Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Koetelkaa henget

Raamattu kehottaa koettelemaan henget ovatko ne Jumalasta vai eivät. Yhä useampi uskova koettelee henkiä sillä tavalla, että hän alkaa kyselemään henkivalloilta tunnustaako henki Jeesuksen Kristuksen lihaan tulleeksi. Kun tutkimme Raamattua, niin huomaamme tällä tavalla tapahtuvan henkien koettelemisen olevan väärä ja epäraamatullinen tapa, jonka seurauksena uskovat voivat eksyä mitä oudoimpiin ja kavalimpiin eksytyksiin. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.
 

Sisällys:
Älkää jokaista henkeä uskoko
Henkivallat tunnustavat Jeesuksen Kristukseksi
Vastustakaa perkelettä
Jumalan sota-asu

 

 

Älkää jokaista henkeä uskoko

1 Joh 4:
¶ Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan.
2 Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta;
3 ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.
4 ¶ Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa.
5 He ovat maailmasta; sentähden he puhuvat, niinkuin maailma puhuu, ja maailma kuulee heitä.
6 Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä; joka ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen.

Raamattu sanoo ettemme saa uskoa jokaista henkeä, koska meidän uskovien tulee uskoa vain Jumalan Pyhää Henkeä, sillä Pyhä Henki johdattaa totuuteen, mutta valheenhenget eksytykseen ja vääryyteen. Raamattu kehottaa koettelemaan henget ovatko ne Jumalasta vai eivät. Kun Raamattu kehottaa koettelemaan henget, niin Raamattu yhdistää henkien koettelemisen väärien profeettojen toimintaan sanoen: Koetelkaa henget ovatko ne Jumalasta, sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan.

Raamatun sana yhdistää väärät profeetat ja henkien koettelemisen yhdeksi kokonaisuudeksi, joka tarkoittaa sitä, että väärän hengen toiminta ja vaikutus tulee tutkia ja koetella väärien profeettojen toiminnan kautta. Raamattu ei kehota käymään keskustelua ja vuoropuhelua sekä kysymään hengiltä tunnustavatko ne Jeesuksen Kristuksen lihaan tulleeksi, silloin kun on kyse henkien koettelemisesta. 1 Joh 4 luvussa henkien koetteleminen on kytketty väärien profeettojen toimintaan ja heidän toimintansa, julistuksensa ja opetuksensa on koeteltava, että tunnustavatko he Jeesuksen Kristuksen lihaan tulleeksi.

Kun Raamattu sanoo tunnustaako henki Jeesuksen Kristuksen lihaan tulleeksi, niin se johtuu siitä, että väärä profeetta on valheenhengen vallassa ja valheenhenki puhuu hänen kauttansa, mutta henkien koetteleminen tapahtuu väärien profeettojen opetuksen ja toiminnan koettelemisen kautta. Raamattu ei 1 Joh 4 luvussa kehota käymään keskustelua henkivaltojen kanssa. Raamattu ei kehota ja käske meitä olemaan suorassa yhteydessä valhehenkien kanssa, vaan sen sijaan käskee meitä karttamaan kaikenlaista pahaa, koska valheenhenget ovat kaiken pahuuden alkujuuri.

Tunnustaako väärä profeetta (hänessä vaikuttava valheenhenki) Jeesuksen Kristuksen lihaan tulleeksi paljastuu siten, että julistaako hän Jeesuksen olevan Pelastaja sekä Messias sekä tuoko hän Jeesuksen rinnalle muita pelastusteitä tai julistaako hän sellaista pelastustietä, joka perustuu kokonaan muulle perustukselle kuin Jeesuksen sovitustyöhön. Tällainen väärä profeetta voi myös sanoa ettei Jeesus ollut Messias (Pelastaja), sillä tällaisessa tapauksessa väärän profeetan julistuksessa pelastus perustuu johonkin muuhun kuin Jeesuksen sovitustyöhön.

Väärän profeetan kautta henkivallat eksyttävät ihmisiä, sillä väärä profeetta 1 Joh 4 luvun opetuksen mukaan ei tunnusta Jeesusta Kristukseksi (Messias) lihaan tulleeksi ja tällainen väärä profeetta on antikristuksen hengessä. Johanneksen opetuksen mukaan antikristuksen henki vaikutti jo hänen aikanaan.

2 Joh 1:
6 Ja tämä on rakkaus, että me vaellamme hänen käskyjensä mukaan. Tämä on käsky, että teidän, niinkuin olette alusta kuulleet, tulee siinä vaeltaa.
7 ¶ Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus.
8 Ottakaa vaari itsestänne, ettette menetä sitä, minkä me olemme työllämme aikaansaaneet, vaan että saatte täyden palkan.
9 Kuka ikinä menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalaa; joka siinä opissa pysyy, hänellä on sekä Isä että Poika.
10 ¶ Jos joku tulee teidän luoksenne eikä tuo mukanaan tätä oppia, niin älkää ottako häntä huoneeseenne älkääkä sanoko häntä tervetulleeksi;
11 sillä joka sanoo hänet tervetulleeksi, joutuu osalliseksi hänen pahoihin tekoihinsa.

2 Joh 1 luku opettaa villitsijöistä (väärät profeetat), jotka eksyttävät maailmassa, eivätkä he tunnusta Jeesusta Kristukseksi lihaan tulleeksi. Johannes sanoo 2 Joh 1 luvussa tällaisen villitsijän olevan antikristuksesta. 2 Joh 1 luku opettaa samalla tavalla kuin 1 Joh 4 luku, sillä 2 Joh 1 luku sanoo villitsijän (väärän profeetan) toimivan siten ettei hän tunnusta Jeesusta Kristusta lihaan tulleeksi.

2 Joh 1 luku todistaa, että henkien koetteleminen tulee tapahtua väärien profeettojen julistuksen ja oppien koettelemisen kautta, eikä niin että me olemme suorassa yhteydessä valheenhenkien kanssa kysellen heiltä tunnustavatko he Kristuksen lihaan tulleeksi.

2 Joh 11 opettaa ettemme saisi antaa eksyttävälle villitsijälle sellaista tunnustusta, että hän on totuudesta ja Jumalan palvelija, koska hänellä ei ole Kristuksen oppia, vaan väärä evankeliumi. Älkääkä sanoko häntä tervetulleeksi tarkoittaa ettemme sanoisi hänen väärää oppiaan ja opetustaan tervetulleeksi, sillä jos sen teemme, niin silloin joudumme osalliseksi hänen pahoihin tekoihinsa.

Raamattu ei tässä opeta ettemme uskovina voisi antaa eksyttäjän astua talomme sisään, vaan sitä että eksyttäjän astuessa talomme sisään teemme rakkauden kautta sen selväksi, että emme pidä häntä Jumalan palvelijana. Kun talossani käy joskus Jehovan todistajia, niin otan heidät ystävällisesti vastaan ja keskustelussani heidän kanssaan tuon rakkaudessa ja totuudessa esille sen ettemme palvele samaa Jumalaa, jonka hekin aina myöntävät. Jumala haluaa pelastaa eksyksissä olevan eksyttäjän ja voi johdattaa hänet kotiimme ja meidän tulee tehdä selväksi että emme ole samasta Hengestä sekä rakkaudessa kertoa hänelle pelastuksen evankeliumia Herrasta Jeesuksesta.

Henkivallat tunnustavat Jeesuksen Kristukseksi

Luuk 4:41 Myös lähtivät riivaajat ulos monesta, huutaen ja sanoen: "Sinä olet Jumalan Poika!" Mutta hän nuhteli niitä eikä sallinut niiden puhua, koska ne tiesivät hänen olevan Kristuksen.

Raamattu on hengellinen kirja, joka on syntynyt Jumalan Hengestä, eikä Raamattua voi ymmärtää inhimillisen järjen avulla, koska Raamattu avautuu oikealla tavalla vain Pyhän Hengen avaamana. Raamattu opettaa Jumalan sanan olevan kokonansa totuus, joka tarkoittaa sitä että Raamatun koko opetus tuo esille sen mitä Raamattu opettaa erilaisista aiheista.

Kun tutkimme Raamattua laajemmin, niin silloin ymmärrämme ettei Raamattu kehota meitä keskustelemaan valheenhengen kanssa, eikä koettelemaan henkiä tunnustavatko ne Kristuksen lihaan tulleeksi. Riivaajahenget tunnustivat Jeesuksen eläessä maan päällä, että Hän on Kristus ja siksi valheenhenget voivat myös sanoa meille, että he tunnustavat Jeesuksen Kristuksen lihaan tulleeksi. Raamatullinen henkien koetteleminen tapahtuu valheenhengen vallassa olevien ihmisten kautta, joiden julistus, opetus ja toiminta meidän on koeteltava.

1 Kor 12:3 Sentähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan Hengessä, sano: "Jeesus olkoon kirottu," ja ettei kukaan voi sanoa: "Jeesus olkoon Herra," paitsi Pyhässä Hengessä.

Ihminen, joka ei ole Jumalan Hengessä ja pyrkii eksyttämään voi sanoa Jeesuksen olevan Herra. Jos joku sanoo Jeesuksen olevan Herra, niin se ei automaattisesti tarkoita sitä, että tällainen ihminen on Jumalan Hengessä. Itse koen ja ymmärrän, että Jeesuksen sanominen Herraksi Pyhässä Hengessä tarkoittaa juuri sitä, että Jumalan armosta pelastettu ihminen, jossa asuu Pyhä Henki, niin hän elämänsä todistuksen kautta tuo esille, että hän on uskossa Herraan Jeesukseen, kun hänen elämänsä ojentautuu rakkauden totuudessa Jumalan sanan opetuksen mukaisesti. Tämä on todella tärkeää ymmärtää, koska jos emme ymmärrä tätä oikealla tavalla, niin silloin eksyttäjä voi eksyttää meitä pois totuudesta, jos uskomme hänen suunsa sanoja, vaikka hänen elämänsä todistus tuottaa valheen mätää hedelmää.

Monet uskovat toimivat siten, että he kysyvät hengiltä tunnustavatko ne Jeesuksen olevan Herra ja Kristus? Kun henki sanoo ja vastaa tunnustan, niin uskova luulee, että kyseessä on aina automaattisesti Jumalan Henki. He sanovat, että koska Raamatun mukaan kukaan joka puhuu Jumalan Hengessä ei voi sanoa Jeesus olkoon kirottu tai ettei kukaan voi sanoa Jeesus olkoon Herra, paitsi Pyhässä Hengessä, niin aina silloin kun henki sanoo Jeesus on Herra ja Kristus, niin on kyse Pyhästä Hengestä. Asia ei kuitenkaan ole aina niin.

Jumalaton ihminen voi sanoa Jeesuksen olevan Herra ja Kristus, sillä jopa jumalaton pappi kirkossa joutuu sanomaan sen usein työnsä puolesta. Raamatun sanan mukaan Herra Jeesus opetti, että moni sanoo Häntä Herraksi ja että he olivat tehneet monia voimallisia tekoja ja ajaneet riivaajia ulos Jeesuksen nimen kautta, mutta Herra Jeesus ei tuntenut heitä omikseen, koska he toimivat valheenhengen voimassa.

Se ei riitä, että henki sanoo Jeesusta Herraksi tai Kristukseksi, sillä jumalaton pappikin voi sanoa (tunnustaa) Jeesuksen olevan Herra ja Kristus. Raamatun sanan mukaan juutalaiset (eivät uskossa Jeesukseen) loitsijat rupesivat lausumaan Herran Jeesuksen nimeä niiden ylitse, joissa oli pahoja henkiä. Ylipappi Skeuaan seitsemän poikaa oli näiden loitsijoiden joukossa. Kun nämä seitsemän poikaa loitsivat Jeesuksen nimeä, niin eräässä miehessä ollut paha henki, eli riivaajahenki sanoi riivatun miehen kautta tuntevansa Jeesuksen, eli Herran Jeesuksen Kristuksen, jonka jälkeen riivaajahenki hyökkäsi näiden seitsemän pojan kimppuun voittaen heidät toisen toisensa perään, runnellen heitä niin että he alastomina ja haavoitettuina joutuivat pakenemaan.

Jos sanot hengelle tunnistaako hän Jeesuksen Kristukseksi tai uskooko hän Jeesuksen olevan Herra, niin hän voi sanoa Jeesuksen olevan Herra ja Kristus ja siten eksyttää sinua. Jeesus on todellisesti Herra ja Kristus vasta silloin kun ihmisen sydämessä asuu Pyhä Henki ja sen jälkeen hän voi sanoa Pyhässä Hengessä Jeesusta Herraksi ja Kristukseksi, koska Jeesus on hänen Herransa.

Herra Jeesus opetti, että väärän profeetan (joka toimii valhehengen voimalla) voi tunnistaa hänen hedelmistään. Eksytys tai henki voi sanoa sinulle Jeesuksen olevan Herra ja Kristus, kuten Toronto "siunauksen" ja sen jälkeisten eksytyksen aaltojen väärät profeetat julistivat, sillä he sanovat Jeesuksen olevan Herra ja Kristus, mutta he sanoivat sen valheenhengessä. Heidän hedelmänsä kuitenkin paljastavat heidät eksyttäjiksi, jotka toimivat valheen voimalla.

Älä usko kaikkea mitä kuulet, eli pelkkiä eksyttäviä sanoja, sillä vasta hedelmä paljastaa sen mistä lähteestä jokin asia on. Älä jää keskustelemaan henkien kanssa, vaan käske niitä väistymään Herran Jeesuksen nimessä, niin ne joutuvat pakenemaan, etkä silloin eksy. Hyvä hedelmä tekee aina Jumalan tahdon mukaisia asioita, jossa sanat ja opetus sekä elämän vaellus on Raamatun totuuden mukaisia ja Pyhä Henki toimii aina Raamatun sanan mukaisesti.

Raamatun opetus henkien koettelemisesta väärien profeettojen toiminnan kautta tarkoittaa enemmänkin hedelmien koettelemista kuin sanojen koettelemista. Jos kysyt esim. Toronto "herätyksen" ja sen jälkeisten eksytyksen aaltojen eksyttäjiltä, jotka toimivat valheenhengessä, että tunnustavatko he Jeesuksen Messiaaksi (Kristus), lihaan tulleeksi, niin valheenhenki saa heidät sanomaan kyllä. Tätä on myös tapahtunut, sillä monet valheenhengen kautta toimivat julistajat puhuvat ja opettavat Jeesuksen olevan lihaksi tullut Messias.

Kun elämme uskossa Pyhässä Hengessä rakkauden ja totuuden mukaisesti, niin  näemme niitä hedelmiä mitä henki julistaa ja puhuu väärien profeettojen kautta. Jos joku henki eksyttäjän toimesta tunnustaa Jeesuksen Messiaaksi, lihaan tulleeksi, mutta sanoo saaneensa voitelunsa kuolleen ruumista, niin on kyse valheen hengestä. Jos joku henki vaikuttaa Toronto "siunauksen" kaltaisia manifestaatioita, niin on kyse valheen hengestä, vaikka valheenhenki saa väärän profeetan sanomaan ja tunnustamaan Jeesuksen Kristuksen lihaan tulleeksi.

Muistan kun eräs ihminen sanoi olevansa uskossa ja että hänessä asuu ja vaikuttaa riivaajahenki, suklaansyönninhenki, joka saa hänet ahmimaan suklaata, joka pitää ajaa ulos hänestä. Kun kysyin häneltä mistä hän tietää olevansa riivattu ja että hänessä asuu ja vaikuttaa suklaansyönninhenki, niin hän sanoi hengen opettaneen hänelle tämän opetuksen. Hän kysyi hengeltä tunnustaako henki Jeesuksen Kristukseksi lihaan tulleeksi ja henki tunnusti Jeesuksen lihaan tulleeksi, niin siksi hän uskoi hengen olevan Jeesuksen Henki ja Pyhä Henki.

Valheenhenki valehteli tälle ihmisille olevansa olevansa Jeesuksen Henki ja kun hän uskoi valheen, niin hän uskoi ja luuli, että hänessä asuu suklaansyönninriivaajahenki. Henkivallat hyvin mielellään eksyttävät uskovia uskomaan valheita sen kautta kun uskovat kyselevät henkivalloilta tunnustavatko he Jeesuksen Kristukseksi lihaan tulleeksi. Kyllä riivaajahenget tunnustavat ja tietävät Jeesuksen Kristukseksi lihaan tulleeksi ja sanoessaan sen uskoville he kuitenkin eksyttävät heitä pois totuudesta ja lopulta uskova voi eksyä pois pelastuksesta, joka on valheenhenkien päämäärä. Uudestisyntyneen uskovan sydämessä ei voi asua riivaajahenkiä, koska hänessä asuu Pyhä Henki.

Jos jollakin ihmisellä on himo ja ahneus suklaaseen, niin hän pääsee siitä irti itsehillinnän kautta, joka on Pyhän Hengen hedelmää, jota Jumala vaikuttaa uskovan sydämessä tahtomisen ja tekemisen kautta. Hengen hedelmä kasvaa ja vaikuttaa uskon kasvun kautta. Valheenhenki ei halua uskovan ymmärtävän uskon kasvuprosessia, jossa lihan kuolemisen kautta uskova oppii voittamaan syntejä sekä pääsemään irti suklaan himosta ja ahneudesta, jos hänellä on sellainen himo ja ahneus. Valheenhenki antaa oman valheellisen "vapautumisen", jossa hän sanoo riivaajan asuvan uskovan sydämessä ja kun riivaaja ajetaan ulos, niin silloin uskova on päässyt vapaaksi synnin himoista. Eksytys ja valhe, että riivaaja asuu uskovan sisimmässä (suklaansyönninhenki) tapahtui sen takia, koska hän keskusteli valheenhengen kanssa, joka sanoi tunnustavansa Jeesuksen Kristukseksi lihaan tulleeksi.

Riivaajahenget eivät haluaisi uskovan tekevän parannusta synneistään ja oppivan kuolemaan lihan himoille ja haluille Pyhässä Hengessä, siksi he tarjoavat valheellisen vapautuksen esimerkiksi opettamalla uskovassa olevan riivaajahengen, joka pitäisi ajaa ulos hänestä. Jos uskova tekee parannusta ja oppii kuolemaan lihan himoille ja haluille Pyhässä Hengessä, niin hän oppii välttämään sielunvihollisen valheita sekä elämään Jumalan armosta voittoisaa elämää Pyhässä Hengessä. Tätä riivaajahenget eivät halua ja siksi kaikin tavoin pyrkivät eksyttämään uskovia pois parannuksesta sekä lihan kuolemisen tieltä.

Vastustakaa perkelettä

Jaak 4:
6 Mutta hän antaa sitä suuremman armon. Sentähden sanotaan: "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon".
7 Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee.
8 Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, te syntiset, ja tehkää sydämenne puhtaiksi, te kaksimieliset.
9 Tuntekaa kurjuutenne ja murehtikaa ja itkekää; naurunne muuttukoon murheeksi ja ilonne suruksi.
10 Nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa.
11 ¶ Älkää panetelko toisianne, veljet. Joka veljeään panettelee tai veljensä tuomitsee, se panettelee lakia ja tuomitsee lain; mutta jos sinä tuomitset lain, niin et ole lain noudattaja, vaan sen tuomari.
12 Yksi on lainsäätäjä ja tuomari, hän, joka voi pelastaa ja hukuttaa; mutta kuka olet sinä, joka tuomitset lähimmäisesi?

1 Piet 5:
8 ¶ Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä.
9 Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljiennekin maailmassa kestää.

2 Kor 2:
9 sillä sitä varten minä kirjoitinkin, että saisin nähdä, kuinka te kestätte koetuksen, oletteko kaikessa kuuliaiset.
10 Mutta kenelle te jotakin anteeksi annatte, sille minäkin; sillä mitä minä olen anteeksi antanut-jos minulla on ollut jotakin anteeksiannettavaa-sen olen anteeksi antanut teidän tähtenne Kristuksen kasvojen edessä,
11 ettei saatana pääsisi meistä voitolle; sillä hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat.

Raamattu opettaa, että meidän tulee vastustaa perkelettä, että se pakenisi. Raamatun opetuksen mukaan perkele käy uskovien ympärillä, niin kuin kiljuva jalopeura (leijona) etsien kenet saisi niellä. Luonnossa leijona ei koskaan saalista kiljuen (karjuen), vaan hiljaa hiipii saaliinsa kimppuun. Kun me olemme Jumalan armosta uskossa, niin saatanan juonet eivät jää meille tuntemattomiksi ja kun uskossa harjaannumme, niin opimme tunnistamaan saatanan kavalat juonet. Paha saatana ei pääse kimppuumme hiljaa hiipien, vaan hän tulee luoksemme kiljuen, joka tarkoittaa sitä, että saatanan kykenee tunnistamaan siitä mitä hän tekee.

Raamattu opettaa saatanan vastustamista, joka tarkoittaa synnin ja eksytyksen vastustamista sekä saatanan vastustamista siten, että kun tunnistamme perkeleen vaikutusta ja läsnäoloa, niin käskemme häntä väistymään Herran Jeesuksen nimessä ja hän joutuu väistymään ja pakenemaan, sillä sen on Raamatun sanan opetus.

Herran Jeesuksen nimessä riivaaja- ja valheenhenget väistyvät, sillä riivaajahenget vapisevat ja pelkäävät Herraa Jeesusta. Raamattu opettaa kuitenkin, että kun haluat olla Jumalalle alamainen (kuuliainen) ja vastustat perkelettä, niin silloin se pakenee. Jos haluat elää synnissä ja noudattaa omaa tahtoasi, etkä halua elää Jumalan tahdon mukaista elämää, niin silloin Jeesuksen nimen hokeminen ei auta, sillä hengellisessä sodankäynnissä taistelua henkivaltoja vastaan voidaan käydä voitokkaasti vain jos haluat elää Jumalalle kuuliaisena sen uskon ymmärryksen mukaan mihin olet saanut kasvaa Jumalan armosta.

Raamattu opettaa, että anteeksiantamattomuus, panettelu tai jokin muu synnissä eläminen vie voiman saatanan vastustamiselta ja siten uskovakin on altis saatanan hyökkäyksille. Mutta kun uskossa elämme Herraan Jeesuksen uskoen niin kuin Raamattu opettaa, niin saatana joutuu väistymään ja pakenemaan. Paha saatana paetessaan miettii jo uutta hyökkäystä sinua vastaan, kehitellen ja rakentaen synnin ja eksytyksen kavalia juonia sinua vastaan tai sitten hän pyrkii pelottelemaan sinua ja yhä uudelleen hyökkää sinua vastaan. Raamatun opetuksen mukaan saatana ei pakene lopullisesti elämästäsi, vaan yrittää aina uudestaan jollakin tavalla eksyttää sinua. Sinun tulee kuitenkin aina kun tunnistat saatanan hyökkäyksen tai eksytyksen ja pahan läsnäolon käskeä häntä väistymään Herran Jeesuksen nimessä ja kun olet Jumalalle alamainen, niin saatana joutuu hyökätessään aina väistymään ja pakenemaan.

Raamattu ei opeta, että meidän tulisi hakeutua kommunikoimaan ja koettelemaan henkivaltoja, eli olemaan suorassa yhteydessä heihin, koska valheenhenget pyrkivät saastuttamaan, valehtelemaan, eksyttämään ja tuhoamaan ihmisiä. Jumala ei halua, että olisimme minkäänlaisessa yhteydessä riivaajahenkien kanssa.

Kun Raamattu opettaa, että meidän tulee koetella henget, niin se on yhdistetty ja kytketty väärien profeettojen toimintaan. Raamattu ei opeta eikä ohjaa sinua käymään keskustelua ja vuoropuhelua saatanan ja riivaajahenkien kanssa, koska ne saastuttavat ja eksyttävät ihmisiä ja uskovien täytyy pysyä heistä kokonaan täysin erossa. Jos alat koettelemaan riivaajahenkiä ja keskustelemaan niiden kanssa, niin he valehtelevat sinulle koko ajan pyrkien eksyttämään sinua. Meidän tulee koetella henget väärien profeettojen kautta ja jos joku henki lähestyy meitä, niin meidän tulee käskeä sitä väistymään Herran Jeesuksen nimessä.

Jos tapahtuu niin, että erehdyt kokemattomuutesi tähden käskemään Jumalan Pyhää Henkeä väistymään luullessasi Häntä valheenhengeksi, niin siinä ei tapahdu vahinkoa, sillä Jumalan Henki ymmärtää sinun harjaantumattomuutesi ja kokemattomuutesi, eikä Hän väisty ja säikähdä sitä. Mutta jos kyseessä olikin riivaajahenki, niin hän joutuu väistymään, kun sanot ja käsket häntä väistymään Herran Jeesuksen nimessä.

Silloin kun olet kokematon ja harjaantumaton tai vaikka olisit kuinka kypsä uskossa, niin et saa jäädä keskustelemaan henkien kanssa, sillä ne pyrkivät valehtelemaan ja eksyttämään. Siksi Raamattu opettaa, että kun tunnistamme henkivallat, niin meidän tulee käskeä niitä väistymään Herran Jeesuksen nimessä. Uskovilla ei ole mitään tekemistä saatanan kanssa ja meidän täytyy pysyä kokonaan erossa kaikista eksyttävistä riivaajahengistä.

Jumalan sota-asu

Ef 6:
11 Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet.
12 Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.
13 Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä.
14 Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska,
15 ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille.
16 Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet,
17 ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana.
18 Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta;

Raamattu sanoo, että meidän uskovien tulee pukea päällemme koko Jumalan sota-asu voidaksemme kestää perkeleen kavalat juonet. Alkutekstissä kavalat juonet on sana methodeia, joka tarkoittaa ovelaa juonta, eksytystä ja petosta. Methodeia tulee sanoista meta -mukaan ja hodeou - matka ja tie. Raamattu opettaa saatanan suunnittelevan järjestelmällisesti eksytyksen ja petoksen sen mukaisesti missä vaiheessa uskova on elämässään.  Paha perkele valitsee tarkasti ajan ja myös paikan aina tilanteen mukaan, milloin ja miten hän pyrkii eksyttämään ja pettämään uskovaa ihmistä. Paha perkele valitsee sellaisen hetken, jolloin hän uskoo uskovan lankeavan ja eksyvän petokseen ovelan juonen kautta, koska meillä on taistelu, ei lihaa ja verta vastaan, vaan pahuuden henkivaltoja vastaan.

Pahan saatanan perus-strategiat miten ja millä tavalla hän pyrkii eksyttämään uskovia ovat:

- Paha saatana pyrkii vääristämään Jumalan sanan opetuksen ja sillä tavalla pettää uskovan elämään synnissä ja valheessa, jota uskova luulee Jumalan sanan totuudeksi.

- Paha saatana pyrkii pettämään ihmisen sielullisuuden kautta, jossa petos kohdistuu uskovan tunteisiin ja näköaistiin, jonka kautta uskova lankeaa tunteisiin vetoavalla valheella hyväksymään synnin. Esimerkkinä tästä on mm. saatanan valhe, jossa hän vetoaa uskovan tunteisiin ettei kadotus voi olla iankaikkinen. Kun uskova saadaan irti Jumalan sanan totuudesta, niin hän tunnekokemuksen kautta hyväksyy valheen ettei kadotus olisikaan iankaikkinen.

- Paha saatana pyrkii vetoamaan koko ajan uskovan ymmärrykseen ja tunteisiin, että uskova ajattelisi ja toimisi lihallisesti, koska silloin saatana kykenee eksyttämään uskovia, sillä lihallinen uskova ei ole hengellinen eikä ole Pyhän Hengen hallintavallan, johdatuksen ja kuuliaisuuden tiellä ja siksi hänet on helppo eksyttää tunteisiin ja ihmisen järkeen vetoamisen kautta.

Paha saatana tietää sen, että jos hän saa eksytettyä uskovan luottamaan omaan järkeensä sekä toimimaan tunteiden ohjaamina, niin silloin uskova on voimaton saatanan edessä, eikä hän kykene vastustamaan saatanaa ja hänen vaiheitaan.

Raamattu opettaa koko Jumalan sota-asun päälle pukemista, koska sen kautta kykenemme tekemään vastarintaa saatanalle ja hänen kavalille juonillensa, niin ettemme lankea ja eksy, vaan pysymme pystyssä uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Muinaisessa maailmassa Paavalin kirjoittaessa Efesolaiskirjettä löysähkö asuste kiinnitettiin tukevasti vyöllä kupeiden (lantio) kohdalta. Vyöllä vyötetyllä asulla oli siihen aikaan tärkeä merkitys niin rauhan kuin sodan aikana. Silloin kun ihminen teki töitä, matkusti tai juoksi, niin ilman kupeiden vyöttämistä hän olisi kompuroinut eikä pysynyt pystyssä. Sodassa oli erittäin tärkeää, että kupeet oli vyötetty tiukasti ja huolellisesti, koska muuten valtoimenaan roikkunut löysä vaatetus olisi saanut sotilaan kaatumaan ja kompastelemaan. Sotilaan vyö saattoi olla rautaa tai terästä, jossa aseet pysyivät tiukasti ja tukevasti paikoillaan ja taistelun tuoksinassa ase oli käden ulottuvilla ja helposti saatavissa.

Kupeet vyötettyinä totuuteen tarkoittaa Jumalan sanan totuutta, joka on ase pahan voimia vastaan, sillä pahuuden henkivallat eivät kykene voittamaan Jumalan sanan totuutta, vaan aina häviävät sille. Silloin kun uskova elää totuudessa, niin saatana ei pääse häneen käsiksi eikä eksyttämään ja pettämään häntä niillä alueilla, joissa uskova elää totuuden pyhityksessä.

Raamattu opettaa vanhurskauden haarniskasta, jonka koen olevan Herra Jeesus ja Hänen sovitustyönsä, jonka ansiosta uskova elää pyhityksen totuudessa. Paavalin aikaisilla sotilailla oli haarniska, joka suojasi selkää ja rintaa, niin ettei miekka, seiväs tai nuoli päässyt tunkeutumaan sydämeen, rintaan tai selkään, koska se olisi ollut useissa tapauksissa kuolettava isku ihmiselle.

Silloin kun elämme totuuden kuuliaisuudessa, niin Herran Jeesuksen sovitustyön tähden olemme turvassa pahan iskuilta, joiden tarkoitus on satuttaa ja antaa kuolettava isku petoksen ja eksytyksen kautta.

Raamattu puhuu jaloissa olevista kengistä ja alttiudesta rauhan evankeliumille. Alkutekstissä sanotaan kenkien oleva sidottu tai vyötetty alapuolelta. Muinaisten ja Paavalin aikaisten sotilaiden kengissä oli alapuolella joko teräviä nauloja ja piikkejä, jotka suojasivat jalkapohjaa ja antoivat taisteluissa jalalle tukevan otteen maasta, koska sotilaan piti kyetä seisomaan tukevasti jaloillaan kun hän taisteli vihollista vastaan. Siihen aikaan sotilailla oli myös jaloissaan messinkisiä jalan suojuksia, jotka suojelivat sotilaan jalkoja.

Alttius sana on alkutekstissä hetoimasia, joka tarkoittaa valmistelua. Raamattu opettaa, että kun me julistamme rauhan evankeliumia (pelastuksen evankeliumia), niin meidän tulee tehdä valmisteluja, että julistaessamme evankeliumia pysymme totuudessa, emmekä kaadu ja eksy saatanan oveliin juoniin, koska jos niin käy, niin silloin joko evankeliumimme vesittyy valheilla tai lakkaamme julistamasta totuuden evankeliumia. Kun ja jos uskovina annamme Herran Jeesuksen varjella ja suojella meidän vaelluksemme (kengät kuvaavat myös vaeltamista) totuuden pyhityksen kautta, niin silloin varustaudumme hengellisesti sillä tavalla, että pysymme tukevasti pystyssä ja kykenemme julistamaan evankeliumia sekä taistelemaan henkivaltoja vastaan, jotka vihaavat pyhityksen totuudessa julistettua evankeliumia sekä evankeliumin julistajia.

Raamattu kehottaa ottamaan uskon kilven, jonka avulla voidaan sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Sotilaan kilpi oli todella tärkeä, koska sen avulla hän kykeni suojaamaan kaikkia kehonosiaan kääntämällä kilven suojaamaan sitä kehonosaa, johon vihollinen yritti iskeä. Kilpi tehtiin joko puusta tai messingistä, pronssista ja vaskesta. Kilvessä oli useita kerroksia ja se pyöristettiin ulkoreunoista keskipistettä kohti. Kilven ulkoreuna hiottiin sileäksi tai sitten se öljyttiin ja näiden toimenpiteiden tarkoituksena oli pysäyttää ja sammuttaa palava nuoli sekä suojella miekan tai seipään iskuilta.

Todellinen uskon kilpi on Herra Jeesus ja meidän uskovien tulee pysytellä Jeesuksen suojassa uskon kuuliaisuuden kautta, eläen totuutta noudattaen rakkaudessa. Jos emme elä Jumalan tahdossa, emmekä uskon kuuliaisuudessa, niin pahan palavat nuolet pääsevät iskemään ilkeitä ja syviä synnin haavoja uskovan sydämeen ja elämään. Jos et elä uskonkuuliaisuudessa, vaan synnissä, niin olet avoin maalitaulu pahan palaville nuolille ja pahimmassa tapauksessa voit langeta pois uskosta Herraan Jeesukseen. Silloin kun elät uskonkuuliaisuudessa Herrassa Jeesuksessa, niin uskon kilpi suojaa sinua, eikä pahan palavat synnin nuolet kykene vahingoittamaan sinua.

Sotilaan tuli suojata päätään kypärän avulla miekan, sotanuijan tai taistelukirveen iskuja vastaan. Kypärä oli paksua nahkaa tai messinkiä, pronssia tai vaskea. Miekka kuului olennaisena osana sotilaan taisteluvarustusta. Sotilaan muita aseita olivat mm. jousi, keihäs ja taistelukirves. Ilman miekkaa sotilas ei ollut hyvin varustettu. Raamatun aikaisten sotilaiden miekka oli yleensä lyhyt ja kaksiteräinen, joka muistutti tikaria.

Pelastuksen kypärällä Paavali opetti sydämen ja mielen suojaamista, joka tapahtuu Jumalan sanan totuuden kautta, joka suojaa mielen ja sydämen synnin ja vääryyden vaikutuksilta. Paha saatana haluaa vahingoittaa ja turmella uskovan ihmisen sydämen ja mielenalueen, koska synnit lähtevät ihmisen sydämestä saastuttaen hänet. Uskovan sydämessä tulisi asua runsaasti Jumalan sanan totuus, siksi on tärkeätä päivittäin lukea ja tutkia Jumalan sanan ettemme eksyisi saatanaan kavaliin juoniin.

Jumalan sana on kaksiteräinen miekka, joka  on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija; eikä mikään luotu ole Jumalalle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua Hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili.

Sotilas kykeni lyömään ja iskemään miekalla vastustajaa sekä torjumaan miekalla vihollisen lyöntejä. Jumalan sanan totuus karkottaa vihollisen sekä auttaa puolustautumaan silloin kun vihollinen yrittää iskeä synnin kavalilla juonilla.

Jumalan sota-asua tulee käyttää rukouksen Hengessä ja anomisessa, jossa meidän uskovien tulisi olla kestäviä kun rukoilemme toistemme puolesta sekä itsellemme varjelusta.

2 Kor 2:
10 Mutta kenelle te jotakin anteeksi annatte, sille minäkin; sillä mitä minä olen anteeksi antanut-jos minulla on ollut jotakin anteeksiannettavaa-sen olen anteeksi antanut teidän tähtenne Kristuksen kasvojen edessä,
11 ettei saatana pääsisi meistä voitolle; sillä hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat.
12 ¶ Tultuani Trooaaseen julistamaan Kristuksen evankeliumia avautui minulle ovi työhön Herrassa,
13 mutta minä en saanut lepoa hengessäni, kun en tavannut Tiitusta, veljeäni. Sentähden sanoin heille jäähyväiset ja lähdin Makedoniaan.
14 Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun!
15 Sillä me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle sekä pelastuvien että kadotukseen joutuvien joukossa:

Anteeksiantamattomuus on yksi suurimpia eksytyksiä uskovien sydämissä, sillä sitä kautta saatana pääsee voitolle uskovan elämässä, jonka seurauksesta tapahtuu katkeruuden ja anteeksiantamattomuuden eksymys, joka voi johtaa monenlaisiin synteihin sekä harhaoppeihin ja lopulta jopa pois osallisuudesta pelastukseen.

Silloin kun elämme sydämen puhtaudessa sekä uskonkuuliaisuudessa, niin saatana ei pääse voitolle meidän elämässämme ja hänen juonensa eivät jää meille tuntemattomiksi, vaan me voimme ja opimme tunnistamaan ne uskon kasvun kautta mitä enemmän sydämemme kasvaa Jumalan sanan totuuden tuntemisessa.

Raamattu lupaa Jumalan kuljettavan meitä voittosaatossa, koska uskovilla on rauha Herrassa Jeesuksessa, mutta maailmassa (elämä synnin ja lihan himojen ja halujen mukaan) meillä on ahdistus. Me uskovat saamme kuitenkin olla turvallisella mielellä, koska Herra Jeesus on voittanut maailman. Me pääsemme osallisiksi tästä voitosta olemalla Hänessä, uskoen Jeesukseen niin kuin Raamattu opettaa. Se tulee kuitenkin ymmärtää ja tiedostaa ettemme vaella automaattisesti voittosaatossa Kristuksessa, sillä jos teemme valintoja lihan mukaan ja elämme lihassa, emmekä Pyhän Hengen johdossa, niin silloin niitämme synnin mätää hedelmää, emmekä kulje voittosaatossa Kristuksessa. Silloin kun elät sen uskon kasvun mukaan uskonkuuliaisuudessa mihin saakka olet ehtinyt kasvaa uskossa, niin silloin Jumalan armosta kuljet voittosaatossa Kristuksessa.

Kun olemme Jeesuksessa uskon kautta, uskoen Häneen niin kuin Raamattu opettaa, niin Jumala tuo meidän kauttamme esille jumalattomille ihmisille Kristuksen tuntemisen tuoksua  sielun pelastumiseksi sekä uskoville ihmiselle ruskon rakentumista, että Jumalan lahjoittama usko runsaasti kasvaisi uskovien sydämessä. Herran Jeesuksen kuuliainen elämä, sovitusveri, kuolema ja ylösnousemus on koko sovituksen kirkkaus, suuruus ja rikkaus, joka on kaiken uskon elämän ydin ja perusta.
 

 

 

Petri Paavola 8.3.2016

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
Barnes Notes (Commentary) - Jumalan sota-asu

 


 

 

 

 

eXTReMe Tracker