Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Koronavirus ja "raamattukoodit" osa 2

Koin sydämelläni, että minun tulisi kirjoittaa vielä uusi lyhyt kirjoitus koronaviruksesta ja kabbalistisesta "raamattukoodista".  Raamatussa on tietynlaista koodia esimerkiksi Ivan Panin on löytänyt Raamatusta sen alkukielestä numero seitsemän koodin, joka esiintyy Raamatun tekstissä kautta läpi Raamatun ollen näin sinettinä kertomassa Jumalan täydellisyydestä ja täydellisistä teoista. Ivan Paninin löytämä numerokoodi ei tuo esille minkäänlaista salattua profetian sanomaa, vaan kertoo Jumalan asettamasta sinetistä Raamatun ilmoitukseen. Hepreankielen kirjainten symbolisista ja kirjaimellisista merkityksistä saadaan esimerkiksi hepreankielen Jeshua nimestä esille ristinsanoma. Kabbalisti rabbi Matityahu Glazersonin "raamattukoodi" tulkinta koronaviruksesta ja muista ennustuksista on eri asia asia kuin edellä mainittu Paninin löytämä todellinen Raamattukoodi sekä Jeesuksen nimen kirjaimista löytyvä ristinsanoma.

Rabbi Matityahu Glazersonin kabbalistinen "raamattukoodien" tulkinta perustuu okkultiikkaan ja eri riveillä olevien kirjainten mielivaltaiseen yhdistelemiseen, jolloin saadaan aikaan tulkitsijan haluama ja valitsema sanoma. Kabbalistisen "raamattukoodien" tulkintatavan mukaan mistä tahansa kirjasta tai lehdestä (Aku Ankka, puhelinluettelo, Kalevala jne.) voidaan löytää juuri sellainen koodi minkä tulkitsija haluaa löytää. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Nature
Yllä on Raamatun Psalmi 91, johon olen tehnyt "koodia" samankaltaisella periaatteella kuin kabbalismiin perustuva "raamattukoodi" tulkinta tekee. Punaisella värillä merkityssä "koodissa" kirjaimista muodostuu sana Kiina. Vihreällä värillä merkityssä "koodissa"  kirjaimista muodostuu sana korona. Sinisellä värillä merkityssä "koodissa"  kirjaimista muodostuu sana virus. Jos joku haluaisi uskoa tällaiseen "raamattukoodiin", niin hän voisi levittää sellaista sanomaa, että Raamatun salainen koodi profetoi Kiinan koronaviruksen. Kabbalisti rabbi Matityahu Glazerson on tehnyt juuri tällä tavalla. Jokainen joka haluaa ymmärtää asian oikealla tavalla, ymmärtää sen ettei tällaisella "raamattukoodin" tulkinnalla ja "sanomalla" ole mitään tekemistä totuuden kanssa. Kabbalistinen "raamattukoodi" tulkinta perustuu okkultiikkaan, jonka päämäärä on ohjata ihmisiä uuden antikristillisen maailmanjärjestyksen kansalaisiksi.

Minun esille ottamani ja itse keksimäni "raamattukoodi" Psalmi 91:sta oli vain esimerkki siitä kuinka kabbalismin "raamattukoodit" perustuvat samanlaiseen tekniikkaan. En siis nyt levitä mitään salaista "raamattukoodia", vaan toin esille esimerkin kautta sen kuinka mielivaltaista on kabbalismiin perustuva "raamattukoodien" tulkinta ja niistä ennusteleminen. On varmasti Jumalan tahto etteivät Herran Jeesuksen opetuslapset levitä ja pidä Raamatullisina näitä kabbalistisia "raamattukoodeja", joita myös rabbi Matityahu Glazerson levittää pyrkimyksenään manipuloida ihmisiä vastaanottamaan uusi antikristillinen maailmanjärjestys, jonka eräänä airueena on ortodoksijuutalainen kabbalismi. Jos levität kabbalistisia "raamattukoodeja" ja luulet niiden olevan Raamatun Jumalan antamaa salattua tietoa, niin silloin olet eksynyt toimimaan kabbalistien viestinviejänä. On ikävä todeta ja nähdä kuinka ympäri maailman monissa maissa, jotkut Herran Jeesuksen opetuslapset (jotkut heistä ovat vilpittömiä) ovat eksyneet antamaan tukeansa kabbalistien "raamattukoodeille" ja niiden tulkinnoille, joiden päämääränä on uuden antikristillisen maailmanjärjestyksen valtaan asettaminen.

Rabbi Matityahu Glazersonin ja muiden kabbalistien "raamattukoodi" tulkintoja ei saa sotkea ja sekoittaa Ivan Paninin löytämään oikeaan ja todelliseen Raamattukoodin, jossa Jumala on sinetöinyt sanansa numero seitsemällä täydellisyyden luvulla ja Jumalan täydellisten tekojen luvulla. Kabbalistiset "raamattukoodit" ja Ivan Paninin löytämä Raamattukoodi on kaksi eri asiaa. Raamattua tulee tutkia, lukea ja ymmärtää sana sanalta teksti- ja asiayhteydessään ja vain Jumalan Henki voi avata uskovan ihmisen sydämen ymmärtämään Jumalan sanan ilmoitusta.

Miksi olen kirjoittanut nämä kaksi kirjoitusta koronavirus ja "raamattukoodit"? Siitä syystä, että sielunvihollinen pyrkii eksyttämään meitä Herran Jeesuksen opetuslapsia monella tavalla, niin että eksytyksen nieltyämme toimitamme sen eksytyksen kautta pimeyden valtakunnan asioita. Voimme olla vilpittömiä ja julistaa totuutta sekä Kristus keskeistä sanomaa, mutta jos hyväksymme kabbalistiset "raamattukoodit", niin siltä osin edesautamme pimeyden synnin tekoja, vaikka muuten pysyisimmekin totuudessa. Raamattu varoittaa, että vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan.

Minua on nyt juuri tässä ajassa erityisesti siunannut Psalmi 91. Herra on minun turvani, sillä Hän on minun Jumalani, johon minä turvaan, niin kuin pikkulapsi hakee suojaa ja turvaa vanhemmiltaan. Jumalan uskollisuus on kilpeni ja suojukseni. Nyt ja tulevina päivinä ainoa todellinen suojani ja turvani on Herrassa Jeesuksessa, meidän Jumalassamme. Tulee sitten tulevina päivinä käymään miten tahansa, niin haluaisin oppia ja kasvaa uskossa turvaamaan ja luottamaan Raamatun Jumalaan yhä enemmän. Olen itsessäni pieni ja heikko ihminen, mutta Jumalani on Kaikkivaltias Herra ja Jumala, jonka suojassa on hyvä olla. Uskon päämäärä on sielun (sielujen) pelastus, eli sisäisen ihmisen pelastuminen. Ulkonainen ihminen rapistuu ja kokee tuskaa sekä kipua, mutta Jumalan armosta sisällinen ihminen kuitenkin päivä päivältä uudistuu Luojansa kuvan mukaan. Olkaamme toinen toisillemme armollisia ja muistakaamme, että Herran Jeesuksen veren ansioista pelastumme Jumalan armosta, sillä pelastus on Jumalan lahja.
 

Koronavirus ja "raamattukoodit"

 

Petri Paavola 17.3.2020

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769 


 

 

 

eXTReMe Tracker