Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Jeesuksen Jumaluus ja ihmisyys pelastuksen perustana

 

Patrick Tiaisen opetuksessa on vakavia puutteita koskien Raamatullisen pelastuksen perustuksia. On kyse todella vakavasta asiasta. Vajavaisuuteni tähden pyydän sinua tutkimaan ja koettelemaan kirjoitukseni Raamatun sanan avulla rukouksen kera.

Patrickin suurin ongelma koskien Jeesuksen Jumaluutta on siinä ettei hän ymmärrä Jeesuksen olleen Jumala ja tehneen ihmeitä Jumaluudesta käsin olleessaan ihmiskehossa täynnä Pyhää Henkeä. Raamatusta näemme selkeästi, että Jumalan täytyi tulla ihmiseksi, eli olla koko ajan 100% Jumala ja 100% ihminen (tosi Jumala ja tosi ihminen) voidakseen sovittaa syntimme kertakaikkisesti yhdellä ainoalla iankaikkisella uhrilla iankaikkisen Hengen kautta.

Jos Jeesukselta tiputtaa pois Jumaluuden jossakin kohtaa, niin se vaikuttaa suoraan siihen, ettei Raamatullisen pelastuksen perustukset täyty, koska Jeesuksen täytyi olla koko ajan 100% Jumala (tehdä kaikki Jumalana ja Jumaluudesta käsin) sekä 100% ihminen. Jos Jeesus olisi ollut jossakin kohtaa vain pelkkä ihminen, eikä yhtä aikaa toiminut Jumaluudesta käsin, eli ollut Jumala, niin Hän ei olisi kelvannut syntiuhriksi sovittamaan syntejä.

Room 5:
18 Niinpä siis, samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi;
19 sillä niinkuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi.

Hebr 9:14 kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!

1 Tim 2:
4 joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.
5 Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus,
6 joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa,

Fil 2:

6 joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen,

7 vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen;

8 hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti.

 

Raamattu opettaa pelastuksen perustuksen olevan siinä, että Jeesus teki kaikessa täydellisesti Jumalan tahdon (eli maan päällä täydellisen elämän, ollen synnitön) ollen täysin kuuliainen Isälleen. Tämän seurauksena pelastuksen perustuksen edellytys on Jumalan tuleminen ihmiseksi, niin että Herra Jeesus toimi kaikissa tilanteissa Jumalana, eli Jumaluudesta käsin ja yhtä aikaa ihmisenä.

 

Herralla Jeesuksella oli koko ajan Jumalan muoto, mutta Hän ei ollut Jumalan kaltainen siinä mielessä, koska Hän tuli ihmiseksi ja Hänellä oli ihmiskeho, jossa Hän oli koko ajan Jumala ja toimi Jumaluudesta käsin. Jumala on iankaikkinen Henki ja koska Jeesus (Sana) tuli lihaksi (ihmiseksi), niin tässä suhteessa Hän ei ollut Jumalan kaltainen, vaikka Hän olikin Jumala koko ajan.

 

Raamattu sanoo, että Jeesuksella oli koko ajan Jumalan muoto ja Hän tuli ihmiseksi omaten Jumalan muodon ja näin Hän Jumalana ja ihmisenä nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen ristiin kuolemaan asti. Edellä oleva on sama asia kuin sanoisi, että ristin pelastuksen ja syntien sovituksen perusta on voimassa vain silloin kun Jeesus teki kaiken maan päällä Jumalana, eli Jumaluudesta käsin, ollen ihminen täynnä Pyhää Henkeä.

 

Filippiläiskirjeen toinen luku opettaa, että ristin pelastukseen tarvitaan Jeesuksen Jumalana oleminen ja että Hän toimi kaikessa Jumaluudesta käsin sekä oli samalla ihminen.  Tämän tähden Raamatun opetuksen perusteella voimme sanoa että väärä evankeliumi ei anna Jeesukselle täyttä Jumaluutta, eikä usko Jeesuksen olleen koko ajan maan päällä Jumala ja toimineen Jumaluudesta käsin.

 

Patrick Tiainen kirjoitti kirjoituksen oikaisu uskonsana.com sivuston blogiin 9.7.2016, jossa hän tuo esille ettei Jeesus tehnyt ihmeitä Jumalana. Jeesus seminaarissa 1.2.2016 Patrick Tiainen sanoi ettei Jeesus voinut muuttaa kiviä leiviksi, koska se olisi ollut luova työ ja materian muutos, jonka vain Jumala voi tehdä. Herra Jeesus teki ensimmäisen ihmeensä muuttaen veden viiniksi, joka oli luova työ, materian muutos ja luomisen ihme. Veden muuttaminen viiniksi ensimmäisenä ihmeenä oli todistus Jeesuksen Jumaluudesta ja siitä, että Hän teki kaiken Jumaluudesta käsin, koska Hän on Jumala, joka tuli lihaksi.

 

Room 10:9 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;

 

Aam 4:13 Sillä katso: hän on se, joka on tehnyt vuoret ja luonut tuulen, joka ilmoittaa ihmiselle, mikä hänen aivoituksensa on, joka tekee aamuruskon ja pimeyden ja joka kulkee maan kukkulain ylitse-Herra, Jumala Sebaot, on hänen nimensä.

 

Patrickin opetuksen iso ongelma on siinä, että Raamatun opetuksen mukaan hän opettaa toista evankeliumia, koska Hän ei usko Jeesuksen tehneen ihmeitä Jumalana, eli Jumaluudesta käsin. Raamattu opettaa pelastukseen liittyen, että Jeesus tulee tunnustaa Herraksi, joka on sama asia kuin tunnustaa Jeesus Jumalaksi, sillä Herra ja Jumala on Raamatussa sama asia. Jos emme pidä Jeesusta Jumalana koko ajan, vaan riisumme Häneltä Jumaluuden pois jossakin kohtaa, emmekä usko Hänen tehneen ihmeitä Jumaluudesta käsin, niin emme julista Raamatun evankeliumia, vaan toista evankeliumia, eli väärää evankeliumia, jonka voimanlähteenä on riivaajahenkien valhevoima.

 

Lähestykäämme edelleenkin sävyisyydessä ja rakkauden ja totuuden Hengessä Patrick Tiaista ja ihmisiä, jotka uskovat samoja vääriä opetuksia kuin Patrick. Rukoilkaamme sydämissämme heidän puolestaan, että he löytäisivät totuuden. Samoin olkaamme avoimia myös sille, että meilläkin (myös minulla) voi olla sokeita pisteitä, joiden kautta olemme tekemisissä väärien opetusten kanssa joillakin alueilla. Saakoon Herra Jeesus johdattaa meitä tahtonsa ja totuutensa tiellä Pyhän Hengen vaikuttaman rakkauden ja armollisuuden kautta. Antakaamme Herran Jeesuksen puhdistaa ja ojentaa meitä niissä kohdissa missä väärällä tavalla rakennamme uskoa Herraan Jeesukseen.

 

 

Patrickin blogikirjoitus oikaisu:
Jeesus teki ihmeitä Jumalana

 

Aiheeseen liittyviä muita linkkejä:
Kokkolan Uskon Sana seurakunta
Kokkolan Uskon Sana seurakunta osa 2
Kokkolan Uskon Sana seurakunta osa 3
Patrick Tiaisen opetuksista
Te tulette niin kuin Jumala tietämään

 

Petri Paavola

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
uskonsana.com/oikaisu


 


 

 

 

eXTReMe Tracker