Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Joogan alkuperä on Intiassa

Joogan synnyinmaa on Intia. Hindulaisuus on Intian pääuskonto, sillä n. 80% intialaisista on hinduja. Hindulaisen uskonnon opetuksen päämäärä on saavuttaa valaistuminen, jonka kautta ihmiselle luvataan vapatuminen jälleensyntymisen kiertokulusta, sillä hindulaisuuden mukaan vapautuminen jälleensyntymisen kiertokulusta yhdistää ihmisen universaalin henkeen. Joogan henkinen kasvu opettaa myös valaistumisesta ja jälleensyntymisen kiertokulusta vapautumisesta.

Intiassa on siis hyvin vahva hindulaisen uskonnon vaikutus. Kun tutkitaan intialaisten mielenterveysongelmia, niin ne paljastavat sen että hindulaisuuden henkinen kasvu, jota myös jooga edustaa aiheuttaa paljon mielenterveysongelmia. Lupaus henkisestä hyvinvoinnista on siis valhe ja sen intialaisten suuret mielenterveysongelmien tilastot todistavat.

Intia on iso maa, jonka väkiluku on vähän yli miljardi ihmistä. Intiassa on n. 125 miljoonaa ihmistä, jotka ovat mielenterveysongelmaisia. Kaikkia tapauksia ei edes noin isossa maassa pystytä tilastoimaan, joka tarkoittaa sitä että Intiassa on paljon enemmän mielenterveysongelmaisia kuin 125 miljoonaa. Oma lukunsa on riivaustapaukset, jotka ovat hyvin yleisiä Intiassa. Hindulaisuudessa vaikuttavat pahat henget saavat aikaan ihmisessä riivaustilan, joka tarkoittaa sitä, että demoni menee ihmiseen asumaan tai sitten vaikuttaa ihmisessä esim. hyvin voimakkaan tilapäisen väkivaltaisuuskohtauksen. Hindulaisuuden palvontamenojen aikana on tapahtunut useita tapauksia, joissa riivaaja on joko mennyt ihmiseen asumaan tai tilapäisesti vaikuttanut ihmisessä väkivaltaista tai sekavaa käyttäytymistä.

Tutkimusten mukaan Intiassa yli 125 miljoonaa ihmistä kärsii mielenterveysongelmista ja joka vuosi raportoidaan 250 000 uutta tapausta. Raportissa todetaan, että luvut eivät sisällä tuhansia muita, joilla ei ole pääsyä terveyshuollon avun piiriin. Toisen tutkimuksen mukaan on arvioitu, että Intiassa pitkäaikaisten psykoottisten potilaiden määrä kasvaa 50 miljoonaan vuoteen 2010 mennessä.

Hindulaisuuden uskonolla ja sen henkisellä kasvulla (jooga on yksi osa tätä henkistä tietä) on suuri vaikutus intialaisten elämään. Näin suuret tilastolliset mielenterveysongelma luvut paljastavat meille sen, että henkinen kasvu johon joogakin kuuluu ei todellakaan ole auttanut intialaisia. On käynyt päinvastoin ja suuri osa intialaisia elää suurissa mielenterveysongelmissa. Intiassa on paljon köyhyyttä, eriarvoisuutta, mielenalueen sairauksia, riivattuja jne.

Suomea sanotaan kristityksi maaksi, mutta todellisuudessa Suomessa hyvin pieni prosentti ihmisistä ovat uudestisyntyneitä ja uskovat Herraan Jeesukseen Raamatun sanan opetuksen mukaisesti. Siksi myös Suomen tilastot mielenterveysongelmista ovat murheellista luettavaa. Suomen tilastot kertovat sen että koska kansa ei usko Raamatun Jumalaan, niin synti sairastuttaa yhä useamman suomalaisen mielenterveyden. Niin Suomen kuin Intian mielenterveysongelmien takana on synti, jossa toinen ihminen synnin kautta rikkoo lähimmäisensä mielenalueen tai ihminen itse synnin kautta rikkoo oman mielenalueensa.

Rikokset. Intiassa on laajat ja synkät rikostilastot. Intiassa tehdään paljon erilaisia rikoksia, joista nostan esiin vain muutamia kuten ihmiskauppa, poliittinen väkivalta, uskonnollinen väkivalta, korruptio, naisten raiskaus, naisten seksuaalinen hyväksikäyttö, sekä turisteihin kohdistuva seksuaalinen väkivalta raiskaus jne.

Jokaisessa maassa esiintyy rikoksia, mutta Intia on hindulaisuuden ja jälleensyntymisen "Mekka", jossa täytyisi näkyä selvästi hindulaisuuden henkisen kasvun hyvät seuraukset laajassa mittakaavassa, mutta näin ei kuitenkaan ole. Lyhyt läpileikkaus joogan henkisen kasvun synnyinmaan suuresta moraalittomuudesta sekä mielenalueen sairauksista todistaa meille sen, että tämän henkisen kasvun opetuksen takana on suuri petos.

Solutus. Hindulaisuuden mukaan kaikki uskonnot ovat oikeita polkuja, jotka johtavat lopulta yhden ja saman jumalan luokse. Tämän syyn tähden hindut sanovat, että he eivät tee lähetystyötä. Hindulaisuus opettaa, että avatar on jumalallinen inkarnaatio, jossa avatar on pelastaja ja Vishnun inkarnaatio. Hindulaisuuden mukaan todellinen avatar voi olla vain sellainen, joka on syntynyt Intiassa. Hindulaisuus tunnustaa Jeesuksen avattareksi, mutta hindulaisuuden mukaan Jeesus ei ollut täysavatar.

Hindulaisuus valehtelee siinä kun se sanoo, ettei se tee lähetystyötä. Itse asiassa esimerkiksi joogan kautta tapahtuu hindulaista lähetystyötä, sillä joogan kautta ihmiset kiinnostuvat itämaisista uskonnoista ja niiden opeista myös hindulaisuuden opeista. Jooga on kuin valeasu, jonka tarkoitus on eksyttää ihminen uskomaan isän uskontojen opetuksia. Jooga näyttäytyy ihmiselle aluksi fyysisenä harjoituksena, joka myös auttaa henkiseen hyvinvointiin.

Joogan päämäärä on kuitenkin henkinen kasvu idän uskontojen oppien mukaisesti. Hindulaisuuden lähetystyö joogan kautta tapahtuu salakavalasti, aluksi ikään kuin peitteen verhoamana, mutta lopulta avoimesti hindulaisuutta opettaen, kun ihminen on saatu pysyvään koukkuun. Valhe toimii hyvin usein sillä tavalla, että se aluksi kieltää sen todellisen päämäärän ja kun ihminen on houkuteltu mukaan, niin hänet "aivopestään" valheeseen mukaan. Kun ihminen on hyväksynyt valheen, niin valhe paljastaa itsensä ja tunnustaa sen minkä aluksi kielsi.

Avatar. Herra Jeesus ei ole avatar, vaan todellinen Pelastaja ja Messias, eikä Jeesuksella ole mitään tekemistä hindulaisen eksytyksen kanssa. Hindulaisuuden avatar oppi paljasta meille sen kavalan päämäärän. Hindulaisuuden mukaan avattaren tehtävä avattaren tehtävä on siunata ja vapauttaa jumalalle omistautuneet ihmiset, tuhota pahan- ja synnintekijät sekä opettaa dharmaa, eli hindulaista jumalakäsitystä ja henkistä oppia (jälleensyntyminen, valaistuminen).

Tämä tarkoittaa sitä, että hindulaisuus hyväksyy kaikki uskonnot ja uskomukset, mutta ei todellista Raamatun mukaista uskoa Herraan Jeesukseen. Sen tähden ihminen, joka kiinnostuu idän uskonnoista ja hindulaisuuden opetuksista alkaa pitämään todellisia Herran Jeesuksen opetuslapsia negatiivisina ihmisinä. Ihminen joka kiinnostuu idän uskonnoista ja hindulaisuuden opetuksista alkaa myös uskomaan ja opettamaan dharmaa, eli hindulaisen uskonnon opetuksia.

Joogassa vaikuttava henkivalta ohjaa ihmisen kiinnostumaan idän uskonnoista, jonka seurauksena he alkavat uskomaan ja opettamaan sekä suosittelemaan sitä muille. Joogan harrastajilla on myös hyvin usein negatiivinen kuva todellisista Herran Jeesuksen opetuslapsista. Pahuuden henkivalta saa tämän kaiken aikaan ja näin ihmisestä tulee hindulaisuuden lähetystyöntekijä, vaikka hän kuinka koittaa sen kieltää. Joogan kautta on siis tapahtunut täysin hindulainen solutus sekä hindulaisuuden lähetystyön tekeminen.

Raamatun opetuksen mukaan on vain yksi totuus ja yksi tie Jumalan luokse, joka on Herra Jeesus. Hindulaisuuden opetus siitä, että kaikki uskonnot ovat oikeita polkuja yhden ja saman jumalan luokse osoittautuu valheeksi myös siinä valossa kun tarkastelee eri uskontojen opetuksia, joiden opetus on täysin erilaista sekä ristiriidassa keskenään. Oikea ja todellinen Jumala ei opettaisi ihmisiä erilaisten uskontojen kautta joiden opetus on täydellisesti ristiriidassa keskenään. Uskontojen opetuksien lyhyt vertaaminen keskenään paljastaa meille sen, että ne eivät polkuja yhden ja saman luokse, vaan erilaisia valheen polkuja, joiden kautta sielunvihollinen eksyttää ihmisiä.

Hindulaisuus opettaa jälleensyntymistä sekä oppia, jossa ei ole iankaikkista kadotusta. Islam opettaa oppia jossa on iankaikkinen kadotus, mutta ei jälleensyntymistä. Buddhalaisuus opettaa eri tavalla jälleensyntymisoppia kuin hindulaisuus. Hindulaisuuden mukaan ihmisellä on sielu kun taas buddhalaisuus kieltää sielun olemassaolon. Islam on hyvin sotaisia uskonto, koska koraani opettaa käymään sotaa uskottomia vastaan. Hindulaisuus ja buddhalaisuus opettaa henkistä kasvua. Hindulaisuus opettaa valaistumisen kautta yhtymistä universaalin henkeen. Islam opettaa iankaikkisesta elämästä Allahin paratiisissa, jossa uskolliset Allahin miespalvelijat saavat itselleen 72 neitsyttä.

Edellä oleva lyhyt uskontojen oppien vertailu osoittaa selkeästi, että yksi ja sama Jumala ei voi antaa noin ristiriitaisia opetuksia keskenään, eikä ne voi mitenkään johtaa yhden ja saman Jumalan luokse. Islamin uskossa miesten päämäärä on päästä Allahin luokse ja saada 72 naisneitsyttä itselleen. Islamin uskon päämäärä on tässä suhteessa lihan himojen toteuttaminen, kun taas esim. hindu tähtää yhdistyvänsä maailmankaikkeuden henkeen.

Tosiasia on se, että voi olla vain yksi totuus, joka on sopusointuinen ja johdonmukainen ilmoitus totuudesta ja yksi tie Jumalan luokse. Tämä tie Jumalan luokse on Herra Jeesus. Ainoa todellinen totuus Jumalasta löytyy sittenkin vain Raamatusta ja muut uskomukset edustavat pimeyden valheita.

Todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi ei suhtaudu vihamielisesti tai negatiivisesti ihmisiin jotka harrastavat joogaa eikä hindulaisuuteen, vaan rakastaa heitä lähimmäisenrakkaudella Pyhässä Hengessä, mutta kertoo totuuden todellisesta pelastuksesta Herrassa Jeesuksessa ja paljastaa valheen, joka on joogan henkisen kasvun opetuksessa. Todellinen rakkaus ei jätä kertomatta lähimmäiselleen petoksesta ja valheesta, joka lopulta tuhoaa ihmisen.


Kirjoitus on kokonaisuudessaan sivullani:
Jooga henkivalta ja petos


Petri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769


 

 

 

 

eXTReMe Tracker