Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Joikaaminen ja shamanismi

Sain sydämelleni voimakkaasti aiheen joikaamisesta ja sen yhteydestä shamanismiin. Syy kirjoitukselleni on se, että uskovien keskuudessa on yleistynyt joikaaminen ns. kristillisenä joikaamisena, joka ei ole kuitenkaan Jumalan tahdon mukaista. Olen ollut asian kanssa rukouksessa sekä tutkinut sitä ja sen takia kirjoitan tästä aiheesta. Haluan myös tuoda sen esille ettei kirjoitukseni ole vihapuhetta tai rasismia saamelaisuutta kohtaan, vaan tuon esille kirjoituksessani sen kuinka Herran Jeesuksen opetuslapsen tulisi hylätä elämästään pois kaikenlaisten uskontojen opetukset ja uskomukset, jotka eivät saa elämän voimaansa Raamatun sanan totuudesta. Koska olen vajavainen ja erehtyväinen ihminen, niin siksi kehotan sinua tutkimaan ja koettelemaan kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Kaikkia asioita ei voi pyhittää Jumalalle
Saamelainen uskonto shamanismi jumaluudet
Älä opettele jäljittelemään epäjumalanpalvelusta
Loppusanat

 

Kaikkia asioita ei voi pyhittää Jumalalle

Room 12:21 Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä paha hyvällä.

Monilla uskovilla on sellainen uskomus, että paha voitetaan hyvällä kun paha ja pahuus valjastetaan hyvyyden ikeeseen. Raamattu ei opeta, että pahuus tulee valjastaa hyvyyden ikeeseen, vaan että hyvä voittaa pahan, jolloin pahuus (synti) kuolee ja häviää kokonaan pois uskovan sydämestä, valinnoista ja käytännön elämän vaelluksesta.

Olen ollut aikoinani eräässä vapaassa suunnassa nuorisotyöntekijänä 1990-luvun puolessa välissä. Ollessani nuorisotyöntekijänä näin kuinka heavy rock tuli vapaiden suuntien sisälle. Heavy rockin suhteen ajatus oli sellainen, että paha voitetaan hyvällä kun heavy rockin sanoituksista tulee kristillisiä, vaikka musiikillinen esitys onkin raskasta heavy rockia. Kun katselin heavy rockin kehitystä vapaiden suuntien sisällä, niin minkäänlaista hyvää hedelmää se ei tuonut, vaan päinvastoin totuudesta luopumista ja askel askeleelta lähemmäs kohti maailmaa ja sen synnillisiä vaikutuksia. Heavy rockin hyväksyminen johti lipsumiseen pois totuudesta, koska heavy rock on saatanallista musiikkia, jota ei voi sovittaa yhteen Jeesukseen uskomisen kanssa, eikä heavy rockia voi pyhittää Jumalalle.

Joikaaminen on osa saamelaista kulttuuria ja shamanismi on osa saamelaista uskontoa, joka tarkoittaa sitä, että joikaamisella ja shamanismilla on yhteys keskenään. Nykyään jotkut uskovat ovat innostuneet "kristillisestä joikaamisesta", jota he pitävät hyvänä asiana, jos joikaamiseen yhdistetään kristilliset sanat ja sanoma.

Olen saanut sydämelleni sellaisen sanoma ja näyn, että "kristillisen joikaamisen" suhteen tulee käymään samalla tavalla kuin ns. "kristillisen heavy rokin" kanssa. Joikaaminen ja usko Jeesukseen eivät sovi yhteen, eikä joikaamista voi pyhittää Jumalan sanan kautta, koska joikaaminen on osa shamanismia.

Käyn myöhemmin läpi kirjoituksessani kuinka Jumalan kansa on joutunut hävittämään tuhon omaksi pakanakansojen epäjumalan palvelukseen käytettäviä asioita ja esineitä, koska niitä ei enää voitu pyhittää Jumalalle. Koska elämme luopumuksen aikaa, niin meiltä uskovilta on unohtunut se tosiasia, että kaikkia asioita ei voi pyhittää Jumalalle. Jos yritämme pyhittää sellaista, joka ei pyhity, niin silloin ajaudumme eksytykseen, joka aktivoi valheenhengen toimintaa ja manifestaatioita.

Saamelainen uskonto shamanismi jumaluudet

Jos emme ymmärrä saamelaisten "uskontoa" shamanismia ja heidän opetuksiaan lukuisista jumaluuksista, niin meidän on vaikea ymmärtää miksi joikaaminen ei ole Jumalan tahdon mukaista. Tutkimalla shamanismia ja saamelaisten jumaluuksia ja opetuksia kykenemme ymmärtämään myös sen miksi joikaaminen on asia, jota ei voi pyhittää Jumalalle.

Shamanismi on saamelaisten uskonto. Shamanismi on luonnon palvontaa. Saamelaisen uskonnon neljä pääjumalaa ovat äiti, isä, poika ja tytär, jonka lisäksi on useita jumaluuksia kuten  hedelmällisyyden jumala, tulen ja ukkosen jumala, aurinko jumalatar ja kuu jumalatar, kuoleman jumalatar, tuulen jumala, veden jumala jne.

Saamelainen uskomus perustuu myös animismiin, jonka mukaan kaikilla luontokappaleilla on sielu kuten kivillä, puilla, kasveilla ja eläimillä jne. Saamelaiset uskovat, että kaikessa on elävä henki. Saamelaisen perinteen mukaan henget asuttavat maailmaa. Uskomuksen mukaan on olemassa kaksi todellisuutta, fyysinen maailma ja hengellinen maailma (henkimaailma). Shamaanilla (noaidi) oli kyky päästä kosketuksiin henkimaailman kanssa. Shamaanit kykenivät löytämään luonnosta "pyhiä paikkoja", joiden kautta voitiin saavuttaa hengellisiä kokemuksia. Saamelaisille seita (saameksi siedi) on pyhä paikka, jotka olivat palvontapaikkoja ja uhraamispaikkoja sekä portteja ja kanavia, joiden kautta päästään kosketuksiin henkimaailman kanssa.

Shamaaneilla (joillakin) on kyky irtautua ruumiista ja kokea henkisiä kokemuksia ruumista irtautumisen kautta. Shamaanin rumpu ja rummutus olivat keino ja mekanismi, joiden avulla voidaan kokea ruumiista irtautuminen ja henkinen kokemus (kosketus henkimaailmaan). Shamaanin rumpu on hänen tärkein työkalunsa transsin (henkinen tila) saavuttamisessa, jolloin hän kykeni pääsemään yhteyteen henki maailman kanssa. Shamaanin rumpua kutsutaan myös noitarummuksi.

On yleinen väärinkäsitys, että alkuperäiset saamelaiset olisivat koristelleet rumpujaan (noitarumpu) kristillisillä symboleilla. Saamelaisissa on symboleina muun muassa viisi sakarainen tähti (saatanallinen symboli), aurinko, kuu ja eläinhahmoja.

Shamaanin uskotaan kykenevän muuttumaan eläimeksi kuten poroksi, karhuksi, sudeksi ja linnuksi. Shamaani kykenee parantamaan sairauksia, ennustamaan sekä hallitsemaan luontoa ja ympäristöä.

Saamelaisen uskomuksen mukaan peikot, haltijat ja keijut olivat henkiolentoja. Saamelaiset uskoivat korkeampaan henkeen, joka vastaanotetaan uutena ruumiina ihmisen kuollessa. Saamelaisen uskomuksen mukaan korkeampi henki voi asua myös ihmisen luissa ja sydämessä, joka perustuu kundaliini voimaan, joka avaa ihmisessä kruunu sakran. Saamelaiset uskoivat korkeamman hengen jättävän ruumiin kuolemassa, unessa, shamaanin transsitilassa ja ihmisen vaipuessa koomaan.

Shamaani (noaidi) toimi välittäjänä ihmisten ja korkeimpien voimien välillä. Jotkut shamaanit voivat mennä transsiin, jossa he kommunikoivat jumalien ja henkien kanssa (pahojen henkien kanssa). Shamaani pääsee transsiin esimerkiksi joikaamalla ja rummuttamalla. Shamaanin rummuttaessa rumpuaan ja vaipuessa transsiin hän kykenee kommunikoimaan häntä palvelevan ja auttavan hengen kanssa (saatanallinen henkiopas).  Shamaani käytti rumpua myös välittämään jumalien viestejä ihmisille. Shamaanin uskotaan kykenevän transsitilassa matkustamaan, vaikka maailman toiselle puolelle. Jos joku ihminen sairastuu, niin shamaani ottaa selville mitä pitää uhrata hengille, että sairas parantuisi. Shamaanin uskotaan myös pystyvän vahingoittamaan ihmisiä sekä jopa tappamaan.

Joiku ja joikaaminen on saamelaisten lauluperinne, jossa lauletaan ja kerrotaan luonnosta, eläimistä ja ihmisistä. Alunperin joikaaminen ja saamelaisten uskonto kuuluivat kiinteästi yhteen, sillä joikaaminen oli ja on osa saamelaisten uskontoa. Joiku voi olla henkilökohtaista tai omistettu jollekin ihmiselle, eläimelle tai luonnonosalle. Joikaamisen kautta voidaan myös matkia eläinten ääniä. Joikaamisen tarkoitus on tulla osaksi sitä mistä joikataan. Joikua ja joikaamista käytetään myös apuna henkien kutsumisessa. Shamaani käyttää joikaamista transsin saavuttamisessa.

Joikaaminen on osa saamelaista shamanistista uskontoa, jossa ollaan yhteydessä pahojen henkien kanssa ja siitä syystä ei ole Jumalan tahdon mukaista pyrkiä pyhittämään joikaamista Jumalalle, koska Jumala ei pyhitä pahojen henkien metodeja ja menetelmiä. Joikaaminen ei saisi kuulua uskovan ihmisen elämään, sillä näemme Raamatusta kuinka Jumala käski hävittämään ja vihkimään tuhon omaksi asioita ja esineitä, jotka olivat osa pakanallista epäjumalanpalvelusta.


Saamelainen shamaanirumpu, jossa kundaliinikäärme nousee kohti ihmistä.

Saamelaisen uskonnon joikaamisessa käytettävä rumpu on noitarumpu ja joikaaminen sekä rummutus on osa rituaalia ja kokemusta, jonka kautta pyritään ottamaan yhteyttä henkimaailmaan ja tämän lisäksi joikaamisen tarkoituksena on tulla osaksi siitä mistä joikataan. Tämä on okkultismiin ja New-Ageen sekä joogaan jne. verrattavissa oleva opetus, jossa ihminen yhdistyy kaikkeuden hengen kanssa. Babyloniassa papit harjoittivat lauluja, jotka perustuivat noituuteen ja joiden kautta esimerkiksi parannettiin sairaita. Babyloniassa oli myös sama oppi kuin shamanismissa, jossa porttien (portaali) kautta sai yhteyden henkimaailmaan. Babyloniassa oli myös oppi kosmisen käärmeen noususta (kundaliini) aivan kuten shamanismikin opettaa kundaliini voimasta. Saamelainen shamanismi on osa Babyloniasta alkanutta uskonnollista eksytystä. Shamanismi on osa ekumeniaa ja ekumeenista eksytystä. Joikaamisen tuominen seurakuntiin on osa lopunajan eksytystä, joka ulottaa lonkeronsa moniin suuntiin monella eri tavalla.

Älä opettele jäljittelemään epäjumalanpalvelusta

5 Moos 7:
25 Heidän jumaliensa kuvat polttakaa tulessa. Älä himoitse hopeata ja kultaa, joka niissä on, äläkä ota siitä itsellesi mitään, ettet joutuisi sen paulaan, sillä se on Herralle, sinun Jumalallesi, kauhistus.
26 Äläkä vie sitä kauhistusta taloosi, ettet sinäkin samoin kuin se joutuisi vihittäväksi tuhon omaksi. Katso se inhottavaksi ja kauhistavaksi, sillä se on vihitty tuhon omaksi."

2 Kor 6:
14 Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä?
15 Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa?
16 Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani".

Raamattu opettaa, että epäjumalanpalvelukseen käytettävät esineet pitää hävittää tuhon omaksi. Raamattu sanoo ettei uskovilla saa olla mitään osallisuutta epäjumalanpalveluksen kanssa. Joikaaminen on osa shamanismi uskontoa sekä joikaaminen ja rumpu on osa shamanismi uskontoa, jonka tähden Jumala ei sitä pyhitä, eikä joikaaminen pyhity sillä, että siihen laitetaan kristilliset sanat.

5 Moos 12:
1 ¶ "Nämä ovat ne käskyt ja oikeudet, joita teidän on tarkoin noudatettava siinä maassa, jonka Herra, sinun isiesi Jumala, sinulle antaa, että ottaisit sen omaksesi-noudatettava niin kauan kuin elätte maan päällä.
2 Hävittäkää perin pohjin kaikki ne paikat, missä karkoittamanne kansat ovat jumaliansa palvelleet, korkeilla vuorilla, kukkuloilla tai viheriäin puiden alla.
3 Kukistakaa heidän alttarinsa, murskatkaa heidän patsaansa, polttakaa tulessa heidän asera-karsikkonsa ja hakatkaa maahan heidän jumaliensa kuvat, ja hävittäkää heidän nimensä niistä paikoista.
4 Palvellessanne Herraa, teidän Jumalaanne, älkää tehkö niinkuin he,
5 ¶ vaan se paikka, jonka Herra, teidän Jumalanne, valitsee teidän sukukuntienne alueelta ja johon hän asettaa nimensä asuaksensa siellä, se etsikää, ja mene sinne.

5 Moos 18:
9 ¶ Kun tulet siihen maahan, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa, niin älä opettele jäljittelemään niiden kansojen kauhistavia tekoja.
10 Älköön keskuudessasi olko ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi, tahi joka tekee taikoja, ennustelee merkeistä, harjoittaa noituutta tai velhoutta,
11 joka lukee loitsuja, kysyy vainaja- tai tietäjähengiltä tahi kääntyy vainajien puoleen.
12 Sillä jokainen, joka senkaltaista tekee, on kauhistus Herralle, ja sellaisten kauhistusten tähden Herra, sinun Jumalasi, karkoittaa heidät sinun tieltäsi.
13 Ole siis nuhteeton Herran, sinun Jumalasi, edessä.
14 Sillä nämä kansat, jotka sinä nyt karkoitat, kuuntelevat kyllä merkeistäennustajia ja taikureita, mutta sinulle ei Herra, sinun Jumalasi, sitä salli.

Raamattu opettaa, että Raamatun Jumalaan uskovat ihmiset eivät saa matkia ja jäljitellä epäjumalanpalvelijoiden tekoja ja tapoja. Saamelainen shamanistinen uskonto ja sen perinteet nousevat epäjumalanpalveluksesta, joita Herran Jeesuksen opetuslapset eivät saa jäljitellä.

2 Aik 36:
14 Myös kaikki pappien päämiehet ja kansa harjoittivat paljon uskottomuutta jäljittelemällä pakanain kaikkia kauhistuksia, ja he saastuttivat Herran temppelin, jonka hän oli pyhittänyt Jerusalemissa.
15 Ja Herra, heidän isiensä Jumala, lähetti, varhaisesta alkaen, vähän väliä heille varoituksia sanansaattajainsa kautta, sillä hän sääli kansaansa ja asumustansa.
16 Mutta he pilkkasivat Jumalan sanansaattajia ja halveksivat hänen sanaansa ja häpäisivät hänen profeettojansa, kunnes Herran viha hänen kansaansa kohtaan oli kasvanut niin, ettei apua enää ollut.
17 Niin hän toi heidän kimppuunsa kaldealaisten kuninkaan ja surmautti miekalla heidän nuoret miehensä heidän pyhäkössänsä eikä säästänyt nuorukaista eikä neitosta, ei vanhusta eikä harmaapäätä; kaikki hän antoi tämän käsiin.
18 Ja kaikki Jumalan temppelin kalut, sekä suuret että pienet, ja Herran temppelin aarteet sekä kuninkaan ja hänen päämiestensä aarteet, kaikki hän vei Baabeliin.
19 Jumalan temppeli poltettiin, Jerusalemin muurit revittiin, kaikki sen palatsit poltettiin tulella, ja kaikki sen kallisarvoiset esineet hävitettiin.
20 Ja jotka olivat säilyneet miekalta, ne vietiin pakkosiirtolaisuuteen Baabeliin. Ja he olivat hänen ja hänen poikiensa palvelijoina, kunnes Persian valtakunta sai vallan.

Kun olin rukouksessa tämän kirjoituksen aiheen kanssa, niin sain sydämelleni myös yllä olevan Raamatun kohdan, joka kertoo siitä mihin epäjumalanpalveluksen hyväksyminen uskovan ihmisen elämässä johtaa ja mikä on epäjumalanpalveluksen lopputulos.

Ajassa missä elämme, niin monet seurakuntien vastuuhenkilöt ja Jumalan sanan julistajat sekä uskovat ovat eksyneet samaan syntiin kuin vanhan liiton aikana pappien päämiehet ja kansa eksyi. Tänä päivänä eksytyksen henki on tuonut seurakuntien sisälle epäjumalanpalveluksen jäljittelemisen, jonka seurauksena monien sydämet ovat saastuneet epäjumalanpalveluksen synnillä.

Jumala suuressa armossaan ja rakkaudessaan lähettää kansalleen aina varoituksia siitä etteivät he eksyisi epäjumalanpalvelukseen. Kautta koko Jumalan seurakunnan historian eksytyksen pauloihin langenneet ovat pilkanneet eksytyksestä varoittajia ja eksytykseen langenneet ovat häväisseet ja pilkanneet Jumalan sanan totuutta. Eksyksissä oleva luulee vastustavansa ihmisiä, jotka eivät usko samalla tavoin eksytettyjen kanssa, mutta todellisuudessa eksytetty pilkkaa ja vastustaa Jumalaa, sillä Jumala on lähettänyt varoittajat seurakuntiin ja antanut sanoman heidän sydämiinsä.

Jumala antaa aikaa tehdä parannusta, mutta jos eksytetty ei halua tehdä parannusta, niin sen lopullinen päämäärä voi olla hengellinen kuolema, toisin sanoen uskosta ja totuudesta luopuminen. Baabelin pakkosiirtolaisuus on esikuvaa ja opetusta siitä kuinka uskovan ihmisen eksyminen epäjumalan palvelukseen johtaa hänet lopulta vihollisen leiriin ellei hän tee parannusta eksymyksestään.

5 Moos 12:8 Älkää tehkö, niinkuin me tässä tänä päivänä teemme, jokainen sitä, mikä hänen omasta mielestään on oikein,

Jaak 3:15 Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisautta.

Job 28:28 Ja ihmiselle hän sanoi: ‘Katso, Herran pelko-se on viisautta, ja pahan karttaminen on ymmärrystä’."

Ps 111:10 Herran pelko on viisauden alku, hyvä ymmärrys kaikille, jotka sitä noudattavat. Hänen ylistyksensä pysyy iankaikkisesti.

Eräs tämän ajan suuri synti on se kun uskova ihminen päättää oman mielensä mukaan sen mikä on "oikein", jolloin hän oman järkensä pettämänä eksyy pois totuudesta. Ihmisen oma mieli, joka ei ole alistunut Jumalan tahdon alle on liitossa riivaajien kanssa, koska sielullinen viisaus on riivaajien viisautta.

Nykyajan eräs suurimmista ongelmista seurakunnassa on Herran pelon puuttuminen. Herran pelko (kunnioittaminen) tuo todellisen viisauden, koska Herran pelko karttaa pahaa ja siten löytää todellista Jumalan viisautta.

Loppusanat

Uskova ihminen, joka joikaa tai kannattaa joikaamista voi olla uskossaan ihan vilpitön, mutta tietämätön siitä, että Jumala ei pyhitä, eikä ota käyttöön saatanan käyttämiä menetelmiä. Kautta koko Raamatun näemme sen kuinka Jumala kehottaa hylkäämään epäjumalanpalvelusta ja siihen liittyviä menetelmiä ja käytäntöjä. Joikaaminen on osa shamanistista uskontoa, jossa ollaan tekemisissä saatanallisten henkivaltojen kanssa, eikä Jumala halua, että Hänen kansansa jäljittelee shamanismia, sillä Herran Jeesuksen opetuslapset ovat kutsutut palvelemaan Jumalaa Jumalan antamilla ja vaikuttamilla asioilla.

Ymmärrän sen, että kirjoitukseni voi loukata monia uskovia sekä saamelaisia, mutta tarkoitukseni ei ole loukata ketään, vaan tuoda esille Jumalan tahtoa ja totuutta, joka johdattaa uskovan ihmisen hylkäämään kaikkea sitä mikä on syntiä ja mikä ei ole Jumalan tahdon mukaista. Tiedän myös sen, että moni uskova pitää kirjoitustani lakihenkisenä sekä vääränä. Jumala puhukoon itse kullekin myös minulle sen, että missä kohden tulisi tehdä parannusta ja oikoa virheellisiä käsityksiä.

Hebr 9:14 kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!

Herra Jeesus on iankaikkinen Henki (aina olemassa ollut iankaikkinen Jumala), joka uhrasi itsensä viattomana Isä Jumalalle ja Herran Jeesuksen veri puhdistaa uskovan ihmisen omantunnon kuolleista teoista (epäjumalanpalveluksesta), niin että hän voi palvella elävää Jumalaa, Jumalan antamien opetusten ja ohjeiden mukaisesti. Antakaamme Herran Jeesuksen veren puhdistaa meidät kaikesta sellaisesta, joka ei kuulu uskovan ihmisen elämään.

 

Petri Paavola 19.9.2018

 

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
Online Bible Hebrew and Greek Lexicon
shamanism-approved-norway
nationalparks.fi - The Sami World View and Mythology
allaboutheaven.org/sami

saivu.com/web/index.php
sami-people-facts-history
uit.no/ssweb/Somby/Ande/
sweden.se/society/sami-sweden
teachik.com/heavy-joik
myths-legends-babylonia
ecumenical-movement

 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker