Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Jerusalemin kolmas temppeli ja pakanauskonnot

Juutalainen Yoni Tzadok kouluttaa tulevan kolmannen temppelin pappeja (lähde israel365news.com). Tzadokin perustama koulu ei saa kaikkien juutalaisten valtavirran rabbien ja kirjanoppineiden hyväksyntää. Siitä huolimatta ettei Tzadokin pappiskoulu kolmatta temppeliä varten saa kaikkien juutalaisten rabbien ja kirjanoppineiden hyväksyntää, niin Tzadokin ajattelutavassa on samanlaisia piirteitä kuin Sanhedrinin puhemiehellä (Hillel Weiss). Tzadokin ajatuksista ja mietteistä käy selvästi ilmi se kuinka tuleva Jerusalemin kolmas temppeli on antikristillinen hanke. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Temppeli kaikkien kansojen rukoushuone
Vatikaani ekumenia Jerusalemin temppeli
Tuhatvuotinen valtakunta
Loppusanat

 

 

 

Temppeli kaikkien kansojen rukoushuone

Yoni Tzadok sanoo kuinka ensimmäinen vaatimus temppelin sisälle astumiseen on pyhän kielen puhuminen, joka ei ole hepreankieli, vaan paluu takaisin siihen kieleen mitä ihmiset puhuivat ennen Baabelin tornin rakentamisen aiheuttamaa kielten sekoitusta.

Kun tutkimme Raamattua niin esimerkiksi Aadamin ja Eevan nimet ovat hepreankieltä. Aadam (אדם) tarkoittaa ihmistä ja Eeva (חוה) elämää.  Raamattu sanoo 1 Moos 11:1 kuinka kaikessa maassa oli yksi ja sama kieli ennen Baabelin tornin rakentamisen seurauksena tapahtunutta kielten sekoitusta. Baabelissa ihmiskunta pyrki yhdessä ja yksimielisesti (ensimmäinen versio ekumeniasta) palvelemaan ja palvomaan saatanaa jumalatar ja jumaluus uskomus ja oppien kautta. Tämän takia Jumala aiheutti kansojen hajaannuksen ja kielten sekoituksen.

1 Moos 10 luvusta kun tutkimme, niin näemme kuinka Haamin ja Jaafetin jälkeläisten keskuuteen ilmestyi toisessa sukupolvessa vierasperäisiä nimiä, joka oli seurausta kielten sekoituksesta. Seemin jälkeläisistä polveutui Israelin kansa. Ennen kielten sekoittamista maan päällä puhuttu yksi kieli oli Raamatullinen hepreankieli, jota Aadam ja Eeva ja heidän jälkeläisensä puhuivat. 

Jos Yoni Tzadokin esille tuoma asia toteutuu, että kolmannen temppelin papit puhuvat, jotakin "vanhaa pyhää kieltä", joka ei ole hepreankieli, niin kyseessä voisi olla itse saatanan keksimä ja luoma kieli. Jos näin tulee käymään ja kolmannen temppelin papit alkaisivat puhumaan tällaista "vanhaa pyhää kieltä" temppelissä, niin se olisi saatanan harhautus ja eksytys, jonka kautta hän pyrkisi valehtelemaan maailmalle, että maailman ensimmäinen ja alkuperäinen kieli ei olekaan heprea, vaan tämä "vanha pyhä kieli".

Raamatun sanan mukaan saatana vääristelee totuutta ja se ei olisi mikään ihme, jos saatana tässä lopunajassa nostaisi esille sellaisen valheen, ettei hepreankieli ole maailman ensimmäinen pyhä kieli. Toki jo aikaisemmin historiassa on tuotu esille sellaisia ajatuksia ettei hepreankieli ole maailman ensimmäinen kieli.

Jos kolmannessa temppelissä otettaisiin käyttöön tällainen "vanha pyhä kieli", joka on saatanallinen valhe, niin sen kautta tutut Raamatun sanan totuuteen perustuvat sanat ja käsitteet voisivat saada uuden sisällön. Jos näin kävisi niin tällainen uusi sanojen sisältö perustuisi valheeseen. Aika tulee näyttämään tulevatko Jerusalemin kolmannen temppelin papit puhumaan hepreaa vai jotakin "vanhaa pyhää kieltä".

Yoni Tzadokin perustamassa koulussa hän kouluttaa juutalaisia miehiä Leevin heimosta, jotka tulevat palvelemaan pappeina kolmannessa temppelissä. Tzadok sanoi, että hänen koulunsa on auki kaikille, ei vain papeille ja leeviläisille, ei vain juutalaisille, vaan myös muslimeille ja kristityille. Tzadokin mukaan tämä on seuraava vaihe, mihin jokaisen tulisi valmistautua. Tzadok sanoi antavansa avaimia jokaiselle, joka haluaa avata ovia tähän maailmaan ja seuraavaan vaiheeseen. Tzadok sanoi, että avaudu ja muista, että kokonaan uusi maailma on täällä.

Tzadok valmistautuu ja kouluttaa kolmannen temppelin pappeja uuden maailmanjärjestykseen aikakauteen. Tzadokin ajatus siitä, että hänen koulunsa on auki myös muslimeille ja kristityille on hyvin samanlainen kuin Sanhedrinin puhemiehen Hillel Weissin ajatuksenjuoksu.  Sanhedrinin johtaja Hillel Weiss on sanonut ettei Jerusalemiin rakennettava kolmas temppeli ole juutalaistemppeli. Hillel Weiss sanoo, että Jerusalemin temppelissä saa rukoilla (palvoa) juutalaisten Jumalaa, muslimien Allahia tai mitä tahansa jumaluutta.

Jerusalemiin rakennettava kolmas temppeli tulee olemaan uuden maailmanjärjestyksen ja antikristillisen hengen temppeli, missä kuka tahansa saa palvoa mitä tahansa jumalaa tai jumalatarta. Jerusalemin kolmas temppeli tulee olemaan myös temppeli, missä antikristus tulee julistamaan omaan jumaluuttansa sekä asemaansa kaikkien kansojen messiaana ja pelastajana. Kabbalistiset ortodoksijuutalaiset sanovat, että Raamattu opettaa Jerusalemin temppelin olleen kaikkien kansojen rukoushuone ja siksi tulevassa kolmannessa temppelissä kuka tahansa saa palvoa mitä tahansa jumaluutta, mitä hän haluaa palvoa.

Raamatussa (Jes 56:3-7) Herraa sanoo, että ne muukalaiset (pakanat), jotka ovat liittyneet Herraan ja palvelevat, ja rakastavat Herraa, jotka pysyvät Herran liitossa, niin heitä Herra ilahduttaa rukoushuoneessaan ja heidän uhrinsa ovat Jumalalle otolliset, sillä Herran huonetta (temppeli)  on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi.

Raamattu sanoo, että vanhan liiton temppeli oli sillä tavalla kaikkien kansojen rukoushuone, että kuka tahansa pakana, mistä tahansa kansasta sai tulla palvomaan Herraa Jumalan temppeliin, jos hän oli liittosuhteessa Jumalan kanssa ja uskoi Israelin ja Raamatun Jumalaan. Raamatun sanan opetus kumoaa sellaisen valheellisen opetuksen, joka sanoo, että VL:n temppelissä kuka tahansa sai palvoa mitä tahansa jumaluutta.

Vatikaani ekumenia Jerusalemin temppeli

Vuonna 2003 lokakuun 10-12 päivinä, Portugalin Fatimassa pidettiin Vatikaanin ja YK:n toimesta uskontojen välinen ekumeeninen Jumalan tulevaisuus konferenssi. Fatiman pyhäkköä (temppeli) kehitetään keskukseksi, minne kaikki maailman uskonnot kokoontuvat kunnioittamaan heidän erilaisia jumaliansa. Pyhäkön johtaja (kirkkoherra) monsignor Luciano Guerra sanoi kongressissa, että Fatima tulee muuttumaan paremmaksi.

Guerra sanoi hinduille, muslimeille, ortodokseille, buddhalaisille ja Afrikan pakanaedustajille: Fatiman tulevaisuus, tai Jumalan ja Hänen äitinsä kunnioitus tässä pyhäkössä täytyy kulkea sellaisen pyhäkön luomisen kautta, missä erilaiset uskonnot voivat sekoittua. Uskontojen välinen dialogi Portugalissa ja katolisessa kirkossa on vielä alkuvaiheessa, mutta Fatiman pyhäkkö ei ole välinpitämätön tälle tosiasialle, ja on avoin olemaan universaalisen kutsumuksen paikka.

Guerra sanoi, tosiasia on että Fatima on muslimin ja Muhammedin tyttären nimi, joka osoittaa, että pyhäkön täytyy olla avoin erilaisten uskojen ja uskomusten olemassaololle. Tämän jälkeen Guerra totesi: Siksi meidän täytyy olettaa, että mikä tapahtui tällä tavalla oli siunatun neitsyt Marian tahto.

Fatiman kongressin eräs pääpuhuja jesuiittateologi ja jesuiittapappi Jacques Dupuis sanoi, että maailman uskontojen täytyy yhdistyä. Dupuis totesi, uskonnon tulevaisuus tulee olemaan uskontojen yhdistyminen universaalisessa Kristuksessa, joka tyydyttää kaikkia.

Dupuis sanoi kongressissa myös seuraavasti: Muut uskonnolliset perinteet maailmassa ovat osa Jumalan suunnitelmaa ihmiskunnalle ja Pyhä Henki toimii ja on läsnä buddhalaisissa, hinduissa ja muissa kristittyjen ja ei-kristittyjen pyhissä kirjoituksissa ja uskoissa. Jumalan valtakunnan universaalisuus salii tämän, eikä tämä ole mitään muuta kuin moninainen muoto saman pelastuksen salaisuuden jakamisesta. Lopulta on toivottavaa, että kristitty tulee paremmaksi kristityksi ja hindusta tulee parempi hindu.

Fatiman kongressin virallinen lausunto toi esille, ettei uskonnot saa käännyttää toinen toisiaan, toinen uskonto ei voi valaista toista. Lausunnossa sanottiin myös ettei mikään uskonto saa vahvistaa itseään ja vähätellä muita, sillä avoin dialogi on tie sillan rakentamiseen ja vuosisatojen vihan muurien purkamiseen.

Jesuiittapappi Jacques Dupuis siteerasi Fatiman kongressissa ranskalaisen vapaamuurari Yves Marsaudonin tekstiä, joka kuuluu seuraavasti:

Voi sanoa, että ekumenia on vapaamuurariuden laillinen poika. ... Meidän aikanamme, veljemme Franklin Roosevelt väitti, että heillä kaikilla on mahdollisuus palvoa jumalaa, seuraamalla heidän periaatteitaan ja vakaumustaan. Tämä on suvaitsevaisuutta ja se on myös ekumeniaa. Me perinteiset vapaamuurarit sallimme itsellemme selventää ja muuttaa tämän juhlitun valtiomiehen sanontaa soveltamalla sitä olosuhteisiin: katolilaisille ortodokseille, protestanteille, israelilaisille, muslimeille, hinduille, buddhalaisille, vapaa-ajattelijoille, vapaa uskoisille, meille ja nämä ovat vasta ensimmäisiä nimiä; vapaamuurarius on meidän perheemme nimi.

Katolinen jesuiittapappi Dupuis siteerauksensa kautta antoi vapaamuurareille tämän nykyisen ajan ekumenian hyväksynnän ja toivotti vapaamuurarit ekumeenisen perheen jäseniksi.

Katolisen kirkon ekumenia uskontojen yhdeksi tulemiseksi on alkanut jo kauan aikaa sitten. Vatikaanin toinen konsiili (1962-65) aloitti katolisen kirkon virallisen ekumeenisen sillan rakentamisen. Sen jälkeen asiat ovat edenneet ja vuonna 1980 katolinen kirkko ilmoitti:

”Uskova juutalainen, islaminuskoinen, hindu tai buddhalainen, joka elää vakaumuksensa mukaisesti ja etsii rehellisesti totuutta, voi aivan varmasti saavuttaa ikuisen pelastuksen. Sama koskee jopa ateistejakin, jotka koettavat  elää oikein ja toimia omantuntonsa mukaan … Mutta nekin, jotka saavuttavat ikuisen pelastuksen näkyvän kirkon ulkopuolella, pelastuvat kirkon kautta. Etsiessään Jumalaa, he etsivät myös häntä, jonka Jumala on lähettänyt maailmaan ... perustamaan kirkkoa, jonka kautta Jumala tahtoi lähettää pelastuksen maailmaan” (Katolinen tiedotuskeskus: Katolinen uskomme, s. 146, 1980).

Katolisen kirkon ekumenia hyväksyy kaikki kirkot, kirkkokunnat, herätysliikkeet, uskonnot ja ateistit sekä myös vapaamuurarit. Tämän ekumenian päämäärä on muodostaa yksi uusi maailmanuskonto, antikristillinen uuden maailmanjärjestyksen uskonto, jonka johtoon antikristus tulee astumaan, kun hän ilmestyy antikristuksena maan päälle. Tämä suuri lopunajan portto julistuttaa toinen toisensa "pelastuneiksi", kukin oman uskonsa tai ideologiansa kautta. Todellisuudessa kukaan sellainen ei ole Jumalan pelastuksen sisäpuolella, vaan sen ulkopuolella, jolla ei ole henkilökohtaista suhdetta Herraan Jeesukseen Raamatullisen evankeliumin uskomisen kautta.

Vapaamuurarit ovat tunnustaneet palvovansa luciferia "hyvää jumalaa", joka taistelee Adonaita "pahaa Jumalaa" vastaan (Raamatun Jumala). YK:n toiminnassa mukana ollut David Spangler on sanonut kuinka jokaisen joka haluaa tulla sisälle uuteen maailmanjärjestykseen on palvottava luciferia. Vapaamuurarien jumala, joka on todellisuudessa saatana tulee olemaan se "jumala", jota lopunajan uusi maailmanuskonto tulee palvomaan julkisesti ja avoimesti. Raamatun Hyvä Jumala, Herra Jeesus tulemuksessaan tuhoaa antikristillisen uuden maailmanuskonnon.

Antikristus ihmiskunnan suuri pettäjä ja eksyttäjä tulee koko maailmalle universaalisena kristuksena, joka pettää koko jumalattoman maailman valheidensa kautta. Antikristus on universaali kristus ja suvaitseva kristus, koska hän on kaikille kaikkea ja hyväksyy jokaisen uskon ja uskomuksen. Nykyään vallalla oleva suvaitsevuuden henki, joka pakottaa ihmiset hyväksymään kaikenlaista syntiä on antikristillisen hengen mätä hedelmä, joka huipentuu siinä, kun antikristus ilmestyy ja suvaitsee kaikkien synnissä elävien ihmisten seurata ja palvoa häntä ja saatanaa.

Yoni Tzadok ja Hillel Weiss ovat saman ekumeenisen valheenhengen petoksessa mukana kuin edellä luetellut tahot, kun he julistavat uuden maailman uskoa, jossa itse kukin saa uskoa mihin jumaluuteen tahansa. Jerusalemin temppeli tulee olemaan antikristillisen maailmanuskonnon päänäyttämö antikristuksen johdolla. Ekumenia on lopunajan uusi Baabelin torni, joka tulee tuhoutumaan Herran Jeesuksen tulemuksessa.

Tuhatvuotinen valtakunta

Tzadok sanoi kuinka kommunikointi ja kanssakäyminen kolmannessa temppelissä, ja itse asiassa koko maailma tulee palaamaan aikaan ennen Baabelia ja Eedenin paratiisin jälkeiseen aikaan ja tilaan. Tzadokin mukaan tämä Messiaan jälkeen tuleva siirtymä on kerrottu profeetta Sefanjan kautta (Sef 3:9).

Sef 3:
7 Minä olen sanonut: Ainoastaan pelkää minua ja ota varteen kuritus, niin ei hävitetä tytär Siionin asumusta, ei mitään siitä, mitä minä olen hänelle säätänyt. Kuitenkin he varhaisesta alkaen ovat aina pahemmin tehneet.
8 ¶ Sentähden odottakaa minua, sanoo Herra, odottakaa sitä päivää, jona minä nousen saaliille. Sillä minun tuomioni on, että minä kokoan pakanakansat, saatan kokoon valtakunnat vuodattaakseni heidän päällensä tuimuuteni, vihani kaiken hehkun; sillä minun kiivauteni tuli kuluttaa koko maan.
9 Silloin minä muutan puhtaiksi kansain huulet, niin että ne kaikki rukoilevat Herran nimeä, palvelevat häntä yksimielisesti.

Tzadok luulee virheellisesti, että kun kolmas temppeli on rakennettu Jerusalemiin ja messias (lue antikristus) ilmestyy maan päälle, niin silloin maailma palaisi puhtauden ja viattomuuden aikakauteen. Todellisuudessa silloin maailma astuu täyden pahuuden, eksytyksen ja petoksen aikakauteen, joka huipentuu antikristuksen ilmestymiseen.

Sefanja 3:7-9 puhuu siitä kun Jumala tulee tuomitsemaan maan päällä olevan jumalattomuuden Herran Jeesuksen tulemuksessa. Herran Jeesuksen tulemuksen jälkeen maan päälle asetetaan tuhatvuotinen valtakunta (kuningaskunta), jossa Herra Jeesus hallitsee Rauhanruhtinaana Jerusalemista käsin.

Sefanja 3:9 opettaa siitä kun tuhatvuotisessa valtakunnassa kaikki Jumalan kaikkina aikoina pelastamat ihmiset palvelevat Jumalaa kirkastetun ruumiin kaltaisessa tilassa, jolloin kuolemalla ei ole enää valtaa heihin. Tuhatvuotisen valtakunnan aikakaudessa olevat kaikkien aikojen Jumalan pelastamat ihmiset ovat tulleet Jumalan armosta täydellisiksi, ja siksi kuolemalla ei ole enää valtaa heihin. Sef 3:9 sanoo Jumalan muuttavan kansain (Jumalan pelastamat ihmiset) huulet puhtaiksi, joka tapahtuu tuhatvuotisen valtakunnan aikakaudessa. Heidän huulensa (puheensa, ajatuksensa) ovat tulleet puhtaiksi, koska Jumala on tehnyt heidät täydellisiksi Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta.

Tuhatvuotisessa valtakunnassa on myös pakanakansojen jäänteitä ja tähteitä, jotka jäävät eloon Herran Jeesuksen tulemuksessa. Jumalan pyhät (Jumalan pelastamat ihmiset) tulevat hallitsemaan Messias - Kuningas Jeesuksen kanssa näitä pakanakansojen tähteitä tuhatvuotisessa kuningaskunnassa.

Loppusanat

Herra Jeesus varoitti Matteuksen evankeliumin luvussa 24 jakeessa 26, että Hänen opetuslapsensa eivät saa uskoa antikristukseen, jos hän on erämaassa tai kammiossa (temppelin salainen huone). Sen jälkeen Herra Jeesus sanoi, että kun Hän tulee, niin Hän tulee niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen ja suuren ahdistuksen jälkeen kaikki maan sukukunnat näkevät Jeesuksen tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.

Toisin sanoen Herran Jeesuksen sanoista voidaan nähdä sellainen varoitus, että Jeesus varoitti etteivät Hänen opetuslapsensa uskoisi antikristukseen, joka tulee Jerusalemin temppeliin (kolmanteen) julistaen olevan "messiaan tulemus". Jeesus sanoi ettei Hänen tulemuksensa tapahdu siten, että Hän tulee ilmestymään Jerusalemin temppelissä päivien lopulla, vaan että kun Hän tulee, niin Hän tulemuksensa tapahtuu näkyvästi taivaan pilven päällä, kun Hän tulee suurella voimalla ja kirkkaudella.

Jerusalemin temppeli on kapinahanke Jumalaa vastaan, joka huipentuu antikristuksen julistuksella, kun hän julistaa kolmannessa temppelissä olevansa jumala ja maailman pelastaja. Uudessa Liitossa Herran Jeesuksen opetuslapset ovat Jumalan temppeli, eikä Jumalalla ole mitään muuta, eikä tule olemaan mitään muuta Jumalan temppeliä tässä Uuden Liiton ajassa kuin Herran Jeesuksen opetuslapset.

Raamatun sanan kehotuksen mukaisesti siunaan Israelia ja juutalaisia, ja toivon ja rukoilen heidän pelastumistaan uskon kautta Herrassa Jeesuksessa. Tuomitsen antisemitismin sen kaikissa muodoissaan. Israelin siunaamiseen ei kuulu ortodoksijuutalaisten syntien ja valheiden tukeminen. 

Herra Jeesus vuodatti verensä, ja kuoli ristillä, ja tämän sovitustyön kautta, kun ihminen tunnustaa syntinsä Jumalalle ja uskoo Herraan Jeesukseen, niin hän saa syntinsä anteeksi sekä iankaikkisen elämän, ja hänestä tulee Uuden Liiton temppeli, jossa Jumala asuu Henkensä kautta. Amen, kiitos Herralle, Messias Jeesuksen verestä ja sovitustyöstä.

 


 

Petri Paavola 22.1.2021

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
israel365news.com/new school revives ancient biblical language required to enter 3rd temple watch
kotipetripaavola.com/ jerusalemin kolmas temppeli ja epajumalanpalvelus
traditioninaction.org/ HotTopics/ PortugalNews


 


 

 

 

eXTReMe Tracker