Jumalakuva määrittää uskosi suuntaa

 

Uskovan ihmisen sydämessä oleva Jumalakuva määrittää hänen uskonsa suuntaa, sitä miten hän uskoo ja ajattelee Raamatusta ja Jumalasta. Uskovan ihmisen Jumalakuva ja Raamatun opetus Jumalasta voi olla toisistaan todella kaukana, sillä vääristynyt Jumalakuva vääristää myös Raamatun opetuksen. Väärän Jumalakuvan vallassa oleva uskova näkee, kokee ja uskoo Raamattua vääristyneen Jumalakuvan kautta.

Hyvin usein vähän aikaa uskossa olleet uskovat voivat elää monessa suhteessa lain alla sekä vääristyneessä suhteessa Jumalaan ja Raamatun opetukseen. Uskova voi jäädä vääristyneen Jumalankuvan vangiksi ja uhriksi siten, että hän voi olla jo pitemmän ajan uskossa, mutta siitä huolimatta hänen sydämellään on vääristynyt kuva Jumalasta. Vääristynyt Jumalakuva muodostuu useasti menneisyyden kokemuksista ja siitä kuinka vanhemmat ja muut ihmiset ovat kohdelleet heitä. Jos vanhemmat ovat olleet ankaria, niin uskovan Jumalakuva vääristyy ja hän näkee Jumalan ankarana, kostavana ja rankaisevana. Tämä johtaa omien tekojen kautta etsimään Jumalan mielisuosiota. Samoin se johtaa väärän pelon kautta elämiseen ja asioiden kokemiseen.

Jos vanhemmat eivät ole välittäneet lapsesta ja kun hän tulee uskoo, niin hän hyvin helposti pyrkii omilla teoillaan ansaitsemaan Jumalan hyväksynnän. Hänen on hyvin vaikea uskoa Jumalan rakastavan häntä, koska hän on kokenut vanhempiensa kautta laiminlyöntiä ja välinpitämättömyyttä.

Vaille rakkautta jäänyt lapsi, joka on joutunut kokemaan sen ettei vanhemmat arvosta ja rakasta häntä, mutta vaativat suorituksia olematta lapseen tyytyväisiä tai sanovat ettei hänestä tule koskaan mitään eikä hän osaa mitään kokee uskoon tullessaan olevansa huono ja näkee Jumalan ankarana ja vaativana Jumalana. Tämä johtaa tekojen kautta pyrkimykseen, jossa uskova tekojensa kautta pyrkii saavuttamaan Jumalan hyväksynnän.

Ihan aluksi on tärkeää käydä läpi muutama asia koskien uskossa kasvamista:

Ef 4:

11 Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi,

12 tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen,

13 kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään,

14 ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa;

15 vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,

16 josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on.

 

Jakeessa 14 sana alaikäisiä on alkukielessä nepios, joka tarkoittaa vauvaa ja hyvin pientä lasta. Kun tutkimme tätä Raamatun sanan valossa, niin nepios on sellainen, joka on ollut vähän aikaa uskossa eikä kykene itse vielä sillä tavalla itsenäisesti ymmärtämään Jumalan sanan opetuksia, että hän voisi välttää ajautumisen erilaisiin opintuuliin ja eksytyksen kavaliin juoniin. Toki pitemmän aikaa uskossakin ollut voi eksyä erilaisiin opintuuliin ja eksytyksiin. Mutta koska Raamattu opettaa alaikäisellä olevan vaaran eksyä opintuuliin eri monenlaisten erilaisten opetusten ja eksytysten pauloihin ja ansoihin, niin se tarkoittaa silloin sitä, että varsinkin uskon alkuvaiheessa uskova ihminen voi juosta paikasta toiseen ja olla todella epävarma (kääntyy opista oppiin jne.) siitä mikä on oikeaa ja väärää ja siksi altis eksymään.

 

Hebr 5:
12 Sillä te, joiden olisi jo aika olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita; te olette tulleet maitoa tarvitseviksi, ei vahvaa ruokaa.
13 Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on lapsi;
14 mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta.

 

Pitemmän ajan uskossa ollut uskovakin voi olla eksyksissä ja oppien viskeltävinä kuten Paavalin kirjeestä käy ilmi. He eivät olleet vahvistuneet Raamatun vahvasta ruuasta, vaan olivat jääneet ensimmäisiin alkeisiin. Heidän olisi pitänyt antaa Herran Jeesuksen kasvattaa ja juurruttaa heidät sanan totuuteen Pyhässä Hengessä ja niin he olisivat pystyneet opettamaan muita. Maito ruoka kuvaa samaa asiaa kun lapsi on vielä riippuvainen äidin maidosta eikä kykene syömään vielä muuta vahvempaa ruokaa. Uskon elämässä tämä tarkoittaa sitä, että vasta uskoon tulleet eivät vielä kykene itsenäisesti asioita tutkimaan siten että he olisivat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Hän voi jotakin erottaa hyvän ja pahan välillä, mutta ei ole vielä harjaantunut siinä ja siksi hänellä on vaara ajautua erilaisiin opintuuliin ja sitä kautta kasvaa väärään suuntaan, vaikka hän ymmärtäisikin jotakin oikein.

 

Tästä syystä on todella tärkeää että vasta uskoon tulleet uskovat olisivat alusta tervehenkisessä uskovien yhteydessä tai seurakunnan yhteydessä, jossa heitä rakastetaan, hoivataan ja opetetaan Jumalan sanan totuutta. Nykyisessä ajassa on tervehenkisiä seurakuntia, mutta myös paljon epäterveessä uskossa olevia seurakuntia. Siitä johtuen ei sekään ole huono asia, jos vasta uskoon tullut pitäisi uskon yhteyttä edes yhden tai muutaman tervehenkisen uskovan kanssa, sillä aina joka tilanteessa ei ole itsestään selvyys, että omalta paikkakunnalta löytyisi tervehenkinen seurakunta.

 

Pitemmän ajan uskossa ollut jonka tulisi olla jo opettaja kuten Paavali sanoi ei ole jostakin syystä (syitä on monia) päässyt alkeista pitemmälle ja siksi hän ei ole harjaantunut uskossa, niin että olisi oppinut erottamaan hyvää ja pahaa ollen siinä harjaantunut. Harjaantunut tarkoittaa sellaista harjoittamista, jossa uskova on harjoituksen kautta vahvistunut ja edistynyt erottamaan asioita toistaan, niin että kykenee harjaantuneesti erottamaan hyvän ja pahan. Harjaantunut sana on kreikaksi gumnadzo, joka tarkoittaa fyysistä tai psyykkistä harjoitusta.

 

Riippuu myös uskovan taustasta, ja menneisyyden haavoista kuinka kauan aikaa uskovan on vaikea hahmottaa Raamatun sanan totuutta siinä kasvaen päivä päivältä eteenpäin, niin että harjaantuneesti olisi oppinut erottamaan hyvää ja pahaa.

 

1 Tim 3:6 Älköön hän olko äsken kääntynyt, ettei hän paisuisi ja joutuisi perkeleen tuomion alaiseksi.

 

Jokaisella uskovalla olkoon hän ollut vaikka kuinka kauan aikaa uskossa on vaara paisua, mutta sanan mukaan vasta äsken kääntyneellä on sellainen vaara, koska hän ole edes ehtinyt vielä harjaantumaan uskossaan.

2 Kor 11:14 Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi.

Olen ollut sielunhoidollisten asioiden kanssa tekemisissä noin 20 vuotta ja olen huomannut muutamia asioita, joita on tärkeä käsitellä. Olen myös itse saanut heti uskonelämäni alusta olla sielunhoidollisen opetuksen ja tuen parissa. Kun uskova on vasta alussa uskontiellä ja hyvin rikkinäinen, niin todella usein saatana vaikuttaa uskovan mieleen siten, että saatana esiintyy Jumalana, Jeesuksena tai Pyhänä Henkenä. Koska uskova ei ole vielä oppinut tunnistamaan Jumalan Hengen ja saatanan välistä eroa hengenmaailmoissa, niin saatanan tekeytyessä Jumalaksi hänen tarkoituksensa on eksyttää uskovaa. Silloin kun uskovan vanhemmat tai jokin muu ihmisauktoriteetti on ollut ankara, rakkaudeton ja vaativa, niin saatana luo Jumalasta tällaisen kuvan uskovan sydämeen.

Toki saatana luo Jumalasta vääristyneen ankaran ja rakkaudettoman kuvan useissa tapauksissa muutenkin, mutta silloin kun ihminen on rikkinäinen ja kokenut vanhempiensa tai muiden taholta paljon vääryyttä, rakkaudettomuutta ja ankaruutta, niin silloin uskova helpommin eksyy uskomaan saatanan luomaa vääristynyttä kuvaa Jumalasta, jossa saatana luo Jumalasta kuvan ankarana ja vaativana, joka on vihan vallassa oleva koston Jumala.

Sekin täytyy tuoda esille, että jokainen uskova voi eksyä ja erehtyä riippumatta siitä kuinka kauan aikaa hän on ollut uskossa. Tämä tarkoittaa sitä, että myös pitemmän aikaa uskossa ollut ihminen voi ymmärtää joitakin Raamatun opetuksia väärin sekä muodostaa itselleen vääristyneen kuvan Jumalasta. Myös tämän tähden sinun tulisi tutkia ja koetella kirjoitukseni Raamatun sanan kautta rukouksen kera.

Mark 7:
21 Sillä sisästä, ihmisten sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat,
22 aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuonti, jumalanpilkka, ylpeys, mielettömyys.
23 Kaikki tämä paha lähtee sisästä ulos ja saastuttaa ihmisen."

San 4:23 Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee.

2 Tim 2:
25 hänen tulee sävyisästi ojentaa vastustelijoita; ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen, niin että tulevat tuntemaan totuuden
26 ja selviävät perkeleen pauloista, joka on heidät vanginnut tahtoansa tekemään.

Raamatun sanan opetuksen mukaan saatana on vanginnut jumalattoman ihmisen synnin orjuuteen, jossa hän vaikuttaa synnin orjuutta ihmisen mielenalueen (sydän) kautta. Vaikka ihminen on tullut uskoon, niin saatana pyrkii puhumaan hänen sydämeensä vääristäen totuutta esiintymällä Jumalana. Mitä rikkinäisempi uskova on, niin sen helpommin hän joutuu saatanan petoksen kohteeksi, jossa saatana uskottelee olevansa Jumala ja tämän valheen kautta hän vaikuttaa väärää Jumalakuvaa uskovan sydämessä.

2 Kor 2:
10 Mutta kenelle te jotakin anteeksi annatte, sille minäkin; sillä mitä minä olen anteeksi antanut-jos minulla on ollut jotakin anteeksiannettavaa-sen olen anteeksi antanut teidän tähtenne Kristuksen kasvojen edessä,
11 ettei saatana pääsisi meistä voitolle; sillä hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat.

2 Tess 1:3 Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, niinkuin oikein onkin, koska teidän uskonne runsaasti kasvaa ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itsekussakin, kaikissa teissä,

Room 8:29 Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa;

2 Kor 3:18 Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.

Uskon kasvun kautta opimme tunnistamaan Jumalan Hengen ja saatanan vaikutuksen, jolloin opimme tunnistamaan Jumalan teot ja saatanan eksytyksen. Uskon kasvun kautta myös Jumalankuva tervehtyy ja alkaa suuntautumaan Raamatun opetuksen mukaisesti. On erittäin tärkeätä, että annat Jumalan johdattaa sinut tervehenkisen Raamatullisen seurakunnan yhteyteen (uskovien yhteys). Yksin ja rikkinäisenä et kykene kasvamaan uskossa terveellä tavalla, vaan tarvitset raitishenkisen uskovien yhteyden, jossa sinua tuetaan ja autetaan uskon kasvussa.

Yksin ollessasi rikkinäisyys ja vääristynyt kuva Jumalasta ahdistaa sinun siten, että vääristymä, joka tuottaa sinulle ahdistusta on elämäsi keskipiste. Siksi olet jatkuvasti ahdistunut, etkä pääse siitä eroon. Tämän tähden saatana tekee kaikkensa, että saisi sinut eristettyä uskovista pitämällä sinut yksinäisyydessä, koska saatana haluaa tuhota sinut. Sellainen rikkinäinen ihminen, joka kokee elämässään ahdistuksia elää usein ahdistuskeskeistä elämää ja hyvin usein saatana hänen haavojensa kautta pyrkii eristämään hänet muista uskovista ja varsinkin silloin kun ja jos hän pelkää eksytyksiä, eikä ole vielä kyennyt erottamaan Jumalan tahtoa ja eksytyksiä toisistaan. Älä anna saatanan tuhota itseäsi. Rukoile johdatusta löytääksesi tervehenkisen seurakunta yhteyden. Terveessä seurakunta yhteydessä sinut ohjataan uskon kasvuun, jossa elämäsi keskipiste on Herra Jeesus, Jumalan sanan totuus ja Jumalan rakkaus Pyhässä Hengessä.

Kol 1:
9 ¶ Sentähden emme mekään, siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme, ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä,
10 vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta,
11 ja hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuina olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä, ilolla
12 ¶ kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa,

Millainen kuva uskovalla on Jumalasta määrittelee sen miten hän suhtautuu yhteiskunnassa tapahtuviin asioihin ja kuinka hän ymmärtää Raamattua. Raamatun sanan opetusta ei voi ymmärtää oikealla tavalla ellei kuva (käsitys) Jumalasta ole Raamatun mukainen.

Silloin kun uskova oppii tuntemaan sitä millainen Jumala on, niin hän kasvaa uskossa oikeaan suuntaan, jolloin hänen uskonelämänsä kantaa hyvää hedelmää Jumalalle. Kenenkään on turha lannistua ja vaipua epätoivoon, sillä kukaan uskova ei tule täydelliseksi tässä ajassa, sillä kaikki uskovat tarvitsevat Raamatullista uskon kasvua ja Jumalan tuntemista. Tässä suhteessa jokaisella uskovalla on joka päivä varaa kasvaa uskossa ja Jumalan tuntemisessa.

Silloin kun Jumalakuva on vääristynyt, niin uskova vääristää Raamatun sanan opetusta sekä sitä miten ja millä tavalla hänen tulisi suhtautua yhteiskunnassa vaikuttaviin asioihin. Silloin kun uskon kasvun kautta Jumalan armosta Jumalankuva on oikea ja Raamatullinen, niin uskova oppii ymmärtämään Raamattua oikealla tavalla, koska hän on oppinut tuntemaan Jumalaa sekä sen kautta osaa myös suhtautua oikealla ja Raamatullisella tavalla yhteiskunnassa vaikuttaviin asioihin.

Totta kai väärän Jumalakuvan omaava uskova voi ymmärtää Raamattua oikeinkin tietyissä asioissa ja ymmärtääkin, mutta tietyissä asioissa hän ei voi sitä ymmärtää oikein. Silloin kun uskova ymmärtää Jumalan rakkauden, pyhyyden ja oikeudenmukaisuuden oikein, niin hän ei sekoita Jumalan tahtoa ja sallimusta yhdeksi ja samaksi asiaksi, mutta jos hän sekoittaa, niin silloin hänen Jumalakuvansa on tässä kohden väärä ja sillä on aika haitalliset seuraukset, vaikka hän ymmärtäisi oikein vesikasteen, seurakunnan johtajuuden, Raamatullisen seurakunnan jne. Väärä Jumalakuva ei siten tietenkään tarkoita sitä, että uskova ymmärtäisi kaiken väärin, vaan hän ymmärtää niitä asioita väärin missä kohden hänen kuvansa Jumalasta on väärä.

Kol 1:
12 ¶ kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa,
13 häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan.
14 Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen,

Jumalan luonteesta tulee voimakkaasti esille muutama tärkeä seikka, joka osoittaa meille millainen on oikea Jumalakuva. Jumala on armollinen ja rakastava, joka tuomitsee synnin, mutta rakkaudessaan armahtaa ihmisen, joka katuu, tunnustaa syntinsä ja uskoo Herraan Jeesukseen sielunsa pelastukseksi.

Jumala on anteeksiantava, joka antaa anteeksi synnit, kun niitä kadumme sekä tunnustamme ne, ja pyydämme niitä Häneltä anteeksi parannusta tehden.

Jumala ei hyväksy syntiä, koska synti tuhoaa ihmisiä, siksi Jumala tuomitsee synnin aina kaikissa tilanteissa. Jumalan kiivaus syntiä kohtaan johtuu siitä, koska Hän rakastaa meitä eikä halua synnin tuhoavan meitä. Jumalan kiivaus ja tuomio ei ole negatiivinen asia, vaan Hänen rakkautensa osoitus.

Tietyllä tavalla meillä kaikilla uskovilla on enemmin tai vähemmin väärä kuva Jumalasta, sillä perusteella ettemme tule täydellisiksi tässä ajassa. Jumalan armosta, Jumalan tuntemisen kautta Jumalakuva koko ajan selkenee ja oikenee oikeaan suuntaan. Jumala on armollinen ja laupias, sillä Hänellä on hyvä tahto ihmisiä kohtaan. Silloin kun meillä on oikea kuva Jumalasta ja opimme tuntemaan Häntä, niin opimme myös ymmärtämään Raamattua oikein sekä sen miten meidän tulee suhtautua yhteiskunnassa tapahtuviin asioihin.

 

 

Petri Paavola

 

eXTReMe Tracker