Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Kirjoituksia ja videoita ylöstempauksesta

Olen vuosien varrella kirjoittanut ja puhunut monta kertaa Herran Jeesuksen tulemuksesta ja ylöstempauksesta. Tälle sivulle olen koonnut näitä kirjoituksia ja videoita, sillä ajatuksella, että aiheesta kiinnostunut löytää ne kaikki heti kerralla ja voi lukea sekä katsoa niitä siinä järjestyksessä, kun hän kokee ja haluaa niitä lukea ja katsoa. Herran Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylöstempaus on eräs Raamatun tärkeimpiä opetusaiheita, jonka tähden minä olen kirjoittanut ja puhunut siitä todella paljon.

Tällä sivulla on kirjoituksen ja puheen otsikko sekä lyhyt kuvaus siitä sekä sen jälkeen linkki mistä voit joko lukea tai katsoa opetuksen. Laitan tälle sivulle myös muutaman uskovan veljen opetuksen tästä aiheesta. Tutki ja koettele lukemasi kirjoitus sekä kuulemasi puhe Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

Kirjoituksia Herran Jeesuksen tulemuksesta ja ylöstempauksesta

 

Mitä Herra Jeesus opettaa ylöstempauksesta?

Monet uskovat ihmiset ymmärtävät ja opettavat, että Herra Jeesus tulee ennen antikristuksen ilmestymistä ja tempaa seurakunnan pois maan päältä, jonka jälkeen antikristus ilmestyy ja antikristuksen vihan ajassa voi vielä pelastua marttyyrikuoleman kautta jos uskoo Jeesukseen eikä ota pedonmerkkiä. Edellä oleva käsitys ja ymmärrys Herran Jeesuksen tulemuksen ja ylöstempauksen ajankohdasta ei ole Raamatun opetus, sillä esimerkiksi Herran Jeesuksen opetus Hänen tulemuksestaan sekä ylöstempauksesta ja siihen liittyvistä asioista kumoaa tuon edellä olevan opetuksen. Ylöstempauksesta on olemassa monenlaisia erilaisia variaatioita, enkä aio käsitellä ylöstempausta nyt tässä kirjoituksessa kun siitä näkökulmasta miten Herra Jeesus asiasta opetti sekä yhden kohdan, jossa Paavali opetti Jeesuksen tulemuksesta ja ylöstempauksesta. Koska olen vajavainen ja erehtyväinen ihminen, niin senkin takia sinun on syytä tutkia ja koetella kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera. Painotan vielä sitä, että kirjoitan siitä lähtökohdasta käsin miten ymmärrän Jeesuksen opetuksen Hänen tulemuksestaan ja ylöstempauksesta, en kirjoita Jeesuksen suulla, vaan oman ymmärrykseni mukaan sen miten uskon ja ymmärrän tämän asian. En ole yksin tämän asian kanssa, sillä on monia muitakin uskovia ihmisiä, jotka ymmärtävät Herran Jeesuksen tulemuksen ja ylösnousemuksen ajankohdan samalla tavalla kuin minä.

En kirjoita sillä mielellä, että uskovien keskuudessa tämä aihe jakaisi ja aiheuttaisi riitoja, vaan siksi että kiinnittäisimme huomiota siihen mitä Jeesus on sanonut aiheesta. Voimme itse kukin erehtyä opillisesti ylöstempauksen ajankohdasta, mutta jos muuten rakastamme Herraa Jeesusta totuudessa ja ylöstempaus tapahtuisi meidän aikanamme, niin Jumalan armosta olemme siinä mukana, vaikka olisimme asiassa opillisesti erehtyneet. Tämä aihe ei saa aiheuttaa riitoja tai hajaannusta uskovien keskuudessa, vaan meidän tulee rakastaa toisiamme riippumatta siitä miten itse kukin ymmärtää ylöstempauksen ajankohtaa.

Kirjoituksen voit lukea sivultani:

kotipetripaavola.com/ mita herra jeesus opettaa ylostempauksesta

Antikristuksen ja Jeesuksen tulemusten järjestys

Pidin Kiteellä 25. päivä heinäkuuta 2020 kaksi Raamatun opetusta, joista ensimmäinen oli: Eksytys koskien Jeesuksen tulemusta ja ylöstempausta, ja toinen oli: Näkemyksiä Herran tulemuksesta 100-luvulla jKr. ja apostasia sanan merkitys ja esiintyminen Septuagintassa. Olen saanut eri tahojen kautta sekä negatiivista että positiivista palautetta näistä kahdesta opetuksesta. Näiden palautteiden äärellä olen kokenut sydämessäni, että minun tulee joko puhua tai kirjoittaa vielä opetusta tästä aiheesta. Kun aikani tätä asiaa rukoilin, niin koin että kirjoitan tähän aiheeseen liittyvän kirjoituksen, jonka nimi on antikristuksen ja Jeesuksen tulemusten järjestys. Tuon tässä kirjoituksessa esille samojakin asioita kuin Kiteen puheessa, mutta tuon esille myös paljon sellaisia Raamatun opetuksen kohtia, joista en puhunut Kiteellä. Kirjoitan myös hiukan laajemmin ja enemmin tietyistä asioista, joita toin esille Kiteellä.

Kun tutkimme Jumalan sanan ilmoitusta ja opetusta, niin Raamattu, Jumalan sana ilmoittaa todella selkeästi antikristuksen ja Jeesuksen tulemuksen järjestyksen. Herraa Jeesusta totuudessa rakastava seurakunta ei odota antikristuksen tulemusta, vaan odottaa aina Herran Jeesuksen tulemusta. Raamatun sanan opetuksen mukaan ensin tapahtuu laittomuus ja viimeinen antikristus ilmestyy, jonka jälkeen tulee tapahtumaan Herran Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylöstempaus. Tämä aihe on todella tärkeä, koska Raamatun opetuksen mukaan antikristus ilmestyessään esiintyy Jeesuksen toisena tulemuksena ja saa jotkut Herran Jeesuksen opetuslapset luopumaan uskosta ja luulemaan, että antikristus on Jeesuksen toinen tulemus. Nämä uskosta luopuneet uskovat luulevat edelleen uskovansa Herraan Jeesukseen, vaikka ovat vaihtaneet puolta ja ovat siirtyneet antikristuksen leiriin.

Aikomukseni ei ole aiheuttaa riitaa ja hajaannusta seurakunnan keskuuteen Jeesuksen tulemuksen ja ylöstempaus opetuksen kautta. Kirjoitustani ei saa käyttää lyömäaseena niitä vastaan, jotka ymmärtävät Jeesuksen tulemuksen tapahtuvan ennen antikristuksen aikaa. Hengen sävyisyys ja Jumalan vaikuttama rakkaus totuuteen ja sisariin ja veljiin ohjatkoon meitä sävyisästi kohtaamaan toinen toisiamme ja sitä kautta myös tutkimaan ja koettelemaan Jumalan sanan totuuden kautta, että onko se Jumalan sanan totuuden mukaista miten ymmärrämme antikristuksen ja Jeesuksen tulemusten järjestyksen. Kirjoitan paikoin voimakkaasti asioita painottaen, mutta siitä huolimatta sydämessäni on rakkaus niitä sisaria ja veljiä kohtaan, jotka ovat tässä asiassa eri mieltä kanssani.

Kirjoituksen voit lukea sivultani:

kotipetripaavola.com/ antikristuksen ja jeesuksen tulemusten jarjestys

Miksi en usko ylöstempaukseen ennen vaivan aikaa?

Pidin 11.1.2020 kaksi Raamattutuntia Kiteellä aiheesta: Miksi en usko ylöstempaukseen ennen vaivan aikaa. Ajattelin vielä kirjoittaa tästä aiheesta tuomalla esiin Raamatun sanan kautta, että Raamattu todellakin opettaa Herran Jeesuksen tulemuksen ja seurakunnan ylöstempauksen tapahtuvan vaivanajan jälkeen (suuri ahdistus). Tätä aihetta on hyvä tutkia vielä lisää muutamasta näkökulmasta käsin. Tämä aihe ei saa olla riitakysymyksenä seurakunnan keskuudessa, niin kuin se valitettavasti on tullut monille riitakysymykseksi. Minun tarkoitukseni ei ole aiheuttaa riitaa, vaan saada lukija tutkimaan Jumalan sanan totuutta, koska Jumalan sanan totuus kertoo meille tämän asian selvääkin selvemmin. Olkaamme tässäkin asiassa armollisia toinen toisillemme, älkäämme käykö henkilöön kiinni, vaan käykäämme tästä rakentavaa keskustelua sävyisyyden Hengessä, vaikka olisimmekin tästä asiasta eri mieltä.

Jos rakastamme Herraa Jeesusta totuudessa ja vaikka olisimmekin erehtyneet siinä tuleeko Jeesus ennen vaivan aikaa vai vaivanajan jälkeen, niin siitä huolimatta, vaikka olisimmekin tässä asiassa erehtyneet, niin Herra Jeesus ylöstempaa meidät tulemuksessaan tuuliin ja pilviin Häntä vastaan. Me uskovat monesti asetamme vastakkain tässäkin asiassa eri uskovien opetuksen ja julistuksen, jonka puolestamme olemme tai sitä vastaan. Tällainen vastakkainasettelu hyvin usein johtaa siihen, että käymme henkilöön kiinni, emmekä ehkä kykene enää näkemään ja ymmärtämään sitä mikä on totuus, mitä Raamattu opettaa. Tämän tähden minä tuon esille runsaasti sitä mitä Raamattu opettaa tästä asiasta. Näin voit etsiä Jumalan sanasta sen mitä Raamattu tästä opettaa. Toki jokainen meistä pyrkii ymmärtämään Raamattua ja pyrkii etsimään sitä mikä on totuus aina siihen asti mihin saakka olemme Jumalan armosta ymmärtäneet Jumalan sanan opetusta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Kirjoituksen voit lukea sivultani:

kotipetripaavola.com/ miksi en usko ylostempaukseen ennen vaivan aikaa

Lopunajan laittomuus ja ylöstempaus

Uskovien keskuudessa on erilaista opetusta koskien ylöstempauksen ajankohtaa. Jotkut jopa opettavat ja uskovat ettei Raamattu opeta ollenkaan ylöstempauksesta. Kun luemme ja tutkimme Raamattua, niin näemme selvästi sen että Raamattu opettaa uskovien ylöstempauksen (ylösotto) tapahtuvan Jeesuksen tulemuksen yhteydessä. Kirjoitukseni on pitkä, koska väärän opetuksen juurineen irti repiminen sekä Raamatun opetuksen esiin tuominen vaatii monien kivien kääntämistä sekä oikaisemista, että väärän opin ja opetuksen vallassa oleva oikenisi oikeaan suuntaan. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Olen vajavainen ja erehtyväinen ihminen senkin takia sinun on syytä tutkia ja koetella kirjoitukseni. En asetu kenenkään yläpuolelle, enkä halveksu kenenkään uskoa, koska olen pieni, vajavainen ja erehtyväinen ihminen sekä ansioton Jumalan palvelija. Kun luet kirjoitukseni kokonaan, niin sen jälkeen ymmärrät miksi on tärkeätä ymmärtää tämä asia niin kuin Raamattu opettaa. Ylöstempauksen ajankohdan väärin ymmärtäminen ei vie keneltäkään pelastusta, mutta se voi johdattaa uskovan antikristuksen ajassa antikristuksen syliin. Lopunaikaa koskevat asiat ovat joskus vaikeita ymmärtää ja minäkin olen voinut erehtyä joissakin asioissa tässä kirjoituksessani, mutta koen kuitenkin sen voimakkaasti sydämelläni, että Raamattu kertoo meille selkeästi sen mikä on antikristuksen ilmestymisen ja Jeesuksen tulemuksen järjestys, jonka voimme kuitenkin ymmärtää oikealla tavalla.

Kirjoituksen voit lukea sivultani:

kotipetripaavola.com/ lopunajan laittomuus ja ylostempaus

Helluntailaisen saarnaajan ylöstempaus opetus

Edesmennyt tunnettu helluntailainen saarnaaja ja sananjulistaja Kai Antturi esitti 1982 poikkeavan käsityksen helluntaijulistaja Vilho Hartosen tulkinnasta koskien ylöstempausta. Vilho Hartosen mukainen käsitys ylöstempauksesta ennen ahdistuksen aikaa on nykyään vallalla oleva käsitys suomalaisessa helluntailaisuudessa. Amerikan merkittävin helluntailiikkeen oppisuunta Assemblies of God -liikkeessä on sen alkuaikoina ollut uskovia, jotka olivat samoilla linjoilla Kai Antturin kanssa koskien Herran Jeesuksen tulemusta ja ylöstempausta. Vilho Hartosen opettama ja nykyisin helluntailaisuudessa vallalla oleva oppi ylöstempauksesta ei ole ollut Assemblies of God liikkeen alkuaikojen yksimielinen opetus ylöstempauksesta. Kirjoituksessani käyn läpi lyhyesti Assemblies of God -liikkeen alkuhistoriaa, Hartosen ja Antturin opetusta ylöstempauksesta sekä mitä Raamattu opettaa ylöstempauksesta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Kirjoituksen voit lukea sivultani:

kotipetripaavola.com/ helluntailaisen saarnaajan ylostempaus opetus

Juutalaisen kansan jäännöksen pelastuminen ja ylöstempaus

Lopunajan tapahtumista koskien Raamatun profetioita on olemassa monenlaisia näkemyksiä ja opetuksia. Esimerkiksi Jooelin kirjan profetia syyssateesta ja kevätsateesta ymmärretään monesti ihan eri tavalla kuin mitä Raamattu ihan oikeasti siitä opettaa. Jos Jumalan armosta ymmärrämme oikealla tavalla Jooelin kirjan profetian syyssateesta ja kevätsateesta, niin sen jälkeen voimme ymmärtää syvällisemmin koko lopunajan tapahtumia, jonka keskipisteessä ovat tapahtumat Jerusalemissa, Israelissa sekä juutalaisen kansan keskuudessa. Kukaan uskova ihminen ei ole täydellinen, eikä ymmärrä kaikkea oikein, mutta siitä huolimatta Jumalan armosta voimme oppia ymmärtämään koko ajan enemmän Jumalan sanan totuutta. Syyssateen ja kevätsateen oikein ymmärtäminen avaa sydämen ymmärtämään ja käsittämään myös Raamatullisen opetuksen Herran Jeesuksen tulemuksesta ja seurakunnan ylöstempauksesta.

Jumala on luvannut katsoa sen puoleen (avata ymmärryksen totuuden puoleen), joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto Herran sanan edessä (Jes 66:2). Ylpeys, ylimielisyys ja ylpeyteen perustuva "oikeaoppisuus" ei saa hallita uskovan ihmisen sydäntä, koska silloin hän ei kykene ymmärtämään oikealla tavalla sitä mitä Raamattu ihan oikeasti opettaa. Kirjoitustani ei saa käyttää lyömäaseena, niitä vastaan, jotka uskovat eri tavalla Herran Jeesuksen tulemuksesta ja ylöstempauksesta. Jos Jumalan armosta elämme maan päällä sinä hetkenä, kun Herra Jeesus tulee, ja jos rakastamme Herraa totuudessa, niin Jumalan armosta pääsemme mukaan ylöstempaukseen siitäkin huolimatta, vaikka olisimme ymmärtäneet sen väärin.

Miksi ylöstempauksesta tulee kuitenkin kirjoittaa? Siksi, että uskova tekisi valmistuksia uskossa Jeesukseen siinä maailmanajassa kun Jeesus tulee takaisin, jos elämme täällä maan päällä, silloin kun Herra Jeesus tulee. En usko, että kukaan Herraa Jeesusta totuudessa rakastava haluaisi olla valmistautumaton siinä ajassa, joka on lähellä Herran tulemusta. Tästäkin syystä on todella tärkeää kirjoittaa Herran Jeesuksen tulemuksesta ja seurakunnan ylöstempauksesta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Kirjoituksen voit lukea sivultani:

kotipetripaavola.com/ juutalaisen kansan jaannoksen pelastuminen ja ylostempaus

Luopumuksen tapahtuminen ja antikristuksen ilmestyminen

Raamattu opettaa selkeästi antikristuksen ja Herran Jeesuksen tulemusten järjestyksen ajankohdasta. Päivää ja hetkeä, emme voi tietää milloin Herra Jeesus tulee, mutta voimme tietää antikristuksen ja Herran Jeesuksen tulemusten järjestyksen ajankohdan. 2 Tessalonikalaiskirjeen 2 luvussa Raamattu kertoo selkeästi, että ensin tapahtuu uskovien luopumus ja antikristuksen ilmestyminen, jonka jälkeen tapahtuu Herran Jeesuksen tulemus, päivänä ja hetkenä, jota emme tiedä. Olen seurannut Suomessa sekä englanninkielellä käytyjä opetuksia 2 Tess 2:3 kreikankielen sanasta apostasia ja kuinka väärä opetus, joissakin tapauksissa tarkoituksellisesti ja tahallisesti vääristää apostasia sanan tarkoittamaan ainoastaan pois lähtemistä, fyysistä pois lähtemistä, eroamista, poistumista sekä jotkut antavat sille jopa merkityksen temmata. Kreikankielen apostasia sana tarkoittaa Septuagintan VT:n ja UT:n kreikankielen tekstien mukaan uskosta luopumista (ihminen luopuu uskosta Jumalaan ja Hänen opetuksistaan).

Ihminen, joka sanoo ettei kreikankielen apostasia sana merkitse luopumusta tekee sen joko tietoisesti valehdellen tai sitten valheen pettämänä uskoo tähän valheeseen. On kyse todella vakavasta asiasta ja joissakin tapauksissa Jumalan sanan tahallisesta vääristämisestä, koska ihminen ei halua ylpeydessään tehdä asiassa parannusta. On toki varmasti myös sellaisia uskovia ihmisiä, jotka ovat vilpittömällä sydämellä uskoneet muiden opettaman valheen apostasia sanan väärästä merkityksestä. Apostasia sanasta julkisesti väärin opettava syyllistyy vakavaan rikkomukseen, koska hän valheen kautta pettää ja eksyttää muitakin uskomaan valhetta.

Haluan vielä korostaa ja tuoda esille ettei tämäkään aihe saa aiheuttaa riitaa uskovien keskuudessa, eikä tuoda säröjä keskinäiseen yhteyteen, eikä rikkoa rakkautta, josta Herran Jeesuksen opetuslapset tunnetaan tai pitäisi tunnistaa. Kirjoitukseni tarkoitus ei ole lisätä uskovien välisiä riitoja ja jännitteitä, joita on ihan liiaksi Jumalan seurakunnan keskuudessa. Kirjoitukseni tarkoitus on saada meidät etsimään totuutta sekä oppia näkemään sitä mitä Raamattu ihan oikeasti opettaa. Toki se tulee jokaisen ymmärtää ettei kukaan meistä ole täydellinen ja itse kukin olemme erehtyneet ja erehtyväisiä, mutta siitä huolimatta meidät on Jumalan armosta kutsuttu kasvamaan uskossa totuuteen. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta.

Kirjoituksen voit lukea sivultani:

kotipetripaavola.com/ luopumuksen tapahtuminen ja antikristuksen ilmestyminen

Seurakunnan ylösotosta kysymyksiä ja vastauksia

Herran Jeesuksen tulemuksesta ja seurakunnan ylöstempauksesta on monenlaista opetusta. Tähän aiheeseen liittyy monenlaisia kysymyksiä ja vastauksia. Pyrin vastaamaan muutamiin kysymyksiin, jotka myös Raamatun sanan kautta vastaavat siihen, mikä on antikristuksen ja Herran Jeesuksen tulemusten järjestys. Herran Jeesuksen tulemuksen ja seurakunnan ylösoton päivää ja hetkeä kukaan ei voi tietää, mutta voimme Raamatun asettamien ajanmerkkien perusteella tietää milloin se on lähellä.

Erilaiset opetukset Herran Jeesuksen tulemuksesta ja seurakunnan ylöstempauksesta jakavat jyrkästi uskovien mielipiteitä, jopa niin ankarasti, että sen kautta, jotkut pitävät toisia harhaopettajina, joita tulee karttaa kaikin tavoin. Eri näkemys ylöstempauksen ajankohdasta liittyen antikristuksen ja Jeesuksen tulemukseen ei saa johtaa pois keskinäisestä rakkaudesta, johon meidät on kutsuttu pelastuksen armossa ja Pyhän Hengen osallisuudessa. Minä en halua jakaa Kristuksen ruumista, enkä aiheuttaa eripuraa ylöstempaus opetuksen takia. Jos uskova ei usko olevansa antikristuksen vihanajassa, ja hän kuitenkin joutuu olemaan siellä, niin silloin hän on tilanteessa, johon hän ei ole valmistautunut, eikä uskonut joutuvansa. On sanomatta selvää, että kun uskova joutuu tilanteeseen, johon hän ei ollut valmistautunut, niin hänen uskon elämänsä voi ajautua suureen kriisiin ja epätoivoon.

Terve ja raamatullinen usko ei johdata uskovaa ihmistä epätoivoon, vaan Jumalan rauhan lisääntymiseen. Tästä syystä olen kokenut sydämessäni kirjoittaa tämän kirjoituksen, sillä kenenkään uskovan ei tarvitse pelätä eikä joutua epätoivoon, ei edes vihanajassa, koska uskova ihminen on kaikissa tilanteissa Jumalan täydellisen rakkauden kohteena. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Kirjoituksen voit lukea sivultani:

kotipetripaavola.com/ seurakunnan ylosotosta kysymyksia ja vastauksia

Raamatullisesta ylöstempauksesta opetusta

Jokainen tosi uskova, eli Herran Jeesuksen opetuslapsi odottaa Herran Jeesuksen tulemusta riippumatta siitä millä tavalla hän uskoo siihen milloin Herra Jeesus tulee, tuleeko Hän ennen antikristuksen tulemista vai sen jälkeen kun antikristus on tullut jne. Raamattu sanoo ettemme voi tietää päivää ja hetkeä milloin tapahtuu Herran Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylöstempaus. Herra Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumin luvussa 24, että voimme tietää milloin Hän tulemuksensa on lähellä. Tässä kirjoituksessa keskityn vain muutamaan todella selkeään Raamatun opetukseen koskien sitä minkälaisten merkkien tulee edeltää ennen kuin Herran Jeesuksen tulemus voi tapahtua. Tämä aihe on todella tärkeä, koska jos et osaa odottaa ja olla valmis Herran Jeesuksen tulemukseen siten millä tavalla Raamattu siitä opettaa, niin silloin olet valmistautumattomassa tilassa niissä tapahtumissa, jotka edeltävät Herran Jeesuksen tulemusta.

Valmistautumattoman osa koskien Herran Jeesuksen tulemusta tulee olemaan tuskallinen monella eri tavalla. En kirjoita kirjoitustani riita mielessä, enkä aiheuttaakseni hajaannusta uskovien keskuudessa, vaan rakkaudesta totuuteen. Tämä aihe jakaa uskovia sekä jopa erottaa heitä toistensa yhteydestä. Jos erottaudut ja välttelet sisariasi ja veljiäsi Herrassa Jeesuksessa sen takia, että he ajattelevat ja uskovat ylöstempauksesta ja Herran Jeesuksen tulemuksesta eri tavalla kuin sinä, niin silloin et vaella totuuden ja rakkauden Hengessä, vaan olet sielullisuuden ja lihallisuuden vallassa. Herran Jeesuksen tulemuksen ja ylöstempauksen näkeminen eri tavalla kuin toinen näkee ei saa erottaa meitä Kristuksen rakkaudesta, eikä keskinäisestä yhteydestä. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Kirjoituksen voit lukea sivultani:

kotipetripaavola.com/ raamatullisesta ylostempauksesta opetusta

Raamatullisesta ylöstempauksesta opetusta osa 2

Kirjoitin 23.10.2019 kirjoituksen: Raamatullisesta ylöstempauksesta opetusta. Koin sydämelleni kirjoittaa tästä samasta aiheesta vielä lyhyesti uuden kirjoituksen. Tällä kertaa kirjoitan vain 2 Tess 2 luvusta, 1 Tess 4 ja Danielin kirjan luvuista 8 ja 12 ja muutaman muun kohdan. Raamattu opettaa Herran Jeesuksen toisen tulemuksen ja ylöstempauksen tapahtuvan yhden kerran ja suuren ahdistuksen jälkeen, niin kuin Herra Jeesus opettaa Raamatussa (Matt 24 luku). Monet uskovat, jotka eivät usko ylöstempaukseen tapahtuvan suuren ahdistuksen ajan jälkeen, vaan ylöstempaukseen ennen antikristuksen ilmestymistä ja suuren ahdistuksen aikaa ovat rakkaita sisaria ja veljiä sekä monet heistä vilpittömiä sydämellisiä ja hyvää tarkoittavia uskovaisia.

Kuten aikaisemmin kirjoitin, niin se, joka erottautuu sisaristaan ja veljistään erilaisen ylöstempaus opetuksen takia on lihallisuuden vallassa, ei Jumalan rakkauden vaikuttamassa tilassa. Totuudesta meidän tulee kuitenkin puhua, eikä totuudesta puhuminen tarkoita sitä, että sen kautta hyökättäisiin toisen kimppuun tai ei arvostettaisi häntä. Totuudesta puhuminen ja sen esiin tuominen on suurta rakkautta, koska meidät uskovat ihmiset on kutsuttu kasvamaan uskossa totuutta noudattaen Jumalan vaikuttaman rakkauden kautta. Tämä on motivaationi tälle kirjoitukselleni. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Kirjoituksen voit lukea sivultani:

kotipetripaavola.com/ raamatullisesta ylostempauksesta opetusta osa 2

2 Tessalonikalaiskirjeen luopumus

Johan Malan kirjoittaa nettiartikkelissaan, että suuri luopumus tapahtuu seurakunnan tempauksen (lähtö) jälkeen. Hän opettaa 2 Tess 2:3:ssa olevan kreikankielisen sanan apostasia (αποστασια) tarkoittavan lähtöä (tempaus), ei luopumusta. Tämän perusteella hän opettaa, että Jeesuksen opetuslapset temmataan pois maan päältä ennen antikristuksen tuloa, ennen antikristuksen vihan aikaa ja ennen suurta luopumuksen aikaa.

Kun tutkimme Raamatun opetuksen koskien 2 Tess 3 lukua ja sanaa apostasia, niin näemme Johan Malanin opettavan vastoin Jumalan sanan opetusta. Pyydän sinua tutkimaan ja koettelemaan kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

Kirjoituksen voit lukea sivultani:

kotipetripaavola.com/ tessalonikalaiskirje luopumus

Milloin tapahtuu ylöstempaus?

Ylöstempauksen ajankohdasta on olemassa monenlaista opetusta. Minäkin olen sitä tutkinut Raamattua apuna käyttäen. Uskon Raamatun opettavan Herran Jeesuksen tulemuksen tapahtuvan suuren ahdistuksen jälkeen, eli ei ennen antikristuksen vihan aikaa, vaan sen jälkeen. En pakota ketään uskomaan samalla tavalla, mutta tuon tässä kirjoituksessa esille ne Raamatun kohdat, joihin perustan uskoni tässä asiassa.

Kirjoituksen voit lukea sivultani:

kotipetripaavola.com/ tempaus

 

Videoita ja puheitani Herran Jeesuksen tulemuksesta ja ylöstempauksesta


Mitä Jeesus opettaa tulemuksestaan Raamatussa?

Videon voit kuunnella ja katsella netistä:

youtube.com/ watch?v= Wcv5tPZdn9k

Miksi en usko ylöstempaukseen ennen vaivan aikaa - Osa 1

En usko ylöstempaukseen ennen vaivan aikaa, koska Herra Jeesus sanoi olevansa opetuslapsiensa kanssa maailmanloppuun asti ja herättävänsä kuolleista kaikki viimeisenä päivänä, jotka ovat uskoneet Häneen. Raamattu opettaa Herrassa kuolleiden ylösnousemuksen tapahtuvan Jeesuksen tulemuksessa ensin, jonka jälkeen maan päällä oleva seurakunta temmataan tuuliin ja pilviin Herraa vastaan. Antikristus matkii Jeesusta, mutta Jeesus surmaa hänet suunsa henkäyksellä tullessaan takaisin.

Videon voit kuunnella ja katsella netistä:

youtube.com/ watch?v= XNoGslSXFmM

Miksi en usko ylöstempaukseen ennen vaivan aikaa - Osa 2

Herra Jeesus sanoi tulemuksensa tapahtuvan samalla tavalla kuin kävi sinä päivänä, kun Loot lähti Sodomasta. Sodomalaisten tuho ja Lootin lähto Sodomasta tapahtuivat samana päivänä. Kun Jeesus tulee ja ylöstempaa seurakuntansa maan päältä, niin samana päivänä Jeesus tuomitsee synnin maan päällä. Herra Jeesus sanoi, että kun Hän hakee viisaat neitsyet maan päältä, niin sen jälkeen häähuoneen ja pelastuksen ovi suljetaan. Tämän vertauksen mukaan seurakunnan ylöstempauksen jälkeen kukaan ei enää voi pelastua täällä maan päällä tässä armotalouskaudessa. Herra Jeesus sanoi, etteivät Hänen opetuslapsensa saa uskoa antikristukseen. Parin "kirkkoisän" todistus siitä, että he uskoivat ylöstempauksen tapahtuvan vaivanajan jälkeen.

Videon voit kuunnella ja katsella netistä:

youtube.com/ watch?v= jobRs2BEk-c

Danielin kirja antikristus ja Raamatun opetus ylöstempauksesta

Danielin kirja opettaa samalla tavalla kuin Uusi Testamentti Herran Jeesuksen tulemuksesta. Raamatun opetuksen mukaan ensin tulee luopumus ja antikristus, jonka jälkeen tapahtuu Herran Jeesuksen tulemus ja Jeesus surmaa suunsa henkäyksellään tulemuksessaan antikristuksen. Herran Jeesuksen opetuslapsi ei odota antikristusta, vaan Herra Jeesusta, mutta emme mahda sille mitään mitä Raamattu opettaa antikristuksen ja Jeesuksen tulemusten järjestyksistä.

Videon voit kuunnella ja katsella netistä:

youtube.com/ watch?v= -Xs-L5GRqAg

Jeesuksen toinen tulemus ja seurakunnan ylöstempaus - Mikä on totuus?

Mitä Herra Jeesus ja apostoli Paavali opettivat Jeesuksen toisesta tulemuksesta ja seurakunnan ylöstempauksesta?

Videon voit kuunnella ja katsella netistä:

youtube.com/ watch?v= lZTlCnuHo5s

Väärä opetus Jeesuksen toisesta tulemuksesta Israelille ylöstempauksen jälkeen

Israelin kansan lopunajan pelastunut jäännös - kolmasosa - temmataan yhdessä pakanauskovien kanssa Jeesuksen tulemuksessa.

Videon voit kuunnella ja katsella netistä:

youtube.com/ watch?v= jygcZgJDFCY

Jeesuksen tulemus ja ylöstempaus - Osa 1

Videon voit kuunnella ja katsella netistä:

youtube.com/ watch?v= XVAP1viVWsA 

Jeesuksen tulemus ja ylöstempaus - Osa 2

Videon voit kuunnella ja katsella netistä:

youtube.com/ watch?v= ynkmAThRl64 

Raamatun häät - esikuva Jeesuksen tulemuksesta ja ylöstempauksesta

Raamattu kertoo sen kuinka sulhasen kihlatessa ja noutaessa morsiamensa kertoo, niin samalla tulee tapahtumaan Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylösoton jälkeen alkaa Karitsan häät. Sen jälkeen ei ole enää tässä ajassa mahdollisuutta pelastua, koska kaikkien aikojen koko morsian on otettu Karitsan häihin. Häävaate on esikuva kirkastetusta ylösoton ruumiista, jossa ei ole tahraa eikä ryppyä. Herran Jeesuksen veren kautta tulee pelastus.

Videon voit kuunnella ja katsella netistä:

youtube.com/ watch?v= w0Vj3Zmvvso 

 Ihmiskunnan viimeinen päivä tässä maailmanajassa

Raamatun opetus ihmiskunnan viimeisestä päivästä tässä nykyisessä maailmanajassa. Videolla käydään läpi Raamatun opetusta Jeesuksen tulemukesta ja ylöstempauksesta.

Videon voit kuunnella ja katsella netistä:

youtube.com/ watch?v= FjLTOIgAERE

Väärinymmärrettyjä Raamatunkohtia liittyen ylöstempaukseen

Videon voit kuunnella ja katsella netistä:

youtube.com/ watch?v= Q7qtdrq07m0

Tyhmät ja viisaat neitsyet lopunajassa - Osa 1

Suuri portto eksyttää tyhmiä neitseitä - ymmärtäväinen neitsyt pysyy uskollisena lopunajassa. Monet uskovat luopuvat uskosta lopunajassa ja heistä tulee tyhmiä neitseitä. Ymmärtäväinen neitsyt pysyy Jeesukselle uskollisena loppuun saakka.

Videon voit kuunnella ja katsella netistä:

youtube.com/ watch?v= uTlhcLRnrbA

Tyhmät ja viisaat neitsyet lopunajassa - Osa 2

Ylöstempaus ja Herran Jeesuksen tulemus lopunajassa.

Videon voit kuunnella ja katsella netistä:

youtube.com/ watch?v= rsmqAzOuAzo

Paha palvelija ja uskollinen palvelija lopun ajassa - Osa 1

Videon voit kuunnella ja katsella netistä:

youtube.com/ watch?v= 8-0mDhQXZHQ

Paha palvelija ja uskollinen palvelija lopun ajassa - Osa 2

Videon voit kuunnella ja katsella netistä:

youtube.com/ watch?v= ukAJzOoAhUI

Raamattu ja lopunajan viimeinen eksytys - Osa 1

Videon voit kuunnella ja katsella netistä:

youtube.com/ watch?v= SIWb7vZ4YqU

Raamattu ja lopunajan viimeinen eksytys - Osa 2

Videon voit kuunnella ja katsella netistä:

youtube.com/ watch?v= cfIpj0v4OcM

Ylöstempauksen eksytys

Ylöstempauksen eksytys. Ylöstempaus tulee tapahtumaan Jeesuksen tulemuksessa. Paavali varoitti eksytyksestä koskien Jeesuksen tulemusta ja ylöstempausta. Jos Herra suo ja elämme, niin tulen pitämään tästä joku päivä pitemmän ja perusteellisemman puheen.

Videon voit kuunnella ja katsella netistä:

youtube.com/ watch?v= kjv00mfWDbk

Lähi-idän valherauha katsaus numero 2

Lähi-idän valherauhan prosessi etenee askel askeleelta eteenpäin. Israel ja Sudan ovat ilmoittaneet normalisoivansa suhteensa, tekevänsä rauhan keskenään. Raamatun profetia Hesekielin kirjan 38 luvussa kertoo meille Sudanin olevan niiden maiden joukossa, jotka hyökkäävät Israelin ja Jerusalemin kimppuun viimeisinä päivinä, lopunaikana.

Tähän mennessä Yhdistyneet arabiemiirikunnat ja Bahrain ja nyt Sudan ovat tehneet ja tekemässä rauhan Israelin kanssa. Valherauhan prosessi menee eteenpäin ja lisää arabimaita on tulossa mukaan siihen lähitulevaisuudessa. Videolla tuodaan esille se kuinka jotkut uskovat ihmiset eivät ymmärrä nykyisen Lähi-idän rauhan olevan osa Raamatun profetoimaa valherauhaa, koska he ymmärtävät väärin antikristuksen ja Jeesuksen tulemusten järjestyksen.

Videolla käydään myös läpi sitä kuinka Raamatun opetus opettaa selvästi, että ensin tulee antikristus ja Jeesus tulemuksessaan tuhoaa antikristuksen. Seurakunta ei odota antikristusta, vaan Herraa Jeesusta ja kun ymmärtää oikealla tavalla antikristuksen ja Jeesuksen tulemusten järjestykset, niin kykenee selvästi näkemään Lähi-idän rauhanprosessin oleva osa valherauhaa. Videolla käydään myös läpi Israelin ja Sudanin rauhansopimusta sekä Raamatun profetioita liittyen tähän aiheeseen.

Videon voit kuunnella ja katsella netistä:

youtube.com/ watch?v= dA837CiTs1g

Tapio Puolimatka: Jeesuksen opetuslapset antikristuksen ajassa

Tapio Puolimatkan puhe aiheesta: Jeesuksen opetuslapset antikristuksen ajassa. Tapion puhe oli todella erinomainen siitä millä tavalla Jeesuksen opetuslasten on nyt herättävä taistelemaan julkisesti jokainen omalta paikaltaan synnin pahuutta vastaan. Tapio puhui siitä kuinka antikristus vainoa juutalaisia ja maan päällä olevaa seurakuntaa, mutta me saamme kokea Jumalan kirkkautta sitä enemmän mitä enemmän meitä vastaan hyökätään. Jeesus on uskomme keskipiste, mutta lopunajassa joudumme maksamaan kärsimyksen ja vainon hintaa uskostamme antikristuksen ajassa. Videon lopussa on kysymyksiä joihin Tapio vastaa.

Videon voit kuunnella ja katsella netistä:

youtube.com/ watch?v= 1VRy421rWAA

Pentti Heiska: Antikristuksen ja Kristuksen tulemukset osa 1

Raamattu opetus Pentti Heiska ”Antikristuksen ja Kristuksen tulemukset, seurakunnan ylösotto & kirkkokuntia vallitseva antikristillinen eksyttävä harhaopetus ”

Videon voit kuunnella ja katsella netistä:

youtube.com/ watch?v= 7qTdzZEfOa4

Pentti Heiska: Antikristuksen ja Kristuksen tulemukset osa 2

Videon voit kuunnella ja katsella netistä:

youtube.com/ watch?v= IebyUmmjXvQ

Kai Antturi: Milloin Jeesus tulee?

Kai Antturin puhe Jeesuksen tulemuksesta Seinäjoki 1989. Joutuuko seurakunta suureen ahdistukseen vai temmataanko se Herraa vastaan yläilmoihin ennen ahdistuksen aikaa?

Videon voit kuunnella ja katsella netistä:

youtube.com/ watch?v= kil3EDPZQBM

Monte Judah: Messiaanisen juutalaisen opetus Jeesuksen tulemus ja ylöstempaus

Messiaaninen juutalainen Monte Judah opettaa Jeesuksen tulemuksesta ja ylöstempauksesta. Juutalaisena hän käyttää Jeesuksen hepreankielistä Jeshua nimeä. Tutki ja koettele hänen opetuksensa. Olen jättänyt pois tiettyjä kohtia hänen alkuperäisestä opetuksestaan.

Videon voit kuunnella ja katsella netistä:

youtube.com/ watch?v= ZE50OCZk1Us

 

 

 

 

Petri Paavola 28.10.2020

Ps. Päivitän sivua sitä mukaan kun uusia kirjoituksia tai puheita tulee sivullani ja videokanavillani julkaistavaksi.

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
 

 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker