Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Kenosis-oppi on harhaoppi

 

Kristikunnan keskuudessa vaikuttaa niin sanottu kenosis-oppi, jonka mukaan Jeesus olisi luopunut joistakin jumalallisista ominaisuuksistaan vaeltaessaan maan päällä ihmisenä. Opin mukaan Jeesus luopui kaikkitietävyydestä, kyvystä olla kaikkialla yhtä aikaa sekä kaikkivaltiudesta. Kenosis-oppi opettaa Jeesuksen luopuneen jumalallisista ominaisuuksista vapaaehtoisesti ollen ihminen voidakseen täyttää sovitustyön ja pelastuksen. Gottfried Thomasius, joka oli luterilainen teologi sanotaan esitelleen ensimmäisenä kenosis-opin 1800-luvulla. Tämän jälkeen kenosis-opista on syntynyt erilaisia versioita, joita opetetaan myös ajassa missä me elämme. Menestysteologisissa ja äärikarismaattisissa piireissä on omanlaisiansa erilaisia versioita kenosis-opista.

Kenosis-opin juuret voidaan jäljittää gnostilaisuuteen. Gnostilaisuudessa on monenlaisia versioita ja opetuksia Jeesuksesta. Eräs gnostilaisuuden versio opettaa ettei Jeesuksen fyysinen keho ollut todellinen, mutta se näytti siltä vaikka ei ollut ja Jeesuksen todellinen henki laskeutui Häneen kun Hänet kastettiin vedellä, mutta henki jätti Jeesuksen juuri ennen Hänen ristiinnaulitsemistaan ja kuolemaansa. Tämä oppi on kenosis-opin erilaisten versioiden perusta. Gnostilainen Jeesus kuva ja käsitys Raamatusta ei perustunut Raamatun sanan opetukseen, vaan tietoon ja jumalalliseen tietämykseen, joka on tietona ihmisen sydämessä korkeamman ymmärryksen tähden.

Menestysteologiassa ja äärikarismaattisuudessa usko ei perustu yksin Raamatun sanaan, vaan ilmestyksiin ja tietoon sekä ymmärrykseen, jonka he saavat "Hengessä". Koska he saavat tietoa ja ilmestystä suoraan "Hengessä", niin siksi he opettavat ettei sen aina tarvitse perustua ja löytyä Raamatun sanasta, koska he uskovat Jumalan toimivan muullakin tavalla kuin ainoastaan, niin kuin Raamattu opettaa. Menestysteologisissa ja äärikarismaattisissa piireissä opetetaan Jeesukseen tehneen ihmeitä pelkkänä ihmisenä, ei Jumalana; Jeesus täytettiin vesikasteen jälkeen Pyhällä Hengellä; ei sovittanut syntejä ristillä vaan helvetissä, jossa Hän uudestisyntyi jne.

Menestysteologian ja äärikarismaattisuuden opetukset muistuttavat todella paljon gnostilaisuutta, koska on kyse samasta eksytyksen hengestä, joka aikoinaan eksytti gnostilaisia ja nyt eksyttää menestysteologian ja äärikarismaattisuuden piirissä olevia ihmisiä hyvin samanlaisen opetuksen kautta. Kirjoituksessani käyn läpi kenosis-opin harhaa sekä mikä on Raamatun sanan totuus Jeesuksen Jumaluudesta. Aihe on vakava, koska kenosis-oppi pyrkii eksyttämään ihmisen pelastuksen ulkopuolelle. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

 

Sisältö:
Pyhä Henki laskeutui ruumiillisessa muodossa
Kenosis-oppi
Valhe: sinusta tulee jumala
Jeesuksen Jumaluus ja pelastus

 

 

Pyhä Henki laskeutui ruumiillisessa muodossa

Ennen kuin tutkimme kenosis-opin harhoja on syytä katsoa mitä Raamattu opettaa Jeesuksen Jumaluudesta sekä maanpäällisestä tehtävästä, koska ilman totuuden näkemistä ei kykene ymmärtämään ja näkemään kenosis-opin harhoja, joista jotkut version osaset vaikuttavat myös muissakin uskovien piireissä kuin menestysteologiassa ja äärikarismaattisuudessa.

Luuk 3:
21 ¶ Kun siis kaikkea kansaa kastettiin ja myöskin Jeesus oli saanut kasteen ja rukoili, niin tapahtui, että taivas aukeni
22 ja Pyhä Henki laskeutui hänen päällensä ruumiillisessa muodossa, niinkuin kyyhkynen, ja taivaasta tuli ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani; sinuun minä olen mielistynyt".

Raamatussa Luukkaan evankeliumissa tuodaan tarkimmin esille se mitä tapahtui sen jälkeen kun Jeesus oli kastettu vedessä ettemme erehtyisi tässä asiassa ja voisimme ymmärtää sen oikein.

Raamattu sanoo Pyhän Hengen laskeutuneen Jeesuksen päälle ruumiillisessa muodossa (kyyhkysen muodossa). Pyhä Henki oli Jeesuksen päällä ruumiillistuneena kyyhkysen muotoon.  Tämä tarkoittaa sitä ettei Pyhä Henki mennyt Jeesuksen sisälle Hänen sydämeensä, vaan jäi Hänen päällensä kyyhkysen muodossa. Jeesus ei täyttynyt Pyhällä Hengellä, koska Hän on itse Jumala, iankaikkinen Henki. Koska Jeesuksella oli jo itsessään Jumalan Henki, niin siksi Hänen ei tarvinnut täyttyä Pyhällä Hengellä ja sen tähden Pyhä Henki ruumiillisesti kyyhkysen muodossa jäi Hänen päällensä.

Raamatun teksti tuo tässä selkeästi esille käyttämällä sanoja ruumiillisesti kyyhkysen muodossa ettei kukaan erehtyisi siinä mitä tapahtui. Ruumiillisesti kyyhkysen muodossa Jeesuksen yläpuolella (päällä) tarkoittaa ettei Pyhä Henki mennyt Jeesuksen sydämeen, toisin sanoen Jeesusta ei täytetty Pyhällä Hengellä, koska Pyhä Henki jäi merkiksi Hänen päällensä, eli oli Jeesuksen ulkopuolella.

Meidän tulee ymmärtää ja nähdä tämä tapahtuma juuri siten kuinka Luukkaan evankeliumi sen tarkasti kertoo. Jeesus ei kokenut Pyhällä Hengellä täyttymisen kokemusta, sillä Pyhä Henki jäi Jeesuksen yläpuolelle kyyhkysen muodossa. Raamattu ei opeta Jeesuksen täyttyneen Pyhällä Hengellä tai että Hän olisi tarvinnut Pyhällä Hengellä täyttymisen kokemuksen, koska Hän on itse Jumala, iankaikkinen Henki.

Miksi Pyhä Henki laskeutui kyyhkysen muodossa Jeesuksen päälle?

Joh 1:
32 Ja Johannes todisti, sanoen: minä näin Hengen taivaasta tulevan alas niinkuin kyyhkyisen ja seisahtavan hänen päällensä.
33 Ja en minä häntä tuntenut; mutta joka minun lähetti vedellä kastamaan, se sanoi minulle: jonka päälle sinä näet Hengen tulevan alas ja seisahtavan hänen päällesä, hän on se, joka kastaa Pyhällä Hengellä.
34 Ja minä näin sen ja todistin hänen olevan Jumalan Pojan. (Biblia)

Biblian teksti Joh 1:32-34 vastaa tarkemmin alkutekstiä. Johannes Kastaja näki Pyhän Hengen tulevan taivaasta kyyhkysen muodossa jääden Jeesuksen päälle.

Kyyhkysen laskeutuminen oli Jumalan antama merkki Johannes Kastajalle, josta Johannes kykeni tunnistamaan Jeesuksen olevan Jumalan Poika ja Jumalan Karitsa, joka tulee pois ottamaan maailman synnin. Johannes Kastaja oli huutavan ääni erämaassa, jonka tehtävä oli kertoa kuka oli Messias, Pelastaja ja Jumalan Poika, johon ihmisten tulisi uskoa voidakseen pelastua, sillä Jeesus on Hän, joka kastaa ihmisiä Pyhällä Hengellä ja tulella. Johannes Kastaja tunnisti Jeesuksen siitä kun Pyhä Henki kyyhkysen muodossa laskeutui Jeesuksen yläpuolelle.

Johanneksen evankeliumin 1 luvun jakeet todistavat myös sen ettei Jeesusta täytetty Pyhällä Hengellä, vaan Pyhä Henki ruumiillisessa muodossa (kyyhkynen) jäi Jeesuksen päälle, josta Johannes Kastaja kykeni tunnistamaan Jumalan Pojan, koska Jumala oli sanonut ja antanut sen merkiksi Johannekselle.  Jumalan (Jeesus) ei tarvitse täyttyä Pyhällä Hengellä, koska Hän on itse Jumala, iankaikkinen Henki.

Herra Jeesus ei saanut Pyhän Hengen voitelua kyyhkysen laskeutuessa Hänen päällensä, koska Hän itse on Pyhän Hengen voitelun lähde sekä Jumala, iankaikkinen Henki. Jumala ei tarvitse Pyhän Hengen voitelua, koska Hän on itse voideltu. Hepreankielen Messias (kreik. Khristos) sana Mashiach tarkoittaa voideltua. Herra Jeesus ei tarvinnut Pyhän Hengen täyttymisen kautta voitelua voidakseen suorittaa maanpäällisen tehtävänsä, koska Hän oli koko ajan Jumala, jolla on Hengen voima ja todistus.

Luuk 4:1 ¶ Sitten Jeesus täynnä Pyhää Henkeä palasi Jordanilta; ja Henki kuljetti häntä erämaassa,

Jeesus ei ollut täynnä Pyhää Henkeä, siksi että Hänet olisi täytetty Pyhällä Hengellä vasta vesikasteen jälkeen. Jeesus oli siksi täynnä Pyhää Henkeä, koska Hänellä Jumalana oli ja asui Jumalan Henki koko Hänen maanpäällisen elämänsä ajan.

Kun Raamattu sanoi Hengen kuljettaneen Jeesusta erämaassa, niin se tarkoittaa sitä, että Poika oli kuuliainen Isälleen ja teki Isänsä tahdon, joka on sama kuin Pojan tahto.

Kun Pyhä Henki laskeutui kyyhkysen muodossa Jeesuksen päälle, niin se oli myös hetki, jolloin Jeesuksen elämässä alkoi vaihe, missä Hän alkoi toimimaan Messiaana julistaen Jumalan valtakuntaa, parantaen sairaita tehden myös muita ihme- ja tunnustekoja. Tässä hetkessä Jeesuksesta ei tullut Jumalan voideltua eikä Hän saanut voitelua, koska Hän oli koko ajan Jumalan voideltu sekä lihaksi tullut Jumala.

Jes 61:
1 ¶ Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta,
2 julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme kostonpäivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia,
3 panemaan Siionin murheellisten päähän-antamaan heille-juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan; ja heidän nimensä on oleva "vanhurskauden tammet," "Herran istutus," hänen kirkkautensa ilmoitukseksi.

Jesajan kautta Jumala oli antanut tämän saman merkin, josta Messiaan voi tunnistaa. Herra puhui Jesajan kautta kun Herran Henki on voidellun (Messias) päällä, niin Herran voideltu julistaa ilosanomaa (evankeliumia) sekä sitoo särjetyt sydämet (eheyttää ja parantaa synnin rikkoman sydämen) jne. Kun Johannes Kastaja näki Pyhän Hengen (Herran Henki) kyyhkysen muodossa Jeesuksen päällä (yläpuolella), niin sen jälkeen Herra Jeesus alkoi saarnaamaan Jumalan valtakuntaa ja tekemään ihmetekoja.

Jeesus varmasti olisi voinut tehdä ihmetekoja aikaisemminkin, koska olihan ja onhan Hän Jumala, mutta Hän toimi Isänsä tahdossa ja aloitti Jumalan valtakunnasta saarnaamisen ja ihmetekojen tekemisen tämän tapahtuman jälkeen, josta Jesaja profetoi ja joka näytettiin Johannes Kastajalle. Tämä oli se hetki ja ajankohta, jolloin alkoi Jeesuksen julkinen toiminta Messiaana ja lihaksi tulleena Jumalana, joka Hän oli koko maanpäällisen elämänsä ajan.

Luuk 4:
14 ¶ Ja Jeesus palasi Hengen voimassa Galileaan; ja sanoma hänestä levisi kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin.
15 Ja hän opetti heidän synagoogissaan, ja kaikki ylistivät häntä.
16 Ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa mukaan sapatinpäivänä synagoogaan ja nousi lukemaan.
17 Niin hänelle annettiin profeetta Esaiaan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna:
18 "Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen,
19 saarnaamaan Herran otollista vuotta".
20 Ja käärittyään kirjan kokoon hän antoi sen palvelijalle ja istuutui; ja kaikkien synagoogassa olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt.
21 Niin hän rupesi puhumaan heille: "Tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuullen".

Kun Pyhä Henki oli kyyhkysen muodossa jäänyt Jeesuksen päälle ja Johannes Kastaja oli tunnistanut Hänet Jumalan Pojaksi ja Messiaaksi, niin Jeesus meni erämaahan Hengen voimassa, ei siksi että Hän olisi saanut Hengen voiman, vaan siksi koska Hänen julkisen toimintansa Messiaana ja lihaksi tulleena Jumalana täytyi alkaa tällä tavalla.

Erämaasta palattuaan Jeesus meni synagogaan lukien siellä Jesaja 61 luvusta sen kuinka Herran Henki oli Hänen päällänsä ja kuinka Jumala oli voidellut Hänet julistamaan evankeliumia jne. Sanat kuinka Jumala oli voidellut Hänet tulee ymmärtää Hänen palvelutehtävänsä alkamisena Jumalan valtakunnan julistamisena, eikä niin että Jumala olisi voidellut Jeesuksen täyttämällä Hänet Pyhällä Hengellä.

Luukkaan evankeliumin 3 luku kertoo Pyhän Hengen olleen ruumiillisessa kyyhkysen muodossa, jääden Jeesuksen yläpuolelle. Oli voidellut tulee tässä valossa ymmärtää Jumalan valtakunnan julistamisen alkamisena, eikä Pyhällä Hengellä täyttymisen kokemuksena, koska Jeesus Jumalana ei tarvitse sellaista kokemusta, koska Hän on itse Jumala, joka on aina täynnä Jumalan voimaa ja Henkeä.

Mark 1:10 Ja heti, vedestä noustessaan, hän näki taivasten aukeavan ja Hengen niinkuin kyyhkysen laskeutuvan häneen. 33/38

Mark 1:10 And straightway coming up out of the water, he saw the heavens opened, and the Spirit like a dove descending upon him: King James Version

Mark 1:10 Ja kohta kuin hän astui vedestä ylös, näki hän taivaat aukenevan ja Hengen tulevan alas hänen päällensä niinkuin kyyhkyisen, Biblia

33/38 kääntää Mark 1:10 väärällä tavalla, sillä Bysantin ja Textus Receptuksen teksteissä on jakeessa sana epi, joka tarkoittaa päällä, päälle. Biblia ja KJV kääntävät jakeen oikein ja näin Raamatun kokonaisilmoitus on sopusoinnussa muiden kohtien kanssa, koska Pyhä Henki jäi kyyhkysen ruumiillisessa muodossa Jeesuksen päälle.

Apt 10:
36 Sen sanan, jonka hän lähetti Israelin lapsille, julistaen evankeliumia rauhasta Jeesuksessa Kristuksessa, joka on kaikkien Herra,
37 sen sanan, joka lähtien Galileasta on levinnyt koko Juudeaan, sen kasteen jälkeen, jota Johannes saarnasi, sen te tiedätte;
38 te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen Nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet; sillä Jumala oli hänen kanssansa.

Apostolien tekojen 10 luvun jakeet 36-38 tulee lukea ja ymmärtää sen valossa mitä Jeesuksen vesikasteen jälkeen tapahtui kun kyyhkynen ruumiillisessa muodossa laskeutui Jeesuksen päälle sekä Raamatun kokonaisopetuksen valossa. VT:ssa voiteluöljyllä voideltiin papit ja kuninkaitakin tehtäviinsä, eli Jumala valtuutti heidät tehtäväänsä näkyvän merkin kautta. Kun tämä voiteleminen tapahtui, niin se oli hetki, joka päätti heidän aikaisemmat toimet ja tehtävät ja voitelun erotuksen kautta he astuivat uuteen tehtävään.

Jeesuksen voitelu Pyhällä Hengellä ja voimalla ei tapahtunut siten, että Jeesus olisi täyttynyt Pyhän Hengen voiman kokemuksella vesikasteensa jälkeen, sillä Raamattu sanoo kyyhkysen ruumiillisessa muodossa laskeutuneen Jeesuksen päälle eikä siinä tilanteessa Jeesuksen sisälle (sydämeen) mennyt mitään.

Jeesuksen voitelu Pyhällä Hengellä ja voimalla tarkoitti sitä, että ruumiillistunut kyyhkynen oli merkki siitä, että Jeesus on voideltu Messias ja lihaksi tullut Jumala, jossa itsessään asuu ja vaikuttaa Jumalan Henki ja voima. Kun tämä näkyvä merkki oli annettu, niin siitä hetkestä lähtien Jeesus alkoi toimimaan Messiaana, sillä Jumalan voitelulla ja voimalla, joka oli koko ajan Hänessä itsessään.

Silloin kun Jumala täyttää jonkun Pyhällä Hengellä, niin se vaikuttaa aina sisäisesti ihmisen sydämessä:

2 Kor 1:22 joka myös on painanut meihin sinettinsä ja antanut Hengen vakuudeksi meidän sydämiimme.

2 Kor 3:3 Sillä ilmeistä on, että te olette Kristuksen kirje, meidän palvelustyöllämme kirjoitettu, ei musteella, vaan elävän Jumalan Hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydämen lihatauluihin.

Gal 4:6 Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme Poikansa Hengen, joka huutaa: "Abba! Isä!"

Edellä olevat jakeet kertovat Jumalan Pyhän Hengen antamisen ja täyttymisen vaikuttavan aina ihmisen sisimmässä, hänen sydämessään. Kuten on käynyt ilmi, niin Raamatun opetuksen mukaan Pyhä Henki jäi Jeesuksen yläpuolelle, mutta ei mennyt Hänen sisimpäänsä, sydämeensä. Raamatun sanan todistuksen valossa Jumala voiteli (erotti) Jeesuksen siinä hetkessä kun Pyhä Henki kyyhkysen muodossa oli Hänen yläpuolellaan toimimaan Messiaana ja lihaksi tulleena Jumalana, sillä Jumalan voimalla, joka Jeesuksella oli.

Tässä tapahtui se hetki ja ajankohta kun Jeesuksen tuli alkaa toimimaan Messiaana Jumalan voimassa ja voitelu, eli erotus tähän tehtävään tuli näkyvän merkin kautta Pyhän Hengen ollessa kyyhkysenä Hänen päällänsä. Tämä hetki erotti Jeesuksen ajasta, jolloin Hän ei ollut tullut esille Messiaana, mutta nyt oli se hetki, jolloin Hänen tuli astua esille Messiaana. Jeesuskin tarvitsi Jumalan säätämän merkin, että Johannes Kastaja ja mekin voisimme tunnistaa Jeesuksen Messiaaksi, niin kuin voitelun erotuksen kautta ihmisistä tuli pappeja ja kuninkaita, jolloin myös muut saivat tietää heidän olevan Jumalan valittuja tähän tehtävään. Lihaksi tullut Jumala, joka oli ja on koko ajan Jumala ei tarvitse Hengellä täyttymistä, koska Hän on itse Jumala ja iankaikkinen Henki.

Fil 2:
6 joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen,
7 vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen;
8 hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti.

Alkutekstin mukaan Jeesuksella oli koko ajan Jumalan muoto (oli koko ajan Jumala), mutta koska Hän oli tullut lihaksi (ihmiseksi), niin Hän ei ollut sillä tavalla Jumalan kaltainen, sillä Jumala on Henki, eikä Hengellä (Isä) ole ihmisruumista. Jeesuksen tulessa lihaksi Hän oli kuitenkin koko ajan Jumala, mutta ei enää pelkästään ja ainoastaan Hengessä, vaan myös ihmisruumiissa.

Miksi emme saisi uskoa Jeesuksen täyttyneen Pyhällä Hengellä vesikasteen jälkeen?

Ensimmäiseksi, koska se ei ole totta. Toiseksi, koska se voi johdattaa ihmisen uskomaan esimerkiksi sellaisia harhaoppeja ettei Jeesus ollut Herra (Jumala) ennen kuin Hänet oli täytetty Pyhällä Hengellä; että Jeesus uudestisyntyi hetkessä, jolloin Hänet täytettiin Pyhällä Hengellä; että Jeesus tarvitsi voitelun Pyhässä Hengessä voidakseen suorittaa maanpäällisen tehtävänsä jne.

Koska Jeesus oli ja on koko ajan Jumala, niin siksi Hän ei tarvinnut Pyhällä Hengellä täyttymisen kokemusta, koska Hän itse iankaikkinen Henki, Jumala, jolla on koko ajan Hengen voima ja siksi Hän oli täynnä Pyhää Henkeä (Jumalan Henkeä). Jos tätä edellä olevaa opetusta Jeesuksen Jumaluudesta ei ymmärrä Raamatun opettamalla tavalla, niin silloin voi eksyä kenosis-opin pauloihin.

Kenosis-oppi

Kenosis-opista on monenlaisia versioita, mutta pääopetus ja ajatus sanoo, että ollakseen ihminen, eli tulleensa lihaksi Jeesuksen täytyi luopua joistakin tai jopa kaikista Jumalan ominaisuuksista ja voimasta ja elää pelkkänä ihmisenä. Tämän opin erilaisissa versioissa, jotkut sanovat Jeesuksen jääneen kuitenkin Jumalaksi, vaikka Hän luopui Jumalisuudesta osittain. Kenosis-opin perustana on Fil 2:7, jossa on kreikan sana ekenosen (perusmuoto kenoo), joka tarkoittaa tyhjentyä.

Tämän perusteella kenosis-oppi sanoo Jeesuksen luopuneen (tyhjentyneen) Jumaluudesta tai joistakin Jumaluuden ominaisuuksista. Kuten aikaisemmin tuli esille, niin Filippiläiskirjeen 2 luku kertoo tarkasti missä tyhjentymisestä oli kyse. Jeesus tyhjentyi vain siinä mielessä, että Hän iankaikkisena Henkenä ja Jumalana otti ihmisen muodon lihaksi tulemisen kautta, mutta Hän silti oli koko ajan tosi Jumala. Raamattu ei opeta Jeesuksen luopuneen Jumaluudesta tai osittain Jumaluudesta, vaan että Jumala tuli lihaksi ja tuli lihassa ihmisten palvelijaksi, ollen koko ajan Jumala.

Kenneth Copeland opettaa kenosis-oppia sanoen: Miksi Jumalan piti maksaa hinta tästä asiasta? Hänen täytyi olla ihminen, joka oli niin kuin ensimmäinen ihminen. Sen täytyi olla ihminen. Hänen täytyi olla kokonaan ihminen. Hän ei voi olla Jumala ja rynnätä tänne ominaisuuksien ja arvoasemansa kautta, jotka eivät ole ihmisille yleisiä. Hän ei voinut tehdä sitä. (Kenneth Copeland, What Happened from the Cross to the Throne (Fort Worth, TX: Kenneth Copeland Ministries, 1990), audiotape #02-0017).

Kenneth Copeland: Miksi Jeesus ei avoimesti julistanut olevansa Jumala 33 vuoden aikana ollessaan maan päällä? ..... Hän ei tullut maailmaan Jumalaksi, Hän tuli ihmiseksi. (K. Copeland, Believer's Voice of Victory magazine, Aug. 8, 1988. p.8.)

Itse asiassa Jeesus myönsi olevansa Jumala ja Herra:

Joh 10:
30 Minä ja Isä olemme yhtä."
31 Niin juutalaiset ottivat taas kiviä maasta kivittääksensä hänet.
32 Jeesus vastasi heille: "Minä olen näyttänyt teille monta hyvää tekoa, jotka ovat Isästä; mikä niistä on se, jonka tähden te tahdotte minut kivittää?"
33 Juutalaiset vastasivat hänelle: "Hyvän teon tähden me emme sinua kivitä, vaan jumalanpilkan tähden, ja koska sinä, joka olet ihminen, teet itsesi Jumalaksi".

Jeesus sanoi alkutekstin mukaan olevansa yksi Isänsä kanssa. Toisin sanoen Jeesus sanoi olevansa Jumala. Juutalaisetkin ymmärsivät Hänen sanoneen olevan Jumala, sillä he sanoivat kivittävänsä Jeesuksen Jumalanpilkan tähden, koska Hän on ihminen, joka teki itsestään Jumalan.

Kenneth Copeland: Kun Jeesus huusi, se on täytetty! Hän ei puhunut lunastuksen suunnitelmasta. Piti vielä käydä läpi kolme päivää ja yötä ennen kuin Hän meni valtaistuimelle .... Jeesuksen kuolema ristillä oli vain alku lunastuksen täydelliseen työhön. (“Jesus—Our Lord of Glory,” Believer’s Voice of Victory, April 1982, p. 3)

Kenneth Copeland opettaa JDS-oppia, jonka mukaan Jeesus ei sovittanut syntejä ristillä, vaan helvetissä. Amerikkalaisessa Uskon Sana liikkeessä (menestysteologia) sekä äärikarismaattisissa piireissä on opetusta, jonka mukaan Jeesuksen veri ei sovittanut ihmisten syntejä ristillä, koska Jeesuksen täytyi kuolla ristillä hengellisesti, jonka jälkeen Jeesus sovitti ihmisten synnit helvetissä. Tämäkin harhaoppi juontaa juurensa kenosis-opista.

Bethel kirkon johtava pastori Bill Johnson opettaa ettei Jeesus tehneitä ihmeitä Jumalana, vaan ihmisenä. Kokkolan Uskon Sanan seurakunnan Patrick Tiainen opettaa kenosis-opin muunnelmaa, jonka mukaan Jeesus oli 100% ihminen ja 100% Jumala, mutta ettei Jeesus tehnyt ihmeitä Jumalana.

Victoria Osteen Lakewood Church, 23.11.2011: Katsokaa, Jeesus oli ihminen siihen saakka kunnes Jumala kosketti häntä ja laittoi elävän Jumalan Hengen hänen sisimpäänsä. Kuinka rohkaisevaa tämä on!

Victoria Osteen opettaa Kenosis-oppia, jossa Jeesus oli ihminen siihen saakka kunnes Jumala laittoi Pyhän Hengen Hänen sisimpäänsä.

Herran Jeesuksen sovitustyö ja pelastus perustuu siihen, että maan päällä ollessaan Jeesus oli koko ajan yhtä aikaa tosi ihminen ja tosi Jumala, sillä sovittaessaan synnit Hänen täytyi elää tosi ihmisenä täydellinen ja synnitön elämä, jonka Hän tekikin sekä Hänen täytyi olla koko ajan tosi Jumala, koska vain Jumala on täydellinen ja synnitön ja voi saada aikaan iankaikkisen ja täydellisen sovituksen synneistä, jota ei enää tarvitse koskaan uusia.

Jos Jeesukselta otetaan kokonaan pois Jumaluus tai edes jossakin vaiheessa Häneltä otetaan Jumaluus pois, niin silloin ole enää edellytyksiä Raamatulliseen pelastukseen, koska Raamatullisen pelastuksen edellytys on Jeesuksen tosi ihmisyys sekä tosi Jumaluus (Jeesus oli ja on koko aika Jumala). Kenosis-oppi on todella vaarallinen, koska se voi johdattaa ihmisen pois pelastuksesta.

Kun näet gnostilaisuuden opetuksia, niin huomaat niissä selkeitä yhtäläisyyksiä kenosis-opin kanssa. Toisella vuosisadalla elänyt Bysantin Theodotus opetti (väitetään opettaneen) Jeesuksen syntyneen neitsyt Mariasta ja Pyhästä Hengestä ollen pelkkä ihminen, ei jumalallinen ihminen ja Jeesuksesta tuli myöhemmin Kristus kasteessa, joka ei ollut Jumala kuin vasta ylösnousemuksensa jälkeen.

Gnostilaisen Valentinolaisuuden mukaan jumalallista Pelastajaa kutsutaan Isän Hengen Ajatukseksi, joka laskeutui häneen kyyhkysen muodossa ja niin Sana tuli lihaksi.

Gnostilainen Valentinolaisuus opetti Jeesuksen kasteen ja Hengen laskeutumisen olevan hänen lunastuksensa, sillä lunastus oli tarpeellinen jopa Jeesukselle ettei hänen vajavaiset ajatuksensa olisi pidätelleet hänen vajavaisuuttansa, johon hänet oli asetettu. Gnostilainen Valentinolaisuus sanoo tämän olleen todellinen neitseestä syntyminen ja kuolleista nouseminen, koska hän uudestisyntyi neitsyt Hengestä. 

Valentinolainen kristologia korostaa, että Jeesus ihminen lunastettiin Pelastajaan liittymisen kautta kasteessa. Valentinolaisuus opetti Pojan olevan nimi joka laskeutui Jeesukseen kyyhkysenä ja vapautti hänet. Valentinolaisuuden mukaan Jeesus ihmisen lunastus ymmärretään koskevan kaikkia, jotka ovat osa korkeampaa seurakunnan siementä, koska Jeesus ihminen liitettiin Pelastajaan. Valentinolaiset opettivat hengellisen seurakunnan olevan identtisiä Jeesus ihmisen kanssa, sillä seurakunta on myös liitetty Pelastajaan. Valentinolaisuuden mukaan Pojan laskeutuminen Jeesukseen kasteessa on samaan aikaan Jeesus ihmisen lunastus ja kaikkien lunastus, jotka ovat liittyneet häneen.

Valentinolaiset opettivat Isän antaman tiedon ja ymmärryksen (gnosis) poistavan synnin voiman, sillä gnosiksen omaavat ovat teoreettisesti vapaita synnistä.

Gnostilainen Filippuksen evankeliumi sanoo: Kenellä on tieto (gnosis) on vapaa henkilö. Mutta vapaa henkilö ei tee syntiä, sillä syntiä tekevä on synnin orja.

Gnostilainen Valentinolaisuus opetti etteivät hengelliset ihmiset tee syntiä, koska tiedon (gnosis) kautta he kuolevat synnille ja heidät nostetaan jälleen ylös Kristuksen kanssa. Gnostilainen Valentinolaisuus sanoo tiedon (gnosis) eliminoivan heidän sisäisen demoninsa, joka tuo heille puhtaan sydämen ja johdattaa heidät synnittömään elämään.

Gnostilaiset Valentinolaiset uskoivat sakramenteilla olevan osuutensa anteeksiantamuksessa ja synnin torjumisessa. Valentinolaisten mukaan vesikaste toi syntien anteeksiantamuksen sekä vesikasteen kautta osallistumisen ylösnousemukseen, sillä vanha syntinen ihminen kuolee ja ihminen uudestisyntyy, joka on täyteyteen palaamisen alku. Valentinolaisten mukaan Pyhän Hengen kaste on voitelu Pyhän Hengen vastaanottamiseen, jonka kautta voitelussa voitetaan paholainen sekä estetään synnin tekeminen sen jälkeen. Valentinolaiset uskoivat pelastumiseen hyvien tekojen kautta, jotka olivat myös osoituksena hyvistä töistä.

Valhe: Sinusta tulee jumala

Kun vertaamme gnostilaista opetusta ja nykyajan kenosis-oppia keskenään, niin huomaamme paljon yhtäläisyyksiä. Toki kenosis-opista on erilaisia versioita, mutta yhtäläisyydet gnostilaisuuteen ovat selkeästi nähtävissä. Valentinolainen gnostilaisuus opetti Jeesuksen tulleen Jumalaksi vasta sen jälkeen kun Pyhä Henki laskeutui Häneen kyyhkysen muodossa. Kenosis-opissa on versio, jonka mukaan Jeesuksesta tuli Jumala vasta sen jälkeen kun Pyhä Henki tuli Häneen kyyhkysen muodossa. Kenosis-oppi on gnostilaisuutta.

Valentinolaiset gnostikot sanoivat Pyhän Hengen kasteen olevan voitelu Pyhän Hengen vastaanottamiseen, jonka kautta ihminen Pyhän Hengen voitelussa kykenee voittamaan synnin ja tulemaan synnittömäksi. Menestysteologian ja äärikarismaattisuuden piireissä on ihmisiä, jotka opettavat synnittömyysoppia, jonka mukaan uudestisyntynyt ihminen ei tee eikä lankea tekemään syntiä.

Kenosis-opin eri versioihin kuuluu myös opetus ihmisen synnittömyydestä, jonka ihminen saavuttaa uudestisyntymisen ja Pyhän Hengen voitelun kautta. Kenosis-opin tietyssä versiossa Jeesus oli ihminen ja tuli Jumalaksi saatuaan Pyhän Hengen kasteen ja voitelun. Tämän harhaopin tähden myös menestysteologisissa ja äärikarismaattisissa piireissä (ainakin Amerikassa) opetetaan ihmisestä tulevan pikku jumala saatuaan Pyhän Hengen kasteen ja voitelun. Edellä mainituissa piireissä voitelu ja voideltu on korostetusti esillä, joka korostaa Jeesuksen ihmisyyttä, mutta Hengen kasteessa Hänestä tuli Jumala, joka kykenee tekemään ihmeitä ja tunnustekoja. Tästä syystä nämä samat piirit uskovat olevansa pikku jumalia saadessaan Pyhän Hengen kasteen ja voitelun, jonka ansioista he toimivat kuin Jumala ja kun voideltu uskova sanoo uskon sanan, niin se toteutuu samalla tavalla kuin Jumalakin sanoi ja niin tapahtui.

Näissä piireissä opetetaan myös että ihminen on ollut täydellisenä Jumalan luona taivaassa ennen syntymistään maan päälle ja kun ihminen syntyy maan päälle, niin tapahtuu lihaksi tuleminen (inkarnaatio), niin kuin Jeesuskin tuli lihaksi. Nämä kaikki kirjoituksessani esille ottamani kenosis-opin harhaopit saavat alkunsa väärästä opetuksesta mitä tapahtui kyyhkysen laskeuduttua Jeesuksen päälle. Silloin kun opetetaan väärin Jeesuksen saaneen Pyhän Hengen kasteen ja voitelun kyyhkysen laskeuduttua Hänen päällensä, jolloin Hänestä tuli voideltu ja Jumala, niin se johtaa pikku jumala oppiin, jonka juuret ovat gnostilaisuudessa. Kenosis-oppi on myös New-Age oppia, joka opettaa jokaisen ihmisen sisällä olevasta jumaluudesta. Tämä ei eroa kenosis-opin pikku jumaluudesta, vaan on samaa sielunvihollisen eksytystä.

Gen 3:5 because God knows that on the day you eat from it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil.” (Complete Jewish Bible - CJB)

Gen 3:5 for God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as God, knowing good and evil.' (Jewish Publication Society Bible - JPS)

1 Moos 3:5 vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan".

Kenosis-opin harha johdattaa ihmisen samaan harhaan mitä saatana valehteli ihmiselle paratiisissa. Pahan saatana houkutteli ihmistä syntiin luvaten hänelle, että jos hän syö hyvän- ja pahantiedon puusta, niin hän tulee niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Ihminen ei tullut ymmärtämään hyvää ja pahaa niin kuin Jumala Jumaluudesta käsin, vaan ihmisyydestä käsin. Paha saatana on koko ihmiskunnan historian kautta pyrkinyt eksyttämään ihmistä luvaten, että hänestä tulee Jumala, jos hän vain tekee niin kuin saatana sanoo. Paha saatana ei tietenkään esittele itseään saatanana pyrkiessään eksyttämään ihmisiä tavoittelemaan jumaluutta, vaan valehdellen olevansa milloin hyvä enkeli, milloin henkiopas, milloin Pyhä Henki, ja milloin Jumala.

Kenosis-oppi on eräs lukuisista eksytyksistä, jonka kautta saatana eksyttää ihmisen tavoittelemaan jumaluutta. Kenosis-oppi valehtelee tekevänsä ihmisestä pikku jumalan, joka on synnitön (vain Jumala on kaikkitietävä, täydellinen ja synnitön). Tämän harhaopin perusta on väärässä opetuksessa, joka sanoo, että koska Jeesus tuli ihmiseksi, niin siksi Hän tarvitsi Pyhän Hengen kasteen ja voitelun tullakseen Jumalaksi ja tehdäkseen ihmeitä ja tunnustekoja. Tämän harhaopin mukaan sinäkin tarvitset Pyhän Hengen kasteen ja voitelun tullaksesi synnittömäksi (Jumalaksi) ja saat kyvyn tehdä ihmeitä.

Jeesus ei tarvinnut Pyhän Hengen kastetta, koska Hän itse on elävän veden lähde (Pyhä Henki), joka kastaa Häneen uskovat ihmiset Pyhällä Hengellä ja tulella. Me ihmiset tarvitsemme Pyhän Hengen kasteen, joka on sama asia kuin uudestisyntyminen, jossa me saamme Pyhän Hengen voiman syntien vastustamiseen sekä Jumalan tahdon toteuttamiseen, mutta meistä ei tule kuitenkaan synnittömiä eikä jumalia.

Jeesuksen Jumaluus ja pelastus

Raamattu opettaa pelastuksen perustan olevan Jeesuksen (Jumalan) ihmiseksi tulemisessa, jossa Jeesus ihmisenä ja Jumalana täytti Jumalan lain vaatimukset elämällä täydellisen elämän sekä menemällä kuolemaan syntien sovittamiseksi, Häneen uskovien ihmisen pelastumiseksi. Jeesuksen Jumaluuden osittainenkin pois tiputtaminen  tai että Jeesuksesta tehtiin Jumala jossakin vaiheessa maan päällä vaeltaessaan on valhe-evankeliumia.

Harhaopetusta Jeesuksen Jumalaksi tulemisesta Pyhän Hengen kasteessa perustellaan esim. Apt 2:36 olevalla Raamatun kohdalla:

Apt 2:36 Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt (poieo - epoieesen), tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte."

Poieo tarkoittaa tehdä, mutta se merkitsee myös tuoda esiin. Jeesus on Jumalana aina ollut olemassa, eikä tullut Jumalaksi jossakin vaiheessa, eikä Jumala päättänyt tehdä Jeesuksesta Herraa (Jumalaa), koska Jeesus on iankaikkinen Henki ja Jumala, joka tuli lihaksi. Apt 2:36 tulisi ymmärtää Jumalan tuoneen esiin Jeesuksen Herrana ja Messiaana, koska Hän on aina ollut Herra (Jumala).

Kol 1:
25 jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armotalouden mukaan, joka minulle on annettu teitä varten, täydellisesti julistaakseni Jumalan sanan,
26 sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista ja polvesta polveen, mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhillensä,
27 joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo.

Jeesuksen Herraus (Jumaluus) ja Messiaana sekä Jumalana maan päälle tuleminen ja Hänen kauttaan saatava iankaikkinen pelastus on ollut salaisuus ja kätkössä, josta oli VT:ssa profetioita, mutta nyt Jeesuksessa tapahtunut profetioiden täyttymys, että Hän on Messias ja lihaksi tullut Jumala, joka syntyi neitsyestä. Tämänkin Raamatun kohdan mukaan ymmärrämme, että Apt 2:36 tarkoittaa Jeesuksen esiin tuomista Herrana ja Messiaana, sillä Jumalaa ei tarvitse tehdä Jumalaksi, koska Jumala on aina ja iankaikkisesti Jumala.

Room 10:9 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;

Jeesus tulee uskoa Herraksi, joka on sama asia kuin uskoa Jumalaksi, koska Herra on sama asia kuin Jumala. Me emme ole ihan täysin ymmärtäneet sitä miten alkuseurakunta uskoi Raamattuun ja mitä Raamattu opettaa Jeesuksesta. Apostoli Paavalin kautta Jumala itse ilmoittaa, että pelastuakseen ihmisen on uskottava Jeesus Herraksi (Jumala), jonka Isä Jumala on nostanut kuolleista.

Koska Jumalan Sana (Jeesus), joka oli ja on Jumala, tuli lihaksi (oli tosi ihminen), niin siksi meidän täytyy uskoa Jeesuksen koko Jumaluuteen, emmekä saa sanoa ettei hän ollut Jumala tehdessään ihmeitä, vaan että Hän olisi ollut vain pelkkä ihminen tehdessään ihmeitä. Menestysteologisissa ja äärikarismaattisissa piireissä, jotkut opettavat ettei Jeesus tehnyt ihmeitä Jumalana, vaan pelkkänä ihmisenä.

Jos tiputat Jeesukselta Jumaluuden kokonaan pois jossakin vaiheessa, niin silloin olet astunut tielle, joka ei ole enää pelastuksen tie, koska Raamatun sanan opetuksen mukaan Jeesus tulee tunnustaa ja uskoa Jumalaksi (oli ja on koko ajan Jumala) voidakseen pelastua. Kenosis- oppi ei usko Jeesuksen olleen koko ajan Jumala maan päällä ja tämän harhaopin kautta ei voi pelastua, sillä jos edes hetkeksi tai jonkun aikaa Jeesukselta tiputtaa pois Jumaluuden, niin silloin Jeesus ei olisi ollenkaan Raamatun ilmoittama Jumala. Raamatun Jumala on aina ja ikuisesti Jumala ja jos jossakin kohden otat Jeesukselta pois Jumaluuden olet astunut pois pelastuksesta, koska Jeesus tulee tunnustaa ja uskoa Herraksi (oli ja on koko aika Jumala) voidakseen pelastua. Tämä ei ole minun oppini enkä minä tuomitse ketään, vaan sanon sen mitä Raamattu opettaa, Room 10:9.

Ymmärrän sen ettei kaikki uskoon tulleet ole nykyaikana heti ymmärtäneet Jeesuksen olevan Herra (Jumala), mutta se on kuitenkin varmaa, että Pyhä Henki, joka on totuuden Henki, johdattaa jokaisen Herran Jeesuksen opetuslapsen ymmärtämään ja tietämään Jeesuksen olevan Jumala, mutta ei Isä. Koska nykyään tätä asiaa ei tuoda heti esille evankeliumin julistuksessa, niin kuitenkin aito uskoon tuleminen Herraan Jeesukseen riittää pelastukseen, vaikka uskoon tullut ei heti ymmärtäisikään Jeesuksen olevan Jumala. Kuten kirjoitin aikaisemmin, niin Jumalan totuuden Henki tulee kuitenkin avaamaan tämän totuuden jokaiselle Herran Jeesuksen opetuslapselle.

Joh 10:30 Minä ja Isä olemme yhtä."

Alkuteksti sanoo: "Minä ja Isä olemme yksi." Jeesuksen sanat todistavat Hänen olevan Jumala, joka on yksi Jumala Isän kanssa. Raamattu sanoo Jumalan olevan yksi Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä. Koska Jeesus on Jumala ollen yksi Isänsä kanssa, mutta Jeesus ei ole Isä. Tämä tarkoittaa Jeesuksen olevan aina ja kaikissa olosuhteissa ja tilanteissa Jumala. Raamatun yksi Jumala ei voi lakata olemasta Jumala jossakin vaiheessa, vaan on aina ja iankaikkisesti Jumala.

Joh 1:
1 ¶ Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
........
14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

2 Joh 1:7 Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus.

Raamattu sanoo sellaisen ihmisen olevan antikristuksen hengestä, joka ei tunnusta Jeesusta Messiaaksi, joka on tullut lihaan (ihmiseksi) (alkutekstin mukaan on tullut lihaksi). Miten Jeesus Messias tuli lihaksi? Raamattu sanoo Jeesuksen olevan Sana, joka on Jumala. Raamatun opetuksen mukaan Jumala (Jeesus) tuli lihaksi (ihmiseksi). Käsite lihaksi tullut Jumala tarkoittaa Raamatun kokonaisopetuksen valossa, että lihaksi tullut Jumala (Jeesus) oli koko ajan Jumala maan päällä.

Edellä oleva opetus tarkoittaa sitä, että jokainen kenosis-opin variaatio ja versio, joka jossakin kohden ottaa pois Jeesukselta Jumaluuden tai jopa ottaa sen kokonaan pois edustaa antikristuksen henkeä ja sitä kautta kadotuksen sanomaa. Samalla se tarkoittaa sitä, että koska kenosis-opin edustajat ovat antikristuksen hengestä, niin heidän kauttaan tapahtuvat ihmeet ja muunlainen hengen toiminta on riivaajahenkien valhevoimaa, ei Jumalan Pyhän Hengen voimaa.

Kenosis-opin vaikutuksesta "uskoon tulleet" ihmiset eivät voi pelastua jos he  sydämessään uskovat Jeesuksen olleen jossakin vaiheessa ihminen, mutta ei Jumala. Eksytys on todella kavala, sillä se voi julistaa lähes oikeaa evankeliumia, mutta Jeesuksen Jumaluuden pois tiputtaminen joko osittain tai kokonaan tekee siitä valhe-evankeliumin.

Kehotan jokaista, joka tunnistaa olevansa mukana kenosis-oppia julistavassa uskonsuunnassa tekemään parannusta ja hylkäämään kenosis-opin sekä jättämään sellaisen yhteyden ja rukouksen kautta johdatusta etsien löytämään uuden ja tervehenkisen Raamatun sanaan pitäytyvän seurakunta yhteyden.

Uskon sisaret ja veljet! Isä Jumala rakastaa sinua, pysy Hänen rakkaudessaan noudattamalla ja uskomalla totuutta. Herra Jeesus on pelastanut sinut armosta kun olet tehnyt parannuksen ja uskonut Herraan Jeesukseen. Herran Jeesuksen veri, kuolema, sovitustyö ja Jeesuksen ylösnousemus on sinun pelastuksesi turva ja ansio. Herra Jeesus kuoli ja nousi kuolleista, Hän elää ja voi siksi auttaa sinua. Jumalan Pyhä Henki kirkastaa Herraa Jeesusta sekä vaikuttaa sinussa Jumalan rakkautta, totuudessa ojentautumista ja lisää sinulle uskon kasvun kautta laupeutta, rauhaa sekä armoa ja Jumalan syvällisempää tuntemista.

 

Petri Paavola 1.8.2016

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
carm.org/kenosis
valentinus/JesusValentinianism
valentinus/Valentinian_Sin
naghamm/GPhilip-Meyer
wiki/Theodotus_of_Byzantium
kenosis-kristologia

Kiitokset Mauno Mattilalle muutaman tärkeä linkin lähettämisestä sekä jakamistaan ajatuksistaan ja havainnoistaan.

 

 


 

 

 

 

eXTReMe Tracker