Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Kritiikki kristinuskoa vastaan

Luonnontieteiden kehittyminen länsimaissa 1600-luvulla johti kritiikkiin kristinuskoa kohtaan, jossa kristinusko joutui ankaran arvostelun kohteeksi. 1800 ja 1900-luvulla tieteellisen maailmankuvan omaavista ihmisistä enemmistö on hylännyt kristinuskon ja pitää sitä pelkkänä uskonnollisena taruna tai satuna. Raamattu on kuitenkin Jumalan sanaa ja negatiivinen sekä vääristelevä kritiikki on helppo kumota Jumalan sanan todistuksen kautta. Tässä kirjoituksessa tuon esille sen kuinka Raamattu on Jumalan sanan totuus, jota kritiikki ei kykene kumoamaan. Kirjoitukseni tarkoitus ei ole väitellä, riidellä tai halveksua ketään, vaan tuoda esille Jumalan sanan totuuden valossa rehellisesti asioita, jotka todistavat sen, että Raamattua vastaan esitetty kritiikki ei kestä Raamatun sanan edessä.
 

Sisällys:

Kritiikki väärässä osoitteessa
Luonnontieteen kritiikki
Nietzschen kritiikki
Russelin kritiikki
Kristillisen ateismin kritiikki
Kristinuskon moraalinen kritiikki
Arkeologiset todisteet
Loppusanat
 Kritiikki väärässä osoitteessa

Keskiajalla sekä ennen sitä ihmiset länsimaissa uskoivat Raamatun olevan Jumalan sanaa ja että Jumala on olemassa. Kritiikki kristinuskoa vastaan tieteellisen maailmankuvan edetessä kasvoi kasvamistaan ja nykyään enää pieni vähemmistö uskoo Raamatun olevan Jumalan sanaa.

Kritiikki kristinuskoa vastaan on perustunut 1600-1800 luvuilla paljolti Rooman katolisen kirkon (RKK) edustamaa uskoa kohtaan. Tässä kohden kritiikki on osunut väärään kohteeseen, sillä RKK ei edusta Raamatullista uskoa, vaan pakanallista uskoa, jossa RKK on sekoittanut pakanallisten uskontojen ja Raamatun opetuksia keskenään. Tämä tarkoittaa sitä, että RKK:n opetus Raamatusta ei perustu Raamatun todelliseen opetukseen, vaan ihmisten perinteisiin sekä uskomuksiin.

Linkki RKK:n epäraamatulliseen uskoon: RKK:n ja paavin viran juuret

Kun ihminen on hylännyt Jumalan rakkauden ja totuuden, niin hän eksyy pois totuudesta, eikä kykene näkemään Jumalan totuutta. Tämän seurauksena ihminen eksyy kritisoimaan RKK:n uskonnollista instituutiota kristinuskona sekä Raamatullisena uskona, mitä se ei kuitenkaan edusta.

Sen sijaan kritiikki RKK:n edustamaa uskoa kohtaan on oikeutettua ja joissakin kohden oikeaan osunut, sillä RKK:n opetuksessa on paljon epäkohtia, väärää opetusta sekä ristiriitaisuuksia. RKK:n joidenkin työntekijöiden ja jäsenten elämässä vaikuttaa myös moraalittomuus sekä synnin himojen mukaan eläminen. Esimerkiksi pedofilian harjoittaminen RKK:n papiston keskuudessa on todella laaja-alaista. On tietenkin sanomatta selvää, että aito Raamatullinen usko ei harjoita pedofilian iljettävää syntiä.

Monet sanovat kristinuskon tappaneen miljoonia ihmisiä. Väite on väärä, sillä Rooman katolinen kirkko on tappanut miljoonia ihmisiä. Rooman katolinen kirkko ei edusta Raamatullista uskoa, sillä sen oppi on täynnä Raamatun vastaisia asioita. Raamattu opettaa UT:ssa ettei Herran Jeesuksen opetuslapset saa turvata miekkaan, eikä tappaa lähimmäisiään. Todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi ei tapa lähimmäisiään. Rooman katolisen kirkon verityöt ja erilaisten kansanryhmien surmaaminen on osoitus siitä, että kirkko ei edusta Raamatun uskoa (todellista kristinuskoa), vaan pahuuden mätää hedelmää.

