Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


 

Mitä jooga on?

Jooga on nykyään todella suosittua myös Suomessa. Mitä jooga on, mitä joogaaminen tarkoittaa? Tähän kysymykseen aion vastata tässä kirjoituksessa. Käsittelen tätä aihetta myös Raamatun opetuksen valossa, koska se tuo todellisen ymmärryksen siitä mistä joogassa on oikein kyse.

Sisällys:
Esipuhe
Hathajooga
Kundaliinijooga
Astangajooga
Sahaja Jooga
Jooga ("kristillinen jooga")
Jooga ja idän uskonnot
Uni kundaliinivoimasta
Sisäinen nada ääni
Valhe jälleensyntymisestä
Jeesus ei opettanut joogaa
Gurut ja seksisynnit
Tantrakultin pimeä puoli
Jooga ja kolmas silmä
Jooga ja aurinkotervehdys
Joogan terveysvauriot
Joogan alkuperä on Intiassa
Lopunajan synnit (jooga)
Ex-joogi Mike Shreven todistus
Loppusanat

 

Esipuhe

Monet ihmiset luulevat joogan olevan vain fyysisen terveyden ylläpitämistä, eli ikään kuin liikunnallinen harrastus. Jooga tähtää ihmisen terveyteen, hyvinvointiin sekä fyysisen harjoituksen avulla ihmisen fyysisen terveyden ja kunnon edistämiseen. Jooga on kuitenkin myös paljon muuta kuin pelkkiä fyysisiä harjoitteita.

Joogan alkuperäinen merkitys ja tarkoitus on henkinen kasvu, jossa joogan avulla ihminen yhdistyy kaikkialla olevaan jumaluuteen itämaisten uskontojen oppien mukaisesti. Joogan avulla ihmisessä oleva henki pyrkii sielunyhteyteen maailmankaikkeuden hengen ja sielun kanssa.

Jooga harjoitteiden ja meditaation avulla pyritään kasvamaan henkisesti, jonka kautta ihmisen tietoisuus kasvaa ja kehittyy. Joissakin joogan eri lajeissa pyritään joogan ja meditaation avulla saavuttamaan valaistumisen tila.

Jooga ei siis ole pelkkä fyysinen harjoite, sillä joogan päämäärä on fyysisen harjoituksen ja meditaation avulla kasvaa henkisesti itämaisten uskontojen oppien mukaisesti. Edellä oleva tulisi aina muistaa silloin kun puhutaan joogasta.

Seuraavaksi käsittelen erilaisia jooga lajeja ja mitä ne opettavat sekä vertaan niiden opetuksia Raamatun opetukseen.

Hathajooga

Yleisesti hathajoogasta opetetaan ettei siihen kuuluisi henkinen kasvu (itämainen oppi), vaan kyse on pelkästään fyysisestä harjoituksesta sekä oikeasta hengitystekniikasta. Tutkimalla hathajoogaa ja sitä mitä se todella opettaa päädymme selkeästi lopputulokseen ettei se eroa millään tavalla joogan päämäärästä, joka on henkinen kasvu (itämaisten oppien mukaan) yhdistettynä fyysisiin harjoitteisiin.

Hathajoogassa opetetaan, että sen harjoituksen lähtökohtana on ihmisen keho. Sen lisäksi hathajooga opettaa jatkuvasta vuorovaikutuksesta ja yhteydestä kehon ja mielen välillä. Hathajoogan opetuksen mukaan mielen ja kehon väliseen yhteyteen kuuluu olennaisesti hengitys, joka on hathajoogan perusta. Hathajoogassa mieli, keho ja hengitys ovat työkaluja, joiden avulla ihminen saatetaan tasapainoon ja sopusointuun, jolloin joogaajalle selkiytyy kuka hän on oikeasti ja mikä on hänen todellinen olemuksensa. 

Hathajoogan opettajat opettavat itämaista prana käsitettä, joka on ihmisessä ja maailmankaikkeudessa olevaa elämän energiaa, elämää ylläpitävää elinvoimaa. Hathajoogan mukaan ha (aurinko, oikea sierain) on positiivinen virtaus ja tha (kuu, vasen sierain) on negatiivinen virtaus, jotka hathajoogan avulla yhdistyvät tasapainoon.

On täysin selvää ettei hathajooga ole pelkkä fyysinen harjoite, vaan itämaisen uskonnon opin mukainen henkisen kasvun tie. Hathajoogassa harjoitetaan pranaa elämänenergian hallintaa, joka on keskeinen opetus itämaisissa uskonnoissa. Pranan tarkoitus on kulkea ihmisessä olevien kanavien (nadi) kautta chakra energiakeskuksiin. Tämän lopullinen päämäärä on valaistuminen itämaisten oppien opetusten mukaisesti.

On täysin selvää, että hathajooga opettaa itämaisten uskontojen henkisen kasvun tiestä, joka on vastoin Raamatun opetusta. Täten on myös selvää ettei kukaan Raamattuun uskova Herran Jeesuksen opetuslapsi voi harrastaa hathajoogaa.

Joogakoulu Shanti

Hathajoogaa opettavien koulujen ja ohjaajien opetuksesta tulee selkeästi esille, että hathajoogassa on kyse itämaisten oppien mukaisesta henkisestä kasvusta. Käyn seuraavaksi läpi muutaman hathajoogakoulun ja ohjaajan opetuksia. Ensimmäiseksi tutkimme joogakoulu shantin opetuksia.

Jooga koulu shantin opetuksen mukaan tunneilla kehoa venytetään ja voimistetaan monipuolisesti. Tunneilla kiinnitetään myös huomiota mielen ja sielun hoitoon ja tunnin lopuksi saatetaan sukeltaa vaikkapa enkelten maailmaan.

Joogakoulu shantin opetuksista ja ajatuksista käy selkeästi ilmi henkisen kasvun tie, jonka kautta ihminen voidaan jopa tutustuttaa enkelien maailmaan. Raamatun opetuksen mukaan Jumalan enkelit ovat palvelukseen lähetettyjä enkeleitä, jotka toimivat ja operoivat Raamatun Jumalan tahdon ja Raamatun sanan opetuksen mukaisesti. Jumalan enkelit eivät toimi itämaisten uskontojen oppien mukaisesti. Jooga tunneilla enkeli maailmaan kytkeytyminen tarkoittaa yhteyttä pahojen henkivaltojen kanssa, jotka ovat pukeutuneet valon enkeleiksi tarkoituksenaan eksyttää ihmisiä pois Raamatun totuudesta.

2 Kor 11:
14 Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi.
15 Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen.

Joogastudio Yama

Mira niminen joogastudio Yaman ohjaaja sanoo, että hänen ohjaamisessa keskeisimpiä asioita on yhteyden löytäminen omaan pranaan - elämänenergiaan, joka virtaa läpi kaiken elollisen jokaisella sisään- ja hengityksellä. Hän ohjaa myös jooga tunneillaan zen-meditaatiota. Joogastudio Yama opettaa hathajoogaa.

Hathajooga ei ole pelkkää fyysistä harjoitusta, vaan henkisen kasvun tie itämaisten oppien mukaisesti.

T:mi Sunbalance

T:mi Sunbalancen joogaohjaaja opettaa joogan olevan tuhansia vuosia vanha intialaiseen alkuperään pohjautuva menetelmä, jossa tavoitellaan tasapainon ja onnellisuuden löytymistä. Hatha sana opettaa kahdesta erilaisesta energiasta auringosta (miesenergia) ja kuusta (naisenergia). Hathajoogan fyysisten harjoitusten päämäärä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kehon ja mielen keskinäisen yhteyden avulla. Hathajoogan harjoituksia ovat venyttävät ja voimistavat asentoharjoitukset, erilaiset rauhoittavat hengitysharjoitukset ja ohjattu rentoutuminen. Hathajoogan harjoitukset auttavat löytämään tietoisen läsnäolon.

Taas kyseessä on ihan sama kaava, eli itämaisten oppien mukainen henkisen kasvun tie.

Hyvinvointikeskus Onnimanni

Hyvinvointikeskus Onnimanni opettaa hathajoogan korostavan kehon terveyttä ja tasapainoista toimintaa, joka on osa henkistä kasvua ja hyvinvointia. Onnimannin hathajoogan tunnit alkavat hiljentymisellä ja valmistavilla harjoitteilla. Hathajoogan asentojen ja hengitysharjoitusten pyrkimys on hoitaa ihmisen kehoa ikivanhan perinteen tietämyksellä ja kokemuksella.

Todisteet ovat selkeästi nähtävissä ettei hathajooga ole vain fyysisiä harjoituksia, sillä se on henkisen kasvun tie itämaisten oppien mukaisesti.

Hathajoogan päämäärä

Kuten edellä on käynyt selkeästi ilmi niin hathajooga on osa itämaisen uskonnon henkisen kasvun tietä. Tätä on turhaa kenenkään kiistää, koska todisteet ovat täysin kiistattomat. Hathajoogassa vaikuttaa samat asiat kuin kaikissa muissakin joogalajeissa. Jokaisen joogalajin taustalla vaikuttaa kundaliinivoima, joka eksyttää ihmistä löytämään sisäisen tietoisuuden oppien kautta, jotka perustuvat pahojen henkien energiavirtauksiin. Joogan henkisen kasvun tiellä ihminen saa kosketuksen ja yhteyden pimeydessä vaikuttaviin pahoihin henkiin, jotka eksyttävät ihmisiä pois Raamatun totuudesta ja pelastuksesta. Hathajoogassa on kyse ihan samoista asioista kun muissakin joogalajeissa.

Kundaliinijooga

Kundaliinijooga oli vuosituhansien ajan salainen järjestelmä, jota opetettiin vain harvoille ja valituille ihmisille, joilla oli henkisiä etuoikeuksia. Seuraavaksi tuon sen esille mitä kundaliinijooga opettaa itsestään.

Kundaliinijoogassa yhdistyy monen eri joogasuuntauksen tekniikat. Kundaliinijooga tunti alkaa virittäymisen kautta, joka on aloitusmantra, jonka tarkoitus on avata ihminen vastaanottavaiseen ja keskittyneeseen tilaan sekä johdattaa ihminen yhteyteen oman sisäisen opettajansa kanssa.

Tunnilla tehdään hengitysharjoituksia, meditaatioita, asento- ja liikeharjoituksia. Mantrojen keskittynyt lausuminen hiljentää ihmisen sekä avaa ihmisen sielunyhteyden. Meditaatio tekniikan kautta avataan sielu kokemaan yhteyttä äärettömään omaan itseen. Meditaation avulla pyritään myös mielenpuhdistumiseen, keskittymiskyvyn lisäämiseen, stressinsietokyvyn lisäämiseen sekä mielenhallintaan.

Kundaliinjoogan harjoitteissa käsien ja sormien asentoja (mudria) ja kehon lihaksilla tehtäviä lukkoja (bandhoja), joiden tarkoitus on kanavoida ja ohjata energiaa tietylle alueelle tai tiettyyn suuntaan. Yleensä tunti päättyy loppumantraan, eli loppuvirittäytymiseen tai aurinkolauluun.

Kundaliinijoogan mukaan siinä herätetään nukkuva kerälle kierittynä oleva käärme nousemaan ylös pitkin energiakeskuksia (7 chakraa). Kundaliinijoogan harjoitusten päämäärä on saada kundaliinienergia nousemaan selkärankaa pitkin ylös läpi koko chakra-järjestelmän (energiakeskus) aina kruunu chakraan asti. Kundaliinienergian tarkoitus on virkistää kehoa sekä kasvattaa ihmisen tietoisuutta kohti korkeampaa ymmärrystä aina valaistumiseen saakka. Säännöllinen kundaliinienergian harjoittaminen ylläpitää ihmisen puhtaimpia ja korkeimpia ominaisuuksia sekä avaa ihmisen ymmärtämään oman pyhän alkuperänsä.

Raamatun sana ja kundaliinienergia

1 Moos 3:
1 ¶ Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt; ja se sanoi vaimolle: "Onko Jumala todellakin sanonut: ‘Älkää syökö kaikista paratiisin puista’?"
2 Niin vaimo vastasi käärmeelle: "Me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa,
3 mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut: ‘Älkää syökö siitä älkääkä koskeko siihen, ettette kuolisi’."
4 Niin käärme sanoi vaimolle: "Ette suinkaan kuole;
5 vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan".
6 ¶ Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä; ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen kanssansa, ja hänkin söi.
7 Silloin aukenivat heidän molempain silmät, ja he huomasivat olevansa alasti; ja he sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot.

Joh 8:44
Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.

Ilm 12:9 Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa.

Ilm 20:2 Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi

Raamattu opettaa, että syntiin langennut kerubi, paha saatana käärmeen hahmossa eksytti ihmiset tekemään syntiä. Paha saatana on koko ihmiskunnan historian ajan eksyttänyt ihmisiä käärme-hengen kautta valaistumaan ja saamaan salaista ymmärrystä, joka on kuitenkin saatanan suuri valhe ja eksytys.

Kundaliinienergia tai kundaliinivoima on itse asiassa saatanallista demonista voimaa ja energiaa, jonka kautta pimeyden henkivallat eksyttävät ihmisiä pois Raamatun Jumalan valmistamasta pelastuksesta, joka on Herrassa Jeesuksessa.

Itämaisissa uskonnoissa on myös seitsemän sakraa, jossa kundalini-henki (kundalini käärme) eli kundalinivoima tai energia kiertäytyy ihmiseen seitsemän sakran kautta. Kundalini sana on sanskriitin kieltä ja tarkoittaa kokoon kiertynyt tai kierteellä oleva. Kundanlini-henki, voima- ja energia on saatanan demonista voimaa, jonka kautta sielunvihollinen eksyttää ja turmelee ihmisiä.

Kundaliinijoogan kautta pimeyden henkivallat johdattavat ihmisiä harhaan, eksymykseen ja uskomaan itämaisten uskonnon opetuksia sekä tekemään syntiä ja kapinoimaan Raamatun Jumalaa vastaan. Kundaliinienergian, eli saatanallisen voiman tarkoitus on kivuta ylös kruunchakraan asti, jonka jälkeen ihminen "valaistuu" ja tulee täysin saatanan pettämäksi. Tämän prosessin kautta joistakin ihmisistä tulee riivattuja, eli demonihenki tulee heihin asumaan.

Kundaliini eksytys. Itämaisten uskontojen opetuksessa on seitsemän chakraa, joiden kautta kundaliinienergia vaikuttaa ihmisessä. Kundaliinienergiassa on feminiininen Ida-kanava ja maskuliinen pingala-kanava sekä sushumna-kanava. Kundaliinienergiassa herätetään kerällä oleva käärmevoima, joka nousee keskellä olevan sushumna kanavan kautta läpäisten kaikki seitsemän chakraa, jolloin se yhtyy unversaaliin ja jumalalliseen voimaan, eli henkeen. Kundaliini on käärme-energiaa sekä käärmevoimaa, jonka kautta ihmisessä herätetään henkisyyden kasvu.

Raamattu opettaa, että saatana eksytti paratiisissa Aatamin ja Eevan käärmeen hahmossa, jossa käärme valehteli että Aatamin ja Eevan silmät avautuvat ja he tulevat kuin jumalaksi tietäen hyvän ja pahan. Paha saatana on kautta ihmiskunnan historian eksyttänyt ihmisiä käärmevoiman sekä käärmehahmon kautta. Kundaliini käärmevoima on saatanan eksyttävää valhevoimaa, jonka kautta saatana eksyttää ihmisiä pois pelastuksesta iankaikkiseen kadotukseen.

Paratiisissa saatana eksytti ihmiset käärmeen kautta, siksi hän on myös kautta historian jättänyt oman tunnistettavan puumerkkinsä ja jalanjälkensä historianlehdille, jonka kautta hän myös nykyään eksyttää ihmisiä kundalini-käärme hengen ja voiman kautta. Paratiisissa saatana eksytti käärmeen hahmossa Eevan (feminiinisyys) sekä Aatamin (maskuliinisuus), siksi kundaliinissa on feminiininen Ida-kanava sekä maskuliinen pingala-kanava.

Pahuutta täynnä olevan saatanan päämäärä on koittaa tehdä ihmisistä jumalia, siksi hän jo paratiisissa valehteli, että ihminen tulee kuin jumalaksi tietäen hyvän ja pahan, kun hän uskoo käärmettä, eli kundaliini- käärmevoimaa. Pahan saatanan valheen kautta ihminen ei kykene erottamaan Jumalan tahdon mukaisesti hyvää ja pahaa, vaan synnin orjuuden kautta ihmisen sydän vääristää nämä asiat.

Kundaliinivoiman päämäärä on saada ihminen yhteyteen pahan saatanan kanssa, tämä tapahtuu valheen kautta, josta saatana käyttää nimitystä yhteys universaaliin henkeen. Todellisuudessa joogan, meditaation, seitsemän chakran ja kundaliinivoiman kautta ihmisellä on yhteys pahaan saatanaan.

Jooga opettaa samoista asioista kuin itämaiset uskonnot mm. seitsemästä chakrasta, meditaatiosta ja kundaliinivoimasta. Jooga on selkeästi sielunvihollisen eksytys, jonka päämäärä on saada ihminen yhteyteen saatanan demonihenkien kanssa itämaisten uskontojen opetuksien sekä käärmevoiman kautta.

Pahan saatanan pettämä ihminen luulee, että joogan, meditaation, seitsemän chakran ja kundaliinivoiman kautta hän on yhtynyt universaaliin henkeen ja tietää pahan sekä hyvän ja on hyvän puolella. Todellisuudessa ihminen on kuitenkin eksytetty pahuuden lähettilään asiamieheksi.

Paha saatana käärmeen hahmossa sanoi ihmiselle, että tulette tietämään hyvän ja pahan. Totuus on kuitenkin se että ihminen lankesi syntiin eikä sen tähden kykene ymmärtämään ja elämään sen mukaisesti mikä on hyvää Jumalan sanan mittapuun mukaan. Se hyvä mitä saatana tarjosi ihmiselle oli saatanan mittapuun mukainen hyvä, jonka kautta saatana vääristää sen mikä on hyvää Jumalan mittapuun mukaan. Ihminen ei syntiinlankeemuksessa tullut tuntemaan todellista Jumalan hyvää, sillä he joutuivat synnin vallan alaisuuteen.

Kautta historian saatana on aina vääristänyt Jumalan sanan totuuden muuttaen asiat päinvastaisiksi. Paha saatana aloitti tämän vääristelyn jo paratiisissa. Jumala sanoi Aatamille ja Eevalle paratiisissa: "Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman".

Paha saatana vääristi asian päinvastaiseksi sanoen: "Onko Jumala todellakin sanonut: ‘Älkää syökö kaikista paratiisin puista’?" Paha saatana jatkoi sanoen: "Ette suinkaan kuole; vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan".

Paha saatana vääristi asian päinvastaiseksi ja näin hän on toiminut kautta ihmiskunnan historian. Pahan saatanan tavoite on tehdä paha hyväksi ja hyvä pahaksi, kumota Jumalan sana muuttaen sen merkityksen päinvastaiseksi. Pahan saatanan tavoitteen päämäärä on saada ihmiset palvomaan saatanaa synnin, eli valheen kautta.

Mantrojen ja meditaation kautta ihminen tyhjentää ja avaa mielensä yhteyteen demonien kanssa, jotka alkavat ohjailla ihmisiä valheidensa kautta. Joogan harjoittaja, joka harjoittaa mantroja ja meditaatiota sekä kundaliinienergiaa uskoo sielunvihollisen valheen ja luulee olevansa parempi ihminen henkisen kasvun kautta. Tämä on eksytys, jonka myös Raamattu paljastaa:

2 Kor 11:
14 Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi.
15 Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen.

Paha saatana eksyttää ihmisiä monenlaisten asioiden kanssa luulemaan, että he ovat hyvän lähettiläitä ja hyvyyden puolella, vaikka saatana on synnin kautta myrkyttänyt heidän sydämensä. Kundaliinjooga on yksi tällaisista eksytyksistä, jonka kautta ihmiset luulevat olevansa hyvän energian kanssa tekemisissä, vaikka itse asiassa he ovat koko ajan tekemisissä eksytyksen ja valheen kanssa.

Kundaliinijoogan harrastaja eksyy uskomaan itämaisten uskontojen vääriä opetuksia; sekä vääriä uskomuksia, jotka ovat vastoin Raamatun Jumalan sanaa, eli toisin sanoen syntiä ja kapinaa Jumalaa vastaan.

Eksytyksen kaava. Pahuutta täynnä oleva saatana on eksyttänyt ihmiskuntaa koko ajan tietyn peruskaavan mukaan. Tämä kaava on seuraavanlainen:

Aluksi:

- Paratiisissa hän vääristi Jumalan sanan

- Paratiisin eksytys silmät avautuu valheen kautta

- Paratiisin eksytys ymmärrys tulee valheen kautta

- Paratiisin eksytys käärme hahmon kautta

- Paratiisin eksytys valheen kautta ihminen tulee kuin jumalaksi

- Babyloniassa hän yhdisti ihmiset yhdeksi yhdessä palvomaan häntä

 

Lopuksi:

- Päivien lopulla antikristuksen uusi maailmanjärjestys

- Uusi maailmanjärjestys yhdistää ihmiset yhdeksi palvomaan pahaa
- Kundaliinikäärmevoima yhdistää ihmisen universaaliin henkeen

- Paha antikristus julistautuu jumalaksi

- Jeesuksen opetuslasten ja juutalaisten vaino

- Pyrkimys tuhota lopulta koko ihmiskunta iankaikkisesti

 

Kun tutkimme joogaa ja sen henkistä sanomaa, niin näemme todella selkeästi kuinka se toimii saatanallisen peruskaava eksytyksen mukaisesti.

 

Joogan henkinen sanoma on vastoin Raamatun Jumalan sanaa, eli joogan henkinen sanoma vääristää totuuden. Joogan henkinen sanoma avautuu valheen kautta ottamalla vastaan tietoisuuden taso, jossa

demonihenget eksyttävät ihmisiä. Joogan henkinen sanoma opettaa kundaliinienergiasta, eli käärmevoimasta, joka on todellisuudessa itse saatanan pahuuden henki. Joogassa kundaliinivoiman kautta ihminen yhtyy universaaliin henkeen ja tulee itse osaksi tätä henkeä; todellisuudessa ihminen on saanut yhteyden saatanallisiin demonihenkiin. Joogan henkisen sanoman kautta ihmiset pyrkivät olemaan yhtä ja elämään tässä yhteydessä joogan henkisen sanoman kautta; eli kyseessä on saatanallinen opetus, jonka kautta paha saatana haluaa yhdistää ihmiset palvelemaan pahaa saatanaa.

