Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Jumala rakastaa syntisiä ihmisiä

Jotkut uskovat ihmiset (eivät kaikki) ajattelevat, että kun Jumala vihaa syntiä, niin Hän myös vihaisi synnintekijöitä kuten esimerkiksi homoja. Mielestäni tuollaisen ajatuksen esittäjä on hakoteillä, eikä ymmärrä Jumalan rakkauden luonnetta. Pyrin lyhyesti kirjoittamaan miten itse ymmärrän tämän asian. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

Jumala vihaa syntiä, mutta rakastaa kaikkia ihmisiä, siksi Hän valmisti heille pelastuksen Herrassa Jeesuksessa:

Joh 3:

16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

17 Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.

18 Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.

Jumala on rakastanut maailmaa (ihmisiä) ja yhä edelleen rakastaa, siksi Hän lähetti Poikansa maailmaan syntiemme sovitukseksi. Homoseksuaalisuus on tietenkin syntiä ja väärin, emmekä me saa tukea syntiä millään tavalla. Homoseksuaalit ovat kuitenkin meidän lähimmäisiämme. Mitä Jeesus on sanonut lähimmäisestä?

Mark 12:

28 ¶ Silloin tuli hänen luoksensa eräs kirjanoppinut, joka oli kuullut heidän keskustelunsa ja huomannut hänen hyvin vastanneen heille, ja kysyi häneltä: "Mikä on ensimmäinen kaikista käskyistä?"

29 Jeesus vastasi: "Ensimmäinen on tämä: ‘Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa;

30 ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi’.

31 Toinen on tämä: ‘Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi’. Ei ole mitään käskyä, suurempaa kuin nämä."

 

Matt 5:

43 ¶ Te olette kuulleet sanotuksi: ‘Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi’.

44 Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat,

Herra Jeesus sanoi, että rakasta Jumalaa ensin kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi. Tämän jälkeen myös kykenet rakastamaan kaikkia lähimmäisiäsi myös niitä jotka sinua vihaavat. Tämä on tietenkin mahdollista vain Pyhässä Hengessä ja kuuluu uskovan kasvuprosessiin, jonka kautta Jumala opettaa ja kasvattaa meitä rakastamaan Häntä ja lähimmäisiämme.

Ef 4:15 vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,

Herran Jeesuksen opetuslapsen tulee rakastaa kaikkia lähimmäisiään totuudessa, eli totuuden mukaan ei synnin tai vääryyden tukemisen kautta. Homoseksuaalisuus on synti ja emme tue sitä millään tavalla, vaikka rakastamme homoja lähimmäisinämme. Meidän tulee kertoa myös homoille, että homous on synti, ja vain usko Herraan Jeesukseen voi pelastaa heidät ja vapauttaa heidät homouden synnistä.

Snl 6:

16 Näitä kuutta Herra vihaa, ja seitsemää hänen sielunsa kauhistuu (tovebah):

17 ylpeitä silmiä, valheellista kieltä, käsiä, jotka vuodattavat viatonta verta,

18 sydäntä, joka häijyjä juonia miettii, jalkoja, jotka kiiruusti juoksevat pahaan,

19 väärää todistajaa, joka valheita puhuu, ja riidan rakentajaa veljesten kesken.

Jumala vihaa kaikkea syntiä, mutta Hänen sanassaan on kuusi syntiä, jota Hän vihaa ja seitsemäs, jota Hän kauhistuu. Meidän uskovien tulee varoa ettemme ajaudu näiden syntien vangeiksi. Ylpeä ei ota vaarin Jumalan teistä, vaan itse päättää miten palvelee Jumalaa tai sitten on palvelematta. Valhe saa paljon pahaa aikaan, joka tuhoaa ihmissuhteita ja jonka kautta saatetaan toinen pahaan huutoon. Viattoman veren vuodattaminen on synti, jonka kautta tuhotaan ihmiselämä. Juonikkuus punoo pahoja juonia lähimmäisen pään menoksi tehden pahaa lähimmäistään kohtaan. Väärä todistaja puhuu valhetta ja siten mustamaalaa ja panettelee lähimmäisiään vastaan. Näitä kuutta syntiä Jumala vihaa.

Seitsemäs synti jota Jumala kauhistuu on riidan rakentaja veljesten keskelle. Uskovien keskuudessa on valtava määrä riitoja, katkeruutta ja jopa vihaakin toinen toisiaan kohtaan. Tämä synti on Jumalan silmissä sellainen, joka saa Jumalan kauhistumaan. Sananlaskuissa luvussa 6 ja jakeessa 16 oleva sana kauhistuu on hepreaksi tovebah, joka tarkoittaa kauhistusta ja inhottavaa asiaa. Kun Jumala on vanhan liiton kirjoituksissa sanonut sanassaan homouden olevan kauhistus ja inhottava asia, niin VT käyttää usein hepreankielen sanaa tovebah kuvaamaan sitä kuinka homous on Jumalalle kauhistus ja inhottava asia. Koska Jumalan sana sanoo Jumalan kauhistuvan riitaa veljesten kesken ja käyttää kauhistumisesta sanaa tovebah, niin Jumalan sanan opetuksen mukaan homouden harjoittaminen ja veljesten välinen riita on yhtä paha ja kauhistuttava synti Jumalan kasvojen edessä.

Meidän uskovien tulisi tehdä parannusta tällä alueella ja elää anteeksiantamuksessa toinen toistemme kanssa, emmekä saa ylläpitää sydämissämme riitaa Kristuksessa olevia sisaria ja veljiä vastaan. Uskovien välillä olevat riidat ja erimielisyydet ovat este monien sielujen pelastumiselle sekä sille etteivät monet uskovat pääse henkilökohtaisesti eteenpäin uskon elämässään. Se tietenkin tulee ymmärtää, että sävyisyyden Hengessä suoritettu väärien oppien ja profeettojen paljastaminen ei ole riidassa elämistä, vaan on eräs tärkeä Raamatullinen toimenpide ettemme eksyisi ja harhautuisi pois totuudesta.

Olen huolissani niistä uskovista, jotka suuntaavat tarmonsa esim. homojen vihaamiseen, mutta samaan aikaan he voivat olla osallisina joihinkin edellä mainittuihin seitsemään syntiin, jotka Jumala tuomitsee. Rukoukseni on, että Jumalan rakkaus totuudessa saisi yhä enemmän tehdä työtä jokaisen (myös minun) uskovan sydämessä.
 

Linkkisuositus:
http://www.kotipetripaavola.com - Jumalan armon rakastava hyvyys

 


Petri Paavola 3.4.2017

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769

 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker