Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Jumala siirtää syrjään uppiniskaiset palvelijat osa 2

Kirjoitin aikaisemmin kirjoituksen Jumala siirtää syrjään uppiniskaiset palvelijat lopunaikana. Vertasin kirjoituksessa Hesekielin 44 luvun tapahtumia lopunaikaan. On ihan oikeutettua kysyä, että oliko kirjoitukseni vain oman sydämeni tuotosta ja voidaanko Raamatusta löytää opetus, jonka mukaan Herra todellakin siirtäisi syrjään  totuudesta luopuneet uskovat ihmiset sekä sanan palvelijat erityisesti lopunaikana? Raamatun sana todistaa ja vahvistaa sen, että Herra tulee siirtämään syrjään, erottamaan pois seurakunnastaan lopunaikana sellaiset ihmiset, jotka ovat hylänneet Jumalan sanan totuuden ja korvanneet sen ihmisopeilla ja riivaajien valhevoiman vaikutuksilla. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Matt 13:
40 Niinkuin lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on tapahtuva maailman lopussa.
41 Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta,
42 ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.

Herran Jeesuksen opetuksessa Jumalan valtakunta tarkoittaa maan päällä vaeltavaa seurakuntaa, jotka ovat Jumalan armosta pelastettuja Jumalan valtakuntaan (Kuningaskunta), jotka saavat perintöosansa tulevassa Jumalan valtakunnassa, mutta vaeltavat vielä täällä maan päällä seurakuntana Herraa palvellen.

Lopunaikana (tämän maailmanajan lopussa) Jumala erottaa (siirtää syrjään) seurakunnastaan pois sellaiset ihmiset, jotka ovat pahennukseksi, tehden laittomuuden (toimivat vastoin Jumalan tahtoa ja Jumalan sanan totuutta) mukaisia tekoja. Jumala haluaa ja tahtoo, että valvoisimme tilaamme sekä rohkaisisimme toisiamme Jumalan armosta elämään ja kasvamaan uskossa Jumalan sanan totuuden mukaisesti.

Matt 13:

47 Vielä taivasten valtakunta on nuotan kaltainen, joka heitettiin mereen ja kokosi kaikkinaisia kaloja.

48 Ja kun se tuli täyteen, vetivät he sen rannalle, istuutuivat ja kokosivat hyvät astioihin, mutta kelvottomat he viskasivat pois.

49 Näin on käyvä maailman lopussa; enkelit lähtevät ja erottavat pahat vanhurskaista

50 ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.

Raamatun opetuksen mukaan sellaiset ihmiset tullaan siirtämään syrjään Jumalan seurakunnasta ja palvelutehtävistä, jotka lopunaikana tekevät laittomuutta (ovat kapinassa Jumalaa vastaan, opettaen vääriä oppeja, ihmisperinteitä, ottaneet vastaan valhehengen eksytyksen valhevoiman jne.). Kyse ei ole minun opetuksestani, eikä kenenkään ihmisen opetuksista, vaan Jumalan sanan opetuksesta, joka tämän asian määrittelee ja kertoo tapahtuvaksi tosiasiaksi lopunaikana. Jäljelle jää ne ketkä ovat Jumalan armosta arvostaneet Jumalan tahtoa ja uskoneet Jumalan sanan totuutta. Jokaisen uskovan ihmisen tulee olla pienellä paikalla (ansiottomana palvelijana), sillä Jumala tekee valinnan ihmisten väillä kuka saa perintöosansa Herralta ja kuka erotetaan pois Jumalan seurakunnasta lopunaikana. Ihminen ei päätä sitä, vaan Jumala ja tämän Hän on kertonut meille sanansa ilmoituksessaan etukäteen, että valvoisimme tilaamme sekä rohkaisisimme toinen toisiamme Jumalan armosta kasvamaan uskossa Herraan Jeesukseen totuuden rakkaudessa.

Raamatussa Herra Jeesus tuo esille selkeästi sen kuinka lopunaikana (tämän maailmanajan lopussa) Jumala siirtää syrjään ja erottaa pois seurakunnastaan sellaiset ihmiset, jotka eivät tee parannusta, vaan ovat kapinassa Jumalaa vastaan eläen laittomuudessa, vaikka he luulevatkin palvelevansa Jumalaa. On todella kauhistuttavaa, että Herran Jeesuksen sanojen mukaan monet totuudesta luopuneet uskovat ja sanan palvelijat joutuvat luopumuksensa tähden iankaikkiseen kadotukseen. Elämme vakavassa ajassa, sillä moni Herran Jeesuksen opetuslapsen nimeä kantava elää kapinassa Jumalaa vastaan, vaikka luuleekin palvelevansa elävää Jumalaa.

Kaikki uskovat kaikkialla, niin kirkkokuntien, herätysliikkeiden, uskonsuuntien ja niiden ulkopuolella olevat uskovat, jotka ovat luopuneet totuudesta tullaan siirtämään syrjään lopunaikana. Sellaiset uskovat saavat palvella lopunajan ennallistetussa seurakunnassa, jotka ovat olleet uskollisia Herralle ja näitä Herralle uskollisia Jumalan seurakunnan jäseniä löytyy Jumalan armosta niin kirkkokuntien, herätysliikkeiden, uskonsuuntien kuin niiden ulkopuolella olevista uskovista. Uskolliset tulevat seurakunnan ykseyteen lopunaikana, siitä kiitos ja kunnia Jumalalle. Osa syrjään siirretyistä ajautuu täysin ekumenian pauloihin ja osa jää pyörittämään "tyhjiä tynnyreitä" uskonsuuntiinsa ja osa menee maailman rientoihin, mutta kaikki uskolliset kootaan yhdeksi seurakunnaksi paikkakunnittain, niin kuin oli alussa helluntaipäivänä, kun tapahtui luvattu Hengen vuodatus.

Uuden Liiton Jumalan seurakunta on ollut olemassa aina näihin päivin asti, mutta Jumalan seurakunta on hajaannuksessa erilaisissa uskonsuunnissa sekä niiden ulkopuolella. Jumala siirtää syrjään pois langenneet palvelijat tässä lopunajassa esimerkiksi sillä tavalla, ettei Jumala enää anna siunaustaan ja voiteluaan Hänestä pois poikenneille ihmisille ja nämä ihmiset jatkavat toimintaansa edelleen uskonsuunnissaan tai niiden ulkopuolella luullen Jumalan olevan mukana heidän toiminnassaan, vaikka Herra ei ole mukana heidän toiminnassaan.

Ilm 2:5 Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja; mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta.

Jumalan Henki poistuu luopumuksen vallassa olevista uskonyhteisöistä ja ryhmittymistä, jotka eivät ole suostuneet tekemään parannusta ja tämän seurauksena Jumalalle uskolliset palvelijat jättävät tällaisen yhteyden. Jumala siirtää syrjään aina sellaisen, joka kapinoi Häntä vastaan eikä suostu tekemään parannusta, vaikkakin Jumala on myös pitkämielinen, mutta Jumalan asettaman rajan tullessa vastaan Hän siirtää syrjään ihmisen, joka ei suostu tekemään parannusta kapinastaan Jumalaa kohtaan. Jokainen totuuden rakkaudessa vaeltava uskova ihminen ymmärtää sen, että vaikka uppiniskainen eksyksissä oleva ihminen jatkaakin toimintaansa, vaikkakin ilman Jumalan voitelua ja siunausta, niin hänet on siirretty syrjään Jumalan toimesta ja hän jatkaa uskonnollista toimintaansa ei Pyhän Hengen voimassa, vaan sielullisuuden vallassa, joka on riivaajien viisautta. 

1 Tim 4:1 ¶ Mutta Henki sanoo selkiästi, että viimeisillä ajoilla muutamat luopuvat uskosta ja ottavat vaarin viettelevistä hengistä ja perkeleiden opetuksista, (Biblia 1776)

1 Tim 4:1 Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta ja seuraavat eksyttäviä henkiä ja riivaajien oppeja (Raamattu kansalle)

Matt 24:
10 Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan.
11 Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta.
12 Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.
13 Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.

Raamattu kertoo kuinka viimeisinä aikoina (lopunaikana) monet tulevat luopumaan ja lankeamaan pois uskosta, jopa niin että uskosta langenneet alkavat vihaamaan Herralle uskollisia Jeesuksen opetuslapsia. Lopunaikana uskosta pois luopuvat uskovat luulevat yhä palvelevansa Jumalaa, koska he pitävät riivaajien oppeja (perinteet ja väärät opit) ja eksyttävien riivaajahenkien toimintaa Jumalan työnä ja tekona.

Matt 24:12:ssa oleva sana laittomuus on kreikaksi anomia, joka on sanan nomos vastakohta (kreikan nomos on heprean vastine sanalle torah, laki - tarkoittaa Jumalan lakia ja opetusta). Herra Jeesus tarkoitti lopunaikana tapahtuvalla laittomuuden valtaan pääsyllä nimenomaan Jumalan sanan totuudesta luopumista. Herra Jeesus sanoi, että väärät profeetat nousevat lopunaikana eksyttäen monia ja näiden väärien profeettojen kautta tapahtuu laaja-alainen Jumalan sanan totuudesta luopuminen monien uskovien sydämissä, koska eksytyksen hengen ja väärien oppien vastaanottaminen kylmentää uskovan ihmisen rakkauden totuuteen ja valheeseen uskominen sokeuttaa ja kylmettää hänen sydämensä.  Herra vahvistaa Hänelle uskollisia Jumalan palvelijoita, niin että he Jumalan armosta kestävät vahvoina loppuun asti uskoessaan Herraan Jeesukseen totuuden rakkaudessa.

2 Tess 2:
7 Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää,
8 niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,
9 tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä
10 ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.
11 Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,
12 että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.
13 ¶ Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sentähden että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen.
14 Siihen hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta, omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden.

Lopunaikana Jumala sallii väkevän eksytyksen vaikutuksen maan päällä, joka tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla, tunnusteoilla ja ihmeillä. Tämä eksytys kohtaa vääryyden viettelyksillä kaikkia niitä, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät vastaan ottaneet rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. He eivät uskoneet totuuteen, koska olivat mielistyneet vääryyteen. Lopunaikana Raamatun uskosta pois lankeavat ihmiset puhuvat kyllä Jumalan rakkaudesta ja armosta, mutta ei Jumalan sanan totuuden mukaisesti. He vääntävät vääräksi evankeliumin suoran totuuden tien sekä Raamatun sanan totuuden opetuksen ja siksi he eivät voi enää pelastua ja joutuvat kadotukseen. Minä en ole ketään tuomitsemassa kadotukseen, mutta Raamattu, Jumalan sana sanoo selvästi, että lopunaikana monet Raamatun uskosta luopuneet ihmiset joutuvat kadotukseen. Raamattu vahvistaa tämän monta kertaa ja myös Herra Jeesus kertoi tämän asian.

Mitkä asiat ovat sellaisia, jotka voivat olla johdattamassa pois pelastuksesta lopunajan luopumuksen pyörteissä? Valhe-evankeliumin uskominen tuottaa kadotustuomion. Ekumeniaan osallistuvat tahot joutuvat hyväksymään ja pitämään veljinään ja sisarinaan sellaisia ihmisiä, jotka julistavat valhe-evankeliumia. Ekumeniassa mukana olevat uskovat ovat iankaikkisen kadotuksen kuoleman vaarassa elleivät he tee parannusta ja hylkää ekumeniaa.

Ylpeyden hengen tuottama kirkollinen ihmisperinteeseen perustuva Raamatun vastainen opetus pyrkii eksyttämään nykyään monia uskovia, niin että he hylkäävät Jumalan sanan totuuksia ja vastaanottavat korkeakirkollista teologiaa, joka opettaa ihmisten perinteiden tuovan pelastuksen. Tällaiseen valheelliseen teologiaan eksynyt uskova voi ajautua pois pelastuksesta hyväksyessään Jeesuksen pelastuksen rinnalle ihmistekoisen perinteen mukaisen pelastustien ellei hän tee parannusta Jumalan armosta. 

Äärikarismaattisuudessa (Torontolaisuus, uusapostolinen liike, menestysteologia, Kingdom Dominion, The Latter Rain movement, hautavoitelu, kuolleiden ruumiiden kautta haettu voitelu jne.)  vaikuttaa valhehenkien manifestaatioita ja vääriä oppeja, joihin osallistuminen ja osallisuus voi johtaa pelastuksen menettämiseen ellei tee niistä parannusta. Osallisuus valhehenkeen ja valhehengen manifestaatiota eteenpäin levittävä on todellakin iankaikkisen kadotuksen vaarassa, ellei tee siitä parannusta ja hylkää osallisuutta valhehenkeen.

Nykyään väärät profeetat ovat saaneet eksytettyä myös vapaissa suunnissa monia uskovia hyväksymään naisvanhimmat ja naisjohtajuuden seurakunnassa, joka on röyhkeää kapinaa Jumalaa kohtaan sekä Jumalan asettamaa paimenuutta vastaan. Silloin kun seurakunta luopuu Herran asettamasta paimenuudesta, niin sellainen seurakunta ei ole enää kuuliainen Jumalalle eikä Jeesuksen paimenuuden alaisena, vaan tekee mitä ihminen itse tahtoo ja haluaa. Naisvanhinten ja naisjohtajien hyväksyminen ei välttämättä johda, mutta voi olla johdattamassa uskovia pois pelastuksesta, koska sellainen seurakunta, joka syrjäyttää ja hylkää Jumalan asettaman paimenuuden seurakunnassa alkaa yleensä myös pikkuhiljaa koko ajan enemmän hyväksymään kaikenlaisia muita vääriä oppeja ja harhaoppeja seurakunnan keskuudessa, koska se kuuntelee lihan ääntä ja hylkää Herran opetuksen sekä kehotuksen parannuksentekoon. Naisjohtajuuden hyväksymisestä tulee tehdä parannus, sillä se on vakava väärä oppi sekä kapinaa Jumalan asettamaa paimenuutta vastaan.

Yksikään uskova ihminen ei voi toimia tuomarina jakaen taivaspaikkoja tai kadotustuomioita, mutta jokainen uskova ihminen saa sanoa Jumalan kertovan sanassaan kaikille ihmisille, että miksi ja mistä syistä Jumala armahtaa pelastuksen armolla tai tuomitsee kadotukseen. Me emme tuomitse ketään, vaan kerromme kuka tuomitsee ja miksi.

Ef 2:
 ¶ mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut,
5 on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa-armosta te olette pelastetut-
6 ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa,
7 osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa.
8 Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta-se on Jumalan lahja-
9 ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.
10 Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.

Tiit 3:
4 Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi,
5 pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta,
6 jonka Hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta,
7 että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan.
8 Tämä sana on varma, ja minä tahdon, että sinä näitä teroitat, niin että ne, jotka Jumalaan uskovat, ahkeroisivat hyvien tekojen harjoittamista. Nämä ovat hyviä ja hyödyllisiä ihmisille.

Emme voi pelastua hyvien tekojen ja vanhurskaudessa tekemiemme tekojen kautta ja ansiosta, koska me olemme Jumalan armosta pelastettuja, sillä pelastus on Jumalan lahja Herran Jeesuksen veressä ja sovitustyön tähden. Emme voi asettaa uskon tekoja pelastuksemme perustaksi, mutta kun olemme pelastuneet Jumalan armosta, niin pelastuksen seuraamuksena alamme ahkeroimaan hyvien tekojen harjoittamista sekä kasvamaan uskossa Herraan Jeesukseen rakkaudesta totuuteen. Jos luotamme uskossa tekemiimme tekoihin ja perustamme pelastuksen ihmisen tekoihin, emmekä Herran Jeesuksen sovitustyöhön, niin silloin astumme omavanhurskauden tielle, joka johtaa iankaikkiseen kadotukseen, koska pelastus on yksin Jumalan armosta Jeesuksen veressä ja sovituksessa.

Emme voi pelastua uskon tekojen kautta, mutta voimme menettää pelastuksen uskomalla valhe-evankeliumia sekä tulemalla osallisiksi riivaajahenkien valhevoiman manifestaatioihin tai jos elämme vääryydessä vääristäen Jumalan sanan totuutta, emmekä halua tehdä näistä parannusta. Emme voi pelastua uskon tekojen kautta, mutta voimme menettää pelastuksen tekemällä vääryyden ja synnin tekoja, jos emme tee niistä parannusta.

Jaak 5:
19 Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja hänet joku palauttaa,
20 niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden.

Meidän tulee ymmärtää, että kuka tahansa meistä voi joutua kavalan eksytyksen kohteeksi, jos emme valvo tilaamme. Toki Jumala on meidän puolellamme ja auttaa meitä ettemme eksyisi, mutta Raamatun sanan mukaan on mahdollista eksyä ja siksi tuleekin valvoa ja hakeutua sellaisten uskovien yhteyteen, jotka rakastavat Herraa Jeesusta totuudessa.

Jos joku on joutunut eksytyksen uhriksi, niin eksytyksen paljastamisen tarkoitus ei ole syyttää ja hyökätä eksyneen kimppuun, vaan sävyisästi totuuden rakkaudessa kehottaen auttaa häntä tekemään parannusta vääristä opeista ja oallisuudesta riivaajahenkien manifestaatioihin. Varoituksen sana ja kehotus parannukseen ei ole toisen tuomitsemista, vaan Raamatullinen toimenpide rakkaudesta totuuteen ja lähimmäiseen, jonka kautta pyritään palauttamaan totuudesta eksynyt ihminen takaisin totuuden tielle. Todellinen totuuden rakkaus on sävyisä, eikä halua lähimmäisensä eksyvän, vaan haluaa palauttaa hänet eksymyksensä tieltä takaisin totuuden tielle, joka voi pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden. Kyse ei ole tuomitsemisesta, vaan Jumalan suuresta rakkaudesta eksynyttä kohtaan, että hän parannuksenteon kautta hylkäisi eksymyksensä ja pääsisi todelliseen Jumalan lasten vapauteen, joka on totuuden rakkauden tie uskossa Herraan Jeesukseen.

 

Petri Paavola 18.3.2018

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker