Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Katolisen arkkipiispan valheellinen lausunto
juutalaisista ja Raamatusta

 

Vatikaanissa oli piispojen kirkolliskokous 10-24.2010, jossa käsiteltiin Lähi-idän asiaa. Kirkolliskokoukseen osallistui muun muassa paavi Benedictus XVI, itäisen katolisen kirkon patriarkat ja piispat, Rooman kuurian kardinaaleja ja arkkipiispoja, ortodoksi kirkon edustajia sekä juutalaisia ja muslimi kutsuvieraita. Katolinen arkkipiispa Cyril Salim Bustros, joka oli kirkolliskokouksen komission puheenjohtaja, antoi lehdistötilaisuudessa valheellisia lausuntoja juutalaisista ja Raamatun opetuksista.

Lehdistötilaisuudessa Bustrosilta kysyttiin: Mitä tarkoitatte tällä lauseella; Teologiseen ja raamatulliseen kantaan turvautuminen, käyttämällä Jumalan sanaa väärin, oikeuttamalla vääryydet ei ole hyväksyttävää? Bustros vastasi: Israel ei voi käyttää Raamatun käsitettä luvattu maa oikeuttaakseen Palestiinan alueen miehityksen ja palestiinalaisten karkotuksen, jotka ovat eläneet siellä vuosisatoja. Me kristityt emme voi puhua juutalaisten ihmisten luvatusta maasta. Kristuksen kautta luvatusta maasta tuli Jumalan kuningaskunta (valtakunta). Jeesus siteerasi vuorisaarnassaan tätä maata, antaen hengellisen tulkinnan: "Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta.... Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä.." (Matt 5:3-5).

Bustros vääristää sen mitä Raamattu opettaa, sillä hän sanoi ettei Israel ole enää juutalaisten luvattu maa. Raamattu opettaa Israelin maan olevan luvattu maa juutalaisille (israelilaisille):

Hes 37:
21 niin puhu heille: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä otan israelilaiset pois pakanakansojen keskuudesta, minne vain he ovat kulkeutuneet, kokoan heidät joka taholta ja tuon heidät omaan maahansa.
22 Minä teen heidät yhdeksi kansaksi siinä maassa, Israelin vuorilla, ja yksi kuningas on oleva kuninkaana heillä kaikilla. Eivätkä he enää ole kahtena kansana eivätkä enää jakaantuneina kahdeksi valtakunnaksi.
23 Eivät myöskään he enää saastuta itseänsä kivijumalillaan, iljetyksillään eivätkä millään rikkomuksillansa, vaan minä vapautan heidät kaikista asuinpaikoistaan, joissa ovat syntiä tehneet, ja puhdistan heidät. Ja he ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa.
24 Minun palvelijani Daavid on oleva heidän kuninkaansa, ja heillä kaikilla on oleva yksi paimen. Ja he vaeltavat minun oikeuksieni mukaan ja noudattavat minun käskyjäni ja pitävät ne.
25 He saavat asua maassa, jonka minä annoin palvelijalleni Jaakobille ja jossa teidän isänne ovat asuneet. Siinä saavat asua he, heidän lapsensa ja lastensa lapset iankaikkisesti, ja minun palvelijani Daavid on oleva heidän ruhtinaansa iankaikkisesti.
26 Minä teen heidän kanssansa rauhan liiton-se on oleva iankaikkinen liitto heidän kanssansa-istutan ja runsaasti kartutan heidät ja asetan pyhäkköni olemaan heidän keskellänsä iankaikkisesti.
27 Minun asumukseni on oleva heidän yllänsä, ja minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.
28 Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, joka pyhitän Israelin, kun minun pyhäkköni on heidän keskellänsä iankaikkisesti."

Raamatun profetian (monien profetioiden) mukaan Jumala tuo israelilaiset (juutalaiset) takaisin Israelin maahan, koska Jumala on antanut Israelin maan juutalaisille. Herra Jeesus tulee olemaan Israelissa Kuninkaana (Rauhanruhtinas) tuhannen vuoden valtakunnassa, jossa kaikki Jumalan lupaukset israelilaiselle tulevat lopulta toteutumaan.

Bustros sanoi joidenkin israelilaisten perustavan paluunsa vanhan testamentin luvattuun maahan, mutta ettei se tarkoita sitä, että Jumala olisi heidän paluunsa takana. Bustros vääristeli taas Jumalan sanan opetusta. Israelin maa kuuluu juutalaisille Jumalan lupauksen mukaan. Raamattu nimenomaan sanoo Jumalan kokoavan israelilaiset takaisin heidän omaan maahansa (Israelin maa).

Bustros vääristeli Jumalan sanan opetusta sanomalla, että Kristuksen kautta luvatusta maasta (Israelin maa) tuli Jumalan valtakunta, tarkoittaen sillä ettei Israel ole enää juutalaisten luvattu maa.

Matt 5:
3 ¶ "Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta.
4 Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen.
5 Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä.

Ps 37:
9 Sillä pahat hävitetään, mutta jotka Herraa odottavat, ne perivät maan.
10 Hetkinen vielä, niin jumalatonta ei enää ole; kun hänen sijaansa katsot, on hän jo poissa.
11 Mutta nöyrät perivät maan ja iloitsevat suuresta rauhasta.

Psalmi 37 ja jakeet 9-11 kertovat meille mitä Herran Jeesuksen sanat vuorisaarnassa tarkoittivat hengellisesti köyhistä, joiden on taivasten valtakunta ja hiljaisista, jotka maan perivät. Hengellisesti köyhä on sellainen, joka ymmärtää olevansa syntinen ja tarvitsevansa Jumalan armosta pelastumisen, jolloin hän tulee pääsemään taivasten valtakuntaan, jonka täyttymys on Uudessa Jerusalemissa. Hiljaiset, jotka tulevat perimään maan tarkoittaa Jumalan armosta pelastetun ihmisen lopullista perintöosaa Uudessa Maassa ja Uudessa Jerusalemissa. Tämä nykyinen maa tulee tuhoutumaan ja ikuinen maan perintöosa on Uudessa Maassa ja Jerusalemissa.

Bustros sanoi, että mitä tulee ajatukseen valitusta kansasta, niin on selvää, että kristillisen teologian ja erityisesti Paavalin mukaan, Kristuksen jälkeen ei ole enää erityistä valittua kansaa, sillä Kristuksessa kaikki miehen ja naiset kaikista kansoista ovat kutsutut tulemaan Jumalan lapsiksi ja yhdistymään yhdessä ruumiissa, Kristuksen ruumiissa. Bustros sanoi ettei valittu kansa ollut etuoikeus, vaan tehtävä, Israel oli Jumalan valinta vanhassa testamentissa, elämään pyhyydessä, julistamaan Hänen nimeään kansojen keskuudessa ja valmistamaan tulevaa Messiasta. 

Jer 30:
3 Sillä katso, tulee aika, sanoo Herra, jolloin minä käännän kansani Israelin ja Juudan kohtalon, sanoo Herra, ja palautan heidät maahan, jonka olen antanut heidän isillensä, ja he saavat periä sen."
.......
7 Voi! Suuri on se päivä, ei ole sen kaltaista. Se on Jaakobille ahdistuksen aika, mutta hän on pelastuva siitä.
.......
24 Eikä Herran vihan hehku asetu, ennenkuin hän on toteuttanut ja täyttänyt sydämensä aivoitukset. Aikojen lopulla te tulette sen ymmärtämään.

Sak 13:
1 ¶ Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan.
2 Ja sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, minä hävitän epäjumalain nimet maasta, eikä niitä enää muisteta. Myöskin profeetat ja saastaisuuden hengen minä ajan maasta pois.
...............
8 Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle.
9 Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani," ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani".

Raamatun sanan opetuksen mukaan Jumala on luvannut aikojen lopulla palauttaa Israelin ja Juudan isiensä maahan (Israelin maa). Vaikka Herra Jeesus on tullut ja nyt Uuden Liiton ajassa kaikista kansoista ihmisiä kutsutaan pelastukseen uskon kautta Herraan Jeesukseen Jumalan armosta ja he ovat valittuja pelastukseen (Uuden Liiton valittu kansa), niin siitä huolimatta Jumalan lupaus jää voimaan juutalaisille, jotka ovat Jumalan valittu kansa asuttamaan maata (Israelin maa), jonka Jumala on heille antanut. Jumala on myös valinnut juutalaiset pelastukseen koko kansakuntana päivien lopulla, kun juutalaisista maan päälle jäljelle jäänyt jäännös, eli kolmasosa tulee pelastumaan uskon kautta Herran Jeesukseen. Mikään muu kansakunta maan päällä ei tule kokonaan pelastumaan kuin juutalainen kansa.

Arkkipiispa Bustros vääristeli Jumalan ja israelilaisten suhdetta, sillä Raamatusta näemme juutalaisen kansan olevan Jumalan valittu kansa koskien Israelin maata sekä koko kansakunnan pelastumista uskon kautta Herraan Jeesukseen. Raamatun sanan mukaan näemme ja ymmärrämme Israelin etuoikeuden Israelin maahan sekä kansalliseen pelastukseen uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Arkkipiispa Bustros sanoi kirkolliskokouksen sanoman olleen selkeän puoltava Lähi-idälle ja kahden valtion ratkaisulle Israel ja Palestiina kysymyksessä. Tässäkin kohdassa Bustros asettui valheen puolelle totuutta vastaan.

Jooel 3:
1 ¶ Sillä katso, niinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon,
2 minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niitten kanssa kansani ja perintöosani, Israelin, tähden. Sillä he ovat hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet minun maani

Jooelin kirjan kolmas luku kertoo profeetallisen sanoman kuinka päivien lopulla pakanakansat jakavat Israelin maata. Raamatun profetian sanan valossa ymmärrämme kuinka kahden valtion mallin hyväksyminen Israelin maalla on Jumalan maan jakamista, jonka tähden Jumala tuomitsee kaikki ne, jotka ovat osallistuneet tai antaneet hyväksyntänsä Israelin maan jakamiseen.

Kahden valtion malli, jossa Israel jaetaan palestiinalaisten ja israelilaisten kesken on syntiä ja kapinaa Jumalan asetuksia vastaan, jonka seurauksena synnin kapinalliset tulevat kohtaamaan päivien lopulla Jumalan tuomion. Kahden valtion malli ei tuo rauhaa, vaikka niin valheellisesti oletetaan, koska kahden valtion malli on askel kohti palestiinalaisten pyrkimystä tuhota Israel täydellisesti. Lopullinen rauha Lähi-itään ja koko maailmaan saadaan aikaiseksi vasta tuhannen vuoden valtakunnassa, jossa Herra Jeesus hallitsee Jerusalemista käsin Rauhanruhtinaana. Herran Jeesuksen veri, lunastus ja pelastus, syntien anteeksiantamus ja usko Herraan Jeesukseen, Messiaana ja Pelastajana on ainoa takuu täydellisestä rauhasta ja oikeudenmukaisuudesta, jonka lopullinen täyttymys täyttyy iankaikkisesti Uudessa Jerusalemissa.
 

Petri Paavola 23.5.2018

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
therese-zrihen-dvir.over-blog.com/article-exclusive-archbishop-cyril-bustros-clarifies-his-remarks-at-the-vatican-synod-60734306

 

 

web maker
eXTReMe Tracker