 

Kundaliinivoiman negatiivisia seurauksia. Kundaliinijoogan gurut sanovat, että kundaliinin herättäminen ilman gurua on todella vaarallista, sillä väärin herätetyn kundaliinivoiman vaarallisia seurauksia ovat muun muassa:

 

- Mielen sekavuus
- Päänsärkyä ja raskas tunne päässä
- Psykoosi
- Voimakkaat mielialan vaihtelut
- Epilepsia tai muita kehon pakkoliikkeitä
- Stressi
- masennus
- Epäsäännöllinen hengitys
- Moraaliton käytös
- vapina
- Kipuja eri chakrojen alueilla
- Hermostuneisuus

 

Gurujen mukaan kundaliinivoima voi lyödä ja iskeä kuten ihan todellinen käärme, jos sitä provosoidaan, mutta guru pystyy käsittelemään sitä kuten taitava käärmeenkäsittelijä.

 

Edellä luetellut negatiiviset ja vaaralliset kundaliinivoiman seuraukset johtuvat siitä, koska ihminen on ollut tekemisissä pahuuden henkivaltojen kanssa. Gurut luulevat hallitsevansa kundaliinivoimaa, mutta tosiasiassa saatana hallitsee guruja saatanallisen kundaliinivoiman kautta. Kun gurusta ei ole enää hyötyä saatanalle, niin hän tuhoaa ja turmelee gurun lopullisesti. Guru ja hänen oppilaansa ovat saatanallisen petoksen uhreja kundaliinivoiman kautta.

 

Pimeyden henkivallat ovat ihan todellisia ja niiden halu ja tarkoitus on tehdä pahaa ihmiselle ja lopulta johdattaa ihminen iankaikkiseen kadotukseen. Niissä tapauksissa joissa ihminen tulee uskoon Herraan Jeesukseen ja sen seurauksena saa mielenterveysongelmia, niin on kyse siitä, että ihminen ei ole uskonut terveellä Raamatullisella tavalla, vaan on uskonut valhehenkiä eikä Herraa Jeesusta. Valheenhenget uskottelevat olevansa Pyhä Henki ja sairastuttavat ihmisen mielen. Eli kyseessä on sama saatanallinen kundaliinivoima, joka saa aikaan monenlaisia ikäviä ja ahdistavia asioita ihmisen mielenalueella.

 

Kun ihminen uskoo Herraan Jeesukseen Raamatun mukaisesti, niin silloin Pyhä Henki hoitaa ja eheyttää ihmisen mielenalueenongelmia ja sydämen haavoja. Sanonta ja hokema usko Jeesukseen sairastutti ihmisen mielen, ei siis pidä paikkaansa, sillä kun ihmisen mieli sairastuu ollessaan tekemisissä Raamatun uskon kanssa, niin hän ei ole uskonut todellista Raamatun sanaa, vaan pimeyden henkivaltojen valheita ja eksytyksiä. Herra Jeesus on kykenevä auttamaan ihmistä, joka kärsii mielenterveysongelmista on ne sitten demonivoimien aiheuttamia tai muulla tavalla syntyneitä.

 

Jooga ja sen henkinen kasvu on petos ja eksytys, jonka kautta sielunvihollisen demonihenki pyrkii rikkomaan ihmisen mielenalueen. Aluksi demonit antavat ikään kuin hyviä kokemuksia, mutta pyrkivät lopulta sairastuttamaan ihmisen mielen. Tämä mielen sairastuminen näkyy toisissa voimakkaammin ja toisissa ei niin voimakkaasti. Joissakin ihmisissä se näkyy vääränä ja valheellisena illuusiona, joka tuottaa ikään kuin henkisen hyvän olon. Demonien aiheuttama henkinen hyvä olo on väärää varmuutta petoksesta, jossa ihminen luulee olevansa oikealla henkisellä tiellä.

 

New-Agen, joogan ja okkultiikan harrastajien keskuudessa ihmisen vastaanottaessa kundaliinivoiman kosketuksen (shaktipat), niin se voi johtaa hänet juopumuksen kaltaiseen sekavaan olotilaan, jolloin hän ei enää kykene kontrolloimaan ja hillitsemään käyttäytymistään. Sielunvihollisen valhevoima (kundaliinivoima) vaikuttaa ihmisessä juopumuksen kaltaista olotilaa, josta käytetään New-Age ja jooga piireissä myös nimitystä jumalallinen juopumus, mutta todellisuudessa ihminen saa kosketuksen riivaajahenkiin. Esimerkiksi kundaliinijoogan opettajat sanovat, että kun kundaliinivoima alkaa nousemaan ja koskettamaan, niin se saa aikaan tietoisuuden häviämisen kehosta (itsekontrolli ja itsehillintä), jonka seurauksena ihminen vaipuu transsiin ja kun kundaliinivoima ottaa vallan ihmisen kehosta, niin ihminen näkee näkyjä, kuulee jumalallisia ääniä, kokee jumalallisia makuja ja kosketuksia sekä keho voi alkaa nykimään, tärisemään ja vapisemaan sekä ihminen voi kokea onnellisuuden tunteita ja kokea juopumisen kaltaisen tilan juopumalla jumalallisuudesta.

 

Herra Jeesus haluaa pelastaa sinut joka olet sotkeutunut tekemisiin saatanallisen kundaliinivoiman kanssa. Hän haluaa vapauttaa sinut valheenverkosta, jonka kautta sielunvihollinen johdattaa sinua iankaikkiseen kadotukseen. Herran Jeesuksen sovitusveri pesee puhtaaksi synnit ja Jumalan Pyhä Henki antaa voiman vapautua synneistä ja elää Raamatun opetuksen mukaisesti, joka opettaa todellisesta totuudesta ja rakkaudesta.

Astangajooga

Astangajooga on kahdeksanasteinen jooga. Seuraavaksi tuon esille sen mitä astangajooga opettaa.

Yama ja niyama. Astangajoogan kaksi ensimäistä kohtaa ovat yama ja niyama, eli joogan eettiset periaatteet. Yama tarkoittaa henkilön moraalia sosiaalisissa tilanteissa ja niyama on itsekuria omassa henkilökohtaisessa elämässä.

Yaman periaatteina on pidättäytyminen vahingoittamasta toista (ahimsa), olla hyväntahtoinen sanoissa ja teoissa (satya), mielen kurissa pitäminen vapautuminen maailmallisista asioista (brahmacarya), pidättäytyminen ottamasta asioita joita ei ole lupa ottaa (asteya) sekä kohtuullisuus (aparigraha).

Niyaman periaatteet ovat ruumiin ja mielen puhtaus (shouca), positiivinen asenne (samtosa), muiden hyväksi uhrautuminen (tapah), jatkuva opiskelu (svadhyaya) ja pyrkimys henkiseen harjoitukseen (iishvara pranidhana).

Yama ja niyama muodostaa koko joogan perustan, joita ilman ihminen ei voi kehittyä millään tasolla.

Asana. Asanat tarkoittavat asentoja, eli fyysisiä harjoituksia, joiden pyrkimyksenä on valmistaa keho vastaanottamaan korkeamman meditaation harjoituksia.

Pranayama. Pranayama tarkoittaa kaikkialla olevan elämänenergian, pranan hallintaa. Prana kulkee ihmisessä kanavia (nadi) pitkin chakra energiakeskuksiin. Prana toimii hengityksen tahdissa, mutta pranayamassa energiaa kontrolloidaan hengityksen pidentämisellä ja pidätyksellä. Pranayaman tarkoitus on saattaa mieli täydelliseen kontrolliin.

Pratyahara. Pratyahara tarkoittaa mielen poisvetämistä ulkoisista kohteista. Ananda Marga astangajoogassa pratyahara sisällytetään tiettyihin harjoituksiin (shuddit). Nämä tehdään ennen meditaatiota, joiden avulla saadaan huomio pois ympäröivästä maailmasta ja ruumiin tuntemuksista sekä lopulta mieli kohdistetaan mantraan.

Dharana tarkoittaa keskittymistä. Dharana on ertyislaatuinen harjoitus, jonka avulla mieli keskitetään erikseen viiteen elementtiin (maa, vesi, tuli, ilma ja eetteri) ja niitä hallitseviin chakroihin. Dharanan tarkoituksena on saavuttaa kontrolli kaikkien viiden elementin yli, etteivät ne häiritse korkeampaa meditaatiota.

Dhyana tarkoittaa syvää keskittymistä. Dhyanassa mieli tulee saattaa samankaltaiseen tilaan kuin öljy, jota kaadetaan astiasta toiseen. Öljy on koko ajan jatkuvasti liikkeessä, vaikka sitä kaadettaessa se näyttää pysyvän paikoillaan pitkänä vanana. Samalla tavalla mielen tulee vakaasti ja varmasti liikkua kohti meditaation päämäärää.

Samadhi on astangajoogan viimeinen aste, joka ei ole enää varsinainen harjoitus, vaan seitsemän edellä olevan harjoituksen päämäärä. Samadhi on tila, jossa mieli ja meditaation kohde sulautuvat täydellisesti toisiinsa. Kun astangajoogan eri portaiden kautta on tehty harjoitteita ja meditoitu, niin ihminen pääsee yhteyteen Krishnan kosmisen sielun kanssa ja voi jopa tulla yhdeksi Krishnan kanssa.

Kahdeksanasteinen astangajooga rakentuu siten, että jokainen askel seuraa toistaan ja päästääkseen seuraaville portaille on käytävä kaikki portaat, eli asteet läpi. Näin joogan lopullisen päämäärän samadhin saavuttamiseksi tulee täydellistyä kaikissa edeltävissä harjoituksissa. Astangajoogan voi oppia vain kokeneilta opettajilta.

Raamatun sana ja astangajooga

Ef 1:
3 ¶ Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa,
4 niinkuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa,
5 edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan,
6 sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa,
7 jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan.

Raamatun opetuksen mukaan yhteys maailmankaikkeuden Luojaan ja Henkeen, eli Jumalaan saadaan vain Herran Jeesuksen kautta. Yhteys Jumalaan tapahtuu käytännössä siten, että Pyhä Henki näyttää ihmisen sydämelle Jumalan sanan kautta totuuden synnistä, vanhurskaudesta (Herra Jeesus) sekä tuomiosta. Kun ihminen tunnustaa syntinsä ja uskoo Herraan Jeesukseen, niin hän saa syntinsä anteeksi, Pyhän Hengen voiman (oikeuden ja voiman tulla Jumalan lapseksi) sekä osallisuuden iankaikkiseen elämään.

Tämän jälkeen Herran Jeesuksen opetuslapsi tutkii ja lukee Jumalan sanaa (Raamattua), rukoilee Isä Jumalaa Herran Jeesuksen nimen kautta sekä osallistuu uskovien yhteydessä (seurakunta) rakentumaan uskossa.

Astangajooga on sielunvihollisen eksytys, jonka etiikka perustuu itämaisten uskontojen opetukseen sekä meditaation kautta yhteydenpitoon demonien kanssa.

Astangajoogassa fyysisten harjoitteiden kautta ihminen pyritään valmistamaan meditaatioon, jossa elämänenergia kulkeutuu kanavia ja chakroja pitkin energiakeskuksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että sama kundaliinivoima, eli saatanallinen eksyttävä demonivoima tunkeutuu ihmisen mieleen ja alkaa ohjaamaan ihmisen mielenaluetta. Ihmisen tulee jatkuvasti tehdä näitä fyysisiä ja meditaatio harjoitteita, että lopulta valhevoiman päämäärä täyttyy, jossa ihminen saa yhteyden ja kanavan auki pimeyden demoniseen henkimaailmaan, ei kosmiseen sieluun.

Kun ihminen on huijattu ja eksytetty luulemaan, että hän on tekemisissä kosmisen kaikkialla olevan sielun tai älyn kanssa, niin henkivallat voivat ohjata ja eksyttää ihmisen täydelliseen harhaan ja valheiden maailmaan. Tästä valheenverkosta ei pääse irti enää omin voimin, vaan Herra Jeesus on ainoa, joka voi pelastaa ja vapauttaa ihmisen tästä eksytyksestä.

Sahaja Jooga

Intialaisen opettajan Sri Mataji Nirmala Devin mukaan Sahaja (sisäsyntyinen) Jooga (yhteys) on kokemus itseoivalluksesta. Seuraavaksi tuon esille mitä Sahaja Jooga opettaa.

Sahaja Jooga ei ole joogan tai henkisyyden laji, koska se on henkisyyden ydin. Sahaja Jooga ei ole uskonto, vaan uskonnon ydinkokemus. Henkisen yhteyden (itseoivallus) saavuttaminen tapahtuu spontaanisti valaistuneen opettajan tai hänen oppilaansa kautta. Pyrkimys on todelliseen muutokseen ja kokemukseen ulkopuolisen opettajan avulla. Opettaja on ytimeltään sama kuin ihminen itse. Etsijä ei ole tästä ytimestä eli hengestä tietoinen, mutta ”valaistunut” opettaja on.

Sahaja Joogan päämäärä henkisen voiman heräämisestä, jonka kautta ihminen voi yhdistyä kaikkialla olevaan jumaluuteen, eli henkeen. Sahaja Joogan antaminen tai siitä opettaminen on aina maksutonta ja jooga on avointa aivan kaikille.

Joogan yhteyden ydin on kundaliinienergia. Kundaliini on maailmankaikkeuden äitivoiman puhdas halun heijastuma. Kundaliinin kautta voi saada ainoan halun, joka johtaa onneen. Kundaliini eli äitivoiman tarkoitus on tulla ihmisen tietoisuuteen ja yhdistää hänet hänen omaan henkeensä sekä kaikkeuteen. Kundaliinivoima sijaitsee ristiluussa, joka on pyhän hengen voiman paikka ihmisessä.

Suosittujen sekä suhteellisen uusien jooga- ja meditaatiolajien juuri ja ydin on henkisyys, joka on vanha ja ikuinen. Tästä ovat puhuneet kaikki muinaiset henkiset opettajat kuten Lao Tse, Buddha, Mahavira, Muhammed, Kristus, Krishna, Sankaracharya, Sri Sai Baba, Sri Ramana Maharsi ja intialainen Shri Mataji Nirmala Devi.

Näiden suurten henkisten opettajien ydinsanoma on ollut kaikialla lähes sama:  ”Kohtele muita kuten haluaisi itseäsi kohdeltavan. Anna anteeksi, käänny henkesi/kaikkeuden puoleen, hiljenny ja ole nöyrä suuremman kokonaisuuden edessä.”

Elämän tarkoitus on palata yksinkertaisuuteen eli hiljaisuuteen. Hiljaisuudesta asiat ja ideat nousevat puhtaina esiin niin, etteivät ne aiheuta ihmiselle tyypillistä kaaosta ja tuhoa. Tämä on kaikkien ihmisten syntymäoikeus ja on aina ollutkin, mutta tietämättömyys on erottanut meidät omasta itsestämme.

Henkiset gurut. Sana tai käsite guru tulee kahdesta äänteestä GU ja RU.  GU tarkoittaa sitä joka luo tai antaa illuusion, eli vaikutelman että yksi (henki) on monta. RU on se joka hävittää illuusion, eli poistaa kuvitelman mielestä ja paljastaa kaiken olevan yhden ja saman tietoisuuden sisällä tapahtuvaa hahmojen luomista.

Gurut eli henjkiset opettajat ovat joko syntyneet tilaan, jossa he eivät ole koskaan kadottaneet ykseyden tilaa tai sitten he ovat läpikäyneet minuuden hävittämisen prosessin luopuen mielen sisällöstä ja aistisidonnaisuudesta ja sulautuneet takaisin puhtaaseen tietoisuuteen, josta kaikki muoto saa alkunsa.

Henkiset gurut ja opettajat ovat kaikkialla opettaneet ja puhuneet lähes samojen sanojen kautta hengestä ja valaistumisesta. Heille kaikille on ollut yhteistä täydellinen luopuminen kaikesta mikä koskee ihmisen tilaa, anteliasuutta, vaatimattomuutta, siveyttä ja puhtautta.

Pyhä henki, pyhä äitiys. Sri Ramana Maharsi lainaus: Raamatussa esiintyvä lause: ”Olkaa Hiljaa ja Tietäkää, että Minä olen Jumala” tarkoittaa, että ihmisen mielen pitää tulla takaisin hiljaisuuteen ja sen kautta Itse (eli Korkeampi Itse) on tuo Jumala.

Tätä alkuperäistä luovaa voimaa kutsutaan universumin äidiksi, joka synnyttää kaikki muodot itsestään. Luova voima heijastuu ihmisessä inspiraationa tai intuitiona. Voiman syvempi ja alkuperäinen muoto on nimeltään kundaliini, joka kaikkeuden puolisona heijastelee ihmiselämän kahta puolta; nainen ja mies. Suuressa osassa maapallon henkisyyttä tunnetaan sekä feminiiniset että maskuliiniset jumalaiset voimat..

Kristinuskosta tieto kaikkeuden luonteesta katosi ja uskontoja haluttiin hallita ja niitä alettiin käyttää vallan välineinä. Näin tieto pyhästä äitiydestä katosi ja kristinuskossa aiemmin esiintynyt naisellinen voima korvattiin abstraktilla käsitteellä ”Pyhä Henki”. Alun perin Pyhä Henki  oli vanhoissa lähteissä nimeltään RUAH (myös pyhä tuli), joka sanana oli feminiininen eli naisellinen, mutta kreikkalaisiin käännöksiin se siirtyi nimellä Pneuma ja näin se muuttui neutriksi ja vähitellen tieto siitä kadotettiin.

Neljä askelta. Sahaja Joogan opetus siitä kuinka kundaliini herätetään ja saadaan neljällä askeleella itseoivallus koostuu seuraavista askeleista:

1. Kengät jalasta pois. Pidä kädet sylissä kämmenpuolet kohti Shri Matajin kuvaa. Katsele kuvaa muutama minuutti. Jos haluat voit sulkea silmäsi. Sitten tulee kehotus kokemaan viileää tuulahdusta tai hieman kuumuutta käsissä.

2. Taivuta päätä hiukan eteenpäin ja aseta oikea käsi voimakkaasti pään päälle. Pyörittele päänahkaa hitaasti seitsemän kertaa kellonsuuntaan, sano samalla hiljaa mielessäsi "Shri Mataji, ole hyvä ja anna minulle itseoivallukseni". Tämä tehdään joka pyöräytyksellä, eli seitsemän kertaa.

3. Pidä oikeaa kättä pään yläpuolella n. 10 cm:n korkeudella pää eteenpäin taivutettuna ja kokeile myös vasemmalla kädellä.

4. Nyt sinun pitäisi tuntea viileä tuuli pääsi yläpuolella. Ajatuksesi ovat kaikonneet. Sinun pitää vielä pyytää ja sanoa "Shri Mataji, ole hyvä ja vahvista joogaani".

Raamatun opetus ja Sahaja Jooga

San 3:5 Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi.

Sahaja Jooga opettaa olevansa itseoivalluksen kokemuksen tie. Itse asiassa Sahaja Joogan itseoivallus ei ole ihmisen omaa itseoivallusta, sillä meditaation kautta pimeyden henkivallat puhuvat ihmiselle tekeytyen ihmisen omaksi ajatteluksi ja näin ihminen luulee demonien puhetta sydämessään oman mielensä ääneksi. Pahat henkivallat ovat kautta koko historian tekeytyneet milloin jumalaksi, milloin omantunnon ääneksi tai itseoivallukseksi jne. eksyttäessään ihmistä pois Raamatun totuudesta.

2 Tim 2:
24 Mutta Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia kohtaan, kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään;
25 hänen tulee sävyisästi ojentaa vastustelijoita; ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen, niin että tulevat tuntemaan totuuden
26 ja selviävät perkeleen pauloista, joka on heidät vanginnut tahtoansa tekemään.

Sahaja Joogan opetuksen mukaan se ei ole joogan tai henkisyyden laji, vaan henkisyyden ydin; sekä se ei ole uskonto, vaan uskonnon ydinkokemus.

Sahaja Jooga on enemmän kuin uskonto, koska sen sanotaan olevan uskonnon ydinkokemus. Tämä tarkoittaa sitä, että joogan kautta ihminen pääsee syvällisesti kokemaan uskontojen opetukset ja nimenomaan itämaisten uskontojen opetukset. Itämaisista uskonnoista puuttuu Herran Jeesuksen sovitustyö ja syntien anteeksiantamus Hänen kauttansa. Tämä tarkoittaa sitä, että jooga eksyttää ihmisiä itämaisten uskontojen oppien kautta pois pelastuksesta.

Sahaja Joogan opetuksen mukaan henkisen eli itseoivalluksen saavuttaminen tapahtuu spontaanisti valaistuneen opettajan tai hänen oppilaansa kautta.

Todellisuudessa Sahaja Joogan kautta demonit toimivat meditaation kautta ihmisen henkisinä oppaina. Demonien tarkoitus on eksyttää ihminen uskomaan valheita siitä että hän on hyvä ja valaistunut, vaikka todellisuudessa hän on täysin synnin ja valheen vankeudessa.

Joogassa etsijä ei ole tietoinen sitä ulkopuolinen taho ohjaa häntä, mutta ”valaistunut” opettaja on.

Tämä tarkoittaa sitä, että saatanan valhehenget ovat ovat meditaation ja kundaliinivoiman, eli pahuuden hengen kautta vanginneet ihmisen synnin ja valheen orjuuteen, jossa ihmiselle syötetään koko ajan enemmän valheita.

Sahaja Joogan päämäärä oli henkisyyden herääminen, jonka avulla ihminen yhdistyy kaikkialla olevaan jumaluuteen, eli henkeen.

Tämä tarkoittaa tosiasiassa sitä, että meditaation ja pahuuden hengen kautta ihminen yhdistetään suureen valhemaailmaan, jossa ihmiselle syötetään koko ajan enemmän ja enemmän valheita.

Äitivoima. Sahaja Jooga opettaa sen ytimen olevan kundaliinienergiassa, joka on maailmankaikkeuden äitivoima, joka on ainoa halu onneen.

Ilm 17:
4 Ja nainen oli puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia.
5 Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus: "Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti".

Raamattu opettaa, että Babyloniassa saatana eksytti ihmisiä taivaan kuningatar opin kautta, jossa äiti Semiras oli taivaan kuningatar. Paha saatana vääristää aina totuuden päinvastaiseksi. Jumala sanoo olevansa Kaikkivaltias Isä Jumala, siksi Babyloniassa saatana eksytti ihmisiä taivaan kuningatar opilla, josta äidistä tehtiin jumalallinen hahmo.

Babyloniasta äiti uskonto levisi kaikkialle maailmaan ja siksi monien uskontojen opetus perustuu jumalattariin sekä äitivoimaan. Raamattu opettaa, että lopun aikana viimeisinä päivinä maan päällä vaikuttaa äiti (jumalatar) uskonto, joka on kaikkien muiden uskontojen äiti, eli alkulähde ja alkuperä. Ilmestyskirjan 17 luku ja 5 jae sanoo, että Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti vaikuttaa maan päällä viimeisinä päivinä. Portto tarkoittaa Raamatun kielessä kahta asiaa; naista joka elää huoruudessa sekä uskonnollista hauretta, jossa ihmiset palvovat epäjumalaa Jumalan sijasta, kuten Jeremia 2 opettaa.

Babyloniassa alkoi äiti jumalatar uskonto maailman ensimmäisenä uskontoa vedenpaisumuksen jälkeen,  eli saatanan eksytys, jossa hän muuttaa totuuden valheeksi. Raamatun opetuksen mukaan maailma tulee eksymään samaan epäjumalanpalvelukseen, joka alkoi aikoinaan Babyloniassa. Babylonian jumalatar uskonto on synnyttänyt kaikki muut uskonnot, jotka ovat Babylonian jumalatar uskonnon tyttäriä, eli he ovat syntyneet samasta lähteestä, siksi he palaavat toistensa luo ja löytävät toisensa viimeisinä päivinä. Ekumenian kautta saatanalliset henkivallat tuovat kaikki uskonnot yhteen, jonka kautta he kaikki yhdessä pyrkivät eksyttämään ihmiskuntaa viimeisinä päivinä.

Joogan kautta saatana eksyttää ihmisiä uskomaan äitivoimaan, eli kundaliinienergiaan, joka on demonisten pahojen henkien valhevoimaa. Jooga ja sen meditaatio ja kundaliinivoima on siis osa lopun ajan eksytystä, jossa ihmiskunta eksytetään palvomaan ja uskomaan äiti jumalattariin, kuten myös tapahtui Babyloniassa, jossa ihmiskunta yhdessä ykseyden kautta uskoi tavaan kuningatar oppiin.

Päivien lopulla viimeisinä päivinä saatana eksyttää taas ihmiskunnan yhteyteen ja ykseyteen, jossa ihmiset palvovat äiti jumalattaria ja äitivoimaa. Joogassa on tämä sama opetus yhteydestä ja ykseydestä, joka saavutetaan joogan, meditaation ja kundaliinivoiman kautta. Jooga on siten selvästi osa lopunajan eksytystä, jonka kautta saatana eksyttää ihmisiä ikivanhojen valheiden kautta.

Valhe pyhä henki. Sahaja Jooga opettaa, että kundaliini, eli äitivoiman tarkoituksena on tulla ihmisen tietoisuuteen ja yhdistää hänet hänen omaan henkeensä sekä kaikkeuteen. Sahaja Joogan mukaan kundaliinivoima sijaitsee ristiluussa, joka on pyhän hengen voiman paikka ihmisessä.

1 Joh 2:
7 ¶ Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus.

1 Joh 4:
2 Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta;
3 ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.

Joogan henkinen opetus ei usko Herran Jeesuksen olevan Messias (Kristus). Messias tarkoittaa Jumalan ainoaa pelastustietä syntien anteeksiantamukseen, eikä Jumalan luokse ole mitään muuta tietä kuin Herran Jeesuksen kautta. Joogan henkinen opetus on Raamatun opetuksen mukaan antikristuksen hengestä syntynyttä, eli pimeyden henkivaltojen eksytystä, koska se ei tunnusta Herraa Jeesusta Messiaaksi, joka ainoastaan voi pelastaa, antaa ihmiselle synnit anteeksi, Pyhän Hengen ihmisen sydämeen sekä osallisuuden iankaikkiseen elämään.

Joidenkin uskovien väärä opetus että Pyhä Henki toimii vain ihmisen hengen kanssa on demoninen itämaisten uskontojen opetus, sillä joogan opetus joka perustuu itämaisiin uskontojen opettaa, että ihmisessä oleva oma henki pyrkii sielunyhteyteen maailmankaikkeuden hengen ja sielun kanssa.

Pahuuden henkivallat opettavat, että kundaliinivoima yhdistää ihmisen hänen omaan henkeensä sekä maailmankaikkeuden hengen kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että kundaliinivoima, eli demonivoima eksyttää ihmistä luulemaan, että demonien syöttämät ajatukset hänen mieleensä on hänen omia ajatuksiaan, jotka sitten yhdistyvät demonien kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että demoniset henkivallat ohjaavat ja eksyttävät ihmistä, kun ihminen luulee hänen olevan itseoivalluksen tilassa, jossa hänen omat ajatukset johdattavat häntä, vaikka demoniset henkivallat syöttävät valheellisia ajatuksia hänen mieleensä ja ohjaavat häntä koko ajan syvemmälle valhemaailmaan.

Kun joogan harrastaja on edennyt tarpeeksi pitkälle kundaliinivoimassa ja meditaatiossa, niin hän voi kokea joskus sen kuinka hän ei ole enää ikään kuin itsensä oma, vaan joku ohjaa häntä. Tämän ohjauksen takana on demonihenget. Jumala kutsuu sinua parannukseen joogan tieltä, sillä sen tien kautta pahuuden henkivallat eksyttävät sinua iankaikkiseen kadotukseen.

Henkisten gurujen valheet. Kaikki gurut opettavat, että joogan ja meditaation juuri ja ydin on henkisyys. Täten ei ole olemassa joogaa ilman henkisyyden harjoittamista, jonka opetus rakentuu itämaisten uskontojen opetuksien varaan. Toisin sanone joogan kautta levitetään itämaisia uskontoja ja niiden oppeja monen sitä huomaamatta.

Pikku hiljaa joogan harrastaja alkaa kuitenkin kiinnostua henkisyydestä ja itämaisten uskontojen opetuksista. Joogassa ei siis ole kyse pelkästään fyysisistä harjoituksista, toisin sanoen jooga ei ole jumppaa eikä voimistelua.

Joogan gurujen henkinen ydinsanoma on lähes sama kaikilla: ”Kohtele muita kuten haluaisi itseäsi kohdeltavan. Anna anteeksi, käänny henkesi/kaikkeuden puoleen, hiljenny ja ole nöyrä suuremman kokonaisuuden edessä.” Tästä puuttuu kuitenkin usko Raamatun totuuteen ja Herraan Jeesukseen Messiaana, joka voi yksin antaa syntejä anteeksi.

Henkiset jooga gurut opettavat, että Jeesus puhui ja opetti joogan henkisyydestä kuten muutkin gurut. Tämä on kuitenkin valhepuhetta, sillä Herra Jeesus ei opettanut mitään joogasta, eikä henkisyydestä joka on jooga opetuksen mukainen.

Joogan henkiset gurut ja opettajat opettavat, että elämän tarkoitus on palata yksinkertaisuuteen eli hiljaisuuteen. Gurujen mukaan hiljaisuudesta asiat ja ideat nousevat puhtaina esiin siten, etteivät ne aiheuta ihmiselle tyypillistä kaaosta ja tuhoa. Gurujen mukaan tämä on kaikkien ihmisten syntymäoikeus ja on aina ollutkin, mutta tietämättömyys on erottanut meidät omasta itsestämme.

Pahat henkivallat ohjaavat ihmistä kundaliinivoiman ja meditaation kautta mielen tyhjentymiseen ja hiljaisuuteen, että ihminen löytäisi oman itsensä ja hänen puhtaat ajatukset. Itse asiassa pahuuden henkivallat johdattelevat ihmisen joogan, kundaliinivoiman ja meditaation kautta tyhjentämään mielensä ja hiljaisuuteen, että pahuuden henkivallat voivat puhua ja ohjata heidän ajatusmaailmaansa valheiden ja petoksen kautta. Pahuuden henkivallat tekeytyvät ihmisen omaksi hengeksi, jonka kautta pahuuden henkivallat syöttävät valheajatuksiaan ihmisen mieleen.

Pyhä Henki asuu. Sahaja Jooga opettaa, että kundaliinivoima sijaitsee ristiluussa, joka on pyhän hengen voiman paikka ihmisessä. Edellä oleva lausunto on harhaoppia ja väärää opetusta.

Room 5:5 mutta toivo ei saata häpeään; sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.

2 Tim 1:14 Säilytä se hyvä, mikä sinulle on uskottu, Pyhän Hengen kautta, joka meissä asuu.

1 Tess 5:23 Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.

Raamattu opettaa, että Pyhä Henki asuu Herran Jeesuksen opetuslapsissa ja pyhittää hänen koko henkensä, sielunsa ja ruumiinsa. Pyhä Henki asuu koko ihmisessä, ei ristiluussa.

Joogan henkinen opetus opettaa pyhästä hengestä, koska saatana eksyttää ihmisiä sanoen pahuuden voimaa Pyhäksi Hengeksi, jota se ei tietenkään ole.

2 Tess 2:
7 Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää,
8 niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,
9 tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä
10 ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.

Pahan saatanan pyrkimys on tekeytyä Pyhäksi Hengeksi ja valhevoiman kautta eksyttää ihmisiä pois pelastuksesta, joka on Herrassa Jeesuksessa. Pahuuden henkivaltojen kautta toimii yliluonnolliset eksyttäväiset valhevoimat, joiden kautta tapahtuu ihmeitä ja tunnustekoja.

Pahuuden henkivaltojen kautta tapahtuu esimerkiksi ihmeparantumisia erilaisista sairauksista. Monissa tällaisissa tapauksissa voi tapahtua siten että aluksi ihminen paranee sairaudestaan, mutta myöhemmin sairastuu uudestaan sekä jopa vielä pahemmin kuin aikaisemmin. Silloin kun pahuuden hengen energia koskettaa ihmisen ruumista, niin aluksi voi tuntua hyvältä, mutta lopulta pahuuden energia tuhoaa ihmisen.

Henkivallat toimivat hyvin usein edellä kuvatulla tavalla. Natsi-Saksan monet johtajat (lukuun ottaen myös Hitler) olivat okkultisteja ja siten kosketuksissa pahuuden henkivaltojen kanssa. Aluksi natsit rakensivat Saksaan hyvinvointia ja toivoa, mutta lopulta he ajoivat Saksan täydellisen tuhon partaalle. Tällainen toimintatapa on demonisten pahuuden henkivaltojen toimintatapa.

Pahuuden henkivaltojen päämäärä on tuhota valheen ja synnin kautta ihminen iankaikkiseen kadotukseen. Herra Jeesus antaa syntinsä tunnustavalle synnit anteeksi sekä katkaisee pahuuden siteet ihmisen sydämestä.

Henkiset gurut ja opettajat ovat kaikkialla opettaneet ja puhuneet lähes samojen sanojen kautta valheen hengestä ja valaistumisesta. Heille kaikille on ollut yhteistä täydellinen luopuminen kaikesta mikä koskee ihmisen tilaa, anteliaisuutta, vaatimattomuutta, siveyttä ja puhtautta.

Anteliaisuus, vaatimattomuus, siveys ja puhtaus ilman Raamatun Jumalan Hengen totuutta ja rakkautta Herrassa Jeesuksessa on kuin kaunis ulkonainen kuori, jonka sisin on täynnä mätää. Jumalan silmien edessä asia on juuri näin, siksi vain Herra Jeesus voi pelastaa ihmisen ja antaa hänen sydämeensä todellisen puhtauden, siveyden, vaatimattomuuden sekä anteliaisuuden.

Pyhä äitiys. Joogan henkinen opetus opettaa alkuperäisen luovan voiman olevan universumin äiti. Joogan henkinen opetus hyökkää Raamatun uskoa vastaan sanomalla, että kristinuskosta on kadonnut tieto kaikkeuden luonteesta, kun uskontoja alettiin hallita ja käyttää vallanvälineinä.

Barbelo oli gnostilaisen opetuksen mukaan jumalatar, joka loi Sophia jumalattaren. Sophia jumalatar oli gnostilaisen teologian mukaan neitseellinen jumaluus, joka synnytti Jahve jumalan, josta tuli heprealaisten (Israel) jumala.

Gnostilainen käsitys ajatteli, että Barbelo oli maailmankaikkeuden korkein jumaluus, joka loi kaikki muut alemmat jumaluudet, jotka sitten loivat maailman. Tämän uskomuksen mukaan alempi jumala loi maailman. Barbelon sanottiin olevan maailmankaikkeuden kohtu, josta kaikki muu on saanut alkunsa. Barbelon sanottiin olevan voima luomisen takana, joka edustaa hedelmällisyyttä ja syntymistä. Barbelon sanottiin olevan androgyyni (kolmas sukupuoli), joka on äiti ja isä, koska hän paritteli itsensä kanssa. Barbelon sanottiin myös parittelevan niiden kanssa, jotka rakastavat häntä ja Barbelon kautta kaikki pysyy voimassa. Barbelon sanottiin olevan kohtu, joka antaa kaikille muodon, joka myös synnytti valon, joka loisteliaasti loistaa.

Gnostilaisuus ja joogan henkinen opetus opettaa samaa valheellista äiti jumalatar oppia, koska he ovat maan porttoja (uskontoja), jota kauhistuksen äiti (saatanallinen eksytys) eksyttää, kuten ilmestyskirjan luku viisi opettaa. Pyhä äitiys oppi tulee Babyloniasta, eli pimeyden päämajasta.

Todellinen usko Herraan Jeesukseen ei ole uskontoa, vaan uskoa Raamatun Isä Jumalaan. Rooman katolinen kirkko ei edusta Raamatullista uskoa, vaan Jumalan seurakunnan valhejärjestelmää. Sitä ei saa sekoittaa yhteen Raamatullisen uskon kanssa, koska sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Todellinen usko Raamatun Jumalaan ja todellinen kristinusko ei ole kadottanut yhteyttä ja tietoa Jumalasta ja totuudesta, vaan ylläpitää sitä Pyhän Hengen voiman kautta Raamatun opetuksen mukaisesti.

Neljä askelta. Sahaja Joogan opetus siitä miten kundaliini herätetään ja kuinka saadaan neljällä askeleella itseoivallus koostuu seuraavista askeleista:

1. Kengät jalasta pois. Pidä kädet sylissä kämmenpuolet kohti Shri Matajin kuvaa. Katsele kuvaa muutama minuutti. Jos haluat voit sulkea silmäsi. Sitten tulee kehotus kokemaan viileää tuulahdusta tai hieman kuumuutta käsissä.

2. Taivuta päätä hiukan eteenpäin ja aseta oikea käsi voimakkaasti pään päälle. Pyörittele päänahkaa hitaasti seitsemän kertaa kellonsuuntaan, sano samalla hiljaa mielessäsi "Shri Mataji, ole hyvä ja anna minulle itseoivallukseni". Tämä tehdään joka pyöräytyksellä, eli seitsemän kertaa.

3. Pidä oikeaa kättä pään yläpuolella n. 10 cm:n korkeudella pää eteenpäin taivutettuna ja kokeile myös vasemmalla kädellä.

4. Nyt sinun pitäisi tuntea viileä tuuli pääsi yläpuolella. Ajatuksesi ovat kaikonneet. Sinun pitää vielä pyytää ja sanoa "Shri Mataji, ole hyvä ja vahvista joogaani".

Demonihenget operoivat materian kautta käyttäen paljon mm. "pyhiä kuvia", jotka toimivat pahuuden henkien kanavina. Pahojen henkien toiminalle on tyypillistä tietyt ilmiöt kuten ilmeneekö lämpöä (kädestä), onko auraa pään päällä (valo pään päällä), onko kihelmöintiä, vapisevatko kädet onko yleensä voitelun tuntua, tulee etsiä kuumuutta ja joidenkin kehon jäsenten jäykkyyttä, vapinaa ja tärinää, kaatumista hengen voiman alla, vahvoja sähkövirtoja, ihon rypistymistä, liikkeitä ihon alla, valoisuutta kasvoissa, raskasta hengitystä, vaikerointia, ähkyilyä ja sitä, että ihminen joutuu transsiin.

Pahuuden henkivallat pistävät ihmiset hokemaan mantroja yhä uudelleen ja uudelleen. Pahuuden henkivallat koittavat tyhjentää ihmisen mielen, että saisivat hänet valtaansa. Samoin pahuuden henkivallat käyttävät pyytämään gurujen nimien kautta asioita, koska tämän ajatuksen takana on demonit, niin siksi he toimivat aina tietyissä nimissä. Tällä tavalla he matkivat Jumalan todellisia ihmeitä, jotka tapahtuvat Herran Jeesuksen nimen kautta.

Matt 7:
21 ¶ Ei jokainen, joka sanoo minulle: ‘Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: ‘Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?’
23 Ja silloin minä lausun heille julki: ‘Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät’.

Joogan henkisen eksytyksen kautta voidaan jopa käyttää Jeesus nimeä ja ihmeitä voi myös siten tapahtua, mutta ne ovat valhevoimaa, koska Jeesus nimi yhdistetään valheeseen ja niin pimeyden valhehenget eksyttävät ihmisiä.

Monet joogan henkiset harjoittajat tulevat kokemaan ikävän yllätyksen astuessaan kerran Raamatun Jumalan eteen kun heille paljastuu, että he ovat olleet valhehenkien kanssa tekemisissä.

Jos olet kiinni joogan henkisessä kasvussa, niin Herra Jeesus kutsuu sinua pelastukseen ja haluaa antaa sinulle syntisi anteeksi.

Jooga

Kaikki erilaiset joogasuuntaukset opettavat henkistä kasvua ja meditaatiota sekä jokaisen suuntauksen takana vaikuttaa pahuuden henkivallat (kundaliinivoima). Ei ole olemassa joogaa ilman edellä mainittuja ominaisuuksia. Jos joku sanoo, että jooga on vain liikuntaharrastus, jumppaa tai voimistelua, niin hän ei tiedä mistä puhuu. 

Tämä tarkoittaa sitä että kaikki joogasuuntaukset ovat sielunvihollisen eksytystä, jonka kautta hän markkinoi ihmisille itämaisten uskontojen oppeja ja opetuksia. Monet gurut sanovat, että jooga ei ole uskontoa. Totuus on kuitenkin se että joogan kautta opetetaan itämaisten uskontojen opetuksia. Johtopäätös on aika selvä, eikä siitä ole epäselvyyttä mitä jooga edustaa.

Joogan henkinen kasvu opettaa että ihmisen tulee meditoida ja keskittyä, jonka kautta ihminen saa yhteyden omaan itseensä. Todellisuudessa ihmisellä on koko ajan yhteys omaan itseensä, eikä hänen tarvitse siksi ottaa yhteyttä itseensä. Joogan opetus itseensä yhteyden ottamisella tarkoittaa todellisuudessa sitä että ihminen ottaa yhteyttä riivaajahenkiin, jotka jäljittelevät ja matkivat ihmisen omaa itseä.

Kun ihminen on eksytetty saamaan yhteyden "omaan itseensä", niin todellisuudessa riivaajahenget sen kautta antavat ihmiselle erilaisia kokemuksia ja tuntemuksia.

Joogit opettavat yhteyden ottamisen "omaan itseensä" auttavan tajunnan ja tietoisuuden heräämisestä omasta itsestä. Todellisuudessa riivaajahenget avaavat ihmisen tajunnan ja tietoisuuden yhteyteen riivaajahenkiin ja kundalinivoimaan. Joogit opettavat että kundalinivoima asuu jokaisen ihmisen sisällä, joka tulee herättää ja aktivoida toimimaan.

Ihmisessä ei ole itsessään mitään kundalinivoimaa, joka tulisi herättää ihmisen sisällä, sillä on kyse yliluonnollisesta voimasta, joka tulee ihmisen ulkopuolelta. Kundalinivoima on riivaajahenkien voimaa, jonka tarkoituksena on eksyttää ihmisiä pois Raamatun totuudesta ja pelastuksesta Herrassa Jeesuksessa.

Kristillinen jooga. Nykyään pidetään ns. kristillisiä joogakursseja, joita kutsutaan kristilliseksi joogaksi. Niin sanottu kristillinen jooga on löytänyt kannattajia mm. luterilaisen kirkon piiristä.

Kun tutkimme mitä kristillinen jooga edustaa ja opettaa, niin huomaamme että se on sielunvihollisen eksytys ja ihan samaa joogaa kuin kaikki muut joogat.

Kristillinen jooga opettaa seuraavanlaisia asioita; vahvistaa fyysistä terveyttä, tähtää elinvoiman lisääntymiseen sekä hyvinvointiin, keskittymiseen ja hiljentymiseen oppimista, itsetuntemuksen kasvatusta, fyysisiä joogaliikkeitä sekä rukoukseen hiljentymistä, harjoitukset tehdään hengityksen tahdissa, etsitään sopusointua hengityksen jatkuvan rytmin kanssa, yhteyden luominen oman tietoisuuden kanssa ja avautuminen hengen läsnäololle.

Kuten huomaat niin kyseessä on sama  jooga kuin kaikki muut joogasuuntaukset. Samat harjoitteet jne. Raamattu opettaa, että Pyhälle Hengelle avaudutaan uskon kautta Herraan Jeesukseen:

Gal 3:14 että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen.

Apt 11:24 Sillä hän oli hyvä mies ja täynnä Pyhää Henkeä ja uskoa. Ja Herralle lisääntyi paljon kansaa.

Kristillinen jooga opettaa yhteyden luomista oman tietoisuuden kautta, eli sitä eksytystä, jossa pahuuden henkivallat puhuvat ihmisen mieleen eksyttäen ihmistä luulemaan demonien puhetta ihmisen omaksi ajatukseksi. Kun ihminen on eksynyt tähän pisteeseen, niin sen jälkeen hän on avautunut kuulemaan pahuuden henkivaltoja, jotka eksyttävät ihmisen pois pelastuksesta, joka on Herrassa Jeesuksessa.

Todellisessa Pyhän Hengen työssä Jumala ei johdata ihmistä luomaan yhteyttä ihmisen oman tietoisuuden kanssa, vaan suoraan yhteyden Raamatun Jumalan ja ihmisen välille, Herran Jeesuksen kautta:

 1 Kor 1:9 Jumala on uskollinen, hän, jonka kautta te olette kutsutut hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, yhteyteen.

Jos olet uskossa Herraan Jeesukseen ja olet eksynyt harrastamaan kristillistä joogaa, niin kehotan sinua vetäytymään pois siitä sekä tekemään parannuksen ja Jumala antaa sinulle syntisi ja eksymyksesi anteeksi.

Jotkut Raamattuun uskovat ihmiset sanovat, että joogaa voi harrastaa jos ei sekoita siihen joogan henkisen kasvun oppeja. Tähän vastaan siten, että joogaa ei olemassa ilman henkisen kasvun opetusta, joka perustuu itämaisen uskonnon opetukseen. Henkisyys itämaisen uskonnon oppien mukaan on joogan olennaisin osa. Silloin kun venyttelet ja jumppaat ilman tätä itämaisen uskonnon henkisen kasvun opetuksen ideologiaa, niin  kyse ei ole enää joogasta. Joogaa taas ei voi erottaa pois itämaisesta henkisestä kasvusta, koska joogan harjoittaminen perustuu siihen.

Kaikkien joogasuuntauksien päämäärä on henkinen kasvu itämaisten uskontojen oppien mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että Herran Jeesuksen opetuslapsi ei voi harrastaa joogaa, koska Herran Jeesuksen opetuslapsen hengellisen kasvun tulee tapahtua Raamatun opetuksen mukaisesti, ei itämaisten uskontojen oppien mukaan. Totta kai uskova saa harrastaa jumppaa, venyttelyä, voimistelua ja jne. sillä niihin ei sisälly mitään epäraamatullisia henkisiä opetuksia.

Jooga ja idän uskonnot

Kaikkien erilaisten joogasuuntauksien syvin ja olennaisin päämäärä on henkinen kasvu, jooga ei ole siis pelkkää fyysistä harjoittelua. Jooga perustuu itämaisten uskontojen mukaiseen henkisen kasvun opetukseen. Jooga kehitettiin keinoksi, jonka kautta pyritään vapautumaan jälleensyntymisen, eli reinkarnaation loputtomasta kierteestä. Sanottakoon tähän kohtaan se että hindulaisuuden jälleensyntymisoppi on valheellinen opetus ihmisen henkisestä kasvusta.

Joogan henkisen kasvun päämääränä on päästä moksaan (moksha - hindu nirvana), eli valaistumiseen. Hindulaisuus opettaa, että valaistumisen kautta ihminen yhdistyy maailmankaikkeuden henkeen (Brahman) ja vapautuu jälleensyntymän ketjusta. Tämän jälkeen ymmärrät sen miksi joogaajat säännöllisesti joogaavat ja toistavat yhä uudestaan joogaliikkeita ja meditaatiota, sillä he koittavat päästä jälleensyntymisen kiertokulusta. Osa joogaajista ymmärtää tämän, koska he ovat joogan henkisen kasvun myötä sitoutuneet hindulaisuuden opetuksiin. Osa joogaajista on tästä tietämättömiä, mutta pimeyden henkivaltojen tarkoitus on eksyttää myös heidät uskomaan valheelliseen jälleensyntymisoppiin ja pyrkimään vapautumaan sen kiertokulusta joogan avulla.

Tosiasia on se että jooga on enemmän henkinen harjoitus kuin fyysinen, koska jooga luotiin alunperin henkistä kasvua varten, joka johtaa valaistumiseen ja jälleensyntymisestä vapautumiseen. Vaikka et tätä uskoisi, niin se on kuitenkin historiallinen tosiasia ja joogan kautta vaikuttavat henkivallat ohjaavat ihmisiä juuri tähän joogan alkuperäiseen päämäärään, eli valaistumisen kautta vapautumaan jälleensyntymisestä sekä maailmankaikkeuden hengen (saatanalliset henget) kanssa yhtymiseen.

Joogan harrastaja pyrkii siis koko ajan kovan ruumiillisen harjoituksen sekä henkisten harjoitteiden kautta ansaitsemaan oman vapautumisensa tästä synnin vallan alla olevasta maailmasta. Ikävä kyllä tämä vapautuminen on saatanallinen valhe, joka johdattaa ihmisen iankaikkiseen kadotukseen. Tästä tulee esille uskonnon luonne, joka vaatii koko ajan ponnistelemaan ja tekemään enemmän tekoja, että voi vapautua tai pelastua. Jooga perustuu uskontoon ja opettaa uskontoa, vaikka monet joogaajat koittavat väittää, että jooga ei ole uskontoa. Tosiasiat puhuvat sen puolesta, että joogan kautta ihminen harjoittaa hindulaisuuden uskontoa, koska joogan henkinen kasvu on hindulaisuuden opetuksen mukaista oppia, eli suoraan sanoen hindulaista uskontoa.

Hindulaisuuden mukaan hyvin harva saavuttaa valaistumisen. Tämä tarkoittaa sitä, että suurin osa joogan kautta henkisen kasvun tiellä olevista joogaa ihan turhan takia, eli ei koskaan voi saavuttaa sen lopullista päämäärää. Joogan meditaation kautta valaistumisen oppi on muutenkin valheellinen opetus, sillä totuus on että sen kautta saadaan yhteys pahuuden henkivaltoihin. Raamatun opetuksen mukaan, jokainen joka uskoo Herraan Jeesukseen ja haluaa pysyä uskossa saa Jumalan armosta Herran Jeesuksen sovitustyön tähden osallisuuden iankaikkisesta elämästä. Joogan kautta teet töitä turhan takia, sillä joogan henkinen kasvu johtaa lopulta iankaikkiseen kadotukseen. Herran Jeesuksen kautta voit vain oikeasti päästä perille todelliseen Jumalan valtakuntaan.

Universaali henki. Jokainen joogasuuntaus opettaa henkisestä kasvusta johon kuuluu meditaatio sekä kundaliinivoima. Kundaliinivoima on pahojen henkien valhevoimaa ja energiaa, jonka kautta demonit eksyttävät ihmisiä luulemaan, että he ovat saaneet yhteyden universaalin hyvään henkeen. Tosiasia on että kundaliinivoiman kautta joogan harrastaja saa yhteyden pahuuden henkivaltoihin.

Kundaliinivoima nousee selkärankaa pitkin seitsemänteen chakraan asti, jolloin voi alkaa valaistuminen. Joogan opetus seitsemästä chakrasta ja kundaliinvoimasta on hindulaisuuden opetus. Hindulaisuus opettaa, että valaistumisen avulla saadaan yhteys universaaliin henkeen (Brahman). Joogan henkinen opetus on täsmälleen sama kuin hindulaisuuden. Hindulaisuuden universaali henki on saatanan henki. Kaikkien erilaisten joogasuuntausten perimmäinen tarkoitus on henkisen kasvun kautta yhdistyä maailmankaikkeuden hengen kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että joogan kautta ihminen saa yhteyden saatanallisiin henkivaltoihin, jotka eksyttävät ihmisen täydelliseen pimeyteen.

Jooga-asentojen, hengitysharjoitusten, meditaation sekä kundaliinivoiman kautta ihminen voi myös kokea ruumiissaan henkivaltojen voimaa (energiaa, käärmevoimaa), joka voi ilmetä mm. seuraavilla tavoilla: vapina, kouristus, väkivaltaisen näköinen oman ruumiin ravistelu sekä erilaiset oudot liikkeet ja ruumiin vääntelyt. Tämän takia joogan harjoitteissa on myös omituisia ja epäluonnollisen näköisiä fyysisiä asentoja. Pahuuden henkivaltojen tarkoitus on saada ihminen vääristyneeseen tilaan, niin henkisesti kuin fyysisesti, koska pahat henkivallat haluavat tuhota ihmisen.

Kundaliinin vaaralliset vaikutukset. Hindulaisuus tuntee myös kundaliinivoimien vaaralliset vaikutukset. He opettavat, että jos kundaliini herätetään ihmisessä huonosti, niin sen seurauksia voivat olla hulluus, mielisairaus, sairaus tai jopa kuolema. Joogan kautta voi myös tapahtua samoja asioita, koska on kyse samasta asiasta, eli saatanallisen voiman vaikutuksesta ihmiseen.

Pahuuden henkivallat ovat pahoja ja Raamatun opetuksen mukaan ne voivat tekeytyä hyvän palvelijoiksi, mutta eivät tee hyvää, vaan pahaa tuhoten ja tappaen. Tästä syystä demonihenget voivat aluksi antaa ikään kuin hyviä vaikutuksia, mutta he kuitenkin lopuilta tuhoavat ihmisen. Kun ihminen antautuu tekemisiin saatanallisen kundaliinivoiman kanssa, niin sen seurauksena hän voi sairastua johonkin sairauteen, menettää järkensä, saada mielenterveysongelmia, kuolla demonin vaikutuksesta sekä ikävä kyllä lopulta ihminen joutuu iankaikkiseen kadotukseen.

Pimeyden henkivallat ovat olemassa ja niiden päämäärä on tuhota ihminen kaikella tavalla. Tuon esille erään oman kokemukseni joka kertoo pahojen henkien olemassaolosta hyvin konkreettisella tavalla. Heräsin eräänä yönä vuonna 1991 ja olin täysin valveilla kun tämä tapahtui, tämä ei siis ole uni eikä mikään hallusinaatio, vaan täysin tietoinen tila. Vuoteen jalkopäässä oli kolme pyöreää valopalloa, joilla oli kasvot, jotka hymyilivät minulle.

Valopallot alkoivat hitaasti liikkua minua kohti ja niiden kasvot muuttuivat raivoisiksi, jotka olivat täynnä vihaa minua kohtaan. Tunsin kauhean pahan olon sisälläni, ahdistuksen sekä ihan kuin olisin menettämässä järkeni. Huusin avuksi Herraa Jeesusta ja käskin demoneita väistymään Herran Jeesuksen nimessä. Ne väistyvät ja hävisivät pois.

Nämä valopallot kasvoineen olivat demoneja ja näyttäytyivät minulle aluksi ikään kuin ystävällisinä ja sitten he muuttuivat täydelliseen vihamielisyyteen. Juuri tällä tavalla pahat henkivallat toimivat ne ovat aluksi ystävällisiä ja tekevät ikään kuin hyvää, mutta sitten he näyttävät todellisen pahan luonteensa ja pyrkivät tuhoamaan ihmisen.

Kyselin Herralta, että miksi Hän salli minulle näin ahdistavan ja pelottavan kokemuksen. Jumala vastasi minulle sanoen, että minun tehtäväni on julistaa evankeliumia sekä julistaa Jumalan sanaa, siksi Hän salli minulle tämän kokemuksen, että ymmärtäisin kuinka suuren vihan voimalla saatana vihaa ihmisiä. Minä en saisi koskaan unohtaa sitä kuinka suurella vihalla saatana vihaa ihmisiä ja kuinka suurella rakkaudella Jumala rakastaa ihmisiä Herran Jeesuksen kautta.

Tämän tähden olen myös kirjoittanut tämän kirjoituksen joogasta ja sen taustalla vaikuttavasta saatanan petoksesta. Jos olet tekemisissä kundaliinvoiman kanssa, niin kehotan sinua tekemään parannuksen ja uskomaan Herraan Jeesukseen, sillä Hän on ainoa joka voi vapauttaa sinut saatanallisen kundaliinivoiman vaikutuksesta.

Uni kundaliinivoimasta

Raamatun Kaikkivaltias, Herra Jumala puhuu Herran Jeesuksen opetuslapsille sekä myös jumalattomille ihmisille monella tavalla. Jumala vahvistaa, varoittaa, opettaa sekä lohduttaa jne. omaa kansaansa unien kautta. Jumalattomille ihmisille Jumala antaa unia, joiden kautta Jumala haluaa varoittaa heitä ja vetää pelastukseen. Kaikki ihmisen näkemät unet eivät ole Jumalan antamia, mutta osa on.

Kerron tässä Jumalan minulle antaman unen kundaliinivoimasta. Tutkin vapaamuureita tammikuussa 2012 ja tein siitä kirjoituksen kotisivulleni. Kirjoituksessani vapaamuurareista toin esille, että vapaamuurariudessa vaikuttaa kundaliinivoima, eli saatanallinen henkivalta. Kirjoitusprosessin jälkeen eräänä yönä näin selkeän Herran antaman unen.

Unessa olin auton takana ja auton takaosassa oli valtava iso käärme kerällä. Yhtäkkiä iso käärme alkoi nousemaan ja se teki raivoisia hyökkäyksiä minua kohti, mutta sen hyökkäys pysähtyi aina takaosan isoon ikkunaan. Käärmeen kasvot olivat täynnä vihaa ja raivoa minua kohtaan. Käärmeellä oli valtavan iso pää, joka oli ruumiin kokoon nähden ylisuuri. Käärmeellä oli myös iso ja paksu kolmionmuotoinen ruumis. Unessa ihmettelin käärmeen valtavan isoa päätä sekä kolmionmuotoista ruumista.

Käärme teki todella monta raivoisaa hyökkäystä minua kohti, jotka pysähtyivät joka kerta auton takaosan isoon lasiin. Yhtäkkiä käärme pääsi autosta ulos ja nousi edessäni ylöspäin ja nosti itsensä täyteen pituuteensa ja se katsoi minua kasvot raivoa täynnä. Rukoilin Herraa Jeesusta ja yhtäkkiä käärme pakeni edestäni ja sukelsi unessa mereen.

Kun aamulla heräsin, niin ymmärsin Jumalan puhuneen minulle, että saatanalliset henkivallat olivat todella raivoissaan minulle vapaamuurari kirjoituksen kirjoittamisesta, sillä olinhan siinä myös kirjoittanut kundaliinivoiman olevan saatanallinen henkivalta.

Unen jälkeen minua jäi askarruttamaan käärmeen ruumiin kolmiomainen muoto, sillä se oli todella erikoisen näköinen. En kuitenkaan vaivannut itseäni asialla kovinkaan kauan.

Aloin tutkimaan ja kirjoittamaan tätä jooga kirjoitusta maaliskuussa 2012. Löysin uutta tietoa kundaliinivoimasta ja sain myös Herralta uneeni syvällisen selityksen.

Kundaliinivoima opettaa, että ihmisessä on kolme energiakanavaa ja seitsemän chakraa eli energiakeskusta. Alimman chakran yläpuolella on kolmio ja kolmion sisässä spiraali. Spiraali esittää uinuvassa tilassa olevaa kundalini-voimaa, joka joogan avulla voidaan herättää, niin että se kulkee keskimmäistä energiakanavaa ylös ja lävistää ylimmän chakran.

Uneni käärmeen kolmiomainen muoto johtuu siitä, että saatanallinen henkivalta opettaa ihmisille kundaliinivoiman käärmeen nousevan ihmisen kolmion sisältä, jota henkivalta opettaa. Jumala siis jo etukäteen kertoi minulle kundaliinivoiman sisällöstä ja muodosta, josta en itse tiennyt. Unen kautta Herra Jumala puhui minulle kuinka saatanalliset henkivallat (sekä niiden vallassa olevat ihmiset) raivoavat ja koittavat hyökätä minua vastaan, koska paljastan kundaliinivoiman saatanalliseksi henkivallaksi.

Unessa oleva käärme oli tarkoin rajatussa tilassa, joka tarkoittaa sitä, että Raamatun Jumala on saatanaa suurempi, eikä saatanan henkivallat voi tuhota ja horjuttaa Herran Jeesuksen opetuslapsia, sillä olemme Kaikkivaltiaan Jumalan suojeluksessa. Käärmeen hyökkäykset pysähtyivät aina eikä hän kyennyt iskemään loppuun asti, tämä tarkoittaa sitä että Jumala suojelee kansaansa.

Käärme nousi edessäni täyteen mittaansa täyden raivon ja vihan vallassa, mutta Herran Jeesuksen nimen auktoriteetin edessä käärme pakeni sukeltamalla meren syvyyksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala on saatanaa suurempi ja saatana joutuu väistymään Herran Jeesuksen ja Hänen nimensä edessä. Paha saatana tuntee suurta vihaa ja raivoa Herran Jeesuksen opetuslapsia kohtaan, siksi pahuuden henkivallat aktivoivat jumalattomat ihmiset tuntemaan negatiivisia ajatuksia Herran Jeesuksen opetuslapsia kohtaan. Herra Jumala pitää hyvän huolen kansastaan, vaikka välillä maailma näyttäisi murenevan meidän ympäriltämme.

Jumala varoittaa myös joogan harrastajia unien kautta. Ota vaarin varoituksesta ja tee parannus uskomalla Herraan Jeesukseen. Raamattu opettaa monessa kohden kuinka Jumala puhuu ihmisille myös unien kautta:

1 Moos 31:11 Ja Jumalan enkeli sanoi minulle unessa: ‘Jaakob!’ Minä vastasin: ‘Tässä olen’.

1 Moos 31:24 Mutta Jumala tuli aramilaisen Laabanin luo unessa yöllä ja sanoi hänelle: "Varo, ettet puhu Jaakobille hyvää etkä pahaa".

4 Moos 12:6 Ja Herra sanoi: "Kuulkaa minun sanani. Jos keskuudessanne on profeetta, niin minä ilmestyn hänelle näyssä, puhun hänen kanssaan unessa.

1 Kun 3:5 Gibeonissa Herra ilmestyi Salomolle yöllä unessa, ja Jumala sanoi: "Ano, mitä tahdot, että minä sinulle antaisin".

Job 33:
14 ¶ Sillä Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella; sitä vain ei huomata.
15 Unessa, öisessä näyssä, kun raskas uni valtaa ihmiset ja he nukkuvat vuoteillansa,
16 silloin hän avaa ihmisten korvat ja sinetillä vahvistaa heidän saamansa kurituksen,


Matt 1:20 Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: "Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä.

Matt 2:12 Ja Jumala kielsi heitä unessa Herodeksen tykö palaamasta, ja he menivät toista tietä takaisin omaan maahansa.

Matt 2:13 Mutta kun he olivat menneet, niin katso, Herran enkeli ilmestyi Joosefille unessa ja sanoi: "Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä ja pakene Egyptiin, ja ole siellä siihen asti, kuin minä sinulle sanon; sillä Herodes on etsivä lasta surmatakseen hänet".

Sisäinen nada ääni

Monien joogajien keskuudessa tapahtuu ilmiö, jossa he kuulevat sisäisen nada äänen. Kun ihminen harjoittaa joogan henkisen kasvun tietä, niin hän saa yhteyden pahaan henkimaailmaan, joka lähettää nada ääniä, jotka ihminen kuulee päässään. Nada ääni voi olla linnunlaulua, harpun soittoa, rummutusta, voimakasta surinaa tai huminaa, tinnitystä jne.

Joogapiireissä nada ääni on universumin ääni, joka liitetään energioiden puhdistumiseen, valaistumiseen, tietoisuuden nousuun ja heräämiseen. Jotkut joogaajat kuulevat nada ääniä kundaliinienergian noustessa. Puhutaan myös pyhästä äänestä (nada), jota ilman henkinen kasvu on ikään kuin arvotonta.

Joogi voi kuulla ääniä, kun nadi, eli ihmisessä oleva kanava, prana elämänvoima liikkuu chakra keskuksiin. Jooga opetuksen mukaan se on merkki nadin puhdistumisesta. Äänet koskettavat chakroja, jolloin kundaliini herää.

Jooga opettaa, että asentojen ja meditaation kautta voit kuulla sisäisen äänen. Vasta-alkaja ei voi kuulla ääntä sulkematta korviaan, mutta kokeneen joogaajan ei tarvitse sulkea korviaan kuullakseen sisäistä ääntä.

Jooga opetuksen mukaan kun ihminen keskittyy (meditoi), niin hän voi kuulla vain sisäisen äänen, jonka seurauksena ihminen ei kuule ulkopuolisia ääniä, vaan vain sisäisen äänen. Jooga opetuksen mukaan sisäinen ääni on Brahmanin, eli maailmankaikkeuden hengen ääni. Mielen tulee imeä itseensä ääntä. Sisäinen ääni vaihtelee erilaisina ääninä mm. luuttu, symbaalit, huilu, rumpu, kaksoisrumpu ja ukkosen ääni.

Raamatun sanan opetuksen valossa on selvää, että joogan sisäiset äänet ovat pahojen henkien synnyttämiä ääniä, joiden kautta henkivallat ottavat kontaktia ihmiseen eksyttääkseen häntä. Sisäisen äänen kautta pahojen henkivaltojen kundaliinivoima (käärmevoima) kuljettaa ihmistä koko ajan syvemmälle ja pitemmälle pimeyteen ja eksytykseen. Joogassa on kyse todellisesta kontaktista henkivaltojen kanssa, jotka ovat oikeasti pahoja, vaikka he ovatkin pukeutuneet valon enkeleiden valeasuun.

Jos olet joogassa siinä vaiheessa, että alat kuulemaan sisäisiä ääniä, niin olet edennyt pitkälle petoksessa, jonka on tarkoitus lopulta tuhota sinut synnin iankaikkiseen kadotukseen. Voit vielä tehdä parannuksen ja vastaanottaa pelastuksen Herrassa Jeesuksessa, jolloin pimeyden henkivallat joutuvat väistymään sinun elämästäsi. Herran Jeesuksen veri pesee puhtaaksi sinut kaikista synneistäsi, jonka jälkeen saat kohdata ainoan todellisen Jumalan, joka on Raamatun Jumala.

Valhe jälleensyntymisestä

Hindulaisuus opettaa ihmisen syntyvän maan päälle yhä uudestaan aina siihen asti kun hän ymmärtää sielunsa ja maailmansielun Brahmanin olevan yhtä. Ruumiillistuminen (inkarnaatio) on syyn ja seurauksen lain (karma) säätelemä. Ihminen saa hyvän karman elämässä tehtyjen hyvien tekojen kautta ja ja huonot teot tuottavat pahaa karmaa ja niin hyvät- kuin huonot teot vaikuttavat millainen on seuraava elämä. Moksa (valaistuminen) vapauttaa ihmisen jälleensyntymän (samsara) kiertokulusta ja saa aikaan yhdistymisen Brahmaniin.

Joogan henkisen kasvun opetus perustuu hindulaisuuden opetuksiin, johon kuuluu myös jälleensyntymisen oppi. Hindulaisen jälleensyntymisopin mukaan ihmisen sielu voi jälleensyntyä jumalaksi, ihmiseksi, eläimeksi tai kasviksi, sen mukaan millaisia tekoja ihminen on tehnyt elämässään.

Kasvilla ei ole moraalista sielua, joka tietäisi hyvän ja pahan. Tämä tarkoittaa sitä, että hindulainen jälleensyntymisoppi ei ole totta, vaan valhetta.

Monet eri ihmiset ovat väittäneet olleensa entisessä elämässään esimerkiksi Napoleon tai Kleopatra. He perustelevat sen jälleensyntymisopilla. Vain yksi ihminen on voinut olla Napoleon tai Kleopatra. Koska monet eri ihmiset kuitenkin väittävät jälleensyntymisen kautta olleensa kuuluisia historian henkilöitä, niin sekin todistaa, että jälleensyntymisoppi on valheellinen opetus.

Intiassa on todella paljon rikoksia, moraalittomuutta sekä mielenterveysongelmia ja jos jälleensyntyminen olisi totta, niin silloin Intiassa, eli hindulaisuuden "Mekassa" pitäisi olla todella paljon henkisesti korkealle kehittyneitä ihmisiä jälleensyntymisen kautta. Koska näin ei kuitenkaan ole, niin se tarkoittaa sitä, että jälleensyntyminen on valheellinen opetus.

Valheellinen väite. On olemassa väitteitä, jonka mukaa Raamatusta olisi poistettu oppi jälleensyntymisestä vuoden 553 kirkolliskokouksessa. Tämä ajatus johtuu siitä, että Origeneen opetus sielun olemassaolosta ennen syntymää julistettiin harhaopiksi vuoden 553 kirkolliskokouksessa. Konstantinopolin kirkolliskokouksessa vuonna 553 ei siis poistettu mitään Raamatusta, vaan  Origeneen opetus sielun ennalta olemassaolosta julistettiin harhaopiksi.

On huomattava, että Konstantinopolin kirkolliskokous pidettiin vuonna 553 ja sitä ennen on löytynyt lukemattomia käsikirjoituksia Raamatun teksteistä, eikä niistä yhdessäkään ole opetusta jälleensyntymisestä. Raamattu ei opeta jälleensyntymistä, ei vaikka muutamia muitakin valheellisia väitteitä siitä on esitetty.

Herra Jeesus

Mark 9:
42 Ja joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat, sen olisi parempi, että myllynkivi olisi pantu hänen kaulaansa ja hänet olisi heitetty mereen.
43 Ja jos sinun kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki. Parempi on sinulle, että käsipuolena menet elämään sisälle, kuin että, molemmat kädet tallella, joudut helvettiin, sammumattomaan tuleen.
44
45 Ja jos sinun jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki. Parempi on sinulle, että jalkapuolena menet elämään sisälle, kuin että sinut, molemmat jalat tallella, heitetään helvettiin.
46
47 Ja jos sinun silmäsi viettelee sinua, heitä se pois. Parempi on sinulle, että silmäpuolena menet sisälle Jumalan valtakuntaan, kuin että sinut, molemmat silmät tallella, heitetään helvettiin,
48 jossa heidän matonsa ei kuole eikä tuli sammu.

Matt 25:
41 Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: ‘Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä.
42 Sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä; minun oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda;
43 minä olin outo, ja te ette ottaneet minua huoneeseenne; minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua; sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa.’
44 Silloin hekin vastaavat sanoen: ‘Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai outona tai alastonna tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet?’
45 Silloin hän vastaa heille ja sanoo: ‘Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle’.
46 Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään."

Hindulainen jälleensyntymisoppi ei opeta iankaikkisesta kadotuksesta. Herra Jeesus opetti iankaikkisen kadotuksen olevan todellinen paikka synnintekijöille ja jumalattomille ihmisille. Herra Jeesus ei opettanut jälleensyntymistä, vaan Jumalan sanan totuutta iankaikkisesta elämästä sekä iankaikkisesta kadotuksesta.

Johannes Kastaja - Elia

Matt 11:
11 Totisesti minä sanon teille: ei ole vaimoista syntyneitten joukosta noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja; mutta vähäisin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin hän.
12 Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa vastaan, ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen.
13 Sillä kaikki profeetat ja laki ovat ennustaneet Johannekseen asti;
14 ja jos tahdotte ottaa vastaan: hän on Elias, joka oli tuleva.
15 Jolla on korvat, se kuulkoon.

Mark 9:
11 Ja he kysyivät häneltä sanoen: "Kirjanoppineethan sanovat, että Eliaan pitää tuleman ensin?"
12 Niin hän sanoi heille: "Elias tosin tulee ensin ja asettaa kaikki kohdalleen. Mutta kuinka sitten on kirjoitettu Ihmisen Pojasta, että hän on paljon kärsivä ja tuleva halveksituksi?
13 Mutta minä sanon teille: Elias onkin tullut, ja he tekivät hänelle, mitä tahtoivat, niinkuin hänestä on kirjoitettu."

 

Jotkut sanovat Raamatun opettavan jälleensyntymistä, perustellen sillä sitä, että Raamattu opettaa Eliaan jälleensyntymisestä. Väite myös usein yhdistetään siihen, että väitetään Johannes Kastajan olevan Elia. Johannes Kastaja itse kumosi tämän väitteen:

Joh 1:21 Ja he kysyivät häneltä: "Mikä sitten? Oletko sinä Elias?" Hän sanoi: "En ole." "Se profeettako olet?" Hän vastasi: "En.

Johannes Kastaja ei siis ole Elia.

Mitä Raamattu tarkoittaa Elian tulemisella, jälleensyntymistä vai samanlaisen hengen voitelun omaavan henkilön syntymistä?

Luuk 1:17 Ja hän käy hänen edellään Eliaan hengessä ja voimassa, kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun, näin Herralle toimittaaksensa valmistetun kansan."

Tuo edellä oleva kohta on kirjoitettu Johannes Kastajasta, jonka sanottiin vaeltavan Eliaan hengessä, jossa kääntää tottelemattomien mielenlaadun vanhurskasten mielenlaatuun. Johannes Kastaja ei tehnyt yhtään ihmetekoa, mutta samaa sanomaa hän julisti kuin Eliakin, jonka tarkoitus oli saada Israelin kansa uskomaan Jumalaan. Tätä tarkoittaa Elian hengessä oleminen, eli se ei suinkaan tarkoita Johanneksen olleen jälleensyntynyt Elia, vaan samassa hengessä samaa sanomaa julistava kuin Elia. Johannes kastaja ja Elia olivat eri henkilöitä.

Raamattu ei siis opeta jälleensyntymistä, vaan päinvastoin kieltää sen.
 

Sokeana syntynyt

Joh 9:
1 ¶ Ja ohi kulkiessaan hän näki miehen, joka syntymästään saakka oli ollut sokea.
2 Ja hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä sanoen: "Rabbi, kuka teki syntiä, tämäkö vai hänen vanhempansa, että hänen piti sokeana syntymän?"
3 Jeesus vastasi: "Ei tämä tehnyt syntiä eivätkä hänen vanhempansa, vaan Jumalan tekojen piti tuleman hänessä julki.

Jotkut väittävät Johanneksen evankeliumin 9 luvun alun opettavan jälleensyntymistä. Mitä Raamattu tässä opettaa? Jeesus sanoi ettei sokeana syntynyt mies ollut tehnyt syntiä, eivätkä hänen vanhempansa, koska Jumalan tekojen piti tuleman julki hänessä. Tämä kohta ei opeta sitä, että sokea mies olisi tehnyt syntiä entisessä elämässä, vaan että hän ei ole tehnyt syntiä kohdussaan, näin Jeesus torjui myös väitteen vauvojen synnin tekemisestä kohdussa. Ehkä kysyjät ajoivat sitä takaa, että olisiko hän voinut tehdä syntiä kohdussa? Tämäkään kohta opeta jälleensyntymistä ja seuraavista Raamatun kohdista näemme selvästi, että Raamattu ei opeta jälleensyntymistä, vaan kieltää sen selkeästi.


Jeremia 1:4,5

Minulle tuli tämä Herran sana: "Jo ennenkuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennenkuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin; minä asetin sinut kansojen profeetaksi". Jer 1:4,5


Edellä olevat Raamatun jakeet ovat joillekin todiste, että Raamattu opettaa jälleensyntymistä. Raamatun kokonaisopetus on, että ihminen elää ja kuolee maanpäällä vain kerran, jonka jälkeen ihminen pelastuu iankaikkiseen elämään tai joutuu iankaikkiseen kadotukseen. Jeremian kirjan kohta opettaa siitä, että tietenkin Kaikkivaltias Jumala tietää ja tuntee luomuksensa, jopa ennen kuin on ne luonut.

 

Jeremian kirja ei opeta kuitenkaan jälleensyntymistä, vaan siitä saa aivan toisenlaisen käsityksen, sillä siinä sanotaan, että ennen kuin valmistin sinut äidin kohdussa. Valmistin on avain sana, joka tarkoittaa, ettei Jeremia ole ollut olemassa ennen sitä kun hänet valmistettiin äitinsä kohtuun. Ja tietenkin ennen Jeremian valmistamista Kaikkivaltias Jumala tiesi ja tunsi millainen hänestä tuli ja ennen hänen syntymistään ja valmistumistaan Jumala oli päättänyt luoda Jeremian, josta tulee profeetta.

 

Elämänpyörä

 

Jaak 3: 6 Myös kieli on tuli, on vääryyden maailma; kieli on se meidän jäsenistämme, joka tahraa koko ruumiin, sytyttää tuleen elämän pyörän, itse syttyen helvetistä

 

Kreikankielen UT:n tekstissä on lihavoidun kohdan kohdalla sanat: ton trokhon ten geneseoos. Trokhos (trokhon) tarkoittaa kulku, juoksu ja kurssi. Genesis (geneseoos) tarkoittaa sukupolvi, luonnollinen, luonto, alkuperä, synty. Trokhos sana tulee sanasta trekho, joka tarkoittaa juoksu, olla kulkemassa.

 

Alkutekstin sanojen merkityksen välityksellä Jaak 3:6 on kysymyksessä, että kieli (puhe, eli sanamme) saastuttaa ja tahraa myös ruumiimme (meidän tekomme) ja sytyttää tuleen koko meidän elämämme vaelluksen, eli koko meidän elämämme aikaiset sanat ja teot syttyvät helvetistä, eli ovat ansainneet helvetin tulen, eli iankaikkisen kadotuksen. Jumalan armo Herrassa Jeesuksessa pelastaa meidät kuitenkin iankaikkisesta kadotuksesta iankaikkiseen elämään.

 

Jaak 3:6 ei opeta jälleensyntymistä, niin kuin jotkut koittavat väittää. Jaak 3:6 alkutekstin valossa puhuu ihmisen yhdestä elämästä, koko elämän vaelluksesta ja siitä kuinka synnissä eläminen tuhoaa koko elämän ja johtaa iankaikkiseen tuhoon.


Raamattu torjuu voimakkaasti ajatuksen jälleensyntymisestä

 

Se on onnettomuus kaikessa, mitä tapahtuu auringon alla, että kaikilla on sama kohtalo, ja myös se, että ihmislasten sydän on täynnä pahaa ja että mielettömyys on heillä sydämessä heidän elinaikansa; ja senjälkeen-vainajien tykö! Onhan sillä, jonka vielä on suotu olla kaikkien eläväin seurassa, toivoa. Sillä elävä koira on parempi kuin kuollut leijona. Sillä elävät tietävät, että heidän on kuoltava, mutta kuolleet eivät tiedä mitään, eikä heillä ole paikkaa, vaan heidän muistonsa on unhotettu. Myös heidän rakkautensa, vihansa ja intohimonsa on jo aikoja mennyt, eikä heillä ole milloinkaan enää osaa missään, mitä tapahtuu auringon alla. Saarn 9:3,6

Saarnaajan kirjasta käy ilmi, että kuolleilla ihmisillä ei ole enää koskaan mitään osaa siitä mitä tapahtuu auringon alla, eli maapallolla. Tuo on selvä todiste jälleensyntymisoppia vastaan, sillä Raamatun opetuksen mukaan kerran kuolleet ihmiset eivät enää koskaan palaa elämään takaisin maanpäälle.

 

Samaa todistaa:

Hebr 9:27 Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta senjälkeen tulee tuomio,

Raamatun opetuksen mukaan ihminen kuolee siis vain yhden kerran ruumiillisen kuoleman. Tämä todistaa myös jälleensyntymistä vastaan, sillä jälleensyntymisessä ihminen kuolisi monta kertaa eri elämiensä kautta. Opetus jälleensyntymisestä ei siis ole totta eikä Raamatullista.

Jeesus ei opettanut joogaa

Matt 11:
29 Ottakaa minun ikeeni (dzygos) päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne.
30 Sillä minun ikeeni (dzygos) on sovelias, ja minun kuormani on keveä."

On esitetty väite, jonka mukaan Herra Jeesus olisi opettanut joogasta Matteuksen luvussa 11 jakeissa 29 ja 30. Valheellinen väite perustuu siihen, että ies sana on kreikaksi dzygos, joka tulee Sanskritin kielen juurisanasta yhdistää; väitteen mukaan tästä on juuri kyse, että ihminen pyrkii yhdistymään ydinitseensä ja saamaan levon mielelleen.

Ies sana on kreikaksi dzygos ja tämä osa väitteestä on totta, mutta Sanskritin juurisana väite on valhetta. Uuden Testamentin teksti ja käsitteet perustuvat Vanhan Testamentin hepreankielen Raamattu sanastoon, ei Sanskritin kieleen.

Raamatussa (VT) ies sana on hepreaksi ol:

5 Moos 21:3 Sen kaupungin vanhimmat, joka on murhattua lähinnä, ottakoot hiehon, jolla ei ole työtä tehty ja joka ei ole ollut vetojuhtana ikeen (ol) alla,

Ies tarkoitti poikkipuuta, jolla kaksi härkää (lehmää) yhdistettiin auraan. Oli myös sellaisia ikeitä, joita veti yksi eläin. Auran aisa kiinnitettiin ikeen keskikohtaan, jolloin auran vetäminen ja työnteko ei käynyt eläimille raskaaksi. Tällä ikeellä isäntä kykeni myös ohjaamaan eläimiä sinne minne hän halusi niiden menevän.

Ies sana tarkoittaa myös sellaista iestä, joka oli puinen keppi, joka asetettiin ihmisen harteille. Tämän kepin kumpaankin päähän asetettiin kantamuksia ja taakkoja, jolloin kantaja kykeni kantamaan enemmän kuin mihin hänen omat voimat riittivät. Näin hänen oli kevyt kantaa se kuorma, mikä olisi ollut mahdotonta kantaa ilman iestä. Ies auttoi häntä kantamaan enemmän kun hän kykeni omin voimin kantamaan. Ies sana tarkoitti myös vaakaa, tasapainoa, sekä kielikuvana taakka tai orjuus.

Herra Jeesus tarkoitti ikeellänsä Pyhää Henkeä, jonka ihminen saa uudestisyntymisessä Jumalan armosta, sillä Pyhä Hengen kautta Hän voi johdattaa ja opastaa ihmistä oikeaan suuntaan, kuten isäntä ohjasti ikeen kautta härkiä juuri siihen suuntaan kuin hän halusi. Ihminen ei voi omassa voimassaan kantaa vanhurskauden kuormaa, eli elää Jumalan tahdon mukaisesti, siksi Herra Jeesus antaa opetuslapsilleen Pyhän Hengen, jonka kautta ihminen kykenee hylkäämään syntiä ja elämään Jumalan tahdonmukaista elämää, eli kantamaan enemmän kuin mihin omat voimat riittävät. Herra Jeesus tarkoitti omalla ikeellänsä, että ihminen löytää levon sieluunsa kun Pyhä Henki asuu ja vaikuttaa hänen sydämessään Jumalan sanan totuuden mukaista elämää sekä Pyhän Hengen rakkautta.

Raamatun oma todistus on todella selvä, Herra Jeesus ei opettanut joogaa, vaan Jumalan sanan opetusta, joka perustuu Raamatun Jumalan sanaan.

Väite joka sanoo Jeesuksen opettaneen joogaa Matt 11:29,30:ssa on siis valheellinen väite, jonka tarkoitus on yrittää vääristää Raamatun ja Herran Jeesuksen opetus. On tietenkin selvää että tämän valheellisen vääristelyn takana on ihmisiä, jotka harrastavat joogaa. Heidän tarkoituksenaan on sabotoida Raamatun sanomaa sekä vääristellä sitä vastaamaan omia arvojansa. Valheelle on ominaista asian vääristäminen päinvastaiseksi, jonka kautta koitetaan pönkittää omia arvoja ja painaa alas toisen arvoja sekä yrittää valheen kautta muuttaa toisen arvoja vastaamaan omia arvojaan.

Herran Jeesuksen opetuksen mukaan Pyhässä Hengessä tapahtuu ihmisen yhdistyminen, eli yhteyden avautuminen Jumalan kanssa, kun Jumala astuu asumaan ihmisen sydämeen. Matt 11:29,30 ei siis kerro Jeesuksen opettaneen joogaa.

Herra Jeesus suoritti isänsä antaman tehtävän Israelin maalla. Pahuuden henkivaltojen valhe uskottelee ihmisille Jeesuksen eläneen tai käyneen opettamassa myös muualla kuin Israelin maalla. Otan esille kaksi valheellista esimerkkiä. Joseph Smithin perustamana mormonismi opettaa Jeesuksen käyneen Amerikassa opettamassa ihmisiä. Joogan harrastajien keskuudessa on väite, että Jeesus kävi Intiassa opettamassa ihmisiä.

Synnin valhe, joka vaikuttaa maailmassa koittaa kaikin tavoin turmella totuuden joka on Herrassa Jeesuksessa, siksi valhe sanoo Jeesuksen olleen Intiassa opettamassa joogaa jne. tai että Herra Jeesus oli Amerikassa opettamassa mormonismia.

Valheen pyrkimys on aina pyrkiä vääristämään totuus. Ketään muuta vastaan ei ole olemassa niin montaa valheellista versiota kuin Herraa Jeesusta vastaan. Tämäkin todistaa sen että on olemassa vain yksi totuus ja tie Jumalasta ja tämä tie on Herra Jeesus:

Joh 14:6 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

Gurut ja seksisynnit

Jooga gurujen joukossa on useita seksirikkeitä. Monet (ei kaikki) jooga gurut ovat harrastaneet seksiä oppilaidensa kanssa, jopa sellaisia tapauksia on joissa guru on harrastanut seksiä toisen miehen vaimon kanssa.

Tämä osoittaa eksytyksen kavalan luonteen se kertoo kuinka voit saavuttaa siveyden ja puhtauden, mutta heti tilaisuuden tullen antaudutaan seksisyntien himojen valtaan. Pahuuden henkivallat toimivat juuri näin; he eksyttävät ihmisiä luuleman, että he ovat moraalisesti korkealla tasolla, siveitä, kuolleet himoille ja ovat valaistuneita. Todellisuus on kuitenkin sitä, että syntiset himot jylläävät ihmisen sydämessä odottaen oikeaa hetkeä päästä valloilleen.

On tekopyhää luulla ja opettaa olevansa kuollut lihanhimoille sekä olevansa erikoisesti pyhittynyt ja elävänsä moraalisesti todella korkealla tasolla, kun sydämessä salaa himot jylläävät, joiden takia tekopyhä ihminen tilaisuuden tullen antautuu himojensa valtaan.

Joogassa toimivat gurut, jotka harjoittavat synnillistä ja himokasta seksiä oppilaidensa kanssa ovat tekopyhiä teeskentelijöitä. He lupaavat oppilailleen pyhyyttä ja korkeaa moraalia ja ovat itse tekopyhiä, joiden moraali alhaisella tasolla. He huijaavat oppilaitaan lupaamalla heille korkean moraalin oppiensa kautta, mutta totuus on se että he eivät itse ole sitä saavuttaneet, eivätkä kykene sinuakaan auttamaan sen saavuttamisessa, vaikka kuinka sitä katteettomasti lupaavat.

Jotkut gurut harrastavat jooga tantra seksiä, jonka he sanovat olevan universaalista rakkautta. Näillä sanoilla he pettävät ja huijaavat naisia harrastamaan seksiä heidän kanssaan.

Jotkut (ei kaikki) gurut toteuttavat myös seksihimojen fantasioitansa koskettelemalla oppilaitaan seksuaalisista paikoista, jonka he koittavat pukea valheasuun ikään kuin joogan asennot ja niiden opastaminen vaati juuri himokkaan käden koskettelua ja puristelua naisten seksuaalisista paikoista.

Tämä kaikki paljastaa myös henkisen joogan synnillisen taustan. Toki kaikki gurut eivät näin tee, mutta koska todella lukuisa joukko guruja on siihen syyllistynyt, niin se osoittaa sen, että joogan henkinen kasvu on huijaus ja eksytys.

Vääristynyt seksuaalisuus. Tantra jooga kirja Sexual Secrets, The Alchemy of Ecstasy, jonka ovat kirjoittaneet Nik Douglas ja Penny Slinger käsittelee vääristynyttä seksuaalisuutta, joka kehottaa vanhempia ottamaan pienet lapset katselemaan vanhempien seksiaktia.

Kirja opettaa, että lapsia ei saa pitää epätietoisina todellisen seksin toimintatavoista. Kirjan mukaan kun vanhemmat harrasravat seksiä, niin makuuhuoneen ovi voidaan jättää auki ja lapsia voidaan pyytää sytyttämään suitsukkeita, tuomaan kukkia kun vanhemmat rakastelevat. Kyse ei ole räikeästä asian paljastamisesta, vaan hienovaraisesta seksuaalisuuden jakamisen ilmapiiristä, että lapsi tulee luonnollisesti tiedostamaan, että mistä seksistä on kyse.

Sexual Secrets, The Alchemy of Ecstasy Nik Douglas ja Penny Slinger: "In most families, it is inevitable that children will overhear or see their parents making love. Though the mystery and magic of sexual union should be reserved as something to look forward to, as something sacred and special, children should not be kept unaware of the actual mechanics of sex. Rather than being left completely in the dark about "how mommy and daddy do it," or pushed into voyeurism to satisfy their natural curiosity, children should be gradually introduced to the realities of love-making. A door can be deliberately kept open, the child can be asked to light incense and bring flowers and efreshments while parents are expressing intimacy. There need not be blatant exposure, but rather a subtle sharing of the atmosphere of sexuality, so that the child naturally becomes aware of "what it's all about. ""

Vanhempien ei tule näyttää pienille lapsille eikä isommillekaan lapsille sitä kuinka seksiä harrastetaan. Kirjan opetus on vääristynyttä seksuaalisuutta. Tämä ei tarkoita, että kaikki jooga suuntaukset tai joogan opettajat opettavat edellä mainittua vääristynyttä seksuaalisuutta, mutta se osoittaa että joogaa harrastavien joukossa on pahoin vääristynyttä seksuaalisuutta.

Tantrakultin pimeä puoli

Romanialaisen MISA joogaliikkeen guru Gregorian Bivolarua ja hänen seuraajiansa epäiltiin sekaantumisesta ihmiskauppaan ja pornoteollisuuteen. Vuonna 2010 Sibiun alioikeus luopui syytteistä Bivolarua vastaan. Oikeuden tiedotteen mukaan syy oli rikosten vanhentuminen. MISA:n ja suomalaisen Natha joogaliikkeen kannattajat ovat juhlineet Bivolarun syyttömyyttä. Rikosten vanhentuminen ei tarkoita syyttömyyttä, vaan sitä että on syyllinen vanhentuneisiin rikoksiin. Tässä kohden on hyvä pysähtyä tutkimaan MISA:n ja Natha-liikkeen opetuksia ja toimintaa.

Natha joogakoulu. Koulun joogakurssi vaalii joogan henkistä perintöä. Heti opetuksen alussa opetetaan henkisyyden perusopetuksia. Nathan opetus on tarkoiteltu vain sisäpiiriläisille, sillä sen harjoituksista ei saa puhua ulkopuolisille.  Tietoa Nathanista on saatu siitä eronneilta henkilöiltä. Tutustutaan tarkemmin siihen mitä Nathan opettaa.

Pikku hiljaa koko ajan enemmän Nathan opetukseen tulee mukaan uskonnollisia piirteitä kuten rukousta, meditaatiota ja joogaharjoitusten pyhittämistä. Koulun tavoite on saada ihminen kiinnostumaan henkisyydestä siten, että hän omistaa sille koko elämänsä. Tämän jälkeen ihminen ei ole enää kiinnostunut ns. tavallisesta elämästä.

Opetusmateriaali. Nathan opetusmateriaalissa oppilaita ohjataan hoitamaan sairauksiaan liikkeen vaikutuksen kautta; liike pyrkii vaikuttamaan oppilaiden painoon sekä siihen mitä he saavat syödä. Oppilaita opetetaan mm. puhdistautumaan oksentamalla.

Tantra. Natha opettaa tantraa, joka on uskonnollista filosofiaa pyrkimyksenään valaistuminen ja autuuden kokeminen. Natha opettaa klassista tantraa, jossa on myös seksuaaliharjoituksia siitä miten erotiikan henkinen polku valjastaa erotiikan luovat energiat henkiseen kasvuun. Tantran päämäärä on vahvistaa rakkautta.

Tantrakurssin sisältöön kuuluu jooga- ja meditaatioharjoituksia, sekä eroottisia tehtäviä, jotka tehdään kotiläksynä rakastavien parien kesken.

Nathassa on suljettuja ryhmiä kuten vira-ryhmiä miehille ja shakti-ryhmiä naisille. Eräs tantran perusajatuson että nainen voi löytää tantran avulla itsestään eroottisen jumalattaren. Eräs liikkeestä eronnut entinen oppilas ihmetteli pornografisen näköisiä ja räikeästi meikattuja naisia liikkeen opetusvideolla. Hän ihmetteli että tuollaiseltako se henkisyyden jumalatar näyttää, eli ihan samalta kuin porno- ja aikuisviihdetähdet.

Kontrollointi. Nathan toiminta on aluksi ihan mukavanoloista, mutta mitä pitemmälle sitoudut siihen niin Natha alkaa kontrolloimaan elämääsi. Sinulla ei ole enää aikaa millekään muulle, sillä Nathasta tulee sinun perheesi.

Natha tekee lopulta selväksi sinulle, että sillä on yksi totuus joka päättää ja eristää toisinajattelijat. Natha on voimakas lahko, jonka tausta on romanialaisessa MISA joogaliikkeessä.

MISA. Elokuun lopulla 2009 noin 3000 joogaharrastajaa kokoontui MISAn vuotuiselle kesäleirille Costinestiin, Mustanmeren rannalle. Leirille päästäkseen osallistujaehdokkaan piti lähettää itsestään kuvan, naiset bikineissä ja miehet uimahousuissa.

MISA:n opetuksen mukaan joogan päämäärä on jumalan kanssa kommunikointi, joka yksi sama kaikille ihmisille.

Suomen Natha-joogakoulussa on ollut Gregorian Bivolarun kuva esille, jota palvotaan avoimesti. MISA:n joogaliikkeen eräs tavoite on tehdä Bivolarusta guru jokaiselle oppilaalle. Gurun sanaa on uskottava.

2005 Bivolarua vastaan nostettiin syyte useista eri rikoksista kuten alaikäiseen sekaantumisesta, veronkierrosta ja laittomasta rajanylityksestä. Vuonna 2007 Bivolarua ja hänen seuraajiaan vastaan nostettiin uusia syytteitä. Bivolaru oli vaatinut joitakin seuraajiaan esiintymään eroottisissa videochateissa ja lähetti naisia Japaniin striptease-tanssijoiksi. Seksityöstä saadut tulot menivät pääosin Bivolarulle ja MISA-joogakoululle.

Eroottisessa chatissa työskentelevät tytöt ja pojat hyväksyvät "työnsä" sanoen sen olevan heidän karmansa, eli joogan karma työtä. MISA ottaa itselleen osan eroottisen chatin tuloista ja osa saavat myös tytöt.

Vuonna 2003 kuvatussa pornoelokuvassa Exaltation of Pee esiintyy MISA:n jäseniä. Näitä pornoelokuvia on tehty jo kymmenkunta, jossa eräässä esiintyy myös suomalainen joogaopettaja. Tanskassa Natha joogaliike on myös osallistunut pornoelokuvien tekemiseen.

MISA ja Natha joogaliikkeissä on tapahtunut useasti seksuaalista hyväksikäyttöä, joisakin tapauksissa jooga-opettaja on käyttänyt seksuaalisesti hyväkseen oppilaitaan. Liikkeet sanovat, että opettajien ja oppilaiden väliset seksisuhteet ovat rakkaussuhteita, jossa seksi palvelee rakkautta.

Intensiiviset harjoitukset ovat horjuttaneet joidenkin ihmisten henkistä tasapainoa.  Nathan kesäleirillä yksi ihminen joutui psykoosiin ja hänet vietiin pois ambulanssilla. Nathalaisten suosiman terapeutin käyttämät hoitomenetelmät ovat herättäneet hämmennystä. Terapia sisältää kehon osien silittelyä, selän hieromista, sylissä istumista sekä meditaatiota toisen silmiin katsoen. Terapiasuhde kestää muutaman kuukauden, joissa jotkut terapiasuhteet päätyvät seksisuhteeseen. Terapeutista on tehty lukuisia rikosilmoituksia.

Johtopäätöksiä

Natha joogakoulun opetus on samaa henkistä kasvua, jota kaikki joogasuuntaukset opettavat. Tämän liikkeen sisällä vaikuttaa hyvin voimakkaasti haureuden henki, joka kontrolloi ihmisiä, niin että he eivät saa lihoa, vaan heidän kehonsa tulee olla sopivan solakoita, koska liike on erotiikan haureuden hengen vallassa.

Henkisen kasvun varjolla opetetaan seksuaalisuutta, joka voi myös johtaa oppilaan ja opettajan seksisuhteeseen. Liike opettaa jumalatar henkisyyttä, jonka liike pukee pornografian himon mukaiseen asuun. Tämä kaikki tarkoittaa sitä, että liikkeessä vaikuttava henki (demoni) johdattaa ihmisiä haureuden himoihin. Kyse ei henkisestö puhtaudesta, vaikka sitä opetetaan, vaan synnin vääristämästä seksisynnin himosta.

Natha on voimakas uskonnollinen ja henkinen lahko, joka kontrolloi oppilaitaan opettaen omaa totuuttaan, joka on kuitenkin valhetta. Sisäpiiri opetus tekee siitä vaarallisen lahkon, jota voi seurata salaseuraan, joka manipuloi ja hyväksikäyttää uhriaan sisäpiiritiedon kautta.

MISA on henkilökultti Bivolarun ympärillä. MISA on pukeutunut henkisen kasvun valeasuun, mutta todellisuudessa sekin on seksihimojen ja kontrollin korruptoima lahko.

Eroottiset seksichatit sekä pornoelokuvat todistavat sen kuinka MISA:n johtoporras on synnin himojen orjia. He lupaavat oppilaille henkistä kasvua ja korkeaa moraalia, universaalista rakkautta, joka on todellisuudessa petos, sillä he ovat itse seksihimojen orjia.

Liikkeen sisällä syntyvät rakkaussuhteet on etukäteen suunniteltuja, koska liikkeen johtojäsenten sydämissä vaikuttaa haureudenhenki, joka jatkuvasti etsii itselleen uutta himokasta kohdetta. Liikkeen sisällä esiintyvät useat mielenterveysongelmat ovat seurausta synnin vääristymistä, joita liike opettaa.

Monet eksyttävät henkiset ja uskonnolliset liikkeet ja instituutiot toimivat juuri sillä tavalla, että se opettaa liikkeensä olevan moraalisesti korkein ja paras, mutta tämä onkin petosta, sillä liikkeen sisällä sen johtoporras on monenlaisten syntien orjia. Esimerkiksi Rooman katolisen kirkon lukuisista pedofiilitapaukset pappien keskuudessa paljastavat sen että he ovat törkeän vääristyneen seksihimon vallassa. Katolista kirkkoa ei pidä sotka yhteen Raamatullisen uskon kanssa, koska sen usko edustaa muinaista Babylonian uskontoa, joka oli myös täynnä seksuaalisia vääristymiä.

Seksuaalinen vääristymä. Hindulaisuudessa naisten asema ei ole kovinkaan hyvä. Miesten syrjähypyt sallitaan, mutta naisten on pysyttävä uskollisina miehille. Hindulaisuuden ihanne on että mies on vaimolleen jumalana. Alunperin hindulaisuudessa nainen osoitti alamaisuuttaan miehelleen syömällä miehen jälkeen miehen lautaselta. Hindulaisuus on naista alentavaa ja halveksuvaa. Hindulaisuudessa miehelle sallitaan syrjähyppyjä, mutta naiselle ei. Syrjähyppy on Raamatun sanan mukaan synti ja aviorikos.

Hindulaisuus ja siihen uskominen voi johdattaa esimerkiksi joitakin miehiä käyttämään naisia seksuaalisesti hyväkseen, koska se sallii syrjähypyt miehille. Hindulaisuus tarjoaa seksiaddiktiosta kärsivälle miehelle mahdollisuuden toteuttaa synnillisiä seksuaalisia vääristymiään.

Joogan henkisen kasvun opetus perustuu hindulaisuuteen, jossa miehelle sallitaan lihallisia himoja sekä useita seksisuhteita naisten kanssa. Tästä syystä joogapiireissä on niin paljon seksisyntejä sekä naisten seksuaalista hyväksikäyttöä ja häirintää sekä avointa seksuaalista koskettelua. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että kaikki joogayhteisöt harrastavat seksisyntejä, vaan sitä että se on yleistä näissä piireissä, johtuen edellä mainituista syistä.

Valheellisen uskonnon opetuksen jäljet johtavat hyvin usein synnillisen seksin harjoittamiseen, siitä on myös osoituksena joogayhteisössä tapahtuvat useat seksisynnit, koska joogan henkisen kasvun opetus perustuu itämaisen uskonnon opetukseen.

Raamattu opettaa, että aviomies tai vaimo ei kumpikaan saa tehdä aviorikosta, vaan heidän tulee pysyä toisilleen uskollisina koko elämänsä ajan. Raamatun opetuksen mukaan aviomiehen tulee rakastaa vaimoaan samalla tavalla kuin Herra Jeesus rakastaa seurakuntaa.

Jooga ja kolmas silmä

Hindulaisen uskonnon opetukseen kuuluu opetus kolmannesta silmästä, joka sijaitsee otsassa silmien yläpuolella. Kolmas silmä on hengellisen selvännäön silmä ja sisäinen valo sekä sielun näkökyky egyptiläisessä, kelttien, druidien ja hindulaisuuden uskonnossa. Kolmas silmä oppia opetetaan myös muutamissa muissakin uskonnoissa sekä esim. vapaamuurariudessa.

Jooga perustuu hindulaiseen opetukseen, siksi se opettaa myös kolmas silmä oppia. Joogassa kolmas silmä avataan jooga harjoituksen, meditaation ja visualisoinnin kautta. Kolmannen silmän tarkoituksena on avata sielullisia voimia ja kokea yhteyttä henkimaailman kanssa.

Äiti Amman otsassa silmien yläpuolella on pyöreä merkki, jossa on punainen piste valkoisen merkin sisällä. Tästä merkistä hindut käyttävät nimitystä bindi ja tilaka. Bindi on salatun viisauden sakra (chakra), joka avaa hinduille tien kundaliini energiaan. Bindi kuvaa myös kolmatta silmää. Tilaka on myös kolmas silmä, jonka avulla hindu voi olla yhteydessä hindu-jumaluuksiin. Hindut uskovat, että meditaatiossa tilakan kautta avautuu valaistumisen tie.

Todellisuudessa kolmas silmä opin kautta ihminen on yhteydessä pahuuden henkivaltojen kanssa. Kolmannen silmän opin kautta pahuuden henkivallat antavat ihmiselle esimerkiksi selvännäkemisen kykyjä, sillä henkivallat antavat ihmiselle näkyjä jne. Kolmas silmä opetus on siis saatanallinen eksytys, jonka kautta pahuuden henkivallat eksyttävät ihmisiä.

Pahuuden henkivaltojen vaikuttama energia on monin tavoin vahingollista ihmiselle. Sen pääasiallinen eksytys on johdattaa ihminen valheen kautta iankaikkiseen kadotukseen. Saatanallinen pahuuden energia vaikuttaa myös fyysisiä kipuja. Joogan harrastaja saattaa kokea kovaa kipua, eli päänsärkyä otsassaan siinä kohdassa, jossa kolmannen silmän sanotaan sijaitsevan. Tämä johtuu siitä kun ihminen on ollut tekemisissä pahuuden voimien kanssa.

Pahan henkivallan kosketuksen jälkeen on hyvin yleistä erilaiset fyysiset kivut, jotka voivat esiintyä eri puolella kehoa. Joskus ihminen saattaa kokea hyvin voimakasta päänsärkyä, eli ikään kuin migreenin kaltaisen olotilan, siksi että hän on ollut tekemisissä pahuuden henkivaltojen kanssa.

Henkivaltojen aiheuttama fyysinen kipu voi kestää pitkiäkin aikoja ja joskus se menee ohi hyvin nopeasti. Joskus kipuihin liittyy fyysisiä näkyviä merkkejä kuten mustelmia, punotusta jne. Tämä johtuu siitä että ihminen on sallinut pahuuden henkivaltojen koskettaa itseään pahan energian kautta.

Joillakin ihmisillä jotka ovat olleet tekemisissä joogan meditaation tai okkultiikan kanssa on esiintynyt myös huimausta, sekavuuden ja poissaolon tunnetta, silmissä esiintyy erilaisia valopisteitä jotka voivat olla kirkkaita värejä kuten punaista ja tumman sinistä, selkäsärkyjä, niskasärkyjä jne.

Joissakin tapauksissa kun ihminen on tekemisissä pahuuden henkivaltojen kanssa ja uskoo kolmas silmä oppia ja kun tämä silmä alkaa avautumaan, niin joillakin on hetkellisesti fyysinen näkökyky heikentynyt. Joissakin tapauksissa heikentynyt näkökyky ja pysyväksi, eli heidän luonnollisten silmien näkökyky on heikentynyt.

On myös tapauksia, joissa pahuuden henkivallat parantavat ihmisten sairauksia. Monissa tapauksissa joissa pahuuden henkivallat ovat parantaneet ihmisiä on kuitenkin myöhemmin käynyt niin, että he ovat sairastuneet pahasti, koska ovat vastaanottaneet pahuuden henkivaltojen energiaa, jonka tarkoitus on tuhota ihminen. Ihminen voi aluksi saada ikään kuin hyviä kokemuksia, mutta pahuuden energia lopulta tuhoaa ihmisen.

Pahuuden energia vaikuttaa myös ihmisen mieleen valheellisesti, eli se antaa aluksi ikään kuin hyviä kokemuksia, mutta sen tarkoitus on eksyttää ja sairastuttaa ihmisen mieli.

Pahuuden henkivaltojen energia on kundaliinikäärmevoimaa, eli pahuuden energiaa, jonka tarkoitus on tuottaa kipua ja kärsimystä ihmiselle sekä lopulta tuhota ihminen iankaikkiseen kadotukseen.

Jos tunnistit itsesi ja olet harrastanut joogaa tai okkultiikkaa ja ollut tekemisessä meditaation, kundaliinivoiman ja kolmannen silmän opin kanssa, niin ainoastaan Herra Jeesus voi sinut pelastaa, parantaa ja vapauttaa tästä valheenverkosta.

Jooga ja aurinkotervehdys

Aurinkotervehdys, eli Surya Namaskara on fyysisen joogan perusharjoitus. Joogan harrastajien mukaan fyysisenä harjoitteena sen tarkoitus on pitää huolta kehosta selkärangasta, nivelistä ja niiden liikkuvuudesta. Aurinkotervehdys voidaan tehdä erilaisissa joogasuuntauksissa hieman eri tavalla, mutta kuitenkin melko samalla tavalla. Aurinkotervehdyksen tausta ja alkuperän on auringon palvonnassa.

Hindulainen uskonto opettaa auringonpalvonnasta ja joogan aurinkotervehdys tulee suoraan sen opetuksista. Hindulaisuudessa palvotaan Suryaa, joka on aurinko jumaluus.

Joogagurut opettavat aurinkotervehdyksen salaista tai kätkettyä opetusta. Joogagurujen mukaan aurinko symbolisoi korkeinta sielun tietoisuutta, jossa korkein lähde on sielu itse, jonka sanotaan olevan jokaisessa ihmisessä. Opetuksen mukaan suurimmalla osalla ihmistä tämä korkein sielun tietoisuus on hukassa, koska sitä ei osata etsiä. Gurut opettavat, että tämän tähden esimerkiksi joogan kautta on elvytetty esiin tieto saada ymmärrystä kuinka harjoittaa ja saada esiin sielun korkein tietoisuus. Gurujen mukaan puhdas sielutietoisuus luo ihmisen energisen chakra systeemin, joka luo fyysisen kehon.

Joogan aurinkotervehdyksen henkisen kasvun päämääränä on tervehtiä, eli palvoa aurinkoa ja kehittää ihmisen korkeinta sielua auringonpalvonnan kautta. Aurinkotervehdys ei siis ole ainoastaan pelkkä fyysinen harjoitus, vaan myös henkisen kasvun harjoitus ja auringonpalvontaa.

Totuus. Auringonpalvonta alkoi muinaisessa Babyloniassa, josta se levisi kaikkialle myös Intiaan. Jumalan sana (Raamattu) kieltää auringonpalvonnan ja pitää sitä syntinä. Auringonpalvonta on pahan saatanan eksytys, jonka kautta hän eksyttää ihmiset kumartamaan ja palvomaan luotuja taivaankappaleita Luojan sijasta:

5 Moos 17:
2 Jos sinun keskuudessasi, niiden kaupunkiesi porttien sisäpuolella, jotka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa, on mies tai nainen, joka tekee sitä, mikä on pahaa Herran, sinun Jumalasi, silmissä, rikkoo hänen liittonsa,
3 ja menee ja palvelee muita jumalia ja kumartaa niitä: aurinkoa, kuuta tai kaikkea taivaan joukkoa, minkä minä olen kieltänyt,
4 ja siitä ilmoitetaan sinulle, niin että saat sen kuulla, niin tutki asia tarkoin, ja jos on totta ja varmaa, että sellaista kauhistusta on harjoitettu Israelissa,

Raamatun mukainen Jumalan palvonta tarkoittaa sitä että ihminen haluaa elää ja noudattaa Jumalan sanan (Raamattu) opetuksia.

Aurinkotervehdyksen liikkeet eivät ole pelkkiä fyysisiä harjoituksia, vaan myös pakanalliseen auringonpalvontaan kuuluvia kumarrusliikkeitä, joiden kautta palvotaan aurinkoa ja osoitetaan sille kunnioitusta. Herra Jeesus halua pelastaa ja vapauttaa sinut epäjumalanpalveluksesta, jota joogan henkinen kasvu aurinkotervehdyksineen edustaa.

Joogan terveysvauriot

Monien joogaa harrastavien keho menee rikki alati toistuvien jooga-asentojen takia, johon ihmisen kehoa ei ole suunniteltu taipumaan. Monet jooga asennot vaurioittavat ja rikkovat ihmisen kehoa. Ei kaikki jooga-asennot tietenkään vaurioita kehoa, mutta osa liikkeistä ja asennoista on sellaisia, jotka eivät tee hyvää ihmisen keholle.

Henkivallat toimivat juuri siten, että he ohjaavat ihmisiä rikkomaan ja tuhoamaan oman sielunsa ja ruumiinsa. Ensin annetaan hyvänolon tunteita, mutta lopulta rikotaan ja rampautetaan ihminen.

Useat jooga-asennot eivät ole tarkoitettu ihmiskehon harjoitteiksi. Silti joogan harjoittajat tekevät sokeasti näitä fyysisiä harjoituksia, jotka pikku hiljaa rikkovat heidän kehoansa. Kun ihminen antautuu henkivaltojen johdatettavaksi, niin hän on sokea sille että se mitä hän tekee lopulta rikkoo ja tuhoaa hänet.

Intialainen ortopedi Ashok Rajgopal kirjoitti The Telegraphissa, että säännöllinen joogaaminen voi rikkoa polvet. Rajgopal on asentanut lukuisia keinoniveliä sekä suorittanut polvileikkauksia johtaville joogaguruille. Pahimmillaan väärin tehdyt äärivenytykset johtavat nivelrikkoon. Rajgopalin kritiikki kohdistuu ääriasentoja vaativiin liikkeisiin. Rajgopalin mukaan eniten vaurioita aiheuttaa väkisin venytetyt asennot, joissa nivelet ovat rikkoutuneet, samoin väärät asennot rikkovat kehoa. Niveltulehdukset ovat yleisiä joogan terveysvaurioita.

Rajgopal on nähnyt joogan harrastajien keskuudessa kaikkein eniten nivel- ja luusairauksia. Hänen mukaansa jooga ei ole terveydelle vaarallista valvotussa ja kontrolloidussa ilmapiirissä. Rajgopalin mukaan ongelmallista joogassa on se, että jokaisen ihmisen keho on hiukan erilainen ja silloin erilaiset venytykset ja taivutukset voivat olla vaarallisia, koska ihmisten kehojen rakenne on niin erilainen. Rajgopalin mukaan tähän tulee kiinnittää paljon huomiota ja pyrkiä tekemään jokaiselle turvallisia asentoja.

Kommentointia. Intialaisen ortopedin havainnot on syytä ottaa vakavasti. Hänen havaintonsa todistavat sen, että vaikka nämä joogagurut ovat opettaneet että tiettyjä jooga-asentoja (ääriasento) voidaan tehdä turvallisesti, niin silti he ovat rikkoneet itsensä näiden asentojen kautta. Ääriasennot eivät ole turvallisia, vaan enemmin tai myöhemmin johtavat kehon vaurioitumiseen.

Eräs tärkeä havainto on jokaisen ihmisen erilainen ruumiinrakenne, joka tuo lisähaasteen ja tekee jooga-asentojen turvallisen opettamisen vielä vaikeammaksi. Tämän tähden joogaamisen kautta tapahtuu usein kehon vaurioita, niveltulehduksia, nivelrikkoja, polvisairauksia jne.

Moni voi sanoa, että joogassa voi pysyä ihan turvallisissa perusasennoissa ja siten voi välttyä terveysvaurioilta. Joogan tavoite on kehittyä koko ajan, joka tarkoittaa sitä, että ihmisiä harjoitetaan kehittymään ja taipumaan koko ajan vaikeampiin asentoihin. Kaikissa fyysisissä harjoitteissa kehitys on tärkeää, eli päästä parempaan kuntoon ja kehittyä tekemään vaikeampia asioita. Tämän ulottuvuuden takia jooga on vaarallinen sekä todellinen terveysuhka.

Koska monet johtavat joogit ovat vaurioittaneet itseänsä joiden on oletettu tekevän ääriasentoja turvallisesti, niin et sinäkään pysty tekemään näitä asentoja heitä turvallisemmin. Joogan aiheuttamat terveysvauriot ovat ikävää todellisuutta monille joogan harrastajille.

Joogagurut opettavat, että joogan avulla ihminen kasvaa henkisesti sekä kykenee lopulta saavuttamaan yhteyden maailmankaikkeuden hengen kanssa; gurujen sanoma on että joogan henkinen kasvu tekee ihmisestä terveen, hyvinvoivan, henkisesti vahvemman sekä kehittyneemmän. Joogan henkisen kasvun lupaukset ja joogan terveysvauriot ja erikoisesti gurujen vammat ovat osoitus siitä kuinka joogan takana on henkivaltojen petos.

Maailmankaikkeuden henki on saatanan henki, joka pettää ihmisiä joogan kautta. Jos joogan kautta päästäisin ihan oikeasti sellaiselle henkiselle tasolle, viisauteen, hyvään oloon ja valaistumiseen, josta jooga lupaa, niin johtavat gurut eivät olisi vaurioittaneet kehoansa joogan kautta. Tässä kohtaa myös paljastuu joogan petos, sillä se ei auta edes johtavia guruja tulemaan niin viisaiksi, että he eivät rikkoisi omaa kehoansa joogan kautta. Sen sijaan lukuisa, eli suuri määrä johtavia guruja on rikkonut oman kehonsa joogan kautta. Tämä todistaa, että "maailmankaikkeuden henki", eli saatana joka on joogan takana pyrkii rikkomaan ja satuttamaan ihmisiä. Henkivallat ohjaavat ihmisiä erilaisiin asentoihin, jotka enemmin tai myöhemmin rikkovat eri kehonosia.

Fysioterapeutti Matt Toddman sanoo, että selkäkivuista kärsivien tulee olla hyvin varovaisia harjoittaessaan joogaa. Hänen mukaansa joogasta voi olla jossain tapauksissa hyötyä, mutta monet jooga-asennot kuormittavat selkää liikaa. Esimerkiksi vuori ja kobra asanat voivat ärsyttää selkärankaa. Asennot joiden tarkoituksena on pidentää selkärankaa voivat aiheuttaa pahoja vahinkoja selkärangalle jos ne tekee väärin.

Lisää terveyshaittoja. Erään vaihtoehtoisen parantamisen yliopiston (alternativehealing.org) havaintojen ja tutkimusten mukaan joogan meditaatio opetus voi aiheuttaa seuraavia fysiologisia sekä psyykkisiä ongelmia: mania, psykoosi, aistiharhoja, masennus, itsemurha taipumus, hermoromahdus, sydämen sykkeen äkkinäinen nopeutuminen, krooninen kipu sekä jakautunut persoonallisuus.

Koska joogan takana vaikuttaa pahuuden henkivallat, jotka meditaation kautta vaikuttavat vahingollisesti ihmisen mieleen, niin siksi joogan harrastajilla esiintyy edellä kuvatun kaltaisia psyykkisiä sekä fyysisiä ongelmia.

Jooga-meditaation ja psykoosin välillä on selkeä yhteys. Joissakin raporteissa on kerrottu näistä yhtymäkohdista muun muassa näin: psykoosin oireet ovat ilmaantuneet heti meditaation jälkeen, meditaation harrastamisen jälkeen psykoosikohtaukset ovat lisääntyneet. Sisäisen oman tietoisuuden korostaminen meditaation kautta  ei ole hyväksi monille skitsofrenia potilaille.

Pahuutta täynnä olevan sielunvihollisen pyrkimys on sairastuttaa ja vääristää ihmisen mieli. Kun ihminen joutuu kosketuksiin pahojen henkivaltojen kanssa meditaation kautta, niin sen seurauksena jotkut ihmiset joutuvat psykoosiin sekä alkavat kärsimään mielenterveysongelmista.

Jooga aiheuttaa ongelmia mm. polvissa (rusto ja nivelet), revähtymät ja venähdykset kaulan alueella jota erityisesti pääseisonta aiheuttaa. Notkeat tai notkeuteen taipuvaiset ihmiset voivat loukata itseään taipumalla liian syvälle asentoihin, jotka voivat tuottaa ongelmia. Terapeutti Jake Kennedy (Kennedy Brothers Physical Therapy in Boston) on kertonut että puolen vuoden aikana heidän viiden klinikan vastaanotolla joogan aiheuttamat kudos- ja nivelvammat ovat nelinkertaistuneet.

Monet joogan harrastajat puolustelevat joogan aiheuttamia terveysongelmia sanomalla, että urheilussakin tulee rasitusvammoja ja loukkaantumisia, niin miksei siis joogassakin. Jooga on henkisen kasvun opetusta, jossa ihmisille opetetaan, että jooga-asentojen ja liikkeiden kautta ihmisen kehittyy henkisen kasvun tiellä kohti viisautta ja valaistumista. Joogaa ja sen aiheuttamia vammoja ei voi verrata urheiluvammoihin, koska joogaa markkinoidaan viisauden ja terveyden lähteenä, joka ei riko ihmisen kehoa, vaan pitää sen hyvässä kunnossa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos joogan henkisen kasvun tie olisi totta, niin joogan kautta ihminen ei rikkoisi omaa kehoansa. Koska joogan henkisen kasvun tie perustuu saatanalliseen valheeseen, niin siksi joogan harrastajilla esiintyy niin paljon terveysongelmia.

Urheilussa tunnustetaan se että harjoittelu voi aiheuttaa erilaisia vammoja, mutta joogassa opetetaan, että joogan fyysiset harjoitteet tuovat terveyttä sekä auttavat korjaamaan erilaisia vammoja. Urheilua ja joogaa ei siis voi verrata keskenään, sillä urheilu tunnustaa reilusti erilaisten vammojen syntymisen mahdollisuuden harjoituksen kautta, mutta jooga opettaa että sen fyysinen harjoite parantaa ja edistää ruumiinterveyttä ja kuntoa. Näin voi aluksi tapahtuakin joogassa, mutta mitä pitemmälle joogan harrastaja etenee fyysisissä harjoituksissaan, niin sitä todennäköisemmin hän vaurioittaa omaa kehoansa.

Joogan henkinen kasvu kulkee käsi kädessä fyysisen harjoituksen kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, joogan harrastaja kehittyy koko ajan fyysisissä harjoituksissa ja venyy ja taipuu koko ajan enemmän ja enemmän. Kun ihminen venyy ja taipuu koko ajan enemmän luonnottomissa asennoissa, joita joogassa on niin enemmin tai myöhemmin ihmisen keho kokee vaurioita. Tästä on todisteena intialaisen ortopedi Ashok Rajgopal todistus, jonka mukaan hän on asentanut lukuisia keinoniveliä sekä suorittanut useita polvileikkauksia johtaville joogaguruille.

Joogan takana on pahuuden henkivallat, jotka järjestelmällisesti joogan kautta rikkovat ihmisiä fyysisesti ja henkisesti. Henkivallat ohjaavat ihmisiä taipumaan mitä eriskummallisempiin asentoihin tavoitteenaan rikkoa ihmisen kehoa, eli tuottaa kipua ja tuskaa ihmiselle. Henkivaltojen usein käyttämä taktiikka on sellainen, jossa ensin saa ikään kuin porkkanaa (hyvää oloa), mutta jälkeenpäin keppiä (fyysiset ja psyykkiset vauriot). Tämä tulee selkeästi esille joogasta.

Joogan alkuperä on Intiassa

Joogan synnyinmaa on Intia. Hindulaisuus on Intian pääuskonto, sillä n. 80% intialaisista on hinduja. Hindulaisen uskonnon opetuksen päämäärä on saavuttaa valaistuminen, jonka kautta ihmiselle luvataan vapatuminen jälleensyntymisen kiertokulusta, sillä hindulaisuuden mukaan vapautuminen jälleensyntymisen kiertokulusta yhdistää ihmisen universaalin henkeen. Joogan henkinen kasvu opettaa myös valaistumisesta ja jälleensyntymisen kiertokulusta vapautumisesta.

Intiassa on siis hyvin vahva hindulaisen uskonnon vaikutus. Kun tutkitaan intialaisten mielenterveysongelmia, niin ne paljastavat sen että hindulaisuuden henkinen kasvu, jota myös jooga edustaa aiheuttaa paljon mielenterveysongelmia. Lupaus henkisestä hyvinvoinnista on siis valhe ja sen intialaisten suuret mielenterveysongelmien tilastot todistavat.

Intia on iso maa, jonka väkiluku on vähän yli miljardi ihmistä. Intiassa on n. 125 miljoonaa ihmistä, jotka ovat mielenterveysongelmaisia. Kaikkia tapauksia ei edes noin isossa maassa pystytä tilastoimaan, joka tarkoittaa sitä että Intiassa on paljon enemmän mielenterveysongelmaisia kuin 125 miljoonaa. Oma lukunsa on riivaustapaukset, jotka ovat hyvin yleisiä Intiassa. Hindulaisuudessa vaikuttavat pahat henget saavat aikaan ihmisessä riivaustilan, joka tarkoittaa sitä, että demoni menee ihmiseen asumaan tai sitten vaikuttaa ihmisessä esim. hyvin voimakkaan tilapäisen väkivaltaisuuskohtauksen. Hindulaisuuden palvontamenojen aikana on tapahtunut useita tapauksia, joissa riivaaja on joko mennyt ihmiseen asumaan tai tilapäisesti vaikuttanut ihmisessä väkivaltaista tai sekavaa käyttäytymistä.

Tutkimusten mukaan Intiassa yli 125 miljoonaa ihmistä kärsii mielenterveysongelmista ja joka vuosi raportoidaan 250 000 uutta tapausta. Raportissa todetaan, että luvut eivät sisällä tuhansia muita, joilla ei ole pääsyä terveyshuollon avun piiriin. Toisen tutkimuksen mukaan on arvioitu, että Intiassa pitkäaikaisten psykoottisten potilaiden määrä kasvaa 50 miljoonaan vuoteen 2010 mennessä.

Hindulaisuuden uskonolla ja sen henkisellä kasvulla (jooga on yksi osa tätä henkistä tietä)  on suuri vaikutus intialaisten elämään. Näin suuret tilastolliset mielenterveysongelma luvut paljastavat meille sen, että henkinen kasvu johon joogakin kuuluu ei todellakaan ole auttanut intialaisia. On käynyt päinvastoin ja suuri osa intialaisia elää suurissa mielenterveysongelmissa. Intiassa on paljon köyhyyttä, eriarvoisuutta, mielenalueen sairauksia, riivattuja jne.

Suomea sanotaan kristityksi maaksi, mutta todellisuudessa Suomessa hyvin pieni prosentti ihmisistä ovat uudestisyntyneitä ja uskovat Herraan Jeesukseen Raamatun sanan opetuksen mukaisesti. Siksi myös Suomen tilastot mielenterveysongelmista ovat murheellista luettavaa. Suomen tilastot kertovat sen että koska kansa ei usko Raamatun Jumalaan, niin synti sairastuttaa yhä useamman suomalaisen mielenterveyden. Niin Suomen kuin Intian mielenterveysongelmien takana on synti, jossa toinen ihminen synnin kautta rikkoo lähimmäisensä mielenalueen tai ihminen itse synnin kautta rikkoo oman mielenalueen.

Rikokset. Intiassa on laajat ja synkät rikostilastot. Intiassa tehdään paljon erilaisia rikoksia, joista nostan esiin vain muutamia kuten ihmiskauppa, poliittinen väkivalta, uskonnollinen väkivalta, korruptio, naisten raiskaus, naisten seksuaalinen hyväksikäyttö, sekä turisteihin kohdistuva seksuaalinen väkivalta raiskaus jne.

Jokaisessa maassa esiintyy rikoksia, mutta Intia on hindulaisuuden ja jälleensyntymisen "Mekka", jossa täytyisi näkyä selvästi hindulaisuuden henkisen kasvun hyvät seuraukset laajassa mittakaavassa, mutta näin ei kuitenkaan ole. Lyhyt läpileikkaus joogan henkisen kasvun synnyinmaan suuresta moraalittomuudesta sekä mielenalueen sairauksista todistaa meille sen, että tämän henkisen kasvun opetuksen takana on suuri petos.

Solutus. Hindulaisuuden mukaan kaikki uskonnot ovat oikeita polkuja, jotka johtavat lopulta yhden ja saman jumalan luokse. Tämän syyn tähden hindut sanovat, että he eivät tee lähetystyötä. Hindulaisuus opettaa, että avatar on jumalallinen inkarnaatio, jossa avatar on pelastaja ja Vishnun inkarnaatio. Hindulaisuuden mukaan todellinen avatar voi olla vain sellainen, joka on syntynyt Intiassa. Hindulaisuus tunnustaa Jeesuksen avattareksi, mutta hindulaisuuden mukaan Jeesus ei ollut täysavatar.

Hindulaisuus valehtelee siinä kun se sanoo, ettei se tee lähetystyötä. Itse asiassa esimerkiksi joogan kautta tapahtuu hindulaista lähetystyötä, sillä joogan kautta ihmiset kiinnostuvat itämaisista uskonnoista ja niiden opeista myös hindulaisuuden opeista. Jooga on kuin valeasu, jonka tarkoitus on eksyttää ihminen uskomaan isän uskontojen opetuksia. Jooga näyttäytyy ihmiselle aluksi fyysisenä harjoituksena, joka myös auttaa henkiseen hyvinvointiin.

Joogan päämäärä on kuitenkin henkinen kasvu idän uskontojen oppien mukaisesti. Hindulaisuuden lähetystyö joogan kautta tapahtuu salakavalasti, aluksi ikään kuin peitteen verhoamana, mutta lopulta avoimesti hindulaisuutta opettaen, kun ihminen on saatu pysyvään koukkuun. Valhe toimii hyvin usein sillä tavalla, että se aluksi kieltää sen todellisen päämäärän ja kun ihminen on houkuteltu mukaan, niin hänet "aivopestään" valheeseen mukaan. Kun ihminen on hyväksynyt valheen, niin valhe paljastaa itsensä ja tunnustaa sen minkä aluksi kielsi.

Avatar. Herra Jeesus ei ole avatar, vaan todellinen Pelastaja ja Messias, eikä Jeesuksella ole mitään tekemistä hindulaisen eksytyksen kanssa. Hindulaisuuden avatar oppi paljasta meille sen kavalan päämäärän. Hindulaisuuden mukaan avattaren tehtävä avattaren tehtävä on siunata ja vapauttaa jumalalle omistautuneet ihmiset, tuhota pahan- ja synnintekijät sekä opettaa dharmaa, eli hindulaista jumalakäsitystä ja henkistä oppia (jälleensyntyminen, valaistuminen).

Tämä tarkoittaa sitä, että hindulaisuus hyväksyy kaikki uskonnot ja uskomukset, mutta ei todellista Raamatun mukaista uskoa Herraan Jeesukseen. Sen tähden ihminen, joka kiinnostuu idän uskonnoista ja hindulaisuuden opetuksista alkaa pitämään todellisia Herran Jeesuksen opetuslapsia negatiivisina ihmisinä. Ihminen joka kiinnostuu idän uskonnoista ja hindulaisuuden opetuksista alkaa myös uskomaan ja opettamaan dharmaa, eli hindulaisen uskonnon opetuksia.

Joogassa vaikuttava henkivalta ohjaa ihmisen kiinnostumaan idän uskonnoista, jonka seurauksena he alkavat uskomaan ja opettamaan sekä suosittelemaan sitä muille.  Joogan harrastajilla on myös hyvin usein negatiivinen kuva todellisista Herran Jeesuksen opetuslapsista. Pahuuden henkivalta saa tämän kaiken aikaan ja näin ihmisestä tulee hindulaisuuden lähetystyöntekijä, vaikka hän kuinka koittaa sen kieltää. Joogan kautta on siis tapahtunut täysin hindulainen solutus sekä hindulaisuuden lähetystyön tekeminen.

Raamatun opetuksen mukaan on vain yksi totuus ja yksi tie Jumalan luokse, joka on Herra Jeesus. Hindulaisuuden opetus siitä, että kaikki uskonnot ovat oikeita polkuja yhden ja saman jumalan luokse osoittautuu valheeksi myös siinä valossa kun tarkastelee eri uskontojen opetuksia, joiden opetus on täysin erilaista sekä ristiriidassa keskenään. Oikea ja todellinen Jumala ei opettaisi ihmisiä erilaisten uskontojen kautta joiden opetus on täydellisesti ristiriidassa keskenään. Uskontojen opetuksien lyhyt vertaaminen keskenään paljastaa meille sen, että ne eivät polkuja yhden ja saman luokse, vaan erilaisia valheen polkuja, joiden kautta sielunvihollinen eksyttää ihmisiä.

Hindulaisuus opettaa jälleensyntymistä sekä oppia, jossa ei ole iankaikkista kadotusta. Islam opettaa oppia jossa on iankaikkinen kadotus, mutta ei jälleensyntymistä. Buddhalaisuus opettaa eri tavalla jälleensyntymisoppia kuin hindulaisuus. Hindulaisuuden mukaan ihmisellä on sielu kun taas buddhalaisuus kieltää sielun olemassaolon. Islam on hyvin sotaisia uskonto, koska koraani opettaa käymään sotaa uskottomia vastaan.  Hindulaisuus ja buddhalaisuus opettaa henkistä kasvua. Hindulaisuus opettaa valaistumisen kautta yhtymistä universaalin henkeen. Islam opettaa iankaikkisesta elämästä Allahin paratiisissa, jossa uskolliset Allahin miespalvelijat saavat itselleen 72 neitsyttä.

Edellä oleva lyhyt uskontojen oppien vertailu osoittaa selkeästi, että yksi ja sama Jumala ei voi antaa noin ristiriitaisia opetuksia keskenään, eikä ne voi mitenkään johtaa yhden ja saman Jumalan luokse. Islamin uskossa miesten päämäärä on päästä Allahin luokse ja saada 72 naisneitsyttä itselleen. Islamin uskon päämäärä on tässä suhteessa lihan himojen toteuttaminen, kun taas esim. hindu tähtää yhdistyvänsä maailmankaikkeuden henkeen.

Tosiasia on se, että voi olla vain yksi totuus, joka on sopusointuinen ja johdonmukainen ilmoitus totuudesta ja yksi tie Jumalan luokse. Tämä tie Jumalan luokse on Herra Jeesus. Ainoa todellinen totuus Jumalasta löytyy sittenkin vain Raamatusta ja muut uskomukset edustavat pimeyden valheita.

Todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi ei suhtaudu vihamielisesti tai negatiivisesti ihmisiin jotka harrastavat joogaa eikä hindulaisuuteen, vaan rakastaa heitä lähimmäisenrakkaudella Pyhässä Hengessä, mutta kertoo totuuden todellisesta pelastuksesta Herrassa Jeesuksessa ja paljastaa valheen, joka on joogan henkisen kasvun opetuksessa. Todellinen rakkaus ei jätä kertomatta lähimmäiselleen petoksesta ja valheesta, joka lopulta tuhoaa ihmisen.

Lopunajan synnit (jooga)

Ilm 9:21 He eivät tehneet parannusta murhistaan eikä velhouksistaan eikä haureudestaan eikä varkauksistaan.

Ilmestyskirjan yhdeksännen luvun jakeessa kaksikymmentäyksi kerrotaan neljästä synnistä, jotka vaikuttavat todella voimakkaasti lopunajan ihmiskunnassa. Velhouksistaan sana on kreikaksi farmakeia, joka tarkoittaa noituus.  Farmakeia sanalla on myös muita merkityksiä jotka ovat huumaavien aineiden käyttö sekä niiden jakaminen, myrkyttäminen, epäjumalanpalveluksessa käytettävä noituus sekä farmakeian kielikuvallinen merkitys on epäjumalanpalveluksen petos ja viettelys.

Jumalan sana opettaa, että noituuden kautta ollaan yhteydessä demonihenkiin. Huumaavien aineiden kautta ihminen kykenee avaamaan tietoisuuden taajuudelle, jossa hän saa yhteyden henkimaailmaan, eli yhteyden demonihenkiin:

2 Aik 33:6 Myös pani hän poikansa kulkemaan tulen läpi Ben-Hinnomin laaksossa, ennusteli merkeistä, harjoitti noituutta ja velhoutta ja hankki itsellensä vainaja- ja tietäjähenkien manaajia; hän teki paljon sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, ja vihoitti hänet.

Lopunaikana ihmiskunta on noituuden synnin vallassa, jonka kautta pimeyden demonihenget eksyttävät ihmisiä. Ihmiset ovat joogan, meditaation ja kundaliinivoiman kautta yhteydessä demonihenkien kanssa. Pahuuden henkivallat viettelevät ja johdattavat ihmisiä joogan henkisen kasvun harjoitteiden kautta petoksen tielle.

Ihmiset luulevat olevansa tekemisissä hyvän energian kanssa joogan kautta, mutta todellisuudessa sielunvihollisen vallat ja voimat pettävät ja eksyttävät heitä. Kun ihminen on tarpeeksi kauan tekemisissä demonihengen kanssa, niin se tuo mukanaan monenlaisia ongelmia, joista eräs on mielenterveysongelmat, joihin usein liittyy demonien antamat voimakkaat pelottavat ja ahdistavat kokemukset, päänsärky, näyt ja unet. Joogan harrastajien keskuudessa edellä kuvatut asiat ovat yleisiä.

Kun ihminen menee tarpeeksi pitkälle pahan henkimaailman kanssa, niin demonit alkavat näyttäytymään ihmiselle erilaisissa hahmoissa ja antavat ihmiselle outoja kokemuksia. Kohtaaminen demonien kanssa voi aiheuttaa väsyneen ja sairaan tuntuisen olotilan sekä mielialan ahdistusta, pelkotiloja jne. Joogan harrastajien keskuudessa on paljon edellä mainittuja kokemuksia.

Hyvin usein joogan harrastaja voi kokea jonkun näkymättömän läsnäolon. Tämä läsnäolo johtuu siitä kun olet avautunut joogan henkisyyden kautta demonihengille, niin he haluavat pitää sinuun yhteyttä ja lopulta tuhota sinut.

Demonit toimivat niin, että he antavat usein ensin miellyttäviä ja positiivisia kokemuksia ja kun he ovat petoksen kautta saaneet ihmisen ansaan ja omaan koukkuunsa, niin sen jälkeen demonit alkavat järjestelmällisesti tuhota ihmistä. Siksi monet joogan harrastajat ovat kokeneet joogan henkisyyden ikävät varjopuolet. Tämä ei useinkaan tapahdu alussa, vaan sen jälkeen kun olet ylittänyt tietyn rajan ja antautunut pahojen henkien ohjaukseen ja johdatukseen.

On tunnettu tosiasia, että joogan kundaliinivoiman harjoittamisen kautta monet ihmiset ovat kokeneet samankaltaisen tilan kuin huumetrippi, joka on aiheutunut huumeiden käytöstä, jossa huumeidenkäyttäjä näkee näkyjä on muissa maailmoissa. Joogan kundaliinivoimien kautta monet ihmiset ovat kokeneet erittäin negatiivisia ja ahdistavia "huumetrippejä".

Edellä oleva johtuu siitä, että kuten huumeilla ja muilla päihdyttävillä aineilla voi saada yhteyden henkimaailmaan, niin siksi myös joogan kundaliinivoima voi aiheuttaa hyvin samankaltaisia kokemuksia ihmisen mielenalueella. Tämän myös todistaa kreikankielen UT:ssa oleva sana farmakeia, jonka eräitä merkityksiä ovat huumaavien aineiden käyttö ja noituus, joka tarkoittaa että huumaavien aineiden kautta kyetään vaikuttamaan ihmisen mieleen, niin että kykenee olemaan yhteydessä pahojen henkien kanssa.

Herra Jeesus haluaa pelastaa sinut ja voi vapauttaa sinut demonien painostavasta läsnäolosta, joka olet ajautunut joogan henkisen kasvun tielle.

Ex-joogi Mike Shreven todistus

Mike Shreve oli joogaguru, jolla oli yli 400 oppilaan ashram. Mike sai lapsena roomalaiskatolisen kasvatuksen. Kristinuskon ajatus yhdestä ainoasta totuudesta ja Jumalasta alkoi kuitenkin tuntumaan Mikestä varhaisteini-iässä ahdasmieliseltä ja kohtuuttomalta, että muut uskonnot olisivat väärässä. Hän päätti ettei hän enää voinut uskoa oman kulttuurinsa uskomuksia.

Mike alkoi tutkimaan ja lukemaan kirjallisuutta joka käsitteli idän uskontoja. Hän tutki innokkaasti joogaa, astraalimatkoja, mantroja, chakroja, kolmatta silmää, nirvanaa ja jumala tietoisuutta.

Eksytys. 1969 hän oli kuuntelemassa intialaista joogigurua (Bhajan). Gurun lupausten kautta Mike uskoi pääsevänsä kokemaan todellisen jumaluuden, saavuttamaan hengellisyyden sekä yliluonnollisen valtakunnan. Joogi Bhajan opetti kundaliinijoogaa, jota hän kutsui tietoisuuden joogaksi.

Mike aloitti joogan ja henkiset harjoitukset päämääränään saavuttaa valaistuminen. Henkiseen kasvuun kuului joogan fyysiset harjoitteet, meditaatio, mantrat sekä chakrojen avaaminen. Mike antautui täysin henkiseen kasvuun.

Hänelle alkoi tapahtumaan erikoisia asioita. Hän koki rauhaa sekä toisinaan irrottautumista maailmasta ruumista poistumiskokemuksen kautta, joka vei hänet ikään kuin korkeampaan maailmaan. Hän alkoi näkemän hengellisiä unia ja näkyjä. Hän alkoi pääsemään vapaaksi maysta, eli tämän maailman illuusiosta. Hän luuli, että jonain päivänä heräisi hengellisestä unestaan löytääkseen hänen todellisen minänsä, jossa hän kohtaisi luojansa.

Mike alkoi kokemaan, että hän alkoi saamaan täyttymystä omille henkisille tarpeilleen. Hän alkoi kokemaan huolta muiden ihmisten henkisestä kasvusta ja hän jätti ashramin sekä muutti toiseen kaupunkiin, jonne hän perusti oman joogakoulun.

Mike muutti Floridaan Tampan kaupunkiin, jossa hän sai opettaa neljän eri yliopiston tiloissa joogaa ja henkistä kasvua. Hänen kursseillaan alkoi käymään useita satoja ihmisiä. Mike koki että hän sai jakaa eteenpäin todellisen henkisen kasvun oppia. Hän perusti lopulta oman ashramin.

Eräänä yönä hän koki valkoisen valon kokemuksen, jossa hän koki selvästi että hänen sielunsa poistui ruumiista ja hänen sielunsa näki ajattoman voimakkaan kirkkaan säteilyn tai hohteen. Hän koki että oli saavuttanut kaikkein korkeimman meditaation tilan.

Näiden tapahtumien jälkeen sanomalehti Tampa Tribune julkaisi Mikestä artikkelin. Artikkeli kertoi Mikestä kundaliinijooga opettaja ja siitä mitä hän touhusi ja teki. Mike oli kiitollinen lehden julkaisusta ja ajatteli saavansa lisää oppilaita kursseilleen.

Jumala toimii. Eräs paikallisen kristittyjen rukousryhmän jäsen leikkasi artikkelin talteen ja laittoi sen rukousryhmän kokouspaikan seinälle. Rukousryhmä päätti, että jotkut rukoilisivat ja paastoaisivat kunnes Mike tulisi uskoon. Samoihin aikoihin Mike sai kirjeen entiseltä luokkakaveriltaan Larrylta. Larry oli ollut innokas idän uskontojen ja joogan harrastaja, mutta hän oli luopunut niistä, koska hän oli kokenut uudestisyntymisen ja uskoi nyt Herraan Jeesukseen.

Kirjeessään Larry kertoi, että uudestisyntyminen on ihan erilainen kokemus kuin mitä hän on saanut joogan kautta. Larry kirjoitti Jeesuksen olevan ainoa tie pelastukseen. Hän kirjoitti kirjeessä, että Mike et voi koskaan löytää todellista rauhaa joogan ja meditaation kautta; sinun täytyy käydä tie ristin läpi, sinun tulee uudestisyntyä, Herra Jeesus on ainoa tie iankaikkiseen elämään.

Kirjoitin Larrylle takaisin selittäen kuinka onnellinen olin, että hän oli löytänyt kristinuskon polun, joka oli hänelle oikea polku. Kirjoitin että kristinuskon väitteet eivät olleet minua varten. Minun uskomukseni oli, että kaikki uskonnot olivat erilaisia polkuja yhden ja saman jumalan luokse. Tämä oli vakaa vakaumukseni. Outoa oli kuitenkin se että en saanut mielestäni pois Larryn kirjettä. Larryn sanat kaikuivat sisälläni, vaikka en edes uskonut niihin.

Monen viikon jälkeen, Mike päätti käsitellä tämän asian. Mike ajatteli että kristinuskon hylkääminen ilman että olisi tutkinut sen väitteitä olisi epäreilua - epäreilua minulle ja Hänelle joka väittää olevansa maailman Pelastaja. Mike ymmärsi ettei hän ollut koskaan antanut Jeesukselle mahdollisuutta todistaa Itsestään. Niin Mike ajatteli, että jos Hän tosiaan oli se joka Hän väitti olevansa, enkä testaa Hänen opetuksiaan, niin saattaisin hukata ja kadottaa sitä mitä olin etsimässä. Mike ajatteli myös että jos Jeesus olisi sallinut itsensä ristiinnaulittavan ihmisten pelastuksen tähden, niin olisin velkaa Hänelle sen että avaisin sydämeni sille mahdollisuudelle, että Hänen väitteensä on totta.

Mike nousi ylös yleensä viisitoista yli kolme yöllä ja puoli neljältä hän teki erilaisia asentoja ja hengitysharjoituksia ashramissaan oppilaidensa kanssa. Puoli viidestä puoli seitsemään he harjoittivat meditaatiota ja mantra joogaa. Eräänä aamuna hän päätti poiketa normaalista rutiinistaan.

Mike meni yksikseen huoneeseen ja istui alas. Hän päätti omistaa tämän päivän Jeesukselle, jonka Larry oli sanonut olevan ainoa välimies ihmisen ja Jumalan välillä. Mike sanoi useita kertoja; "Herra Jeesus, omistan tämän päivän sinulle. Uskon sinua jos olet todellinen ja maailman Pelastaja, niin näytä tai osoita se minulle tänään. Mike luki Raamattua pääasiassa Johanneksen evankeliumista sekä Ilmestyskirjasta. Mikeä puhutteli Ilmestyskirjan kuvaus hyvän ja pahan taistelusta Israelin harmagedonissa.

Mike luki ja jatkoi rukoilemistaan. Hän odotti voimakasta yliluonnollista kohtaamista, ehkä näkyä jossa ääni puhuisi. Hän luki useita tunteja Raamattua etsien Herraa Jeesusta. Mike oli luovuttamassa aikoen hylätä väitteet Jeesuksesta, kun hän kohtasi Jeesuksen, mutta ei omalla tavalla, vaan Herran Jeesuksen tavalla ilmestyä ja kohdata syntinen ihminen.

Pelastuminen. Kent Sullivan oli opiskellut idän uskontojen opetuksia sekä harjoitti Kriya joogaa. Kent hylkäsi idän uskonnot ja joogan, koska hän alkoi uskomaan Herraan Jeesukseen. Mike ei ollut koskaan tavannut Kentiä, mutta oli kuullut hänen kääntymyksestään. Mike ja muut joogajat eivät ymmärtäneet Kentin kääntymystä, koska hän oli ollut eräs kehittyneimmistä joogaajista Tampan kaupungissa. Mike ihmetteli kuinka joku voi hylätä kaikkien uskontojen totuudet ja uskoa Jeesuksen olevan ainoa pelastuksen tie. Mike ihmetteli että mikä sai Kentin pään kääntymään. Mike ei tiennyt sitä, että hän puolestaan rukoiltiin ja paastottiin ja että Kent oli yksi rukousryhmän jäsenistä.

Juuri sinä päivänä kun Mike tutki ja etsi mahdollisuutta oliko Jeesus todella maailman Pelastaja, niin Kent päätti pestä likapyykkinsä. Jumalan Henki pysäytti Kentin ja sanoi hänelle, älä mene sinne (pesemään pyykkiä), Minulla on sinulla muuta tehtävää, mene pakettiautoosi ja aja sinne minne sinua johdatan. Kent ei siinä vaiheessa tiennyt, että joogaopettaja (Mike), jonka puolesta hän  oli rukoillut olisi matkan varrella liftaamassa.

Mike oli viettänyt monta tuntia keskittyen kristinuskon väitteisiin, mutta hänen oli myös pidettävä iltapäivällä eräs joogakurssi. Mike oli luopunut omaisuudestaan ja siksi hänen oli käveltävä tai liftattava. Kun hän seisoi tien vieressä, niin hän yhä rukoili, että jos Jeesus on tosiaan tie, niin Hän jollakin tavoin ilmestyisi.

Jumalan henki johdatti Kentiä tielle, jossa Mike liftasi. Kent ei yleensä ottanut liftareita kyytiinsä, muuta kun hän näki Miken pukeutuneena intialaisittain, niin hän koki, että nyt pitää pysähtyä ja ottaa tämä liftari kyytiin. Kun Mike nousi autonkyytiin, niin hän näki autossa kuvan joka esitti Jeesusta. Mike tunsi sydämessään, ettei tämä ollut sattumaa. Mike ymmärsi, että tämä oli vastaus hänen rukouksiinsa.

Autossa oli aluksi muutaman minuutin hiljaisuus. Sitten Kent kysyi: "Ystävä, voinko kysyä sinulta kysymyksen?" Ilman epäröintiä Mike sanoi, kyllä. Kent kysyi, että oletko koskaan kokenut sitä kuinka Jeesus tulee sydämeesi. Mike vastasi, että en, mutta miten voin, sillä olen koko päivän rukoillut tätä kokemusta.

Kent vastasi että Mike voisi tulla illalla rukouskokoukseen. Mike sanoi ettei hän halua odottaa iltaan asti, koska hän on rukoillut koko päivän Jeesusta ja jos tämä on Jumalan tapa lähestyä, niin haluan kokea Jeesuksen heti nyt ja tässä. Kent ajoi auton ensimmäiselle pysähtymispaikalle ja alkoi kertomaan pelastuksen tietä.

Kun Mike oli hyväksymäisillään Jeesuksen, niin hänen mieleensä nousi opillisia esteitä. Mike esitti monta vaikeaa opillista kysymystä Kentille. Kent sanoi koko ajan, että älä välitä näistä opillisista asioista, vaan kokeile Jeesusta. Mike koitti tuoda vaikeita opillisia kysymyksiä Kentille käyttäen idän uskontojen opetuksia kysymyksissään. Kent painotti koko ajna, että älä välitä noista opillisista asioista, vaan kokeile Jeesusta.

Koska Kent oli ollut joogan ja idän uskontojen oppien pauloissa, niin hän ymmärsi Miken käsitykset sekä pelot. Kent oli viisas, sillä hän tiesi, että jos hän olisi alkanut väittelemään Miken kanssa opillisista kysymyksistä, niin Mike olisi voinut torjua sydämessään kokemuksen Jeesuksesta. Siksi Kent painotti olennaisia asioita ja toisteli Jeesuksen sanoja "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa".

Kent ymmärsi että ihmisen pitää ensin uudestisyntyä ennen kuin hän voi ymmärtää Jumalan valtakunnan opetuksia. Jeesus on totuus ja kun Hän tulee asumaan ihmisen sydämeen, niin Pyhä Henki tulee johdattamaan ihmistä kaikkeen totuuteen. Kaikkein tärkeintä on että etsijä kokee Herran Jeesuksen läsnäolon todellisuuden. Sen jälkeen he alkavat ymmärtää mitä on todellinen Raamatun opettama kristillisyys.

Mikella oli nälkä oppia tuntemaan Jumalaa ja lopulta Kent johdatti Miken lausumaan pelastuksen rukouksen: Herra Jeesus tule sydämeeni. Pese minut verelläsi. Anna syntini anteeksi. Anna minulle iankaikkinen elämä. Täytä minut läsnäolollasi ja rakkaudellasi. Tunnustan ja myönnän, että kuolit maailman syntien tähden ja nousit ylös kuolleista. Hyväksyn sinut nyt elämäni Herraksi.

Mike tunsi lämpimän aistimuksen syvällä sydämessään. Hän koki että jokin täysin erilainen oli ottanut paikan hänen sydämessään, jokin joka oli täysin erilaista kuin kaikki aikaisemmat kokemukset.

Muutamia päiviä tämän jälkeen hän kokosi joogaoppilaansa yhteen ja sanoi heille, että hän oli ollut väärässä eikä hän ole ollut koskaan kosketuksissa todellisen Jumalan Hengen kanssa ennen kuin hän kohtasi Jeesuksen. Mike ilmoitti että hän lopettaa joogakurssit. Jotkut hänen oppilaistaan järkyttyivät, mutta osa otti vastaan pelastuksen Herrassa Jeesuksessa.

Mike ymmärsi, että kaikki yliluonnolliset kokemukset eivät ole Jumalasta, sillä vain uudestisyntynyt Herraan Jeesukseen uskova ihminen voi vain kokea todellisen Jumalan Hengen läsnäolon.

Loppusanat

Kaiken edellä tutkitun valossa voidaan selkeästi todeta, että jooga, henkinen kasvu, kundaliinivoima ja meditaation sielunvihollisen eksytys, jonka kautta hän johdattaa ihmisiä iankaikkiseen kadotukseen.

Joogan henkinen kasvu on loputon suorittamisen tie, jossa joudut koko ajan tekemään fyysisiä harjoituksia sekä meditaation ja henkisen kasvun opetusten (itämaiset uskonnot) mukaisia tekoja. Sinulle luvataan valaistuminen, jota et kuitenkaan voi ikinä saavuttaa, koska tie jota kuljet on eksytys ja petos. Toivon että pysähdyt ajattelemaan jos olet joogan harrastaja, että mihin vetelään suohon olet itsesi ajanut. Hyppää pois tästä suosta ennen kuin se nielaisee sinut kokonaan, niin ettet voi päästä pois ulos tästä eksytyksen umpikujasta.

Et voi saavuttaa pelastusta ja kohdata Jumalaa omien tekojesi sekä joogan fyysisten harjoitteiden ja henkisen kasvun opetuksen kautta. Pelastus Herrassa Jeesuksessa on Jumalan armoa, jonka saat ilmaiseksi ja armosta ilman yhtään omaa ihmisen tekoa. Herra Jeesus on tie, totuus ja elämä sekä ainoa tie Jumalan luokse. Herra Jeesus rakastaa sinua ja haluaa pelastaa sinut. Vain Herra Jeesus voi antaa sinulle oikean kokemuksen Jumalan rakkaudesta, armosta, totuudesta ja pyhyydestä. Herra Jeesus on ainoa, joka voi johdattaa sinut todelliseen jumalisen elämän kasvuun.

Raamatun Jumalan Pyhä Henki haluaa näyttää sinulle totuuden Herran Jeesuksen ja Raamatun sanan kautta. Herra Jeesus kutsuu sinua parannukseen, eli tunnustamaan syntisi ja uskomaan Herraan Jeesukseen, sillä Hän haluaa antaa sinulle sinun syntisi anteeksi. Herra Jeesus haluaa johdattaa sinut todellisella totuuden tielle. Herra Jeesus vuodatti verensä Golgatan ristinpuulla, että sinä voisit vastaanottaa iankaikkisen elämän. Tänään voi olla pelastuksen päivä, jos kuulet kutsun, älä viivyttele vaan usko Herraan Jeesukseen.

 

Linkki suositutukset:
Jeesus ja jooga eivät sovi yhteen
Energiahoitomuotojen juuret
Reikin tausta ja juuret
Jesuiitat uusi maailmanjärjestys

 


Petri Paavola 24.3.2012

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
TV1 5.10.2009 MOT: Tantrakultin pimeä puoli
Yoga Journal, May/June 1993, page. 69
himalaja.fi
astanga.fi
jooga.org
kundaliini.com
gamma.nic.fi/~peinio
meditaatio.net/jooga
ramadasa.fi
joogajoo.fi
kundaliinijoogayhdistys.fi
kaapeli.fi/~anmar/astanga
leavingsiddhayoga.net
kristitynfoorumi.fi
areena.yle.fi/video
telegraph.co.uk/asia/india
jooga+rikkoo+polvet
dailymail.co.uk
opposingviews.com
dangersofyoga.blogspot.com
turningpoint.org.in/indian
news.bbc.co.uk/health
manavfoundation.org.in
prayfordelhi.blogspot.com
Crime_in_India
youtube.com/TSQu_L7aSSw
myspiritualjourney
wikipedia.org/Surya
jooga.fi/hathajooga
hathajooga.net/mira
hyvinvointia.tarjoaa.fi
sunbalance.fi
onnimanni.fi
surya.fi/articles
yogamag.net/1978/
isha.sadhguru.org
thekundaliniyoga.org

 

 

 





eXTReMe Tracker