Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Jumalan armon rakastava hyvyys

Jumalan armosta opetetaan hyvin monella eri tavalla erilaisissa uskonyhteisöissä. Osa opetuksista on Raamatullisia ja jotkut opetuksista ovat täysin epäraamatullisia. Jumalan armo on eräs Raamatun opetuksen keskeisimmistä opetuksista ja siksi olisi tärkeä ymmärtää mitä Raamattu opettaa Jumalan armosta. Pyrin käymään läpi Raamatun sanan kautta sitä mitä Raamattu sanoo Jumalan armosta. Kirjoitukseni ei ole kaiken kattava Jumalan armosta, vaan käsittelee sitä muutamasta tärkeästä näkökulmasta käsin. Koska olen vajavainen ja erehtyväinen ihminen, niin siksi sinun tulisi tutkia ja koetella kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.
 

Sisällys:
Hepreankielen armo sanan merkitys
Jumalan armo on iankaikkinen
Jumalan armosta pelastetut
Jumalan armoistuin ja lahjavanhurskaus
Armo ja totuus
Jumalan armo kasvattaa
Jumalan armon vaikutus kasvaa ja lisääntyy
Älä muuta Jumalan armoa irstaudeksi
Jumalan armo on riittävä
 

 

Hepreankielen armo sanan merkitys

Hepreankielellä chesed (חסד khesed) sana tarkoittaa armoa.  Chesed sana tarkoittaa ja merkitsee armoa,  rakastavaa hyvyyttä, uskollisuutta ja uskollista rakkautta. Chesed (armo) sana sisältää merkityksen uskollisuutta totuudenmukaisesti rakkauden kautta. Chesed (armo) merkitsee myös rakastavan hyvyyden tekoa ja armollista tekoa, jonka mukaan muiden auttaminen tapahtuu ilman takaisinmaksua tai oman hyödyn tavoittelua. Juutalaisuudessa kuolleen ihmisen hautaamisesta käytetään nimitystä chesed shel emet (chesed shel emes), joka tarkoittaa rakastavan hyvyyden tekoa, jota teon vastaanottaja ei kykene korvaamaan takaisin millään tavalla.

Raamatun opetus Jumalan armosta tarkoittaa Jumalan rakastavan hyvyyden tekoa, jota ihminen ei voi korvata eikä maksaa takaisin millään tavalla. Jumalan rakastava hyvyys sisältää myös Jumalan uskollisen rakkauden, joka tapahtuu totuudessa, kun Jumala armossaan rakastaa ihmisiä.

Jumalan armo on iankaikkinen

Psa 89:
1 ¶ Esrahilaisen Eetanin mietevirsi. (89:2) Minä laulan Herran armoteoista (chesed) lakkaamatta, julistan suullani sinun uskollisuuttasi polvesta polveen.
2 (89:3) Minä sanon: ikiajoiksi on armo (chesed) rakennettu, sinä olet perustanut uskollisuutesi taivaisiin. -
3 (89:4) "Minä olen tehnyt liiton valittuni kanssa, olen palvelijalleni Daavidille vannonut:
4 (89:5) ‘Minä vahvistan sinun jälkeläisesi ikiajoiksi ja rakennan sinulle valtaistuimen polvesta polveen’". Sela.
5 ¶ (89:6) Ja taivaat ylistävät sinun ihmeitäsi, Herra, ja pyhäin seurakunta sinun uskollisuuttasi.
......................
13 (89:14) Sinulla on käsivarsi voimaa täynnä, väkevä on sinun kätesi, korotettu sinun oikea kätesi.
14 (89:15) Vanhurskaus ja oikeus on sinun valtaistuimesi perustus, armo ja totuus käy sinun kasvojesi edellä.
15 ¶ (89:16) Autuas se kansa, joka tuntee juhlariemun, ne, jotka vaeltavat sinun kasvojesi valkeudessa, Herra!
16 (89:17) He riemuitsevat sinun nimestäsi kaikkina päivinänsä, ja sinun vanhurskautesi voimasta heidät korotetaan.
17 (89:18) Sillä sinä olet heidän väkevyytensä, heidän kaunistuksensa, ja sinä armossasi kohotat meidän sarvemme.

