Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Kabbalismi ja Tooran "profeetallinen koodi"

Olen huomannut sen kuinka jotkut uskovat toimivat oikein siunatessaan Israelia, mutta jotkut heistä voivat vilpittömyydessään ja tiedostamattomasti kannattaa ortodoksijuutalaisuuden erästä haaraa, joka harjoittaa kabbalismia. Kabbalismi on pimeyden oppi, joka on imenyt itseensä vaikutteita muinaisista uskonnosta, jotka vaikuttivat muun muassa Babyloniassa, Persiassa, Egyptissä. Tämän lisäksi kabbalisti juutalaiset rabbit harjoittavat mystiikkaa ja mystistä ajattelua, hurmoksellisia mystisiä kokemuksia, Babylonian astrologiaa, kreikkalaisten filosofien numerologiaa ja Pythagoraan mystiikkaa. Tämän lisäksi kabbalisti rabbit harjoittavat Tooran "profeetallisten koodien" etsimistä, josta he etsivät Raamatun "salattuja" profetian ilmoituksia. On todella tärkeätä, että Herran Jeesuksen opetuslapsi ymmärtäisi pysyä erossa kabbalismin okkultiikasta ja ymmärtäisi ettei se perustu Jumalan sanan totuuteen. Kirjoitan myös kirjoitukseni lopussa lyhyesti Israelin siunaamisesta, johon Jumala on kutsunut Herran Jeesuksen opetuslapsia. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Breaking Israel Newsin artikkeli (22.1.2020) Was Israeli Girl's Release from Russian Prison Prophesized in the Torah? (Onko Israelilaisen tytön vapauttaminen Venäjän vankilasta profetoitu Toorassa), kertoi kuinka Toorakoodista löytyi tämän israelilaisen tytön nimi.

Breaking Israel Newsin artikkeli alkoi Sananlaskut 24:11,12 Raamatun kohdalla. Tämä Raamatun kohta sanoo: Pelasta ne, joita kuolemaan viedään, pysäytä ne, jotka surmapaikalle hoippuvat. Jos sanot: "Katso, emme tienneet siitä," niin ymmärtäähän asian sydänten tutkija; sinun sielusi vartioitsija sen tietää, ja hän kostaa ihmiselle hänen tekojensa mukaan.

Naama Issaskar 27-vuotias Israelin amerikkalainen turisti pidätettiin ja tuomittiin 7,5 vuodeksi vankeuteen Venäjällä huumeiden salakuljettamisesta. Naaman lakimiehen mukaan tyttö ei tiennyt ostaneensa huumeita tai että hänen matkalaukuissaan oli ollut huumeita. Artikkelin mukaan asiaa käydään läpi Israelissa kun Putin on tulossa pian vierailulle Israeliin.

Breaking Israel News toi esille artikkelissaan kuinka 1 Moos 49:14,15 on profetoinut Naama Issakarin nimen. Naama Issaskarin nimen löytyminen Toorasta perustuu kabbalistiseen toorakoodi menetelmään, jossa sanoja yhdistetään toisiinsa pyrkien etsimään niitä Raamatunsivuilta, jossa ne voivat esiintyä missä tahansa järjestyksessä. Breaking Israel News artikkeli näytti artikkelissaan kuvan Toorakoodista, jossa näkyy Naama Issaskarin nimi. Laitan tähän artikkelin Toorakoodin kuvan näkyville, niin näet millä tavalla kabbalistinen Toorakoodi menetelmä yhdistelee sanoja ja "tuottaa Raamatun profetiaa":

Yllä oleva kuva on Breaking Israel Newsin artikkelista ja siinä näkyy 1 Moos 49 luku ja ylempi punaisella ympäröity sana on 1 Moos 49:14:ssa oleva hepreankielen issaskar sana. Alempi punaisella ympäröity sana on 1 Moos 49:15:ssa oleva hepreankielen naama-naema sana. Kabbalistit etsivät samalla sivulla olevia sanoja ja yhdistelevät niitä keskenään ja sitten ottavat sen lisäksi jonkin Raamatun kohdan kuten Sananlaskut 24:11,12, ja näin kabbalistit sanovat Raamatun profetoivan Naama Issakarista, joka pitää pelastaa Venäjän vankilasta. Se on tietenkin hyvä, jos syytön (jos on syytön) nainen pääsee pois vankilasta, mutta Raamatussa ei ole tästä naisesta profetiaa, vaan se on kabbalistien hakemalla haettu ja itse keksitty Toorakoodi, jonka he luulevat olevan Raamatun profetiaa. Tällä kabbalistien Toorakoodi menetelmällä voi löytää vaikka minkälaisia sanoja ja "sanomia" ja sitten julistella niitä Raamatun profetioiksi mitä ne eivät kuitenkaan ole.

Kabbalisti rabbit ovat valheenhengen eksyttämiä, joka tarkoittaa sitä, että tällä Toorakoodi menetelmällä he pyrkivät uskottelemaan ihmisille "Raamatun profetioista", joita he löytävät Toorakoodin kautta. Tällä tavalla voidaan eksyttää ihmisiä luulemaan, että esim. kolmas temppeli Jerusalemissa olisi Jumalan tahto ja määräämä tai ihan mihin tahansa sanomaan, johon kabbalisti rabbit uskovat. Kabbalisti rabbit ovat eksytyksen hengen airuita ja sanansaattajia. Tämän tähden myös heidän Toorakoodinsa tulkinnat ovat monessa kohden tukemassa valheenhengen pyrkimyksiä ja aikaansaannoksia, jossa pyrkimyksenä on eksyttää ihminen mahdollisimman kauas pois Jumalan sanan totuudesta.

Jumalan sanan totuutta ei saa lukea ja ymmärtää siten, että Raamatun sivuilta etsii vain muutamia sanoja eri riveiltä ja niitä sitten yhdistelee toisiinsa, koska Jumalan sanaa pitää lukea ja ymmärtää sana sanalta siinä järjestyksessä, kun Jumalan Henki on ne antanut peräkkäin luettavaksi ja ymmärrettäväksi. Kabbalismin Toorakoodit eivät kuulu Herran Jeesuksen opetuslasten elämään, koska ne eivät ole Raamatun opettama toimintatapa siitä kuinka Raamattua tulee lukea ja ymmärtää.

Raamattu kehottaa meitä siunaamaan Israelia ja tähän siunaukseen on aina kytketty Jumalan tahto totuudessa sekä siunauksen ydin on juutalaisen pelastuminen uskon kautta Messias Jeesukseen. Kabbalistinen ortodoksi juutalaisuus perustaa uskoaan Talmudin kirjoituksiin. Talmud on juutalaisten Raamatun selitysteos, jonka kautta pyritään vääristelemään Jumalan sanan totuutta. Talmud koostuu perinteistä ja suullisen lain perinteestä, joiden kautta rabbit pyrkivät vääristelemään Jumalan sanan ilmoitusta. Talmud on saanut myös vaikutteita Babyloniasta, sillä Babylonian pakkosiirtolaisuuden aikana rabbiininen juutalaisuus omaksui Babylonialaisia oppeja ja käsityksiä. Rabbiinisella kabbalismilla on juurensa myös Babyloniassa.

Rabbiininen kabbalismi on saanut vaikutteita Babyloniasta, jonka takia kabbalismi opettaa jumaluuden feminiinisyydestä, sanoen jumaluuden olevan sekä mies että nainen. Babyloniassa palvottiin naisjumalattaria ja taivaan kuningatarta. Kabbalismi puhuu Jumalan läsnäolosta ja kokemuksesta Jumalan kanssa, johon sisältyy sukupuolittunut ja eroottinen kuva maan jumalattaresta, prinsessasta ja morsiamesta. Kabbalismi tuo esille sen kuinka maan päällä maantieteellisesti laaja-alaisesti tuhansien vuosien ajan ihmiset ovat kokeneet jumaluuden feminiinisenä. Jotkut kabbalistit opettavat shekinasta (jumaluuden feminiini) sekä äiti Jumalasta (Binah), joka on korkeampi äiti, joka synnyttää jumaluuden.

Rabbiininen juutalainen kabbalismi on babylonialaisen muinaisen uskonnon sanansaattaja nykyajassa. Jokaiselle Herran Jeesuksen opetuslapselle tulisi olla selvää, että emme saa tukea ja kannattaa rabbiinista kabbalismia, emmekä minkäänlaista kabbalismia. Rabbiininen kabbalismi ei edusta Raamatun juutalaisuutta ja uskoa Israelin Jumalaan, vaan on babylonialainen petos, joka hyväksikäyttää Israelin Jumalan nimeä ja arvovaltaa, mutta kuitenkin eksyttää ihmisiä palvomaan ja palvelemaan babylonian muinaisen uskonnon henkeä, joka on sama asia kuin valheenhenki, valheen isä, sielunvihollinen. Kun ja jos Herran Jeesuksen opetuslapsi siunaa rabbiinista kabbalismi juutalaisuutta, niin hän ei siunaa Israelia, vaan siunaa valheen pyrkimyksiä.

Rabbiininen ortodoksijuutalainen kabbalismi uskoo Talmudin olevan osa suullista lakia, joka olisi annettu suullisesti, suullisena traditiona Moosekselle Tooran kirjoitetun sanan lisäksi. Talmud opettaa Jeesuksen olevan helvetissä tuomittuna kiehuvassa ulosteessa, koska Jeesus on pilkannut juutalaisten viisaita. Talmud ja rabbiininen ortodoksijuutalainen kabbalismi elää kapinassa Jumalaa vastaan levittäen kauhistuttavaa Jumalanpilkkaa Jeesuksesta. Edellä oleva kauhistuttava esimerkki kertoo siitä minkälainen viha kabbalismi rabbeilla on Jeesusta kohtaan. He eivät hyväksy Raamatun Jeesusta, mutta kaikenlainen muu usko sopii heille. Kabbalisti rabbit kosiskelevat Herran Jeesuksen opetuslapsia Israelin siunaamisen kautta tukemaan heidän hankkeitaan, jotka edesauttavat heidän okkultistisia päämääriään.

Monet Herran Jeesuksen opetuslapset antavat rahansa kabbalisti rabbien hankkeisiin sekä tukevat heidän hankkeitaan monin tavoin. Nämä Jeesuksen opetuslapset luulevat tällä tavalla tukevansa ja siunaavansa Israelia, mutta he todellisuudessa he tukevat antikristillisiä pahuuden suunnitelmia. 

Todellinen Israelin siunaaminen sisältää kutsun pelastukseen uskon kautta Messias Jeesukseen ja sen lupauksen rukoilemista, että Jumalan lupaukset Israelille (juutalaisille) tulevat kokonaan täyttymään ja toteutumaan. Jumalan lupaukset Israelille on kytketty uskollisuuteen ja liitto suhteeseen Jumalan kanssa. Jumalan lupaukset ja siunaus Israelille ei tapahdu uskottomuuden tilassa tai Uuden Liiton ulkopuolella. Israel on Jumalan lupaamassa maassa tänä päivänä, mutta se on kansakuntana pelastuksen ja Uuden Liiton ulkopuolella. Israel ei tule saamaan Jumalan siunausta ilman Messias Jeesusta ja siksi silloin kun siunaamme Israelia, niin rakkauden tekojen lisäksi pelastus Jeesuksessa on tuotava heille esille. Messias Jeesuksen piilottaminen juutalaisilta, jolla tarkoitan ettei heitä evankelioida on sama asia kun taluttaa ihminen surmapaikalle kohtaamaan oman elämänsä lopun, joka päättyy iankaikkiseen vaivaan ja ahdistukseen.

Vastustan antisemitismiä sen kaikissa muodoissaan. Rabbiinisen kabbalismi juutalaisuuden valheen paljastaminen ei ole antisemitismiä, sillä rabbiininen kabbalismi ei johdata juutalaisia Raamatun Jumalan luokse, vaan valheenhengen syliin ja valheen vankilaan. Rabbiininen kabbalismi on itse asiassa Raamatullista juutalaisuutta vastaan, siksikin on tärkeä paljastaa rabbiinisen kabbalismin petos ja eksytys.

Miksi minä rakastan ja siunaan juutalaisia sekä rukoilen heidän puolestaan? Siksi, koska Jumala sanoo ja kehottaa minua siunaamaan Israelia ja Israelin siunaamisen ydin on, että Aabrahamin siemenessä, Messias Jeesuksessa juutalaiset tulisivat uskon kautta Jeesukseen pelastetuiksi ja todellisesti Jumalan siunaamiksi. Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta, kun juutalainen uskoo Messias Jeesukseen, niin hän tulee todellisesti siunatuksi.
 

 

 

Petri Paavola 23.1.2020

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
breakingisraelnews.com/ 143833/was-israeli-girls-release-from-russian-prison-prophesized-in-the-torah
learnkabbalah.com/ shechinah-the-divine-feminine
Jeesus Talmudissa

 


 

 

 

eXTReMe Tracker