Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Kaatumisilmiöt tarkastelussa

Viime vuosikymmeninä kaatumisilmiöt ovat lisääntyneet uskovien keskuudessa. Monet tavoittelevat "kaatamisen lahjaa" sekä osa tavoittelee kaatumista, "Pyhän Hengen kokemuksena ja vaikutuksena".

Kirjoitukseni herättää varmasti hyvin voimakkaita tunteita puolesta ja vastaan. Tarkoitukseni ei ole lyödä ketään, ei kiihottaa ketään toista ihmistä vastaan. Pyrkimykseni ja päämääräni on tutkia aihetta Raamatun sanan valossa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan todistuksen kautta.

Kirjoitukseni tarkoituksen ja kokonaisopetuksen ymmärtämiseksi on tärkeää, että luet koko kirjoituksen läpi. Jos tarkastelet palapeliä muutamien palojen kautta näkemättä kaikkia paloja paikallaan, niin et voi tietää mitä palapeli esittää ja saat vääristyneen mielikuvan siitä mitä palapelin pitäisi esittää. Sama koskee tätä kirjoitusta, jos et lue sitä kokonaan, niin saat vääristyneen kuvan siitä mitä kirjoituksessa sanotaan ja opetetaan.

 

Sisällys:
Kaatoivatko Herra Jeesus ja apostolit ihmisiä?
Valhe jossa Jumalan sanotaan toimivan yli Kirjoitusten
Kaatuminen Raamatussa
- Herraa vastaan kapinoivat kaatuvat selälleen
- Kavaltaja Juudas joukkoineen kaatuu taaksepäin
- Raamattu kertoo miten Jumala toimii ja vaikuttaa
- Aabraham kaatui kasvoilleen Herran eteen
- Mooses kumartui eteenpäin rukoilemaan Jumalaa
- Mooses ja Aaron kaatuivat kasvoilleen maahan
- Esra ja kansa kumartui maahan Herran eteen
- Hesekiel kaatui kasvoilleen Herran eteen
- Daniel kaatui kasvoilleen maahan Herran eteen
- Johanneksen kokemus
- Opetuslapset kaatuivat maahan kasvoilleen Herran eteen
- Herra Jeesus kaatui kasvoilleen Getsemanessa
- Jumalan enkelit kaatuivat kasvoilleen Jumalan eteen
- Paavalin kokemus
- Eteenpäin kaatuminen
- Jeesus koskettaa ja riivaajahenki kaataa maahan
- Onko Jumala muuttanut toimintatapaansa ilmoittamatta siitä kansalleen?
Kundalinivoiman ilmenemismuotoja
Kundalinivoiman soluttautuminen seurakuntaan
- Eläinäänet
- Pakkoliikkeet ja kouristelu
- Maahan kaatuminen
- Sielullisuus
- Haureuden henki
- Ilmiöt syrjäyttivät Jumalan sanan
- Helluntaipäivä
- Kuningas Saul
Kundalinivoiman eksytys seurakuntien sisällä
- Kundalinivoiman herääminen
- Kundalinivoiman vahingolliset vaikutukset seurakunnassa
- Pyhän Hengen korottaminen
- Nauru ja eläinäänet
- Haureuden henki
- Kaatumisen tavoitteleminen
- Henkioppaat näyt ja sairasten paraneminen
- Väärä tulkinta Jooelin kirjan toisesta luvusta
- Raamatullisen koettelun estäminen
- Jeesuksen nimen käyttäminen eksytyksissä
- Ei evankeliumia keskipiste ihmeissä
- Parannuksenteko
Lopunajan väärät profeetat
Raamatullinen evankeliumi ja Pyhän Hengen toiminta
- Hengen hedelmä
- Jumalan kunnioitus
- Armolahjat
- Loppusanat


 

Kaatoivatko Herra Jeesus ja apostolit ihmisiä?

Onko Raamatussa yhtään kohtaa, jossa Herra Jeesus tai apostolit asettivat ihmisiä rukousjonoihin kaataen heitä kiinniottajien käsivarsille? Ei ole. Kaatumisilmiöihin kuuluu usein (ei aina) pakkoliikkeitä (kouristelua, kehon vääntelyä, eläinääniä, hillitöntä naurua jne.) Koska Raamattu ei opeta tästä ilmiöstä yhtään mitään, niin on aiheellista kysyä mistä on kysymys.

Monet jotka puolustelevat kaatamista ja kaatumista ja siinä esiintyviä ilmiöitä sanovat, että näitä ilmiöitä ei esiinny Raamatussa, koska Herra Jeesus sanoi Hänen opetuslapsiensa tekevän suurempia tekoja mitä Herra Jeesus teki. Heidän mielestään kaatumisessa tapahtuvat ilmiöt ovat osoitus näistä suuremmista teoista.

Edellä oleva puolustuspuhe on täysin väärä ja epäraamatullinen. Kun tutkimme Raamattua, niin huomaamme ettei yksikään Herran Jeesuksen opetuslapsi kykene tekemään suurempia tekoja kuin Herra Jeesus, ei suurempia Hengen voimassa, eikä missään suhteessa.

Joh 14:12 Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin (meidzon), kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö,

Herra Jeesus sanoi, että se joka uskoo Häneen on myös tekevä, niitä tekoja, joita Hän tekee ja suurempiakin, koska Herra Jeesus menee Isän tykö. Mitä tarkoittaa suuremmat teot? Alkutekstissä on sana meidzon, joka tarkoittaa suurempaa, enemmän ja laajempaa.

Herra Jeesus sanoi, että "suuremmat" teot tapahtuvat kun Hän menee Isän luokse, eli kun Hän lihan ruumiissa poistuu tästä maailmasta, niin silloin alkavat tapahtumaan "suuremmat teot". Koska sanalla meidzon on myös merkitys laajempia ja enemmän, niin kyse on teoista joita tapahtui enemmän ja laajemmin, koska kun apostolit ja opetuslapset kaikkina aikoina uskovat Herraan Jeesukseen, niin silloin Jumalan tekoja tapahtuu enemmän ja laajemmin.

Raamattu todistaa selkeästi ettei ihminen voi tehdä Jumalaa suurempia tekoja, ei edes Pyhässä Hengessä:

Joh 13:16 Totisesti, totisesti minä sanon teille: ei ole palvelija herraansa suurempi eikä lähettiläs (apostolos) lähettäjäänsä suurempi.

Raamatun sanan mukaan palvelija ei voi olla herraansa suurempi. joka tarkoittaa sitä, että Jumalan palvelija ei voi olla Herra Jumalaa suurempi, eikä tehdä Häntä suurempia tekoja (voimassa suurempia), ei edes Pyhässä Hengessä. Raamattu tuo myös sen esille etteivät apostolit (lähettiläät) voi olla lähettäjäänsä suurempia, joka tarkoittaa sitä, että Herran Jeesuksen opetuslapset eivät voi olla suurempia kuin Herra Jumala, eikä edes tehdä Pyhässä Hengessä suurempia tekoja (voimassa suurempia) kuin Herra Jumala.

Alkutekstissä Joh 14:12 on sana meidzon, joka tarkoittaa suurempia, laajempia ja enemmän. Mikä näistä vaihtoehdoista on oikea ja tarkoittaa sitä mitä Jeesus tarkoitti? Ratkaisu on todella yksinkertainen, sillä Jeesus paransi sairaita, ajoi ulos riivaajia, herätti kuolleita takaisin elämään, teki ruoka-ihmeitä ja luonnonvoimat olivat Hänelle alamaisia. Kun nyt tutkimme esim. UT:n tekstejä Apt:n teoista eteenpäin aina ilmestyskirjaan asti, niin yksikään apostoli tai kukaan muukaan alkuseurakunnan uskova ei tehnyt voimassa suurempia tekoja kuin Jeesus teki, mutta enemmän ja laajemmin niitä tapahtui kuin Jeesuksen tekeminä. Jeesus teki tekojaan kolme vuotta, mutta apostolit ja muut uskovat paljon kauemmin ajallisesti. Alkuseurakunnan uskovien kautta tapahtui parantumisia, riivaajien ulosajamisia sekä kuolleita herätettiin, ihan samoja tekoja, joita tapahtui enemmän ja laajemmin kuin Jeesuksen kautta, mutta yhtään voimassa suurempaa tekoa kuin Jeesus teki ei löydy Raamatusta opetuslasten kautta tehtynä. Täten on ilmiselvää, että enemmän tai laajemmin on oikein, eikä suurempia.

Valhe jossa Jumalan sanotaan toimivan yli kirjoitusten

Koska Raamattu ei kerro, eikä opeta mitään kaatamisesta ja kaatumisesta ja siinä esiintyvistä ilmiöistä (kehon kouristelua ja vääntelyä, nykiviä pakkoliikkeitä, eläinääniä, hillitöntä naurua jne. ), niin kyseessä ei ole Pyhän Hengen toiminta.

Joh 7:38 Joka uskoo minuun, niinkuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on, juokseva elävän veden virrat." (Alkutekstin mukainen sanajärjestys)

1 Kor 4:6 Tämän olen, veljet, sovittanut itseeni ja Apollokseen, teidän tähtenne, että meistä oppisitte tämän: "Ei yli sen, mikä kirjoitettu on," ettette pöyhkeillen asettuisi mikä minkin puolelle toista vastaan.

Matt 22:29 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa.

Raamatun selkeä opetus on että Herraan Jeesukseen tulee uskoa niin kuin Raamattu opettaa, ei yli sen mitä Raamattuun on kirjoitettu. Herra Jeesus sanoi ihmisen eksyvän jos hän ei tunne Kirjoituksia (Raamattu - Jumalan Sana) sekä Jumalan voimaa (Pyhä Henki).

Jumalan sana näyttää kuinka Pyhä Henki toimii ja Pyhä Henki toimii Jumalan sanan opetuksen mukaisesti. Raamatun sanassa on meille turvallinen opetus, jota noudattamalla ei voi eksyä pois totuudesta. Pyhän Hengen toiminnan ilmenemismuodot löytyvät Raamatusta.

Silloin kun joku sanoo tai opettaa sellaista oppia, jota Raamattu ei opeta, niin silloin on kyse eksytyksestä sekä väärästä opetuksesta. Siksi on erittäin tärkeätä tutkia Raamattua ja opetella ymmärtämään sitä mitä Raamattuun on kirjoitettu.

Kaatuminen Raamatussa

Kun tutkimme kaatumisilmiöitä Raamatusta, niin huomaamme ettei Herra Jeesus tai apostolit asettaneet ihmisiä rukousjonoihin kaadettaviksi ja kiinniotettaviksi. Kehotan sinua tutkimaan tarkasti seuraavat Raamatun kohdat koskien kaatumista.

Herraa vastaan kapinoivat kaatuvat selälleen

Jes 28:
8 Sillä täynnä oksennusta ja saastaa ovat kaikki pöydät-ei puhdasta paikkaa!
9 ¶ "Keitähän tuokin luulee taitoon neuvovansa, keitä saarnalla opettavansa? Olemmeko me vasta maidolta vieroitettuja, äidin rinnoilta otettuja?
10 Käsky käskyn päälle, käsky käskyn päälle, läksy läksyn päälle, läksy läksyn päälle, milloin siellä, milloin täällä!" -
11 Niin, sopertavin huulin ja vieraalla kielellä hän on puhuva tälle kansalle,
12 hän, joka on sanonut heille: "Tässä on lepo; antakaa väsyneen levätä, tässä on levähdyspaikka". Mutta he eivät ole tahtoneet kuulla.
13 Niinpä on Herran sana oleva heille: "Käsky käskyn päälle, käsky käskyn päälle, läksy läksyn päälle, läksy läksyn päälle, milloin siellä, milloin täällä," niin että he kulkiessaan kaatuvat selälleen ja ruhjoutuvat, että heidät kiedotaan (jaqosh) ja vangitaan.

Isa 28:13 And so the word of the LORD is unto them precept by precept, precept by precept, line by line, line by line; here a little, there a little; that they may go, and fall backward, and be broken, and snared, and taken. (JPS - Jewish Publication Society Bible)

Herra Jumala puhuu yllä olevassa kohdassa Jesajan kautta niille israelilaisille, jotka elivät vastoin Jumalan tahtoa. Herra Jumala tuo esille tuomion merkit näille uppiniskaisille israelilaisille, joita ovat kaatuminen selälleen, eli tässä tapahtuu taaksepäin kaatuminen Jumalan tuomion merkiksi. Kiedotaan sana on hepreaksi jaqosh, joka tarkoittaa ansa tai asettaa ansa sekä heidät vangitaan.

Alkutekstin valossa Jes 28:8-13 sanoma on selvä, sillä kun ihminen kapinoi Jumalaa vastaan, niin saatana langettaa hänelle ansan, jonka jälkeen ihminen on ansan vankina. Kyse oli tietenkin myös luonnollisesta vankeudesta, jota he joutuivat kokemaan esim. Babyloniassa. Mutta koska kyseessä on Jumalan sanan ilmoitus, niin on myös täysin selvää, että ensisijaisesti saatana langettaa ihmisen sydämelle ansan, jonka hän orjuuttaa ihmistä synnin vankeudella.

Todella mielenkiintoista on taaksepäin kaatuminen selälleen, sillä taaksepäin kaatuminen ei ole Raamatun mukaan Jumalan siunauksen merkki, vaan tuomion merkki.

Kavaltaja Juudas joukkoineen kaatuu taaksepäin

Joh 18:
1 ¶ Kuin Jesus nämät oli sanonut, meni hän ulos opetuslastensa kanssa Kedronin ojan ylitse: siellä oli yrttitarha, johon hän meni sisälle ja hänen opetuslapsensa.
2 Mutta Juudas, joka hänen petti, tiesi myös sen paikan; sillä Jesus tuli sinne usein opetuslastensa kanssa.
3 Kuin siis Juudas oli joukon kanssansa ottanut ja palveliat ylimmäisiltä papeilta ja Pharisealaisilta, tuli hän sinne lyhdyillä, tulisoitoilla ja sota-aseilla.
4 Kuin siis Jesus tiesi kaikki, mitä hänelle tapahtuman piti, niin hän läksi ja sanoi heille: ketä etsitte?
5 He vastasivat häntä: Jesusta Natsaretilaista. Sanoi Jesus heille: minä olen! Mutta Juudas, jonka hänen petti, seisoi myös heidän kanssansa.
6 Kuin siis Jesus sanoi heille: minä olen, astuivat he takaperin ja lankesivat maahan. (Biblia 1776)

John 18:6 As soon then as he had said unto them, I am he, they went backward, and fell to the ground. (KJV)
 

King James Bible ja Vanha Biblia kääntäävät jakeen kuusi oikein alkutekstin mukaisesti. Kun Juudas oli pettänyt Jeesuksen ja joukkoineen tuli hakemaan Jeesusta, niin he astuessaan takaperin kaatuivat maahan selälleen, eli takaperin. Kyse ei ollut Jumalan siunauksesta, vaan Jumalan tuomiosta.

Taaksepäin kaatumisessa ei ole Raamatun sanan mukaan kyse Jumalan siunauksesta. Tämä nostattaa kysymyksen sydämelle seurakuntien kokouksissa taaksepäin kaatumisista. Mistä on kyse kun ihminen kaatuu taaksepäin? Myöhemmin tässä kirjoituksessa saamme siihen vastauksen.

Raamattu kertoo miten Jumala toimii ja vaikuttaa

Joku voi ajatella, että ei sillä ole väliä kaatuuko ihminen taaksepäin vai eteenpäin, jos Jumala koskettaa. Raamatun mukaan sillä on kuitenkin väliä, sillä silloin kun Jumala koskettaa, siunaa ja ihminen kaatuu, niin Raamatun mukaan ihminen kaatui eteenpäin.

Toivon ettet sivuuta tätä asiaa, vaan tutkisit Raamatusta sitä mitä tapahtui ja miten ihmiset kaatuivat kun Jumala kosketti heitä. Tämä on todella tärkeätä, sillä vain Raamatusta voit tietää sen miten Jumala toimii. Jos jotakin ilmiötä ei löydy Raamatusta, jonka väitetään olevan Jumalan teko, niin kuinka voimme olla varmoja, että se on Jumalan teko? Emme mitenkään. Raamattuun on kirjoitettu yksinkohtaisen tarkasti Jumalan sanan opetus sekä Jumalan Hengen toiminta. Siksi meidän tulisi uskoa ja toimia kuten Raamattu opettaa, koska Pyhä Henkikään ei toimi vastoin Jumalan sanan opetusta.

Yksi suurin valheista on sellainen opetus, jossa sanotaan, että kaikki mitä Jumala tekee ei löydy Raamatusta, sillä se mitä Raamatusta ei löydy täytyy elää Pyhän Hengen toiminnan kautta, sillä Pyhä Henki näyttää kaiken mitä Jumala tekee. Edellä olevan valheen hyväksyminen on synnyttänyt monta harhaoppia sekä antanut tilaa valheenhengille jäljitellä ja matkia Pyhän Hengen toimintaa.

Raamatun opetuksen mukaan Jumalan sana näyttää kuinka Pyhä Henki toimii ja Pyhä Henki toimii Jumalan sanan opetuksen mukaisesti. Tämä siksi, että muuten ihminen eksyisi, eikä voisi varmuudella tietää miten Jumala toimii ja mitä Raamattu opettaa.

Jumala varmastikin voi toimia ja tehdä tekoja, joista Raamattu ei opeta, mutta silloin kun on kyse siitä miten ja millä tavalla Hän toimii uskovien keskuudessa, niin Hän toimii sen mukaan mitä Hän sanassaan opettaa meille, että voimme olla varmoja siitä, että se on Jumala joka toimii ja vaikuttaa. Jos Hän toimisi siten mistä Jumalan sana ei opeta, niin et milloinkaan voisi tietää mikä on Jumalasta ja mikä ei ole Jumalasta.

Tämän ristiriidan välttämiseksi, Hän on antanut sinulle Pyhän Hengen ja sanansa (Raamattu). Jumalan sanan kautta näet kuinka Pyhä Henki toimii ja voit olla turvallisin mielin siinä, että Pyhä Henki toimii Jumalan sanan mukaisesti, siksi Herra Jeesus sanoi: "Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa."

Katsomme seuraavaksi Raamatun kohtia, joissa ihminen kaatuu tai kumartuu eteenpäin Jumalan kosketuksesta tai kun on tekemisessä Jumalan siunauksen kanssa.

Aabraham kaatui kasvoilleen Herran eteen

1 Moos 17:
1 ¶ Kun Abram oli yhdeksänkymmenen yhdeksän vuoden vanha, ilmestyi Herra hänelle ja sanoi hänelle: "Minä olen Jumala, Kaikkivaltias; vaella minun edessäni ja ole nuhteeton.
2 Ja minä teen liittoni meidän välillemme, minun ja sinun, ja lisään sinut ylen runsaasti."
3 Ja Abram lankesi kasvoilleen, ja Jumala puhui hänelle sanoen:
4 ¶ "Katso, tämä on minun liittoni sinun kanssasi: sinusta tulee kansojen paljouden isä.
5 Niin älköön sinua enää kutsuttako Abramiksi, vaan nimesi olkoon Aabraham, sillä minä teen sinusta kansojen paljouden isän.
6 Minä teen sinut sangen hedelmälliseksi ja annan sinusta tulla kansoja, ja sinusta on polveutuva kuninkaita.
7 ¶ Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun jälkeläistesi Jumala,
8 ja minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi sen maan, jossa sinä muukalaisena asut, koko Kanaanin maan, ikuiseksi omaisuudeksi; ja minä olen heidän Jumalansa."

Gen 17:3 And Abram fell on his face; and God talked with him, saying: (JPS - Jewish Publication Society Bible)

Kun Herra Jumala ilmestyi Aabrahamille, niin alkutekstin mukaan Aabraham kaatui kasvoilleen, eli tippui polvilleen eteenpäin kasvoilleen Herran eteen.

1 Moos 17:13:ssa hepreankielen alkutekstissä on sana naphal, joka tarkoittaa kaatua. Juutalaisten oma Raamatunkäännös käyttää sanaa fell, eli kaatua. Tässä kohdassa oli kyse eteenpäin kaatumisesta kun Abraham kohtasi Jumalan voiman ja kirkkauden. Kun ihminen kohtaa Jumalan läsnäolon kirkkauden tässä ajassa, niin hän ei kestä Jumalan kirkkautta, vaan Jumalan voiman kirkkaudesta kaatuu eteenpäin Jumalan kasvojen eteen. Kaatuminen ei tapahdu omassa voimassa, vaan Jumalan kirkkauden voimasta.

Mooses kumartui eteenpäin rukoilemaan Jumalaa

2 Moos 34:
5 ¶ Niin Herra astui alas pilvessä, ja Mooses asettui siellä hänen läheisyyteensä ja huusi Herran nimeä.
6 Ja Herra kulki hänen ohitsensa ja huusi: "Herra, Herra on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa,
7 joka pysyy armollisena tuhansille, joka antaa anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit, mutta ei kuitenkaan jätä rankaisematta, vaan kostaa isien pahat teot lapsille ja lasten lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen".
8 Niin Mooses kumartui nopeasti maahan ja rukoili ja sanoi:

Ex 34:8 And Moses made haste, and bowed his head toward the earth, and worshipped. (JPS - Jewish Publication Society Bible)

Kun Herra Jumala astui alas pilvessä Mooseksen läheisyyteen, niin alkutekstin mukaan Mooses kumartui (eteenpäin) maata kohti rukoilemaan Jumalaa. Tässä kohdassa ei ollut kyse kaatumisesta, vaan kunnioituksen osoituksesta, jonka seurauksena Mooses kumartui (eteenpäin) rukoilemaan Jumalaa Hänen kasvojensa edessä.

Mooses ja Aaron kaatuivat kasvoilleen maahan

3 Moos 9:
22 Ja Aaron kohotti kätensä kansaa kohti ja siunasi heidät, ja kun hän oli toimittanut syntiuhrin, polttouhrin ja yhteysuhrin, astui hän alas.
23 ¶ Ja Mooses ja Aaron menivät ilmestysmajaan, ja kun he tulivat sieltä ulos, siunasivat he kansan. Silloin Herran kirkkaus ilmestyi kaikelle kansalle.
24 Ja tuli lähti Herran tyköä ja kulutti polttouhrin ja rasvat alttarilta. Ja kaikki kansa näki sen, ja he riemuitsivat ja lankesivat kasvoillensa.

Lev 9:24 And there came forth fire from before the LORD, and consumed upon the altar the burnt-offering and the fat; and when all the people saw it, they shouted, and fell on their faces. (JPS - Jewish Publication Society Bible)

Kun Herran kirkkaus ilmestyi kaikelle kansalle, niin he riemuitsivat ja alkutekstin mukaan kaatuivat eteenpäin kasvoillensa, eli tippuivat polvilleen eteenpäin kasvoilleen maahan.

3 Moos 9:24:ssa hepreankielen alkutekstissä on sana naphal, joka tarkoittaa kaatua. Juutalaisten oma Raamatunkäännös käyttää sanaa fell, eli kaatua. Tässä kohdassa oli kyse eteenpäin kaatumisesta kun Israelin kansa kohtasi Jumalan voiman ja kirkkauden. Silloin kun ihminen ihan oikeasti kohtaa Jumalan läsnäolon kirkkauden, niin hän kaatuu Jumalan kirkkauden voimasta eteenpäin Herran kasvojen eteen.

Monet voivat kiistellä hepreankielen merkityksistä oman oppinsa tueksi ja siksi myös joku voi sanoa ettei naphal aina tarkoita kaatumista. Tämän hän tuo esille siksi että hän pyrkii kumoamaan Jumalan sanan opetuksen ja todisteet siitä, että ihmiset kaatuivat Jumalan kosketuksesta ja kirkkauden voimasta aina eteenpäin.

Ei naphal aina tarkoitakaan kaatumista, mutta silloin kun Jumala on kaatanut ihmisiä, jota Raamattu kuvaa sanalla naphal, niin siitä on selkeät todisteet, että kyseessä on kaatuminen Jumalan kirkkauden voimasta.

Jumala on jättänyt sanaansa todisteet siitä ettei Hän kaada ihmisiä taaksepäin siunauksen merkkinä vaan eteenpäin. 3 Moos 9:24:sta tulee selkeästi esille, että Israelin kansa kaatui Jumalan kirkkauden voimasta eteenpäin kasvoilleen maahan, ei taaksepäin. Hyvin usein naphal sana on yhdistetty maahan kaatumisen kasvoilleen, eli eteenpäin. Tämä todistaa sen että ihminen kaatui Jumalan voimasta eteenpäin.

Joku voi ajatella, että voisiko enempää halkoa hiuksia kuin pohtia sitä kaataako Jumala eteen- vai taaksepäin. Kyse ei ole hiuksien halkomisesta, vaan Jumalan sanan yksityiskohtaisen tarkasta ilmoituksesta siitä miten ja millä tavalla Jumala tekee tekonsa kansansa keskuudessa, että voimme tunnistaa Hänen tekonsa, emmekä eksyisi valheen pettämänä seuraamaan riivaajahenkien tekoja luullen niitä Jumalan teoiksi.

4 Moos 16:
20 Ja Herra puhui Moosekselle ja Aaronille sanoen:
21 "Erottautukaa te tästä joukosta, niin minä tuokiossa heidät tuhoan".
22 Mutta he lankesivat kasvoillensa ja sanoivat: "Oi Jumala, sinä Jumala, jonka vallassa on kaiken lihan henki: jos yksi mies rikkoo, vihastutko silloin koko seurakuntaan?"

Num 16:22 And they fell upon their faces, and said: 'O God, the God of the spirits of all flesh, shall one man sin, and wilt Thou be wroth with all the congregation?' (JPS - Jewish Publication Society Bible)

Kun Herra Jumala puhui Moosekselle ja Aaronille, niin alkutekstin mukaan he kaatuivat eteenpäin kasvoilleen, eli tippuivat polvilleen eteenpäin kasvoilleen maahan.

4 Moos 16:22:ssa hepreankielen alkutekstissä on sana naphal, joka tarkoittaa kaatua. Juutalaisten oma Raamatunkäännös käyttää sanaa fell, eli kaatua. Tässä kohdassa oli kyse eteenpäin kaatumisesta kun he kohtasivat Jumalan voiman ja kirkkauden.

Tässäkin kohdassa Raamattu kertoo tarkasti kuinka hepreankielen sana naphal (kaatua) on yhdistetty kaatumiseen eteenpäin kasvoilleen.

4 Moos 16:
43 Silloin Mooses ja Aaron menivät ilmestysmajan edustalle.
44 Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:
45 "Poistukaa tämän joukon luota, niin minä tuokiossa heidät tuhoan". Silloin he lankesivat kasvoillensa.

Num 16:45 Get you up from among this congregation, that I may consume them in a moment.' And they fell upon their faces. (JPS - Jewish Publication Society Bible)

Kun Herra Jumala puhui, niin alkutekstin mukaan Mooses ja Aaron kaatuivat eteenpäin kasvoillensa, eli tippuivat eteenpäin polvilleen maahan asti.

4 Moos 16:45:ssa hepreankielen alkutekstissä on sana naphal, joka tarkoittaa kaatua. Juutalaisten oma Raamatunkäännös käyttää sanaa fell, eli kaatua. Tässä kohdassa oli kyse eteenpäin kaatumisesta kun he kohtasivat Jumalan voiman ja kirkkauden.

Taas kerran naphal sana on yhdistetty eteenpäin kaatumiseen kasvoilleen Jumalan eteen Jumalan kirkkauden voimasta.

Esra ja kansa kumartui maahan Herran eteen

Neh 8:
6 Ja Esra kiitti Herraa, suurta Jumalaa, ja kaikki kansa vastasi, kohottaen kätensä ylös: "Amen, amen"; ja he kumarsivat ja rukoilivat Herraa, heittäytyneinä kasvoilleen maahan.

Neh 8:6 And Ezra blessed the LORD, the great God. And all the people answered: 'Amen, Amen', with the lifting up of their hands; and they bowed their heads, and fell down before the LORD with their faces to the ground. (JPS - Jewish Publication Society Bible)

Kun Israelin kansa kiitti ja ylisti Herra Jumalaa, niin he kohottivat kätensä ja alkutekstin mukaan kumartuen kaatuivat maahan (eteenpäin) kasvoilleen rukoilemaan Jumalaa.

Neh 8:6:ssaa on alkutekstissä sanat qadad (kumartua alas) sekä sana shachah (palvoa, kumartua alas sekä kaatua). Juutalaisten oma Raamatun käännös kääntää hepreasta englanninkielelle, että kun he kumarsivat päänsä alas, niin he kaatuivat kasvoilleen eteenpäin Herran edessä.

Hesekiel kaatui kasvoilleen Herran eteen

Hes 3:
22 ¶ Herran käsi tuli siellä minun päälleni, ja hän sanoi minulle: "Nouse ja mene laaksoon, niin minä siellä puhuttelen sinua".
23 Niin minä nousin ja menin laaksoon, ja katso, siellä seisoi Herran kirkkaus, samankaltainen kuin kirkkaus, jonka minä olin nähnyt Kebar-joen varrella. Ja minä lankesin kasvoilleni.
24 Mutta minuun tuli henki ja nosti minut jaloilleni, ja hän puhutteli minua ja sanoi minulle: "Mene, sulkeudu sisälle huoneeseesi.

Hes 3:23 Then I arose, and went forth into the plain; and, behold, the glory of the LORD stood there, as the glory which I saw by the river Chebar; and I fell on my face. (JPS - Jewish Publication Society Bible)

Hesekiel kohtasi Jumalan kirkkauden, jonka seurauksena alkutekstin mukaan hän kaatui kasvoilleen, eli kaatui polvilleen eteenpäin maahan kasvoilleen Jumalan eteen.

Hes 3:23:ssa hepreankielen alkutekstissä on sana naphal, joka tarkoittaa kaatua. Juutalaisten oma Raamatunkäännös käyttää sanaa fell, eli kaatua. Tässä kohdassa oli kyse eteenpäin kaatumisesta kun Herran käsi tuli Hesekielin päälle ja hän kohtasi Herran kirkkauden.

Naphal sana on taas yhdistetty kaatumiseen maahan eteenpäin kasvoilleen. On kiistaton tosiasia, että Raamattu käyttää tietyissä kohdissa sanaa naphal tuomaan esille sen, että kun ihmiset kaatuivat Jumalan kirkkauden voimasta, niin he kaatuivat eteenpäin. Sekin on kiistaton tosiasia, että näiden Raamatun kohtien on täysin päivänselvää, että hepreankielen naphal sana tarkoitti näissä kohdissa nimenomaan kaatumista.

Daniel kaatui kasvoilleen maahan Herran eteen

Dan 10:
4 Ensimmäisen kuun kahdentenakymmenentenä neljäntenä päivänä minä olin suuren virran, Hiddekelin, rannalla.
5 Minä nostin silmäni ja näin, ja katso: oli eräs mies, puettuna pellavavaatteisiin ja kupeet vyötettyinä Uufaan kullalla.
6 Hänen ruumiinsa oli kuin krysoliitti, hänen kasvonsa olivat kuin salaman leimaus, hänen silmänsä kuin tulisoihdut, hänen käsivartensa ja jalkansa kuin kiiltävän vasken välke; ja hänen sanojensa ääni oli kuin suuren kansanjoukon pauhina.
7 Ja minä, Daniel, yksin näin sen näyn, mutta miehet, jotka olivat minun kanssani, eivät näkyä nähneet; kuitenkin valtasi heidät suuri pelko, ja he pakenivat ja lymysivät.
8 Ja minä jäin yksin. Ja kun minä näin tämän suuren näyn, meni minulta kaikki voima; minun verevä muotoni muuttui kaamean näköiseksi, eikä minussa ollut voimaa mihinkään.
9 Ja minä kuulin hänen sanainsa äänen; ja kuullessani hänen sanainsa äänen minä vaivuin horroksiin kasvoilleni, kasvot maata vasten.
10 ¶ Ja katso, käsi kosketti minua ja ravisti minut hereille, polvieni ja kätteni varaan.

11 Ja hän sanoi minulle: "Daniel, sinä otollinen mies, ota vaari niistä sanoista, jotka minä sinulle puhun, ja nouse seisomaan, sillä minut on nyt lähetetty sinun tykösi". Ja hänen puhuessansa minulle tämän sanan minä nousin vavisten.
12 Ja hän sanoi minulle: "Älä pelkää, Daniel, sillä ensimmäisestä päivästä asti, jona sinä taivutit sydämesi ymmärrykseen ja nöyryyteen Jumalasi edessä, ovat sinun sanasi tulleet kuulluiksi; ja sinun sanojesi tähden minä olen tullut.
13 Persian valtakunnan enkeliruhtinas seisoi vastustamassa minua kaksikymmentäyksi päivää, mutta katso, Miikael, yksi ensimmäisistä enkeliruhtinaista, tuli minun avukseni, sillä minä olin jäänyt yksin sinne, Persian kuningasten tykö.
14 Ja minä tulin opettamaan sinulle, mitä on tapahtuva sinun kansallesi päivien lopulla; sillä vielä tämäkin näky koskee niitä päiviä."
15 Ja hänen näitä minulle puhuessansa minä käänsin kasvoni maahan päin ja olin ääneti.
16 Ja katso, olento, ihmislasten muotoinen, kosketti minun huuliani; silloin minä avasin suuni ja puhuin ja sanoin edessäni seisovalle: "Herrani, nähdessäni näyn valtasi minut tuska, ja minulta meni kaikki voima.
17 Ja kuinka voi herrani palvelija, tällainen kuin minä, puhutella sellaista, kuin minun herrani on? Sillä siitä asti ei minussa ole voimaa, tuskin enää henkeäkään."
18 Silloin kosketti minua jälleen se ihmisen muotoinen ja vahvisti minua.

19 Ja hän sanoi: "Älä pelkää, sinä otollinen mies, rauha olkoon sinulle. Vahvistu! Vahvistu!" Ja hänen puhuessaan minulle minä vahvistuin ja sanoin: "Puhukoon herrani, sillä sinä olet minua vahvistanut".
20 Ja hän sanoi: "Tiedätkö, mitä varten minä olen tullut sinun tykösi? Nyt minä käyn jälleen sotimaan Persian enkeliruhtinasta vastaan, ja kun minä olen päässyt hänestä, niin katso: tulee Jaavanin enkeliruhtinas.
21 Mutta minä ilmoitan sinulle, mitä on kirjoitettuna totuuden kirjassa. Eikä ole ketään muuta vahvistamassa minua heitä vastaan paitsi teidän enkeliruhtinaanne Miikael.

Dan 10:9 Yet heard I the voice of his words; and when I heard the voice of his words, then was I fallen into a deep sleep on my face, with my face toward the ground. (JPS - Jewish Publication Society Bible)

Daniel näki näyssä erään miehen joka oli puettu pellavavaatteisiin, kupeet vyötettyinä kullalla. Uskon että näyn mies oli Herra Jeesus. Kun Daniel kohtasi Jeesuksen, niin hänestä katosi voima ja alkutekstin mukaan hän nukahti syvään uneen sekä oli kasvot maata vasten.

Kun Daniel kohtasi Jumalan voima ja näki näyn, niin Jumalan voimasta hän nukahti syvään uneen ja makasi Herran edessä kasvot maata vasten, eli hän oli "kaatunut" eteenpäin.

Daniel herätettiin ja hän asettui polvien ja käsien varaan, jonka jälkeen häntä kehotettiin nousemaan ylös. Jumala antoi Danielille näyn lopunaikoja varten siitä mitä Israelille on tapahtuva päivien lopulla. Daniel sanoi ettei hänessä ole voimaa ja tuskin enää henkeäkään, jolloin Herra Jeesus vahvisti häntä ja niin Daniel vahvistui.

On todella tärkeää havaita, että kun Jumala koskettaa ihmistä, niin ihmiseltä voi mennä voimat ja hän "kaatuu" Jumalan eteen, mutta tässäkin tapauksessa eteenpäin, ei taaksepäin. Raamatun sanan valossa näyttää todella selvältä, että kun Jumala siunaa, koskettaa ja "kaataa" ihmisen, niin Hän kaataa ihmisen eteenpäin.

Edellä olevien VT:n Raamatun jakeiden mukaan tulee selvästi ilmi ettei Jumala kaatanut kansaansa taaksepäin kun Hän siunasi ja kosketti heitä. Samoin kun israelilainen osoitti kunnioitusta Jumalalle, niin hän kumartui eteenpäin Jumalan edessä. Kyse ei siis ole Raamatun tulkinnasta, vaan siitä mitä Raamattu sanoo alkutekstin valossa.

Ihminen voi kaatua maahan kun hän kohtaa Jumalan läsnäolon kirkkauden, mutta silloin kun tämä tapahtui, niin he kaatuivat aina eteenpäin Jumalan kirkkauden voimasta kuten VT sen kiistattomasti osoittaa. Taaksepäin kaatuminen ei ole Raamatun sanan valossa Jumalan toimintatapa silloin kun ihminen kaatuu Jumalan kirkkauden voimasta merkkinä Jumalan kosketuksesta.

Johanneksen kokemus

Ilm 1:
10 Minä olin hengessä Herran päivänä, ja kuulin takaani suuren äänen, ikäänkuin pasunan äänen,
11 joka sanoi: "Kirjoita kirjaan, mitä näet, ja lähetä niille seitsemälle seurakunnalle, Efesoon ja Smyrnaan ja Pergamoon ja Tyatiraan ja Sardeeseen ja Filadelfiaan ja Laodikeaan".
12 Ja minä käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhui; ja kääntyessäni minä näin seitsemän kultaista lampunjalkaa,
13 ja lampunjalkain keskellä Ihmisen Pojan muotoisen, pitkäliepeiseen viittaan puetun ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn.
14 Ja hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niinkuin valkoinen villa, niinkuin lumi, ja hänen silmänsä niinkuin tulen liekki;
15 hänen jalkansa olivat ahjossa hehkuvan, kiiltävän vasken kaltaiset, ja hänen äänensä oli niinkuin paljojen vetten pauhina.
16 Ja hänellä oli oikeassa kädessään seitsemän tähteä, ja hänen suustaan lähti kaksiteräinen, terävä miekka, ja hänen kasvonsa olivat niinkuin aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa.
17 Ja kun minä hänet näin, kaaduin minä kuin kuolleena hänen jalkojensa juureen. Ja hän pani oikean kätensä minun päälleni sanoen: "Älä pelkää! Minä olen ensimmäinen ja viimeinen,
18 ja minä elän; ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet.

Rev 1:17 And when I saw him, I fell at his feet as dead. And he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not; I am the first and the last:
(KJV)

Johanneksen tapaus on hyvin samankaltainen kuin Danielin kokemus. Kun Johannes näki Herran Jeesuksen, niin hän kaatui maahan ikään kuin kuolleena Jeesuksen jalkojen juureen. Tässä kohtaa tekstiyhteys ei suoraan sano tapahtuiko kaatuminen taakse- vai eteenpäin.

Kun tutkimme sitä millä tavalla Jumala toimi monissa muissa tapauksissa ja otamme huomioon kuinka samankaltainen Johanneksen kokemus oli Danielin kokemuksen kanssa, niin voimme varmuudella uskoa, että Johannes kaatui eteenpäin kasvoilleen Herran Jeesuksen jalkojen juureen.

Opetuslapset kaatuivat maahan kasvoilleen Herran eteen

Matt 17:
1 ¶ Ja kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja hänen veljensä Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle, yksinäisyyteen.
2 Ja hänen muotonsa muuttui heidän edessään, ja hänen kasvonsa loistivat niinkuin aurinko, ja hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi niinkuin valo.
3 Ja katso, heille ilmestyivät Mooses ja Elias, jotka puhuivat hänen kanssansa.
4 Niin Pietari rupesi puhumaan ja sanoi Jeesukselle: "Herra, meidän on tässä hyvä olla; jos tahdot, niin minä teen tähän kolme majaa, sinulle yhden ja Moosekselle yhden ja Eliaalle yhden".
5 Hänen vielä puhuessaan, katso, heidät varjosi valoisa pilvi; ja katso, pilvestä kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt; kuulkaa häntä".
6 Kun opetuslapset sen kuulivat, lankesivat he kasvoilleen ja peljästyivät kovin.
7 Niin Jeesus tuli heidän tykönsä, koski heihin ja sanoi: "Nouskaa, älkääkä peljätkö".

Matt 17:6 And when the disciples heard it, they fell on their face, and were sore afraid. (KJV)

Kun Jumala puhui pilven keskeltä sanoen: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt; kuulkaa häntä", niin alkutekstin mukaan Pietari, Jaakob ja Johannes kaatuivat maahan kasvoilleen, eli eteenpäin.

Herra Jeesus kaatui kasvoilleen Getsemanessa

Matt 26:39 Ja hän meni vähän edemmäksi, lankesi kasvoilleen ja rukoili sanoen: "Isäni, jos mahdollista on, niin menköön minulta pois tämä malja; ei kuitenkaan niinkuin minä tahdon, vaan niinkuin sinä".

Matt 26:39 And he went a little further, and fell on his face, and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me: nevertheless not as I will, but as thou wilt. (KJV)

Herra Jeesus oli rukoilemassa Getsemanen puutarhassa ennen vangitsemistaan ja ristiinnaulitsemistaan. Alkutekstin mukaan Herra Jeesus kaatui kasvoilleen, eli eteenpäin.

Jumalan enkelit kaatuivat kasvoilleen Jumalan eteen

Ilm 7:
9 Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään,
10 ja he huusivat suurella äänellä sanoen: "Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalta".
11 Ja kaikki enkelit seisoivat piirissä valtaistuimen ja vanhinten ja neljän olennon ympärillä ja lankesivat kasvoilleen valtaistuimen eteen ja kumartaen rukoilivat Jumalaa,
12 sanoen: "Amen! Ylistys ja kirkkaus ja viisaus ja kiitos ja kunnia ja voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti, amen!"

Rev 7:11 And all the angels stood round about the throne, and about the elders and the four beasts, and fell before the throne on their faces, and worshipped God, (KJV)

Kaikki Jumalan enkelit alkutekstin mukaan kaatuivat kasvoilleen Jumalan valtaistuimen eteen, kumartaen ja rukoillen Jumalaa. Enkelit kaatuivat eteenpäin, ei taaksepäin.

Paavalin kokemus

Apt 9:
3 Ja kun hän oli matkalla, tapahtui hänen lähestyessään Damaskoa, että yhtäkkiä valo taivaasta leimahti hänen ympärillänsä;
4 ja hän kaatui maahan ja kuuli äänen, joka sanoi hänelle: "Saul, Saul, miksi vainoat minua?"
5 Hän sanoi: "Kuka olet, herra?" Hän vastasi: "Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat.
6 Mutta nouse ja mene kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, mitä sinun pitää tekemän."

Acts 9:4 And he fell to the earth, and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? (KJV)

Apt 22:7:ssa ja 26:14:ssa tuodaan esille sama kohta missä Paavali kaatui maahan. Missään edellä mainituissa apostolien tekojen kohdissa ei sanota Paavalin kaatuneen eteenpäin kasvoilleen, vaan pelkästään että hän kaatui. Saul, eli Paavali oli kaatuessaan vielä pelastumaton Jumalan seurakunnan vainooja. Koko Raamatun sanan valossa mitä ilmeisemmin Paavali kaatui taaksepäin, ei eteenpäin.

Eteenpäin kaatuminen

Kuten olemme huomanneet, niin Raamattu puhuu todella voimakkaasti siitä että kun Jumala koskettaa siunaten ihmistä, niin ihminen kaatuu eteenpäin kasvoilleen Jumalan eteen. En edes laittanut kaikkia Raamatun kohtia esille eteenpäin kaatumisesta Jumalan vaikutuksesta. Koska Raamattu esittää näin laajasti kaatumista eteenpäin Jumalan kosketuksen ja siunauksen merkkinä, niin se ei tietenkään ole sattumaa, vaan sillä on tärkeä merkitys.

Uskon eteenpäin kaatumisen kasvoilleen Jumalan eteen olevan Jumalan itsensä asettama merkki, sillä niin usein se esiintyy Raamatun sanassa. Tästä voimme vetää selkeän johtopäätöksen sekä uskoa, että kun Jumala koskettaa ja siunaa ja jos ihminen kaatuu Jumalan kosketuksesta ja vaikutuksesta, niin se tapahtuu eteenpäin kasvoilleen.

Eteenpäin kaatuminen tai kumartuminen kasvoilleen on Raamatun opetuksen mukaan merkki siitä, että ihminen kunnioittaa ja palvoo Raamatun Herraa Jumalaa. Taaksepäin kaatuminen oli tuomion merkki.

Raamatussa ei ole yhtään kohtaa, jossa Herra Jeesus tai apostolit olisivat asettaneet ihmisiä rukousjonoihin ja kaataneet heitä taaksepäin kiinniottajien ottaessa kaatuneita vastaan. Mielestäni meidän tulisi suhtautua hyvin vakavasti tähän asiaan. Miksi toimimme tänä päivänä eri tavalla kuin Herra Jeesus ja apostolit, tätä on syytä pohtia. Miksi Raamatussa Jumalan kosketuksesta ja läsnäolon voimasta ihmiset kaatuivat eteenpäin kasvoilleen Jumalan eteen ja nykyään Jumalan sanotaan kaatavan ihmisiä taaksepäin, tätäkin olisi syytä pohtia ja tutkia todella tarkasti.

Jeesus koskettaa ja riivaajahenki kaataa maahan

Luuk 4:
33 Ja synagoogassa oli mies, jossa oli saastaisen riivaajan henki. Tämä huusi suurella äänellä:
34 "Voi, mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut meitä tuhoamaan? Minä tunnen sinut, kuka olet, sinä Jumalan Pyhä."
35 Niin Jeesus nuhteli häntä sanoen: "Vaikene ja lähde hänestä". Ja riivaaja viskasi hänet maahan heidän keskelleen ja lähti hänestä, häntä ollenkaan vahingoittamatta.
36 Ja heidät kaikki valtasi hämmästys, ja he puhuivat keskenään sanoen: "Mitä tämä puhe on, sillä hän käskee vallalla ja voimalla saastaisia henkiä, ja ne lähtevät ulos?"

Edellä oleva Raamatun kohta antaa lisävaloa tähän kaatumisasiaan. Herra Jeesus tapasi riivatun ihmisen ja käski riivaajaa vaikenemaan ja lähtemään ulos riivatusta ihmisestä. Tämä tarkoittaa sitä, että Herra Jeesus ajoi riivaajan ulos ihmisestä Hengen ja Sanan voimalla.

Kun ihminen sai kokea Jumalan voiman kosketuksen, niin riivaajahenki heitti hänet maahan (kaatoi maahan), mutta hän ei vahingoittunut, koska Jumalan voima kosketti häntä. Tämä tarkoittaa sitä, että riivaajahenki voi kaataa ihmisiä maahan silloinkin kun Jumala koskettaa heitä ja he kaatuvat maahan riivaajahenkien voiman kautta, ei Jumalan voimasta.

Vaikka kyse oli riivatusta ihmisestä, niin tämä kohta todistaa sen, että riivaajahenget voivat saada aikaan vääriä manifestaatiota (mm. kaatumisia) silloinkin kun Jumala koskettaa ihmistä, mutta silloin riivaajahenki ei voi mitenkään vahingoittaa ihmistä ei edes vaikka riivaajahenki kaataisi ihmisen maahan, niin hän selviää siitä vahingoittumattomana, koska Jumalan kosketus suojelee häntä.

Muista kuitenkin se ettei jokainen joka kaatuu maahan kaadu riivaajahengen kosketuksesta, vaan sielullisen manipuloinnin tuloksena tai sananjulistajan työntäessä hänet kumoon. On myös mahdollista, että ihminen kaatuu maahan Jumalan voimasta, mutta silloin se tapahtuu niin kuin Raamattu opettaa.

Onko Jumala muuttanut toimintatapaansa ilmoittamatta siitä kansalleen?

Aam 3:7 Sillä ei Herra, Herra, tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille.

Joh 7:38 Joka uskoo minuun, niinkuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on, juokseva elävän veden virrat." (alkutekstin mukainen järjestys)

Herra Jumala ei tee muutoksia ilmoittamatta siitä kansalleen. Esimerkiksi kun Herra Jumala muutti vanhan liiton Uudeksi Liitoksi, niin Hän ilmoitti selkeästi tulevasta muutoksesta hyvissä ajoin esim. profeetta Jeremian kautta. Herra Jumala toimi täsmällisesti sen mukaan mitä Hän oli puhunut kansalleen Uudesta tulevasta Liitosta ja Pelastajasta. Kun Uusi Liitto astui voimaan, niin ne jotka uskoivat Jumalaan kykenivät näkemään muutoksen voimaan astumisen ja elämään sen mukaisesti.

Kaikki muutokset Jumalan toimintatavoissa on Raamatussa ilmoitettu. Saat olla uskossa varma siitä, että Hän ei toimi itseään vastaan. Kuulen liian usein uskovienkin piireissä seuraavanlaisen eksyttävän sanoman: Emme saa laittaa Jumalaa lasipurkkiin ja rajoittaa Häntä toimimaan vain Raamatun sanan opetuksen mukaan, koska Hän Jumalana voi toimia millä tavalla tahansa, myös yli ja ohi Raamatun opetuksen.

Yllä olevan eksyttäväisen sanoman uskominen johtaa kaikenlaiseen epäraamatulliseen toimintaan, koska silloin emme voi enää koetella Jumalan sanan kautta mikä on totuus ja mikä valhe. Ei ole Jumalan rajoittamista uskoa sitä, että Jumala toimii Raamatun opetuksen mukaan, koska Hän itse sanoo ja opettaa Raamatun sanan kautta miten Hän toimii, että voimme tietää ja uskoa sen millä tavalla Hän toimii. 

Siksi Herra Jeesus sanoi ihmisten eksyvän, jos he eivät tunne Kirjoituksia (Raamattu) ja Jumalan voimaa (Pyhä Henki). Tarvitaan molemmat niin Raamattu kuin Pyhä Henki, ettemme eksyisi. Pyhässä Hengessä Raamatun tutkiminen ja lukeminen sekä uskominen Raamattuun, niin kuin sinne on kirjoitettu, takaa sen että emme eksy.

Raamatussa Jumala kaatoi ihmisiä siunauksen merkkinä aina eteenpäin, mutta missään kohtaan Raamattua ei lue, että Herra Jumala alkaa kaatamaan lopunaikana ihmisiä taaksepäin. Raamatusta tulee myös esille, että Herra Jumala kaatoi ihmisiä tuomion merkiksi taaksepäin. Miksi me tavoittelemme sitä mikä on tuomion merkki, emmekä siunauksen merkkiä?

Raamattu opettaa, että meidän tulee uskoa Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulee uskoa Jumalan toimivan siten kuinka Hän toimii Raamatun sanan todistuksen valossa. Herra Jumala on jättänyt Raamattuun todisteet siitä miten ja millä tavalla Hän toimii.

Jos Jumala toimisi miten sattuu eikä ilmoita ja puhu siitä mitään kansalleen, niin silloin kukaan uskova ei voisi tietää miten Jumala toimii ja vaikuttaa. Herra Jumala ei ole jättänyt kansaansa vaille tietoa siitä miten Hän toimii ja mitä Hän opettaa sanassaan. Voit siten turvallisin mielin luottaa Raamatun sanaan ja sieltä näet sen kuinka, miten ja millä tavalla Jumala toimii.

Käsittelen seuraavaksi taaksepäin kaatumisen taustoja sekä siinä esiintyviä ilmiöitä, joka valaisee sitä mistä taaksepäin kaatumisessa on kyse.

Kundalinivoiman ilmenemismuotoja

Itämaisissa uskonnoissa, hindulaisuudessa, kundalini-kulteissa uskonnollinen guru asettaa kätensä (shaktipat) ihmisten päähän otsan alueelle siirtäen kundalinivoimaa ja energiaa rukoiltavaan ihmiseen, joka yleensä kaatuu voiman koskettamana taaksepäin. Kundalinivoiman vaikutuksia on suunnaton "rakkauden" kokemus, tunteiden liikutus, maahan kaatuminen taaksepäin, eläinten tavoin äänteleminen, hillitön ilo ja nauru, itkeminen, vapiseminen, nykiminen, kouristelu ja erilaisia pakkoliikkeitä. Edellä mainitut manifestaatiot (kundalinivoiman ilmenemismuodot) aktivoituvat ja aloittavat kundalinivoiman vaikutuksen ihmisessä näiden ilmiöiden kautta.

Sanskriitin sana shaktipat tarkoittaa shaktin siirtämistä (feminiininen) selkärangan alaosaan. Shaktipat on muinainen menetelmä, jonka kautta herätetään ja aktivoidaan kundalini lyhyimmässä mahdollisessa ajassa. Monissa tapauksissa shaktipatin kautta kundalinivoima saadaan toimimaan välittömästi ja joissakin tapauksissa se voi viedä enemmän aikaa. Kundalininvoiman herättäminen voi olla joskus vaarallista, sillä ihminen ei välttämättä kestä sen vaikutusta.

Kundalinigurut ovat harjoituttaneet itseään kundalinivoiman hallitsemisessa, niin  että he voivat aloittaa sekä lopettaa kundalinivoiman aktivoimisen. Kundalivoiman kautta gurut parantavat mm. erilaisia sairauksia.

Kundalingurujen mukaan kundalinivoima on herättyään voimakas ja se on pysyvä tila. Gurujen mukaan aktivointi loppuu ajan kanssa, mutta kundalinivoiman herääminen ei poistu koskaan. Aktivoinnin ja heräämisen kautta pyritään avaamaan ihmisen tietoisuus ja tajunta ylittämään ihmisen viiden aistin tietoisuuden.

Kundalinigurut sanovat, että kundalinivoimaa täytyy päivittäin harjoittaa osatakseen käyttää sitä turvallisesti. Gurujen mukaan kundalinivoiman huolimaton käyttäminen voi tehdä ihmisen hulluksi tai johtaa sairaalahoitoon. Kundalinivoima voi aiheuttaa vainoharhoja, kipuja, äärimmäisiä pelontunteita, hillitöntä iloa ja naurua, ekstaasin kokemisen. Gurut sanovat kundalivoiman olevan jumalallinen voima. Kundalinigurut sanovat, että kundliinin herättäminen ilman gurua on todella vaarallista, sillä väärin herätetyn kundaliinivoiman vaarallisia seurauksia ovat muun muassa mielen sekavuus, päänsärkyä ja raskas tunne päässä, psykoosi, voimakkaat mielialan vaihtelut, epilepsia tai muita kehon pakkoliikkeitä, stressi, masennus, epäsäännöllinen hengitys, moraaliton käytös, vapina, kipuja eri sakrojen alueilla, ja hermostuneisuus

Kundalinivoima on todellisuudessa riivaajahenkien vaikuttamaa voimaa. Kundalinivoima on okkultistinen voima, joka vaikuttaa voimakkaasti ihmisen mieleen sekä voi antaa erilaisia okkultistisia lahjoja esim. kyvyn parantaa sairauksia, selvänäkemisen kyky, vaikuttaa paranormaalisia ominaisuuksia.

Kundalinigurujen mukaan kundalinivoiman avulla herätetään nukkuva kerälle kierittynä oleva käärme nousemaan ylös pitkin energiakeskuksia (7 sakraa). Kundalininvoiman harjoittamisen päämäärä on saada kundaliinienergia nousemaan selkärankaa pitkin ylös läpi koko sakra-järjestelmän (energiakeskus) aina kruunu sakraan asti. Kundaliinienergian tarkoitus on virkistää kehoa sekä kasvattaa ihmisen tietoisuutta kohti korkeampaa ymmärrystä aina valaistumiseen saakka, kohtaamaan maailmankaikkeuden henki sekä yhdistymään häneen.

Kundalinigurujen mukaan kundalinin takana on älykäs ja ajatteleva voima ja ihmisen tulee täysin antautua ja sallia voiman vaikuttavan hänessä, että kundalinivoima voisi vaikuttaa. Kundalinivoiman vaikutukset riippuvat myös vastaanottajan kyvystä antautua voiman vaikutuksille.

Gurujen mukaan kundalinivoima on kuin miljoonan watin sähkövirta, jota ihmisen keho kestää korkeimmillaan 100 watin kerta annoksen. Siksi gurut sanovat, että ihmisen tulee harjoituttaa mieltänsä ja kehoa, että hän kykenee vastaanottamaan 100 watin määrän voimaa tai jopa yli sen. Kundalinigurut sanovat kundalinivoiman olevan fyysinen, psyykkinen, tunneperäinen ja hengellinen sekä jumalallinen parantava voima ja universumin sensuaalinen energia.

Gurujen mukaan ihmisessä alkaa tapahtumaan spontaanisia liikkeitä kun kundalivoima on herätetty. Kundalinivoiman vaikutus saa aikaan erilaisia ilmiöitä ihmisissä kuten, vapinaa, nykimisliikkeitä, kiemurtelua, holtitonta erilaisiin asentoihin vääntäytymistä, eläinääniä (esim. leijonan karjuntaa) ja hallitsematonta naurua.

Kun ihminen edistyy syvemmälle kundalinivoiman hengellisen tietoisuuden vastaanottamisessa, niin hän voi kokea tilan, jossa hän on ruumiillisesti täysin voimaton, josta seuraa tiedottomuuden tila, jossa hän ei enää tiedosta sitä mitä hänen ympärillään tapahtuu. Tämän tilan sanotaan johtavan syvempään hengelliseen kokemukseen.

Kundalinigurujen mukaan kundalinivoiman nousemisessa tapahtuu niin fyysisiä kuin psyykkisiä näkyviä merkkejä. Kehon vapina, tärinä, pakkoliikeet ja nykimiset edeltävät sähkövirran ja lämmön tunnetta. Kun kundalinivoima vaikuttaa niin ihminen voi kuulla sisäisiä ääniä, voi tulla huimauksen tai pyörrytyksen tunnetta päähän, kirkkaan valon näkemistä, kihelmöintiä iholla, ihminen voi saada näkyjä jumaluusolennoista, ihmisen silmät voivat pyöriä päässä ylös  alas tai sivulle, keho nykii eteen ja taaksepäin, mieli tyhjentyy, hillitöntä naurua tai itkua, ihminen voi spontaanisti hokea jotakin mantraa tai laulaa sekä kuulla ääniä ja ihminen saattaa puhua kielillä.

Jotkut kundalinigurut ovat kokeneet kundalinivoiman kautta jopa seksuaalisia  kokemuksia. Kundalinivoima voi vahvistaa ihmisen seksuaalisia haluja tai vähentää niitä.

Kundalinivoima voi myös aiheuttaa päänsärkyä, paineen tunnetta päässä, nostaa sydämenlyöntiä, rintakipuja, ruuansulatusongelmia, turtumusta ja kipua jaloissa sekä käsissä, tunteen purkauksia, äkkinäisiä tunnetilojen vaihteluita (kuten mm. surua, pelkoa, raivoa, masennusta), spontaania ääntelyä kuten naurua tai itkua, erilaisten äänten kuuleminen (kuten esim. huilun soittoa, rumpujen rummutusta, vesiputouksen solinaa, lintujen laulua, mehiläisten pörinää, karjuntaa, huminaa, suhinaa, ukkosilman ääniä, tinnitystä eli korvien soiminen).

Kundalinigurujen mukaan kundalinivoima voi aiheuttaa myös seuraavia vaikutuksia mielen sekavuutta, keskittymisvaikeuksia, spontaaneja transsitiloja, mystisiä kokemuksia joista jotkut voivat johtaa jopa psykoosiin, oman egon suuruuden tunnetta, ekstaasin kokeminen jossa on suunnatonta iloa ja rakkautta sekä rauhaa, ruumista poistumiskokemuksia, entisen elämän muistoja (jälleensyntyminen) ja astraalimatkoja.

Kundaligurut sanovat, että kundalinivoima herättää tietoisuuden aurasta ja sakroista, johdattaa yhteyteen henkioppaiden kanssa sisäisten äänien ja unien sekä näkyjen kautta ja aktivoi lahjoja parantaa erilaisia sairauksia.

Intialainen guru, mystikko ja hengellinen opettaja Rajneesh kertoi, että jumala ei ole vakava, ole siis iloinen, sillä tähän maailmaan ei mahdu teologista jumalaa. Rajneeshin mukaan ihmisen tulee tanssien ja nauraen lähestyä jumalaa. Rajneesh opetti että ihmisen tulee juopua jumalallisuudesta, siksi hän kehotti oppilaitaan tulemaan juopumaan hänestä. Rajneesh välitti hengellistä viiniä koskettamalla ihmistä päähän, jonka seurauksena ihmiset kaatuivat ekstaasissa lattialle.

Kundalinigurut sanovat, että kundalinivoiman herättäminen ilman gurua on todella vaarallista, sillä väärin herätetyn kundaliinivoiman vaarallisia seurauksia ovat muun muassa:

- Mielen sekavuus

- Päänsärkyä ja raskas tunne päässä

- Psykoosi

- Voimakkaat mielialan vaihtelut

- Epilepsia tai muita kehon pakkoliikkeitä

- Stressi

- masennus

- Epäsäännöllinen hengitys

- Moraaliton käytös

- vapina

- Kipuja eri chakrojen alueilla

- Hermostuneisuus

Joogan henkisten harjoitusten avulla voidaan myös aktivoida ja herättää kundalinivoimaa toimimaan ihmisessä.

Kundalinivoima on riivaajahenkien valhevoimaa, jonka kautta riivaajat eksyttävät ihmisiä.

Kundalinivoiman soluttautuminen seurakuntaan

1990-luvun puolessa välissä Suomeen rantautui niin sanottu Toronton herätys (uudistus). Koin voimakkaasti sydämessäni, että minun piti käydä tutkimassa ja koettelemassa ns. Toronton uudistusta. Sen tähden 1990-luvun puolessa välissä kävin mm. Jyväskylässä, Joensuussa vapaaseurakunnan kesäjuhlilla sekä Turun vapaaseurakunnassa kaksi päivää kestäneessä Toronto uudistus seminaarissa. Kävin myös useissa muissa kokouksissa, joissa vaikutti Toronto uudistuksen manifestaatioita (ilmiöitä).

Kun kävin paikan päällä kuuntelemassa ja näin ilmiöitä, joita Toronto uudistuksen hengen toiminta vaikutti, niin vakuutuin sydämessäni Pyhässä Hengessä Jumalan sanan todistuksen kautta, että kyseessä ei ollut Jumalan Hengen vaikuttamat manifestaatiot.

Toronto uudistus kokouksissa näin monenlaisia ilmiöitä, joita pidettiin Pyhän Hengen ilmiöinä, jotka eivät sitä kuitenkaan olleet. Näin mm. miehen joka käyttäytyi kuin eläin, voiman nostaessa hänet irti lattiasta paiskaten hänet muutaman metrin päähän seinään, tätä pidettiin Pyhän Hengen työnä; Näin kuinka useissa kokouksissa voiman tullessa ihmiset alkoivat nykimään, vääntelehtimään tehden erilaisia pakkoliikkeitä; Näin kuinka monissa tapahtumissa voiman tullessa ihmiset alkoivat nauramaan hillittömästi; Näin kuinka useissa tilaisuuksissa voiman tullessa ihmiset kaatuivat holtittomasti taaksepäin, osa heistä käyttäytyi kuin he olisivat olleet juovuksissa ja heidän sanottiin olevan jopa juovuksissa Pyhästä Hengestä; Näin kuinka useissa kokouksissa ihmiset kokivat suurta tunteiden liikutusta toiset itkivät ja toiset nauroivat hillittömästi; Näin kuinka monissa tilaisuuksissa voiman tullessa ihmiset ääntelivät erilaisten eläinten äänillä; Näin kuinka useissa tilaisuuksissa voiman tullessa ihmiset vapisivat, kouristelivat sekä vääntelehtivät, eikä osa ihmisistä pysynyt pystyssä.

Kun tutkimme ja vertaamme Toronton uudistuksen hengen ilmenemismuotoja, niin ne ovat täysin identtiset, eli samanlaiset kuin kundalinivoiman aiheuttamat ilmiöt. Raamatun sanan opetus paljastaa selkeästi sen, että Toronto uudistuksessa tapahtuneet hengen ilmenemismuodot eivät olleet Pyhän Hengen vaikuttamia, vaan valhehengen ilmiöitä.

Kundalinivoiman vaikutuksia on mm. suunnaton "rakkauden" kokemus, tunteiden liikutus, maahan kaatuminen taaksepäin, eläinten tavoin äänteleminen, hillitön ilo ja nauru, itkeminen, vapiseminen, nykiminen, kouristelu ja erilaisia pakkoliikkeitä.

Kirjoitukseni tarkoitus ei ole Pyhän Hengen aitojen armolahjojen toiminnan vastustaminen, vaan valhehenkien aikaansaamien valhearmolahjojen toiminnan paljastaminen. Raamatullisen uskoon kuuluu armolahjojen toiminta ja kannustan kaikkia Herran Jeesuksen opetuslapsia toimimaan armolahjojen alueella Jumalan tahdon mukaisesti.

Eläinäänet

Room 1:
22 Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
23 ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.
24 Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa,
25 nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.

Room 8:29 Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa;

2 Kor 3:18 Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.

Raamattu opettaa Pyhän Hengen muuttavan ja vaikuttavan uskovassa ihmisessä Jumalan kuvan kaltaista toimintaa, eli Jumalan ominaisuuksia kuten esim. rakkautta, totuutta, rauhaa, Raamatun totuuden mukaista uskoa, itsehillintää sekä Jumalan tahdon mukaisia ajatuksia ja tekoja.

Toronto uudistuksen voiman eräs tuntomerkki oli eläinäänien päästeleminen. Raamatun sanan mukaan valheen vaikutusta on Jumalan kirkkauden ja vaikutuksen muuttaminen eläinten kaltaisuuteen, johon tietenkin kuuluu eläinäänien päästeleminen.

Raamatun sanan todistuksen valossa Toronton uudistuksen eläinäänet olivat riivaajahenkien vaikuttamia ilmiöitä. Kundalinivoiman eräs ilmenemismuoto oli myös eläinäänten ilmeneminen. Kiistaton tosiasia on, että Toronto uudistuksen voima ei ollut Pyhän Hengen voimaa, vaan kundalinivoimaa, eli riivaajahenkien vaikutusta.

Osa eläinäänistä Toronto uudistuksessa ei kuitenkaan johtunut kundalinivoimasta, vaan ihmisen sielullisuudesta. Jotkut ihmiset sielullisesti matkivat eläinääniä, koska he halusivat kokea voimaa ja antautuivat tunteidensa valtaan päästäen sielullisuuden irti sydämessään. Kundalinivoima oli kuitenkin vaikuttamassa monessa tapauksessa eläinääniä.

Pakkoliikkeet ja kouristelu

Luuk 9:42 Ja vielä pojan tullessakin riivaaja repi häntä ja kouristi kovin. Mutta Jeesus nuhteli saastaista henkeä ja paransi pojan ja antoi hänet takaisin hänen isällensä.

Toronto uudistuksen ja kundalinivoiman vaikutuksia ovat myös erilaiset pakkoliikkeet, kouristelu sekä nykivät liikkeet. Raamatun sanan todistuksen valossa riivaajahenget  repivät ja kouristelevat ihmisiä, jota voidaan myös kuvata sanoilla pakkoliikkeet sekä nykivät liikkeet. Raamattu ei missään kohtaa opeta, että Pyhä Henki aiheuttaisi ihmiselle holtittomia pakkoliikkeitä.

Raamatun sanan todistuksen valossa Toronto uudistuksessa tapahtuneet erilaiset pakkoliikkeet, kouristelut ja nykivät liikkeet sekä kehon vääntelyt olivat kundalinivoimaa, ei Pyhän Hengen vaikutusta.

Maahan kaatuminen

Luuk 4:35 Niin Jeesus nuhteli häntä sanoen: "Vaikene ja lähde hänestä". Ja riivaaja viskasi hänet maahan heidän keskelleen ja lähti hänestä, häntä ollenkaan vahingoittamatta.

Kundalinivoima kaataa ihmisen (usein taaksepäin) maahan. Kun Toronto uudistuksessa  voima tuli, niin ihmiset kaatuivat pääosin taaksepäin maahan. Taas sama taktiikka. Edellä olevien todisteiden valossa Toronto uudistuksen monet vaikutukset olivat riivaajahenkien vaikutusta, sillä henki, joka vaikutti eläinääniä ja kaatoi ihmisiä oli riivaajahenkien kundalinivoimaa, ei Jumalan Pyhä Henki.

Sielullisuus

Osa Toronto uudistuksen ilmiöistä oli ihmisen sielullisuudesta nousevia, joiden taustalla oli ihmisen voimakas toive ja halu kohdata Jumala. Osa sielullisista ilmiöistä johtui rikkinäisen ihmisen reaktiosta, synnyttäen paineen hänen mieleensä, jossa hän ei kehdannut olla ilman kokemuksia, joita väitettiin Jumalan teoiksi. Osa sielullisista ilmiöistä johtui siitä, että ihminen näytteli ja matki niitä, koska ei halunnut antaa ympärillä oleville ihmisille sitä kuvaa, että hän olisi jäänyt ilman Jumalan kosketusta.

Olen kysynyt joiltakin ihmisiltä, jotka kaatuivat ja kokivat näitä ilmiöitä, että miksi he kaatuivat ja mitä he kokivat. Osa heistä sanoi kaatuneensa tahallisesti sekä näytelleensä tiettyjä ilmiöitä, koska muiden maatessa lattialla ja erilaisten ilmiöiden vaikutusten tähden he eivät kehdanneet jäädä seisomaan rukousjonoon.

Haureuden henki

2 Moos 34:15 Älä siis tee liittoa maan asukasten kanssa, ettet, kun he kulkevat haureudessa (zanah) jumaliensa jäljessä ja uhraavat jumalillensa ja kutsuvat sinua, sinä söisi heidän uhristaan,

Tuom 2:17 Mutta he eivät totelleet tuomareitansakaan, vaan kulkivat haureudessa (zanah) muiden jumalien jäljessä ja kumarsivat niitä. Pian he poikkesivat siltä tieltä, jota heidän isänsä, Herran käskyjä totellen, olivat kulkeneet; he eivät tehneet niin.

4 Moos 25:1 ¶ Niin Israel asettui Sittimiin. Ja kansa rupesi irstailemaan (zanah) Mooabin tyttärien kanssa.

Raamattu opettaa haureuden hengen toimivan ja vaikuttavan kahdella tavalla. Hengellisen haureuden vallassa oleva elää valheessa pimeyden henkien eksyttäessä häntä riivaajahenkien valhevoiman sekä valheellisten opetuksien kautta. Lihallisessa haureudessa oleva harjoittaa erilaisia seksisyntejä.

Kundalinigurut opettavat seksin olevan universumin olemassaolon energiaa. Gurujen mukaan kun kundalinivoima on aktivoitu ihmisessä, niin seksuaaliset tuntemukset voimistuvat, sillä kundalinivoimaa ei voi erottaa seksuaalisesta energiasta. Jotkut kundalinigurut sanovat, että kundalinivoiman herääminen usein myös herättää ja aktivoi seksuaalisuutta, eli kyseessä on seksuaalinen herääminen kundalinivoiman kautta.

Kundalinivoimaan kuuluu myös eksyttävät valheopetukset. Kundalivoiman vallassa olevista guruista, joogaguruista jne. monet ovat haureellisissa seksisuhteissa. Samoin he levittävät eteenpäin haureudenhenkeä kundalinivoiman kautta. Kundalivoima täyttää Raamatun tunnusmerkit haureuden hengestä, sillä kundalinivoima eksyttää ihmisiä hengelliseen ja lihalliseen haureuteen.

Toronto uudistuksen opettajat opettavat monia vääriä harhaoppeja, samoin osa (ei kaikki) Toronto voitelun saaneista ja siihen kosketuksissa olleista ovat ajautuneet seksisyntien valtaan, osa heistä teki aviorikoksen. Toronto uudistuksen voiman kokeneista jotkut ovat jopa langenneet homoseksuaalisuuteen.

Aikaisemmin vertasin Toronto uudistuksen voiman ja kundalinivoiman manifestaatiota (ilmiöitä) keskenään, joista kävi selkeästi ilmi, että kyseessä on sama voima. Toronto uudistuksen väärät opetukset sekä seksuaalisen haureuden hengen vaikuttamat seksisynnit paljastavat myös sen, Toronto uudistuksen voima oli kundalinivoimaa.

1990-luvun puolivälin jälkeen uskovien keskuudessa avioerot ja monenlaiset seksisynnit ovat lisääntyneet valtavasti. Tämä ei ole mikään ihme, sillä monet uskovat kävivät kokemassa kundalinivoiman vaikutuksia, jolloin osalle (ei kaikilla) heistä kundalinivoima aktivoi seksuaalista himoa johdattaen heidät haureuden poluille.

Toronto uudistuksen kundalinivoima turrutti monen (ei kaikkien) uskovan hengelliset aistit, niin etteivät he enää nykyään kykene erottamaan valheen ja totuuden eroa ja siksi he nykyään liputtavat kaikenlaisten harhaoppien puolesta.

Herra Jeesus on voimallinen antamaan anteeksi sekä poistamaan valheet ihmisen elämästä ja juurruttamaan uskovan Pyhän Hengen voiman ja totuuden sanan kautta takaisin elävään ja Raamatulliseen uskoon. Jos Toronto uudistus vie sinut harhapoluille, etkä vieläkään ole päässyt takaisin Raamatullisen uskon tielle, niin taivuta sydämesi parannukseen Herran edessä, niin Hän antaa sinulle syntisi anteeksi ja uudistaa sinun sydämesi palvelemaan elävää Jumalaa, Jumalan tahdon ja Raamatun sanan totuuden mukaisesti.

Ilmiöt syrjäyttivät Jumalan sanan

Kun kävin näissä kokouksissa, niin mitä enemmän näitä ilmiöitä tapahtui, niin sitä pienemmäksi jäi Jumalan sanan opettamisen osuus. Tapahtui myös niin etteivät ihmiset kyenneet ollenkaan puhumaan tai opettamaan sanaa, koska henki löi heidät lattiaan tai he nauroivat hillittömästi pitkän aikaa.

Huomasin myös sellaisen ilmiön, että Toronto uudistus kokouksissa pyrittiin enemmän ja enemmän Jumalan sanan kautta puolustelemaan outoja kokemuksia ja ilmiöitä. Eräässä kokouksessa järjetöntä menoa ja outoja ilmiöitä puolusteltiin sillä, että koska Jeesus sylki ihmisten päälle ja ihmiset parantuivat, niin ei tämä ole sen kummallisempaa.

Raamatun sanaa tutkimalla Toronto uudistuksen saarnaajien eksyttävät opetukset paljastuvat:

Joh 9:6 Tämän sanottuaan hän sylki maahan ja teki syljestä tahtaan ja siveli tahtaan hänen silmilleen

Herra Jeesus sylki maahan ja alkutekstin mukaan Herra Jeesus sylki saven päälle ja teki savesta ja syljestä seoksen, jota Hän levitti sokean miehen silmille.

Savessa ja syljessä on monia erilaisia terveyttä edistäviä aineita. Savea on käytetty ulkoisesti ja sisäisesti infektioiden, myrkytysten, suolistohäiriöiden ja tulehdusten hoitoon. Savi kykenee uudistamaan kudoksia, luovuttamaan mineraaleja sekä sitomaan itseensä kaasuja ja myrkkyjä. Savi on antitoksinen, antiseptinen ja antibakteerinen aine. Savessa olevat aineet voivat edistää myös aineenvaihduntatoimintoja. Savella on kyky imeä itseensä neste- ja kaasumaisia myrkkyjä. Tämän tähden savi kykenee estämään vahingollisten bakteerien ja mikrobien lisääntymisen, mutta ei tuhoa elimistöllemme hyödyllisiä bakteereja. Saven antiseptisen ja sterilisoivan vaikutuksen takia se auttaa myös tulehdusten ja haavojen hoidossa. Syljellä on myös parantavia vaikutuksia, sillä syljessä on entsyymejä, jotka torjuvat ja hillitsevät bakteerien kasvua.

Herran Jeesuksen toiminnalla ei ollut mitään tekemistä järjettömyyden kanssa, sillä niissä tilanteissa, joissa Herra Jeesus käytti sylkeä ja savea parantamistapauksissa oli kyse sairaan rauhoittamisesta tutulla tavalla, eli syljen ja saven käyttämisellä parantamisessa. Muinaiset kansat tiesivät saven ja syljen parantavista ominaisuuksista ja sen aikaiset lääkärit käyttivät niitä parantamisessa.

Tietyissä tapauksissa Herra Jeesus halusi poistaa ihmisen turhat pelot ja epäluulot, siksi Hän käytti sylkeä sekä myös savea ikään kuin rauhoittaakseen sairasta, mutta itse parantuminen tapahtui Jumalan voiman kautta. Herra Jeesus näki ja otti huomioon ihmisen sisäiset pelot ja siksi Hän joissakin tapauksissa lähestyi aluksi maallisella tavalla ja kun ihmisen luottamus oli voitettu, niin Hän paransi heidät Jumalan voiman (Henki) kautta.

Helluntaipäivä

Toronto uudistuksen opettajat sanoivat usein, että Pyhästä Hengestä juopuminen, missä ihmiset kaatuilevat eivätkä pysy pystyssä ja nauravat hillittömästi on Raamatullinen ilmiö. He perustelivat väitteensä helluntaipäivällä, jolloin opetuslapset olisivat käyttäytyneet juopuneiden tavoin kun Pyhä Henki tuli heihin. Tämäkin väite ja opetus on epäraamatullinen ja väärä. Kun tutkimme helluntaipäivän tapahtuman Raamatusta, niin huomaamme kuinka Toronto uudistuksen opettajien väite on täysin vääristelty.

Apt 2:
1 ¶ Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla.
2 Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat.
3 Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle.
4 Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.
5 ¶ Ja Jerusalemissa asui juutalaisia, jumalaapelkääväisiä miehiä, kaikkinaisista kansoista, mitä taivaan alla on.
6 Ja kun tämä ääni kuului, niin kokoontui paljon kansaa; ja he tulivat ymmälle, sillä kukin kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltänsä.
7 Ja he hämmästyivät ja ihmettelivät sanoen: "Katso, eivätkö nämä kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia?
8 Kuinka me sitten kuulemme kukin sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet?

9 Me parttilaiset ja meedialaiset ja eelamilaiset ja me, jotka asumme Mesopotamiassa, Juudeassa ja Kappadokiassa, Pontossa ja Aasiassa,
10 Frygiassa ja Pamfyliassa, Egyptissä ja Kyrenen puoleisen Liibyan alueilla, ja täällä oleskelevat roomalaiset, juutalaiset ja käännynnäiset,
11 kreetalaiset ja arabialaiset, me kuulemme kukin heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja."
12 Ja he olivat kaikki hämmästyksissään eivätkä tienneet, mitä ajatella, ja sanoivat toinen toisellensa: "Mitä tämä mahtaakaan olla?"
13 Mutta toiset pilkkasivat heitä ja sanoivat: "He ovat täynnä makeata viiniä".
14 ¶ Niin Pietari astui esiin niiden yhdentoista kanssa, korotti äänensä ja puhui heille: "Miehet, juutalaiset ja kaikki Jerusalemissa asuvaiset, olkoon tämä teille tiettävä, ja ottakaa minun sanani korviinne.
15 Eivät nämä ole juovuksissa, niinkuin te luulette; sillä nyt on vasta kolmas hetki päivästä.
16 Vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Jooelin kautta:
17 ‘Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat.
18 Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he ennustavat.
19 Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja savupatsaita.

Alkutekstin mukaan ensimmäinen jae sanoo opetuslasten olleen koolla yksimielisesti. Opetuslapset näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän päällensä. He tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi, alkaen puhua muilla kielillä sen mukaan mitä Jumalan Henki antoi heille puhuttavaksi.

Raamattu ei tässä kohtaan sano, että he kaatuivat, nauroivat hillittömästi tai olisivat kokeneet erilaisia pakkoliikkeitä. Pyhä henki ei asettanut heitä riviin, eikä jonoon kaadettavaksi, vaan he täyttyivät istumassa ollessaan Pyhällä Hengellä.

Mikä sai Jerusalemissa olevat ihmiset ymmälleen, hämmästymään ja ihmettelemään? Kun he kuulivat ääniä opetuslasten puhuessa monilla erilaisilla kielillä sen maan kieltä missä paikalle kokoontunut ihmiset olivat syntyneet. He kuulivat opetuslasten ylistävän ja puhuvan Jumalan suurista teoista kukin omalla äidinkielellään. He tiesivät opetuslasten olevan galilealaisia ja israelilaisia. He hämmästyivät sitä kuinka galilealaiset pystyivät puhumaan useiden ja erilaisten maiden kielillä.

Jotkut ihmettelivät mitä tämä mahtaakaan olla? He eivät ymmärtäneet mistä oli kyse ja sen tähden jotkut heistä pilkkasivat opetuslapsia sanoen he ovat täynnä makeaa viiniä. Ihmiset eivät luulleet opetuslasten olevan juovuksissa, siksi että he olisivat kaatuilleet, kouristellen tehnyt erilaisia pakkoliikkeitä, maanneet maassa holtittomassa tilassa tai nauraneet hillittömästi, vaan siksi koska he eivät ymmärtäneet mistä oli kyse ja pilkaten opetuslapsia he sanoivat heidän olevan juovuksissa. He eivät voineet ymmärtää miten oli mahdollista, että opetuslapset pystyivät puhumaan täydellisesti niin montaa erilaista kieltä.

Koska he eivät voineet mitenkään käsittää mitä oli tapahtunut, niin jotkut alkoivat pilkkaamaan heitä sanoen heidän olevan juovuksissa. Syyte juopumuksesta tuli pilkkaamisen tähden, koska he eivät voineet mitenkään ymmärtää mistä kielillä puhuminen johtui.

Raamatun sanan mukaan he eivät käyttäytyneet kuten juovuksissa olevat, he eivät horjuneet, eivät kaatuneet, eivät kouristellen tehneet pakkoliikkeitä, eivät nauraneet hillittömästi, he vain puhuvat vieraiden maiden kielillä ylistäen Jumalaa. Raamattu ei esitä asiaa siten, että Pyhä Henki olisi vaikuttanut heissä juopumuksen kaltaista tilaa, vaan että jumalattomat ihmiset pilkkasivat heitä ja sanoivat heitä juopuneiksi.

Helluntaipäivinä opetuslapset eivät käyttäytyneet Toronto uudistuksessa tapahtuneiden ilmiöiden mukaisesti. Väitteen esittäminen johtui Raamatun sanan vääristämisestä esittämällä sellaisten ilmiöitä helluntaipäivään, joita siellä ei esiintynyt.

Pyhä Henki vaikuttaa uskovissa Jumalan kuvan kaltaista toimintaa, joten tässäkin valossa Torontolaisten väite on väärä. Juopuneen käytös on synnillistä toimintaa, eikä Jumalan Pyhä Henki vaikuta ihmisessä syntistä käytöstä siunauksen merkkinä.

Kuningas Saul

Toronto kokouksissa pyrittiin Raamatun sanan vääristelemisen kautta puolustamaan epäraamatullisia ilmiöitä. Kuulin usein puolustelun, jossa sanottiin Jumalan Pyhän Hengen laittaneen kuningas Saulin hurmoksiin, jonka seurauksena Saul riisui itsensä ja makasi alastomana ollen koko sen päivän ja yön hurmoksissa. Toronto uudistuksen saarnaajat vetosivat Saulin tapaukseen ja sanoivat, että Raamatusta näemme Jumalan Hengen voivan siunata ihmistä hyvin erikoisella ja oudolla tavalla.

Kun tutkimme Raamatusta koko luvun siitä miksi Saulin joutui hurmoksiin ja riisui itsensä alastomaksi, niin näemme hyvin selkeästi kuinka Toronto uudistuksen saarnaajat vääristivät Jumalan sanan opetuksen.

1 Sam 19:
1 ¶ Ja Saul puhui pojallensa Joonatanille ja kaikille palvelijoillensa, että Daavid olisi surmattava. Mutta Saulin poika Joonatan oli suuresti mieltynyt Daavidiin.
2 Sentähden Joonatan ilmaisi sen Daavidille ja sanoi: "Minun isäni Saul koettaa saada sinut surmatuksi. Ole siis varuillasi huomenaamuna, kätkeydy ja pysy piilossa.
3 Mutta minä menen ja asetun isäni viereen kedolle, sinne, missä sinä olet, ja puhun sinusta isälleni; ja jos jotakin huomaan, niin minä ilmaisen sen sinulle."
4 Niin Joonatan puhui hyvää Daavidista isällensä Saulille ja sanoi hänelle: "Älköön kuningas rikkoko palvelijaansa Daavidia vastaan, sillä hän ei ole rikkonut sinua vastaan, vaan hänen työnsä ovat olleet sinulle suureksi hyödyksi.
5 Hänhän pani henkensä kämmenelleen ja surmasi sen filistealaisen, ja niin Herra antoi suuren voiton koko Israelille; sinä olet itse nähnyt sen ja iloinnut. Miksi siis rikkoisit viatonta verta vastaan surmaamalla Daavidin syyttömästi?"
6 Saul kuuli Joonatanin ääntä; ja Saul vannoi: "Niin totta kuin Herra elää, häntä ei surmata".
7 Niin Joonatan kutsui Daavidin, ja Joonatan ilmoitti hänelle kaiken tämän. Ja sitten Joonatan vei Daavidin Saulin tykö, ja hän palveli häntä niinkuin ennenkin.
8 ¶ Kun sitten sota alkoi uudestaan, lähti Daavid taistelemaan filistealaisia vastaan ja tuotti heille suuren tappion, niin että he pakenivat hänen edestään.
9 Mutta Herran lähettämä paha henki tuli Sauliin, kun hän istui kotonaan keihäs kädessä ja Daavid soitteli.
10 Niin Saul koetti keihästää Daavidin seinään; mutta hän väisti Saulia, ja tämä iski keihään seinään. Daavid pakeni ja pelastui sinä yönä.
11 ¶ Niin Saul lähetti miehiä Daavidin kotiin vartioimaan häntä ja surmaamaan hänet aamulla. Mutta Daavidin vaimo Miikal ilmaisi sen hänelle ja sanoi: "Jollet tänä yönä pelasta henkeäsi, niin sinä huomenna olet surman oma".
12 Ja Miikal laski Daavidin alas ikkunasta; ja hän lähti pakoon ja pelastui.
13 Sitten Miikal otti kotijumalan ja asetti sen vuoteeseen, ja levitettyään vuohenkarvoista tehdyn kärpäsverkon sen pään yli hän peitti sen vaatteella.
14 Ja kun Saul lähetti miehiä ottamaan Daavidia, sanoi hän: "Hän on sairas".
15 Niin Saul lähetti miehiä katsomaan Daavidia, sanoen: "Tuokaa hänet vuoteessa tänne minun luokseni surmattavaksi".
16 Mutta kun miehet tulivat sisälle, niin katso, vuoteessa olikin kotijumala, vuohenkarvoista tehty kärpäsverkko pään päällä.

17 Niin Saul sanoi Miikalille: "Miksi sinä olet minut näin pettänyt ja olet päästänyt minun vihamieheni pelastumaan?" Miikal vastasi Saulille: "Hän sanoi minulle: ‘Päästä minut, muutoin minä surmaan sinut’".
18 ¶ Kun Daavid oli paennut ja pelastunut, meni hän Samuelin luo Raamaan ja kertoi hänelle kaikki, mitä Saul oli hänelle tehnyt. Ja hän ja Samuel menivät Naajotiin ja jäivät sinne.
19 Ja Saulille ilmoitettiin: "Katso, Daavid on Raaman Naajotissa".
20 Niin Saul lähetti miehiä ottamaan Daavidia. Mutta kun he näkivät profeettain joukon hurmoksissa ja Samuelin seisovan johtamassa heitä, tuli Jumalan henki Saulin miehiin, niin että hekin joutuivat hurmoksiin.
21 Kun se ilmoitettiin Saulille, lähetti hän toiset miehet; mutta hekin joutuivat hurmoksiin. Ja Saul lähetti vielä kolmannet miehet, mutta hekin joutuivat hurmoksiin.
22 Silloin hän itse lähti Raamaan. Ja kun hän tuli sen suuren vesisäiliön luo, joka on Seekussa, kysyi hän: "Missä ovat Samuel ja Daavid?" Hänelle vastattiin: "He ovat Raaman Naajotissa".
23 Mutta kun hän oli menossa sinne, Raaman Naajotiin, tuli Jumalan henki häneenkin, niin että hän kulki hurmoksissa, kunnes tuli Raaman Naajotiin.
24 Silloin hänkin riisui vaatteensa ja joutui hurmoksiin Samuelin edessä; ja hän kaatui maahan ja makasi alastonna koko sen päivän ja koko sen yön. Sentähden on tapana sanoa: "Onko Saulkin profeettain joukossa?"

Lähtökohta tapahtumille oli Saulin ilmoitus palvelijoilleen, että Daavid pitäisi surmata. Saulin poika Joonatan paljasti Daavidille Saulin aikeet. Daavidin taistellessa voitollisesti filistealaisia vastaan paha henki vaivasi Saulia ja sen seurauksena Saul koitti tappaa Daavidin. Daavid pelastautui pakenemalla Saulin vihaa ja raivoa. Saul lähetti miehensä ottamaan kiinni Daavidia.

Daavid pakeni ja meni Samuelin luokse Raamaan ja hän kertoi mitä Saul aikoi tehdä hänelle. Samuel vei Daavidin Raaman Naajotiin. Saul sai tiedon, että Daavid oli Raaman Naajotissa. Saatuan tiedon Daavidin olinpaikasta Saul lähetti miehensä ottamaan kiinni Daavidia. Saulin miehet näkivät profeetat profetoimassa (hurmoksissa sana on alkutekstissä naba, joka tarkoittaa profetoida), joita Saul johti. Jumalan Henki tuli Saulin miehiin, niin että hekin profetoivat. Tällä teolla Jumala esti miehiä tappamasta Daavidia. Saul lähetti vielä toiset ja kolmannet miehet tappamaan Daavidia, mutta Jumalan Henki pysäytti heidät ja pisti heidät profetoimaan, näin he eivät kyenneet tappamaan Daavidia.

Saul hermostui kun hänen miehensä eivät pystyneet täyttämään käskyä Daavidin surmaamisesta ja siksi hän lähti itse kohti Raaman Naajotia. Matkalla Jumalan Henki tuli Sauliin, jonka seurauksena Saul alkoi profetoimaan. Kun Saul saapui Raaman Naajotiin, niin hän riisui vaatteensa ja alkoi profetoimaan Samuelin edessä kaatuen maahan ja Saul makasi alastomana koko sen päivän ja koko sen yön. Näin Herra Jumala esti ettei Saul kyennyt surmaamaan Daavidia.

Saulin ja hänen miestensä profetoimisen aikana saattoi käydä niin, että Jumala julisti heille tuomion sanaa heidän pahojen aikeidensa tähden. Kiistattomasti se on selvää, että Herra Jumala esti Saulin aikomukset surmata Daavid. Jumala vaikutti siten, että Hän nöyryytti Saulia alastomuuden kautta, joka oli häpeällistä ihmisten nähden. Herra Jumala täydellisesti esti Saulin pahat aikomukset, eikä Saulin profetoimisessa ollut kyse Jumalan siunauksesta, vaan Jumalan tuomiosta. Saul kaatui maahan alastomana Jumalan tuomion tähden.

Toronto uudistuksen saarnaajat vääristivät Raamatun opetuksen koittaessaan puolustaa outoja eriskummallisia manifestaatioita (ilmiöitä) mitä heidän käsiensä kautta tapahtui. On todella tärkeätä lukea Raamatun sanasta sen kokonaisopetusta, eikä uskoa valheenpuhujien selityksiä, jotka perustuvat asiayhteydestä irrotettuihin jakeisiin, jonka kautta vääristetään Raamatun opetus.

Kundalinivoiman eksytys seurakuntien sisällä

Kundalinivoiman herääminen

Kun tutkin ja koettelin 90-luvun puolivälissä Toronto uudistuksen opetusta ja siinä vaikuttavia ilmiöitä, niin he opettivat ettei saa rukoilla kielillä, sillä pyhää henkeä (kirjoitan pienellä pyhän hengen Toronto uudistuksen yhteydessä, koska kyse oli valhehengestä) ja hänen saapumistaan piti odottaa hiljaa. Toronto uudistuksen saarnaajat kutsuivat pyhän hengen paikalle.

He toimivat näin koska aito kielilläpuhuminen olisi paljastanut ja estänyt valheenhengen toiminnan. Toronto uudistuksen saarnaajat käskivät ihmisiä lopettamaan vastarinnan ja antautumaan pyhälle hengelle. He toimivat ihan samalla tavalla kuin kundalinigurut opettavat, jotka sanovat että ihmisen tulee antautua ja sallia kundalinivoiman vaikuttavan hänessä. Gurujen mukaan kundalinivoiman vaikutukset riippuvat myös vastaanottajan kyvystä antautua voiman vaikutuksille.

2 Tim 1:14 Säilytä se hyvä, mikä sinulle on uskottu, Pyhän Hengen kautta, joka meissä asuu.

Toronto uudistuksessa pyhää henkeä piti odottaa, kunnes hän saapuu. Raamattu opettaa, että Pyhä Henki asuu jo uskovan ihmisen sydämessä.

Toronto uudistuksen pyhän hengen odottaminen oli kundalivoiman odottamista ja aktivoimista.

Kundalinivoiman vahingolliset vaikutukset seurakunnassa

Kundalinigurut sanovat kundalinivoiman olevan sähkövirtaa ja johdattavan ihmisen transsiin. Gurujen mukaan kun kundalinivoima vaikuttaa, niin keho voi reagoida monella tavalla kuten vapiseminen, tärinä, pakkoliikkeet, nykiminen, sähkövirran kokeminen kehossa, mieli tyhjentyy, hillitöntä naurua tai itkua, ihminen voi saada näkyjä jumaluusolennoilta ja ihminen saattaa puhua vierailla kielillä.

John Wimber oli ns. voimaevankeliumin sanansaattaja, joka julisti ihmeitä ja merkkejä. John Wimberillä oli myös voimakas vaikutus Toronto uudistuksessa. John Wimber opetti, että Pyhän Hengen työ ei ole sidottu Raamatun kirjoituksiin, vaan voi mennä sen yli meidän kokemustemme kautta. Tällä opetuksella Wimber valmisti ihmisiä hyväksymään Toronto uudistuksessa vaikuttaneen kundalinivoiman ja sen aikaansaamat manifestaatiot (ilmiöt).

Toronto uudistuksen valhehenki, eli kundalinivoima eksytti ihmisiä pois Jumalan sanan totuudesta. Monet (ei kaikki) ihmiset jotka vastaanottivat Toronto "voitelun" uskovat koko ajan enemmän ja enemmän valheellisia ja vääristettyjä opetuksia Raamatusta. Kundalinivoima turrutti heidän hengelliset aistinsa, eksyttäen heitä kavalasti hyväksymään valheopetuksia. Kun hengelliset aistit ovat turtuneet, niin pitkällä aikavälillä turtumus kasvaa kuin lumipallo efekti vääristäen koko ajan lisää Raamatun opetuksia. John Wimberin opetus kundalinivoiman vaikuttamana siitä että Raamatusta ei löydy kaikkea totuutta on eksyttänyt monet uskovat jotka ovat nykyään hengellisesti sekaisin uskoen kaikenlaisia harhaoppeja.

Kun olin monissa Toronto uudistus kokouksissa 90-luvun puolivälissä, niin näin juuri samoja kundalinivoiman vaikutuksia, joita Wimber opetti kuten mm. erilaisia pakkoliikkeitä (vapina, tärinä, keho vääntäytyi outoihin asentoihin jne.). Raamattu ei opeta Pyhän Hengen riepottelevan ihmisiä holtittomasti sinne tänne miten sattuu.

John Wimber opetti pyhän hengen työksi sähkövirran kokemisen kehossa ja transsiin joutumisen, jotka ovat kundalinivoiman vaikutuksia. Monet Toronto uudistuksen voiman kokeneista ihmisistä kertoivat kokeneensa sähkövirtaa kehossaan ja monet joutuivat transsin omaiseen tilaan.

Jumalan Pyhä Henki ei iske sähkövirtaa ihmisen kehoon, eikä johdata ihmisiä transsiin.

Kundalinivoiman vaikutuksesta ihmisen mieli tyhjenee. Mielen tyhjentämisen kautta valhehenki poistaa ihmiseltä tutkimisen, koettelemisen sekä arvioimiskyvyn ja sen jälkeen tyhjä mieli imee itseensä kaikki valheet sekä kundalinivoiman vaikutukset.

John Wimber opetti myös vastoin Jumalan sanan opetusta, että uudestisyntyneessä uskovassa, jossa asuu Pyhä Henki voi myös asua demoneita (riivaajahenkiä). Tämä harhaoppi on myös yleistynyt nykyään eri uskovien piireissä. Valheenhenget ujuttivat myös tämän harhaopin Toronto uudistuksen myötä seurakuntiin. Nykyään yhä useampi uskova uskoo, että uskovissa voi asua riivaajahenkiä. Niinpä monet heistä keskittyvät enemmän riivaajahenkiin kuin Herraan Jeesukseen.

Kundalinivoima on harhaopin taustalla, joka opettaa että uskovassa, voi asua riivaajahenkiä. Raamatun sanan opetuksen mukaan Herran Jeesuksen opetuslapsissa ei voi asua riivaajahenkiä.

Kundalinivoima vaikuttaa myös kielilläpuhumista sekä riivaajahenget antavat kundalinivoiman kautta ihmisille erilaisia näkyjä. On olemassa tietenkin oikeaa Pyhän Hengen vaikuttamaa kielilläpuhumista sekä näkyjen näkemistä. Kuitenkin on syytä muistaa, että valheenhenget vaikuttavat valhevoiman kautta kielilläpuhumista ja antavat valhenäkyjä.

Kun olin näissä Toronto uudistus kokouksissa 1990-luvun puolivälissä tutkimassa ja koettelemassa, niin Pyhä Henki sanoi minulle Toronto uudistuksen hengen vaikuttavan ja edistävän katolisuutta. Kun tutkin Wimberin taustoja ja opetuksia, huomasin hänen opettaneen, että Raamatun Pyhä Henki olisi toiminut neitsyt Marian kautta tapahtuneissa parantumisihmeissä katolisen kirkon sisällä.

Todellisuudessa neitsyt Maria ilmestysten takana on riivaajahenget, jotka matkivat Mariaa ja eksyttävät ihmisiä Marian hahmon kautta. John Wimber oli eksynyt luulemaan katolisessa kirkossa tapahtuvia valhehenkien tekoja Jumalan teoiksi. Siksi hän antoi positiivisen signaalin katolisesta kirkosta.

Mitä on tapahtunut Toronto uudistuksen jälkeen? Suomen vapaaseurakunnan (SVK) johto oli täysillä mukana Toronto uudistuksessa ja hyvin pian SVK liittyi täysjäseneksi Suomen ekumeeniseen neuvostoon (SEN). Ennen Toronto uudistuksen rantautumista Suomen vapaaseurakunnan viesti oli ettei se aio liittyä SEN:n täysjäseneksi, vaan pysyy tarkkailijajäsenenä.

Myös monet muut tahot ja uskovat, jotka aikaisemmin näkivät selvästi katolisuuden harhaopit avoimesti nykyään liputtavat katolisuuden ja ekumenian puolesta. Todisteiden valossa on selvää, että Toronto uudistuksen takana ollut valhehenkien toiminta ja vaikutus turmeli monien uskovien hengelliset aistit, jonka seurauksena he nykyään uskovat ekumenian valheen ja liputtavat katolisuuden puolesta.

Pyhän Hengen korottaminen

Toronto uudistuksen saarnaajat korottivat Pyhää Henkeä ja Pyhän Hengen toimintaa.

Joh 16:
13 Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.
14 Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.

Raamatun opetuksen mukaan Pyhä Henki ei korota eikä kirkasta itseään, vaan aina Herraa Jeesusta. Valhehenget tekeytyvät Pyhäksi Hengeksi korostaen valheenpuhujien kautta sitä, että teot mitä näette on Pyhän Hengen tekemiä. Ehdoton Raamatullinen totuus on se ettei Jumalan Pyhä Henki vaikuta Herran Jeesuksen opetuslapsien kautta Pyhän Hengen korottamista, sillä Pyhä Henki kirkastaa ja korottaa Herraa Jeesusta.

Nauru ja eläinäänet

Kundalinivoiman vaikutuksesta ihmiset alkavat nauramaan hillittömästi tai saattavat itkeä sekä päästellä eläinääniä, kuten esimerkiksi karjumaan leijonan tavoin.

Toronto uudistuksen opettajat sanoivat, että kun "voitelu" tulee niin uskovat karjuvat kuin leijonat, koska Herra Jeesus on Juudaan leijona. Raamattu sanoo, että valheenhenki muuttaa Jumalan kirkkauden eläinten kuvan kaltaisuuteen. Jumalan Pyhä Henki ei vaikuta ihmisessä eläimen kaltaista käytöstä, vaan jumalallista, vanhurskasta Jumalan tahdon ja Raamatun sanan opetuksen mukaista käyttäytymistä.

On täysin selvä, että Toronto uudistuksessa tapahtuneet eläinäänet olivat kundalinivoiman vaikutusta, eli riivaajahenkien toimintaa.

Haureuden henki

Kundalinivoima vahvistaa myös seksuaalisia haluja, korostaen seksuaalisia tarpeita. Toronto uudistuksen jälkeen uskovien keskuudessa tapahtuneet erilaiset haureudet (jopa homoseksuaalisuutta) ja avioerot ovat lisääntyneet. Kaikki haureudet ja avioerot eivät johdu Toronto hengen imppaamisesta, mutta osa niistä on Toronto uudistuksen kundalinivoiman haureellisen hengen aiheuttamia, koska kundalinivoima korostaa seksuaalisuutta sekä valheen henkenä johdattaa ihmisen haureuteen.

Kaatumisen tavoitteleminen

Kundalinivoiman välittämisessä kaatuminen taaksepäin on korostuneesti esillä. Toronto uudistuksen saarnaajien "voitelun" välittämisen keskeinen tuntomerkki oli ihmisen kaatuminen taaksepäin.

Raamatussa Herra Jeesus eivätkä apostolit asettaneet ihmisiä rukousjonoihin, joissa ihmisiä olisi kaadettu taaksepäin. Raamatun sanan mukaan Pyhän Hengen vaikutus ei keskitä huomiota ulkonaisiin seikkoihin, vaan ensisijaisesti sydämen puhdistumiseen, josta voi myös seurata sairauksista parantuminen.

Eksytys opettaa kaatumisen olevan kuin liukuhihna tapahtuma, joka tapahtuu koko ajan yhä uudestaan, jossa kaatuu massoittain ihmisiä.

Kaatumisen tavoittelu on tullut monille keskipisteeksi Jumalan kohtaamisessa. Kun tutkimme Raamattua, niin Jumalan kosketuksesta tapahtuneet kaatumiset eteenpäin eivät tapahtuneet kovin usein. Uskovien pitäisi tulla kokoontumisiin kohtaamaan elävää Jumalaa, ei tavoittelemaan kaatumisen kokemusta.

Henkioppaat näyt ja sairasten paraneminen

Kundalinigurut saavat yhteyden henkioppaisiin kundalinivoiman kautta ja kykenevät voiman avulla näkemään näkyjä ja parantamaan sairaita.

Sama kundalinivoima Toronto uudistuksen kautta antoi ihmisille valhevoiman kautta näkyjä sekä kyvyn parantaa sairauksia. Kundalinivoiman voimavaikutukset tulevat esille koko ajan enemmän mitä enemmän ihmiset uskovat siihen. Henkioppaat olivat tekeytyneet Pyhäksi Hengeksi eksyttäen Toronto uudistuksen saarnaajia. Kun seuraavat eksytyksen aallot tulivat, niin henkioppaat ottivat enkelin valehahmon tekeytyen Jumalan enkeleiksi.

Lakelandin herätyksen eräs vaikuttaja Todd Bentley opettaa, että enkeli nimeltään Emma asetti ihmisten päälle kultapölyä. Bentley sanoi Emma enkelin ohjanneen ja kasvattaneen ihmisiä sekä Emma avasi auki profeetallisen kaivon. Bentelyn mukaan tämän seurauksena ihmiset alkoivat seurakunnassa vaipua transsiin, saivat näkyjä, pastori sai tiedon sanat ja parantamisen lahjan. Bentley myös sanoi seurakunnan saaneen taloudellisen läpimurron tavalla, jota he eivät olleet koskaan aikaisemmin kokeneet.

Lakelandin herätys oli samaa kundalinivoima eksytystä kuin Toronto uudistus. Lakelandin herätyksen Emma enkeli oli todellisuudessa riivaajahenki toimien käärmevoiman kautta (kundalinivoima). Emma enkelin pölyttämä kultapöly tai kultahiput oli riivaajahengen eksytystä, jolla saatiin ihmisten huomio ihmeisiin ja merkkeihin. Riivaajahengen vaikutusta oli myös transsitilat, valhenäyt sekä parantumisihmeet. Kundalinihenki, eli riivaajahenget kiinnittävät ihmisen mielen taloudelliseen menestymiseen, eli rahan tavoittelemiseen.

Nykyään monet saarnaajat julistavat menestysteologiaa keräten ihmisten rahat, luvaten lahjoittajille suuret taloudelliset siunaukset. Todellisuudessa taitaa käydä niin, että saarnaajat pääsevät kylpemään rahassa, kun ihmiset siunausten toivossa lahjoittavat heille kasapäin rahaa.

Eksytyksen eräs tuntomerkki on rahan kerääminen verettömän evankeliumin kautta valhevoiman ihmeiden ja merkkien vakuuttaessa ihmisiä, jotka eivät tunne Raamatun sanan totuutta. Sen tähden he uskovat valheen ja siunausten toivossa tukevat taloudellisesti eksyttäjien toimintaa.

Uskovien keskuudessa tapahtuu nykyään myös astraalimatkoja, jossa valhehenget kuljettavat heitä paikkaan, jota he sanovat Jumalan taivaaksi. Astraalimatkallaan he näkevät valhejeesuksen taivaassa, joka puhuu heille ja opettaa heille asioita. Astraalimatkoilla valheenhenkien pettäminä ihmiset kuvailevat millaista taivaassa on. Paavalin kirjeessä on opetus että eräs mies temmattiin Jumalan kolmanteen taivaaseen paratiisiin, josta ihmisen ei ole lupa puhua yhtään mitään.

Henkioppaat, eli riivaajahenget melskaavat kaikella valheen voimalla seurakunnissa eksyttäen ihmisiä, jotka eivät tunne Raamatun opetusta.

Väärä tulkinta Jooelin kirjan toisesta luvusta

Lopunajan eksytykseen kuuluu myös oppi maailmanlaajuisesta suuresta herätyksestä, jonka mukaan koko maailma tulee uskoon. Tätä harhaoppia opettaa mm. Latter-rain movement, Torontoherätys-liike sekä tietyt menestysteologiset piirit.

He perustelevat harhaoppinsa koko maailman uskoontulemisesta viimeisinä päivinä Jooelin kirjan toisen luvun perusteella. He uskovat syyssateen olevan helluntaipäivä (Apt 2)  ja kevätsateen olevan lopunajan viimeisten päivien maailmanlaajuinen herätys. Tämän tähden heidän täytyy varustautua Jumalan voimalla kaikkine armolahjoineen, että he voivat vallata koko maailman Kristukselle.

Kingdom-Dominion liike opettaa myös koko maailman pelastusoppia, joka vaikutti jo Latter Rain liikkeessä sekä osittain Toronto uudistuksessa. The Latter Rain liike opetti ettei tule ylöstempausta, ei antikristusta, ei suurta ahdistusta; seurakunta voittaa maailman ja valloittaa sen uskollaan, jolloin koko maailma tulee uskoon ja vasta sen jälkeen kun koko maailma on uskossa voi Jeesus tulla. Toronto uudistuksen piirissä oli myös saarnaajia, jotka opettivat Kingdom-Dominion harhaoppia. Kingdom-Dominion harhaoppiin liittyy myös profeetallisten palvelutehtävien vääristäminen, joiden avulla he luulevat saavuttavansa päämääränsä. Profeetat ja johtajat saavat suuren vastuun ja heitä tulee uskoa ja kuunnella näin he opettavat.

The Latter Rain liike opetti myös Kingdom-Dominion oppia. The Latter Rain opin vaikuttajia olivat muun muassa Franklin Hall, William Branham, George Warnock, John Robert Stevens. The Latter Rain oppeja opettaa ja kannattaa nykyään myös muun muassa Rick Joyner, C. Peter Wagner, Paul Cain, Cindy Jacobs ja Bill Hamon.

Kun tutkii tarkasti Kingdom-Dominion oppia, niin huomaa kuinka itse asiassa se valmistaa antikristuksen tuloa maanpäälle. Kingdom-Dominion oppi polkee maahan kaikki tärkeät lopun ajan opetukset, sillä Kingdom-Dominion kumoaa ensinnäkin Raamatullisen Jeesuksen tulemisen järjestyksen, opettaa harhaa koko maailman pelastuksesta. Tämä sopii antikristukselle, sillä hän saa hetkeksi koko maailman lukuun ottamatta Jeesuksen opetuslapsia uskomaan, että hän on messias ja että koko maailma on nyt uskossa ja pelastettu. Kingdom-Dominion torjuu Raamatullisen opetuksen luopumuksesta. Näin luopuneita johdetaan harhaan, jossa heille uskotellaan ettei ole olemassa koko luopumusta, he eivät usko antikristukseen tai sijoittavat hänet johonkin historiaan ei lopun aikaan.

Kingdom-Dominion opin piirissä on myös suuren herätyksen odottamista, mutta se onkin se herätys minkä antikristus antaa koko maailmalle, sillä Raamatun mukaan koko maailma ei tule uskomaan Jeesukseen, mutta kylläkin lopun ajalla vähäksi aikaa antikristukseen. Toki uskovina meidän tulee rukoilla ja tehdä työtä Jumalan armosta herätyksen eteen, eli sielujen pelastuksen, mutta emme saa uskoa vastoin sanaa koko maailman pelastuvan. Lopun ajan eksytyksen monet palapelit loksahtelevat kohdilleen, sillä koko maailman pelastumisopin kautta ihmisiä johdatetaan suoraan antikristuksen syliin.

Herran Jeesuksen opetuslasten ei tule pelätä, vaan Jumalan armosta pysyä Jeesuksessa ja Hän johdattaa meidät kotiin, kun Hänessä pysymme.

Koko maailman pelastuminen lopunaikana on harhaoppi ja saatanallinen eksytys, joka saa voimansa kundalinivoimasta, jonka kautta väärät profeetat koittavat voittaa koko maailman Kristukselle. Niissä piireissä jotka uskovat maailmanlaajuiseen herätykseen ilmenee paljon kundalinivoimasta peräisin olevia ilmiöitä. On siten selvää, että on kyse sielunvihollisen eksytyksestä.

Tutkimalla Jooelin kirjan toisen luvun tekstiyhteyden saamme selville sen mitä se todellisuudessa opettaa.

Joel 2:

23 Ja te, Siionin lapset, iloitkaa ja riemuitkaa Herrassa, teidän Jumalassanne, sillä hän antaa teille syyssateen, vanhurskauden mukaan, vuodattaa teille sateen, syyssateen ja kevätsateen, niinkuin entisaikaan.

24 Ja puimatantereet tulevat jyviä täyteen, ja kuurna-altaat pursuvat viiniä ja öljyä.

25 Ja minä korvaan teille ne vuodentulot, jotka heinäsirkka, syöjäsirkka, tuhosirkka ja kalvajasirkka söivät, minun suuri sotajoukkoni, jonka minä lähetin teitä vastaan.

26 Ja te syötte kyllälti ja tulette ravituiksi ja kiitätte Herran, teidän Jumalanne, nimeä, hänen, joka on tehnyt ihmeitä teitä kohtaan. Eikä minun kansani joudu häpeään, iankaikkisesti.

27 Ja te tulette tietämään, että Israelin keskellä olen minä. Ja minä olen Herra, teidän Jumalanne, eikä toista ole. Eikä minun kansani joudu häpeään, iankaikkisesti.

28 ¶ Näitten jälkeen minä olen vuodattava Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät.

29 Ja myös palvelijain ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni.

30 Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa: verta ja tulta ja savupatsaita;
31 aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä.
32 Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niinkuin Herra on sanonut; ja pakoonpäässeitten joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu.

Joel puhuu Siionin lapsille. Siion oli Jerusalemin toinen nimi ja tarkoitti myös Jerusalemin vuorta. Joel tarkoitti puheessaan ainoastaan juutalaisia (israelilaisia). Koko tekstiyhteys puhuu vain juutalaisista, joille on luvattu syyssade ja kevätsade. Helluntaipäivänä (Apt 2) Pyhä Henki vuodatettiin  (syyssade) Jerusalemissa juutalaisten uskovien sydämiin. Kevätsade vuodatetaan lopunaikana päivien lopulla juutalaisten (jäännös kolmasosa) sydämiin, jotka ovat jääneet jäljelle ahdistuksen päivistä.

Tekstiyhteyden mukaan niin syysade kuin kevätsade vuodatetaan ainoastaan israelilaisten sydämiin. Pakanauskovilla on totta kai myös Pyhä Henki uskon kautta Herraan Jeesukseen, mutta Jooelin kirjan toisen luvun syyssateet ja kevätsateet koskevat ainoastaan israelilaisia. Syyssateen Hengen vuodatuksessa Pyhä Henki annettiin vain pienelle osalle juutalaisia, mutta kevätsateen Hengen vuodatuksessa Pyhä Henki vuodatetaan koko Israelin kansan (kolmasosa) sydämiin.

Jooel 2:28, jossa sanotaan, että Jumala vuodattaa Henkensä kaiken lihan päälle tarkoittaa Jumalan vuodattavan Pyhän Henkensä kaikkien lopunajassa olevien israelilaisten sydämeen, koska he ovat uskossa vastaanottaneet Messias, Herra Jeesuksen. Viimeisinä päivinä jäljelle jäävä jäännös Israelin kansasta (kolmasosa) tulevat kaikki pelastumaan uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Tekstiyhteys kertoo selvästi, että Jooel 2:28 kaiken lihan päälle Hengen vuodattaminen ei tarkoita kuin israelilaisia, sillä Jooelin toisessa luvussa Herra puhuu profeetan kautta johdonmukaisesti koko ajan Siionille (israelilaisille). Kaiken lihan päälle Hengen vuodattaminen ei siis tarkoita, että koko maailma on tullut uskoon, vaan että lopunaikana koko Israelin kansan jäännös (kolmasosa) on tullut uskoon, jossa he uskovat Messias, Herraan Jeesukseen.

Syyssateiden jälkeen (helluntaina Pyhän Hengen vuodatus) pakanoille julistettiin evankeliumia Herrasta Jeesuksesta, jonka seurauksena uskoon tulleet pakanat saivat Pyhän Hengen sydämiinsä. Kevätsade osuu armotalouskauden (tämän maailmanajan) ihan loppuhetkille, joten senkään jälkeen ei ehdi tapahtua maailmanlaajuista herätystä pakanoiden keskuudessa.

Kun tutkimme Jooelin toisen luvun tekstiyhteyttä, niin se tosiaankin puhuu vain juutalaisista ja Jumalan lupauksista Israelin kansalle. Oppi lopunajan maailmanlaajuisesta herätyksestä on väärä opetus. Latter-rain opin monet muunnokset omivat itselleen Joelin kirjan toisen luvun profetian tarkoittamaan maailmanlaajuista herätystä, vaikka tekstiyhteys puhuu vain herätyksestä lopunajan Israelin kansalle.

Lopunaikana vain yksi kansa (Israel) tulee kansakuntana uskoon. Totta kai meidän tulee uskoa Jumalan pelastavan ihmisiä sekä tehdä evankeliumin työtä, jonka seurauksena tulee uskoon yksittäisiä ihmisiä sekä paikoittain pienempiä tai isompia herätyksiä. Mutta Jumala sana sanoo selkeästi, että täyden laittomuuden päästyä valtaan tulee suuri luopumus uskovien keskuuteen. Siitä huolimatta Herran Jeesuksen opetuslapsina julistamme evankeliumia sekä opetamme Jumalan sanaa rakkaudesta totuuteen. Emme tee evankeliumin työtä luopumuksen hyväksi, vaan ihmisten pelastumiseksi Jumalan armosta. Siksi julistamme loppuun asti evankeliumia Herrasta Jeesuksesta.

Raamatullisen koettelun estäminen

Toronto uudistus kokouksissa näin usein kuinka Toronto saarnaajat estivät Raamatullisen opetuksen ja ilmiöiden koettelemisen. Estäminen tapahtui pelottelemalla, että Jumalan profeettoja ei saa arvostella sillä siitä joutuu Jumalan tuomion alle; joissakin kokouksissa kiellettiin kaikenlainen koetteleminen, ei saanut arvioida opetusta eikä outoja ilmiöitä, ne piti hyväksyä Jumalan teoksi sekä opetus täytyi hyväksyä. 

Kun uskovilta estetään Raamatullinen koetteleminen, niin ettei uskova saa Jumalan sanan avulla koetella  hengen toimintaa eikä julistettua opetusta, niin sen seurauksena ihmisille voidaan opettaa ihan mitä tahansa harhaoppeja "totuutena", samoin myös valhehenget pääsevät eksyttämään valhevoiman ihmeiden ja merkkien kautta.

Toronto uudistuksen vaikutus turrutti monien uskovien aistit sekä ohjasi heidät pois opetuksen ja asioiden ja ilmiöiden Raamatullisesta koettelemisesta. Turtumuksen vallassa olevan ihmisen keskipiste viedään pois Raamatun opetuksesta, jonka seurauksena hänen elämänsä keskipiste on ihmeet ja merkit ja niiden vaikutuksesta voimakas sielullisten tunnekokemusten etsiminen ja metsästäminen.

Eksyttävät riivaajahenget tietävät, että koettelemisen estämisen kautta he saavat eksytettyä uskovat pois totuudesta. Raamattu opettaa koettelemisen olevan erityisen tärkeätä uskovien elämässä, koska se estää eksymisen sekä pitää loitolla valhehenkien valhevoiman kautta tapahtuvat manifestaatiot (ilmiöt).

Raamatun opetus koettelemisesta on ensiarvoisen tärkeätä ymmärtää.

1 Tess 5:
19 Henkeä älkää sammuttako,
20 profetoimista älkää halveksuko,
21 mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on;
22 karttakaa kaikenkaltaista pahaa.
23 ¶ Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.

Kun opetusta tai ilmiöitä koetellaan, niin sen tarkoitus ei saa olla Pyhän Hengen toiminnan sammuttaminen. Koettelemisen kautta ei saa halveksua profetoimista, vaan koetella kaikki pitäen sen mikä on hyvää ja Jumalan tahdon mukaista. Kun koettelemme sen mitä seurakunnassa tapahtuu ja opetetaan, niin se täytyy tehdä muita arvostaen ja rakastaen, ei väärässä mielenlaadusta, eikä lihassa lyöden muita.

Koettelemisen tarkoitus on erottaa hyvä pahasta, eli totuus vääryydestä, Jumalan teko, lihan tai riivaajahenkien teoista. Kyse on siitä, että koettelemisen kautta opimme hylkäämään sen mikä ei ole Jumalan tahto eikä Raamatun opetus. Meidän jokaisen tulee ymmärtää, että koetteleminen ei ole henkilökohtainen hyökkäys meitä vastaan, vaan Herran määräämä hengellinen toimenpide, jonka kautta Hän haluaa pitää seurakuntansa puhtaana kaikesta synnistä vääryydestä ja eksytyksistä. Koetteleminen on kuin turvaverkko, joka on asetettu suojaksi jokaiselle uskovalle.

Kun opimme koettelemaan Jumalan sanan kautta seurakunnassa esiintyvän opetuksen ja kaiken toiminnan, niin silloin saamme kasvaa Jumalan armosta pyhityselämässä eteenpäin. Kun toimit rakkauden, sävyisyyden ja totuuden kautta Pyhässä Hengessä, niin sinulla on täysi oikeus koetella Jumalan sanan kautta kaikki mitä seurakunnassa, julistetaan, opetetaan ja tapahtuu.

Terveessä seurakuntayhteydessä suostutaan koeteltavaksi sekä kehotetaan tutkimaan ja koettelemaan sanan opetus sekä kaikki toiminta.

1 Joh 4:
1 ¶ Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan.
2 Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta;
3 ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.

Kun koetellaan henkien toimintaa, niin se ei tarkoita sitä, että sinun kysyä hengeltä tunnustaako hän Herran Jeesuksen Messiaaksi, joka on ja oli tullut lihaan (ihmiseksi). Kun jonkun asian sanotaan olevan Jumalan Hengen työtä ja toimintaa, niin sen peruslähtökohta ja jatkuva perustus ja keskipiste täytyy olla Messias, Herra Jeesus. Herran Jeesuksen lihaksi (ihminen) tulemisen tarkoitus oli syntien sovitus, joka Pelastajana johdattaa Häneen uskovat yhteyteen Jumalan kanssa.

Jos toiminnassa ei näy eikä kuulu pelastuksen evankeliumi uskon kautta Herraan Jeesukseen, niin silloin on kyse antikristillisen hengen toiminnasta.

Jos tunnistat, että pimeyden henkivalta ottaa sinuun yhteyttä, niin älä antaudu keskusteluun hänen kanssaan, vaan käske hänen väistyä Messias Herran Jeesuksen nimessä, niin silloin hän väistyy ja pakenee.

Jeesuksen nimen käyttäminen eksytyksissä

Matt 7:
15 ¶ Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia.
16 Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita?
17 Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä.
18 Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä.
19 Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen.
20 Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään.
21 ¶ Ei jokainen, joka sanoo minulle: ‘Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: ‘Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?’
23 Ja silloin minä lausun heille julki: ‘Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät’.

Väärien profeettojen eksytyksen tuntomerkkeihin kuuluu suden luonne pukeutuneena lammastenvaatteisiin. Väärä profeetta ei tee hyvää hedelmää, eli väärä profeetta ei julista pelastuksen evankeliumia uskon kautta Herraan Jeesukseen. Samoin väärä profeetta vääristää Raamatun sanan opetuksen ja hänen toimintansa keskipiste on väärät profetiat ja valhevoiman kautta tehdyt ihmeet ja merkit.

Väärä profeetta ei noudata Jumalan tahtoa, mutta on keskittynyt valhevoiman kautta tekemään voimallisia tekoja. Herra Jeesus mainitsee erikoisesti kaksi selkeää tuntomerkkiä mitä väärät profeetat ovat tehneet ja ne ovat profetoiminen ja riivaajien ulos ajaminen. Herran Jeesuksen puheesta käy ilmi, että monet väärät profeetat ovat luulleet toimineensa Herran Jeesuksen nimessä ja he ovat luulleet olleensa uskossa Herraan Jeesukseen.

Todisteena uskostaan väärät profeetat sanovat Herralle Jeesukselle, että he ovat ajaneet ulos riivaajia, johon Herra Jeesus vastaa, että Hän ei ole tuntenut heitä. Väärät profeetat eivät ole olleetkaan uskossa ja he ovat profetoineet valhevoiman kautta sekä luulleet ajaneensa ulos riivaajia.

Kun tutkimme Toronto uudistusta ja siinä vaikuttavaa valhevoimaa, niin valhehenkien opastuksella Toronto uudistuksen saarnaajat toivat esille lukemattomia määriä valheprofetioita. Toronto uudistuksen vahva vaikuttaja John Wimber opetti vastoin Raamattua, että Herran Jeesuksen opetuslapsissa voi olla riivaajahenkiä, eli hän uskoi, että uskova voi olla riivattu. Toronto uudistuksen jälkeen kulovalkean tavoin seurakuntien sisälle levisi harhaoppi, että uskovissa voi asua riivaajahenkiä. Tämä harhaoppi on nykyään yhä yleisempi Suomen seurakunnissa.

Valheelliset riivaajahenget voivat antaa valhekokemuksia ja uskotella uskoville, että heissä asuu riivaajia ja kun he uskovat tämän valheen, niin saatana järjestää valhenäytöksen, jonka seurauksena eksytetty uskova luulee, että hänestä ajettiin ulos riivaajahenkiä. Kun uskova on opetettu uskomaan, että riivaajahenki voi asua uskovassa, niin sen jälkeen uskovan elämä keskittyy riivaajahenkiin. Valheellinen opetus opettaa, että riivaajahenget voivat pujahtaa silloin uskovan sisimpään kun hän esimerkiksi lankeaa jossakin asiassa.

Tämän seurauksena uskova eksytetään opetukseen sairauden hengistä, jotka pitää ajaa ulos, masennuksen hengestä, joka pitää ajaa ulos. Todellisuudessa käsite sairauden henki tarkoittaa sitä, että riivaajahenki riivaa ihmistä jonkin sairauden kautta. Mutta Herran Jeesuksen opetuslapsissa ei voi asua riivaajia, eikä riivaajahenki voi asuttaa uskovan ihmisen sisintä, jonkun sairauden kautta.

Eksytetyn uskovan elämä ajautuu henkien tarkkailuun ja hänestä pitää ajaa ulos milloin mikäkin henki. Näin eksytyksen henki sitoo ihmisen riivaajahenki keskeiseksi. Tämä vaikuttaa voimakkaasti ihmisen mieleen ja taakoittaa häntä. Ihminen elää tällaisen opetuksen alaisena voimakkaassa vääristyneessä pelossa, joka voi jopa johtaa mielen sairastumiseen sekä itsemurhaan.

Jos olet mukana liikkeissä, joissa Herra Jeesus, pelastuksen evankeliumi ja Raamatun sanan totuuteen perustava opetus eivät ole toiminnan keskipiste, vaan profetiat, parantumiset ja riivaajien ulos ajamiset, niin olet eksynyt väärien profeettojen seuraan. Tee silloin parannus ja jätä väärien profeettojen seura ja etsiydy sellaisten uskovien seuraan, jossa keskipiste on Herra Jeesus, pelastuksen evankeliumi ja Raamatun sanan totuuteen juurtunut opetus. Raamatullisessa totuuteen ja rakkauteen perustavassa yhteydessä tapahtuvat profetiat ja parantumiset ym. ovat Pyhän Hengen aitoja tekoja, jotka kirkastavat Herraa Jeesusta.

Ei evankeliumia keskipiste ihmeissä

Toronto uudistuksen julistuksen keskipiste oli ihmeissä, ei evankeliumin julistamisessa Herrasta Jeesuksesta. Lopunajan eksytysten keskipiste on milloin ihmeissä ja milloin harhaopeissa. Eksytys myös vääristää evankeliumin, eli julistaa vääristettyä evankeliumia.  Eksytyksen tunnistaa sitä, että se ei tuo esille Raamatun sanan totuuteen perustuvaa evankeliumia Herrasta Jeesuksesta.

Parannuksenteko

Jos olet hyväksynyt Toronto voitelun ja ollut osallinen siitä, niin parannuksenteon jälkeen Jumala antaa syntisi anteeksi, eheyttää ja parantaa sinut kulkemaan eteenpäin uskossa Raamatun totuuteen uskoen Pyhän Hengen voiman kautta.

Lopunajan väärät profeetat

1 Tim 4:
1 ¶ Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja
2 valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty

Raamattu tuo selkeästi esille kuinka Jumalan Hengen profeetallinen sanoma kertoo lopunaikana monien uskovien luopuvan uskosta Herrasta Jeesukseen.

Noudattavat sanan alkukielen merkitys tarkoittaa ottaa vaarin, liittyä johonkin, kiinnittää mielensä sekä merkitys jossa joku koskettaa jotakin.

Lopunajan uskovien luopumuksen syy 1 Tim 4:1:n mukaan on kosketuksissa oleminen riivaajahenkien kanssa, jonka seurauksena uskosta luopuneiden opillinen ymmärrys muuttuu tukemaan valheellisia käsityksiä Raamatusta.

Raamattu sanoo valheenpuhujien esiintyvän ulkokultaisesti, jonka kautta valhevoima vaikuttaa heissä opettaen riivaajien opetuksia. Ulkokultainen ei ole aito ja oikea uskova, mutta hän esiintymisellään matkii Jeesukseen uskovaa ihmistä. Ulkokultaisen kautta tapahtuneet ihmeet ja manifestaatiot vakuuttavat sellaisia uskovia, jotka eivät tunne Raamatun sanan opetusta.

Luopuneet uskovat eivät olleet juurtuneet Jumalan sanan totuuteen Pyhässä Hengessä. Siksi suurin osa heistä luopui hurmautuen valhevoiman kautta tapahtuvista ihmeistä. Osa luopuneista uskoi valheenpuhujien vääriä opetuksia, jonka seurauksena he vakuuttuivat valhevoiman kautta tehdyistä ihmeistä.

Näen 1 Tim 4:1:ssä mainitun luopumuksen tapahtuvan kahdella tavalla. Jotkut luopuvat uskosta Herraan Jeesukseen hyläten Jeesuksen liittymällä okkultiikkaan ja saatanallisiin kultteihin, liittyvät uskonnollisiin kirkkolaitoksiin, alkavat uskomaan muiden uskontojen opetuksia, tulevat ateisteiksi jne. Toiset uskovat luopuvat uskosta Jeesukseen uskomalla Jeesukseen vääristettyjen ja valheellisten opetuksien kautta kuten esim. Toronto uudistuksen kaltaisten ilmiöiden ja oppien mukaisesti.

Monet uskovat lopunajassa luopuvat uskosta siten, että he ovat tekemisissä kundalinivoiman kanssa esim. vastaanottamalla valhehengen eksytyksen Toronto uudistusliikkeen kaltaisissa yhteyksissä.  He luulevat yhä uskovansa Jeesukseen, vaikka he eivät usko, koska he ovat vaihtaneet Raamatullisen uskon valheelliseen, eksyttäväiseen ja epäraamatulliseen uskoon. Kundaliinivoiman ilmiöt ovat sokaisseet heidän mielensä, jonka seurauksena he ovat vaihtaneet Raamatullisen sanan opetuksen riivaajahenkien vääristämään valheelliseen opetukseen Raamatusta.

Kaikki Toronto liikkeen kanssa tekemisissä olleet uskovat eivät ole luopuneet uskosta eivätkä saastuneet kundalinivoiman valhevaikutukselta. Uskovat jotka eivät Jumalan armosta ottaneet vastaan Toronto "voitelua" säästyivät eksytykseltä. Uskovat jotka lähtivät mukaan Toronto "voiteluun", mutta ovat tehneet parannuksen ja luopuneet siitä ovat Herran Jeesuksen verellä puhdistettuja ja Jumalan armosta saavat kulkea Raamatullisella totuuden tiellä.

Jos olet ollut mukana Toronto uudistuksen valhehengen eksytyksessä ja tehnyt siitä parannuksen, niin älä syytä itseäsi, äläkä syyllisty turhaan, koska sinä olet parannuksen teon kautta puhdistettu Herran Jeesuksen verellä. Älä kanna mukanasi menneisyyden ja syyllisyyden taakkaa, kukaan meistä ei ole täydellinen, vaan usko Herran Jeesuksen puhdistavan veren voimaan ja keskity nyt tässä hetkessä elämään Pyhässä Hengessä Raamatun sanan totuuden mukaisesti. 

Matt 24:24 Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.

Herra Jeesus sano, että ennen Hänen tulemustaan (lopunaika) tulee nousemaan vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja, jotka eksyttävät suurien tunnustekojen ja ihmeiden kautta, jopa joitakin valittuja, eli Herran Jeesuksen opetuslapsia.

Herra Jeesus sanoi eksytyksen tunnusmerkit, jotka ovat suuret tunnusteot ja ihmeet. Että lopunajan eksytyksillä tunnustekojen ja ihmeiden kautta voitaisiin eksyttää Herran Jeesuksen opetuslapsia, niin eksyttäjät puhuvat Jeesuksesta ja Raamatusta, mutta eivät Raamatun totuuden mukaisesti.

Tämä tarkoittaa silloin eksytysten olevan keskittyneitä ihmeisiin mm. sairasten parantumiset jne. mutta julistuksesta puuttuu pelastuksen evankeliumin julistaminen sekä Raamatun totuus. Eksytykset ja ihmeet sekä niiden ympärillä oleva julistus ei johdata ihmisiä parannuksen paikalle, ei etsimään synneille sovitusta Herran Jeesuksen veren, kuoleman ja ylösnousemuksen kautta.

Eksyttäjät eivät julista Herran Jeesuksen kautta saatavasta pelastuksesta, mutta sen sijaan ihmeet ja tunnusteot ovat eksyttäjien toiminnan keskipiste. Ihmeet ilman Jeesuksen ristiä ja pelastuksen evankeliumia on eksytystä. Lopunajan eksyttäjien evankeliumi on veretöntä evankeliumia vailla pelastavaa uskoa Herraan Jeesukseen. Lopunajan eksyttäjät julistavat valhevoiman ja ihmeiden kautta sairauksia parantavasta Jeesuksesta, mutta he eivät julista Herrasta Jeesuksesta, joka pelastaa syntisen ihmisen kadotukseen johtavasta tuomiosta iankaikkiseen elämään.

Ihmeet ja tunnusteot vetoavat tunteisiin, siksi sielullisuuden vallassa olevat uskovat tulevat eksymään lopunaikana juurtuessaan ihmeisiin ja niiden vaikutuksiin. Kaikenlaiset ilmiöt kuten kultahippujen ilmestymiset, kaatumisen kokeminen hengen lyömänä ja sairauksista parantuminen on lopunajan eksytysten keskipiste, eikä eksyttävä julistus opeta ihmisen lihan kuolemisesta ja Herran Jeesuksen seuraamisesta Raamatun sanan totuuden mukaisesti.

Lopunajan valhehenkien vaikuttamat tunnusteot ja ihmeet vetoavat ihmisen sielulliseen tunnemaailmaan, jonka seurauksena ihminen jää kiinni ja koukkuun näihin tunnetiloihin. Siksi hän joka viikko etsiytyy kaatamiskokouksiin ihmeiden perässä, pyrkien kokemaan yhä uudestaan sielullisen tunnekokemuksen. Näissä kokouksissa ei julisteta eikä opeta mielen uudistumista, lihan kuolemista synneille eikä Herran Jeesuksen seuraamista Raamatun sanan totuuden mukaisesti. Sen tähden pelkästään tunteisiin uskonsa perustava ihminen etsii jatkuvasti ihmeiden kohtaamista sekä kaatumista voiman alle.

2 Tess 2:9 tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä

Raamatun sanan mukaan lopunajan valhevoiman kautta tapahtuvat tunnusteot ja ihmeet ovat saatanan vaikuttamia. Lopunajan eksytyksen "voitelun lähde" on pimeyden voimaa, valhevoimaa, kundalinivoimaa jne.

Jos tunnistat olevasi kundalinivoiman vaikutuksesta väärien oppien pauloissa, niin Herra Jeesus kehottaa sinua tekemään parannusta ja ottamaan vastaan Pyhän Hengen vaikuttaman rakkauden totuuteen sekä uskon Herraan Jeesukseen.

Raamatullinen evankeliumi ja Pyhän Hengen toiminta

Lopuksi perehdymme Raamatulliseen evankeliumiin ja Pyhän Hengen toimintaan.

Ef 2:

8 Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta-se on Jumalan lahja-

9 ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.

10 Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.

Jumala pelastaa ihmisen armonsa kautta, Herran Jeesuksen sovitustyön ansiosta, ei ihmisen ansioista tai teoista.

Room 15:16 sitä varten, että minä olisin Kristuksen Jeesuksen palvelija pakanain keskuudessa, papillisesti toimittaakseni Jumalan evankeliumin palvelusta, niin että pakanakansoista tulisi otollinen ja Pyhässä Hengessä pyhitetty uhri.

Tiit 2:

11 ¶ Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille

12 ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa,

13 odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä,

14 hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee.

Raamattu opettaa, että todellinen Jumala armo Pyhän Hengen voiman kautta opettaa Herran Jeesuksen opetuslasta hylkäämään syntiä, jumalattomuutta sekä maailmallisia himoja. Raamatun opetus Jumalan armosta jatkuu siten että Pyhän Hengen voiman kautta Jumalan todellinen armo kasvattaa Herran Jeesuksen opetuslasta elämään siveästi, vanhurskaasti ja jumalisesti tässä maailmassa.

Kol 1:

12 ¶ kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa,

13 häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan.

14 Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen,

15 ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa.

Raamattu opettaa, että Herra Jeesus kuoli meidän syntiemme tähden vuodattamalla verensä syntien anteeksiantamukseksi, jonka jälkeen Hän nousi Isä Jumalan oikealle puolelle. Ihminen ei voi ostaa Jumalan hyväksyntää omien tekojensa kautta eikä voi pelastaa itseänsä omien tekojensa kautta. Herra Jeesus on ihmisen syntien sovittaja sekä Hän on Pelastaja, joka pelastaa ihmisen synnin ja saatanan vallasta.

2 Kor 2:14 Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun!

Herran Jeesuksen sovitusveri puhdistaa sinun syntisi, poistaa tappion, häpeän, pelon ja epäonnistumisen sinun elämästäsi. Herran Jeesuksen opetuslapsi, jonka pelastus ja keskipiste on Herra Jeesus Messiaan sovitusveressä, kuolemassa sekä ylösnousemuksessa, on sellainen uskova, joka oppii vaeltamaan Herran Jeesuksen kanssa voittosaatossa, joka päivä muistaen ja uskoen, että Jeesuksen sovituksen tähden olen saanut syntini anteeksi sekä Pyhän Hengen voiman, jonka avulla Jumalan armosta opin voittamaan syntejä sekä elämään Jumalan tahdon mukaista elämää.

1 Kor 1:18 Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.

Ristin sanoma on sanoma Jumalan voimasta, joka Herran Jeesuksen sovitusveren, kuoleman ja ylösnousemuksen kautta antaa Herran Jeesuksen opetuslapselle voiman elää ja kasvaa uskossa Jumalan tahdon mukaisesti.

Jes 61:
1 ¶ Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta,
2 julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme kostonpäivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia,
3 panemaan Siionin murheellisten päähän-antamaan heille-juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan; ja heidän nimensä on oleva "vanhurskauden tammet," "Herran istutus," hänen kirkkautensa ilmoitukseksi.

Jesajan kirjan luku 61 opettaa ristin sanoman voiman ja vaikutuksen ihanalla ja armollisella tavalla. Herra Jeesus julisti ilosanomaa (evankeliumia) maallisen vaelluksensa päivinä. Herra Jeesus antoi myös opetuslapsilleen tehtäväksi evankeliumin julistamisen tässä maailmassa.

Herran Jeesuksen ilosanoma (Jeesuksen sovitusveri, kuolema ja ylösnousemus) tuo syntien anteeksiantamuksen, vapautuksen synnin ja saatanan orjuudesta. Ihminen joka nöyrtyy tunnustamaan syntinsä vastaanottaa pelastuksen. Näin ihminen on tehnyt parannuksen Jumalan armosta uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Ristin sanoman kautta Herra Jeesus eheyttää ja parantaa ihmisten särkyneet sydämet. Herra Jeesus eheyttää ja parantaa ihmisen synnin rikkoman sydämen (mieli).

Ristin sanoman kautta Herra Jeesus vapauttaa synnin vankeudessa ja kahleissa olevat ihmiset, jotka tunnustavat syntinsä ja uskovat Herraan Jeesukseen.

Ristin sanoman kautta Herra Jeesus tuo otolliset vuodet uskovien elämään, sillä jokainen eletty vuosi julistaa uskovan elämässä Jumalan kunniaa ja armoa sekä vapautusta synneistä.

Ristin sanoman kautta Herra Jeesus lohduttaa murheellisia; antaa ilon murheen sijaan; ylistyksen ja kiitoksen hengen masentuneen hengen sijaan. Evankeliumilla on moniulotteiset armon ja rakkauden kasvot, sillä se ei ainoastaan julista syntien anteeksiantamusta, vaan myös lohdutusta monien murheiden keskellä eläville.

Pyhän Hengen vaikuttama ilo ei ole hillitöntä naurua, vaan sydämessä koettu riemu Jumalan armosta ja rakkaudesta. Näin uskova kiitollisella mielellä ylistää ja riemuitsee Jumalasta ja Hänen hyvyydestään.

Ristin sanoma; Herran Jeesuksen sovitusveri, kuolema ja ylösnousemus on uskon perustus ja keskipiste, joka antaa uskovalle voiman elää ja kasvaa uskossa syvempään Jumalan tuntemiseen.

Hengen hedelmä

Gal 5:22 Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.

Pyhän Hengen vaikuttama hedelmä on rakkaus, joka on juurtunut Jumalan sanan totuuteen, jonka kautta uskova rakastaa Jumalaa ja lähimmäisiään; ilo joka riemuitsee pelastuksesta ja Jumalan hyvyydestä; rauha Jumalan kanssa ja rauha sydämessä, joka kasvaa uskon kasvun myötä; pitkämielisyys, eli kärsivällisyys; ystävällisyys myös silloin kuin meitä kohdellaan väärin; hyvyys kaikenlainen hyvyys Raamatun sanan mukaisesti; uskollisuus Jumalaa ja Hänen sanaansa kohtaan, joka suojaa meitä myös eksymästä; sävyisyys; itsensähillitseminen joka tarkoittaa sitä ettei Pyhä Henki vaikuta meissä minkäänlaista holtitonta tai epäasiallista käyttäytymisestä.

Jumalan kunnioitus

Apt 9:31 Niin oli nyt seurakunnalla koko Juudeassa ja Galileassa ja Samariassa rauha; ja se rakentui ja vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta.

Pyhä Henki virvoittaa uskovan sydäntä ja auttaa häntä rakentumaan uskossa sekä Herran pelossa. Herran pelon voi kääntää myös tarkoittamaan Herran kunnioittamista, joka on mielestäni Herran pelon merkitys.

Armolahjat

1 Kor 12:
4 Armolahjat ovat moninaiset, mutta Henki on sama;
5 ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama;
6 ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama.
7 Mutta kullekin annetaan Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi.
8 Niinpä saa Hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman Hengen vaikutuksesta;
9 toinen saa uskon samassa Hengessä, toinen taas terveeksitekemisen lahjat siinä yhdessä Hengessä;
10 toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja; toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä; toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä.
11 Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niinkuin tahtoo.

Pyhä Henki jakaa armolahjoja itse kullekin erikseen niin kuin Hän tahtoo.

1 Piet 4:10 Palvelkaa toisianne, kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut, Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina.

Armolahjat ovat keskinäistä palvelemista varten. Pyhä Henki vaikuttaa, että uskova palvelee toisia uskovia armolahjojen kautta. Armolahjoilla ei saa hallita ja kontrolloida muita, vaan palvella.

1 Kor 14: Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa.

Kreikankielisessä UT:ssa on edellinen jae sanatarkasti näin:

Tavoitelkaa rakkautta ja kaivatkaa hengellisiä enemmän jotta profetoisitte.

Jumalan sana opettaa meitä tavoittelemaan rakkautta ja hengellisyyttä jos näissä suostumme kasvamaan, niin silloin myös armolahjat toimivat terveellä tavalla seurakunnan keskellä.

Apostoli Paavalin opetuksen pääpaino oli Agape-rakkauteen keskittymistä sekä hengellisyyden tavoittelemisessa (elämää Pyhässä Hengessä), jonka jälkeen myös armolahjat toimivat seurakunnassa terveellä tavalla seurakuntaa rakentaen, ei rikkoen. Pyhän Hengen vaikuttama armolahja ei korota armolahjan omaavaa uskovaa, vaan Herraa Jeesusta.

On siis olemassa aitoa, oikeata ja Raamatullista armolahjojen toimintaa, joka noudattaa tarkasti sitä opetusta kuinka Raamattu opettaa armolahjojen toimivan. Esimerkiksi Jumala ihan oikeasti parantaa tänä päivänä ihmisiä terveeksi tekemisen armolahjan kautta. Oikea armolahjojen toiminta Pyhän Hengen kautta korottaa ja kirkastaa aina Herraa Jeesusta. Raamatun Pyhä Henki ei koskaan korota itseään, vaan aina Herraa Jeesusta.

Alla on linkki opetukseen, joka käsittelee laajemmin armolahjoja.

Linkki: Armolahjoista

Loppusanat

On todella tärkeätä tuoda esille muutamia seikkoja. Tänä päivänä on aitoja ja vilpittömiä sananpalvelijoita, joiden kokouksissa kaatuu ihmisiä taaksepäin kiinniottajien käsivarsille. Samoin on vilpittömiä ja aitoja uskovia, jotka ovat kaatuneet taaksepäin. Jumala voi tietenkin parantaa ja koskettaa, vaikka ihminen kaatuisi taaksepäin, vaikka Raamatun sanan valossa näyttää vahvasti siltä että Jumala ei kaada ihmisiä taaksepäin, vaan eteenpäin. Mistä siis on kysymys?

Monet aidot ja vilpittömät uskovat ovat tottuneet siihen, että asetetaan rukousjonoja, joissa ihmiset kaatuvat "Jumalan kosketuksesta" kiinniottajien käsivarsille. Tilanne on siten monessa tapauksessa etukäteen sellainen, jossa saarnaaja ja rukoiltavaksi tultava odottaa kaatumisen tapahtuvan. Tämän seurauksena ihminen saattaa kaatua jopa alitajuisesti tilanteen luoman ennakko-odotuksen mukaisesti.

Tuon vielä sen esille, että johtuu kaatuminen taaksepäin mistä syystä tahansa, niin se on varmaa etteivät pahat henget pääse asumaan uskovan ihmisen sydämeen, jossa asuu Raamatun Jumalan Pyhä Henki.

Ymmärrän sen jos joku kokee minua kohtaan suuttumusta tai ärtymystä kirjoitukseni tähden, en ole sinulle vihainen. Koen hyvin voimakkaasti, että Herra Jeesus ennallistaa seurakuntaansa alkuseurakunnan mukaiseen Raamatulliseen uskoon sekä Pyhän Hengen voimaan, siksi kaikki mikä ei kestä Jumalan sanan todistuksen edessä tulee hylätä. Jokainen voimme aloittaa siitä mitä Jumala puhuu meille ja minkä Raamatun sana näyttää todeksi.

Raamatun opetusta tutkimalla huomaamme ettei Herra Jeesus ja apostolit asettaneet ihmisiä rukousjonoihin kaatamaan ihmisiä, jonka jälkeen ihmiset olisivat kaatuneet takana olevien kiinniottajien käsivarsille. Missään kohtaan Raamattua ei ole sellaista opetusta, että rukoustilanteissa on kiinniottajia ihmisten takana vastaanottamassa heitä kun he kaatuvat. Eikö tämän tosiasian pitäisi herättää meitä ja saada luopumaan käytännöstä, jota Herra Jeesus ja apostolit eivät harjoittaneet. Koska Raamattu ei opeta sitä, niin ei meidänkään tarvitsisi harjoittaa sitä.

Koen sydämessäni voimakkaasti, että Jumalan seurakunnan tulisi tutkia tarkasti Raamattua ja pohtia sitä mitä me teemme ja minkälaisten asioiden sallimme tapahtuvan seurakunnan kokoontumisissa. Eikö ole niin, että kaikki minkä teemme uskossa Herraan Jeesukseen tulisi perustua Jumalaan ja löytyä Raamatun sanasta, varsinkin miten ja millä tavalla rakennumme uskossa Herraan Jeesukseen ja että Herra Jumala saisi toimia niin kuin Hän toimii, sillä Hän on jättänyt meille siitä esimerkkejä Raamattuun, ettemme eksyisi.

Erästä asiaa olisi myös hyvä pohtia, kun Herra Jumala kaatoi ihmisiä Raamatussa, niin kukaan ei ottanut kiinni kaatuvia ihmisiä, heidän takanaan ei ollut kiinniottajia. Kun Jumala koskettaa ihmistä, niin ihmisen ei tarvitse varmistaa Jumalaa työtä ja kosketusta. Kaatuvan ihmisen kiinniottaminen on Jumalan työn varmistamista, jossa ihminen varmistelee ettei Jumala kaatamisen kautta loukkaisi ja satuttaisi ihmistä, eli oikeastaan on kyse epäuskosta Jumalaa sekä Jumalan työtä kohtaan, jos on ottamassa koppia ihmisestä, jonka Kaikkivaltias Jumala aikoo kaataa.

Kun kaikkivaltias Jumala kaataa ihmisen, niin Hän osaa varmasti kaataa ihmisen siten, ettei hän loukkaa ja satuta itseään. Jumala ei tarvitse ihmisen apua koskettaessaan ihmistä, sillä kaataessaan ihmisen, ihminen on turvassa Jumalan käsivarsilla. Raamatun sanassa Herra Jumala ei edes kehota meitä ottamaan kiinni niitä ihmisiä, joita Hän aikoo kaataa. Tätä asiaa olisi hyvä pohtia ja tutkia ja antaa Jumalan tehdä työnsä, niin kuin Hän sen tekee.

Minä toivon ettet ylenkatsoisi sitä mitä olen kirjoittanut, etkä pitäisi sitä niuhottamisena tai tiukkapipoisuutena. Toivon, että suhtaudut asiaan vakavasti ja tutkit ja rukoilet asiaa Jumalan edessä, että tarvitseeko Hän meidän apuamme kaataessaan ihmisen. Olen itse ollut tämän asian kanssa Herran edessä aralla tunnolla ja kokenut sydämessäni, että tästä asiasta tulee kirjoittaa ja ottaa se esille, että voisimme tutkia ja koetella omia tapojamme ja käytäntöjämme.

Olemme uskovina hyvin herkkiä puuttumaan muiden perinteisiin mistä Raamattu ei opeta mitään ja vaatimaan heitä tekemään parannusta, mutta voimme sokeutua omien perinteidemme kanssa, joista Raamattu ei opeta mitään. Onko meillä kykyä ja halua ojentautua pois asioista, joista Raamattu ei opeta mitään, mitkä ovat yleisiä tapoja ja perinteitä, jotka eivät perustu Raamatun sanaan. Toivon mukaan meillä olisi halua ja kykyä toimia niin kuin Raamattu opettaa ja hylätä perinteemme, joita Raamattu ei tunne.

Ymmärrän sen kun olemme oppineet jotakin pitämään Raamatullisena, niin siitä on vaikea luopua, vaikka Raamattu ei opeta siitä mitään tai tuomitsee sen. Uskon että Herra Jeesus auttaa meitä ojentautumaan tässä Jumalan tahdon mukaisella tavalla. Älköön tämä kirjoitus tuoko riitaa ja eripuraa todellisten uskovien välille, vaan toivon ja rukoilen, että kirjoitukseni innoittaisi meitä tutkimaan ja koettelemaan asioita Pyhässä Hengessä Raamatun sanan avulla.

En syyllistä, enkä kyseenalaista kenenkään uskoa, en ketään aitoa uskovaa, joka kaatuu taaksepäin, enkä ketään aitoa uskovaa, joka rukoilee kaatuvien ihmisten puolesta, en ketään joka on kiinniottajana vastaanottamassa kaatuvaa ihmistä, koska he luulevat vilpittömästi, että on Jumalan tahdon mukaista kaatua taaksepäin sekä toimia kiinniottajana ihmisen kaatuessa. Pidän heitä rakkaina sisarinani ja veljinäni Herrassa Jeesuksessa.

Monet uskovat kaatuvat sielullisesti taaksepäin, koska ihmiset olettavat Jumalan toimivan sillä tavalla. Jumala voi tietenkin silti koskettaa sekä siunata ihmistä ja parantaa ihmisen siitäkin huolimatta, vaikka hän kaatuisi taaksepäin. Voimme toimia väärin ja epäraamatullisesti ja silti Jumala voi toimia. Jumala ei kuitenkaan toimi siksi, että Hän hyväksyisi epäraamatulliset asiat. Jos uskovien pitäisi olla täydellisiä, niin silloin Hän ei voisi toimia ollenkaan, koska yksikään uskova ei ole, eikä tule täydelliseksi tässä ajassa. Jos tiedämme jonkin asian olevan väärin ja vastoin Jumalan sanan opetusta, niin eikö silloin meidän pitäisi ojentautua kuten Raamattu opettaa.

Kun tutkimme Raamattua, niin huomaamme ettei Herra Jeesus eikä apostolit kaataneet ihmisiä taaksepäin, eikä kaatuneiden ihmisten takana ollut kiinniottajia. Raamatussa ei ole edes ohjetta, että ihmisten takana täytyy olla kiinniottajia ottamassa kiinni Jumalan kaatamia ihmisiä. Uskon että jos seurakuntana haluamme uskoa Raamattua ja kokea Jumalan kosketusta ja Pyhän Hengen toimintaa ja jos jonkun pitää kaatua, niin hän kaatuu eteenpäin kasvoilleen Jumalan eteen, eikä kiinniottajia tarvita. Raamatussa on selvästi tuotu esille monta kertaa miten ja millä tavalla ihminen kaatuu Jumalan siunauksen kosketuksesta. Meidän tulisi uskoa Raamatun esimerkkiä ja sitä miten Jumala itse on ilmaissut toimivansa.

En halua lytätä enkä lyödä niiden Jumalan palvelijoiden palvelustehtävää, jotka aidosti ja Raamatullisesti julistaen tekevät Jumalan valtakunnan työtä, vaikka heidän pitämissään kokouksissa on ihmisiä kaatunut holtittomasti taaksepäin kiinniottajien ottaessa heitä kiinni. Aina silloin kun jostain ilmiöstä tulee Jumalan tavaramerkki, vaikka se ei sitä ole, niin monet tavoittelevat sitä. Kun ja jos näihin ilmiöihin uskalletaan puuttua rakkaudellisesti ja Raamatun mukaisesti, niin ne ilmiöt vähenevät ja voivat lakata vaikuttamasta ja niiden tilalle tulee Raamatun sanan mukaisia ilmiöitä ja vaikutuksia.

Herra Jeesus siunatkoon sinua ylen runsaasti Pyhässä Hengessä Raamatun sanan totuuden kautta.
Petri Paavola 2013

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
youtube.com

kundaliniawakeningsystems1.com
vinkkilanluomutuote.fi
biologyofkundalini.com
metahistory.org
newbrainnewworld.com
the-unscripted-self.com
inplainsite.org
ubm1.org

 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker