Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Katkeruudesta vapautuminen

 

Jeesuksen opetuslapsi voi olla vilpittömästi jonkun väärän opetuksen alaisuudessa. Sellaisen väärän opetuksen alaisuudessa, jossa ei kuitenkaan tehdä tyhjäksi pelastuksen tietä. Tämä väärä opetus ei kuitenkaan vie meiltä taivaspaikkaa, mutta tietenkin Jumala haluaa meidän ojentautuvan totuuden mukaan ja haluaa avata meidän sydämeemme totuuden rakkaudessa. Katkeruus uskovan ihmisen sydämessä on vakava paikka; paljon vakavampaa kuin olla väärän opetuksen alaisuudessa. Tottakai Jumala haluaa johdattaa jokaisen uskovan pois vääristä opeista ja sitä Hän haluaa ja Hän aktiivisesti haluaa johdattaa lapsiansa uskomaan ja vaeltamaan rakkauden totuuden mukaisesti.

Katkeruus ja pelastus

Katkeruus on asia, joka voi viedä pelastuksen uskovalta. Katkeruus ei ole oppikysymys, vaan sydämen tila.  

Hebr 12:
14  Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa;
15 ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, "ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä," ja monet sen kautta tule saastutetuiksi,

Katkeruus on asia, joka on synti. Jumalan rauha ja pyhitys ovat asioita, joita Jumala vaikuttaa uskovassa Pyhän Hengen kautta. Katkeruus on asia, joka on synti ja joka saastuttaa katkeran ihmisen. Katkeruuden vallassa oleva uskova ei pääse eteenpäin uskontiellä ennen kuin tekee parannuksen katkeruudestaan. Katkeruuden vallassa oleva uskova ei voi pelastua, sillä Hebrealaiskirjeen 12 luvussa on opetus: Jossa sanotaan ettei ilman rauhaa ja pyhitystä kukaan voi nähdä Herraa. Ja uskovan tulee pitää huolta siitä, ettei jää osattomaksi Jumalan armosta. Tässä on myös opetus siitä, että katkeruuden juuri voi estää osallisuuden Jumalan armoon. Katkeruus on asia, josta on siis tehtävä parannus.

Katkera ihminen pyrkii myrkyttämään muutkin katkeruudellaan. Katkera ihminen pyrkii kostamaan sille jolle on katkera. Tässä kostonhimossa katkera ihminen katkeruudellaan myrkyttää muita ihmisiä, jossa hän katkeruuden vääryydessä panettelee sitä jolle on katkera. Valitettavasti usein käy niin, että tämä katkeruus leviää ja saastuttaa monien muiden sydämet.

Apt 8:
20 Mutta Pietari sanoi hänelle: "Menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa.

21 Ei sinulla ole osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä. 22 Tee siis parannus ja käänny tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa-jos ehkä vielä sinun sydämesi ajatus sinulle anteeksi annetaan.
23 Sillä minä näen sinun olevan täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteissä."


Katkeruuden sappi sekä vääryyden siteet olivat ne, jotka saivat Simonin tilaan, jossa hän oli matkalla kadotukseen. Vain parannuksen tekeminen palauttaa hänet takaisin iankaikkiseen elämään. Katkeruus on siis vakava asia. Katkeruus myös nostattaa vihan sydämeen.

Jumalan armo on kuitenkin väkevä. Jumala armossaan myös armahtaa sitä, joka tekee parannuksen katkeruudesta. Jumala antaa myös voimaa, että katkera ihminen kykenee tekemään parannuksen.
 

Katkeruus tuo valheen ja riidan

Jaak 3:
14 Mutta jos teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessänne, niin älkää kerskatko älkääkä valhetelko totuutta vastaan.
15 Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisautta.

16 Sillä missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno.
17 Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä, se ei epäile, ei teeskentele.
18 Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhan tekijöille.


Katkeruus saa aikaan valehtelua totuutta vastaan. Tämä on riivaajien viisautta, jonka kanssa uskovalla ei tulisi olla minkäänlaista osaa. Katkeruus tuo mukanaan myös riidan.

Katkera ihminen pyrkii yleensä aina varsin ahkerasti koko ajan kostamaan henkilölle, jota kohtaan hän on katkera. Siksi hän käyttää paljon aikaa ja tarmoa pahan puhumiseen, panettelemiseen ja mustamaalaamiseen. Jotkut katkeruuden vallassa olevat ihmiset asettautuvat uhrin asemaan, jonka kautta he koittavat "puolustella" katkeruuttansa ja sillä verukkeella jatkavat pahan puhumista ja panettelemista. Katkeria ihmisiä on kahdenlaisia, jotka ovat asettautuneet uhrin asemaan:

1. Ihminen joka on katkeroitunut väärän kohtelun ja toiminnan takia.
2. Ihminen joka on katkeroitunut oman väärin tekemisen seurauksena, eikä halua tehdä parannusta, vaan syyttää koko ajan muita.

Katkeroitunut vääryyden takia

On uskovia jotka ovat katkeroituneet sen takia kun joku tai jotkut ovat tehneet heitä kohtaan väärin. He ovat asettautuneet uhrin asemaan ja puolustavat sitä sillä, koska heitä kohtaan on tehty väärin. Tällainen ihminen ei vapaudu katkeruudesta ennen kuin hän kykenee antamaan anteeksi ihmisille, jotka ovat tehneet häntä kohtaan väärin.

Jos haluat auttaa ihmistä, joka on katkeruuden vallassa toisen tai toisten ihmisten tekemän selkeän vääryyden tähden, niin älä vähättele sitä vääryyttä mitä hän on kokenut, vaan tunnusta ja huomioi se, mutta koita tehdä se siten, ettet auta häntä syvemmälle katkeruuteen. Jos ihmisen kokema vääryys sivutetaan ja ohitetaan ja vaaditaan anteeksiantamusta, niin silloin ihminen tuupataan vain syvemmälle katkeruuteen. On todella tärkeätä huomioida vääryys ja tuoda se selvästi esille, mutta samalla tulisi myös tuoda esille, että katkeruus on myös vääryyttä, joka myös tuhoaa ja on vahingollista ihmiselle. Kun huomioit katkeraa ihmistä hänen tuskassaan ja katkeruudessaan, niin pääset häntä lähelle ja voit olla ohjaamassa häntä Jumalan vaikuttamaan lähimmäisen rakkauteen ja anteeksiantamukseen.

Väärä teko on aina väärin ja Herran tuomion alla. Vääryyttä kokenut ihminen ei saa ruveta tuomariksi väärintekijälle, joka on kohdellut häntä väärin. Jos väärintekijä ei tunnusta vääryyttänsä, niin hänet on jätettävä Jumalan käsiin, joka aikanaan saattaa väärintekijän vastuuseen teoistaan. Vääryyden kohteeksi joutuneen tulisi pyytää anteeksiantavaa sydäntä sitä kohtaan, joka on hänelle vääryyttä tehnyt. Jumala vaikuttaa tahtomista tekemistä myös katkeran ihmisen sydämessä, jos hän avaa sydämensä Jumalan työstettäväksi. Katkera ihminen on syvästi loukattu ja siksi hän on joutunut katkeruuden valtaan. Katkeran ihmisen tulisi kuitenkin huomata se, että katkeruus tuhoaa hänet lopulta kokonaan ja rakkaus sekä anteeksiantamus väärintekijää kohtaan voi vain tuoda vapauden katkeruudesta. Jos sinua on kohdeltu väärin ja olet katkeroitunut, niin pyydä Jumalaa antamaan sinulle voimaa rakastamiseen ja anteeksiantamukseen ja lopulta voit vapautua katkeruuden myrkystä.

Rakasta totuudessa

Kun tapaamme katkeran ihmisen, niin meidän tulisi saada ymmärrys siitä mistä syystä hän on katkera. Kaikilla asioilla on juurensa sekä syntyhistoriansa ja katkeruuden juuren ymmärtäminen auttaa meitä auttamaan katkeraa ihmistä. Katkera ihminen tarvitsee Jumalan rakkauden kohtaamista, eli sellaista rakkautta, joka rakastaa häntä Jumalan sanan totuuden kautta. Katkera ihminen ei kykene näkemään alussa omaa katkeruuttansa syntinä, koska hän käsittelee asioita katkeruutensa kautta, jossa hänen keskipisteensä ei ole oman sydämen tila, vaan katkeruus ja sen aiheuttajat.

Tämän tähden on syytä pyrkiä rakastamaan katkeraa ihmistä, mutta kuitenkin totuuden mukaisesti. Katkera ihminen kokee lyömisenä sen jos joku sanoo hänen olevan kiinni katkeruuden synnissä. Jos haluat todella auttaa katkeraa ihmistä, niin rakasta häntä ja kun hän on saanut sinuun luottamuksen, niin voit kertoa hänelle katkeruuden synnistä, sillä kun hän luottaa sinuun, niin hän kuuntelee sinua eri tavalla kuin sellainen ihminen, joka ei luota sinuun.

Luottamuksen saaminen on erittäin tärkeää, sillä ilman sitä et saa oikeaa kontaktia katkeraan ihmiseen, eli sellaista kontaktia joka johtaa katkeruuden synnin hylkäämiseen. Kun rakastat katkeraa ihmistä, niin herätät luottamusta, kun kuuntelet häntä, niin herätät luottamusta. Kun luottamus on saavutettu, niin sen jälkeen voit kertoa katkeruuden synnistä. Ilmestyskirjan mukaan Jumala antoi Iisebelille aikaa tehdä parannusta synneistään ja siksi myös meidän tulee antaa aikaa katkeralle ihmiselle tehdä parannusta synnistään.

Jumala on rakkaus ja totuus ja me teemme parannusta synneistä, siksi koska Hän rakastaa meitä ja Hänen totuutensa vapauttaa meidät synneistä. Katkeran ihmisen tulee myös saada kohdata Jumalan rakkaus ja totuus. Rakkauden kautta syntyy luottamus ja luottamuksen kautta ihminen uskaltaa antaa totuuden puhdistaa hänen sydämensä. Jumalan rakkaus ja totuus johdattaa ihmisen ymmärtämään, että synti tuhoaa ihmistä ja siksi Jumalan rakkaus ja totuus johdattaa ihmisen hylkäämään syntinsä.

Katkeroitunut oman vääryytensä takia

On uskovia jotka ovat katkeroituneita oman vääryytensä tähden. Tällainen katkera ihminen hyvin usein katkeroituu siksi, koska hän ei kykene myöntämään omia virheitään eikä näkemään omaa rikkinäisyyttänsä, siksi hän asettautuu uhrin asemaan. Hyvin usein tällainen katkera ihminen pyrkii jatkuvasti puhumaan pahaa ja panettelemaan sitä, jota kohtaan hän on katkera. Koska hän kokee väärällä tavalla olevansa uhri, niin siksi hän myös kaikella tavalla koittaa "puolustella" katkeruuttansa. Sen tähden hän myös monenlaisilla vääryyden toimilla koittaa "varoitella" muita siitä henkilöstä jolle hän on katkera. Hän kuitenkin pukee oman katkeruutensa "vanhurskauden teoksi", jonka kautta hän jatkaa katkeruuden levittämistä.

Tällainen katkera uskova koittaa uskotella itselleen olevansa uhri, että saa jatkaa katkeraa pahan puhumista ja panettelua. Hän hyvin usein on varsin aktiivinen ja pyrkii myrkyttämään mahdollisimman monen uskovan sydämen katkeruudellansa. Siksi hän uskottelee itselleen, että hän vain varoittaa väärintekijästä, vaikka hän itse on se väärintekijä. Mutta tällä tavoin hän jatkaa katkeruuden levittämistä. Itse asiassa hän tällä tavoin koko ajan kostaa sille ihmiselle, jota kohtaan hän on katkera. Siksi hän puhuu pahaa kaikille ihmisille katkeruuden kohteestaan ja hän on todella aktiivinen tässä ja levittää pahoja puheita mahdollisimman monen ihmisen sydämelle.

Tällainen ihminen ei pysty vapautumaan katkeruudesta ennen kuin kuin hän huomaa, että hänen oma sydämensä on vääryyden ja katkeruuden vallassa. Siksi hänen tulisi huomata, että hän on se väärintekijä, jonka tarvitsee tehdä parannus. Jumala kykenee vaikuttamaan rakkautta ja anteeksiantamusta myös tällaisen katkeran ihmisen elämässä. Jos tunnistit itsesi, niin pyydä Jumalaa antamaan sinulle rakkautta ja anteeksiantamusta sitä ihmistä kohtaan jolle olet katkera.

Älä kuuntele yksipuolisia tarinoita!

Kun kuulet jonkun ihmisen puhuvan sinulle toisesta ihmisestä pahaa, negatiivisesti, panetellen, niin älä usko yksipuolista todistusta. Sillä voi olla niin, että jos uskot ja alat levittää asiaa eteenpäin, niin olet levittämässä perättömiä valheita, pahoja puheita sekä jonkun ihmisen katkeruutta. Katkera ihminen hyvin usein vääristelee totuutta ja hyvin usein syyllistyy valehtelemiseen ja pahan puhumiseen.

Jeesuksen opetuslapsi ei saisi uskoa kenenkään puheita, ellei ensin tarkista, että asia on totta. On hyvin valitettavaa, että hyvin usein jotkut (ei kaikki) uskovat levittävät kuulopuheita ja valheita, jotka ovat lähteneet jonkun tai joidenkin katkerien ihmisten sydämistä. Jos levität näitä kuulopuheita ottamatta asioista selvää, niin hyvin todennäköisesti olet myös itse syyllistynyt valehteluun ja panetteluun. Ota asioista selvää, ennen kuin sanot kenellekään mitään. Kuuntele molempia osapuolia ja tarkkaile sitä millaista hedelmää he elämässään tuottavat. Näin toimimalla saat tietää totuuden asioista, eikä Jumala tuomitse sinua valhepuheista.

Ole tarkkana siitä, ettet levitä ja ole osallinen katkeruuteen, siksi älä levittele sitä mitä kuulet, vaan ota asioista selvää ja selvitä mikä on totta. Muista myös se, että on asioita jotka eivät kuulu meille.

Katkeran jättäminen Jumalan käsiin

Olen tehnyt aikoinani hengellistä työtä Venäjällä sekä Suomessa ja olen nähnyt monta katkeraa ihmistä, jotka katkeruudellansa tuhoavat toisten palvelutehtäviä. Uskovina meidän tulisi kyetä näkemään kuka on katkera ja ketä on ihan oikeasti kohdeltu väärin. Tosin usein käy niin että väärin kohtelun tuloksena ihminen katkeroituu, mutta se ei tietenkään oikeuta ja tee katkeruudesta hyväksyttyä, vaan on syy ja juuri katkeruudelle. Olen huomannut että anteeksipyyntö väärintekijältä katkeraa kohtaan auttaa monia katkeria ihmisiä ja he pääsevät anteeksiantamuksen kautta takaisin jaloilleen ja kasvamaan tervettä uskon kasvua.

Olen myös huomannut, että joidenkin kohdalla edes anteeksiantamus ei auta, jos joku on tehnyt väärin ja pyytää sitä anteeksi katkeralta ihmiseltä, niin kaikki katkerat ihmiset eivät anna anteeksi. Syitä tähän on useita, joista eräs on se jos väärintekijä jatkaa vääryyttä, vaikka on pyytänyt jo anteeksi. Tällainen käytös on tietenkin väärin ja se johtaa katkeran katkeruuteen ei vapautumaan siitä, ellei Jumala todella vaikuta anteeksiantamusta.

Olen myös huomannut sen, että katkera ihminen joka ei anna anteeksi on ylpeä ja rikkinäinen ihminen sekä kovasydäminen, joka vaatii muita antamaan anteeksi mutta ei anna itse anteeksi. Tällainen ihminen ei muutu ennen kuin saa huomata oman tilansa sydänjuuria myöten. Hän on yleensä sellainen ihminen, joka rikkoo kaikki tai useat ihmissuhteensa ja syyttää aina muita, eikä näe itsessään vikaa. Tällainen ihminen on narsisti tai hänellä voi olla paljon yhtäläisyyksiä narsismin kanssa. Näin kovapäistä ihmistä ei toinen ihminen kykene auttamaan, vaan hän pysähtyy yleensä vasta kovien ja vaikeiden asioiden kautta ja vasta vuosien päästä ja sitä ennen toistaen samat kuviot koko ajan yhä uudelleen uusien ihmissuhteiden kanssa.

Näin kovan ja armottoman katkeruuden vallassa oleva ihminen kannattaa jättää Jumalan käsiin. Jos tällaisen katkeruuden vallassa oleva ihminen on sinulle katkera, niin hyvin usein ainoa vaihtoehto on jättää hänet Jumalan käsiin. Jumalan käsiin jättäminen on ajankohtaista silloin jos hän ei pääse pois katkeruudesta, vaikka olet pyytänyt anteeksi häneltä, jos olet tehnyt häntä kohtaan väärin.

Jumalan käsiin jättäminen on myös silloin ajankohtaista jos katkera ihminen syyttää sinua asioista joihin et ole syyllistynyt, eikä hän suostu antamaan sinulle anteeksi.

Jumalan käsiin jättäminen tarkoittaa sitä, että sinulla on lupa vetäytyä näin katkeran ihmisen seurasta, sillä hänen tarkoituksensa on tuhota sinut hinnalla millä hyvänsä. Jos sinun anteeksiantamuksesi sekä rakkautesi hylätään ja jos katkera ihminen koittaa sinut kaikin tavoin tuhota katkeruutensa syntien kautta, niin sinulla on oikeus vetäytyä tällaisen ihmisen seurasta.

Jos et vetäydy tällaisen katkeran ihmisen seurasta, niin hän katkeroituu yhä enemmän sinulle, vaikka kuinka rakastaisit ja antaisit anteeksi hänelle. Tietenkin meidän tulee rakastaa ja antaa anteeksi. Mutta silloin kun ihminen on niin katkera ettei hänelle kelpaa anteeksiantamus eikä lähimmäisen rakkaus, niin hän katkeroituu katkeroitumistaan sinun seurassasi. Siksi ainoa oikea ratkaisu on vetäytyä hänestä, koska siten voit auttaa häntä ettei hän katkeroituisi enemmän ja enemmän. Jumalalla on kyllä keinot kohdata tämä katkera ihminen sekä laittaa hänet polvillensa tekemään aitoa parannusta. Siksi tällaisessa tapauksessa ainoa oikea vaihtoehto on jättää katkera ihminen Jumalan käsiin.

Näin kovan ja armottoman katkeruuden vallassa oleva uskova ei näe sitä, että hän ei pelkästään vastusta ja panettele sitä lähimmäistä, jota vastaan hän on katkera, vaan hän myös vastustaa usein sitä Jumalan työtä, jota tämä katkeruuden kohde tekee. Valitettavan usein käy niin, että katkera ihminen alkaa vastustamaan ja panettelemaan Herran työtä, mutta katkera ihminen itse on eksynyt luulemaan, että hän palvelee Jumalaa paljastaessaan muiden "likapyykkejä", vaikka hän itse asiassa katkeruutensa tähden vastustaa Jumalan työtä ja panettelee Herran töitä ja opetuksia.

Katkeruudesta vapautuminen

Katkeruus on lihallista, eli asia joka vaanii ja on lähellä meitä, ellemme Hengellä kuoleta lihan tekoja. Katkeraa ihmistä ei voi eikä saa lihallisesti tai omalla katkeruudella syyttää. Mutta katkeruus on asia, jonka tulee paljastua sille joka katkeruutta kantaa sydämessään. Katkeruus on synti, joka tuhoaa kantajansa sekä hän pyrkii myös myrkyttämään ympäristönsä katkeruudellansa.

Katkeran ihmisen kohtaamiseen tarvitaan anteeksi antava uskova, joka kohtaa lähimmäisensä rakkaudella sekä totuuden kautta. Katkerassa tilassa olevan tulisi nähdä tilansa. Tämän jälkeen katkeran ihmisen tulisi nähdä, että katkeruus tuhoaa hänet. Näin seuraava askel on anteeksi antaminen sekä myös anteeksi pyytäminen. Eli katkeruuden vallassa olevan ihmisen ainoa vapautuskeino katkeruudesta on anteeksiantamus.

Kerron oman henk. koht. esimerkin.

Kun olin aivan uskontien alussa, en ollut silloin ollut vuottakaan uskossa. Olin katkera eräälle ihmiselle. Jumala alkoi puhua minulle siitä Pyhässä Hengessä (ei siis kukaan toinen ihminen). Jumala sanoi minulle, kolme kertaa anna anteeksi. Tällöin jouduin tunnustamaan sydämeni kovuuden Jumalalle ja sanoin olevani niin haavoitettu ja kova, etten pysty antamaan anteeksi. Jumala sanoi minulle, ellette anna toisillenne anteeksi, en Minäkään anteeksi anna teille. Tämän jälkeen ahdistuin ja olin tosi ahdistunut sekä täysin katkeruuden vallassa. Sen jälkeen Jumala puhui minulle: Minä vaikutan teissä tahtomista ja tekemistä. Tämän kuultuani, huusin sydämessäni voimakkaasti; Jumala auta minua, vaikuta minussa tahtomista ja tekemistä siten, että voin antaa anteeksi. Kävin anteeksiantamuksen prosessia kolme päivää läpi, jonka jälkeen siitä täysin vapauduin tätä henkilöä kohtaan. Tämän jälkeen menin ja tunnustin olleeni hänelle katkera ja pyysin vielä häneltä anteeksi. Hän hyväksyi anteeksipyyntöni, jonka jälkeen meistä tuli ystävät.

Se mikä oli tärkeätä oli se, että kuuntelin Jumalaa ja Hänen armostaan sain sitten nöyrtyä ja antaa anteeksi sekä pyytää anteeksi. Katkeruudesta ei pääse irti ilman Jumalan apua. Siksi meidän tulisi kuunnella Häntä ja antaa Hänen auttaa meitä. Samoin myös uskovina voimme olla auttamassa ja tukemassa niitä, jotka ovat kiinni katkeruudessa. Jumala tarjoaa apuaan katkeralle ihmiselle, niin kuin Hän sitä minullekin tarjosi ja vapautti katkeruudesta erästä henkilöä kohtaan. Katkeruus voidaan voittaa vain Pyhän Hengen voimassa, jossa annetaan anteeksi niille joita kohtaan olemme katkeria. Katkeruuden voittaminen Jumalan armossa ja armosta Pyhän Hengen voimassa on myös usein prosessi, joka vie aikaa, mutta kannattaa taistella katkeruutta vastaan ja antaa Jumalan rakkauden ja anteeksiantamuksen kukistaa katkeruuden juuret sydämestä.

Tätä Jeesus tekee meille. Meidän sisimmässämme oleva synti (myös katkeruus) tuhoaa meidät, sen tähden Jeesus leikkaa meistä ne synnin istutukset, jotka tuottavat synnin hedelmää, jotta uusi Jumalan mielenmukainen elämä pääsee kasvamaan, joka kantaa hyvää hedelmää Jumalalle. synnin poisto, niin kuin myös katkeruus on asia, joka ei puhdistu ilman pikku kipua sydämessämme. Sen tähden moni ei pääse vapaaksi, kun ei suostu kestämään kipua vapautumisen tähden. Uskon elämässä on todella myös lihan kuolemista sekä kärsimystä, mutta sille kärsimykselle on olemassa syy, joka on synnin poistuminen meistä sekä vanhurskauden vaikutus meissä.

1 Piet 4:
1  Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli-sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä-
2  ettette enää eläisi tätä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan.

Uskova ei siis kärsi pelkän kärsimyksen vuoksi, eikä kenenkään edes tarvitse kärsiä turhan kärsimyksen vuoksi. Mutta kärsimyksen tarkoituksen ymmärtäminen avaa meille valtavan ihanan näköalan Kristuksessa, eikä pelota meitä pois kärsimyksen päivänä, vaan saa meidät entistä lujemmin tarttumaan uskon kautta Kristukseen.

 

 

 

Petri Paavola 2015
 

 

Lähteet:

- 33/38 Raamattu
- King James Version (1769)

 

 


 

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker