Kenneth Copeland New-Age eksytys

Kenneth Copelandin vaikutus on ollut merkittävä menestysteologiassa. Copeland opetti uskovan olevan jumala. Tästä opista seurauksena on seuraavat ajatukset; uskova on kuin jumala, eikä voi tehdä syntiä ja näin ollen uskovan on oltava synnitön. Itse asiassa Copeland opetti New-Age oppia kristillisen sanaston kautta. Uskovien keskuudessa esiintyvä synnittömyysoppi on myös osa New-Age eksytystä, sillä uskova ei ole jumala, eikä synnitön, vaan Jumalan armosta armahdettu ja pelastettu ihminen, Jumalan lapsi. Tutkimalla Copelandin opetuksia sekä oppia uskovan jumaluudesta voimme nähdä kuinka se johdonmukaisesti päätyi oppiin uskovan ihmisen synnittömyydestä (täydellisestä synnittömyydestä - sinless perfection).

Kenneth Copeland: Am I a god? Man was created in the god class, was not created in the animal class, it was the god class. He has a uniqueness about him that even angels do not have...Now Peter said by exceeding great and precious promises, you become partakers of the divine nature. Alright, are we gods? We are a class of gods." (Praise the Lord, TBN, 2/5/1986)

Kenneth Copeland opettaa ihmisen olevan samanlainen kuin jumala, ei samanlainen eläinten kanssa, vaan samanlainen kuin jumala. Copelandin mukaan ihmisen ainutlaatuisuus on enkeleitä suurempaa. Copeland sanoi, että Jumalan suurenmoisten lupausten mukaan uskovasta tulee osallinen jumalalliseen luontoon. Copeland kyselee, olemmeko jumalia? Hän vastaa sanoen, että uskovat ovat samanlaisia kuin jumala.

Ilm 21:3 Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;

Uskon kautta Herraan Jeesukseen ihmisestä ei tule jumalaa, vaan hän Jumalan armosta pelastettu ihminen, joka saa vaeltaa maan päällä Pyhän Hengen voiman avulla Raamatun sanan opetuksen mukaisesti. Ilmestyskirjasta tulee esille se kuinka Jumalaan uskovat ovat ihmisiä Uudessa Jerusalemissa, joka on lopullinen paikka, jossa Jumalaan uskovat ihmiset saavat asua ja elää iankaikkisesti. Jumala ei tee ihmisestä jumalaa. Copelandin opetus New-Age harhaoppia.

Kenneth Copleand: He is a spirit, and Jesus said the time will come and now is that they that worship Him, worship Him in spirit and in truth and He imparted in you when you were born again, Peter said it just as plain, he said we are partakers of the divine nature. That nature is life eternal in absolute perfection. And that was imparted, injected into your spirit man, and you have that imparted into you by God just as same as you imparted into your child that nature of humanity. That child wasn't born a whale, born a human. Isn't that true? Well now, you don't have a human do ya? No, you are one. You don't have a god in you, you are one." (Force of Love, Tape #02-0028)

Kenneth Copeland opettaa että iankaikkisen elämän luonne on absoluuttinen täydellisyys. Copelandin mukaan uskovalla ei ole jumalaa sisällään, vaan hän on jumala. Tämän harhaopin seurauksena syntyy valheellinen opetus uskovan ihmisen synnittömyydestä.

“When Jesus cried “It is finished!” He was not speaking of the plan of redemption. There were still three days and nights to go through before He went to the throne. He was referring to the Abrahamic Covenant. Jesus’ death on the cross was only the beginning of the complete work of redemption” (Kenneth Copeland, “Jesus – Our Lord of Glory”, ( Believer’s Voice of Victory, April, 1982, p. 3).

Copleand opetti ettei Jeesuksen huuto ristillä se on täytetty tarkoittanut sovitustyötä, sillä Jeesuksen kuolema ristillä oli vain alku täydelliselle sovitukselle. Copeland julistaa harhaoppia ja toista evankeliumia, sillä Herra Jeesus sovitti synnit Golgatan ristillä:

Matt 26:28 sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi.

… Jesus died two deaths. He died physically and He died spiritually. When Jesus was made to be sin, He was separated from God… When His blood poured out, it did not atone. It did away with the handwriting of the ordinances that were against us… Jesus spent three horrible days and nights in the bowels of this earth getting back for you and me our rights with God…” (doctrinal statement dated March 12, 1979)

Copeland opettaa ettei Jeesuksen veri tuonut sovitusta, vaan poisti kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan. Raamatun selkeä todistus on että Herran Jeesuksen veri tuo sovituksen niille jotka tekeävt parannuksen ja uskovat Herraan Jeesukseen. Copelandin opetus on toista evankeliumia, harhaoppia sekä kavala eksytys.

Kol 2:

13 ¶ Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset,

14 ja pyyhki pois sen kirjoituksen (kheirografon) säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin.

Alkutekstissä kirjoituksen sana on kreikaksi kheirografon, joka tarkoittaa velkakirjaa, jonka velallinen on kirjoittanut omakätisesti. Herra Jeesus naulittiin ristille ihmisten syntien tähden. Kirjoitus joka oli meitä vastaan ja jonka Herra Jeesus pyyhki pois ja naulitsi ristille oli synnin velkakirja, ei Jumalan laki, niin kuin jotkut virheellisesti opettavat.

Kol 2:13-14 tuo selkeästi esille Herran Jeesuksen antavan anteeksi synnin rikokset Häneen uskoville. Herran Jeesuksen lunastusuhrin kautta Herran Jeesuksen opetuslapsen synnin velkakirja on naulittu ristille ja poistettu, koska ihminen saa syntinsä anteeksi uskon kautta Herraan Jeesukseen, Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen kautta.

Copelandin opetus fyysisestä ja hengellisestä kuolemasta on harhaoppia, sillä Herra Jeesus kuoli ruumiillisesti (ja nousi ylös kuolleista), mutta Hän ei kuollut hengellisesti.

Copeland opettaa että Jeesus tehtiin synniksi. Jeesus tehtiin synniksi meidän edestämme tarkoittaa, että Hän kärsi ja kuoli meidän syntimme tähden. Herrassa Jeesuksessa ei ole syntiä! .Synnin palkka on kuolema, mutta Jeesus tuli ja kuoli sinun puolestasi, jotta sinä saisit iankaikkisen elämän.

Copeland opettaa, että Isä erotti Jeesuksen pois itsestään (hylkäsi), kun Jeesus tehtiin synniksi meidän edestämme.

Jeesus huusi: Eeli Eeli lama sabaktani; Jumalani Jumalani, miksi minut hylkäsit. Tämä huuto ei tarkoittanut, että Isä olisi hyljännyt Poikansa, koska Luukkaan evankeliumin mukaan Jeesus huusi suurella äänellä juuri ennen kuolemaansa: ”Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni". Ja sen sanottuaan Jeesus antoi henkensä.

Psalmi 22 luvussa on hepreaksi sana azav, joka tarkoittaa jättää, lähteä, jättää yksin, auttaa, tukea, vahvistaa. Raamattu opettaa että Jeesus koki yksin itsessään synnin rangaistuksen ilman Isän vahvistavaa vaikutusta. Jeesushan tuli sitä varten, että Hän tulisi uhrikaritsaksi koko maailman synnin tähden. Isä Jumala ei hylännyt Jeesusta ristillä Jeesuksen roikkuessa ristillä meidän syntiemme tähden. Isä Jumala ei hylännyt Poikaansa ristillä, sillä Jeesus teki kaikessa täydellisesti Isänsä tahdon, siksi Isä ei Häntä hylännyt, sillä ei täydellisesti kuuliaista Poikaa hylätä, mutta Hänet voidaan jättää yksin suorittamaan se tehtävä, miksi Hän oli tullut maailmaan, eli kuolemaan syntiemme tähden. Hylkäämisen käsite viittaa Jumalan tuomioon, mutta Isä ei tuominnut Poikaansa, vaan rakasti ja rakastaa Häntä iankaikkisella rakkaudellaan.

Ps 22:1 Veisuunjohtajalle; veisataan kuin: "Aamuruskon peura"; Daavidin virsi. (22:2) Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Miksi olet kaukana, et auta minua, et kuule valitukseni sanoja?

Herra Jeesus siteerasi Psalmi 22:1 kohtaa. Kun tutkimme Psalmi 22:1 arameankielen valossa saamme varmuuden siitä, että kyse ei ollut Jeesuksen hylkäämisestä, vaan siitä, että Jeesus kärsi ristillä meidän syntiemme tähden yksin ilman Isän vahvistavaa vaikutusta.

Sabaktani sana tulee arameankielen sanasta shebak, joka tarkoittaa jättää, jättää yksin. On täysiin selvä, ettei Isä hylännyt Jeesusta ristillä. Lamsan käännös arameankielestä englantiin vahvistaa tämän tosiasian:

Matt 27:46 And about the ninth hour, Jesus cried out with a loud voice and said, Eli, Eli, lmana shabachthani! which means, My God, my God, for this I was kept! (Lamsa English Peshitta Translation NT)

Mark 15:34 And at the ninth hour, Jesus cried out with a loud voice, saying Eli, Eli, lemana, shabakthani! which means, My God, my God, few this I was spared! (Lamsa English Peshitta Translation NT)

Arameankieli vahvistaa, että Isä ei hylännyt Poikaansa ristillä, sillä sitä varten Jeesus tuli, että Hän kuolisi ristillä meidän syntiemme tähden.

“He [Jesus] allowed the devil to drag Him into the depths of hell….He allowed Himself to come under Satan’s control…every demon in hell came down on Him to annihilate Him….They tortured Him beyond anything anybody had ever conceived. For three days He suffered everything there is to suffer.” (Kenneth Copeland, “The Price of It All,” 3.)

“For three days He suffered everything there is to suffer. Some people don’t want to believe that. They want to believe that after His death, Jesus just stayed in that upper region of Sheol that the Bible calls paradise, but they’re mistaken! If He had simply stayed there, there would have been no price paid for sin.” (Believer’s Voice of Victory, Vol. 19, No. 9, Sept. 1991)

Copeland opettaa saatanan raahanneen Jeesuksen helvetin syvyyteen, jossa Jeesus joutui saatanan vallan alle kolmeksi päiväksi. Copelandin mukaan synnit sovitettiin vasta helvetissä, ei Golgatalla. Copelandin opetus on toista evankeliumia, kadotuksen evankeliumia, evankeliumia joka ei johda pelastukseen, vaan kadotukseen.


 


Kirjoitus
on kokonaisuudessaan sivullani: Eksytys: Uskovasta tulee synnitön ja JumalaPetri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
terveyskirjasto.fi/
 

 

 

 

eXTReMe Tracker