Jumalan armoteot ovat tehty Jumalan uskollisuuden ja totuuden sekä rakastavan hyvyyden kautta. Raamatun opetuksen mukaan Jumalan armo on iankaikkista, joka perustuu Jumalan uskollisuuteen ja siksi se on iankaikkista. Jumalan armo vahvistaa Hänen kansaansa, koska Jumalan käsivarsi on täynnä rakastavan hyvyyden voimaa. Vanhurskaus ja oikeus on Jumalan valtakunnan perustus, koska se on rakennettu armon ja totuuden varaan. Silloin kun uskova ihminen ymmärtää Jumalan armon rakastavan hyvyyden ja Jumalan armon uskollisuuden rakkaudesta totuuteen, niin hän tuntee sydämessään juhlariemua (ilonriemu, ilonhuuto) sekä haluaa vaeltaa elämässään Jumalan sanan ja voiman valkeudessa. Silloin kun uskova ihminen on oppinut iloitsemaan ja riemuitsemaan joka päivä Jumalan armoteoista, niin Jumalan vanhurskauden voima korottaa hänet, joka tarkoittaa vanhurskaudessa vaeltamista ja siinä kasvamista. Jumala on Häneen uskovien ihmisten väkevyys, heidän kaunistuksensa ja Jumala armossaan kohottaa heidän sarvensa (voimansa), eli opettaa ja auttaa heitä vaeltamaan Jumalan tahdon mukaisesti tässä maailmassa. Raamatun opetuksen mukaan sarvi kuvaa voimaa. Psalmi 89:17 tarkoittaa, että vanhurskaan ihmisen voima uskoa Jumalaan ja vaeltaa Jumalan tahdon mukaisesti tulee Jumalalta, sillä kaikki jumalisuus ja Jumalan tahdon mukaiset teot ovat Jumalan vaikuttamia ja Jumalan tekoja uskovan ihmisen sydämessä.

Jumalan armosta pelastetut

Ef 2:
1 ¶ Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne,
2 joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa,
3 joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niinkuin muutkin;
4 ¶ mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut,
5 on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa-armosta te olette pelastetut-
6 ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa,
7 osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa.
8 Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta-se on Jumalan lahja-
9 ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.
10 Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.

Jumala pelasti ja teki eläväksi (hengellisesti) ihmisen uskon kautta Herraan Jeesukseen, joka jumalattomuuden tilassa kantoi sydämessään kuolemaa syntiensä tähden, koska hän oli saatanan ja synnin orjana tottelematon vaeltaen lihan himoissa ja synneissä. Jumala suuressa rakkaudessaan ihmisiä rakastaen teki armostaan Jeesukseen uskovat ihmiset hengellisesti eläviksi, sillä Jumala pelastaa ihmisen armosta uskon kautta Herraan Jeesukseen. Jumala on armosta uskon kautta Herraan Jeesukseen herättänyt (alkutekstin mukaan nostanut ylös tai nostanut ylös yhdessä) ja asettanut uskovan ihmisen taivaallisiin Messias Herrassa Jeesuksessa, jonka mukaan tulevassa iankaikkisessa maailmassa (Uusi Taivas ja Uusi Maa sekä Uusi Jerusalem) saamme olla osallisia iankaikkisesti Jumalan armon ylenpalttisesta runsaudesta Jumalan hyvyyden tähden Herran Jeesuksen kautta. Kannattaa kilvoitella sekä pysyä Herrassa Jeesuksessa, koska tulevaisuutemme on elää iankaikkisesti Jumalan kanssa ja nähdä Hänet kasvoista kasvoihin sekä elää iankaikkisesti täydellisen rakkauden valtakunnassa Isä Jumalan ja Herran Jeesuksen kanssa. Tässä maailmanajassa kokemamme kärsimykset ovat vain hetkisen kestäviä iankaikkisuuden rinnalla, siksi kannattaa riippua kiinni Herrassa Jeesuksessa, koska uskon päämäärä on sielujen pelastus ja iankaikkisen elämän ilo ja riemu Jumalan kanssa.

Raamattu opettaa, että pelastus on Jumalan armoa, emmekä voi pelastua omien tekojemme kautta, koska pelastuksemme perusta lepää ja on Herran Jeesuksen sovitustyön varassa. Uskova ihminen ei kykene korvaamaan tai maksamaan millään tavalla pelastumistaan, eikä kykene teoillaan ansaitsemaan pelastustaan, koska se on Jumalan lahja, joka annetaan Herran Jeesuksen ansion ja sovitustyön tähden. Jumalan armoteko, eli ihmisen pelastuminen uskon kautta Herraan Jeesukseen, johdattaa uskovan ihmisen elämään ja vaeltamaan niissä hyvissä töissä ja teoissa Kristuksessa Jeesuksessa, jotka Jumala on jo edeltäpäin valmistanut, että uskova Jumalan armosta vaeltaisi Jumalan tahdon mukaisesti tässä maailmanajassa.

Jumalan armoistuin ja lahjavanhurskaus

Room 3:
20 sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto.
21 Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia,
22 se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.
23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla
24 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,
25 jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit
26 jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.

Vanha liitto oli esikuvallinen, jonka täyttymys oli ja on Herra Jeesus ja Hänen verensä kautta tapahtunut sovitustyö ristillä. Vanhan Liiton aikana ylimmäinen pappi meni kerran vuodessa kaikkein pyhimpään pirskottaen syntiuhrin verta armoistuimen päälle syntien anteeksisaamiseksi. Herra Jeesus on Uuden Liiton Ylimmäinen Pappi sekä armoistuin ja siksi veri tahrasi Jeesuksen kehon ja ruumiin, että sinä ja minä voisimme saada syntisi anteeksi uskon kautta Häneen. Herra Jeesus on Vanhan liiton armoistuimen täyttymys, koska Jeesus on Jumalan armoistuin. Vanhan Liiton armoistuin oli esikuvaa Herrasta Jeesuksesta, jonka veri, kuolema ja ylösnousemus on pelastuksen perusta. Evankeliumi ei ole sanomaa kuolleesta Jeesuksesta, vaan Jeesuksen kuolemasta syntien anteeksisaamiseksi, sillä Jeesus elää, koska Hän nousi kuolleista. Hauta on tyhjä, sillä Jeesus elää. Herra Jeesus voi antaa syntisi anteeksi, koska Hän elää istuen Isänsä oikealla puolella Jumalan valtakunnassa.

Raamattu opettaa kaikkien ihmisten olevan Jumalan kirkkautta vailla, koska he ovat synnin ja saatanan orjia. Jumalan laki osoittaa ihmiselle hänen syntisyytensä ja saa aikaan tarpeen ja halun ihmisen sydämessä pelastuksen vastaanottamiseen. Uskon kautta Herraan Jeesukseen ihminen saa Jumalan armosta lahjaksi Jumalan vanhurskauden ja pelastuksen sen lunastuksen kautta, joka on Herrassa Jeesuksessa. Ihmisen tunnustaessa syntinsä Jumalalle ja kun hän katuu syntejänsä ja uskoo Herraan Jeesukseen, niin Jumala lahjoittaa hänelle osallisuuden pelastukseen, syntien anteeksiantamukseen sekä iankaikkiseen elämään. Herra Jeesus on Jumalan armoistuin Jeesuksen veren kautta pelastukseksi jokaiselle ihmiselle, joka uskoo Häneen. Herran Jeesuksen kuuliaisuus sekä Hänen sovitustyönsä on Jumalan armon sekä pelastuksen perustus. Jumalan armon rakastava hyvyys toteutuu täydellisesti Herrassa Jeesuksessa, jonka kautta saamme Jumalan armosta lahjaksi pelastuksen Herran Jeesuksen veren kautta.

Armo ja totuus

Ps 25:10 Kaikki Herran polut ovat armo (chesed) ja totuus (emeth) niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja todistuksensa.

Jumalan armo ei tue eikä hyväksy syntiä vähimmässäkään määrin. Jumalan armo pitää kiinni totuudesta ja johtaa Jumalaan uskovan ihmisen elämään ja vaeltamaan totuudessa sekä hylkäämään syntejä. Hepreankielen sana emeth tarkoittaa totuutta, uskollisuutta, lujuutta. kestäväisyyttä ja varmuutta. Emeth sana tulee hepreankielen verbistä aman, joka tarkoittaa uskoa, varmuus, uskollisuus, kannattaa (tukea), vahvistaa.

Jumalan rakastava hyvyys, eli Jumalan armo tuo uskovan ihmisen elämään totuuden, vaikuttaa uskollisuutta ja kuuliaisuutta Jumalaa kohtaan, vaikuttaa uskon varmuutta ja lujuutta sekä kestäväisyyttä. Uudessa Liitossa Jumala tukee ja vahvistaa uskovaa ihmistä armonsa totuuden kautta Pyhässä Hengessä. Jumala itse on armollinen ja täynnä rakastavaa hyvyyttä, joka on täydellistä, koska Jumala on uskollinen ja totuudellinen, joka armossaan ja totuudessaan kannattelee ja vahvistaa uskovaa ihmistä elämään ja vaeltamaan tässä maailmanajassa Jumalan tahdon mukaisesti. Jumalan armo ja totuus johdattaa uskovan ihmisen uskomaan ja pitämään kiinni Jumalan sanan todistuksista sekä Jumalan Liiton lupauksista ja opetuksista.

Jumalaton ihminen ei pääse osalliseksi Jumalan armosta, koska Jumalan armo tulee vain niiden ihmisten osaksi, jotka nöyrtyvät tekemään parannuksen, katuvat syntejään, tunnustavat syntinsä ja uskovat Herraan Jeesukseen. Jumalan tekemä liitto ihmisen kanssa johdattaa uskovan ihmisen Jumalan armon sisäpuolelle ja sen vaikutuspiiriin. Jumalan liitto on armoliitto ja varsinkin Uusi Liitto on Jumalan armoliitto, koska sen perustuksena on Herran Jeesuksen veren kautta iankaikkinen syntien anteeksiantamus sekä osallisuus iankaikkiseen elämään.

Joh 1:
10 Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut.
11 Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan.
12 Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,
13 jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta.
14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.
15 ¶ Johannes todisti hänestä ja huusi sanoen: "Tämä on se, josta minä sanoin: se, joka minun jälkeeni tulee, on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä."
16 Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet, ja armoa armon päälle.
17 Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta.
18 Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut.

Sana, eli Jumala tuli lihaksi (ihmiseksi) Herrassa Jeesuksessa, joka oli ja on täynnä Jumalan kirkkautta sekä armoa ja totuutta. Raamatun opetuksen mukaan Herran Jeesuksen täyteyden kautta uskova ihminen saa armoa armon päälle, eli ylenpalttisesti Jumalan armoa. Laki on annettu Mooseksen kautta, mutta armo ja totuus on tullut Messias Herran Jeesuksen kautta. Herra Jeesus on Jumalan armon todellinen ilmentymä, jonka kautta ihminen saa lahjaksi armon pelastuksen (uskon kautta Jeesukseen), joka erottaa uskovan ihmisen synnistä ja pyhittää uskovan ihmisen elämään ja vaeltamaan armossa ja totuudessa Jumalan tahdon mukaisella tavalla. Uskon elämä on uskon kasvun prosessi, jossa uskova ihminen oppii koko ajan syvällisemmin elämään ja vaeltamaan Jumalan tahdossa sekä luottamaan Jumalaan ja Hänen lupauksiinsa.

Jumalan armo kasvattaa

Tiit 2:
11 ¶ Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille
12 ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa,
13 odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä,
14 hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee.

Jumalan armon rakastava hyvyys ilmestyy pelastukseksi kaikille ihmisille uskon kautta Herraan Jeesukseen. Jumalan armon rakastava hyvyys kasvattaa uskovaa ihmistä, että hän hylkää jumalattomuuden ja maailmalliset himot (synnit ja vääryydet), koska synti tuhoaa ihmisen täysin ja kokonaan ja iankaikkisesti ilman uskoa Herraan Jeesukseen. Jumalan armon rakastava hyvyys ei salli uskovan ihmisen jäävän synnin orjuuteen, koska synti tuhoaa ja saastuttaa kaiken mihin se saa koskettaa ja minne synnin lonkerot ulottuvat. Tästä syystä Jumalan armon rakastava hyvyys kasvattaa uskovaa ihmistä elämään ja vaeltamaan uskossa Jumalaan siveästi, vanhurskaasti, jumalisesti ja Jumalan sanan totuuden mukaisesti, koska se on ainoa suoja synnin tuhovoimia vastaan.

Jumalan armon rakastava hyvyys ei jätä ihmistä synnin, vääryyden sekä väärien opetusten varaan, koska Jumalan armon rakastava hyvyys ei suosi, eikä kannata syntiä, vääryyttä ja vääriä opetuksia, sillä ne tuhoavat ihmisen elämän. Jumalan armon rakastava hyvyys poistaa synnin ja kaiken vääryyden uskovan ihmisen elämästä. Jumalan armon rakastava hyvyys pitää yhtä Jumalan sanan totuuden kanssa. Jumalan armo ei koskaan millään tavoin tue syntiä ja Jumalan tahdon vastaisia asioita.

Jumalan armon vaikutus kasvaa ja lisääntyy

1 Piet 1:2 ja jotka Isän Jumalan edeltätietämisen mukaan ovat Hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Lisääntyköön teille armo ja rauha.

Herran Jeesuksen veri ja osallisuus syntien anteeksiantamukseen uskon kautta Jeesukseen lahjoittaa meille Jumalan lapseuden, joka johdattaa meidät Pyhän Hengen pyhittävään elämään, joka vaikuttaa uskon kuuliaisuutta. Jumalan vaikuttama pyhityselämä ja uskon kuuliaisuus enentää ja lisää uskovalle ihmiselle Jumalan armon ja rauhan vaikutuksia.

Jumalan armon vaikutusten tulee lisääntyä ja kasvaa uskovan ihmisen sydämessä Pyhän Hengen pyhittämisen ja uskon kuuliaisuuden kautta. Jumalan armon, eli rakastavan hyvyyden vaikutukset lisääntyvät koko ajan uskovan ihmisen elämässä, jos hän suostuu kuolemaan lihan teoille ja hylkää synnin ja väärät opetukset Jumalasta ja Hänen sanastaan.

2 Piet 1:
2 Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta.
3 Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään,
4 joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee,

Mitä enemmän uskova ihminen oppii tuntemaan uskon kautta Herraa Jeesusta, niin sitä enemmän Jumalan armon ja rauhan vaikutus lisääntyy hänen sydämessään. Jumalan armo, eli rakastava hyvyys on lahjoittanut meille kaiken mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan:

Jumala antoi armossaan pelastuksen lahjaksi Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta. Jumala antoi armossaan lahjaksi Pyhän Hengen uskovan sydämeen voimaksi elää pyhityselämää ja kasvaa uskossa sekä voimaksi syntien hylkäämiseen. Jumala antoi armossaan lahjaksi meille sanansa ilmoituksen (Raamattu - Jumalan sana), joka opettaa meille kuinka palvelemme Jumalaa sekä mikä on Jumalan tahto ja Jumalan sanan totuuden mukainen opetus. Jumalan kirkkaus ja täydellisyys on sen takuuna, että Hänen lahjoittamansa kalliit ja suurimmat lupaukset antavat uskovalle ihmiselle oikeuden tulla osalliseksi jumalallisesta luonnosta (Pyhässä Hengessä ojentautuminen Jumalan sanan totuuden mukaisesti), jonka seurauksesta meillä on mahdollisuus pelastua synnin turmeluksesta, joka vallitsee maailmassa himojen tähden ja sen sijaan opimme uskon kasvun kautta Jumalan armosta koko ajan syvällisemmin elämään Jumalan tahdon mukaista elämää.

Älä muuta Jumalan armoa irstaudeksi

Gal 5:
2 Katso, minä, Paavali, sanon teille, että jos ympärileikkautatte itsenne, niin Kristus ei ole oleva teille miksikään hyödyksi.
3 Ja minä todistan taas jokaiselle ihmiselle, joka ympärileikkauttaa itsensä, että hän on velvollinen täyttämään kaiken lain.
4 Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi; te olette langenneet pois armosta.
5 Sillä me odotamme uskosta vanhurskauden toivoa Hengen kautta.
6 Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko.
7 Te juoksitte hyvin; kuka esti teitä olemasta totuudelle kuuliaisia?
8 Houkutus siihen ei ole hänestä, joka teitä kutsuu.
9 Vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan.

Galatalaiskirjeen 5 luku kertoo siitä ettei uskova voi tulla vanhurskaaksi ja pelastua vanhan liiton järjestyksen kautta Uuden Liiton aikakaudessa, jossa uskon keskipiste on Herran Jeesuksen sovitustyö ja lahjavanhurskaus ja armosta pelastuminen. Vanhan liiton järjestyksen kautta pelastuminen ja vanhurskaaksi tulemisen yritys on Jumalan armosta (rakastavan hyvyyden) pois lankeamista. Uudessa Liitossa pelastuminen ja vanhurskaaksi tuleminen tapahtuu uskon kautta Herraan Jeesukseen ei vanhan liiton järjestyksen kautta.

Kaikki harhaopit ja väärät opetukset vievät uskovan pois Jumalan armosta johdattaen uskovan tielle, joka on täynnä suorituksia ja vaatimuksia, jotka vievät uskovaa pois Jumalan  armosta ja totuudesta. Vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan, eli pienikin harhaoppi voi johdattaa uskovan suureen ja laaja-alaiseen eksytykseen sekä jopa pois pelastuksesta, jos esim. luottaa omiin tekoihinsa pelastumisen takeena tai asettaa Jeesuksen rinnalle toisen tai useamman pelastustien. Tutki ja koettele Jumalan sanalla rukouksen kera kaikki minkä sanotaan olevan Jumalasta, niin sinulla on mahdollisuus olla eksymättä pois armosta ja totuudesta.

Nykyään on vallalla oppi paluusta juutalaisille juurille, joka joissakin tapauksissa voi johtaa pois pelastuksesta ja Herran Jeesuksen hylkäämiseen kun ja jos ihminen alkaa noudattamaan vanhan liiton järjestystä. Oikea ja Raamatullinen paluu ja ennallistaminen tarkoittaa paluuta takaisin Jumalallisille juurille, eli Raamatun sanan totuuden mukaiseen opetukseen. Meidän tulee uskoa Jumalaan, sillä Raamattu on Jumalan sanan opetusta ihmisille kuinka pelastus on uskon kautta Herraan Jeesukseen sekä kuinka ja millä tavalla uskovan ihmisen tulee uskoa Herraan Jeesukseen.

Jumalan rakkauden kautta vaikuttava usko Herraan Jeesukseen johtaa totuuden kuuliaisuuteen. Rakkauden kautta vaikuttava usko Herraan Jeesukseen  totuuden kuuliaisuuden kautta (uskoa Raamatun sanan totuuden mukaisesti) on uskon tärkein elementti mitä tulee uskossa kasvamiseen sekä miten ja millä tavalla uskovan ihmisen tulee uskoa Herraan Jeesukseen.

Hebr 12:
14 Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa;
15 ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, "ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä," ja monet sen kautta tule saastutetuiksi,

Katkeruus uskovan sydämessä voi johtaa siihen, että hän jää osattomaksi Jumalan armosta, joka voi lopulta johtaa kokonaan pois pelastuksesta. Jumalan armo johdattaa uskovan rauhaan lähimmäistensä kanssa ja pyhitykseen. Jos sydämessä on katkeruutta, niin se saastuttaa oman sydämen sekä pyrkii myös saastuttamaan lähimmäisten sydämet. Anteeksiantamus on ehdottaman tärkeätä uskovalle, koska katkeruus voi lopulta ilman parannusta johtaa pois pelastuksesta. Katkeruudesta on tehtävä parannus, koska katkeruus ei ole Jumalan armon ja rakkauden vaikutus, vaan eräs saatanan voimallisimmista tuhoaseista ihmistä kohtaan.

Matt 6:
14 Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen Isänne myös antaa teille anteeksi;
15 mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne.

Kun ihminen tulee uskoon Herraan Jeesukseen Jumalan armosta, niin hän saa syntinsä anteeksi Jumalalta, koska Jumala on armollinen ja laupias, joka rakastavan hyvyytensä tähden antaa synnit anteeksi katuvalle ja syntinsä tunnustavalle ihmiselle. Koska uskova ihminen on saanut syntinsä anteeksi, niin hänessä asuva Pyhä Henki vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen sekä antaa voiman hänelle antaa anteeksi lähimmäistensä pahat teot sekä vaikuttaa myös uskovan ihmisen pyytämään anteeksi omia rikkomuksiaan lähimmäisiään kohtaan. Katkeruus voi todellakin olla kadottava synti ellei siitä tehdä parannusta. Jumala on voimallinen auttamaan sinua ja minua antamaan meille voiman anteeksiantamukseen, niin että voimme hylätä katkeruuden synnin sydämestämme ja sen sijaan opimme rakastamaan lähimmäisiämme puhtaasta sydämestämme niitäkin, jotka ovat pahasti rikkoneet meitä vastaan.

Hebr 13:
8 Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti.
9 Älkää antako monenlaisten ja vieraiden oppien itseänne vietellä; sillä on hyvä, että sydän saa vahvistusta armosta eikä ruuista, joista ne, jotka niitä menoja ovat noudattaneet, eivät ole mitään hyötyneet.

Edellä oleva Raamatun jae puhuu vanhan liiton aikaisista ruokasäädöksistä koskien puhtaita ja epäpuhtaita ruokia (lihaa). Ainoastaan Herran Jeesuksen sovitustyö tuo iankaikkisen puhdistuksen synneistä eikä vanhan liiton ruokasäädöksillä ole iankaikkisen puhdistuksen voimaa ja tässä suhteessa ne eivät hyödytä ihmistä.

Edellä olevan Raamatun jakeen opetuksen voi myös ymmärtää laajemmin, sillä monenlaiset vieraat (väärät) opetukset eivät hyödytä ihmistä, vaan sen sijaan vievät ihmisen pois Jumalan armosta ja totuudesta, jonka seurauksena väärä opetus monella tavoin tuhoaa ja rikkoo ihmisen sydäntä ja mieltä. On hyvä, että uskovan ihmisen sydän ja mieli saisi vahvistusta Jumalan armosta totuudessa, koska se varjelee hänen sydämensä synnin tuhovoimilta sekä johdattaa uskovan ihmisen syvälliseen Jumalan tuntemiseen sekä auttaa ja opettaa häntä kasvamaan uskossa Jumalan tahdon mukaisesti.

Juud 1:
3 ¶ Rakkaani! Kun minulla on ollut harras halu kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, tuli minulle pakko kirjoittaa ja kehoittaa teitä kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu.
4 Sillä teidän keskuuteenne on pujahtanut eräitä ihmisiä, joiden jo aikoja sitten on kirjoitettu tulevan tähän tuomioon, jumalattomia, jotka kääntävät meidän Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät meidän ainoan valtiaamme ja Herramme, Jeesuksen Kristuksen.

Juudaan kirje kertoo jumalattomista ihmisistä, jotka ovat soluttautuneet seurakunnan keskuuteen ja he teeskentelevät olevansa Herran Jeesuksen opetuslapsia, vaikka eivät sitä ole. Jumalattomuutensa ja epäuskonsa tähden he kääntävät Jumalan armon irstaudeksi. Esimerkiksi valtionkirkossa monet piispat, papit ja kirkon työntekijät pitävät homoseksuaalisuutta normaalina seksuaalisuuden muotona, vaikka se on Jumalan sanan opetuksen mukaan kadottava synti. Valtionkirkossa on myös työntekijöitä, jotka eivät ole uudestisyntyneitä ja uskossa Herraan Jeesukseen, he eivät usko Jeesuksen neitseestäsyntymiseen jne. Edellä olevat ihmiset ovat kääntäneet Jumalan armon irstaudeksi sekä kieltävät Messias Jeesuksen Herruuden ja Jumaluuden.

Jumalan armo merkitsee myös uskollisuutta totuudenmukaisesti Jumalan rakkauden kautta, joka tarkoittaa sitä että Jumalan armo ja totuus ovat erottamattomat sekä toimivat ja vaikuttavat yhdessä. Koska Jumalan armo ja totuus vaikuttavat yhdessä, niin silloin jokainen väärä opetus tai valheenhengen teko ja vaikutus vääristävät Jumalan armon ja pyrkii jopa kääntämään Jumalan armon irstaudeksi. Älkäämme antautuko ja seuratko vääriä oppeja ja riivaajahenkien valhevaikutuksia, vaan uskokaamme Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo, sillä se on todellista Jumalan armoa.

Jumalan armo on riittävä

2 Kor 12:
7 Ja etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihaani pistin, saatanan enkeli, rusikoimaan minua, etten ylpeilisi.
8 Tämän tähden olen kolmesti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta.
9 Ja hän sanoi minulle: "Minun armossani on sinulle kyllin (arkeo); sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa". Sentähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan.
10 Sentähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden; sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä.

Jumala toimi ylen voimallisesti Paavalin palvelutehtävän kautta ja siksi Jumala salli, että saatanan enkeli sai rusikoida Paavalia ettei hän ylpistyisi. Apostoli Paavali oli rukoillut Herraa, että hänen lihaansa annettu pistin erkaantuisi hänestä. Jumala vastasi Paavalille sanoen: Minun armossani on sinulle kyllin (alkutekstissä riittävästi), sillä minun (Jumalan) voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Jumalan voima tulee täydelliseksi uskovan elämässä silloin kun uskova ihminen on itsessään heikko ymmärtäen ettei hän voi voittaa syntiä omassa voimassaan, vaan tarvitsee siihen Jumalan apua ja voimaa sekä uskovan ihmisen tulee ymmärtää ettei hän voi vaeltaa vanhurskaasti ja Jumalan tahdon mukaisesti omassa  voimassaan, vaan tarvitsee siihen Jumalan apua ja voimaa. Uskovasta ei tule täydellistä tässä ajassa, mutta silloin kun uskova suostuu ja oppii antautumaan yhä enemmän Jumalan Pyhän Hengen voimavaikutukselle, niin Jumalan täydellisyys vaikuttaa uskovassa ihmisessä kantaen ja nostaen häntä sekä auttaen häntä kasvamaan uskossa yhä syvällisempään Jumalan tuntemiseen. Jumalan armo, eli rakastava hyvyys sekä totuudenmukainen uskollisuus ja rakkaus on riittävä uskovalle ihmiselle, koska Jumalan armo sisältää täydellisen jumalisuuden ja sen vaikutuksen.

2 Kor 12:9 oleva suomenkielen sana kyllin on kreikaksi arkeo, joka tarkoittaa riittävä, olla kylliksi, tyytyä, tyytyminen. Raamatun sanan opetuksen mukaan Jumalan armo on riittävä uskovalle ihmiselle, koska uskova saa Jumalan armosta lahjaksi pelastuksen, syntien anteeksiantamuksen, osallisuuden Pyhään Henkeen sekä iankaikkisen elämän. Meidän tulisi nähdä Jumalan armo laajasti, koska se on kaiken perusta uskovan ihmisen elämässä. Kaikki mitä Jumala tekee uskovalle ihmiselle Hän tekee sen armosta, eli rakastavan hyvyyden kautta, koska Hän on totuudenmukainen ja uskollinen rakkaudessaan ihmistä kohtaan. Meidän tulisi olla tyytyväisiä ja kiitollisia Jumalan armosta, koska se on riittävä ja sisältää kaiken mitä uskova ihminen tarvitsee. Oikeastaan Jumalan armo on niin suuri asia ettei sitä voi kuvata täydellisesti ihmisten kielillä, koska se voidaan ymmärtää vasta lopullisesti Uudessa Jerusalemissa, jossa ihminen on iankaikkisesti Jumalan armosta Jumalan täydellisen rakkauden kohteena.

Joh 3:30 Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä.

Herran Jeesuksen kautta on tullut armo ja totuus ja siksi Jeesuksen armon ja totuuden vaikutuksen tulisi kasvaa uskovan ihmisen sydämessä ja uskovan itsessään vähetä.

Gal 2:
16 mutta koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teoista, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, niin olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen tullaksemme vanhurskaiksi uskosta Kristukseen eikä lain teoista, koska ei mikään liha tule vanhurskaaksi lain teoista.
17 Mutta jos meidät itsemmekin, pyrkiessämme vanhurskautumaan Kristuksessa, on havaittu syntisiksi, onko sitten Kristus synnin palvelija? Pois se!
18 Sillä jos minä uudestaan rakennan sen, minkä olen hajottanut maahan, osoitan minä olevani lain rikkoja.
19 Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista, elääkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu,
20 ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni.
21 En minä tee mitättömäksi Jumalan armoa, sillä jos vanhurskaus on saatavissa lain kautta, silloinhan Kristus on turhaan kuollut.

Uskova ihminen ei tule vanhurskaaksi eikä pelastu lain teoilla, ei lihan teoilla, vaan Jumalan armosta uskon kautta Herraan Jeesukseen. Jumalan armovaikutus on että uskova ihminen ei enää elä oman tahtonsa mukaan, vaan sen minkä hän elää lihanruumiissa, niin sen hänen tulisi elää Jumalan Pojan uskon kautta (uskomalla Jeesukseen, niin kuin Jeesus oli kuuliainen Isälleen), sillä Herra Jeesus rakastaa meitä ja on kuollut meidän tähtemme Golgatan keskimmäisellä ristillä. Siksi emme saa tehdä Jumalan armoa mitättömäksi luottamalla lain tekoihin tai lihan tekoihin, sillä silloin Herra Jeesus olisi turhaan kuollut meidän edestämme. Mutta näin ei ole, koska kukaan ihminen ei voi millään tavalla oman itsensä kautta itseään pelastaa, sillä ainoastaan Herra Jeesus oli ja on kykenevä pelastamaan jokaisen ihmisen, joka uskoo Häneen. Jumalan armon rakastava hyvyys ja uskollisuus totuuden rakkaudessa on tullut ilmi ja vaikuttaa Herraan Jeesuksen kautta. Ylistys ja kiitos Isä Jumalalle Herran Jeesuksen kautta Hänen ylenpalttisesta armostaan armosta pelastettuja kohtaan.Petri Paavola 11.1.2017

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
Strong's Concordance
Online Bible Hebrew - Greek dictionary

hebrew4christians.com

 

 

 

 

eXTReMe Tracker