Nature

Kolminaisuus ja oppi

Jos joku uskoo Jumalan olevan yksi Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä, mutta samalla kolminainen ja uskoo Raamatun pelastussanoman oikealla tavalla, niin hän on Jumalan armosta pelastavassa uskossa. Jos joku toinen uskoo Jumalan olevan yksi Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä, mutta ei käytä sanoja kolminainen Jumala ja uskoo Raamatun pelastussanoman oikealla tavalla, niin hän on Jumalan armosta pelastavassa uskossa. Pyrin tuomaan esille miksi olisi hyvä pitäytyä uskossa ainoastaan siihen mitä Jumala sanoo itsestään Raamatussa, että Hän on yksi Jumala Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä. Samalla tuon esille sen mihin se voi johtaa jos esitämme Jumalan sellaisella tavalla, jolla Hän ei ole halunnut ilmaista itseään. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.
 

Sisällys:
Herra on yksi
Kolme miestä
Kolme on, jotka todistavat
Katolinen kolminaisuusoppi
Vääriä opetuksia Jeesuksesta

Herra on yksi

Suurin osa uskovista ja Raamatun tutkijoista myöntää ettei sanoja kolminainen ja kolmiyhteinen Jumala esiinny Raamatun tekstissä, mutta että Raamatusta voidaan 1 Mooseksen kirjan alusta asti Ilmestyskirjaan saakka nähdä pyhän kolminaisuuden esiintyminen. Raamattu puhuu selkeästi Jumalan olevan yksi Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä ja on totta, että kun Raamattu puhuu yhdestä Jumalasta, niin Raamatusta nähdään selkeästi kuinka monessa kohdin puhutaan kolmesta, mutta kuitenkin niin että Jumalan sanotaan olevan numeraalisesti yksi Jumala, ei numeraalisesti kolminainen Jumala.

1 Moos 1:
1 ¶ Alussa loi Jumala (Elohim) taivaan ja maan.

1 Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa ja ensimmäisessä jakeessa esiintyvä Jumala sana on hepreaksi Elohim, joka on monikkomuoto hepreankielen Eloah sanasta.

1 Moos 1:
26 ¶ Ja Jumala (Elohim) sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat".
27 Ja Jumala (Elohim) loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.

1 Moos 1:26,27 kohdasta tulee selkeästi esille kuinka monikollisessa muodossa oleva Jumala (Elohim)  sana ja Raamatun kohta ilmoittaa Jumalan luoneen ihmisen omaksi kuvakseen me muodossa, joka on monikko.

5 Moos 6:
4 Kuule, Israel! Herra (JHVH), meidän Jumalamme (Elohim), Herra (JHVH) on yksi.
5 Ja rakasta Herraa (JHVH), sinun Jumalaasi (Elohim), kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi.

5 Moos 6:4 ilmoittaa kuinka Herra ja Jumala (monikossa Elohim) on Herra, joka on yksi. Tästä ja monesta muusta kohdasta käy ilmi se kuinka Jumala on yksi Jumala Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä ja ilmoittaa itsensä numeraalisesti olevansa yksi. Kautta Raamatun sanan opetuksen Jumala ilmoittaa itsensä olevan yksi, vaikkakin Jumala on Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä. Se mitä haluan sanoa on se, että Jumala on itse tahtonut ilmaista olevansa numeraalisesti yksi ja niin meidänkin tulisi sanoa ja opettaa siitäkin huolimatta, että Jumala on yksi Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä. Raamatusta näemme selkeästi kolmiyhteyden, sillä Jumala on yksi Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä, eikä tätä voi kukaan kiistää, mutta siitäkin huolimatta Jumala itse ilmaisee asian sanomalla Jumala on yksi.

Kolme miestä

1 Moos 18:
1 ¶ Ja Herra (
JHVH) ilmestyi hänelle Mamren tammistossa, jossa hän istui telttamajansa ovella päivän ollessa palavimmillaan.
2 Kun hän nosti silmänsä ja katseli, niin katso, kolme miestä seisoi hänen edessänsä; nähdessään heidät hän riensi heitä vastaan majan ovelta ja kumartui maahan
3 ja sanoi: "Herrani (Adonai), jos olen saanut armon sinun silmiesi edessä, älä mene palvelijasi ohitse.
.......
31 Mutta hän sanoi: "Katso, minä olen rohjennut puhua Herralleni (
Adonai). Entä jos siellä on kaksikymmentä?" Hän vastasi: "Niiden kahdenkymmenen tähden jätän hävittämättä".
32 Ja hän sanoi: "Älköön Herrani (
Adonai) vihastuko, että puhun vielä tämän ainoan kerran. Entä jos siellä on kymmenen?" Hän vastasi: "Niiden kymmenen tähden jätän hävittämättä".
33 Ja Herra (
JHVH) lähti pois, senjälkeen kuin hän oli lakannut puhumasta Aabrahamin kanssa, ja Aabraham palasi kotiinsa.

1 Moos 19:
1 ¶ Ja ne kaksi enkeliä tulivat Sodomaan illalla, ja Loot istui Sodoman portissa; ja nähtyänsä heidät Loot nousi heitä vastaan ja kumartui maahan kasvoillensa.
2 Ja hän sanoi: "Oi herrani (
Adonai), poiketkaa palvelijanne taloon yöksi ja peskää jalkanne! Aamulla varhain voitte jatkaa matkaanne." He sanoivat: "Emme, vaan me jäämme yöksi taivasalle".

Hyvin usein kuulen sellaisen opetuksen, joka sanoo Jumalan tuovan esille myös numeraalisesti, että Hän on kolme ja kolminainen, koska Herra ilmestyi Aabrahamille Mamren tammistossa, jolloin kolme miestä seisoi hänen edessään ja Aabraham puhutteli heitä Herraksi. Kun tutkimme tarkasti asiayhteyden 1 Moos 18 ja 19 lukujen kautta, niin ymmärrämme Aabrahamin nähneen Herran ja kaksi enkeliä, jotka ilmestyivät Aabrahamille kolmen miehen hahmossa. Tässäkään Raamatun sanan kohdassa Jumala ei viestitä itsensä olevan numeraalisesti kolme, vaikka Jumala onkin yksi Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä.

Kolme on, jotka todistavat

Monet sanovat Jumalan ilmoittavan itsensä numeraalisesti kolmena 1 Joh 5:7 jakeessa, koska on olemassa kreikankielen UT:n käsikirjoituksia, joissa kyseisessä kohdassa teksti sanoo kolme ovat, jotka todistavat taivaassa: Isä, Sana ja Pyhä Henki, ja ne kolme yksi ovat. Tutkijoiden mukaan se on totta, että tällaisia kreikankielisiä UT:n käsikirjoituksia löytyy kahdeksasta kreikankielen käsikirjoituksesta, joista neljässä se löytyy sivun alaviitteestä, ei itse Raamatun tekstin sisältä (2318, 221, 61, 88, 429, 629, 636 ja 918), joiden useimpien kirjoitusajankohta on 1500-luvulla. Codex 221 900-luvulta sisältää kolme ovat, jotka todistavat taivaassa: Isä, Sana ja Pyhä Henki, ja ne kolme yksi ovat kohdan 1 Joh 5 luvussa, mutta ei itse Raamatun tekstin sisällä, vaan sivun alaviitteessä. Monien tutkijoiden mielestä ei löydy varmoja todisteita siitä, että kreikankielisen UT:n Raamatun käsikirjoituksen tekstissä 1 Joh5:7 esiintyisi sanoja kolme ovat, jotka todistavat taivaassa: Isä, Sana ja Pyhä Henki, ja ne kolme yksi ovat ennen kuin vasta 1500-luvulla.

Joissakin varhaisissa latinankielen UT:n teksteissä löytyy sanat kolme ovat, jotka todistavat taivaassa: Isä, Sana ja Pyhä Henki, ja ne kolme yksi ovat 1 Joh 5:7:ssa, mutta Hieronymuksen ensimmäisessä latinankielisessä Vulgatan käännöksessä ei ole sanoja kolme ovat, jotka todistavat taivaassa: Isä, Sana ja Pyhä Henki, ja ne kolme yksi ovat 1 Joh 5:7:ssa (Comma Johanneum). Ensimmäinen Vulgatan latinankielen UT:n versio valmistui 400-luvun alussa. Katolisella kirkolla ei ollut 400-luvun alussa käytössä yhtäkään kreikankielistä UT:n tekstiä, jossa olisi ollut 1 Joh 5:7 Comma Johanneum kohta.

Erasmus toimitti 1500-luvulla ensimmäisen versionsa kreikankielen UT:n tekstilaitoksesta (Textus Receptus), jossa ei ollut Comma Johanneum kohtaa, eli sanoja kolme ovat, jotka todistavat taivaassa: Isä, Sana ja Pyhä Henki, ja ne kolme yksi ovat. Erasmus lisäsi myöhempiin Textus Receptus versioihinsa sanat kolme ovat, jotka todistavat taivaassa: Isä, Sana ja Pyhä Henki, ja ne kolme yksi ovat 1 Joh 5:7 kohtaan. Sanotaan, että katolilaiset painostivat Erasmusta lisäämään tekstiinsä sanat kolme ovat, jotka todistavat taivaassa: Isä, Sana ja Pyhä Henki, ja ne kolme yksi ovat sekä lisättyjä sanoja jakeeseen kahdeksan.

Arvostan Textus Receptuksen tekstiä todella paljon, mutta 1 Joh 5:7 kohta sekä jae 8 näyttää kreikankielisten varhaisimpien luottavien tekstien valossa lisäykseltä, joka ei kuulu alkuperäiseen UT:n tekstiin, koska Comma Johanneum ilmestyi kreikankielisiin UT:n tekstilaitoksiin vasta 1500-luvulla. Ensimäisessä latinankielen Vulgatan käännöksessä ei ollut Comma Johanneumia, mutta myöhemmissä Vulgatan käännöksissä esiintyy Comma Johanneum kohta. Sanottakoon se, että Vulgata on paavin kirkon latinankielen käännös kreikankielen UT:n teksteistä. Sinaiticus kreikankielinen UT:n käsikirjoitus, joka on Aleksandrian UT:n tekstiperhettä ja niin sanottu paavin kirkon teksti on kopioitu 300-luvulla, jossa ei ole Comma Johanneum kohtaa. Ei edes varhaisimmissa katolisissa kreikanielen UT:n teksteissä ollut Comma Johanneum kohtaa, joka omalta osaltaan viittaisi siihen, että Comma Johanneum on lisäys, ei alkuperäinen UT:n tekstin osa.

Yksikään varhaisista kirkkoisistä ei ole kirjoituksissaan siteerannut 1 Joh 5:7,8 jakeita samalla tavalla kuin Textus Receptus. Tämä historian yksityiskohta todistaa Comma Johanneumin olevan lisäys, joka ei kuulu alkuperäiseen Uuden Testamentin kreikankieliseen tekstiin. Varhaisilla kirkkoisillä (tarkoitan kirkkoisillä ihmisiä, jotka eivät ole kirjoittaneet yhtäkään lukua, kirjaa tai kirjettä Raamattuun) ei kenellekään ole Raamatun auktoriteettia kirjoituksissaan, eikä heidän kirjoituksiaan saa pitää Raamatun auktoriteettina. Mutta kun varhaiset kirkkoisät aikoinaan siteerasivat 1 Joh 5:7,8 kohtaa, niin yksikään heistä ei siteerannut sitä Textus Receptuksen tekstin mukaisesti, joka todistaa sen, että UT:n tekstin valmistumisen jälkeisinä varhaisina vuosisatoina ei ollut olemassa yhtäkään UT:n kreikankielistä käsikirjoitusta, jossa olisi ollut Comma Johanneum. Tämäkin yksityiskohta todistaa Comma Johanneumin olevan lisäys ei UT:n alkuperäinen teksti.

Jos Comma Johanneum olisi kuulunut alkuperäisiin UT:n kreikankielisiin teksteihin, niin aivan varmasti kirkkoisät olisivat siteeranneet tällaista Raamatun kohtaa, koska olisihan se ollut selkein Raamatun todiste katolisen kirkon kolminaisuusopille. Koska Comma Johanneum kuitenkin puuttuu kirkkoisien Raamatun siteerauksista, niin se todistaa myöskin sen olevan lisäys. Historian todistus todistaa Comma Johanneumin tulleen sisälle 1 Joh 5:7,8 UT:n kreikankieliseen tekstiin vasta 1500-luvulla, eikä siten ole aito UT:n teksti. Jumalan kolmiyhteys on nähtävissä selkeästi ja kiistattomasti Raamatussa, mutta aina kun Raamattu puhuu Jumalasta numeraalisesti, niin Raamattu sanoo Jumalan olevan yksi, ei kolme. Jumalan kolmiyhteisyyttä ei kukaan pysty kumoamaan, eikä sen todistamiseen tarvita lisäyksiä, joita ei ole ollut alkuperäisessä UT:n kreikankielen tekstissä, eikä tällainen lisäys ole enää vain lisäys, vaan myös tekstin väärennös.

Monet kiistelevät siitä mikä on alkuperäinen versio 1 Joh 5:7,8 kohdissa ja moni sanoo ettei tiedä sitä mikä on totuus asiassa. Paras todiste sille mikä on alkuperäinen Raamatun teksti on itse Raamatun sana, josta ei saa ottaa mitään pois tai lisätä siihen mitään. Jos Raamatun sanasta ottaa pois jonkin kohdan tai lisää siihen jonkin kohdan, niin teksti- ja asiayhteys muuttuu erilaiseksi kuin mikä on alkuperäinen ilmoitus. Kun tutkimme 33/38 käännöstä, joka pitää yhtä 1 Joh 5:7,8 kohdassa mm. Bysantin tekstin kanssa, joka on noin 400-luvulta, jossa ei ole Comma Johanneum kohtaa sekä Bibliaa vuodelta 1776, jossa on Comma Johanneum kohta, niin näemme sen millä tavalla asia- ja tekstiyhteys esiintyy kumpaisessakin käännöksessä ja kumpi käännös on johdonmukainen teksti- ja asiayhteydelle.

1 Joh 5:
5 Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan Poika?
6 ¶ Hän on se, joka on tullut veden ja veren kautta, Jeesus Kristus, ei ainoastaan vedessä, vaan vedessä ja veressä; ja Henki on se, joka todistaa, sillä Henki on totuus.
7 Sillä kolme on, jotka todistavat:
8 Henki ja vesi ja veri, ja ne kolme pitävät yhtä.

9 Jos me otamme vastaan ihmisten todistuksen, niin onhan Jumalan todistus suurempi. Ja tämä on Jumalan todistus, sillä hän on todistanut Pojastansa.
10 ¶ Joka uskoo Jumalan Poikaan, hänellä on todistus itsessänsä; joka ei usko Jumalaa, tekee hänet valhettelijaksi, koska hän ei usko sitä todistusta, jonka Jumala on todistanut Pojastansa.
11 Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa.
12 Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää.
13 Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä. (33/38)

1 Joh 5:
5 Kuka siis on, joka voittaa maailman, mutta se joka uskoo, että Jesus on Jumalan Poika?
6 ¶ Tämä on se, joka vedellä ja verellä tulee, Jesus Kristus, ei ainoastansa vedellä, vaan vedellä ja verellä. Ja Henki todistaa, että Henki on totuus.
7 Sillä kolme ovat, jotka todistavat taivaassa: Isä, Sana ja Pyhä Henki, ja ne kolme yksi ovat:
8 Ja kolme ovat, jotka todistavat maan päällä: Henki ja vesi ja veri, ja ne kolme yhdessä ovat.

9 Jos me ihmisten todistuksen otamme, niin on Jumalan todistus suurempi; sillä tämä on Jumalan todistus, jonka hän Pojastansa todisti.
10 ¶ Joka uskoo Jumalan Pojan päälle, hänellä on todistus itsessänsä: joka ei usko Jumalaa, hän tekee hänen valehteliaksi; sillä ei hän uskonut sitä todistusta, jonka Jumala on Pojastansa todistanut.
11 Ja tämä on se todistus, että Jumala on meille ijankaikkisen elämän antanut, ja se elämä on hänen Pojassansa.
12 Jolla Jumalan Poika on, hänellä on elämä; jolla ei Jumalan Poika ole, ei hänellä ole elämää.
13 Näitä minä teille kirjoitin, jotka Jumalan Pojan nimen päälle uskotte: että te tietäisitte teillänne ijankaikkisen elämän olevan, ja että te uskoisitte Jumalan Pojan nimen päälle. (Biblia 1776)

Kun tutkimme 1 Joh 5 luvun jakeita 6 ja 9-13, niin näemme millaisessa asia- ja tekstiyhteydessä jakeet 7 ja 8 esiintyvät, joka kertoo meille sen kumpi käännös vastaa kreikankielisen alkutekstin tekstiä.

1 Joh 5:6 sanoo Messias Jeesuksen tulleen veden ja veren kautta ja Hengen todistavan, sillä Henki on totuus. Itse ymmärrän Messias Jeesuksen tulemuksen tässä jakeessa tarkoittavan sitä kun Jumala (Henki) tuli ihmiseksi Jeesuksessa (Joh 1:1-14) sekä että Jeesus tuli luodun kaltaiseksi ihmisenä (Jeesusta ei ole luotu), sillä Raamattu puhuu luonnollisen maailman ja siinä olevien asioiden olevan rakennettu veden kautta (2 Piet 3:5)  ja sen lisäksi Jeesus tuli veren kautta, sillä Raamattu sanoo Jumalan tehneen ihmisten sukukunnan yhdestä verestä asumaan maan päälle (Apt 17:26 alkutekstin mukaan).

Moni sanoo 1 Joh 5:6 jakeen tarkoittavan Jeesuksen olleen Hengen voimassa sekä ottaneen vesikasteen ja vuodattaneen verensä syntien anteeksisaamiseksi. Voimme siinä nähdä sellaisenkin ulottuvuuden, mutta kun tullut sana on kreikaksi erkhomai, joka tarkoittaa tulla, mennä, tulla paikasta toiseen, ilmestyä sekä kielikuvana tulla olemassaoloon, tulla esiin ja tulla tunnetuksi, niin teksti- ja asiayhteys viittaa voimakkaasti Jeesuksen (Hengen - Jumalan) tulleen luodun kaltaiseksi ihmiseksi (Jeesusta ei ole luotu), joka on tehty yhdestä verestä. Jumalan Henki todisti tämän totuuden. Se tietenkin on totta, että kun Jeesus oli tullut, niin Hän vaelsi Jumalan Hengen voimalla, vastaanotti vesikasteen sekä vuodatti verensä syntien anteeksisaamiseksi.

1 Joh 5:6 puhuu Jeesuksen (Jumalan) tulemisesta ihmiseksi. 1 Joh 5 ja jakeet 9-13 puhuvat koko ajan Pojasta (Jeesuksesta), kuinka Jumala todisti Pojastansa, ja Jumala antaa iankaikkisen elämän Pojassaan, sillä joka uskoo Jumalan Poikaan (Jeesukseen), niin hänellä on iankaikkinen elämä. Toki tässä voi nähdä myös yhteyden Jeesuksen palvelutehtävään, kun Hän vaelsi maan päällä Jumalan Hengen voimassa, otti vesikasteen sekä vuodatti verensä syntien anteeksisaamiseksi. Se minkä teksti- ja asia yhteys todistaa 1 Joh 5:6,9-10 jakeissa on se, että siinä puhutaan koko ajan siitä todistuksesta, mikä on Herrassa Jeesuksessa, Jumalan Pojassa.

Teksti- ja asiayhteys paljastaa ja todistaa meille, että 33/38 käännöksen 1 Joh 5:7,8 jakeet vastaavat alkutekstiä, koska kun koko teksti- ja asiayhteys todistaa Pojasta, niin silloin 1 Joh 5:7 kolme on jotka todistavat tarkoittaa jakeessa kahdeksan olevaa Henkeä, vettä ja verta, eli Jeesuksen (Jumalan) ihmiseksi tulemista, joka tuo meidät takaisin Jumalan yhteyteen uskon kautta Häneen. Teksti- ja asiayhteys puhuu nimenomaan todistuksesta Pojasta maan päällä ihmisten keskuudessa, ei taivaassa. Biblian (Textus Receptukseen perustuva teksti) käännös 1 Joh 5:7 ei vastaa alkutekstiä, koska sen teksti- ja asiayhteys ei täsmää koko kontekstin kanssa (asiayhteys). 33/38 käännös vastaa alkutekstiä, koska sen teksti- ja asiayhteys tuo selvästi esille Poikaan liittyvän todistuksen, joka tuli vedessä ja veressä maan päälle, josta Henki todistaa. Siksi 1 Joh 5:7 oikea jae on kolme on, jotka todistavat. Jae 8 kertoo sen mikä on tämä kolmen todistus ja ne ovat Henki, vesi ja veri (Jeesus Jumalan Sana tuli ihmiseksi) ja näiden kolmen todistus on yhtä pitävä, koska Jeesus oli Jumala, joka oli luodun kaltaisessa (Jeesusta ei ole luotu) ruumiissa, jossa virtaa veri, jonka Jumala on tehnyt yhdestä verestä. Teksti- ja asiayhteys puhuu koko ajan kolmesta todistuksesta Henki, vesi ja veri, jotka liittyvät vain ja ainoastaan Poikaan (Jeesukseen) sekä maan päällä tapahtuneeseen todistukseen, jossa kolme todistavat Jeesuksen ihmiseksi tulemisen, eli Henki, vesi ja veri.

1 Joh 5 luvun jakeista 9 eteenpäin puhutaan koko ajan Poikaan (Jeesus) liittyvästä todistuksesta ja siksi Biblian 1 Joh 5 jakeet 7 ja 8 eivät kuulu alkuperäiseen UT:n tekstiin. Laitan sulkuihin korostuksella Bibliassa olevat lisätyt sanat, jotka eivät kuulu alkuperäiseen UT:n tekstiin:

1 Joh 5:
7 Sillä kolme ovat, jotka (todistavat taivaassa: Isä, Sana ja Pyhä Henki, ja ne kolme yksi ovat):
8 (Ja kolme ovat, jotka todistavat maan päällä): Henki ja vesi ja veri, ja ne kolme yhdessä ovat.

UT:n luotettavissakin kreikankielen UT:n käsikirjoituksissa on pieniä eroja kuten 1 Joh 5:7,8 kohdassa, sillä Bysantin tekstissä ei ole Comma Johanneum mukaisesti lisättyjä sanoja, mutta Textus Receptuksessa on. Asia- ja tekstiyhteyden perusteella voimme kuitenkin nähdä mikä on alkuperäisen tekstin mukainen teksti kuten esimerkiksi 1 Joh 5:6-13 teksti- ja asiayhteys paljastaa selkeästi sen mistä kolmesta todistuksesta oli koko ajan kyse. Emme jää tyhjän päälle näidenkään tekstierojen suhteen. Tässäkään Raamatun kohdassa Jumala ei ole ilmaissut itseään numeraalisesti kolmena, vaikka Jumala on yksi Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä.

Textus Receptuksen tekstiin perustuva Biblia (1776) sekä myös Textus Receptus ovat luotettavia ja hyviä tekstejä. Kun kasvamme uskossamme ja haluamme kulkea koko ajan syvemmälle uskossa Jeesukseen, Jumalan rakastamisessa sekä uskossa totuuteen, niin Jumala auttaa meitä aina jollakin tavalla tai jotakin kautta löytämään ja ymmärtämään Jumalan sanan totuutta sekä sen mikä on Jumalan tahto ja ilmoitus.

Jotkut sanovat Erasmuksen lisäänneen Comma Johanneumin katolisen kirkon painostuksen vuoksi, että kirkko saisi ujutettua Erasmuksen tekstiin todisteen katolisen kirkon mukaisesta kolminaisuusopista. Asia voi hyvinkin olla näin. Erasmuksen Comma Johanneumista ja katolisen kirkon välisestä vaikutuksesta on monenlaisia tarinoita, mutta en niistä nyt ainakaan tässä vaiheessa kirjoita sen enempää kuin mitä olen tässä tuonut esille.

Katolinen kolminaisuusoppi

Katolisen kirkon muotoilema kolminaisuusoppi on esitetty ns. Athanasioksen (Athanasius) uskontunnuksessa, jossa on paljon ihan oikeaa Raamatun opetusta, mutta mukana myös muutama epäraamatullinen opetus. Ennen kuin kirjoitan katolisesta kolminaisuusopista, niin haluan tuoda esille, että niin VT:n kuin UT:n teksteistä tulee selkeästi esille yksi Jumala, joka nähdään kolmena (Isä, Jeesus ja Pyhä Henki), mutta kuitenkin niin, että numeraalisesti  Jumalan ilmoitetaan olevan aina yksi, ei kolme tai kolminaisuus. Ei siis ole väärin nähdä Jumaluudessa kolmea, mutta Jumala itse kuitenkin ilmoittaa aina itsensä olevan yksi. Minä uskon ja ajattelen, että meidän tulisi pitäytyä uskossa siihen mitä Jumala on ilmoittanut itsestään ja miten Hän on halunnut ilmaista olevansa yksi Jumala, vaikka Jumala onkin yksi Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä.

Katolisen kirkon alkuaikoina muotoilema ns. Athanasioksen uskontunnustus opettaa Jumalan olevan kolminainen ja sanoo muun muassa ettei kukaan ihminen voi pelastua ellei usko Jumalan kolminaisuuteen sillä tavalla kuinka Athanasioksen uskontunnustus määrittelee kolminaisuuden. Athanasioksen uskontunnustus sanoo Isän, Jeesuksen ja Pyhän Hengen olevan Kaikkivaltias, eikä kuitenkaan ole kolmea Kaikkivaltiasta, vaan yksi Kaikkivaltias.

Athanasioksen uskontunnustus sanoo ettei tässä kolminaisuudessa ole mitään aikaisempaa eikä myöhempää, ei mitään suurempaa eikä pienempää, vaan kaikki kolme persoonaa ovat yhtä ikuisia ja keskenään samanarvoisia, näin on siis palvottava niin kuin on sanottu - kolminaisuutta joka on yksi, ja ykseyttä joka on kolminaisuus. Athanasioksen uskontunnustus sanoo ettei kolminaisuudessa ole mitään toista suurempaa, joka tarkoittaa käänteisesti, että katolinen uskontunnustus sanoi Isän ja Jeesuksen olevan yhtä suuria. Athanasioksen uskontunnustus toki puhui paljon muutakin kolminaisuudesta sekä sanoi, että sen joka tahtoo pelastua on ajateltava kolminaisuudesta niin kuin Athanasioksen tunnustuksessa sanotaan (tarkasti ottaen sanottiin näin: Sen joka tahtoo pelastua, on siis ajateltava kolminaisuudesta näin). Katolinen kirkko varhaisen uskontunnuksensa mukaan sanoi ettei kukaan voi pelastua jos ei usko koko kirkon laatimaa Athanasioksen uskontunnustusta kolminaisuudesta. Minä en usko kokonaan ja kaikkea mitä katolinen kirkko opetti kolminaisuudesta Athanasioksen uskontunnustuksessa, mutta silti koen sydämessäni ja Raamatun sanan perusteella olevan Jumalan armosta pelastuneessa tilassa. Athanasioksen uskontunnustuksessa oli monia hyviä kohtia, joista eräs oli sellainen missä sanottiin yhteisen kristillisen uskon kieltävän meitä puhumasta kolmesta Jumalasta tai Herrasta. On totta ettei Raamattu sano ja opeta Jumalan olevan kolme, vaan yksi, vaikka Jumala onkin yksi Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä. Kts. tarkempi selvitys kolminaisuudesta: Isä on Jeesusta suurempi

Minä en kuitenkaan usko kokonaan ja kaikkea Athanasioksen uskontunnustuksesta koskien kolminaisuutta ja sillä perusteella katolisen kirkon opetuksen mukaan en olisi pelastavassa uskossa. Onneksi Athanasioksen uskontunnustus on katolisen kirkon opetus, eikä kokonaisuudessaan ole linjassa Raamatun opetuksen kanssa, siksi minun ei tarvitse olla huolissani pelastuksen armosta, koska se ei ole katolisen kirkon päätettävissä, vaan Jumalan, joka kertoo meille sanassaan mitä tarvitaan pelastavaan uskoon, eikä Raamatussa ole Athanasioksen uskontunnustuksen kolminaisuusopin vaatimusta pelastumiseen, vaan se on katolisen kirkon itse tekemä ja keksimä epäraamatullinen kadotustuomion lausuminen. Raamattu opettaa Isän olevan yksin Kaikkivaltias, joka tarkoittaa ettei Jeesus ole Kaikkivaltias (vaikka Jeesus onkin Jumala), vaikka katolinen kirkko väittääkin ja opettaa Jeesuksen olevan yhtä Kaikkivaltias Isän kanssa. Raamattu sanoo selkeästi Isän olevan Jeesusta suurempi, joka tarkoittaa etteivät Isä ja Jeesus ole yhtä suuria (Jeesus on silti Jumala), vaikka katolinen kirkko väittääkin ja opettaa Jeesuksen olevan yhtä suuri Isänsä kanssa. Seuraavaksi tuon esille sen, että Raamattu todellakin opettaa Isän yksin olevan Kaikkivaltias sekä että Isä on Jeesusta suurempi.

Joh 14:28 ¶ Te kuulitte minun sanovan teille: ‘Minä menen pois ja palajan jälleen teidän tykönne’. Jos te minua rakastaisitte, niin te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän tykö, sillä Isä on minua suurempi (meidzon).

Kreikankielen meidzon sana tarkoittaa suurempi, laajempi ja enemmän. Teksti- ja asiayhteyden mukaan Joh 14:28:ssa oleva meizdon sana tarkoittaa suurempi. Herra Jeesus itse sanoi Isän olevan Häntä suurempi. Se että Isä on Jeesusta suurempi ei tee tyhjäksi Jeesuksen Jumaluutta, koska Jeesus on Jumala, mutta ei Isä.

Jotkut sanovat Jeesuksen sanoneen isän olevan Häntä suurempi, koska Jeesus oli tullut ihmiseksi (lihaksi) ja oli maan päällä, mutta ennen ihmiseksi tuloaan ja kuolemansa jälkeen Isän luokse mentyään Jeesuksesta oli ja on yhtä suuri Isän kanssa. Edellä oleva päätelmä ei ole Jumalan sanan totuuden opetusta, vaan ihmisen järjenpäätelmä sekä väärä opetus. Raamattu todistaa Isän olevan Jeesusta suurempi muuallakin Raamatussa.

1 Kor 15:
22 Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa,
23 mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan;
24 sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman.
25 Sillä hänen pitää hallitseman "siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle".
26 Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema.
27 Sillä: "kaikki hän on alistanut hänen jalkojensa alle". Mutta kun hän sanoo: "kaikki on alistettu," niin ei tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaiken hänen allensa.
28 Ja kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa.

Raamattu sanoo Pojan (Jeesus) lopulta alistuvan Isänsä vallan alle. Raamattu todistaa Isän olevan yksin Kaikkivaltias, mutta Isän Kaikkivaltius ei kuitenkaan vie pois Jeesuksen Jumaluutta, koska Jumala on yksi Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä.

Matt 28:18 Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.

Jeesus sanoi, että Hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, joka tarkoittaa sitä, että Hän saanut kaiken vallan itseään suuremmalta, sillä kukaan ei voi antaa kaikkea valtaa Kaikkivaltiaalle, mutta Kaikkivaltias voi antaa kaiken vallan Pojalleen. 1 Kor 15 sanoo ettei kaikkea ole alistettu Pojan vallan alle, sillä koska Isä on antanut kaiken vallan Pojalleen, niin Pojalla ei kuitenkaan ole valtaa yli Isän. Raamattu todistaa selkeästi, että Isä on Jeesusta suurempi sekä Isän olevan yksin Kaikkivaltias.

1 Kor 11:3 Mutta minä tahdon, että te tiedätte sen, että Kristus on jokaisen miehen pää ja että mies on vaimon pää ja että Jumala on Kristuksen pää.

Raamattu sanoo Jumalan olevan Kristuksen pää, joka tarkoittaa sitä, että Isä on Jeesusta suurempi sekä Isä yksin on Kaikkivaltias. Teksti- ja asiayhteyden mukaisesti päänä oleminen tarkoittaa johtajuutta, jonka mukaan päällä on johtajan asema. Koska Isä on Jeesusta suurempi sekä Isä yksin on Kaikkivaltias, niin siksi Isä Jumala on Poikansa pää, eli johtaja ja johtavassa asemassa koskien Poikaansa.

Joh 20:17 Jeesus sanoi hänelle: "Älä minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö; mutta mene minun veljieni tykö ja sano heille, että minä menen ylös, minun Isäni tykö ja teidän Isänne tykö, ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö".

Herra Jeesus sanoi Isää Jumalakseen, koska Isä on Jeesusta suurempi ja Isä yksin on Kaikkivaltias. Tämäkään kohta ei kumoa Jeesuksen Jumaluutta, koska Jumala on yksi Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä.

Kun olen sanonut ja kirjoittanut Isän olevan yksin Kaikkivaltias Jumala, niin en tarkoita sitä etteikö Jeesus olisi Kaikkivaltias Jumala, sillä Jeesus on Kaikkivaltias Jumala, niin kuin Raamattukin opettaa, mutta tarkoitan sitä, että Jeesus on Isälleen alamainen ja siten Isä yksin on Kaikkivaltias Jumala. Se, että Isä yksin on Kaikkivaltias Jumala, ei vie pois Jeesuksen Kaikkivaltiutta, sillä Jeesus on iankaikkisesti Kaikkivaltias Jumala luotuihin nähden, mutta ei suhteessa Isäänsä, koska Jeesus on Isälleen alamainen.

Kuten edellä kävi ilmi, niin katolisen kirkon tunnustuksen mukaan olisin pelastumaton, koska en usko Isän ja Jeesuksen olevan yhtä suuria ja Kaikkivaltiaita. Raamatun sanan totuus todistaa ja paljastaa katolisen kirkon kolminaisuusopin vääräksi koskien Isän ja Jeesuksen olevan yhtä suuria ja Kaikkivaltiaita ja siksi minun eikä kenenkään muunkaan tarvitse huolestua katolisen kirkon uhkauksesta, jos perustaa uskon ja pelastuksen Raamatun sanan totuuteen ja hylkää katolisen kirkon opetuksen mukaisen kolminaisuusopin, mutta ei Raamatun opetuksen mukaista oppia yhdestä Jumalasta Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä.

Esille on tullut jo monta kertaa ettei Raamattu opeta Jumalaa numeraalisesti kolmeksi, vaikka selkeästi on nähtävissä kolme kun Raamattu opettaa Jumalasta. Jumala itse on halunnut ilmoittaa itsensä olevan numeraalisesti yksi (Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä), eikä kolme tai kolminainen. Uskon Jumalan haluavan meidän uskovan, niin kuin Hän itse on ilmaissut itsensä olevan numeraalisesti yksi. Totta kai uskova ihminen on uskossa ja pelastunut, vaikka hän opettaisi Jumalan kolminaisuutta, jos hänen uskonsa pelastuskysymyksessä perustuu Jumalan sanan totuuteen (Jeesuksen sovitustyö). Kolminaisuusoppi ei ole minulle kuitenkaan ongelma, enkä halveksu ketään sen takia, vaan päinvastoin rakastan jokaista uudestisyntynyttä uskovaa vaikka hän uskoisi katoliseen kolminaisuusoppiin. Tässä asiassa ei saa syntyä eri leirejä niiden uskovien kesken, jotka ilmaisevat Jumalan olevan sekä yksi ja kolminainen sekä niiden, jotka sanovat Jumalan olevan numeraalisesti ainoastaan yksi. Meidän kaikkien uskovien tulee kasvaa yhdessä uskossa ja rakastaa toinen toisiamme, vaikka opettaisimme Jumaluudesta hiukan eri tavalla, kunhan vain pysymme sydämessämme pelastuksen perustuksissa Jumalan armosta. Tiedän sen, että monet uskovat ihmiset ymmärtävät tämän asian samalla tavalla kuin minäkin ja sitten on monia uskovia, jotka ymmärtävät tämän asian eri tavalla, mutta siitä huolimatta emme saa käydä toistemme kimppuun emmekä tehdä jakolinjoja seurakunnassa tämän asian vuoksi.

Se olisi kuitenkin hyvä, että jos nyt haluaa pitää kiinni kynsin ja hampain siitä, että Jumala on kolminainen, niin kuitenkin voisit hylätä katolisen kirkon kolminaisuusopin väärät opetukset, jotka sanovat Isän ja Jeesuksen olevan yhtä suuria sekä että Isä ja Jeesus ovat yhtä Kaikkivaltiaita. Perustelen vetoomukseni väärän opin hylkäämiseen, sillä että en usko Jumalan olevan iloinen siitä, jos opetamme Hänestä väärin ja varsinkaan silloin kun meille paljastuu totuus siitä mitä Raamattu opettaa Jumalasta.

Joku voi ajatella, että tällainen kirjoitus on hiusten halkomista ja turhuutta, sillä kai se on sama onko Jumala yksi tai kolminaisuus, koska molemmat asiat voidaan nähdä ja löytää Raamatusta. Jokainen uskova ihminen näkee Raamatun opettavan Jumalan olevan Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä, eikä tässä ole mitään ongelmaa. Samoin jokainen uskova ihminen lukiessaan Raamattua huomaa ja näkee Jumalan ilmoittavan itsensä numeraalisesti aina yhtenä, ei kolminaisena tai kolmena, vaikka Raamatussa Jumala sanoo olevansa yksi Jumala Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä. Minusta meidän uskovien tulisi kunnioittaa Jumalaa ja puhua Hänestä numeraalisesti yhtenä, niin kuin Hän itse on itsensä ilmaissut Jumalan sanan ilmoituksessa. Minusta se ei ole vähäpätöinen asia, että opetamme Jumalan sanan opetuksista, niin kuin Jumala on ne ilmaissut ja tahtonut ilmaista.

Vääriä opetuksia Jeesuksesta

On hyvä tuoda esille muutama väärä opetus koskien Jeesusta. Opetus, joka sanoo Jeesuksen olevan luotu on väärä opetus ja harhaoppi, eikä ihminen voi olla pelastavassa uskossa, jos uskoo Jeesuksen olevan luotu. Herra Jeesus on Jumala ja Luoja yhdessä Isänsä kanssa, eikä luotu. Sellainen opetus, joka sanoo Isän olevan Jeesus ja Jeesuksen olevan Isän on väärä opetus ja harhaoppi. En ole tässä nyt toimittamassa tuomarin virkaa tai jakamassa "taivaspaikkoja" tai heittämässä ketään iankaikkiseen kadotukseen, koska vain Jumalalla on tällainen valta, ei ihmisellä. Herran Jeesuksen opetuslapsi saa kuitenkin kertoa Raamatun sanan totuuteen perustuen miten Raamattu opettaa pelastuksesta ja siitä mitä Raamattu sanoo kadotustuomiosta.

1 Joh 2:
22 Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan.
23 Kuka ikinä kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään. Joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä.
24 Minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä. Jos teissä pysyy se, minkä olette alusta asti kuulleet, niin tekin pysytte Pojassa ja Isässä.
25 Ja tämä on se lupaus, minkä hän on meille luvannut: iankaikkinen elämä.
26 Tämän minä olen kirjoittanut teille niistä, jotka teitä eksyttävät.

Raamattu opettaa yhden Jumalan olevan Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä, mutta Isä ei ole kuitenkaan Jeesus, eikä Jeesus ole Isä. Raamatun opetuksen mukaan sellainen ihminen on antikristuksen hengessä, joka kieltää Isän tai Jeesuksen tai molemmat. Jos joku sanoo Jeesuksen olevan Isän, niin silloin Hän on kieltänyt Jeesuksen, koska hän kieltäytyy uskomasta Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa ja silloin hän on antikristuksen hengessä, ei Pyhässä Hengessä. Ymmärrän sen että pelastavassa uskossakin oleva ihminen voi eksyä jossakin vaiheessa uskonelämäänsä uskomaan, että Jeesus on Isä, mutta Jumala varmasti haluaa palauttaa tällaisen eksyneen ihmisen parannuksenteon kautta takaisin totuuteen koskien sitä kuka Jeesus on. On kuitenkin Raamatun sanan totuuden valossa selvää, että jos uskoo Jeesuksen olevan Isä, niin voi olla vaarassa pelastuksensa suhteen, koska kuka kieltää sen kuka Jeesus on, niin Raamatun sanan opetuksen mukaan hänellä ei ole Isääkään.

Meidät uskovat, Jumalan armosta pelastetut uskon kautta Herraan Jeesuksen, Hänen verensä lunastuksen kautta on kutsuttu uskomaan Jeesukseen, Jumalaan ja Jumalan sanaan, niin kuin Raamattu opettaa. Saakoon Jumala kasvattaa meitä rakkaudessa ja totuudessa Pyhän Hengen vaikutuksen kautta:

Joh 7:38 Joka uskoo minuun, niinkuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on, juokseva elävän veden virrat." (Alkutekstin mukainen sanajärjestys)

 

 


Petri Paavola 25.3.2017

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
evl.fi/tutki-uskoa

Videoita aiheesta:

Raamatun yksi Jumala

Jeesus Raamatun tosi Jumala

 

 

 


 

 

 

 

eXTReMe Tracker