Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Katolisen kirkon homoagenda

Olen aikaisemmissa kirjoituksissani tuonut esille sen miten homoseksuaalisuus tullaan hyväksymään erilaisissa kirkoissa ja uskonsuunnissa. Hyvin yleinen tapa eksyä hyväksymään homoseksuaalisuus on sellainen, jossa sanotaan ettei homoseksuaalinen taipumus ole syntiä, jolla tarkoitetaan sitä, että jos ihmisellä on sydämessään homoseksuaalisia tunteita, mutta hän ei ole harjoittanut sitä käytännössä, niin hän ei ole tehnyt syntiä, koska homoseksuaalinen taipumus itsessään ei olisi syntiä. Aion tässä kirjoituksessa tuoda esille sen, että homoseksuaalinen taipumus (tuntee vetoa samaan sukupuoleen) on syntiä, vaikka sitä ei harjoittaisikaan käytännössä. Samalla tuon esille millä tavalla homoagenda etenee katolisen kirkon sisällä ja kuinka homous pyritään hyväksyttämään myös julkisesti järjestäytyneissä uskonsuunnissa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Ensin aion tuoda esille sen kuinka homoseksuaalinen taipumus on syntiä, vaikka ei käytännössä harrastaisikaan homoseksiä oman sukupuolensa edustajan kanssa. Herra Jeesus sanoi, että jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa (Matt 5:28). Raamatun opetuksen mukaan on myös sellaisia syntejä, joita voidaan tehdä sydämessä (mielenalueella), vaikka niitä ei harjoittaisikaan käytännön tekoina. Koska Raamattu opettaa, että jos mies katsoo naista himoiten, niin silloin hän on jo tehnyt sydämessään huorin (syntiä), vaikka hän ei ole edes ollut sukupuolisessa kanssakäymisessä himoitsemansa naisen kanssa. Samoin jos nainen katsoo miestä himoiten, vaikka ei olisi ollut hänen kanssaan sukupuolisessa yhteydessä, niin hän on jo sydämessään tehnyt huorin (syntiä).

Raamatun sanan edellä olevan perusopetuksen mukaan, jos mies katsoo miestä himoiten (nainen katsoo naista himoiten), niin hän on tehnyt jo sydämessään huorin (syntiä), vaikka ei olisi harrastanut käytännössä homoseksiä samaa sukupuolta olevan ihmisen kanssa. Homoseksuaalista taipumusta, eli tunnetta ja tuntemusta ei voi olla olemassa ilman seksuaalista halua (himoa) omaa sukupuolensa edustajaa kohtaan. Tämä tarkoittaa sitä, että homoseksuaalinen taipumus on jo syntiä, vaikka ihminen ei olisi käytännössä harrastanut homoseksiä.

Katolinen kirkko on opettanut, että homoseksuaalinen taipumus ei ole syntiä, mutta homouden harjoittaminen on syntiä. Kun katolinen kirkko on tarttunut tähän täkyyn ja syöttiin, niin se on johtanut siihen, että esim. Englannissa katolisen kirkon sisällä on alettu pitämään messuja seksuaalivähemmistöille. Englannissa jotkin katoliset hiippakunnat järjestävät HLBT- ylpeysmessuja, joissa homoseksuaalit toivotetaan tervetulleiksi kirkkoon, niin että homo-ylpeys yhdistettäisiin eukaristiaan ja muihin sakramentteihin. Jotkut katoliset piispat ovat siunanneet näitä homomessuja.

Seksuaalivähemmistön messujen tarkoitus ja päämäärä on saada homoseksuaalisuuden harjoittaminen hyväksytyksi katolisen uskon kanssa, joka tarkoittaa sitä, että kirkko toivottaisi homot tervetulleeksi kirkkoon homoina, mutta ei elämään selibaatissa.

LGBT Catholics Westminister Facbook sivu julkaisi 11.11.2019 kirjoituksen otsikolla LGBT Catholics Westminister Meet Pope Francis. Tässä kirjoituksessa katoliset seksuaalivähemmistön edustajat tapasivat paavi Franciskuksen paavillisessa audienssissa. Katoliset seksuaalivähemmistön edustajat ottivat osaa myös ekumeeniseen kokoukseen sekä messuun. Vuonna 2017 englantilainen katolinen kardinaali Vincent Nichols Westministerin arkkihiippakunnasta toivotti seksuaalivähemmistöt tervetulleiksi arkkihiippakuntaansa.

Sama vanha kaava toistuu myös katolisen kirkon sisällä, jossa ensin sanotaan, että homous taipumuksena ei ole syntiä, jos sitä ei harjoita käytännössä. Kun sitten homoseksuaalinen taipumus on hyväksytty, niin sen jälkeen hyväksytään myös homouden harjoittaminen. Aikoinaan Suomessa 1990-luvulla luterilaisen kirkon piispa Juha Pihkala sanoi ettei homoseksuaalinen taipumus ole syntiä, jos sitä ei harjoita käytännössä. Muutama vuosi tämän lausunnon jälkeen Pihkala sanoi, että hänestä on parempi, jos homot ja lesbot harjoittaisivat seksuaalista taipumustaan pysyvässä parisuhteessa. Tämä sama kaava on myös toistumassa Suomessa tiettyjen vapaiden uskonsuuntien parissa, jotka ensin hyväksyvät homoseksuaalisen taipumuksen ja sen jälkeen he myös hyväksyvät homouden harjoittamisen.

Katolinen kirkko on ekumenian päämoottori ja kun nyt katolinen kirkkokin on hyväksymässä homouden harjoittamisen, niin tulevina päivinä ekumeeniset uskontodirektiivit tulevat hyväksymään homouden, joka tarkoittaa sitä, että kaikkien julkisesti kokoontuvien ja järjestyneiden uskonsuuntien on hyväksyttävä homous sekä otettava homoseksuaaleja kirkkojensa ja uskonsuuntiensa jäseniksi. Tämä tarkoittaa sitä, että olemme lähestymässä herätysliikkeiden aikakauden loppua ja siirtymässä maanalaisen seurakunnan aikakauteen. Tulevina päivinä Raamatun totuutta rakastavat uskovat eivät voi enää kokoontua ja järjestäytyä julkisesti uskonsuuntien sisäpuolella, koska mikäli ne aikovat jatkaa julkisesti toimintaansa, niin ne joutuvat hyväksymään homouden ja kaikenlaisen muun synnin ja valheen. Kukaan totuutta rakastava uskova ei voi tietenkään tukea synnin suosimista ja hyväksymistä.

Tämän tähden hereillä olevien uskovien vastuunkantajien uskonsuunnissa tulisi jo nyt valmistella uskovia olemaan valmiina siirtymään maanalaisen seurakunnan aikakauteen, kun sen aika koittaa. Jos uskovia ei valmistella maanalaisen seurakunnan aikaan, niin hämmennys on suuri kun uskonsuunta lakkautetaan, eikä uskovia ole varustettu siihen. Pahimmassa tapauksessa tällainen valmistautumattomuus voi johtaa sellaiseen sokeuteen, jossa uskonsuunta ajautuu hyväksymään lopunajan ekumeeniseen valheen saadakseen jatkaa toimintaansa.

Me voimme vielä nyt kokoontua vapaasti Suomessa Herran Jeesuksen nimessä, mutta aika on koittamassa, kun Jeesusta totuudessa rakastavat opetuslapset eivät voi enää kokoontua julkisesti uskonsuuntien sisällä. Viisas neitsyt tekee tässä kohden valmisteluja, sillä tämäkin valmistautuminen on valmistautumista Herran Jeesukseen tulemukseen, joka on aikainmerkkien valossa lähellä toteutumistaan. Todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi ei pelkää, vaan rohkaisee mielensä kun näkee aikainmerkkien osoittavan Herran Jeesuksen tulemuksen olevan lähellä. Saamme kiittää Jumalaa Hänen suuresta armostaan, kun Hän on pelastanut meidät armostaan Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön tähden.

Linkki aiheeseen:
kotipetripaavola.com/ gayraamattu

 

Petri Paavola 24.12.2019

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
abc.net.au/news/ 2018-12-03/pope-francis-tells-homosexuals-to-leave-church/10575980
pulpitandpen.org/ 2019/11/05/roman-catholic-churches-celebrating-gay-pride-masses
lifesitenews.com/ news/cardinal-welcomes-previously-banned-pro-lgbt-group-back 


 

 

 

eXTReMe Tracker