Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Jumala siirtää syrjään uppiniskaiset palvelijat

Puhuin puhelimessa erään Herraa lähellä olevan sanan palvelijan kanssa. Kun puhuimme puhelimessa, niin varsin pian huomasin ja ymmärsin, että tämä Herran sanan palvelija on käynyt elämässään läpi syvälle luotaavat koettelemukset ja ahjot, jonka tähden hän kykeni murtamaan minulle sanan rukiista leipää, joka ei ole enää teoriaa, vaan Kristuksen suloisen tuoksuista syvällistä sanomaa. Kun hän puhui ja kertoi minulle elämästään ja mitä Raamattu opettaa, niin sydämelleni nousi voimakas asia ja opetus, josta veljeni Herrassa puhui. Minä en varmasti kykene ilmaisemaan asiaa yhtä syvällisesti kuin veljeni Herrassa, mutta tuon sitä esille sen verran mitä koen Herran laskeneen siitä sydämelleni. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Hesekielin kirjan 44 luku opettaa siitä kuinka Jumala siirtää syrjään uppiniskaiset palvelijat, jotka eivät hoida Herralta saamaansa tehtävää totuuden mukaisesti. Herra puhui israelilaisille, että heidän tuli katsoa silmillään ja kuulla korvillaan kaikki, mitä Herra puhuu heille kaikista Herran temppelin säädöksistä ja kaikista sen laeista. Hesekielin piti sanoa Herran sanoma kuinka Israel on uppiniskainen heimo ja että Herralle riittää kaikki heidän kauhistuksensa, sillä he olivat tuoneet muukalaisia, sydämeltään ja ruumiiltaan ympärileikkaamattomia Herran pyhäkköön (temppeliin) häpäisemään Herran temppeliä. Samalla kun israelilaiset uhrasivat Herralle, niin he rikkoivat Jumalan liittoa vastaan kaikkien muiden kauhistuksiensa lisäksi.

Kirjoitan sen mitä koen kuinka tämä sama asia toistuu myös meidän aikanamme. Uuden Liiton Herran kansa on Jumalan armosta pelastettu ja Herran Jeesuksen verellä pesty Jumalan omaksi kansaksi. Uuden Liiton Herran kansalle on annettu Uuden Liiton mukainen Jumalan palvelus järjestys kaikesta siitä miten ja millä tavalla Herraan Jeesukseen tulee uskoa ja palvella elävää Jumalaa. Monet meistä Uuden Liiton Herran kansan jäsenistä olemme olleet uppiniskaisia ja tehneet kauhistuksia Herran edessä siirtämällä syrjään Jumalan sanan totuuksia, jonka olemme korvanneet ihmiskäskyillä ja perinteillä.

Nykyajan muukalaisuus ja sydämen ympärileikkaamattomuus sekä Herran temppelin häpäiseminen tarkoittaa juuri sitä kuinka me olemme siirtäneet syrjään Jumalan sanan totuuksia ja korvanneet Herran opetukset ihmisten itse keksimillä opeilla, joka on kauhistus Herrallemme. Me nykyään teemme joitakin asioita Herran sanan mukaisesti, mutta samaan aikaan rikomme Jumalan Liittoa ja Jumalan sanan totuutta vastaan kauhistuksillamme.

Herra puhui israelilaisille Hesekielin kautta sanoen etteivät israelilaiset ole suorittaneet Herran antamia pyhiä tehtäviä, vaan he olivat asettaneet sydämeltään ympärileikkaamattomia hoitamaan Herran pyhäkköön kuuluvia tehtäviä. Herra oli sanonut ettei yksikään muukalainen sekä sydämeltään ja ruumiiltaan ympärileikkaamaton saanut tulla Herran pyhäkköön ja ne leeviläiset, jotka menivät kauas pois Herran luota silloin kun Israel oli joutunut eksyksiin, jotka eksyivät pois Herran luota palvellen epäjumalia saivat kantaa syntinsä eivätkä he saaneet palvella pyhäkössä (temppelissä), vaan he joutuivat vartioimaan temppelin porteilla teurastaen poltto- ja teurasuhreja kansalle. Herra sanoi koska nämä leeviläiset olivat olleet Israelin kansalle kompastuksena syntiin, niin heidän oli kannettava syntinsä eivätkä he saaneet lähestyä Herraa, niin että olisivat toimittaneet papin tehtäviä Herran edessä, eivätkä he saaneet lähestyä mitään Herralle pyhitettyä, sillä heidän oli kannettava häpeänsä ja kauhistuksensa, jota he olivat tehneet. Tämän tähden heistä tehtiin temppelin portin vartijoita, palvelemaan sillä tavalla.

Nykyaikana monet Jumalan kutsun saaneet paimenet sekä sanan palveluksessa olevat ovat hylänneet Herran antaman tehtävän ja he ovat vastaanottaneet sielullista riivaajien viisautta perinteiden, väärien oppien ja eksytysten kautta ja sitä kautta antautuneet palvelemaan epäjumalia, vaikka ovatkin luulleet palvelevansa Jumalaa. Sydämen ympärileikkaamattomuus on tänä päivänä sielullista riivaajien viisautta, uskonnollisia perinteitä, vääriä oppeja sekä eksytystä ja valhehenkien manifestaatioihin osallistumista. "Toronto siunauksen" eksytys on ollut monille vapaan suuntien sanan palvelijoille lähtölaukaus sokaistumiseen, josta on seurannut naisvanhinten ja johtajien hyväksyminen vastoin Jumalan sanan totuutta. Ekumeniaan osallistuminen ja sen hyväksyminen on kuin sinetti lähes täydelle sokaistumiselle sekä valheen hyväksymiselle. Lopullinen sokeutuminen valheen ja petoksen hyväksymiselle on enää muutamien millien päässä.

Riivaajien viisautta ei saa tuoda sisälle Uuden Liiton Herran temppeliin, joka on Jumalan seurakunta, Jumalan armosta pelastetut ihmiset. Koska sanan totuudesta luopuneet sanan palvelijat ovat päästäneet riivaajien sielullisen viisauden tuhoamaan Herran seurakuntaa, niin Herra siirtää syrjään nämä uppiniskaiset ja parannukseen taipumattomat entiset Herran sanan palvelijat. Raamattu puhuu sanan opettajista, jotka tulevat saamaan kovemman tuomion hairahtumisestaan. Syrjään siirtäminen Herran työstä on kovempi tuomio ja jos parannusta ei tulla tekemään, vaan yhä syvemmälle ajaudutaan osallisuuteen valhehenkien valhevoimasta, niin kaikkein kovin tuomio voi olla pelastuksen ulkopuolelle joutuminen oman uppiniskaisuuden ja synnin tähden. Raamattu sanoo vain sellaisen ihmisen saavan Jumalan armon, joka tunnustaa ja hylkää syntinsä. Herra on armollinen ja pitkämielinen, mutta ei salli palvelijoidensa ylittävän Herran asettamia rajoja ilman seuraamuksia.

Juudas kavalsi ja petti Jeesuksen rahan tähden. Raha ja maine on tullut monelle sanan palvelijalle totuutta tärkeämmäksi. Samoin ihmisten korvasyyhyyn saarnaaminen suvaitsevaisuuden kautta ja lähes kaiken salliva julistus on sitonut paulan ja ansan sellaisen ihmisen sydämeen, joka pelkää enemmän ihmisiä kuin Jumalaa. Tanssit, valoshow esitykset sekä aistilliset ja sielulliset uskonnolliset kokemukset ovat syrjäyttäneet rukouksen ja sanan opetuksen. Ainostaan Jumalan armosta silmävoidetta saanut voi nähdä kuinka monella tavalla enemmistö Jumalan kansasta on luopunut totuudesta tässä ajassa, vaikka totuudesta luopuneet luulevatkin palvelevansa Jumalaa. Ainoa mahdollisuus muutokseen on rakkauden sävyisyydessä esillä oleva Jumalan sanan totuus, joka voi saada aikaan parannuksenteon kautta valheen hylkäämisen sekä janon ja halun Jumalan armosta kasvaa totuudessa.

Herra puhui Hesekielin kautta israelilaisille sanoen, että ne leeviläiset papit, Saadokin jälkeläiset, jotka hoitivat Herran pyhäkössä suoritettavat tehtävät silloin, kun israelilaiset olivat eksyneet pois Herrasta, niin he saavat lähestyä Herraa, palvella Herraa ja seisoa Herran edessä uhraamassa Herralle. Herra sanoi, että he saavat lähestyä Herran pöytää, palvella Herraa ja hoitaa Herralle suoritettavat tehtävät.

Silloin kun israelilaisten enemmistö oli luopumuksen tilassa ja palveli epäjumalia, niin oli olemassa pieni vähemmistö, eli leeviläisistä papeista Saadokin jälkeläiset, jotka palvelivat Herraa täyttäen tehtävänsä, vaikka kaikki muut olivat heitä vastaan epäjumalanpalveluksen tähden. Nyt tässä ajassa erilaisten uskonsuuntien ja niiden ulkopuolella on pieni vähemmistö uskovia, jotka ovat uskollisia Herralle, palvellen Herraa totuudessa, vaikka heitä pilkataan, haukutaan ja parjataan sekä puhutaan valehdellen pahaa. Jumala muistaa ja näkee heidän palveluksensa ja kun Hän tässä lopunajassa siirtää syrjään uppiniskaiset totuudesta luopuneet sanan palvelijat, niin Herra asettaa Hänelle uskolliset palvelemaan itse kukin sille paikalle, johon Jumala on asettanut heidät ja heistä tulee seurakunnan vastuunkantajia paimenuudessa ja sanan palveluksessa lopunajan ennallistetussa Jumalan seurakunnassa.

Herra puhui Hesekielin kautta sanoen, että kun Herralle uskolliset leeviläiset papit, Saadokin jälkeläiset tulevat sisemmän esipihan porteille, niin heidän piti pukeutua pellavavaatteisiin, eikä heillä saanut olla villasta tehtyjä vaatteita kun he toimittivat palvelutehtäväänsä sisemmän esipihan porteissa ja sisällä temppelissä. Heillä tuli oli pellavaiset juhlapäähineet päässä ja pellavahousut lanteilla, eivätkä he saaneet panna vyötäisilleen mitään hiostuttavaa. Kun he sitten tulivat ulompaan esipihaan kansan luokse, niin heidän tuli riisua papilliset asut ja jättää ne pyhäkön kammioihin ja pukea yllensä toiset vaatteet, etteivät he olisi pyhittäneet kansaa papillisilla vaatteillansa.

Jumala oli asettanut VL:n järjestyksessä papilliset asut pyhittämään papin, joka tätä asua käytti palvellessaan Herraa temppelissä. Uudessa Liitossa ei ole pyhiä asuja, jotka toisivat pyhityksen, sillä UL:ssa pyhitys tapahtuu Pyhässä Hengessä ojentautuen Jumalan sanan totuuden mukaiseen elämään. Villasta tehdyt vaatteet, jotka saivat papit hikoilemaan ja haisemaan epämiellyttävältä on esikuvaa siitä, että uskova ihminen ei saa kantaa sydämessään synnin ikeitä, jotka haisevat pahalle, mutta sen sijaan uskovan tulee ojentautua uskossa Jumalan sanan totuuden mukaisesti, joka tuo pyhityksen uskovan elämään, jota papillisten asujen pyhittävä vaikutus kuvasi esikuvallisesti. Jokaisen tulee pyhittäytyä henkilökohtaisesti Herran edessä, eikä uskovan ihmisen pyhityselämä voi pyhittää toisen ihmisen sydäntä, jota esikuvallisesti kuvasi se kun pappien tuli riisua papilliset vaatteet etteivät he olisi pyhittäneet kansaa, koska pyhityselämän tulee tapahtua Jumalan valinnasta ihmisen oman vaelluksen kautta.

Herra puhui Hesekielin kautta sanoen, että leeviläisten pappien, Saadokin jälkeläisten tulee opettaa Jumalan kansalle erotus pyhän ja epäpyhän välillä sekä heidän tuli tehdä tiettäväksi, mikä on saastaista ja mikä puhdasta. Heidän tuli noudattaa Herran lakeja ja käskyjä. Koska suuri osa pappeuteen kutsuttuja pappeja oli Hesekielien aikana uppiniskaisia ja tottelemattomia Herralle epäjumalanpalveluksen ja syntiensä tähden, sillä he eivät tehneet erotusta pyhän ja epäpyhän sekä saastaisen ja puhtaan väillä, niin siksi Jumala siirsi heidät syrjään ja asetti uskolliset leeviläiset papit, Saadokin jälkeläiset opettamaan kansaa erottamaan pyhän epäpyhästä ja saastaisen puhtaasta.

Hesekielin kirjan luvussa 44:5 oleva uppiniskaisille sana tarkoittaa hepreaksi kapinaa, kapinallisuutta ja uppiniskaisuutta. Jumalan sanan totuudesta pois eksyneet ja luopuneet papit olivat kapinassa Jumalaa vastaan, jonka tähden he tekivät syntiä ja eksyivät epäjumalanpalvelukseen. Pappien kapina Jumalaa vastaan on mitä surullisin asia sekä samaan aikaan röyhkeää ja törkeää, koska Jumala oli heidät valinnut, kutsunut ja pyhittänyt, mutta siitä huolimatta heille ei kelvannut Jumalan pyhä totuus ja hyvyys, vaan he kapinansa tähden valitsivat uskonnolliset ihmisopit sekä osallisuuden riivaajahenkiin.

Tässä lopunajassa tulee käymään ihan samalla tavalla, sillä laaja-alainen luopumuksen henki on suistanut suuren osa sanan palvelijoista eksymykseen, vääriin oppeihin, synteihin sekä tulemaan osalliseksi valhehengen valhevoimasta (1 Tim 4:1). Jumala on kutsunut tässä lopunajassa sanan palvelijoita uskonkuuliaisuuteen, pitämään esillä totuuden sanaa, joka tekee erotuksen totuuden ja valheen välille, elämän ja kuoleman välille, siunauksen ja kirouksen välille, mutta monet näistä sanan palvelijoista on luopunut totuudesta ja he ovat alkaneet opettaa ihmisoppeja, vääriä opetuksia, joiden he luulevat olevan Jumalan sanan totuutta. Osallisuus valhehenkeen sai heidät sokeutumaan ja ajautumaan eksymykseen, osa eksyi sen tähden koska he luulivat ylpeydessään etteivät voi eksyä ja osa eksyi ihmiskunnian tavoittelemisen tähden. On todella surullista, että nämä totuudesta luopuneet sanan palvelijat ovat kapinallisia ja kapinassa Jumalaa vastaan, mutta siitä huolimatta he luulevat yhä edelleen palvelevansa Jumalaa totuudessa.

Jumalalle uskolliset sanan palvelijat saavat palvella Herraa lopunajassa näyttäen Jumalan armosta totuuden tietä Jumalan kansalle teossa ja totuudessa, sävyisyyden rakkaudessa Pyhän Hengen voimassa. Saadok (Tsadoq) tarkoittaa vanhurskasta ja oikeamielistä. Herran Jeesuksen veri ja kuolema sekä ylösnousemus on syntien anteeksiantamuksen takuu ja pyhityselämään johtava voima Pyhässä Hengessä. Amen, kiitos Herralle Jeesukselle, Isä Jumalan kautta suuren suuresta ansaitsemattomasta armosta, jonka saamme Jumalalta lahjaksi, ei tekojen kautta, vaan Jumalan armosta, Hän vanhurskauttaa meidät Jeesuksen veren kautta.
 

Linkkisuositus:
http://www.kotipetripaavola.com - Jumala siirtää syrjään uppiniskaiset palvelijat osa 2

 

Petri Paavola 17.3.2018

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769


 


 

 

 

eXTReMe Tracker