Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Konservatiivin vastaus

Kirjoitin tänään aikaisemmin Helsingin Sanomien artikkelin pohjalta Patrick Tiaisesta ja Raamatun opettamasta lihan kuoleman tiestä, joka auttaa uskovaa vapautumaan synnin siteistä. Patrick on kirjoittanut 18.11.2018 blogiinsa kirjoituksen, joka on suunnattu hänen konservatiivisille ystävilleen. Minä en ole kuulunut hänen lähipiiriinsä, enkä ole ollut hänen ystävänsä, mutta koen, että konservatiivina haluan antaa vastaukseni hänelle. Päätin kirjoittaa näin julkisesti vastaten, koska nyt on käynnissä voimakas homouden lobbaaminen uskovien keskuuteen. Tämä lobbaus antaa ymmärtää, että Herran Jeesuksen opetuslapsi voi olla yhtä aikaa uskova ihminen ja homoseksuaali. Edellä oleva väite ja toteamus ei tietenkään pidä paikkaansa.

Patrick Tiaisen blogi kirjoituksessa (Kirje konservatiivisille ystävilleni) hän antaa ymmärtää, että uskova ihminen voi olla yhtä aikaa kristitty ja homo. Tämän tähden on kirjoittava tämä kirjoitus, sillä homous pyrkii tekemään itsestään "hovikelpoisen" uskovien keskuudessa ja uskon yhteisöissä. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Olen sanonut tämän jo vuosia sitten ja kokenut sydämessäni, että homous on tulossa sisälle uskon yhteisöihin ja monet uskovat eksyvät pois totuudesta hyväksymällä homouden synnin. Tämä kaikki on nyt tapahtumassa kovaa vauhtia silmiemme edessä ja siksi tähän on otettava julkisesti kantaa.

Patrick kirjoitti kuinka moni hänen konservatiivinen ystävänsä on ollut huolissaan Patrickin sielun pelastumisesta. Samoin hän kirjoitti, että hänelle on sanottu ettei kristitty voi olla samanaikaisesti homo. Patrick kirjoitti ettei kai kukaan voi kieltää häneltä uskoa.

1 Kor 6:9 Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset, (arsenokoites - homoseksuaali)

Raamatussa Jumala kieltää sellaisen ihmisen uskon, joka on homoseksuaali. Raamattu sanoo ettei homoseksuaali voi periä Jumalan valtakuntaa. Nykyään on vallalla sellainen väärä käsitys, että homoseksuaalinen taipumus ei olisi syntiä, jos ei käytännössä harjoita homoseksuaalisia tekoja. Herra Jeesus sanoi, että jos katsoo naista himoiten, niin on jo tehnyt sydämessään huorin hänen kanssaan. Sama koskee tietenkin naisia, jos nainen katsoo miestä himoiten tai jos mies katsoo himoiten toista miestä, niin hän elää synnissä, vaikka ei olisi suorittanut käytännön seksiaktia himoamansa henkilön kanssa.

Herran Jeesuksen sanojen mukaan uskova ihminen ei voi olla sydämessään ja ominaisuuksiltaan homoseksuaali, koska se johtaa hänet elämään mielenalueen synneissä, vaikka hän ei itse tekoa toteuttaisi käytännössä. Todellinen usko Herraan Jeesukseen muuttaa homoseksuaalin heteroksi, koska todellinen usko ei jätä ihmistä synnin orjuuteen, eikä tue syntiä millään tavoin.

Silloin kun homoseksuaali sanoo olevansa Herran Jeesuksen opetuslapsi ja Raamatun uskoa tunnustava uskova ihminen, niin on kyse valheesta ja petoksesta, sillä Raamatun sanan mukaan homoseksuaali ei voi olla pelastavassa uskossa. On tietenkin, niin että jos tulee homouden keskeltä uskoon ja lankeaa siihen, mutta tehden siitä parannusta, niin hän tulee pääsemään vapaaksi homouden synnistä ja on tietenkin sisällä Jumalan valtakunnassa. Jos kuitenkin ihminen haluaa olla homoseksuaali, eikä halua tehdä siitä parannusta, niin silloin Raamatun sanan mukaan tällainen ihminen ei voi olla pelastavassa uskossa. Kyse ei ole siitä, että minä tuomitsen homoseksuaaleja, vaan siitä mitä Jumala sanoo tästä asiasta.

Jos homoseksuaali haluaa tehdä parannuksen ja hylätä homoseksuaalisuuden, niin hän on sisällä Jumalan armossa ja pelastuksessa. Nämä asiat on kirjoitettava suoraan, sillä tällainen käsitys yleistyy koko ajan, jossa homoudesta pyritään tekemään "hovikelpoinen" uskovien keskuudessa. Kaikkein karmeinta tässä on se, että jos homoseksuaali uskoo valheen, että hän voi olla yhtä aikaa Jeesuksen opetuslapsi ja homoseksuaali, niin tällainen ihminen joutuu lopulta iankaikkiseen kadotukseen homouden synnin tähden.

San 28:13 Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon.

Siksi on äärimmäisen tärkeätä ja suurta lähimmäisen rakkautta, että tässä asiassa kerrotaan totuus, että ihminen voisi tehdä parannuksen ja kohtaisi todellisen Jumalan armon ja pelastuksen. Herran Jeesuksen armo ja pelastus on tarjolla kaikille ihmisille, mutta vain se, joka tunnustaa syntinsä ja haluaa hylätä syntinsä saa armon ja pelastuksen Herran Jeesuksen veressä ja sovitustyössä. Jumalan armo ja pelastus on sinullekin tarjolla, jos hylkäät syntisi ja suostut uskomaan Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo.

 

Ps. En kirjoita korkealta ja kovaa, sillä ilman Jumalan armoa ja pelastusta minä olisin monenlaisten syntien orjuudessa sekä moninkertainen pahaintekijä.  Minä tarkoitan konservatiivin vastauksella sellaista, jossa uskotaan Jumalan armosta Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo.


Petri Paavola 23.11.2018

 

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
http://kapeatie.blogspot.com/ 2018/11/ kirje-konservatiivisille-ystavilleni

 


 

 

 

eXTReMe Tracker