Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Jumala tekee täydellisiä tekojaan myös opetuslasten kautta

Lukiessani Raamattua muutama päivä sitten sydäntäni jäi puhuttelemaan Markuksen evankeliumin kahdeksannen luvun alkujakeet. Jumalan teot ja ihmeet ovat aina täydellisiä. Jumala tekee täydellisiä tekojaan myös Herran Jeesuksen opetuslasten kautta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

Mark 8:
1 ¶ Niinä päivinä, kun paljon kansaa taas oli koolla eikä heillä ollut mitään syötävää, kutsui hän opetuslapsensa tykönsä ja sanoi heille:
2 "Minun käy sääliksi (σπλαγχνίζομαι - splankhnidzomai) kansaa, sillä he ovat jo kolme päivää olleet minun tykönäni, eikä heillä ole mitään syötävää.
3 Ja jos minä lasken heidät menemään syömättä kotiinsa, niin he nääntyvät matkalla; sillä muutamat heistä ovat tulleet kaukaa."

Markuksen evankeliumin kahdeksas luku kertoo Jeesuksen tekemästä ruokkimisihmeestä, kun Hän ruokki opetuslastensa antamien seitsemän leivän kautta noin neljätuhatta ihmistä. Splankhnidzomai on kreikankielen voimakkain sääliä tarkoittava sana. Kun Herra Jeesus koki sääliä nälässä olevaa kansaa kohtaan, niin kyse oli todella voimakkaasta myötätunnosta ja armahtavaisuudesta, jota Herra Jeesus tunsi sydämessään nälkää näkeviä kohtaan. Herra Jeesus ei halunnut kansan nääntyvän nälkään.

Kun luin tätä kohtaa Raamatusta, niin koin kuinka tässä on myös vertauskuvallista opetusta siitä kuinka Herra Jeesus ei ainoastaan ravitse meitä luonnollisesti ruuan kautta, sillä Hän haluaa täyttää myös hengellisen nälän tarpeemme, jos sydämessämme haluamme tulla ravituksi Jumalan sanan totuuden kautta.

Mark 8:
4 Niin hänen opetuslapsensa vastasivat hänelle: "Mistä täällä erämaassa kukaan voi saada leipää näiden ravitsemiseksi?"
5 Hän kysyi heiltä: "Montako leipää teillä on?" He sanoivat: "Seitsemän".

Raamatun vertauskuvallisen opetuksen mukaan erämaa kuvaa myös synnin hallitsemaa tilaa tässä maailmassa, jossa ei ole ihmiselle "hengellistä ravintoa", vaan pelkkää kuumuutta, joka kuihduttaa ja tuo kuoleman ihmiselle. Synnin erämaassa ihmisvoiman kautta ei voi saada aikaan hengellistä ravintoa, Jumalan sanan totuutta ja Pyhän Hengen hedelmää.

Erämaassa ei ollut ravintoa kansalle, joka oli ollut Jeesuksen luona jo kolmen päivän ajan. Kun opetuslapset ihmettelivät, että mistä kansa saisi leipää, sillä eihän erämaassa ole leipää ja ravintoa, niin Herra Jeesus kysyi opetuslapsiltaan kuinka monta leipää heillä oli. Opetuslapset vastasivat sanoen seitsemän.

Raamatussa seitsemän on täydellisyyden luku, joka kertoo Jumalan täydellisistä teoista. 1 Moos 1:1, eli Raamatun ensimmäisessä jakeessa on hepreaksi seitsemällä sanalla sanottu se kun Jumalan loi alussa taivaat ja maan. Psalmi 12:6 (12:7) sanoo kuinka Herran sanat ovat selkeitä sanoja, hopeata, joka kirkkaana valuu sulattimesta maahan, seitsenkertaisesti puhdistettua. Jumalan sanan totuus on täydellistä, joka kertoo myös Jumalan täydellisistä teoista, joissa aina yhdistyvät Jumalan rakkaus ja totuus.

VT:n aikana ylimmäisen papin piti teurastaa kansan syntiuhriksi vuohipukki, jonka verta piti pirskottaa seitsemän kertaa armoistuimelle ja armoistuimen eteen (3 Moos 16 luku), joka oli vertauskuvaa Herran Jeesuksen täydellisestä syntiuhrista, Hänen verensä ja kuolemansa kautta syntien anteeksisaamiseksi.

Herran Jeesuksen opetuslapsilla oli seitsemän leipää, joka kertoo Jumalan täydellisistä teoista. Jumala antaa Herran Jeesuksen opetuslapsille valmiudet tehdä Jumalan täydellisiä tekoja, joita he eivät tee itsessään, sillä Jumala tekee ne Herran Jeesuksen opetuslasten kautta. Se mitä Herran Jeesuksen opetuslapsilla on, niin Jumalan johdatuksessa Jumala johdattaa heidät tekemään Jumalan täydellisiä tekoja. Uskova ihminen ei itsessään ole täydellinen, eikä tule täydelliseksi tässä maailmanajassa, mutta hän voi tehdä täydellisiä tekoja uskossa totuuteen ja rakkauteen Herrassa Jeesuksessa.

Mark 8:
6 Silloin hän käski kansan asettua maahan. Ja hän otti ne seitsemän leipää, kiitti, mursi ja antoi opetuslapsillensa, että he panisivat ne kansan eteen. Ja he panivat.
7 Heillä oli myös joitakuita kalasia; ja siunattuaan ne hän käski panna nekin kansan eteen.
8 Niin he söivät ja tulivat ravituiksi. Sitten he keräsivät jääneet palaset, seitsemän vasullista.
9 Ja heitä oli noin neljätuhatta. Ja hän laski heidät luotansa.

Opetuslasten tuli antaa ne seitsemän leipää Herralle Jeesuksella, joka kiitti, mursi ja antoi ne opetuslapsilleen. Heillä oli myös joitakuita kalasia, jotka Herra Jeesus siunasi ja käski antaa kansalle. Kansa, kaiken kaikkiaan noin neljätuhatta ihmistä tuli ravituksi seitsemän leivän ja muutaman kalasen kautta, jotka Herran Jeesuksen kädessä ja kosketuksessa enentyivät, niin että ne todellakin riittivät kaikelle neljälle tuhannelle ihmiselle. Jäljelle jäänyttä ruokaa kertyi seitsemän vasullista (koria). Jäljelle jäänyt määrä seitsemän koria vahvisti sen, että kyseessä oli Jumalan täydellinen teko, Jumalan ihme.

On todella tärkeätä ymmärtää, että se kaikki mitä meillä on fyysisesti tai hengellisesti voivat muuttua Jumalan täydellisiksi teoiksi, kun ja jos luovutamme ja annamme sen Herralle Jeesukselle ja annamme Hänen tehdä täydelliset tekonsa meidän kauttamme. Miten annat kaiken sen Jumalalle mitä sinulla on? Etsi ensin Jumalan valtakuntaa ja Jumalan vanhurskautta ja rakasta Jumalaa toimien uskon kuuliaisuudessa sen mukaan mihin saakka olet saanut kasvaa Jumalan armosta. Näin suostut siihen mihin Jumala johdattaa sinua ja mitä Hän haluaa tehdä sinun kauttasi, ja sen jälkeen tulet näkemään Jumalan täydellisiä tekoja elämässäsi.

Mark 8:
10 ¶ Ja kohta hän astui opetuslapsineen venheeseen ja meni Dalmanutan seuduille.
11 Ja fariseukset lähtivät sinne ja rupesivat väittelemään hänen kanssaan ja vaativat häneltä merkkiä taivaasta, kiusaten häntä.
12 Niin hän huokasi hengessään ja sanoi: "Miksi tämä sukupolvi vaatii merkkiä? Totisesti minä sanon teille: tälle sukupolvelle ei anneta merkkiä."
13 Ja hän jätti heidät ja astui taas venheeseen ja lähti pois toiselle rannalle.

Farisealaisuus on uskonnollisuutta, joka pyrkii väittelemään totuuden kanssa (Jeesusta vastaan), eikä etsi totuutta, vaan vaatii aina merkkiä taivaasta (ihmeitä ja tunnustekoja) voidakseen uskoa. Farisealaisuus pyrkii kumoamaan Jumalan sanan totuuden ihmisten uskonnollisten perinteiden kautta. Farisealaisuudessa yhdistyvät uskonnollisten ihmisoppien ja perinteiden noudattaminen sekä ihmeiden tavoitteleminen. 

Matteuksen evankeliumissa (luku 12:38-41) muutamat kirjanoppineet ja fariseukset tahtoivat nähdä Jeesukselta merkin (ihmeen). Herra Jeesus sanoi, ettei tämä paha ja avionrikkoja sukupolvi saa muuta merkkiä kuin profeetta Joonaan merkin. Profeetta Joonan merkillä Herra Jeesus tarkoitti sitä, kun Joona oli meripedon (luultavasti valas) vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin myös Herra Jeesus oli maan povessa kolme päivää ja kolme yötä.

Joonan merkki on evankeliumi Herrasta Jeesuksesta. Herran Jeesuksen veri ja kuolema tuo syntien anteeksiantamuksen jokaiselle, joka uskoo Herraan Jeesukseen. Farisealaisuus ei etsi syntien anteeksiantamusta ja sitä kautta tulevaa todellista elämää Herrassa Jeesuksessa, vaan pyrkii etsimään ihmeitä ja merkkejä sekä haluaa noudattaa uskonnollisia perinteitä ja ihmisoppeja, halveksuen Jumalan sanan totuutta. Farisealaisuuden "totuus" on perinteitä ja ihmisoppeja, eli valheita ja vääriä oppeja, joiden puolesta fariseukset kiivailevat "henkeen ja vereen" asti.

Mark 8:
14 Ja he olivat unhottaneet ottaa mukaansa leipää, eikä heillä ollut muassaan venheessä enempää kuin yksi leipä.
15 Ja hän käski heitä sanoen: "Varokaa ja kavahtakaa fariseusten hapatusta ja Herodeksen hapatusta".
16 Niin he puhuivat keskenään siitä, ettei heillä ollut leipää.
17 Kun Jeesus huomasi sen, sanoi hän heille: "Mitä puhutte siitä, ettei teillä ole leipää? Ettekö vielä käsitä ettekä ymmärrä? Onko teidän sydämenne paatunut?
18 Silmät teillä on, ettekö näe? Ja korvat teillä on, ettekö kuule? Ja ettekö muista:
19 kun minä mursin ne viisi leipää viidelletuhannelle, kuinka monta vakan täyttä palasia te keräsitte?" He sanoivat hänelle: "Kaksitoista".
20 "Ja kun minä mursin ne seitsemän leipää neljälletuhannelle, kuinka monta vasun täyttä palasia te keräsitte?" He sanoivat: "Seitsemän".
21 Niin hän sanoi heille: "Ettekö vieläkään ymmärrä?"

Herra Jeesus käski opetuslapsiaan varomaan fariseusten ja kuningas Herodeksen hapatusta. Kun Herra Jeesus mainitsi Herodeksen hapatuksen, niin Hän tarkoitti sillä saddukeusten hapatusta. Saddukeukset suosivat kuningas Herodeksen hallintoa ja Herodes oli mielistynyt saddukeuksiin. Kuningas Herodes hallitsi Juudeassa roomalaisten avustuksella. Herodes oli roomalaisten ystävä. Saddukeukset olivat Herodeksen suosiossa ja siitä syystä myös saddukeukset toimivat halukkaasti yhteistyössä Rooman miehittäjän hallinnon alaisena. Saddukeukset pitivät ihmisten luonnollisten halujen ja tarpeiden tyydyttämistä kaikkein tärkeimpänä asiana, sillä he etsivät vain sitä mikä miellyttää ihmisen lihan mieltä. Tästä syystä Herra Jeesus sanoi varokaa Herodeksen hapatusta, joka kuitenkin tarkoitti saddukeusten hapatusta, joka tulee esille Matteuksen evankeliumin luvusta kuusi, jossa kerrotaan samasta asiasta kuin Markuksen evankeliumin luvussa kahdeksan:

Matt 16:
4 Tämä paha ja avionrikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin Joonaan merkki." Ja hän jätti heidät ja meni pois.
5 ¶ Kun opetuslapset saapuivat toiselle rannalle, olivat he unhottaneet ottaa leipää mukaansa.
6 Ja Jeesus sanoi heille: "Varokaa ja kavahtakaa fariseusten ja saddukeusten hapatusta".
7 Niin he puhuivat keskenään sanoen: "Emme ottaneet leipää mukaamme".
8 Mutta kun Jeesus sen huomasi, sanoi hän: "Te vähäuskoiset, mitä puhutte keskenänne siitä, ettei teillä ole leipää mukananne?
9 Ettekö vielä käsitä? Ja ettekö muista niitä viittä leipää viidelletuhannelle ja kuinka monta vakallista otitte talteen,
10 ettekä niitä seitsemää leipää neljälletuhannelle ja kuinka monta vasullista otitte talteen?
11 Kuinka te ette käsitä, etten minä puhunut teille leivästä? Vaan kavahtakaa fariseusten ja saddukeusten hapatusta."
12 Silloin he ymmärsivät, ettei hän käskenyt kavahtamaan leivän hapatusta, vaan fariseusten ja saddukeusten oppia.

Fariseukset olivat juutalaisten uskonnolliskansallinen puolue. Fariseusten päätehtävänä oli vanhinten perinnäissääntöjen noudattaminen koskien jokapäiväistä elämää, jossa fariseusten tuli noudattaa perinnäissääntöjä pienempiä yksityiskohtia myöten. Fariseukset eivät kunnioittaneet Jumalan sanan totuutta, vaan vanhinten laatimia perinnäissääntöjä, jonka he sanoivat perustuvan Jumalan sanaan, mutta joka ei kuitenkaan perustunut Jumalan sanan totuuteen, vaan ihmisten perinteisiin, jonka kautta he kumosivat Jumalan sanan totuuden opetuksen. 

Saddukeukset olivat sitä mieltä, että Jumalan lakia ei saanut korostaa ja sen tähden he itse opettivat ja korostivat ihmisten luonnollisten ja maallisten arvojen tärkeyttä. Saddukeukset taistelivat farisealaisuutta vastaan, sillä saddukeukset eivät halunneet uskoa farisealaisuuden "lain vaatimuksia". Saddukeukset pitivät vastenmielisenä ajatusta, että ihmisen tulisi palvella Jumalaa lain kautta koko hänen elämänsä ajan. Saddukeusten käsitys elämästä ja Jumalan palvelemisesta perustui heidän opetukseensa ja käsitykseensä, jonka mukaan ihmisten tuli elää lihansa halujen, nautintojen ja toiveiden mukaisesti. Saddukeukset korostivat ihmisen vapaata tahtoa, jolla he ymmärsivät sitä, että ihmisen tulisi elää, niin kuin hän itse haluaa.

Kun Raamattu puhuu Jumalan täydellisistä teoista uskon kautta Herraan Jeesukseen (Mark 8, Matt 16), niin samassa yhteydessä Raamattu kehottaa varomaan fariseusten ja saddukeusten opetuksia ja käsityksiä. Miksi Raamattu varoitti tässäkin yhteydessä fariseusten ja saddukeusten opeista? Jos Herran Jeesuksen opetuslapsi ei valvo omaa tilaansa ja rakasta Herraa Jeesusta totuudessa, niin hän eksyy joko farisealaisen uskonnollisen tradition ja ihmisperinteiden uskomusten uhriksi tai sitten hän on vaarassa eksyä saddukealaiseen oppiin, jonka mukaan ihmisen tulee elää omia haluja ja toiveita seuraten.

Valheeseen perustuva rakkaus eksyttää ihmisen uskomaan uskonnollisia ihmisoppeja ja perinteitä, jotka ovat turhaa Jumalan palvelemista. Silloin kun ihminen rakastaa itseään, ei Jumalaa, niin se eksyttää hänet lihalliseen elämään, jossa ihmisen palvonnan keskipisteenä on ihmisen luonnolliset himot ja halut.

On todella tärkeää, että Herran Jeesuksen opetuslapsi rakastaa Herraa Jeesusta totuudessa sekä muistaa ja luottaa siihen, että Jumala tekee yhä jatkuvasti täydellisiä tekojaan myös opetuslastensa kanssa.

Raamattu sanoo Herran Jeesuksen murtaneen viisi leipää viidelletuhannelle ihmiselle, josta jäi jäljelle kaksitoista koria. Kaksitoista on Israelin lasten sukukuntien määrä ja tämä tarkoittaa sitä, että kun Herra Jeesus tekee täydellisiä tekojaan, niin Hän pitää samalla huolta opetuslastensa hengellisistä ja maallisista tarpeista. Jumalan hyvä huolenpito niitä kohtaan, jotka ovat Hänelle uskollisia perustuu Herran Jeesuksen sovitustyöhön, Hänen vereensä ja kuolemaansa syntien anteeksisaamiseksi, jonka kautta saadaan lahjaksi myös Jumalan lapseus.


Linkkisuositukset:
kotipetripaavola.com/ jumalan vaikuttama rakkaus
kotipetripaavola.com/ papisto joka kumoaa Jumalan sanan

 

Petri Paavola 5.7.2019

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769 


 

 

 

eXTReMe Tracker