Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Lain muutos ja Kristuksen Laki

Kirjoitin 24.9.2018 kirjoituksen: Ristiinnaulittu kirjoitus säädöksineen, josta olen saanut sellaista palautetta, joka väittää ettei Herra Jeesus olisi kumonnut vanhan liiton lakia, vaan se olisi edelleen sellaisenaan voimassa. Edellä oleva väite on Raamatun sanan opetuksen vastainen, koska lain muutos muutti Jumalan lain opetuksen ja kumosi vanhan liiton lakijärjestyksen. Raamatussa on selkeä opetus siitä kuinka Herra Jeesus kumosi vanhan liiton lain ja järjestyksen, koska Herra Jeesus verensä ja sovitustyönsä kautta sai aikaan lain muutoksen, sillä Uudessa Liitossa on voimassa Kristuksen Laki, Jumalan lakina, joka on muuttuneessa tilassa. Jos ei ymmärrä Herran Jeesuksen aikaansaamaa lain muutosta, niin silloin on vaara ajautua vanhan liiton alle, joka on vastoin Uuden Liiton järjestystä. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Herra Jeesus sanoi ettei Hän tullut kumoamaan lakia, vaan täyttämään lain (Matt 5:17-19). Raamattu, sanoo, että pappeuden muuttuessa tapahtuu myös lain muutos (Hebr 7:11-12). Raamattu opettaa, että emme ole ilman Jumalan lakia, vaan olemme Kristuksen Laissa (1 Kor 9:21). Raamattu opettaa ettei usko tee lakia mitättömäksi, koska usko vahvistaa lain (Room 3:31). Raamattu sanoo, että olemme irti laista ja kuolleet pois siitä (Room 7:6).

Jos luet edellä olevat Raamatun kohdat luonnollisen järjen ja ihmisviisauden kautta, niin ajaudut ristiriitaan, jonka tähden voit ajelehtia moneen erilaiseen väärään suuntaan. Meistä kukaan ei voi ymmärtää edellä olevia Raamatun kohtia ilman Pyhän Hengen avaamaa totuutta koskien Uuden Liiton järjestyksen mukaista uskoa.

Jer 31:
31 Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton;
32 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra.
33 Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

Luuk 22:20 Samoin myös maljan, aterian jälkeen, ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan.

Hebr 7:12 Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos.

Jotkut sanovat, että vanhan liiton laki ei kumoutunut ja lain muutos tarkoittaa sitä, että kiveen kirjoitettu laki siirtyi kivestä ihmisen sydämeen, mutta laki on edelleen sama ja muuttumaton.

Herra Jeesus ei kumonnut lakia, vaan lihan ruumiissaan vaeltaen Hän täytti sen, eläen vanhan liiton järjestyksen mukaisesti täydellisesti. Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta tapahtui lain muutos, joka kumosi vanhan liiton sekä sen lakijärjestyksen. Lain muutos ei jättänyt voimaan vanhan liiton lakia syntiuhrista, vaan muutti sen. Eläimen veri syntiuhrina kumoutui, jonka tilalle tuli Herran Jeesuksen veressä syntiuhri syntien anteeksisaamiseksi.

Jos vanha liitto lakineen olisi edelleen sellaisenaan voimassa, niin silloin myös eläinsyntiuhrit olisivat voimassa. Herran Jeesuksen veressä, Hänen syntiuhrinsa kumosi ja poisti eläinsyntiuhrit kokonaan, koska lain muutos asetti voimaan Herran Jeesuksen syntiuhrin syntien anteeksisaamiseksi. Jos uskot koko vanhan liiton lain olevan voimassa sellaisenaan Uudessa Liitossa, niin silloin pilkkaat Herran Jeesuksen sovitusverta, etkä ole armon alla, vaan lain alla.

3 Moos 21:9 Jos papin tytär häpäisee itsensä haureudella, niin hän häpäisee isänsä; hänet poltettakoon tulessa.

Edellä oleva VT:n käsky papin tyttärestä, joka häpäisi itsensä haureudella, jonka tähden hänet tulisi surmata polttamalla, ei ole millään tavalla voimassa, vaan lain muutoksen kautta se on kokonaan kumottu ja poistettu Herran Jeesuksen sovitustyön kautta. Jos joku kuitenkin edelleen väittää koko VT:n lakineen ja käskyineen olevan voimassa sellaisenaan, niin hänen tulisi surmata tyttärensä, jos tytär eksyy haureuteen. Haureus on edelleenkin syntiä UL:ssa, mutta seurakunnalla ei ole enää oikeutta rangaista haureudesta kuolemantuomiolla.  Sellainen väite, joka sanoo koko VT:n lakineen ja käskyineen olevan voimassa Uudessa Liitossa on eksynyt pois armosta ja totuudesta, joka on Herrassa Jeesuksessa.

3 Moos 20:10 ¶ Jos joku tekee aviorikoksen toisen miehen vaimon kanssa, jos hän tekee aviorikoksen lähimmäisensä vaimon kanssa, niin heidät, sekä avionrikkoja mies että -nainen, rangaistakoon kuolemalla.

Vanhan liiton laki määräsi aviorikoksesta kuolemanrangaistuksen, joka koski molempia aviorikoksen tehneitä osapuolia. Tämäkin VT:n laki on kumoutunut eikä ole enää sellaisenaan voimassa, sillä UL:n järjestyksessä seurakunnalla ole oikeutta rangaista aviorikkojia kuolemalla. UL:n järjestyksessä aviorikos on edelleen synti, mutta lain muutos poisti kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon seurakunnalta koskien avionrikkojia.

Gal 3:13 Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme-sillä kirjoitettu on: "Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu"

Jos joku vielä edelleenkin väittää ja opettaa, että UL:n järjestyksessä vanhan liiton laki on voimassa sellaisenaan, niin hän ei ole uskossa Herraan Jeesukseen, ei armossa ja totuudessa, vaan lain alla, lain kirouksen alaisena.

Toin aikaisemmassa kirjoituksessa esille, että Kymmenen Käskyä olivat voimassa jo ennen lain antamista, sillä Aabraham vaelsi Jumalan lain (Kymmenen Käskyä) opetuksen mukaisesti uskoessaan Herraa, kts. linkki. Aabraham oli esikuvaa tulevasta Uuden Liiton järjestyksestä uskon kautta Messias Jeesukseen, siksi hän vaelsi Kymmenen Käskyn mukaisesti, jotka ovat myös voimassa Uuden Liiton uskon järjestyksessä.

Lain muutos Herran Jeesuksen veressä asetti voimaan Kristuksen Lain, jonka mukaisesti usko vahvistaa Uuden Liiton lain, Kristuksen Lain (Room 3:31) ja ojentautuu uskossa Kristuksen Lain opetuksen mukaisesti. Uudessa Liitossa kukaan ei pelastu lain tekojen noudattamisen kautta, ei Kymmenen Käskyn opetuksen noudattamisen kautta, ei Kristuksen Lain noudattamisen kautta, vaan Jumalan armosta Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta, uskon kautta Messias Jeesukseen.

Videolinkki aiheeseen:
youtube.com/watch?v=zUF8oYT9HkM

 

Petri Paavola 26.9.2018

 

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769

 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker