Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Kalvinismin vakava ongelma

Katsoin Youtubesta Kalvinismi vs Arminiolaisuus - Onko Jumala ennaltamäärännyt ihmisen pelastukseen? -väittely tilaisuuden. Väittely oli järjestetty Jyväskylän Sepänkeskuksessa 25.2.2023. Väittelijöinä oli Mikko Sivonen Jyväskylän Reformoidusta Baptistiseurakunnasta ja Hanno Heino helluntailaisen Ison Kirjan Raamattuteologi. Tästä väittelystä tuli todella voimakkaasti esille minun mielestäni kalvinismin suurin ongelma, jonka mukaan Jumala olisi ennaltamäärännyt jo etukäteen toiset ihmiset pelastukseen ja toiset kadotukseen. Kirjoituksessani käyn läpi tätä kalvinismin suurinta ongelmaa ja miksi se ei ole Raamatun sanan totuutta, vaan ihmisoppi, väärä opetus. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Tarkoitukseni ei ole hyökätä ketään kalvinistia vastaan, kalvinisteissakin on uskossaan vilpittömiä ihmisiä, jotka ovat vilpittömyydestään huolimatta harhaanjohdettuja kalvinistisen ennaltamäärämisen opetuksen kautta. Toivon ja rukoilen, että kirjoitukseni saisi edes yhdenkin kalvinistin tutkimaan uskonsa perustuksia, joka johtaisi Raamatun sanan totuuden kautta löytämään oikean ja todellisen kuvan Raamatun opettamasta rakastavasta Jumalasta. Suoran kirjoitustyylini tarkoitus tässä kirjoituksessani on herättää kalvinisteja tutkimaan uskonsa perustuksia siitä, voiko olla niin, että kalvinismin opettama ennaltamäärämisen oppi onkin vastoin Jumalan sanan totuutta?

Väittelystä tuli esille kalvinistinen näkemys kuinka Jumala on jo ennaltamäärännyt toiset ihmiset pelastukseen ja toiset iankaikkiseen kadotukseen. Väittelyn kalvinismia tukeva osapuoli toi esille kuinka jokainen ihminen tullaan tuomitsemaan kadotukseen omien tekojensa mukaan.

Kalvinismin opin mukainen Jumala määrää jotkut ihmiset etukäteen kadotukseen, eikä anna heille mahdollisuutta pelastua, ei anna mahdollisuutta tehdä valintaa pelastuksen ja kadotuksen välillä. Tämän seurauksena jos kalvinismi olisi totta (ei ole), niin Jumala tuomitsisi jotkut ihmiset kadotukseen sen takia, koska Jumala olisi itse jo etukäteen määrännyt ja valinnut heidät kadotukseen. Tätä kalvinisti ei ymmärrä, että jos Jumala ei anna ihmiselle pelastuksen mahdollisuutta, vaan etukäteen määrää jotkut ihmiset kadotukseen, niin etukäteen kadotukseen määrätyn ihmisen teoilla ei olisi merkitystä, koska silloin Jumala olisi itse se syy ja sen aiheuttaja miksi nämä ihmiset joutuisivat kadotukseen.

Kalvinismin opetuksen mukaan Jumala olisi etukäteen määrännyt, jotkut ihmiset kadotukseen eikä antaisi heille edes mahdollisuutta pelastumiseen, mutta silti määräisi heille kadotustuomion heidän tekojensa mukaan. Kuulostaako tämä sinusta Jumalalliselta rakkaudelta ja oikeudenmukaiselta toiminnalta, jos joku jo etukäteen määrätään pelastukseen ja toinen määrätään etukäteen kadotukseen? Ei kuulosta, eikä Raamatun Jumala ole sellainen, joka määräisi ihmisiä etukäteen kadotukseen vailla mahdollisuutta pelastumiseen.

Jos aviopari saisi kuusi lasta ja he päättäisivät etukäteen synnytyksen jälkeen säästää kolmen lapsen hengen ja surmata heti synnytyksen jälkeen kolme lasta, niin tällainen toiminta edustaisi kalvinistista kuvaa Jumalasta ja Jumalan "rakkaudesta". Esimerkkini kaltainen toiminta ei olisi rakkautta, vaan mitä suurinta julmuutta näitä kolmea surmattua lasta kohtaan. Nämä surmatut lapset eivät saisi minkäänlaista mahdollisuutta elämään, koska heidät olisi etukäteen valittu kuolemaan, ei elämään. Tällainen toiminta perustuisi pahuuteen, ei rakkauteen. Tällaiset vanhemmat olisivat hirviö-vanhempia, eivät rakastavia vanhempia.

Sen jälkeen kun nämä kolme elossa olevaa lasta olisivat kasvaneet aikuisiksi ja oppivat ymmärtämään asioita, niin he voivat ajatella, että oli väärin surmata ne kolme lasta tai sitten he voisivat ajatella, että vanhemmat tekivät oikein määrätessään etukäteen toiset elämään ja toiset kuolemaan. Jos he ajattelisivat, että vanhemmat tekivät oikein, niin heillä olisi sydämessään suuri vaara ylpistyä siitä, että juuri heidät on valittu elämään. Tämä salakavala ylpeys vaani jokaista kalvinistia, joka hyväksyy ennaltamäärämisen opin, missä toinen määrätään pelastukseen ja toinen määrätään kadotukseen.

Miksi Jumala loisi ihmisen ja sitten etukäteen ennaltamääräisi toisen pelastukseen ja toiset kadotukseen antamatta kadotukseen määrätyille mahdollisuutta pelastua? Silloinhan ei olisi kyse siitä millaisia tekoja ihminen tekee, vaan siitä, että Jumala olisi jo etukäteen määrännyt jotkut kadotukseen. Silloinhan he joutuisivat kadotukseen Jumalan valinnan tähden riippumatta siitä mitä he tekevät, koska heille ei annettaisi mahdollisuutta pelastukseen. Minä näen kalvinistien Jumalakuvan täysin vääränä, sillä kalvinismin opettama Jumala olisi hirviö-Jumala, mutta onneksi Jumala ei ole kalvinistisen opin mukainen Jumala.

Raamatun opetuksen mukaan ihminen on täysin synnin turmelema, synnin ja saatanan orjana ja vailla Jumalan kirkkautta. Ihmisen pelastuminen uskon kautta Herraan Jeesukseen on Jumalan teko, sillä ihminen ei voi itseään pelastaa, eikä itsessään omin voimin valita pelastusta Herrassa Jeesuksessa. Silloin kun ihmiselle julistetaan tai hän lukee evankeliumia Messias Jeesuksesta, niin Pyhä Henki näyttää hänelle synnin, vanhurskauden (Jeesuksen vanhurskauden ja pelastuksen) sekä tuomion.

Silloin kun ja jos ihminen tulee synnintuntoon evankeliumin kautta ja ymmärtää olevansa syntisenä matkalla kadotukseen ja tarvitsevansa pelastuksen uskon kautta Messias Jeesukseen, niin se on Jumalan teko, jota ilman hän ei voi pelastua ja tulla uskoon. Jumalan Pyhä Henki näytti ihmiselle oman syntisen tilansa sekä pelastuksen Messias Jeesuksessa, Hänen veressään ja sovitustyössään, jota ilman hän ei voi pelastua, ja siksi se on Jumalan teko ihmisen sydämessä, jos ihminen vastaanottaa pelastuksen. Jumala valitsee ihmisen pelastukseen evankeliumin kautta ja vasta tämän Jumalan valinnan jälkeen ihminen voi valita pelastuksen vastaanottamisen.

Käyn läpi muutamia Raamatun kohtia, jotka kumoavat kalvinismin oppeja.

Apt 13:
46 Silloin Paavali ja Barnabas puhuivat rohkeasti ja sanoivat: "Teille oli Jumalan sana ensiksi puhuttava; mutta koska te työnnätte sen luotanne ettekä katso itseänne mahdollisiksi iankaikkiseen elämään, niin katso, me käännymme pakanain puoleen.
47 Sillä näin on Herra meitä käskenyt: ‘Minä olen pannut sinut pakanain valkeudeksi, että sinä olisit pelastukseksi maan ääriin asti’."
48 Sen kuullessansa pakanat iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa ja uskoivat, kaikki, jotka olivat säädetyt iankaikkiseen elämään.

Tekstiyhteys osoittaa, että oli kyse asiasta, jossa tuodaan esille se että pakanatkin pääsevät osalliseksi pelastukseen Herran Jeesuksen kautta, eli Jumala on sanassaan säätänyt pakanoillekin mahdollisuuden pelastua Jeesuksen kautta, eli Jumala oli säätänyt pakanatkin iankaikkiseen elämään uskon kautta Jeesuksen. Siitä syystä nämä pakanat iloitsivat, että Jumala on säätänyt pakanoillekin pelastuksen uskon kautta Jeesuksen. Kyse ei ole siis kalvinisesta ennaltamääräämisopista, vaan Jumalan säädöksestä ja päätöksestä, jossa Hän on säätänyt pakanoillekin mahdollisuuden pelastukseen Jeesuksen kautta.

Paavali ja Barnabas siteeraavat Apt 13 luvussa Jesajan kirjan lukua 49:

Jes 49:
5 Ja nyt sanoo Herra, joka on minut palvelijakseen valmistanut hamasta äitini kohdusta, palauttamaan Jaakobin hänen tykönsä, niin että Israel koottaisiin hänen omaksensa-ja minä olen kallis Herran silmissä, minun Jumalani on tullut minun voimakseni-
6 hän sanoo: Liian vähäistä on sinulle, joka olet minun palvelijani, kohottaa ennalleen Jaakobin sukukunnat ja tuoda takaisin Israelin säilyneet: minä panen sinut pakanain valkeudeksi, että minulta tulisi pelastus maan ääriin asti.

Jesajan luku 49 selventää sen, että Jumala oli jo ennalta säätänyt, että pakanoillakin on mahdollisuus uskon kautta Herraan Jeesukseen vastaanottaa pelastus uskon kautta Herraan Jeesukseen. Apt 13:28 jakeessa kyseessä ei ole kalvinistinen ennaltamäärämisen oppi, vaan Jumalan säätämys, että pakanatkin pääsevät pelastukseen uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Apt 17:
29 Koska me siis olemme Jumalan sukua, emme saa luulla, että jumaluus on samankaltainen kuin kulta tai hopea tai kivi, sellainen kuin inhimillisen taiteen ja ajatuksen kuvailema.
30 Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus.
31 Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden, herättämällä hänet kuolleista."

Jos Jumala olisi ennaltamäärännyt osan ihmisiä iankaikkiseen kadotukseen, niin kuinka Hän voisi silloin haluta kaikkien ihmisten tekevän parannusta uskon kautta Herraan Jeesukseen? Jos Jumala olisi ennaltamäärännyt, jotkut ihmiset kadotukseen, niin Hän ei olisi halunnut kaikkien ihmisten kaikkialla tekevän parannusta, vaan vain ennaltamäärättyjen tekevän parannusta. Koska Jumala haluaa kaikkien ihmisten tekevän parannusta, niin se tarkoittaa sitä, että kalvinistinen ennaltamääräämisen oppi on väärä opetus.

1 Tim 2:
1 ¶ Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta,
2 kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa.
3 Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme,
4 joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.
5 Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus,

1 Tim 2:4 kumoaa selkeästi kalvinistisen opetuksen, että Jumala ennaltamäärää ihmisiä kadotukseen. 1 Tim 2:4 sanoo Jumalan tahtovan kaikkien ihmisten pelastuvan ja koska Hän tahtoo kaikkien ihmisten pelastuvan, niin silloin Jumala tahtoo kaikkien ihmisten pelastuvan, eikä Hän ole voinut määrätä ketään ennalta kadotukseen. Jos Hän olisi määrännyt jotkut jo ennalta kadotukseen, niin ei Hän voisi samalla tahtoa kaikkien ihmisten pelastumista. Jumala tahtoo kaikkien ihmisten pelastuvan, ja se tarkoittaa silloin sitä, että kalvinismin ennaltamääräämisen oppi ei ole Raamatun opetus, vaan harhaopetus.

Kalvinismin Jumala kuva on todella pahasti vääristynyt, koska he opettavat Jumalan ennaltamääränneen ihmisen iankaikkiseen kadotukseen vailla mahdollisuutta tehdä parannusta. Kalvinistit antavat Jumalasta täysin väärän kuvan opettaessaan, että Jumalan valinnan tähden heillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin tehdä syntiä ja pahuuksia, eikä ole mahdollisuutta katumukseen, koska Jumala on jo etukäteen määrännyt heidät kadotukseen. Kalvinismin opista seuraa se, että heillä ei ole mahdollisuutta katumukseen ja pelastuksen vastaanottamiseen, koska Jumala olisi suunnitellut heidät jo etukäteen kadotukseen. Jos kalvinismin ennaltamääräämisen oppi olisi Raamatun opetus, niin silloin Jumalan valinta olisi syy ja sen aiheuttaja kuka joutuu kadotukseen, eikä ihmisen teot. Kadotukseen ennaltamäärätyt olisivat jo etukäteen suunniteltu sellaisiksi ettei heillä olisi minkäänlaista mahdollisuutta katumukseen ja pelastukseen ja tämä olisi Jumalan valinta, jos kalvinismi olisi totta (ei ole).

Synnin ja pahuuden iankaikkinen kadotustuomio on tullut ihmisen osaksi paratiisin syntiinlankeemuksen seurauksena ei Jumalan etukäteen ja ennaltamääräämän suunnitelman mukaan. Kalvinismin opin mukaan Jumala olisi jo etukäteen määrätessään jotkut ihmiset kadotukseen päättänyt tehdä heidät katumukseen ja pelastukseen kelpaamattomiksi. Raamatun opetuksen mukaan synnistä seuraa kadotustuomio ilman katumusta ja uskoa Raamatun Jumalaan. Kadotustuomio ihmisen osaksi on tullut maailmaan vasta paratiisin syntiinlankeemukseen jälkeen ei ennen sitä. Jumala ei edustaisi rakkautta, vaan pahuutta, jos Hän määräisi jotkut ihmiset jo etukäteen kadotukseen vailla minkäänlaista pelastumisen mahdollisuutta.

Room 5:14 kuitenkin kuolema hallitsi Aadamista Moosekseen asti niitäkin, jotka eivät olleet syntiä tehneet samankaltaisella rikkomuksella kuin Aadam, joka on sen esikuva, joka oli tuleva.

1 Kor 15:
21 Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen kautta.
22 Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa,

Raamattu sanoo, että kuolema on tullut Aadamin kautta (synnin tähden), ja synnistä seuraa iankaikkinen kadotustuomio ilman katumusta ja uskoa Raamatun Jumalaan. Kalvinismi opettaa eri tavalla kuin Raamattu, koska kalvinismin mukaan Jumala olisi päättänyt jo etukäteen ennen kuin Hän oli luonut ihmisen, että jotkut ihmiset ennaltamäärätään pelastukseen ja jotkut ihmiset ennaltamäärätään iankaikkiseen kadotukseen. Kalvinismin kannattajat eivät ole ehkä ajatelleet sitä, että heidän oppinsa mukaan jotkut ihmiset ovat jo etukäteen tuomittuja iankaikkiseen kadotukseen ennen kuin he ovat syntynetkään tai tehneet yhtään syntiä ja tämä tuomio olisi Jumalan valitsema ihmiselle, ei ihmisen tekojen tähden, vaan Jumalan etukäteen päätetyn valinnan mukaan.

Raamatun mukaan kuolema on tullut ihmisen osaksi synnin tähden, josta seuraa iankaikkinen kadotus ilman katumusta ja uskoa Raamatun Jumalaan. Kalvinismin opin mukaan iankaikkinen kadotus on tullut joidenkin ihmisten osaksi Jumalan ennaltamääräämisen mukaan, Jumalan valinnan mukaan. Kalvinistit eivät ehkä ymmärrä sitä, että heidän oppinsa mukaan Jumala on se syy ja aiheuttaja miksi jotkut ihmiset joutuvat iankaikkiseen kadotukseen. Ei se olisi silloin ihmisen oma syy joutua kadotukseen, vaan Jumalan syy ja valinta, jos Jumala olisi hänet sinne jo etukäteen määrännyt ilman minkäänlaista mahdollisuutta pelastuksen vastaanottamiseen.

Kalvinismi ei edusta Jumalan armoa ja rakkautta, koska se sanoo Jumalan ennaltamääräänneen toiset kadotukseen ja toiset pelastukseen. Mitä armoa ja rakkautta se on, että toinen synnin vallassa oleva saa pelastuksen, ja toinen synnin vallassa oleva on ennaltamäärätty kadotukseen? Tuollainen olisi pahuutta, sillä vain pahuus voisi tehdä suunnitelman, että teenpä ihmisiä, joita rakastan, mutta "rakkaudessani" määrään osan ihmisistä kadotukseen vailla pelastuksen mahdollisuutta ja osan ihmisiä pelastan iankaikkiseen elämään.

Jos sinä olet rakastava isä tai äiti, niin voitko koskaan tehdä etukäteen sellaista päätöstä, että jo etukäteen ennen lapsen syntymää määräät toisen elämään ja toisen kuolemaan heti synnytyksen jälkeen? Kauhistuttava esimerkkini edustaa kalvinismin opin mukaista Jumalakuvaa, jossa toinen määrätään etukäteen pelastukseen ja toinen määrätään etukäteen kadotukseen vailla minkäänlaista mahdollisuutta pelastukseen. Rakastava isä ja äiti ottavat rakkaudella vastaan kaikki syntyvät lapset ja siten antavat heille mahdollisuuden elämään ja valintoihin, jotka eivät ehkä miellytä vanhempia. Kalvinismin ennaltamääräämisen oppi on kauhistuttava harhaoppi, jonka antama kuva Jumalasta on kauhistus. Jumala aivan varmasti haluaisi, että jokainen Häneen uskova hylkäisi kalvinismin kauhistuttavan harhaopin ennaltamääräämisestä.

Todellinen Jumalan armo ja rakkaus on sellaista, että jokainen ihminen saa saman mahdollisuuden kuullessaan evankeliumin, hän saa valita joko iankaikkisen elämän tai iankaikkisen kadotuksen. Todellinen armo ja rakkaus antaa jokaiselle pelastuksen mahdollisuuden, siksi Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Kaikki ihmiset eivät halua pelastua, eivätkä tule pelastumaan, mutta siitä huolimatta Jumala tahtoisi kaikkien ihmisten pelastuvan, koska Hän on rakkaus ja hyvä Jumala.

Kun otetaan esille mikä tahansa kalvinistien esille nostama jae tai opetus kalvinistisesta ennaltamääräämisestä ja asetetaan mikä tahansa tai kaikki niistä Raamatun sanan kokonaisopetuksen tarkastelun alle, niin kalvinistinen oppi, että Jumala olisi ennaltamäärännyt jotkut ihmiset iankaikkiseen kadotukseen ja toiset iankaikkiseen elämään kumoutuu kiistattomasti.

Tässä linkki kirjoitukseeni kalvinismista, jonka olen kirjoittanut vuonna 2015:

kotipetripaavola.com/ kalvinismi

 

Petri Paavola 21.3.2023

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
youtube.com/watch?v= 0HmnVQW8JB8
 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker