Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Kristuksen tuomioistuimen edessä

Aikain merkit, joista Raamattu (mm. Herra Jeesus puhui) puhuu, kertoo meille sen, että elämme ajassa, joka on lähellä Herran Jeesuksen tulemusta. Herran Jeesuksen tulemuksen läheisyyden aika on aikaa, jossa vääryyden tekijät tekevät edelleen vääryyttä, saastaiset saastuvat, vanhurskas tekee edelleen vanhurskautta, pyhä pyhittyy edelleen. Herran Jeesuksen tulemuksen läheisyyden aika on suuren luopumuksen aikaa, sillä Herra Jeesus sanoi, löytäneekö Hän uskoa maan päältä, kun Hän tulee takaisin. Herran Jeesuksen tulemuksen läheisyyden aika on myös aikaa, jolloin Herraa Jeesusta totuudessa rakastavat uskovat saavat Jumalan armosta kasvaa uskossa kohti syvempää Jumalan tuntemista.

Saadessani tämän aiheen sydämelleni jouduin pienelle paikalle tarkistelemaan uskon elämäni vaellusta, motiiveja sekä sitä millä tavalla suhtaudun sisariin ja veljiin Herrassa Jeesuksessa. Koin myös sydämelläni, että uskossa Jumalaan, Herraan Jeesukseen niin kuin Raamattu sanoo, minun tulee olla entistä tarkempi sekä Jumalan armosta pyrkiä koko ajan yhä syvempään Jumalan tuntemiseen. Raamattu sanoo, että uskova ihminen pelastuu Jumalan armosta, Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön tähden ilman omia tekojaan, mutta silti jokainen Herran oma saa käydä Kristuksen (Jumalan) tuomioistuimen eteen, sillä jokaisen on tehtävä Jumalalle tiliä itsestään. Ei ole ihan sama miten uskossa vaellamme, vaikka pelastummekin Jumalan armosta. Tätä kirjoitusta olen saanut työstää useita päiviä rukouksessa sydämelläni ennen kuin olen kyennyt aloittamaan kirjoittamisen, sillä tämä aihe on todella haastava ja sen voi ymmärtää väärin, varsinkin silloin jos ei kirjoita siitä tarkasti oikeansuuntaisesti.

Toivon mukaan kirjoitukseni kulkisi oikeaan suuntaan, sillä varsinkin nyt Herran Jeesuksen tulemuksen läheisyydessä meidän olisi hyvä ymmärtää, että myös uskovat ihmiset tulevat Kristuksen tuomioistuimen eteen ja mitä kaikkea muuta se merkitsee kuin armosta pelastumista Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Jumalan armosta pelastetut
Jumala alusta alkaen valitsi uskonkuuliaisuuteen
Herran pelko uskossa Herraan Jeesukseen
Meidän jokaisen on tehtävä Jumalalle tili itsestämme
Jokaiselle omien tekojen mukaan maksaminen on Jumalan armoa
Älä kumoa Jumalan käskyjä
Loppusanat

 

Jumalan armosta pelastetut

Ef 2:
4 ¶ mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut,
5 on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa-armosta te olette pelastetut-
6 ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa,
7 osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa.
8 Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta-se on Jumalan lahja-
9 ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.
10 Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.

Kol 1:
12 ¶ Ja kiittäkäät Isää, joka meitä soveliaaksi tehnyt on pyhäin perimisen osallisuuteen valkeudessa,
13 Joka meitä pimeyden vallasta pelasti ja on meidät siirtänyt rakkaan Poikansa valtakuntaan,
14 Jonka kautta meillä on lunastus hänen verensä kautta, nimittäin syntein anteeksi antamus,

Room 8:
1 ¶ Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.
2 Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.

Room 8:1 ¶ Niin ei ole nyt yhtään kadotusta niissä, jotka Jesuksessa Kristuksessa ovat, ja ei vaella lihan, vaan hengen jälkeen. (Biblia 1776)

Raamattu opettaa, että pelastuksen vastaanottava ihminen tulee pelastumaan Jumalan armosta, koska se on Jumalan lahja. Emme pelastu omien tekojemme kautta, emme uskon tekojen kautta, sillä pelastuksen perustus ja syntien anteeksiantamus on Herran Jeesuksen veressä ja sovitustyössä.

Jumalan armosta pelastettu ihminen ei ole enää kadotustuomion alaisena, eikä hänen tarvitse elää elämäänsä rangaistuksen ja kadotustuomion pelossa, koska rangaistus ja kadotustuomio on poistettu hänen elämästään uskon kautta Herraan Jeesukseen, Herran Jeesuksen ansion tähden (Jeesuksen veri ja sovitustyö).

Elämän Hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa tarkoittaa sitä, että Herran Jeesuksen veri ja sovitustyö, uskon kautta Jeesukseen, tuo uskovalle ihmisille Jumalan armosta vapautuksen synnin ja iankaikkisen kuoleman rangaistuksesta ja tuomiosta. Pelastuksen perustus on Jumalan lahja ja Jumalan armoa Herrassa Jeesuksessa ja tämä on hyvä aina muistaa ja ymmärtää

Jumala alusta alkaen valitsi uskonkuuliaisuuteen

2 Tess 2:
13 ¶ Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sentähden että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen.
14 Siihen hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta, omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden.

Room 16:
25 ¶ Mutta hänen, joka voi teitä vahvistaa minun evankeliumini ja Jeesuksen Kristuksen saarnan mukaan, sen ilmoitetun salaisuuden mukaan, joka kautta ikuisten aikojen on ollut ilmoittamatta,
26 mutta joka nyt on julkisaatettu ja profeetallisten kirjoitusten kautta iankaikkisen Jumalan käskystä tiettäväksi tehty kaikille kansoille uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi,

2 Piet 1:
2 Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta.
3 Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään,
4 joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee,

Jumala pelastaa ihmisen armonsa kautta, Herran Jeesuksen ansion tähden. Raamattu sanoo Jumalan valinneen ihmisen alusta alkaen pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen. Pelastus on lahja ja armoa, mutta pelastuksen seuraus on uskonelämä Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen. Raamattu sanoo, että evankeliumi on saarnattu uskonkuuliaisuuden aikaansaamiseksi. Raamattu sanoo, että Jumalan armosta saamme osallisuuden Jumaliseen luontoon (elämä Pyhässä Hengessä - osallisuus Pyhään Henkeen), jonka kautta pelastumme synnin turmeluksesta, joka vallitsee maailmassa himojen tähden, kun ojentaudumme uskossa Jumalan sanan totuuden opetuksen mukaisesti.

On tärkeää ymmärtää, että pelastumme iankaikkisen kadotuksen tuomiosta iankaikkiseen elämään Jumalan armosta Jeesuksen ansion tähden, emmekä pelastu omien tekojen, emmekä uskon tekojen kautta iankaikkiseen elämään. Raamatun opetuksen mukaan uskonkuuliaisuuden kautta, kun elämme ja kasvamme Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen, niin silloin pelastumme tässä maailmassa vaikuttavasta synnin turmeluksesta. Uskonkuuliaisuus ei pelasta meitä iankaikkisen kadotuksen tuomiosta iankaikkiseen elämään, vaan synnin tuhovoimista, jotka vallitsevat tässä maailmassa. Kenestäkään uskovasta ei tule täydellistä tai synnitöntä tässä nykyisen maailmanajan armontalouskaudessa, mutta Jumalan armosta saamme kasvaa kohti täydellisyyttä (Fil 3:12).

Herran pelko uskossa Herraan Jeesukseen

Matt 25:
41 Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: ‘Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä.
.............................................
46 Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään."

2 Kor 5:
10 Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa.
11 Kun siis tiedämme, mitä Herran pelko on, niin me koetamme saada ihmisiä uskomaan, mutta Jumala kyllä meidät tuntee; ja minä toivon, että tekin omissatunnoissanne meidät tunnette.

Raamatun opetuksen mukaan jumalattomina kuolleet ihmiset tuomitaan viimeisenä tuomiopäivänä Jumalan tuomioistuimen edessä tekojensa mukaan iankaikkiseen kadotukseen, mutta vanhurskaat (Jumalan armosta pelastetut) pääsevät iankaikkiseen elämään Uuteen Jerusalemiin. Jumalan armosta pelastettujen osa on iankaikkinen elämä Jumalan luona, tämä on varma ja totinen Jumalan lupaus, jonka Hän on luvannut sanansa ilmoituksessaan.

Raamattu opettaa, kuinka kaikkien ihmisten (myös uskovat) pitää tulla Kristuksen tuomioistuimen eteen, että jokainen saisi sen mukaan mitä hän on elämässään tehnyt, joko hyvää tai pahaa. Tässä yhteydessä Raamattu puhuu Herran pelosta (Herran kunnioitus), jonka seurauksesta uskova ihminen haluaa elää uskonkuuliaisuudessa Herraa Jeesusta kohtaan aina sen mukaan mihin saakka hän on Jumalan armosta uskossa kasvanut.

Miksi Raamattu puhuu Herran pelosta siinä yhteydessä kun Raamattu sanoo, että myös uskovien on tultava Kristuksen tuomioistuimen eteen?

1 Kor 3:
11 ¶ Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus.
12 Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista,
13 niin kunkin teko on tuleva näkyviin; sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on.
14 Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan;
15 mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon; mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikäänkuin tulen läpi.

Yllä oleva Raamatun kohta antaa vastauksen edellä olevaan kysymykseen. Herra Jeesus on pelastuksen perustus. Sellainen ihminen, joka uskoo Herraan Jeesukseen ja asettaa iankaikkisen elämän pelastuksensa Herran Jeesuksen vereen ja sovitustyöhön on pelastuva Jumalan armosta siitäkin huolimatta, jos hän rakentaa uskoa, joissakin kohden väärien rakennusaineiden kautta. Väärillä rakennusaineilla tarkoitan sellaisia Raamatun opetuksia tai tekoja, jotka eivät ole Jumalan sanan totuuden mukaisia, mutta eivät kuitenkaan vääristä pelastuksen perustusta Herrassa Jeesuksessa.

Sellainen rakennus (uskonelämä), joka ei kestä, vaan palaa ja joutuu vahinkoon, mutta hän itse on pelastuva kuitenkin ikään kuin tulen läpi tarkoittaa sitä, että Kristuksen tuomioistuimen edessä uskovalle ihmiselle kerrotaan mitä vääriä oppeja tai tekoja hän on kantanut mukanaan sydämessä ja nämä väärät opetukset ja teot eivät läpäise Jumalan sanan totuutta, vaan palavat tulessa, mutta kun uskova ihminen on asettanut pelastuksensa yksin Jeesuksen ansioon, niin hän pelastuu Jumalan armosta, kuitenkin ikään kuin tulen läpi.

Kenestäkään uskovasta ei tule täydellistä tässä nykyisessä maailmanajassa, mutta jos sydämessä on Raamatullinen Herran pelko (Herran kunnioitus), niin pyrimme kasvamaan uskonkuuliaisuudessa, emme siksi että pelastuisimme iankaikkiseen elämään uskon tekojen kautta, vaan siksi, että rakastamme Jumalaa ja ettei synti saisi tuhota meitä tässä maailmanajassa ja siksi, että Jumalan armosta Kristuksen tuomioistuimen edessä meidän uskon vaelluksessamme olisi ollut mahdollisimman vähän sellaisia tulessa palavia rakennusaineita, jotka eivät kestä Jumalan sanan totuuden puntaria.

Tekojen kautta pelastuminen iankaikkiseen elämään on väärä opetus, joka pyrkii tekemään tyhjäksi Herran Jeesuksen sovitustyön ja Jumalan lahjoittaman pelastuksen lahjan ja armon. Meidän tulisi rakastaa Jumalaa ja rakkaudesta Jumalaan, meidän tulisi antautua uskonkuuliaisuuteen, sillä se on Jumalan tahto. Uskonkuuliaisuus ei ole tekojen kautta pelastumista iankaikkiseen elämään, vaan rakkautta Jumalaa kohtaan, jota uskova kokee sydämessään Jumalan hyvyyden ja rakkauden tähden.

Tulen läpi pelastuminen ei tarkoita katolisen kirkon harhaoppia kiirastulesta.

1 Pie 1:7 että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä.

Ilm 3:18 Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit.

Raamattu vertaa kullan tulessa puhdistamisen prosessia Jumalan vaikuttamaan uskoon, jossa Jumala puhdistaa synnin kuona-aineita sydämestämme pois Pyhän Hengen rakkauden ja Jumalan sanan totuuden kautta. Kyse ei ole katolisen kirkon kiirastuli harhaopista, joka on valhe-evankeliumia.

Jes 65:

17 ¶ Sillä katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää ajatukseen astu;

18 vaan te saatte iloita ja riemuita iankaikkisesti siitä, mitä minä luon. Sillä katso, iloksi luon minä Jerusalemin, riemuksi sen kansan.

Jes 43:25 Minä, minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun syntejäsi muista.

Hebr 10:

16 "Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan," sanoo Herra: "Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä";

17 ja: "heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista".

18 Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita.

19 ¶ Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään,

20 jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta,

21 ja koska meillä on "suuri pappi, Jumalan huoneen haltija,"

22 niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä;

23 pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen

Raamattu sanoo ettei Jumala enää muista anteeksi annettuja syntejä. Kristuksen tuomioistuimen edessä ei tietenkään muistella tai tuoda esille jo anteeksi annettuja syntejä, vaan sellaisia asioita, jotka ovat jääneet käsittelemättä. Tästä esimerkkinä vaikka sellainen asia, että uskova on uskonut (on voinut olla vilpitön uskossaan) jonkin asian vastoin Raamatun sanan totuutta, joka ei kuitenkaan vääristä pelastusta Herrassa Jeesuksessa, eikä hän ole elämänsä aikana syystä tai toisesta korjannut tätä väärää käsitystään Raamatun sanan totuuden mukaiseksi, niin hänen tämä tietty väärä uskon käsityksensä (oppi, teko, joka ei perustu Raamatun totuuteen) palaa tulessa Jumalan tuomioistuimen edessä, vaikka hän itse Jumalan armosta pelastuu.

Meidän jokaisen on tehtävä Jumalalle tili itsestämme

Room 4:
10 Mutta sinä, minkätähden sinä tuomitset veljeäsi? Taikka sinä toinen, minkätähden sinä halveksit veljeäsi? Sillä kaikki meidät asetetaan Jumalan tuomioistuimen eteen.
11 Sillä kirjoitettu on: "Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, minun edessäni pitää jokaisen polven notkistuman ja jokaisen kielen ylistämän Jumalaa".
12 Niin on siis meidän jokaisen tehtävä Jumalalle tili itsestämme.
13 Älkäämme siis enää toisiamme tuomitko, vaan päättäkää pikemmin olla panematta veljenne eteen loukkauskiveä tai langetusta.

Raamattu varoittaa ettemme saa tuomita veljeämme (sisartamme) Herrassa Jeesuksessa. Tuomitseminen tässä yhteydessä tarkoittaa väärän tuomion antamista. Raamattu varoittaa myös ettemme halveksu veljeämme (sisartamme) Herrassa Jeesuksessa. Raamattu sanoo, että miksi tuomitset tai halveksit veljeäsi, sillä me kaikki uskovatkin joudumme menemään Jumalan tuomioistuimen eteen. Raamattu sanoo, että meidän jokaisen on tehtävä Jumalalle tili itsestämme ja omasta vaelluksestamme, ei sisaren tai veljen vaelluksesta.

On sanomatta selvää, että jos väärin perustein antaa veljelle tuomion tai halveksuu veljeään, niin tämmöinen toiminta on sellaista "rakennusainetta", joka palaa tulessa Jumalan tuomioistuimen edessä, vaikka pelastuksen perusta olisikin Herrassa Jeesuksessa. On todella tärkeätä ettemme anna veljistä (sisarista) väärää todistusta ja tuomiota tai halveksu veljiä (sisaria) Herrassa Jeesuksessa, koska joudumme tekemään siitä tiliä Jumalalle Hänen tuomioistuimensa edessä.

Snl14:5 Uskollinen todistaja ei valhettele, mutta väärä todistaja puhuu valheita.

Jos valehtelemme jostakin veljestä tai sisaresta ja vaikka olisimme kuinka "vilpittömiä" tahansa, niin joudumme valheista tilille Jumalan tuomioistuimen edessä. Raamattu sanoo, että valehtelijan osa on siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa, tämä on toinen kuolema. En ole tässä jakamassa kenellekään kadotustuomiota, mutta Raamatun opetuksen mukaan on selvää ettei Jumalan armosta pelastettu ihminen saisi vaeltaa valehtelijana täällä maan päällä.

Kun Jumala laski tämän aiheen sydämelleni, niin koin omassa sydämessäni, että tulee olla varovaisempi ja tarkempi kun ja jos sanoo jonkun olevan eksyttäjä tai opettavan ja uskovan vastoin Jumalan sanan totuutta, ettei tule annetuksi väärää todistusta, sillä se on sama asia kuin olla ja elää valehtelijana, jos antaa jostakin väärän (valheellisen) todistuksen. Edellä oleva varoituksen sana pätee ihan jokaiseen uskovaan ihmiseen. Eksytys ja eksyttäjä on tietenkin paljastettava, sillä Raamatun sana kehottaa näin toimimaan, mutta silloin kun sanoo, jonkin olevan eksytys tai eksyttäjä, niin meidän on annettava asiasta oikea todistus sävyisyyden Hengessä, sillä emme saa syyllistyä väärän todistuksen antamiseen. Jos olemme erehtyneet, jossakin kohdassa antamaan väärän todistuksen, niin siitä on tehtävä parannus ja Jumala antaa armossaan anteeksi syntimme, kun tunnustamme syntimme ja haluamme hylätä syntimme.

Jokaiselle omien tekojen mukaan maksaminen on Jumalan armoa

Psa 62:12 (62:13) Ja sinun, Herra, on armo (chesed); sillä sinä maksat kullekin hänen tekojensa mukaan.

Luuk 12:
1 ¶ Kuin monta tuhatta ihmistä kokoontuivat, niin että he toinen toistansa tallasivat, rupesi hän sanomaan opetuslapsillensa: kavahtakaat ensisti Pharisealaisten hapatusta, joka on ulkokullaisuus;
2 Sillä ei ole mitään peitetty, joka ei ilmi tule, eikä ole salattu, mikä ei tiettäväksi tule.
3 Sentähden ne, mitä te pimeydessä sanotte, pitää valkeudessa kuultaman, ja mitä te korvaan puhuneet olette kammioissa, se pitää saarnattaman kattoin päällä.

Jumalan sana sanoo sen olevan Herran armoa kun Hän maksaa jokaiselle hänen tekojensa mukaan. Hepreankielen sanan chesed voimakkain merkitys on rakastava hyvyys. On Jumalan armoa ja rakastavaa hyvyyttä, että salaisinkin väärä ajatus ja teko tulevat esille Jumalan tuomioistuimen edessä, sillä näin oikeus tulee lopulta voittamaan kaikissa tapauksissa, jotka ovat jääneet selvittämättä täällä maan päällä, ja jokainen saa oikeudenmukaisen tuomion teoistaan Jumalan tuomioistuimen edessä.

Ihminen voi peittää sydämensä väärät ajatukset, mutta ne tulevat ilmi ja paljastetuksi ainakin viimeistään Jumalan tuomioistuimen edessä. Se minkä ihminen haluaa salata, joka ei kestä totuuden läpivalaisua tulee tiettäväksi ainakin viimeistään Jumalan tuomioistuimen edessä. Sen minkä ihminen sanoo pimeydestä käsin (synti, Jumalan tahdon vastainen asia jne.) tulee kuulluksi ja tiettäväksi viimeistään Jumalan tuomioistuimen edessä, Hänen valkeudessaan.

Olisi hyvä jos uskovina ymmärtäisimme, ettemme voi salata ja peittää mitään Jumalalta ja lopulta kaikki mikä ei kestä Kristuksen valkeutta tulee esille Jumalan tuomioistuimen edessä. Tämä saakoon synnyttää meissä tervettä Herran pelkoa, että pyrkisimme vaeltamaan Jumalan rakkaudessa ja Jumalan sanan totuudessa ja hylkäisimme kaikenlaiset pimeyden teot. Vaikka olemmekin pelastetut Jumalan armosta, emme uskojen tekojemme mukaan, niin siitä huolimatta emme voi vaeltaa ihan miten tahansa, sillä jokaisen meidän on kerran tultava Kristuksen tuomioistuimen eteen.

Älä kumoa Jumalan käskyjä

Matt 5:
17 ¶ Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään.
18 Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut.
19 Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa.
20 Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan.

Matt 5:19 Joka siis kumoaa yhden näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavoin opettaa ihmisiä, sitä tullaan kutsumaan pienimmäksi taivasten valtakunnassa. Mutta joka tekee ja opettaa niitten mukaan, sitä tullaan kutsumaan suureksi taivasten valtakunnassa. (Toivo Koilo Uusi Testamentti)

Hebr 7:
11 ¶ Jos siis täydellisyys olisi saavutettu leeviläisen pappeuden kautta, sillä tähän on kansa laissa sidottu, miksi sitten oli tarpeen, että nousi toinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan eikä tullut nimitetyksi Aaronin järjestyksen mukaan?
12 Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos.

Herran Jeesuksen opetuksen mukaan Hän ei kumonnut lakia ja profeettoja, vaan tuli täyttämään lain ja profeettojen opetukset. Herra Jeesus sanoi, että se joka kumoaa lain (opetus) pienimmänkin käskyn ja siten opettaa ihmisiä, niin häntä pitää kutsuttaman pienimmäksi taivasten valtakunnassa (Jumalan valtakunta), mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, niin häntä pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa. Meidän tulee ymmärtää Herran Jeesuksen sanat Uuden Liiton järjestyksen mukaisesti, sillä Herran Jeesuksen veressä ja sovitustyössä vanha liitto päättyi ja alkoi Uusi Liitto. Herra Jeesus ei ole kumonnut lakia, mutta se on muuttuneessa tilassa Uuden Liiton järjestyksessä. Lain muutos tarkoittaa sitä, että Herran Jeesuksen syntiuhri syntien anteeksisaamiseksi korvasi ja lakkautti kaikki VL:n eläinuhrit ja nyt Uudessa Liitossa on voimassa Kristuksen laki, joka on koko Uuden Liiton järjestyksen mukainen opetus (Kts. lähteet - Ristiinnaulittu kirjoitus säädöksineen).

Mitä käskyjä Herra Jeesus tarkoitti, kun Hän sanoi, että se joka kumoaa yhden pienimmänkin lain (opetus) käskyn, niin häntä kutsutaan pienimmäksi Jumalan valtakunnassa. Herra Jeesus sanoi, että se joka noudattaa ja opettaa näistä käskyistä oikealla tavalla pitää kutsuttaman suureksi Jumalan valtakunnassa.  Nämä käskyt Matt 5:17-20:ssa eivät voi tarkoittaa koko Uuden Liiton opetuksen noudattamista, koska Raamatun opetuksen mukaan kukaan uskova ihminen ei tule synnittömäksi ja täydelliseksi tässä nykyisessä maailmanajassa. Herra Jeesus sanoi, että se, joka niitä noudattaa ja niin opettaa, niin häntä tulee kutsua suureksi Jumalan valtakunnassa. Tämä kohta paljastaa, ettei Herra Jeesus voinut tarkoittaa kaiken sen noudattamista (täydellisyys ja synnittömyys) mitä Raamattu opettaa Uuden Liiton uskonjärjestyksestä, koska kenestäkään uskovasta ei tule täydellistä ja synnitöntä tässä maailmanajassa.

Ymmärrän, että Herra Jeesus tarkoitti Kymmenen Käskyn noudattamista ja oikein opettamista, sillä Hän ottaa esille Matteuksen evankeliumin 5 luvussa käskyjä, jotka kuuluvat Kymmeneen Käskyyn sekä käskyjä, jotka ovat kytköksissä Kymmeneen Käskyyn, sillä kaikki käskyt perustuvat Kymmeneen Käskyyn. Raamattu opettaa, että Kymmenen Käskyä ovat voimassa sellaisenaan myös Uuden Liiton uskon järjestyksessä, eikä meillä ole lupa kumota, muutella tai opettaa niistä väärin.

Meidän uskovien tulisi ottaa todella vakavasti Herran Jeesuksen sanat, että se joka kumoaa yhden pienimmänkin lain (opetus) käskyn, niin häntä kutsutaan pienimmäksi Jumalan valtakunnassa. Kyse ei ole siitä, että uskovien välillä käydään kilpailua siitä, kuka on suurin tai pienin, vaan siitä, että rakastaa Jumalaa, Hänen hyvyytensä tähden ja siksi haluaa rakkaudesta Jumalaan elää ja kasvaa uskonkuuliaisuudessa. Sellainen ihminen, joka kumoaa yhden pienenkin kohdan Jumalan iankaikkisesta laista (Kymmenen Käskyä), jonka Jumala on itse kirjoittanut sormellaan kivitauluun, niin tällaista ihmistä kutsutaan pienimmäksi Jumalan valtakunnassa, vaikka hän pelastuukin Jumalan armosta, jos hän on asettanut pelastuksen perustan yksin Herran Jeesuksen vereen ja sovitustyöhön.

Koen sydämessäni, että sen selvittäminen mitä tarkoittaa Jumalan valtakunnassa pienimmäksi tai suureksi kutsuminen jääköön Jumalan selvitettäväksi, jonka toteutuminen tulee tapahtumaan Jumalan valtakunnassa, Uudessa Jerusalemissa. Haluan uskoa ettei kukaan Herran Jeesuksen opetuslapsi haluaisi ehdoin tahdoin kumota yhtäkään Kymmentä Käskyä tai niiden pienintäkään yksityiskohtaa, koska siitä on seurauksensa, joka jättää jonkinlaisen pysyvän jäljen, siitäkin huolimatta, että pelastumme iankaikkiseen elämään Jumalan armosta, emme tekojemme kautta. Samoin meidän tulisi ymmärtää ettemme saisi vääristellä tai opettaa mistään Jumalan sanan opetuksesta väärällä tavalla. Emme ole, emmekä tule täydellisiksi tässä maailmanajassa, mutta siitä huolimatta meidät on kutsuttu Hengen pyhitykseen ja uskomaan totuuteen, jonka seurauksesta saamme kasvaa uskossa koko ajan yhä syvempään Jumalan tuntemiseen sekä Jumalan sanan totuuden ymmärtämiseen.

Matteuksen evankeliumin luvussa 5 ja jakeessa 20 Herra Jeesus sanoi etteivät Häneen uskovat ihmiset tule pääsemään taivasten (Jumalan) valtakuntaan ellei heidän vanhurskautensa ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten. Jumalan valtakuntaan pääsee vain Jumalan armosta, jos ja kun asettaa pelastuksensa Jeesuksen vanhurskauteen, vereen ja sovitustyöhön. Uskonnolliset ihmiset, joiden esikuvia kirjanoppineet ja fariseukset ovat, ja he ovat sellaisia, jotka turvaavat kirkon sakramentteihin ja ihmisten uskonnollisiin perinteisiin, mutta eivät aseta pelastustaan yksin Herran Jeesuksen vereen ja sovitustyöhön. Nämä uskonnolliset ihmiset asettavat "pelastuksensa" omavanhurskauteen, ihmisten uskonnollisten perinnäissääntöjen ja traditioiden varaan.

Loppusanat

Tämä aihe on todella haastava, eikä tästä ole ollut helppo kirjoittaa, sillä tämän aiheen kohdalla väärinymmärryksen mahdollisuus on suuri. Toivon mukaan en ole kirjoittanut tästä aiheesta väärällä tavalla, enkä olisi aiheuttamassa kenellekään väärää sydämen taakkaa. Raamatun opetuksen mukaan jokainen uskova tulee pelastumaan yksin Jumalan armosta Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön ansion tähden, eikä kukaan pelastu iankaikkiseen elämään omien tekojensa kautta. Pelastuminen on Jumalan lahja ja armoa, mutta jos pelastuksen perustuksen päälle rakentaa jossakin kohdin väärin, ja vaikka pelastummekin Jumalan armosta, niin jokainen väärä rakennusaine tuhoutuu ja palaa Kristuksen tuomioistuimen edessä.

Kukaan uskova ihminen ei tule selviytymään täysin puhtain paperein Kristuksen tuomioistuimen edessä, koska kenestäkään ei tule tässä nykyisessä maailmanajassa täydellistä ja synnitöntä. Pelastuminen iankaikkiseen elämään on Jumalan armon osoitus, sillä jokainen, joka on asettanut pelastuksen perustan Herran Jeesuksen vereen ja sovitustyöhön tulee pelastumaan Jumalan armosta iankaikkiseen elämään Uudessa Jerusalemissa.

Matt 5:
10 Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta.
11 Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa.
12 Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä.
13 ¶ Te olette maan suola; mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei enää kelpaa

Luuk 17:10 Niin myös te, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän on käsketty tehdä, sanokaa: ‘Me olemme ansiottomia palvelijoita; olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset tekemään’."

Raamattu sanoo, että kun uskomme Jumalaan ja haluamme elää Jumalan rakkaudessa ja totuudessa, niin palkkamme tulee olemaan suuri taivaassa Jumalan armosta. Koen tässä kohden tuoda esille, että uskovan ei tule elää uskonkuuliaisuudessa suuren palkan toivon mukaan, vaan rakkaudesta Jumalaan, ymmärtäen olevansa ansioton palvelija, niin silloin tämä asia ei vääristy, eikä uskonelämästä tule lakihenkistä suorittamista, vaan iloiten ja Jumalaa kiittäen saamme rakastaa Jumalaa, Hänen suuren armonsa ja rakastavan hyvyytensä tähden.

 

 

Petri Paavola 16.1.2019

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
Online Bible Greek and Hebrew Lexicons
www.kotipetripaavola.com/ ristiinnaulittu kirjoitus saadoksineen


 

 

 

eXTReMe Tracker