Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Jumalan Kaikkivaltiudesta Raamatun valossa

Eilen 2.3.2023 minuun otti yhteyttä eräs uskonveli, joka antoi minulle palautetta koskien opetustani Raamatun Jumaluudesta. Palaute oli niin mielenkiintoinen, että soitin puhelimella tälle uskonveljelle ja puhuimme pitkän ja rakentavan keskustelun. Uskonveljen antaman palautteen ja keskustelun takia koin, että minun tulee tehdä sellainen lyhyt video aiheesta: Jumalan Kaikkivaltiudesta ajatuksia Raamatun valossa. Kun sitten olin tehnyt tämän kyseisen videon, niin koin sydämessäni, että hyvä olisi viedä tehdä kirjoitus tästä samasta aiheesta. Aihe on todella tärkeä. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Matt 24:
35 Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa.
36 Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin.
37 Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva.
38 Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin,
39 eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva.

Matt 24:36 περι δε της ημερας εκεινης και ωρας ουδεις οιδεν ουδε οι αγγελοι των ουρανων ει μη ο πατηρ μου μονος Bysantin teksti

Raamatun opetuksen mukaan Isä yksin tietää lopunajan liittyviä asioita ja Messias Jeesuksen toisen tulemuksen hetken. Matt 24:36 jakeessa Bysantin alkutekstissä ei ole sanaa Poika, mutta se ei tarkoita sitä, että Poikakin tietäisi sen päivän ja hetken, koska jakeessa sanotaan alkutekstin mukaan ettei kukaan tiedä, vaan Isä yksin (ainoastaan). Isä ja Jeesus ovat yhtä, mutta siitä huolimatta vaikka Isä ja Jeesus ovat yhtä (yksi), niin Raamattu opettaa Jeesuksen alamaisuudesta Isälleen niin maan päällä kuin taivaissa. Tämä Jeesuksen alamaisuus Isällensä taivaassakin tulee esille vielä tässä kirjoituksessa myöhemmin.

Raamatussa Jeesus puhui monesti toisesta tulemuksestansa tietäen sen minkälaista aikaa se on, mutta tulemuksen päivän ja hetken tietää Isä yksin. Messias Jeesus sanoi, että siitä hetkestä ja päivästä ei tiedä kukaan muu kuin Isä, joten Jeesus ei ainakaan lihassa vaeltaessaan tiennyt sitä.

Colossians 2:9 - For in him is embodied all the fulness of the Godhead. Lamsa

Kol 2:9 - Sillä Hänessä on ruumiillistunut koko jumaluuden täyteys. Käännös Lamsasta suomeksi

Jotkut sanovat, että Jeesus ei tiennyt sitä ihmisyytensä puolesta, mutta Jumalana Hän kyllä sen tiesi. Jos joku sanoo ja opettaa, että Jeesus ollessaan Jumalana maan päällä ei ihmisyytensä puolesta tiennyt, niin Hän alentaa Jeesuksen Jumaluuden ja erottaa toisistaan pois Jeesuksen Jumaluuden ja ihmisyyden. Raamattu sanoo, että koko Jumaluuden täyteys oli ja asui Jeesuksessa ruumiillisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että Jeesus oli yhtä aikaa tosi Jumala ja tosi ihminen, ja Hän oli myös ihmisenä koko Jumaluuden täyteydessään. Kun Jeesus oli ihmisenä maan päällä, ihmiseksi tullut Jumala, niin Jumaluus yhdistyi ihmiseen Jeesuksessa, emmekä voi erottaa Jeesuksesta pois Jumaluutta ja ihmisyyttä, koska Jumala tuli ihmiseksi.

Tämä tarkoittaa sitä, että kaiken mitä Jeesus teki, sanoi, ajatteli, tiesi, niin Hän teki, sanoi, ajatteli ja tiesi sen sekä ihmisenä että Jumalana. Messias Jeesus ei tiennyt ihmisenä ja Jumalana sitä päivää ja hetkeä, koska aikamäärät ovat Isän asettamia:

Apt 1:
4 Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi: "Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet.
5 Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen."
6 ¶ Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen: "Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan?"
7 Hän sanoi heille: "Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut,

Isä yksin oman valtansa kautta asettaa ajat ja hetket, koska Isä yksin on Kaikkivaltias. Raamattu opettaa Jeesuksen olevan Kaikkivaltias, mutta Jeesuksen Kaikkivaltius on erilaista kuin Isän Kaikkivaltius. Kirjoitan tästä myöhemmin lisää.

Apostolisen uskontunnustuksen sanotaan syntyneen 100-200 luvulla, mutta historian tekstit osoittavat sen, että apostolinen uskontunnustus on laadittu 100-luvulla Roomassa. Apostolisen uskontunnustuksen teksti on todella Raamatullinen ja voin yhtyä siihen koko sydämestäni. Toki se on kuitenkin sanottava, että Messias Jeesus oli Isänsä kanssa luomassa taivasta ja maata, mutta apostolinen uskontunnustus tuo esille, että ikäänkuin Isä olisi ilman Jeesusta luonut taivaan ja maan. Seuraavaksi tuon esille lyhyesti tietyn näkökulman apostolisesta uskontunnustuksesta.

Apostolinen uskontunnustus

Minä uskon Jumalaan,
Isään, Kaikkivaltiaaseen,
taivaan ja maan Luojaan
,

ja Jeesukseen Kristukseen,
Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme,
joka sikisi Pyhästä Hengestä,
syntyi neitsyt Mariasta,
kärsi Pontius Pilatuksen aikana,
ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin,
astui alas tuonelaan,
nousi kolmantena päivänä kuolleista,
astui ylös taivaisiin,
istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella
ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita,

ja Pyhään Henkeen,
pyhän yhteisen seurakunnan,
pyhäin yhteyden,
syntien anteeksiantamisen,
ruumiin ylösnousemisen
ja iankaikkisen elämän.

Apostolinen uskontunnustus liittää Kaikkivaltias sanan kaksi kertaa Isään, mutta ei yhtään kertaan Jeesukseen. Miksi apostolinen uskontunnustus ei liitä Jeesukseen Kaikkivaltias sanaa, vaan Isään, vaikka Raamattu puhuu ja opettaa Jeesuksen Kaikkivaltiudesta? Mielestäni vastaus tähän on se, että apostolisen uskontunnustuksen tekijä/tekijät ymmärsivät sen mitä Raamattu opettaa Isän ja Jeesuksen Kaikkivaltiudesta. Tätä katsomme seuraavaksi.

Matt 28:18 Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.

Ilm 2:27  ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niinkuin saviastiat heidät särjetään-niinkuin minäkin sen vallan Isältäni sain-

Raamatun opetuksen mukaan Isä on antanut kaiken vallan Jeesukselle. Tämä tarkoittaa sitä, että Jeesuksella ei ole ollut aina Kaikkivaltiutta, koska Hän on saanut sen Isältään. Jeesuksen Kaikkivaltius perustuu Isän antamaan Kaikkivaltiuteen, jossa Hän on kuitenkin alamainen Isälleen. Tämä tulee esille ja todistetuksi 1 Kor 15 luvun kautta jne.

1 Kor 15:
24 Sen jälkeen tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen, kaiken vallan ja voiman.
25
Sillä hänen on hallittava siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle.
26 Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema.
27
Jumala on näet alistanut kaiken Kristuksen jalkojen alle. Kun hän sanoo, että kaikki on alistettu, niin tietenkään ei ole alistettu Jumala, joka on alistanut kaiken hänen valtaansa.

28
Kun kaikki on tullut alistetuksi Pojan valtaan, sitten itse Poikakin alistuu Hänen valtaansa, joka on alistanut kaiken hänen valtaansa, että Jumala olisi kaikki kaikessa. Jumalan Kansan Raamattu

Matt 26:29 Ja minä sanon teille: tästedes minä en juo tätä viinipuun antia, ennenkuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne Isäni valtakunnassa."

Ilm 21:22 Mutta temppeliä minä en siinä nähnyt; sillä Herra Jumala, Kaikkivaltias, on sen temppeli, ja Karitsa

1 Kor 15:24 jakeessa apostoli Paavali sanoo, (Jumalan sana sanoo), että kun Jeesus on kukistanut kaiken hallituksen, vallan ja voiman, niin Hän antaa kuningaskunnan Jumalalle ja Isälle. 1 Kor 15:28 sanoo sen, mitä lopulta tulee tapahtumaan. Lopulta Jeesus alistuu Isän valtaan. 1 Kor 15:28 jakeessa on alkutekstissä Hän sana, joka tarkoittaa Isää, jonka vallan alle Jeesus lopulta alistuu.

Messias Jeesus on saanut kaiken vallan Isältään ja lopulta Jeesus alistuu Isän vallan alle, niin kuin Raamattu opettaa. Jeesus alistuu lopulta Isän vallan alle, koska Isä yksin on Kaikkivaltias.

Matt 26;29 jakeessa Jeesus puhui Isänsä kuningaskunnasta. Miksi Jeesus puhui Isänsä kuningaskunnasta? Koska, Jeesus lopulta alistuu Isänsä vallan alle.

Ilmestyskirja 21:22 sanoo tarkoittaen Isää, että Hän on Herra Jumala Kaikkivaltias, ja tarkoittaen Jeesusta, että Hän on Karitsa. Miksi Ilmestyskirjan luku 21:22 puhuu Isän Kaikkivaltiudesta, mutta ei Jeesuksen Kaikkivaltiudesta? Koska, Jeesus lopulta alistuu Isänsä vallan alle.

Se, että Isä yksin on Kaikkivaltias, ei vähennä Jeesuksen Jumaluutta, vaan Hän on yhtä paljon ja samalla tavalla Jumala kuin Hänen Isänsäkin. Jeesus ei ole pienempi Jumala tai vähemmän Jumala, vaan yhtä paljon Jumala kuin Hänen Isänsäkin on, mutta Jeesus on Isälleen alamainen. Raamattu opettaa, että Jumala on yksi, eri Persoonissa, Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä. Yhdessä Jumalassa on kuitenkin hierarkkinen järjestys, jossa Pyhä Henki on alamainen Jeesukselle (ja Isälle) sekä Jeesus on alamainen Isälle. Raamattu todistaa Jeesuksen alamaisuuden Isälle monessa kohdassa myös 1 Kor 15 luvussa, joka sanoo Jeesuksen lopulta alistuvan Isän vallan alle.

Uskonnollinen perinne opettaa, että Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat yhtä Kaikkivaltiaita, mutta Raamattu opettaa Isän olevan yksin Kaikkivaltias ja Jeesuksen Kaikkivaltius on Isälle alisteista, koska Jeesus lopulta alistuu Isän vallan alle. Tätä Raamatun selkeää totuutta Isän ja Jeesuksen Kaikkivaltiudesta ei pysty näkemään ja ymmärtämään jos uskoo ihmisten uskonnollisia perinteitä ja traditioita. Jos uskoo sen mitä Raamattu opettaa, niin kykenee Jumalan armosta näkemään ja ymmärtämään Isän ja Jeesuksen Kaikkivaltiutta. Kiitos Herralle, että yhä useampi alkaa ymmärtämään oikealla tavalla Isän ja Jeesuksen Kaikkivaltiutta siitäkin huolimatta, että tätä Raamatun totuutta vastaan hyökätään todella voimakkaasti joidenkin sellaisten taholta, jotka uskovat Jumalan Kaikkivaltiuteen uskonnollisten perinteiden ja tradition kautta.

Olemme kaikki Herran Jeesuksen opetuslapset pieniä, heikkoja ja vajavaisia, eikä kukaan meistä pärjää omin voimin uskossa Herraan Jeesukseen, sillä kaikki on Jumalan armoa myös se jos ymmärrämme Raamatun opetuksia niin kuin ne tulee ymmärtää.

Saamme ylistää ja kiittää Isää Jumalaa, että Hän lähetti Poikansa Jeesuksen maan päälle, joka vuodatti verensä ja kuoli Golgatan ristillä syntien anteeksisaamiseksi. Kun ihminen Jumalan armosta katuen tunnustaa syntinsä ja uskoo Herraan Jeesukseen, niin hän saa syntinsä anteeksi, hänestä tulee Jumalan lapsi ja hän saa iankaikkisen elämän.

 

 

 

Petri Paavola 4.4.2023

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
youtube.com/ Jumalan Kaikkivaltiudesta ajatuksia Raamatun valossa


 


 

 

 

eXTReMe Tracker