Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Kokkolan Uskon Sana seurakunta

Olen saanut yhteydenottoja koskien Patrick Tiaista, joka on Kokkolan Uskon Sana seurakunnan johtaja. Minulta on kyselty mitä mieltä olen hänen opetuksistaan. En aluksi ollut mitään mieltä, koska en ollut tutustunut häneen, enkä tiennyt mitä hän opettaa ja julistaa. En edes kokenut sydämessäni tutustua häneen ennen kuin eräs sananjulistaja otti minuun yhteyttä ja kyseli Patrickista sekä kertoi siitä mitä hän opettaa ja julistaa. Samana päivänä sain myös toisen yhteydenoton koskien Patrick Tiaista ja silloin koin, että minun tuli ottaa selvää mitä Patrick julistaa ja opettaa.

Olen katsellut netistä hänen saarnojaan sekä opetuksiaan ja kuulemani perusteella sanon hänellä olevan ihan hyviäkin ajatuksia, mutta myös todella pahoja ja vääriä opetuksia vahingoittaen pahasti uskovia, jotka uskovat Patrickin opetuksia. Tarkoitus ei ole negatiivisesti lyödä tai vahingoittaa Patrickia ja kaivella olemattomia asioita tai huhupuheita, vaan Jumalan sanan kautta koetella sen mitä Patrick on itse sanonut ja opettanut. Olen myös soittanut Patrickille ja kysynyt häneltä muutamia kysymyksiä sekä sanonut hänelle kirjoittavani häntä koskevan kirjoituksen.

Patrick on sanonut puheessaan, ettei hän jaksa enää välittää siitä mitä uskonnolliset ihmiset sanovat hänestä. Se on totta, että uskova voi uskonnollisuudesta käsin vääristää pahasti sen mitä Patrick julistaa ja opettaa. Varmasti niinkin on että Patrickia on arvosteltu ja tuomittu väärin perustein ja tällaisesta toiminnasta täytyisi vetäytyä sekä tehdä parannusta. Aiheeton väite on sama kuin valehteleminen, siksi meidän tulee olla tarkkoja ettemme syyllisty panetteluun ja valheen levittämiseen kun pyrimme saamaan selville mitä sananjulistaja julistaa ja opettaa.

Raamatun   opetuksen mukaan kaikki tulee koetella Jumalan sanan totuuden kautta. Silloin kun toimitaan Raamatun opetuksen mukaan ja koetellaan Patrick Tiaisen opetuksia rakkauden ja sävyisyyden Hengessä ja jos hänen opetuksestaan löydetään vääriä opetuksia, niin kyse ei ole uskonnollisuudesta tai uskonnollisesta ihmisestä, vaan hengellisestä ja Raamatullisesta toimenpiteestä, jonka hengellinen uskova tekee sen takia koska Raamattu kehottaa koettelemaan kaiken.

Patrick Tiainen vaikuttaa vilpittömältä ja innokkaalta nuorelta mieheltä, joka haluaa voittaa sieluja sekä tehdä täydellä sydämellä Jumalan valtakunnan työtä. Patrick on lahjakas kaveri, jolla olisi potentiaalia paljonkin sekä hänen opetuksessaan on paikoittain ihan hyviä ja Raamatullisia ajatuksia. Se on ikävää, että hän julistaa ja opettaa myös monissa paikoin epätervettä ja epäraamatullista opetusta. Toivon mukaan sinä joka luet kirjoitukseni et ajattele, että minä vain yritän ampua alas kaikkea mikä liikkuu, vaan lukisit sen mitä kirjoitan Patrickin opetuksista ja koettelisit niin minun kuin Patrickin opetuksen Raamatun sanan totuuden kautta. Kyse ei ole pelkän eksytyksen, harhan tai väärän opetuksen esille tuomisesta, vaan siitä mitä Raamattu opettaa ja mikä on Raamatun sanan totuus.

Tarkoitukseni ei ole käydä henkilöön käsiksi, vaan koetella hänen julistuksensa ja opetuksensa. Näen Patrickin uskovana ihmisenä sekä rakkaana lähimmäisenä, joka on jossakin kohden astunut isolle harhapolulle, jonka seurauksena hän opettaa ja julistaa monessa kohden todella haitallisia ja vaarallisia opetuksia. Minäkään en ole täydellinen uskova, vaan erehtyväinen ja siksi kehotan sinua tutkimaan ja koettelemaan kirjoitukseni Jumalan sanalla rukouksen kera.

 

Sisällys:
Jeesus ihminen ja ihmeet ja merkit
Suurempia tekoja
Evankeliumi ja ihmeet ja merkit
Videoita liittyen Patricikin harhaopetuksiin

 

Jeesus ihminen ja ihmeet ja merkit

Patrick on sanonut opetuksissaan ettei Jeesus tehnyt yhtään ihmettä ja merkkiä Jumalana, vaan Hän teki ne ihmisenä, joka oli Pyhän Hengen voitelema. Patrick viittaa Raamatun kohtaan, jossa sanotaan, että vaikka Jeesuksella olikin Jumalan muoto, niin Hän ei katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan Hän tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi (Fil 2:6,7). Patrick on sanonut ettei Jeesus tehnyt yhtään ihmettä ennen kastetta, joka todistaisi sen ettei Jeesus tehnyt ihmeitä Jumalana, vaan pelkkänä ihmisenä, koska kasteen jälkeen Jeesus vaelsi ihmeissä ja merkeissä.

Patrickin opetus on todella ongelmallinen ja vaarallinen, koska Jeesuksen koko Jumaluus maan päällä yhdistää Hänet pelastukseen, syntien sovitukseen sekä lunastukseen.  Raamattu ei opeta, että Jeesuksen Jumaluus olisi hävinnyt Hänestä pois jossakin vaiheessa Hänen vaeltaessaan maan päällä. Ilman Jeesuksen koko Jumaluutta ei ole olemassa pelastusta, sovitusta ja lunastusta, sillä vain Jumala ja Herra kykenee aikaansaamaan iankaikkisen pelastuksen, sovituksen ja lunastuksen.

Jeesuksella oli Jumalan muoto, eikä Hän katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan Hän tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi tarkoittaa sitä, että Hän jätti Jumalan valtakunnan kirkkauden ja tuli ihmiseksi (ollen samalla koko ajan Jumala) kuoleman ja kirouksen maailmaan. Tämä Raamatun kohta ei todellakaan opeta, että Jumaluus olisi hävinnyt Jeesuksesta pois jossakin vaiheessa.

Luuk 2:
10 Mutta enkeli sanoi heille: "Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle:
11 teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa.

Raamattu sanoo Jeesuksen olleen Pelastaja, Messias ja Herra (Jumala, mutta ei Isä) heti syntymästään asti, sillä onhan Hän ollut aina olemassa Jumalan Poikana Jumalan valtakunnassa. Jeesuksessa olevaa Jumaluutta ei voi ottaa pois missään kohdassa, sillä Jumalasta ei voi tehdä koskaan pelkkää ihmistä. Siksi Jumala tuli lihaksi Herrassa Jeesuksessa:

Joh 1:
1 ¶ Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
............
14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

Raamatun sanan opetus sanoo Sanan, eli Jeesuksen olevan Jumala, joka tuli lihaksi asuen ihmisten keskellä ja Hänessä oli samaa kirkkautta kuin Isällä on ja Jeesus oli täynnä armoa ja totuutta. Jumala (Jeesus) tuli ihmiseksi, mutta pysyi koko ajan Jumalana, sillä Jumala tuli lihaksi Jeesuksessa. Raamattu sanoo Jeesuksen olleen lihassa yhtä aikaa ihminen ja Jumala. Jos ymmärrämme Jeesuksen esikoisuuden oikealla tavalla, niin silloin ymmärrämme miksi Hän meni kasteelle ja täytettiin Pyhällä Hengellä:

Kol 1:
18 Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen.
19 Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi
20 ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.

Raamattu opettaa Jeesuksen olevan esikoinen kuolleista nousseiden joukossa, että Jeesus olisi kaikessa ensimmäinen. Jeesuksen esikoisuus liittyy siihen, että kun Hän tuli lihaksi (ihmiseksi), niin Hänen täydellinen elämän vaellus oli ehto syntiuhriksi, sillä Uuden Liiton syntiuhrin Jeesuksen tuli olla synnitön, puhdas ja virheetön. Jeesus vaelsi täyttäen täydellisesti Isän tahdon sekä lain vaatimukset ja siksi Hän kelpasi syntiuhriksi vuodattamaan verensä ja kuolemaan syntien anteeksisaamiseksi, jonka todisteeksi Hän nousi kuolleista Isän oikealle puolelle.

Kun Jeesus oli kaikessa ensimmäisenä, eli esikoinen, niin Jeesus samaistui ihmiseen tulemalla ihmiseksi (ollen kuitenkin koko ajan Jumala) ilman syntiä, ja siksi Hän esikoisena meni kasteelle ja täytettiin Pyhällä Hengellä sekä nousi ylös kuolleista. Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen myös meillä on sama mahdollisuus uskon kautta Jeesukseen saada kaste ja täyttyä Pyhällä Hengellä sekä "nousta kuolleista", sillä joka uskoo Jeesukseen, ei ikinä kuole, sillä vaikka ruumiimme näkee ja kokee kuoleman, niin meidän sielumme ei ikinä kuole, kun uskomme Herraan Jeesukseen.

Kolossalaiskirjeen 1 luvun jae 19 sanoo kaiken täyteyden asuneen Jeesuksessa, kun Hän vaelsi maan päällä. Jeesuksessa ollut kaikki täyteys tarkoitti koko Jumaluuden täyteyttä ruumiillisesti:

Kol 2:
8 Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen.
9 Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti,

Jeesuksessa asui koko Jumaluuden täyteys ruumiillisesti ja siksi Hän oli kaiken aikaa Jumala myös silloin kun Hän kasteen ja Pyhällä Hengellä täyttymisen jälkeen vaelsi ihmeissä ja merkeissä. Jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti tarkoittaa sitä, että Jeesus oli koko ajan Jumala kun Hän vaelsi maan päällä lihaksi tulleena. Väärä opetus ja järjenpäätelmä sanoo Jeesuksen tehneen ihmeet ja merkit pelkkänä ihmisenä, mutta Jeesuksessa olevaa Jumaluutta ei saa Hänestä koskaan pois, sillä Hän on ja aina pysyy Jumalana.

Puheessaan (Jeesus seminaari 1.2.2016) Patrick sanoi, kuinka Jeesus vietiin kasteen jälkeen erämaahan vihollisen kiusatessa ja koetellessa Häntä. Patrick sanoi saatanan sanoneen Jeesukselle, että jos sinä olet Jumalan Poika, niin muuta nuo kivet leiväksi. Patrick sanoi, että Jeesus olisi voinut tehdä sen eikä siinä olisi ollut mitään väärää, mutta perkele tiesi sen, että jos hän saa Jeesuksen tekemään ihmeitä Jumalisuudestaan käsin, niin Hän ei olisi enää toiminut ihmisenä ja se olisi ollut aika vakava tilanne. Patrick yhä edelleen jatkoi sanoen, että Jeesuksen täytyi olla täysin niin kuin ihminen ollakseen uhrikaritsa, joka uhrattiin meidän puolesta.

Patrick jatkoi puhettaan sanoen että jos kivi alkaa muuttumaan leiväksi, niin se on luova työ ja materian muutos, joka kuuluu vain Jumalalle, joten siinä Hän olisi toiminut Jumalana se olisi ihme, jonka Jumala olisi tehnyt.

Valheen eräs ominaispiirre on puhua itsensä pussiin, eli ajautua itsensä kanssa ristiriitaan. Patrickin oppi ettei Jeesus tehnyt ihmeitä ihmisenä, vaan Jumalana on täydellisessä ristiriidassa Jumalan sanan kanssa sekä Patrickin oman opetuksen kanssa. Patrick sanoi, ettei Jeesus voinut muuttaa kiviä leiviksi, koska se olisi ollut luova työ ja materian muutos, jonka vain Jumala voi tehdä.

Joh 2:
9 Mutta kun edeskäypä maistoi vettä, joka oli muuttunut viiniksi, eikä tiennyt, mistä se oli tullut-mutta palvelijat, jotka veden olivat ammentaneet, tiesivät sen-kutsui edeskäypä yljän
...........
11 Tämän ensimmäisen tunnustekonsa Jeesus teki Galilean Kaanassa ja ilmoitti kirkkautensa; ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen.

Herran Jeesuksen ensimmäinen tunnusteko (ihme) oli luova työ, jossa Hän muutti veden viiniksi, joka oli materian muutos. Koska Jeesus oli Jumala, niin Hänen kauttansa tapahtuneet ihmeet tapahtuivat Jumalisuudesta käsin ja Hänen ensimmäinen ihmeensä oli luomisihme, jossa Hän muutti materian toiseksi. Raamattu sanoo Jeesuksen olleen yhdessä Isänsä kanssa luomassa taivasta ja maata. Raamatun ensimmäinen jae sanoi alussa Jumala loi. Tämän tähden myös Herra Jeesus tullen ihmiseksi, mutta ollen samalla Jumala teki ensimmäisen tunnustekonsa luomisihmeenä, jossa Hän muutti materian vedestä viiniksi ja näin heti ensimmäinen tunnusteko toi esille Hänen Jumaluutensa, joka oli Hänellä koko ajan lihassa ollessaan. Patrickin opetus on väärää ja ristiriidassa Jumalan sanan kanssa.

Matt 1:23 "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel," mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme.

Patrickin opetus on myös siinä kohden väärää, missä hän sanoi, että Jeesuksen täytyi olla täysin ihminen ollakseen uhrikaritsa, joka uhrattiin meidän puolesta. Raamattu sanoo Jumalan tulleen lihaksi Jeesuksessa ja siksi Raamattu myös sanoo Jeesuksesta, että Hän on Jumala, joka oli meidän kanssamme (tulemalla lihaksi). Raamatun opetuksen mukaan Jeesus kykeni olemaan uhrikaritsa vain siten, että Hänessä Jumala tuli lihaksi ja niin Jeesus oli koko ajan ihminen ja Jumala, sillä vain iankaikkisen syntien sovituksen ja lunastuksen kykenee aikaansaamaan ainoastaan Jumala ja koska synnin rikkomus oli tapahtunut lihassa, niin siksi Jumala tuli lihaksi sovittaakseen synnit lihassa, mutta ollen koko ajan Jumala.

Koska Jeesus oli koko ajan Jumala vaeltaessaan maan päällä, niin se tarkoittaa silloin sitä, että jos jossakin kohden Jeesukselta tiputetaan pois Jumaluus, niin silloin Hän ei kelpaisi syntiuhriksi, koska Hän vain Jumalana kykeni suoriutumaan tehtävästään; elää täydellinen elämä, täyttäen lain, parantaen sairaita sekä kuollen syntiemme tähden ja nousten kuolleista. Jos otat Jeesukselta pois Jumaluuden kokonaan tai jossakin kohden, niin olet asettanut itsesi asemaan, joka on varsin ongelmallinen ja vaarallinen, koska vain Jeesuksen koko Jumaluuden kautta saadaan synnit anteeksi, siksi Raamattu kehottaa uskomaan Jeesusta Herraksi (Jumala) syntien anteeksisaamiseksi ja sielun pelastukseksi. "Osapäivä Jumaluus" ei riitä syntien anteeksiantamukseen. Patrickin opetus on siis todella vaarallinen sekä ongelmallinen Raamatun sanan todistuksen valossa.

Suurempia tekoja

Joh 14:12 ¶ Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö,

Patrick Tiainen opettaa, että uskovat voivat tehdä Jeesusta suurempia tekoja. Patrick on sanonut Joh 14:12:ssa olevan suurempia sanan merkitsevän aina laadullisesti suurempaa eikä määrällisesti suurempaa. Tämän tähden Patrick opettaa suurempien tekojen tarkoittavan yhä suurempia tekoja.

Joh 14:12 ¶ Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö,

Joh 14:12 täytyy asettaa koko Raamatun ilmoituksen alle ja kun sen teemme, niin jos suurempia tarkoittaisi laadullisesti suurempia, niin silloin alkuseurakunnan uskovien kautta olisi pitänyt tapahtua Jeesusta suurempia tekoja, Jeesuksen sanojen todistukseksi. UT:ssa eikä VT:ssa ole yhtään Jumalan seurakuntaan kuuluneen ihmisen kautta tehtyä tekoa, joka olisi laadullisesti suurempi (Pyhässä Hengessä suurempi teko) kuin Jeesuksen tekemät teot. Ristin ryöväri sai syntinsä anteeksi ja Jeesus pelasti hänet, Jeesus paransi sairaita ja ajoi sanalla riivaajia ulos sekä herätti kuolleita ja tuuli ja meri tottelivat Häntä.

UT:ssa ei ole yhtään kohtaa, jossa joku alkuseurakunnan uskova olisi tehnyt voimassa Jeesusta suurempia tekoja. Koska Raamattu todistaa ettei sellaista ole tapahtunut, niin siksi Patrickin väite ja opetus on väärä ja epäraamatullinen. Joh 14:12:ssa suurempia sana on kreikankielen sanamuodossa meidzona (meidzon-megas), joka tarkoittaa suurempia, enemmän ja laajemmin. Koska Raamatusta ei löydy alkuseurakunnan kautta yhtään Jeesusta suurempaa tekoa (laadullisesti suurempaa), niin silloin Joh 14:12 suuremmat teot tarkoittavat laajemmin ja enemmin samoja tekoja kuin mitä Jeesus teki. Seurakunnan historia todistaa myös Jeesuksen sanojen tarkoittavan laajemmin ja enemmän samoja tekoja kuin Jeesus teki, sillä tämä on historiallinen tosiasia, koska seurakunnan kautta on sen historian aikana tapahtunut laajemmin ja enemmän samoja tekoja kuin mitä Jeesus teki vaeltaessaan maan päällä.

Jes 14:
12 Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika! Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja!
13 Sinä sanoit sydämessäsi: ‘Minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle, pohjimmaiseen Pohjolaan.
14 Minä nousen pilvien kukkuloille, teen itseni Korkeimman vertaiseksi.’

Raamatun opetuksen mukaan saatanan synnin vaikutus haluaa tehdä itsestään Jumalan vertaisen. Silloin kun joku opettaa voivansa tehdä Jeesusta suurempia tekoja, niin kyseessä on saatanallinen valhe ja Jumalan pilkkaaminen, sillä synti ja saatana haluaisi olla Jumalaa suurempi sekä saada ihmisen uskomaan, että hän kykenee tekemään Jumalaa suurempia tekoja.

Joh 13:
14 Jos siis minä, teidän Herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, olette tekin velvolliset pesemään toistenne jalat.
15 Sillä minä annoin teille esikuvan, että myös te niin tekisitte, kuin minä olen teille tehnyt.
16 Totisesti, totisesti minä sanon teille: ei ole palvelija herraansa suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi.
17 Jos te tämän tiedätte, niin olette autuaat, jos te sen teette.

Raamattu opettaa ettei palvelija voi olla Herraansa suurempi. Kun Herra Jeesus pesi opetuslasten jalat, niin se oli esikuvaa palvelemisesta. Jeesus sanoi palvelemisen esikuvan jälkeen, ettei palvelija ole Herraansa suurempi, eikä lähettiläs Lähettäjäänsä suurempi. Tämän jälkeen Jeesus sanoi jos te tämän tiedätte, niin olette autuaat, jos sen teette. Jeesus tarkoitti, että kaikki minkä teemme Jumalaa palvellen tulee tehdä tietäen ja ymmärtäen ettemme voi olla Herraamme suurempia (Jeesusta). Jos tämän ymmärrämme ja teemme Jumalan palvelijoina kaikki asiat tietäen ettemme voi olla Herraamme suurempia, niin olemme autuaita (siunattuja).

Herra Jeesus tiesi, että seurakunnan keskuuteen nousee väärä opetus, joka sanoo, että voimme tehdä Jeesusta suurempia tekoja, siksi myöskin tämän tähden Jeesus opetti ettemme voi olla Herraamme suurempia. Jos luulemme voivamme tehdä Jeesusta suurempia tekoja, niin olemme asettanet itsemme asemaan, joka on sama kuin luulla voivamme olla Herraa suurempia ja jos näin käy, niin silloin Jeesuksen sanojen mukaan emme ole autuaita (siunattuja).

Joh 14:10 Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen.

Hebr 5:
7 Ja lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa; ja hänen rukouksensa kuultiin hänen jumalanpelkonsa tähden.
8 Ja niin hän, vaikka oli Poika, oppi siitä, mitä hän kärsi, kuuliaisuuden,
9 ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset,

Moni sanoo, että kun Jumala tekee suurempia tekoja meidän kauttamme kuin Jeesus teki, niin se on Jumala joka tekee niitä suurempia tekoja kuin me ja siten me voimme tehdä suurempia tekoja kuin Jeesus, koska Jumala tekee ne teot meidän kauttamme. Tämäkin väite kumoutuu Jumalan sanan totuuden edessä.

Raamattu opettaa ettei Jeesus tehnyt mitään itsestään, vaan Isä teki kaikki teot Hänen kauttansa ja Jeesuksen rukoukset kuultiin Hänen Jumalanpelkonsa (kunnioituksen) tähden ja Jeesus oppi kuuliaisuutta siitä mitä Hän kärsi. Koska Jeesus oli kuuliainen Isälle, niin Isä teki tekonsa Hänen kauttansa. Jos joku uskoo voivansa tehdä Jeesusta suurempia tekoja, niin samalla hän julistaa (usein tietämättään ja ymmärtämättömyydessään) olevansa Jeesusta kuuliaisempi sekä että hänellä on Jeesusta suurempi usko. Jumala tekee tekonsa uskon ja kuuliaisuuden kautta ja jos joku uskoo voivansa tehdä Jeesusta suurempia tekoja, niin hän asettaa itsensä asemaan, jossa hän olisi Jeesusta kuuliaisempi sekä hänellä olisi Jeesusta suurempi usko, sillä Jumalan teot tapahtuvat Jumalan synnyttämän uskon ja kuuliaisuuden kautta. Kenelläkään uskovalla ei voi olla suurempaa uskoa kuin Jeesuksella oli, eikä kukaan uskova voi olla Jeesusta kuuliaisempi.

Kaiken edellä sanotun valossa ja Raamatun sanan totuudessa edessä on selvää, ettei suuremmat teot voi tarkoittaa laadullisesti suurempia, vaan määrällisesti suurempia, koska kenelläkään uskovalla ei voi olla Jeesusta suurempaa uskoa eikä enemmän kuuliaisuutta kuin Jeesuksella. Patrick sekä monet muut ovat voineet vilpittömästi uskoa väärän opetuksen Jeesusta suurimmista teoista, koska he ovat tässä kohden lukeneet Raamattua järjellisesti yhden jakeen kautta eivätkä ole lukeneet Raamattua hengellisesti Raamatun kokonaisilmoituksen valossa.

Patrickin opetus avaa kanavia valheenhengen toiminnalle, koska hänen opetuksensa kautta pyritään tavoittelemaan laadullisesti suurempia tekoja kuin mitä Jeesus teki ja koska se ei ole mahdollista ja silloin kun sitä yritetään, niin ollaan sellaisella alueella, jossa valheenhenget vaikuttavat valheenvoiman kautta tunnustekoja ja ihmeitä. Vilpitön uskova nuori tai jo pitemmän aikaakin uskossa ollut voi eksyä tähän harhaan, mutta jos hän ei tee parannusta, niin silloin voima joka vaikuttaa vaihtuu Jumalan voimasta valheenhengen voimaksi ja tätä olen näkemässä sellaisessa toiminnassa, jossa jääräpäisesti uskotaan tätä karmeaa harhaoppia.

Kysyin puhelimessa Patrickilta seuraavan kysymyksen: Oletko valmis tekemään julkisesti parannusta jos jossakin kohden Raamatun sanan perusteella osoitetaan, että opetat jossakin kohden väärin, koska julistat ja opetat julkisesti? Patrick vastasi myöntävästi kysymykseeni. Olen itse joutunut julkisesti tekemään parannusta kun olen ymmärtänyt olleeni väärässä tai opettanut väärin. Jos emme suostu tekemään parannusta silloin kun siihen on aihetta ja ymmärrämme erehdyksemme, niin silloin elämme tietoisessa synnissä:

Apt 3:19 Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois,

2 Kor 4:2 vaan olemme hyljänneet kaikki häpeälliset salatiet, niin ettemme vaella kavaluudessa emmekä väärennä Jumalan sanaa, vaan julkituomalla totuuden me suositamme itseämme jokaisen ihmisen omalletunnolle Jumalan edessä.

Väärä opetus on Jumalan sanan väärentämistä sekä syntiä ja vain parannuksen teon kautta väärän opetuksen synti pyyhitään pois. On kyse vakavasta asiasta ja synnistä Jumalaa vastaan sekä Raamatun sanan vääristämisestä silloin kun uskotellaan, että voimme tehdä Jeesusta suurempia tekoja, mutta Raamatun sanan valossa ei ole mahdollista tehdä Jeesusta suurempia tekoja. Moni tässä kohden väärin opettava ei ymmärrä Joh 14:12 hengellistä sanomaa eikä ole alistanut jakeen opetusta Raamatun koko opetuksen alle ja siksi he ovat eksyneet uskomaan ja opettamaan siitä väärin. Minä tahdon uskoa, että kun vilpitön uskova saa aiheesta ojennusta sävyisyyden Hengessä ja Raamatun sana näyttää hänen erheensä ja Raamatun totuuden, niin silloin vilpitön uskova tekee parannuksen. Monessa kohden me kaikki myös minä hairahdumme, mutta armollinen Jumala armossaan antaa meille mahdollisuuden parannukseen ja kurssin korjaamiseen sekä suunnan muutokseen.

Ilm 2:
14 Mutta minulla on vähän sinua vastaan: sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista, hänen, joka opetti Baalakia virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että söisivät epäjumalille uhrattua ja haureutta harjoittaisivat.
15 Niin on myös sinulla niitä, jotka samoin pitävät kiinni nikolaiittain opista.
16 Tee siis parannus; mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi pian ja sodin heitä vastaan suuni miekalla.

Silloin kun on kyse väärästä opetuksesta ja sitä kautta elämän ojentautumisesta väärän opetuksen perusteella, niin Jumala kehottaa tekemään parannuksen. Jos uskova ei kuitenkaan suostu tekemään parannusta, niin Raamattu sanoo, että Jumala sotii tällaista ihmistä vastaan. Silloin kun on kyse väärästä opetuksesta ja sen mukaan ojentautumisesta, niin kyseessä on vakava asia, koska Jumala itse sotii sellaista ihmistä vastaan, joka ei tee parannusta väärästä opetuksesta. Moni uskova voi luulla olevansa kokonaan Jumalan asialla ja hän voi tehdäkin ihan oikeita asioita, mutta hän ei näe ja ymmärrä sitä, että kun hän ei tahdo tehdä parannusta vääristä opetuksistaan, niin Jumala sotii häntä vastaan.

Minä toivon ja rukoilen, että niin minä kuin Patrick ja jokainen uskova suostuisi parannukseen sinä päivänä kun siihen on aihetta, sillä en halua Jumalan sotivan uskon veljiäni ja sisariani sekä minua vastaan, koska meidän tulisi olla Jumalan puolella taistelussa pahuuden henkivaltoja vastaan. Minä koen ettemme uskovina aina ymmärrä sitä kuinka karmea asia se on jos emme halua tehdä parannusta, sillä sen seurauksena Jumala itse sotii meitä vastaan. En halua ketään pelotella ja Jumala on armollinen sekä antaa aikaa myös parannuksen tekoon, mutta se on ymmärrettävä kuitenkin, että opetuksen sanassa palvelevat veljet saavat muita kovemman tuomion opettaessaan väärin, jos eivät tee siitä parannusta. Raamatun opetuksen mukaan me kaikki hairahdumme ja vieläpä monessa kohden. Siksi meillä jokaiselle tulee tilanteita eteemme, joissa saamme Jumalan armosta tehdä parannusta.

Raamattu sanoo, että rikkomuksensa salaava ei menesty, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon (Snl 28:13). Todellinen Jumalan armo kasvattaa meitä uskovia hylkäämään jumalattomat himot sekä kaiken vääryyden. Meillä uskovilla on usein vääristynyt kuva Jumalan armosta, sillä armo ei koskaan hyväksy syntiä ja vääryyttä, vaan tuomitsee sen sekä kasvattaa pois synnistä ja vääryydestä Jumalan tahdon mukaiseen elämään, joka on aina Raamatun sanan totuuden mukaista (Tiit 2:10,11).

Evankeliumi ja ihmeet ja merkit

Patrick Tiainen opettaa evankeliumin julistamiseen kuuluvan ihmeet ja merkit ja jos niin ei tapahdu, niin evankeliumin julistusta ei ole silloin saatettu loppuun. Patrick sanoo, että ihmeiden ja merkkien tulee seurata jokaista uskovaa. Patrick tekee ihmeistä ja merkeistä evankeliumin voiman.

Se on totta, että monessa kohdassa kun evankeliumia julistettiin, niin tapahtui ihmeitä ja merkkejä. Ihmeet ja merkit (sairaat parantuivat, voimallisia tekoja tapahtui, profetiat jne.) kuuluvat normaaliin seurakunta elämään ja valitettavasti meidän uskovien keskuudessa ei tapahdu ihmeitä ja merkkejä siinä määrin kun Jumalan tahto olisi. Syitä tähän on monia mm. pelätään armolahjoja väärän pelossa, ei opeta oikein armolahjoista sekä ylpeys estää armolahjojen toimintaa. Syitä on varmasti monia muitakin, mutta nämä tulivat tässä mieleeni. Me uskovat ja minä seurakuntana joudumme tässä kohden parannuksen paikalle.

Apt 9:
17 Niin Ananias meni ja astui huoneeseen, pani molemmat kätensä hänen päälleen ja sanoi: "Veljeni Saul, Herra lähetti minut-Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota tulit-että saisit näkösi jälleen ja tulisit täytetyksi Pyhällä Hengellä".
18 Ja heti putosivat hänen silmistään ikäänkuin suomukset, ja hän sai näkönsä ja nousi ja otti kasteen.
19 Ja kun hän nautti ruokaa, niin hän vahvistui. Ja hän oli opetuslasten seurassa Damaskossa jonkun aikaa.
20 Ja kohta hän saarnasi synagoogissa Jeesusta, julistaen, että hän on Jumalan Poika.
21 Ja kaikki, jotka kuulivat, hämmästyivät ja sanoivat: "Eikö tämä ole se, joka Jerusalemissa tuhosi ne, jotka tätä nimeä avuksi huutavat? Ja eikö hän ole tullut tänne viedäksensä ne vangittuina ylipappien käsiin?"
22 Mutta Saulus sai yhä enemmän voimaa ja saattoi Damaskossa asuvat juutalaiset ymmälle näyttäen toteen, että Jeesus on Kristus.

Kun Saul (Paavali) julisti evankeliumia monille juutalaisille uskoon tultuaan ja ollen Pyhällä Hengellä täytetty, niin alussa ennen kuin hän oli apostoli, niin hänen kauttansa ei tapahtunut yhtään ihmettä (sairaita ei parantunut, eikä tapahtunut voimallisia tekoja), vaikka hän julisti evankeliumia Herrasta Jeesuksesta monille juutalaisille. Kandaken hoviherran tapauksessa ei parannuttu sairauksista, eikä tapahtunut voimallista ihmetekoa, kun hän tuli uskoon kuultuaan evankeliumia. Hoviherran tapauksessa evankeliumi oli julistettu loppuun saakka, koska hän tuli uskoon kuultuaan evankeliumin. Raamatun todistuksen mukaan täyttä evankeliumia voidaan julistaa ilman ihmeitä ja merkkejä (voimallisten tekojen lahja ja sairasten parantuminen), koska sen loppuun julistamisen ainoa merkki ja seuraus on jumalattoman parannuksen tekeminen ja evankeliumiin uskominen.

Apt 13:
1 ¶ Ja Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia: Barnabas ja Simeon, jota kutsuttiin Nigeriksi, ja Lukius, kyreneläinen, ja Manaen, neljännysruhtinas Herodeksen kasvinkumppani, ja Saulus.
2 Ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi: "Erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut".
3 Silloin he paastosivat ja rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä ja laskivat heidät menemään.

Apot 14:14 Mutta kun apostolit Barnabas ja Paavali sen kuulivat, repäisivät he vaatteensa ja juoksivat ulos kansanjoukkoon, huusivat

Paavalista (Saul) tuli apostoli vasta Apostolien tekojen 13 luvussa, eli apostolin palvelutehtävä alkoi toimimaan hänen kauttansa tästä lähtien. Kutsu ja tietoisuus palvelutehtävään tulee ensin, mutta sitä edeltää varustautuminen ja kun Jumala on saanut varustaa uskovan palvelustehtävää varten, niin vasta sen jälkeen uskova voi aloittaa palvelutyönsä sen kutsun mukaan mihin Jumala on hänet kutsunut.

Paavalin elämässä alkoi vaikuttamaan ihmeet ja merkit vasta sen jälkeen kun hänestä tuli apostoli. Paavali oli julistanut täyttä evankeliumia kuitenkin aikaisemminkin, vaikka hänen kauttansa ei tapahtunutkaan aikaisemmin ihmeitä ja merkkejä. Täysi evankeliumi on julistettua (tai Raamatusta luettua) pelastussanoma Herrasta Jeesuksesta, jonka Jumala joissakin tapauksissa vahvistaa ihmein ja merkein, mutta ei kaikissa tapauksissa.

Mark 16:
17 Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä,
18 nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi."

1 Kor 12:
4 Armolahjat ovat moninaiset, mutta Henki on sama;
5 ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama;
6 ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama.
7 Mutta kullekin annetaan Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi.
8 Niinpä saa Hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman Hengen vaikutuksesta;
9 toinen saa uskon samassa Hengessä, toinen taas terveeksitekemisen lahjat siinä yhdessä Hengessä;
10 toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja; toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä; toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä.
11 Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niinkuin tahtoo.
..............
28 Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi, sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä.
29 Eivät suinkaan kaikki ole apostoleja? Eivät kaikki profeettoja? Eivät kaikki opettajia? Eiväthän kaikki tee voimallisia tekoja?
30 Eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja? Eiväthän kaikki puhu kielillä? Eiväthän kaikki kykene niitä selittämään?
31 Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien.

Nämä kaksi edellä olevaa Raamatun kohtaa muodostavat Raamatun kokonaisopetusta ja jos tuodaan esille Mark 16 luvun jakeet huomioimatta 1 Kor 12 luvun jakeita, niin silloin sorrutaan ja langetaan opettamaan Raamattua väärin ja sillä on todella haitalliset ja karmeat seuraukset uskoville.

Kun Jeesus opetti, että nämä merkit seuraavat niitä jotka uskovat (mm. parantavat sairaita), niin Hän ei tarkoittanut, että jokaisella uskovalla on parantamisen armolahja, vaan että niillä uskovilla on parantamisen armolahja, jolle Jumala sen antaa oman tahtonsa mukaan, ei ihmisen tahdon mukaan.

Kun luemme Raamatun kokonaisopetusta, niin sen kautta näemme ettei Jumala anna kaikille voimallisten tekojen armolahjaa tai parantamisen armolahjaa ja siksi Mark 16:17,18 on ymmärrettävä, että siinä mainitut merkit seuraavat kyllä uskovia, mutta sen mukaan miten Jumala itse kullekin antaa armolahjoja, mutta kaikille ei anneta voimallisten tekojen ja parantamisen armolahjoja. Me saamme ja meidän tulee pyytää ja anoa armolahjoja, mutta se tulee muistaa, että Jumala jakaa niitä oman tahtonsa mukaisesti.

Silloin kun uskotaan että kaikkien kautta on tapahduttava ihmeitä ja merkkejä, niin voidaan ajautua ja eksyä hakemaan asioita joita Jumala ei ole välttämättä tarkoittanut meille henkilökohtaisesti, sillä Jumalan sanan opetuksen mukaan kaikki eivät tee voimallisia tekoja, eikä kaikilla ole parantamisen armolahjoja.

Jos emme usko Raamattua, vaan Patrickia, niin silloin ajaudumme ihmeiden ja merkkien tavoitteluun emmekä keskity itse asian keskipisteeseen, eli Jeesukseen totuudessa ja Pyhässä Hengessä. Patricikin toiminta ja opetus voi johdattaa ihmisiä sielulliseen ja lihalliseen itsetehtyyn ihmeiden ja merkkien tavoittelemiseen sekä sielulliseen profetoimiseen, kielilläpuhumiseen, parantamiseen jne. Sielullisuus on Raamatun opetuksen mukaan riivaajien viisautta ja koska se on riivaajahenkien toiminta-aluetta, niin se tarkoittaa sitä että siellä missä esiintyy sielullisuutta ihmeiden ja merkkien tavoittelemisen kautta, niin siellä valheenhenget aktivoituvat vaikuttamaan valhevoimaa eksyttäen sen kautta uskovia siten, että he luulevat kyseessä olevan Jumalan voiman.

Patrickin opetus johdattaa myös monia uskovia väärien taakkojen ja syyllisyyden valtaan, koska Jumala ei anna kaikille voimallisten tekojen ja parantamisten armolahjoja. Kun ja jos uskova tavoittelee sitä mitä hän ei voi saada, niin hän joko syyllistää itseään kun hänellä ei toimi voimatekojen armolahjat,  hän voi myös alkaa näyttelemään (tekopyhyys) tai pahimmassa mahdollisessa tapauksessa hän voi eksyä valheenhengen voiman manifestaatioihin. Toki meidän tulee tavoitella armolahjoja, mutta sen muistaen, että Jumala antaa kuitenkin sen mukaan kuin Hän itse tahtoo ja tavoitellessamme armolahjoja meidän tulee tyytyä siihen mitä Jumala antaa sekä muistaa se etteivät kaikki saa voimallisten tekojen armolahjaa sekä parantamisen armolahjoja.

Room 15:
17 ¶ Minulla on siis kerskaukseni Kristuksessa Jeesuksessa palvellessani Jumalaa;
18 sillä minä en rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus, saattaakseen pakanat kuuliaisiksi, on minun kauttani vaikuttanut sanalla ja teolla,
19 tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, Pyhän Hengen voimalla, niin että minä Jerusalemista ja sen ympäristöstä alkaen Illyrikoniin saakka olen suorittanut Kristuksen evankeliumin julistamisen,

Patrick käyttää tätä jaejaksoa tukenaan opille, joka mukaan evankeliumi on vasta sitten julistettu loppuun saakka kun siihen sisältyy ihmeet ja tunnusteot. Koska Raamatusta tulee muualla esille, että evankeliumia myös julistettiin ilman tunnustekoja ja ihmeitä (voimalliset teot ja sairasten parantuminen), sillä seurauksella että ihmisiä tuli myöskin uskoon, niin tämä jaejakso ei opeta Patrickin opettamaa oppia, jonka mukaan evankeliumi on vasta sitten julistettu loppuun saakka kun siihen sisältyy ihmeet ja merkit. Paavali tarkoitti muuta asiaa tässä kohden, joka tulee esille seuraavasta Raamatun kohdasta:

2 Kor 12:
11 ¶ Olen joutunut mielettömyyksiin; te olette minut siihen pakottaneet. Minunhan olisi pitänyt saada suositusta teiltä, sillä en ole missään ollut noita isoisia apostoleja huonompi, vaikka en olekaan mitään.
12 Onhan apostolin tunnusteot teidän keskuudessanne tehty kaikella kestävyydellä, tunnusmerkeillä ja ihmeillä ja voimateoilla.

Paavali puhui tässä apostolin tunnusteoista ja ihmeistä sekä voimateoista, jotka oli tehty Jumalan armosta hänen kauttansa Korintossa.

Kun katsot uudestaan Roomalaiskirjeen lukua 15 jakeita 17-19, niin huomaat Paavalin puhuvan palvelutehtävästään ja sitä mitä sen kautta oli tapahtunut. Jumala vaikutti apostolin tunnusteot myös Korintossa Paavalin kautta tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, Pyhän Hengen voimalla. Siksi hän apostolina suoritti evankeliumin julistamisen, johon kuuluivat tunnusteot ja ihmeet. Raamatun sana opettaa, että muidenkin kautta voi tapahtua ihmeitä ja tunnusmerkkejä kuin apostolien kautta, mutta Jumala teki ihmeitä ja tunnustekoja Paavalin kautta kun hän oli apostoli, siksi Raamattu painottaa hänen kohdallaan ihmeitä ja tunnusmerkkejä, koska ne kuuluivat hänen palvelutehtäväänsä. 

Raamatun opetuksen mukaan kaikki eivät ole apostoleja, eikä kaikilla ole voimallisten tekojen tai parantamisen armolahjoja ja siksikin Patrickin oppi siitä että ihmeiden ja merkkien tulee seurata jokaista uskovaa ja että evankeliumi on julistettu vasta sitten loppuun saakka kun tapahtuu ihmeitä ja merkkejä on väärä opetus, koska Patrick tarkoittaa näillä nimenomaan armolahjoja, joiden kautta tapahtuu voimallisia tekoja ja sairaita parantuu.

Kaikkein suurin ihmeistä on tietenkin jumalattoman ihmisen pelastuminen kun hän tunnustaa syntinsä, tekee parannuksen ja uskoo Jeesuksen Herraksi, saaden syntinsä anteeksi sekä iankaikkisen elämän.

Minulla on vielä sydämellä muitakin asioita, joissa Patrick opettaa vaarallisesti väärin ja saatan kirjoittaa niistä vielä uuden kirjoituksen. Tässä kirjoituksessa esille ottamani Patrickin opetukset kertovat jo sen kuinka hän toimii ja miten hän opettaa yhden tai muutaman jakeen kautta asioita irrottaen ne Raamatun kokonaisopetuksesta, jolloin siitä syntyy väärä opetus. Patrick ei tietenkään opeta kaikessa väärin, vaan hänellä on myös monessa kohden oikeata opetusta, mutta esille ottamani Patrickin opetukset osoittavat sen kuinka vaarallisen vääriä opetuksia hän opettaa. Haluan vielä sen tuoda esille, että Patrickissa on paljon potentiaalia sekä innokkuutta ja halua täydellä sydämellä palvella Jumalaa ja uskon, että jos hän korjaa kurssiaan niissä kohdin missä hän on rakentanut väärille perustuksille, niin Jumalalla on hänelle paljon käyttöä.

Lopuksi erityiskiitokset veljille, jotka auttoivat minua käymään läpi Patrick Tiaisen opetusmateriaalia sekä erityiskiitokset heille myös muutamista tärkeistä Raamatun jakeista sekä uskonnäkemyksistä.

kotipetripaavola.com - Kokkolan uskonsana seurakunta 2
kotipetripaavola.com - Kokkolan uskonsana seurakunta 3
kotipetripaavola.com - Te tulette niin kuin Jumala tietämään
Perjantai dokkari - Jeesus tulee - olemme valmiit (Patrick Tiainen)


Videoita liittyen Patricikin harhaopetuksiin

Patrickin opettamia harhaoppeja käsitelty tällä videolla:

 

youtube.com - Jumalan sana vs uskon sana-liikkeen ja äärikarismaattisuuden harhat 2

 

Jeesuksen rakkaus paljastaa eksytykset n. 17 min:

 

youtube.com - Jeesuksen rakkaus paljastaa eksytykset

 

Petri Paavola 25.3.2016

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
youtube.com/Xzw527yq6Ro
youtube.com/DwS7KhQTclU
youtube.com/TEtlkPvS-2k
youtube.com/SrkpIPA2Ufw
tv7.fi/vod/player/47367/
tv7.fi/vod/player/48073/
youtube.com/et6C2acgfEs

 

 

 


 

 

 

 

eXTReMe Tracker