Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Jumalan vaikuttama rakkaus

 

Me uskovat yksilöinä ja monenlaisissa erilaisissa uskonsuunnissa opetamme Jumalan rakkaudesta monesti ihan eri tavalla kuin mitä Raamattu opettaa. Sen lisäksi me uskovat myös hyvin usein sanomme toimivamme Jumalan rakkaudesta käsin, mutta emme kuitenkaan toimi käytännössä sen mukaan mitä Raamattu opettaa Jumalan rakkaudesta ja sen vaikutuksista uskovan ihmisen elämässä.

Lukiessani 1 Korinttolaiskirjeen lukua 13 mieleeni nousi voimakkaasti ajatuksia, jotka haluan jakaa sinulle rakas lukijani. Jumalan sanan edessä tunnen pienuuteni ja vajavaisuuteni todella voimakkaasti ja ymmärrän sen kuinka paljon parannuksen tekemistä elämääni mahtuu. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

1 Kor 13:1 ¶ Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta (agape), olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen.

Vaikka me uskovina puhuisimme ihmisten tai enkelien kielillä, mutta jos meillä ei ole Jumalan rakkautta sydämissämme ja teoissamme, niin silloin meissä ei ole Kristuksen tuoksua, vaan lihan ja löyhkän haju kovan äänen ja metelin kera, joka on kuin tyhjä kuori ilman sisintä ja ydintä, eli todellista elämää. 

Jakeessa oleva rakkaus on kreikaksi agape, joka tarkoittaa Jumalan rakkautta ihmistä kohtaan ja Jumalan vaikuttamaa rakkautta uskovan ihmisen sydämessä, jonka kautta hän Jumalan armosta kykenee rakastamaan Jumalaa ja lähimmäisiään.

2 Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta (agape), en minä mitään olisi.

Vaikka meillä olisi profetoimisen lahja, kaikki tieto ja kaikki usko, niin että vuoretkin siirtyisivät paikoiltaan, mutta jos meillä ei ole Jumalan rakkautta emme ole mitään.

Erilaisissa uskonyhteisöissä olleena ja monissa vierailleena olen nähnyt sen kuinka suurin osa uskovista tavoittelee armolahjoja, tietoa Raamatusta sekä suurta uskoa, mutta harvempi tavoittelee todellista Jumalan rakkautta.

Raamattu opettaa: 1 Kor 14: Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa.

Kreikankielisessä Raamatussa on edellinen jae sanatarkasti näin:

Tavoitelkaa rakkautta (agape) ja kaivatkaa hengellisiä enemmän jotta profetoisitte.

Raamattu opettaa ennen kaikkea ja ensimmäiseksi tavoittelemaan Jumalan rakkautta, joka avaa oven Pyhän Hengen vaikuttamaan hengelliseen elämään. Kun ja jos tavoittelemme ensimmäiseksi Jumalan rakkautta, niin me opimme elämään hengellisesti ja sen jälkeen myös armolahjat alkavat toimimaan terveellä tavalla rakentaen seurakuntaa. Samoin Jumalan rakkauden kautta avautuu ymmärrys ymmärtämään Jumalan sanan opetusta sekä Jumalan rakkaus ohjaa meitä uskomaan oikealla tavalla Jumalaan.

3 Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi.

Vaikka antaisimme kaiken omaisuutemme pois ja suostuisimme kuoleman omaksi, mutta jos meillä ei ole Jumalan rakkautta, niin edellä olevat teot eivät meitä hyödyttäisi. Raamattu opettaa, että inhimillisesti parhaimmat tekomme mitä me ihmisinä voimme tehdä ovat hyödyttömiä ilman Jumalan rakkautta.

4 ¶ Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile,

Jumalan rakkaus on pitkämielinen. Jumalan rakkauden vaikuttama pitkämielisyys tarkoittaa sellaista kärsivällistä mieltä, joka pysyy kauan aikaa ja pitkään voimakkaana ja säilyttää itsehillinnän. Jumalan rakkauden vaikuttama pitkämielisyys kestää kärsivällisesti vastoinkäymisiä, ahdistuksia ja ongelmia ja kärsivällisyyden kautta pääsee niiden yli Jumalan armosta. Jumalan rakkauden vaikuttama kärsivällisyys ei kanna vihaa sydämessään eikä halua kostaa tai rangaista lähimmäisiään.

Jumalan vaikuttama rakkaus on lempeä ja ystävällinen silloinkin kun joku tekee väärin tai syntiä meitä vastaan.

Jumalan vaikuttama rakkaus ei ole kenellekään kateellinen, koska kateus on vihan ja katkeruuden kaveri.

Jumalan vaikuttama rakkaus ei kersku, eikä saa aikaan omien tekojen korottamista, koska Jumalan rakkaus korottaa ja kirkastaa aina Jumalan tekoja.

Jumalan rakkaus ei pöyhkeile, sillä pöyhkeileminen tarkoittaa ylpeilemistä. Raamattu sanoo Jumalan vihaavan ylpeitä silmiä, joka tarkoittaa sydämessä olevaa ylpeyttä (Snl 6:17). Ylpeys pyrkii riistämään Jumalan kunnian sekä johtaa ihmisen lihan tekojen ja synnin tielle. Jumalan vaikuttama rakkaus suojaa ihmisen sydämen ylpeyden kuoleman synniltä.

5 ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa,

Jumalan vaikuttama rakkaus ei käyttäydy sopimattomasti. Sopimaton käytös on kaikkea sellaista käyttäytymistä, joka on vastoin Jumalan tahtoa.

Jumalan vaikuttama rakkaus ei etsi omaansa, vaan myös toisen parasta. Jumalan vaikuttama rakkaus johdattaa ihmisen pois omahyväisyydestä ja itsekeskeisyydestä. Jumalan vaikuttama rakkaus johdattaa uskovan huomioimaan toisten tarpeita sekä auttamaan lähimmäisiään sen mukaan kun on ymmärrystä (uskossa kasvanut), kykyjä, varoja ja mahdollisuuksia.

Jumalan vaikuttama rakkaus ei katkeroidu kärsimänsä vääryyden takia. Jumalan vaikuttama rakkaus on suoja katkeruutta vastaan, koska katkeruus tuhoaa ihmisen sydämen.

Jumalan vaikuttama rakkaus ei muistele kärsimäänsä pahaa, koska Jumalan vaikuttama rakkaus vaikuttaa uskovan sydämessä täydellistä anteeksiantamusta. Jumalan rakkaus on suoja syntiä ja katkeruutta vastaan.

6 ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa;

Jumalan vaikuttama rakkaus ei iloitse vääryydestä (synti jne.), koska Jumalan vaikuttama rakkaus iloitsee yhdessä totuuden kanssa.

Jumalan vaikuttama rakkaus pitää aina yhtä totuuden kanssa. Jos joku puhuu ja opettaa Jumalan rakkaudesta hylkien Jumalan sanan totuutta, niin kyse ei ole Jumalan rakkaudesta, vaan valheesta joka pyrkii hyväksikäyttämään Jumalan rakkautta hämätäkseen ja eksyttääkseen ihmisen synnin orjuuteen sekä uskomaan valheita ja vääriä opetuksia Jumalan sanasta.

Nykyajan suurin ongelma myös uskovien keskellä on Jumalan rakkauden hokeminen, josta puuttuu totuus. Toinen iso ongelma on totuuden toitottaminen ilman Jumalan rakkautta. Silloin kun totuus puuttuu Jumalan rakkauden opetuksesta, niin se johdattaa uskovat hyväksymään eksytyksen hengen ja sitä kautta kaikenlaiset valheelliset opetukset sekä valheenhengen manifestaatiot. Silloin kun totuudesta puhutaan ilman Jumalan rakkautta, niin totuus on kuin ruoska, joka ei paranna haavoja, vaan aiheuttaa lisää syviä ja tuskallisia haavoja ihmisen sydämeen.

7 kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii.

Peittää sana on kreikaksi stego, joka tarkoittaa olla kärsivällinen sekä kuvaannollisesti peittää vaikenemalla. Jumalan vaikuttama rakkaus on kärsivällinen ja tässä kärsivällisyydessä uskova vaikenee hänelle uskotuista asioista. Jumalan vaikuttama rakkaus vaikenee toisten virheistä ja synneistä, jotka on saatu anteeksi Jumalalta parannuksenteon kautta. Jumalan vaikuttama rakkaus ei huutele julkisesti hänelle uskottuja asioita.

Jumalan vaikuttama rakkaus uskoo kaiken totuuden eikä usko valheita.

Jumalan vaikuttama rakkaus toivoo kaikkea sitä mikä on Jumalan tahto.

Jumalan vaikuttama rakkaus kärsii kaiken kokemansa vääryyden.

8 ¶ Rakkaus ei koskaan häviä; mutta profetoiminen, se katoaa, ja kielillä puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa.

Jumalan vaikuttama rakkaus ei katoa ja häviä milloinkaan, koska Jumalan rakkaus on iankaikkista rakkautta.

Profetoiminen, kielillä puhuminen sekä Jumalan tahdon vastainen tieto tulevat katoamaan, sillä silloin kun Jumalan lapset elävät lopullisessa määränpäässä Uudessa Jerusalemissa, niin siellä ei tarvita profetoimista eikä kielillä puhumista, koska Jumala itse on siellä läsnä olevana jokaiselle armosta pelastetulle.

9 Sillä tietomme on vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista.

Koska tietomme, opetuksemme ja profetoimisemme jne. ovat vajavaista (puutteellista, ei täydellistä), niin siksi meidän tulee koetella jokainen opetus, profetia ja kaikki toiminta Jumalan sanan totuuden kautta. Meidän tulisi alistaa opetuksemme, profetiat ja kaikki seurakunnan ja uskovien koeteltavaksi ja jos emme siihen suostu, niin silloin emme toimi Raamatun opetuksen mukaan ja meillä on suuri vaara eksyä pois totuudesta. Hengellinen uskova suostuu koeteltavaksi, mutta lihallinen ja sielullinen suuttuu ja jopa vihastuu siitä kun ja jos joku "uskaltaa" koetella häntä.

Jumalan vaikuttama rakkaus uskovan sydämessä ei koskaan aiheuta hänessä suuttumusta ja vihastumista jos hänen palvelutehtäväänsä ja opetusta, profetoimista jne. tutkitaan ja koetellaan.

Jumala Hengen kautta tuleva profetia ei tietenkään ole vajavainen, vaan täydellinen, mutta ihminen vajavaisuutensa tähden voi tuoda profetian vajavaisesti esille. Tämän tähden profetiat täytyy koetella ja tutkia seurakunnassa.

10 Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista.

Tässä ajassa uskomme, ymmärryksemme ja vaelluksemme on vajavaista, mutta Uudessa Jerusalemissa armosta pelastetun lopullisessa määränpäässä emme ole enää vajavaisia, koska syntiä ja kuolemaa ei ole Uudessa Jerusalemissa.

11 Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli, ja minä ajattelin kuin lapsi; kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on.

Teksti- ja asiayhteyden mukaan Paavali vertaa pientä lasta tämän maailmanajan uskovaan ihmiseen. Samalla tavalla kuin lapsi kasvaa aikuiseksi, niin myös uskova kasvaa uskossa Herraan Jeesukseen. Uskova ihminen kasvaa uskossa totuutta noudattamalla rakkaudessa, niin että hän Jumalan armosta kasvaa hengellisestä vauvasta ja maitoruuan syömisestä täyteen miehuuteen Herrassa Jeesuksessa. Tässä maailmanajassa emme pääse kuitenkaan tuntemaan Jumalaa kuin vajavaisesti, mutta tulevassa maailmassa eri tavalla.

12 Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin; nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niinkuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan.

12 for now we see through a mirror in dimness, but then face to face. now I know in part, but then I will fully know even as I also was fully known. Green's Literal Translation

Alkutekstissä ei ole tässä kohdassa täydellisesti sanaa. Greenin käännös on lähellä alkutekstin sanomaa 1 Kor 13:12 kohdassa.

Nyt tässä maailmanajassa näemme ja ymmärrämme Jumalaa niin kuin katsoisimme hämärään peiliin, mutta tulevassa maailmassa (Uusi Jerusalem) näemme Jumalan kasvoista kasvoihin ja silloin olemme tunteva Jumalaa niin kuin Jumalakin tuntee meidät.

13 Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme; mutta suurin niistä on rakkaus.

Kolme uskon asian elementtiä pysyvät iankaikkisesti myös tulevassa maailmassa Uudessa Jerusalemissa. Nämä kolme asiaa ovat usko, toivo ja rakkaus, joista rakkaus on suurin. Alkutekstin mukaan toivo sana tarkoittaa myös hyvän odotusta. Raamatullinen käsite toivo ei ole pelkkä toive hyvien asioiden toteutumisista, vaan myös usko ja varmuus siitä, että ihmiselle tapahtuu hyviä asioita Jumalan hyvän huolenpidon alaisuudessa.

Raamattu sanoo rakkauden olevan kaikkein suurin Jumalan vaikuttamista asioista. Alkutekstissä on kreikaksi sana agape, joka tarkoittaa nimenomaan Jumalan rakkautta ihmistä kohtaan. Jumalan rakkaus ihmistä kohtaan ei koskaan häviä ja se vaikuttaa suurimpana tekijänä tässä nykyisessä maailmassa sekä tulevassa iankaikkisessa maailmassa. Voi kunpa Jumala saisi rakastaa enemmän lähimmäisiämme meidän uskovien kautta. Jumalan rakkauden edessä joudun itse hyvin pienelle paikalle ja näen sekä ymmärrän oman vajavaisuuteni. Onneksi Jumalan armosta minulla ja meillä uskovilla on mahdollisuus mennä itseemme ja tehdä parannusta sekä ojentautua ja kasvaa uskossa ja Jumalan rakkaudessa.

Jumalan rakkaudesta muutamia näkökulmia

1 Kor 14:1 Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa.

Kreikankielisessä Raamatussa on edellinen jae sanatarkasti näin:

Tavoitelkaa rakkautta ja kaivatkaa hengellisiä enemmän jotta profetoisitte.

Jumalan vaikuttama rakkaus tekee uskovasta hengellisen sekä saa hänessä aikaan hengellisyyden mukaista käyttäytymistä. Jumalan vaikuttama rakkaus ja hengellisyys vaikuttaa Jumalan antamien armoitusten ja armolahjojen mukaista oikeanlaista vaikutusta ja toimintaa uskovien elämässä.

Gal 5:6 Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko.

Ef 4:15 vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,

Todellinen usko Herraan Jeesukseen toimii ja vaikuttaa rakkauden kautta, joka pitää kiinni totuudesta. Jumalan rakkaus on uskon ydin ja sen keskipiste.

Joh 14:21 Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle."

Jumala avaa sanansa ilmoitusta ja opetusta sekä tahtoansa uskovalle sen mukaan kuinka vähän tai paljon uskova rakastaa Jumalaa ja Herraa Jeesusta. Uskon ymmärrys, eli oikealla tavalla Raamatun sanan ymmärtäminen on sidottu Jumalan rakastamiseen. Ilman Jumalan rakastamista uskova ihminen ei voi ymmärtää oikealla tavalla Jumalan sanan opetusta.

1 Joh 4:
18 Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta; ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa.
19 Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä.

Pelko ja erilaiset pelkotilat estävät kokemasta ja elämästä Jumalan rakkaudessa. Alkutekstin mukaan rangaistusta sana merkitsee rangaistus, tuska ja piina. Silloin kun uskova ihminen ei ole jollakin alueella vapautunut peloistaan, niin niillä alueilla pelko kahlitsee ja hallitsee hänen elämäänsä.

Pelko estää uskovaa niin ettei hän kykene uskomaan ja luottamaan Jumalaan niillä alueilla, joissa pelko hallitsee hänen sydäntänsä. Pelko tuo rangaistuksen pelon ja tuskan sekä syyllisyyden ihmisen sydämeen. Jumalan rakkauden vastaanottaminen sekä siihen luottaminen karkottaa pelon pois uskovan sydämeltä.

1 Joh 4:4 Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa.

Jumalan rakkaus karkottaa kaikenlaiset pelot. Paha saatana ja riivaajahenget eivät halua sinun tietävän ja uskovan, että he pelkäävät enemmän Jumalaa, joka asuu sinussa Pyhässä Hengessä kuin sinä ikinä voit pelätä saatanaa ja riivaajahenkiä. Tätä pimeyden henkivallat eivät haluaisi sinun tietävän, koska silloin he eivät voi enää sitoa sinua saatanan ja riivaajien pelon tähden.

Jaak 2:19 Sinä uskot, että Jumala on yksi. Siinä teet oikein; riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat.

Alkutekstin mukaan riivaajahenget vapisevat kauhusta Jumalaa. Tätä riivaajahenget eivät halua sinun tietävän. Riivaajahenget vapisevat kauhusta sinussa asuvaa Jumalaa (Pyhä Henki).

Jaak 4:
6 Mutta hän antaa sitä suuremman armon. Sentähden sanotaan: "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon".
7 Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee.

Jos haluat uskoa Jumalaa ja olet Hänelle alamainen sen mukaan mihin saakka olet saanut Jumalan armosta uskossa kasvaa, niin saatana joutuu väistymään ja pakenemaan kun hän yrittää sinua kiusata ja langettaa syntiin. Paha saatana yrittää aina uudestaan kiusata ja langettaa sinua sekä hän joutuu aina uudestaan väistymään ja pakenemaan pyrkiessään kiusamaan ja langettamaan sinua. Muista se että riivaajahenget vapisevat kauhusta sinussa asuvaa Jumalan Henkeä ja kun olet alamainen Jumalalle, niin riivaajahenget kauhusta pakenevat kiusaamasta ja langettamasta sinua kun Jumalalle alamaisena käsket niitä väistymään Herran Jeesuksen nimessä.

Ymmärrä tämä asia oikein, sillä meissä ihmisissä ei ole mitään erikoista eikä meillä ole mitään valtaa riivaajahenkiin, vaan ainoastaan Jumalalla. Meissä uskovissa oleva Jumalan Henki saa riivaajahenget pakenemaan kun olemme Jumalalle alamaisia. Riivaajahenget ovat voimattomia Jumalan edessä ja Jumala on meidän puolellamme. Muista aina tämä.

Jumalan todellisesta rakkaudesta puhuminen ja opettaminen ei ole uskovien enemmistön suosiossa. Monet (eivät kaikki) uskovat haluavat kuulla ja ruotia eksytyksiä ja kauhistella sitä kun on niin paljon eksytyksiä, mutta he eivät halua kuulla opetusta Jumalan todellisesta rakkaudesta. Monet (eivät kaikki) uskovat haluavat kuulla teorian tasolla Jumalan sanan opetuksen ja julistuksen olevan kohdallaan, niin että pysytään sanassa, mutta he eivät halua kuulla opetusta Jumalan todellisesta rakkaudesta saati ojentautua sen mukaan.

Jumalan todellinen rakkaus johdattaa ihmisen kuolemaan omalle lihallensa ja elämään epäitsekästä elämää muita huomioiden ja auttaen aina sen mukaan mihin saakka on saanut kasvaa Jumalan armosta. Tämän tähden todellinen Jumalan rakkaus ja siitä opettaminen ei ole ihmisten suosiossa. Ojentautuminen Jumalan rakkaudessa ja totuudessa on kuitenkin ainoa suunta miten uskovan tulee elää ja ojentautua sekä kasvaa uskossa.

Jumalan rakkauden vaikutus on uskon kasvu prosessi, älkäämme väärällä tavalla syyllistäkö itseämme, mutta olkaamme aina valmiit tekemään parannusta kun siihen on aihetta sekä olkoon sydämemme halukas ojentautumaan uskossa ja rakkaudessa totuudessa aina sen mukaan mihin olemme Jumalan armosta ehtineet uskossa kasvamaan.

Jumalan rakkaus on uhrautuvaa rakkautta, sillä Herra Jeesus vuodatti verensä, kuoli ja ylösnousi Isän oikealle puolelle. Jumalan rakkaus on kutsuvaa rakkautta, sillä Jumala kutsuu rakkaudessaan kaikkia ihmisiä pelastukseen uskon kautta Herraan Jeesukseen. Jumalan rakkaus on palvelevaa rakkautta, sillä Jumala palvelee ja auttaa meitä 24/h vuorokaudessa Pyhän Hengen kautta. Jumalan rakkaus on kasvattavaa rakkautta, sillä Hän rakkaudessaan kasvattaa meitä Pyhän Hengen ja Jumalan sanan totuuden kautta. Jumalan rakkaus on odottavaa rakkautta, sillä Hän jaksaa odottaa meidän uskon kasvuamme ja uskossa ojentautumista yhä syvällisemmin. Jumalan rakkaus on voittavaa rakkautta, sillä Hän antaa meille voiton synnistä ja pahan valloista Pyhän Hengen ja Jumalan sanan totuuden kautta. Jumalan rakkaus vie perille, sillä rakkaudessaan Hän vie meidät perille iankaikkiseen elämään Uuteen Jerusalemiin, jos emme hylkää Jumalaa ja Hänen hyvää huolenpitoansa.

1 Joh 4:
15 Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika, hänessä Jumala pysyy, ja hän Jumalassa.
16 Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä.
 

 

Petri Paavola 24.8.2016

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker