Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

 Jumala meidän kanssamme

Herra Jeesus tuli lihaksi (syntyi ihmiseksi) sitä varten, että Hän toisi pelastuksen, syntien anteeksiantamuksen sekä iankaikkisen elämän verensä, kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta jokaiselle ihmiselle, joka uskoo Herraan Jeesukseen. Jumala tuli ihmiseksi Herrassa Jeesuksessa, että voisimme saada yhteyden ja sovinnon Jumalan kanssa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

Jes 7:14 Sentähden Herra itse antaa teille merkin (oth): Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.

Herra lupasi antaa Israelin kansalle (myös koko maailmalle) merkin, jonka vain Jumala voi tehdä. Herra lupasi merkiksi neitsyen raskaaksi tulemisen, joka synnyttää pojan, jonka nimeksi tulee Immanuel (Jumala meidän kanssamme). Jes 7:14 oleva hepreankielen sana oth tarkoittaa merkkiä, ihmettä ja ihmemerkkiä. Kun miehen ja naisen yhtymisen kautta syntyy lapsi, niin on kyse luonnollisesta tapahtumasta, joka ei ole merkki ihmeestä. Herra lupasi antaa merkin, joka on ihme, jonka vain Jumala voi tehdä. Vain Jumala voi tehdä ihmeen, jonka seurauksena neitsyt synnyttää lapsen. Lapsen syntyminen neitsyen kautta on todellakin merkki ihmeestä.

Matt 1:
18 ¶ Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ennen heidän yhteenmenoaan olevan raskaana Pyhästä Hengestä.
19 Mutta kun Joosef, hänen miehensä, oli hurskas, ja koska hän ei tahtonut saattaa häntä häpeään, aikoi hän salaisesti hyljätä hänet.
20 Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: "Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä.
21 Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä."
22 Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo:
23 "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel," mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme.
24 Herättyään unesta Joosef teki, niinkuin Herran enkeli oli käskenyt hänen tehdä, ja otti vaimonsa tykönsä
25 eikä yhtynyt häneen, ennenkuin hän oli synnyttänyt pojan. Ja hän antoi hänelle nimen Jeesus.

Jumalan lupaama merkki ja ihme oli neitsyen synnyttämä poikalapsi, jolle tuli antaa nimi Immanuel (Jumala meidän kanssamme), joka tarkoitti, että syntyvä lapsi olisi Jumala (Jumalan Poika), joka on kansansa kanssa. Ihminen on jumalattomuuden tilassa synnin ja saatanan orja, mutta Jumala syntyi ihmiseksi Herrassa Jeesuksessa vuodattaen verensä Golgatan ristillä syntien sovitukseksi ja pelastukseksi uskon kautta Herraan Jeesukseen jokaiselle ihmiselle, joka tekee parannuksen ja uskoo Herraan Jeesukseen. Uskon kautta Herraan Jeesukseen ihminen vapautetaan saatanan ja synnin orjuudesta, koska Jumala tekee Herran Jeesuksen opetuslapsesta Jumalan lapsen, joka oppii uskon kasvun kautta yhä syvällisemmin elämään Jumalan tahdon mukaista elämää.

1 Moos 17:17 Aabraham lankesi kasvoillensa ja naurahti, sillä hän ajatteli sydämessään: "Voiko satavuotiaalle syntyä poika, ja voiko Saara, joka on yhdeksänkymmenen vuoden vanha, vielä synnyttää?"

1 Moos 18:14 Onko mikään Herralle mahdotonta? Tähän aikaan minä palaan luoksesi tulevana vuonna, ja Saaralla on silloin poika."

1 Moos 21:
1 ¶ Ja Herra piti Saarasta huolen, niinkuin oli luvannut; ja Herra teki Saaralle, niinkuin oli puhunut.
2 Ja Saara tuli raskaaksi ja synnytti Aabrahamille pojan hänen vanhoilla päivillään, juuri sinä aikana, jonka Jumala oli hänelle sanonut.
3 Ja Aabraham nimitti poikansa, joka hänelle oli syntynyt, sen, jonka Saara oli hänelle synnyttänyt, Iisakiksi.
........
5 Aabraham oli sadan vuoden vanha, kun hänen poikansa Iisak syntyi hänelle.

1 Moos 22:18 Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä, sentähden että olit minun äänelleni kuuliainen."

Aabrahamin ja Saaran lapsi Iisak syntyi myös ihmeen kautta, sillä 100- ja 90-vuotiaat eivät ole enää hedelmällisessä iässä saadakseen biologisen jälkeläisen. Koska oli kyse Jumalan teosta ja lupauksesta sekä siunauksesta kaikille kansakunnille, niin siksi Jumala teki ihmeen tekemällä 100-vuotiaan Aabrahamin ja 90-vuotiaan Saaran hedelmälliseksi saamaan biologisen jälkeläisen. Aabraham sai profetian ja lupauksen Herralta, että hänen siemenessä kaikki kansakunnat maan päällä tulevat siunatuiksi. Profetia ja lupaus täyttyi Herrassa Jeesuksessa, kun Jumala syntyi lihaksi Jeesuksessa, joka oli Aabrahamin suvusta. Uskon kautta Herraan Jeesukseen ihminen tulee siunatuksi pelastuksen armolla sekä iankaikkisen elämän perillisenä Jumalan luona.

Hebr 5:
7 Ja lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa; ja hänen rukouksensa kuultiin hänen jumalanpelkonsa tähden.
8 Ja niin hän, vaikka oli Poika, oppi siitä, mitä hän kärsi, kuuliaisuuden,
9 ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset,

Room 1:
1 ¶ Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia,
2 jonka Jumala on edeltä luvannut profeettainsa kautta pyhissä kirjoituksissa,
3 hänen Pojastansa-joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä
4 ja pyhyyden hengen puolesta kuolleistanousemisen kautta asetettu Jumalan Pojaksi voimassa-Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme,
5 jonka kautta me olemme saaneet armon ja apostolinviran, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeänsä kohtaan kaikissa pakanakansoissa,
6 joihin tekin, Jeesuksen Kristuksen kutsumat, kuulutte:

Room 16:
24 Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne. Amen.
25 ¶ Mutta hänen, joka voi teitä vahvistaa minun evankeliumini ja Jeesuksen Kristuksen saarnan mukaan, sen ilmoitetun salaisuuden mukaan, joka kautta ikuisten aikojen on ollut ilmoittamatta,
26 mutta joka nyt on julkisaatettu ja profeetallisten kirjoitusten kautta iankaikkisen Jumalan käskystä tiettäväksi tehty kaikille kansoille uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi,

Luvatun siemenen (Jeesus) siunauksen syntyminen maan päälle tapahtui Jumalan tahdosta ja suunnitelmasta, joka sisälsi myös sen että Aabrahamin tuli olla Jumalalle kuuliainen. Kun luvattu siemen (Jeesus) syntyi maan päälle, niin Hän oli Isälleen kaikessa kuuliainen Jumalanpelkonsa (Jumalan kunnioittaminen) tähden ja siksi Isä kuuli Poikansa rukouksen. Kuuliaisuus Jumalaa kohtaan on kaiken avain siihen, että uskon elämä olisi toimivaa ja että voimme nähdä Jumalan siunauksen ja Jumalan tekojen ilmi tulemisen meidän elämässämme. Raamatun opetuksen mukaan evankeliumi on julistettu pelastuksen vastaanottaneille ihmisille uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi.

Jos haluamme nähdä sekä elää sellaista elämää, jossa Jumala on meidän kanssamme, niin meidän tulee olla Jumalalle kuuliaisia sen uskon kasvun määrän mukaan mihin itse kukin on saanut kasvaa uskossa Jumalan armosta. Edellä oleva opetus ei ole lain tekoja tai ihmisen oman voiman ponnistelua, vaan todellista Raamatun opettamaa uskoa, jota Herra Jeesus vaikuttaa, jokaisen uskovan sydämessä, joka rakastaa totuudessa Jumalaa. Jumala on asettanut uskon kuuliaisuuden ehdoksi, jonka kautta Hän toteuttaa tekonsa uskovan ihmisen elämässä. Kuuliaisuus Jumalalle, Jumalan tekona Pyhän Hengen vaikutuksen kautta avaa uskon oven, jonka kautta uskova ihminen pääsee osalliseksi Jumalan lupausten ja tekojen todeksi tulemiseen.

Matt 1:
20 Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: "Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä.
21 Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä."
22 Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo:
23 "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel," mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme.
24 Herättyään unesta Joosef teki, niinkuin Herran enkeli oli käskenyt hänen tehdä, ja otti vaimonsa tykönsä
25 eikä yhtynyt häneen, ennenkuin hän oli synnyttänyt pojan. Ja hän antoi hänelle nimen Jeesus.

Jeesuksen alkuperäinen nimi on hepreaksi Jehoshua - Jeshua. Jehoshua sana tulee sanoista JHVH (Herra) ja yasha (pelastaa). Jehoshua tarkoittaa Herra pelastaa, Herrassa on pelastus. Jumala meidän kanssamme, eli Herra Jeesus on Pelastaja ja Jumalan pelastus. On todella lohdullista tietää, että Jumala on meidän kanssamme Herrassa Jeesuksessa.

Ef 3:
14 ¶ Sentähden minä notkistan polveni Isän edessä,
15 josta kaikki, millä isä on, taivaissa ja maan päällä, saa nimensä,
16 että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän, sisällisen ihmisenne puolesta, voimassa vahvistua hänen Henkensä kautta
17 ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne,
18 niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on,
19 ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä.
20 Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa,
21 hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja iankaikkisesti! Amen.

Efes 4:15 vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,

Uskova ihminen saa Jumalan armosta vahvistua voimassa Pyhässä Hengessä, koska Kristus (Herra Jeesus) asuu uskon kautta uskovan ihmisen sydämessä. Silloin kun uskova ihminen Jumalan armosta noudattaa totuutta rakkaudessa, niin hän oppii tuntemaan Kristuksen rakkautta sekä kasvaa uskossa Jumalan täyteydessä. Jumala meidän kanssamme voi tehdä Pyhän Hengen voiman kautta monin verroin enemmän kuin mitä anomme tai ymmärrämme ja ennen kaikkea Hän on pelastanut meidät synnin ja saatanan orjuudesta, jonka tähden meidän tulee antaa kunnia Jumalalle Kristuksessa Jeesuksessa aina ja iankaikkisesti.

Linkkisuositus:
http://www.kotipetripaavola.com - Raamatun Jeesus on historiallinen henkilö


Petri Paavola 29.7.2017

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker