläsi! Olkoon siellä pimeys, ei valoa. 7. varjo ei kirkkautta; sillä sinä isket kauhulla pimeyden pilvellä .......

Arkeologinen löydös paljastaa Bileamin olleen Shamash auringonjumalan palvoja. Babylonialainen teos Gilgamesh kertoo Shamashin siunauksesta. Shamash tarkoittaa aurinkoa. Edellä olevasta arkeologisen löydöksen tekstistä on myös kiistaa siitä puhuuko teksti jostakin muusta kuin Shamashista. Tekstilöydös kuitenkin viittaa selkeästi aurinkojumalaan, jonka tuli sulkea valo pimeydellä. Tekstilöydös kertoo Bileamin olleen Peorin poika, joka palvoi epäjumalia. Raamattu sanoo Bileamin olleen Peorin poika, joka johdatti Israelin kansan palvomaan mooabilaisten epäjumalia, jotka palvoivat aurinkoa. Niin tekstilöydös kuin Raamattukin tuo esille sen, että Bileam oli tekemisissä auringonpalvonnan kanssa. Koska Herra Jeesus ilmestyskirjassa rinnastaa nikolaiittain teot Bileamin oppiin, niin sen perusteella voimme sanoa nikolaiittojen oppiin kuuluneen myös auringonpalvontaa sekä lihallista ja hengellistä haureutta.

Rooman katolinen kirkko (RKK) on Babylonian uskonnon perillinen ja katolinen kirkko tuo esille avoimesti auringonpalvontaan liittyviä tunnuksia ja symboleita. Vatikaanissa pyhän Pietarin aukioon on kuvattu suuri kahdeksansäteinen auringonpyörä, joka on pakanallinen symboli. Auringonpyörän keskellä on suuri obeliski, jonka keisari Galigula toi Heliopoliksesta Roomaan. Obeliksejä käytettiin myös auringon palvontaan. Pietarin aukion keskellä on myös pieni nelisäteinen auringonpyörä, joka on samanmuotoinen ja samanlainen kuin on löydetty alttari kivestä Hasorista Baalin temppelistä. Shamash oli mesopotamialainen aurinkojumala, jota palvottiin Akkadiassa, Assyriassa ja Babylonissa. Tähän auringonpalvonnan kulttiin liittyi juomauhri epäjumala Shamashille. RKK:n eukaristiassa (ehtoollinen) kannetaan aurinkosymbolia sekä uhrataan uudestaan Jeesus viinin ja leivän uhrissa.

Babylonian auringonjumala kulttiin liittyi myös papisto, joka hallitsi kansaa uskonnon kautta sekä alisti kansaa uskonnolla. Katolinen kirkko opettaa kirkkonsa papin toimivan  vihkimyksen sakramentin kautta Kristuksen persoonassa, joka tarkoittaa sitä, että katolisella papilla on kirkon opetuksen mukaan valta toimia itse Kristuksen voimassa ja persoonassa (kat.katekismus 1548, 1563). Nikolaiitta sana antaa meille vihjeen siitä, että nikolaiittojen keskuudessa oli oppi ja näkemys johtajuudesta, jonka kautta seurakunta alistettiin ja pakotettiin hyväksymään johtajien opetukset. Kreikankielen sana nikolaites (nikolaiitta) tarkoittaa ihmisten voittaja, kukistaja, valloittaja ja tuhoaja. Nikolaites tulee sanoista nikos (voitto, voittaa) ja laos (kansa). Kaiken edellä kirjoitetun perusteella voidaan sanoa nikolaiittojen olleen tekemisissä auringonpalvonnan kanssa sekä heidän johtajansa hallitsivat ja pakottivat seurakunnan uskomaan samalla tavalla kuin johtajat uskoivat ja opettivat.

1 Piet 5:
1 ¶ Vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehoitan, minä, joka myös olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvä:
2 kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta,
3 ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina,
4 niin te, ylipaimenen ilmestyessä, saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen.

Raamattu opettaa ettei seurakunnan johtajat (vanhimmat) saa herroina hallita seurakuntaa. Tämän lisäksi Raamattu kehottaa koettelemaan kaiken, joka tarkoittaa myös sitä, että seurakunnan pitää Raamatun sanan kautta koetella seurakunnan johtajien opetus. Seurakunnan hallitseminen johtajan tai johtajien kautta on väärää toimintaa, joka johdattaa seurakunnan pois Ylipaimen Herran Jeesuksen hallintavallan alta ihmisen kontrollin ja hallintavallan alaisuuteen.

Herra Jeesus vihasi nikolaiittojen tekoja, koska he opettivat Bileamin oppeja (auringonpalvontaa, lihallista ja hengellistä haureutta) sekä syrjäyttivät Jeesuksen Ylipaimenen paikalta johtamalla itse seurakuntaa sitä kontrolloiden ja alistaen. Nikolaiittojen tunnusmerkkinä on myös väärä pappeus ja johtaminen, joka tulee selkeimmin esille Rooman katolisessa kirkossa, mutta vaikuttaa myös niissäkin uskovien yhteyksissä, missä yksi mies johtaa seurakuntaa vanhinten yläpuolella, koska tällä tavalla tämä yksi ihminen asettuu Ylipaimen Jeesuksen paikalle. Nikolaiittojen tekojen ja oppien perusta on Babylonian saatanallisessa uskonnossa, jota Herra Jeesus vihaa, koska se on kaikkien uskontojen ja eksytysten äiti.
 

Petri Paavola 27.9.2016

 

Lähteet:
Raamattu 33/38

Biblia 1776

King James Version 1769
Katolinen katekismus 2005
jewishchristianlit.com
ancienthistory.about
newworldencyclopedia.org
seat satan ancient pergamum

 

eXTReMe Tracker