Kritiikki joka kritisoi väärää kohdetta ei ole varteenotettavaa kritiikkiä. Otan tähän asiaa valaisevan esimerkin. Jos Suomen tasavallan presidentti antaisi lehdistössä mauttoman lausunnon, niin kritiikkiä ei tulisi kohdistaa kansanedustajia kohtaan, vaan presidenttiin, joka on mauttoman lausunnon antaja.

Kritiikki kristinuskoa kohtaan, joka annetaan RKK:n Raamattu opetukseen perustuen on mennyt väärään osoitteeseen, koska RKK ei edusta Raamatun todellista uskoa, eikä alkuperäistä kristinuskoa, eli uskoa Herraan Jeesukseen. Silloin kun kritiikin kohde on väärä, niin sellaisella kritiikillä ei ole mitään arvoa. Jos olet arvostellut ja kritisoinut kristinuskoa RKK:n oppien perustukselta tai kirkon veritöiden tähden, niin olet haukkunut väärää puuta.

Luonnontieteen kritiikki

Teologi Hermann Samuel Reimarus kirjoitti teoksissaan 1700-luvulla, että Raamatun kertomuksia on mahdotonta sovittaa yhteen luonnontieteellisten todellisuuskäsitysten kanssa. Reimarus on tuonut esille, että Raamatun ennakkoluuloton lukija huomaa sen olevan vanhojen satujen kokoelma, joka on hulluuden ja pahuuden historia, jonka kiihkomieliset ovat kirjoittaneet, joka on täynnä pappien petoksia. Reimaruksen mukaan Raamattu perustuu valehteluun ja siksi kristinusko on suurelta osin petosta.

1800-luvun puolen välin jälkeen Charles Darwinin kirjasta "lajien synty" tuli luonnonvalinnan ja kehitysopin, eli evoluutioteorian perusteos. Tieteellinen maailmankuva joka koittaa kumota Raamatun totuudet alkoi valloittamaan ihmisten mieliä. Luonnontieteiden tutkijoista enemmistö uskoo nykyäänkin että Raamattu ei ole Jumalan sanaa, vaan satukirja joka on ristiriidassa luonnontieteen kanssa. Luonnontieteen kritiikki ei kuitenkaan kestä Raamatun sanan totuuden edessä.

Luominen. Raamattu kertoo Jumalan luoneen taivaat ja maan sekä kasvillisuuden, eläimet ja ihmisen. Raamattu sanoo, että Jumala loi ensin eläimet, kunkin lajinsa mukaan ja sen jälkeen ihmisen. Raamatun sana kumoaa selkeästi evoluutioteorian mukaisen kehitysopin.

Evoluutioteorian perusopetuksen mukaan eloton aine ilman älyä on luonut elollisen elämän sattumanvaraisuuden ja luonnonvalinnan kautta. Kehitysopin mukaan alemmat elämän muodot alkoivat itseohjautuvasti kehittymään ja kehittämään monimutkaisempia elämänmuotoja, joista miljardien vuosien kehityksen tuloksena on syntynyt nykyinen maailmankaikkeus, jossa ihmiskunta elää maapallolla evoluution seurauksena. Kehitysopin tieteellisen maailmankuvan omaava ihminen kritisoi kristinuskoa ja sanoo ettei Raamatun sanan luominen ole totta, koska se on ristiriidassa tieteellisen kehitysopin kanssa.

Kehitysopin tieteellinen ristiriita Raamatun kanssa ei tarkoita sitä, että Raamatun sana luomisesta ei olisi totta, sillä kehitysopin tieteellinen maailmankuva voi olla väärää tietoa. Tuon tässä lyhyesti esille todisteet, jotka osoittavat kehitysopin tieteellisen maailmankuvan olevan virheellinen ja Raamatun luomisopin olevan totta.

Elämän synty. Elämän syntymisen elinehto on DNA, proteiinit, aminohappoja, entsyymejä jne. Kemialliset yhdisteet yhdistyvät oikealla tavalla rakentuen juuri siten kuten DNA:ssa on tieto elävän elämän rakentumisesta. Kehitysoppi on väärä opetus elämän synnystä. Kaikkeen elävään elämään tarvitaan DNA, eli tieto miten elämä rakentuu ja miten esim. ihmisen elimistö rakentuu ja toimii. Alkeellisimman elämänkin kohdalla kaiken tulisi rakentua todella nopeasti; rakenne, järjestäytyminen, yhteensovittaminen, oikea kemiallinen koostumus, hengitys, verenkierto ja kaikki muu, kaiken pitäisi tapahtua nopeasti heti alusta.

Kehitysopin mukainen opetus miljardeista vuosista ihmisen syntymisessä maan päälle ei ole totta, sillä aminohappojen muodostumisen ja proteiinin, DNA:n entsyymien ja kaiken muun tarvittavan elävän olennon syntymiseen olisi täytynyt tapahtua hyvin pian, lyhyessä ajassa. Sen olisi täytynyt muodostua yhden sukupolven aikana tai sen puolivälissä tai hyvin pian. Satojen ja tuhansien toimintojen olisi täytynyt tapahtua pian. Muutoin seuraavassa hetkessä elämä olisi kuollut.

DNA koodin rakentuminen ei onnistu ilman älyä itseohjautuvasti, sillä DNA:n koodin n. 3 miljardia kirjainkoodiparia, joissa on ihmisen koko tieto elimet, tukan ja silmien väri jne. DNA:ssa on ihmisen perimä se on kuin mikroskooppinen tietokone, joka on täynnä valtavan paljon muistia ja tietoa. DNA:ssa on toimintasuunnitelma, joka osaa oikealla tavalla ohjata ihminen rakentumaan, kun hän on äidin kohdussa.

On täysin selvää, että itseohjautuva evoluutio ei kykene ilman älyä luomaan järjestelmää, jossa 3 miljardin kirjainkoodiparin DNA järjestää ihmisen elämän rakenteet sen oikeaan muotoonsa. Kuollut eloton aine ei kykene suunnittelemaan DNA:ta. Kuollut ja eloton aine ei kykene saamaan aikaan älyllistä elämää. On selvää, että nämä asiat eivät voi kehittyä itseohjautuvasti ilman suunnittelua ja älyä. Ainoa vastaus on Luoja, joka on suunnitellut ja rakentanut elämän hyvin nopeasti. Raamattu todistaa tämän kertomalla, että eläimet ja ihmiset luotiin nopeasti ja heti maan tomusta. Raamatun todistus on siis paljon kestävämmällä perustuksella kuin kehitysopin perustukset.

Biologinen maailma on täynnä monimutkaisia, yhteistyökykyisiä mekanismeja, jotka ovat riippuvaisia koodeista ja yksityiskohtaisista ohjeistuksista niiden kehittymiselle sekä vuorovaikutteisille toiminnoille. Eräs asia on myös hyvä tietää, että monimutkainen DNA koodausjärjestelmä ei kehity (ei evoluutioteorian mukaan). Tämäkin todistaa evoluutioteoriaa vastaan. Jos monimutkaiset järjestelmät jätetään hoitamatta, eli tulemaan toimiin omillaan ilman ohjausta, niin ne tulevat koko ajan epäjärjestyneempään tilaan. On täysin mahdotonta, että itseohjautuva ilman älyä toimiva mekanismi kykenisi luomaan niin monimutkaisen järjestelmän kuin DNA on. Mitä monimutkaisempi systeemi on, niin sitä yksityiskohtaisempaa suunnittelua tarvitaan, että kyetään eliminoimaan tekijät, jotka koittavat hajottaa ja tuhota systeemiä. On täysin mahdotonta, että ilman älyä itseohjautuva mekanismi kykenisi muodostamaan monimutkaisen DNA:n rakenteen, joka tuottaa elollista elämää. Evoluutioteoria on täydellinen mahdottomuus.

Viestittäjä RNA molekyylejä tarvitaan, sillä ilman niitä DNA on täysin hyödytön elimistössä. Koodi geeneissä (DNA) tarvitaan muodostamaan viestittäjä RNA molekyyli, johon on koodattu tarpeellinen viesti määritellä erityiset proteiinin aminohapot. Solun tulee yhdistää nukleotidit RNA:han. Ensin alayksiköt yhdistyvät nukleotideihin, joka sisältää yksilöllisen emäksen ja riboosin. Solun tulee yhdistyä alayksiköihin tai aminohappoihin, jotka polymeroituvat tuottamaan proteiinia. Jokainen aminohappo täytyy aktivoida tietyn entsyymin kautta juuri sille aminohapolle. Jokainen aminohappo on siten yhdistynyt toisen tyyppiseen RNA:han, josta käytetään nimitystä s-RNA. On olemassa tietty s-RNA jokaiselle aminohapolle. On myös toisen tyyppinen RNA, eli ribosomaalinen RNA. Viestittäjä RNA vaikutuksesta ribosomit kasaantuvat yksiköksi nimeltään polyribosomit, aminohappo s-RNA kompleksia tarvitaan muodostamaan proteiinia. Myös muita entsyymejä ja avainmolekyyleja tarvitaan tähän. On päivän selvää, että evoluutioteorian mukainen itseohjautuva kehitys ilman älyä ei voi saada aikaan niin monimuotoista ja systemaattista järjestelmää kuin ihminen DNA ja RNA rakenteineen on.

Kun elollinen olento kuolee, niin siinä on silti vielä proteiinit, rasvahapot, entsyymit, DNA ja kaikki muu elämälle välttämätön tallella, mutta siinä ei ole enää elämää. Miten kemiallisista aineista voisi syntyä elämää ilman suunnittelua ja älyä? Miten kuolleesta aineesta voi syntyä elämää? Tätä ei tutkijat tiedä. Raamattu kertoo, että Jumala puhalsi elämän hengen elottomaan ihmiseen, jonka Hän oli tehnyt maan tomusta. Jumala suunnitteli ja rakensi DNA-koodin sekä asetti kaikki proteiinit, rasvahapot ja entsyymit toimimaan elämän hengen vaikuttaessa ihmisessä. Kun ihminen kuolee, niin ruumiinelämä lakkaa. Jumalan luomistyö on ainoa selitys, sille miten elämä on syntynyt maan päälle.

Evoluutioteorian kannattaja uskoo, että abiogeneesi, josta jotkut käyttävät nimitystä kemiallinen evoluutio on synnyttänyt elottomasta aineesta itseohjautuvasti ilman älyä, elollista älyllistä elämää.  Tällä evoluution kannattajat tarkoittavat sitä, että äly ei ole ohjannut prosessia, vaan se on kehittynyt itseohjautuvasti ja miljardien vuosien kehityksen tuloksena on syntynyt älyllistä elämää. Tämä on mahdottomuus ja evoluutioteorian ikuinen ongelma, joka todistaa sen vääräksi ja valheelliseksi teoriaksi.

Evoluutioteorian kannattajat sanovat, että laboratoriossa tehdyt kokeet todistavat evoluution todeksi ja luomisen vääräksi. Asia on kuitenkin juuri päinvastoin ja todistaa älyllisen luomisen todeksi. Tutkijat ovat luoneet laboratoriossa keinotekoisia soluja, joka pystyy jakautumaan sekä aminohappoja ja molekyylejä. Evolutionistit pitävät tätä todisteena evoluution kehitysopille. Kokeet suoritettiin laboratorio olosuhteissa, jossa ihmisen äly yhdisteli ja rakenteli asioita keskenään. Kokeet eivät syntyneet itseohjautuvasti ilman älyä, vaan ihmisen älyn avustamana. Tämä todistaa juuri sen puolesta, että luominen on totta sillä ilman olemassa olevan älyllisen toiminnan apua ei voi syntyä keinotekoisia soluja jotka on tehty laboratoriossa ihmisen avustamana.

Laboratoriossa tehdyt kokeet todistavat sen, että ilman älyllistä apua ja toimintaa ei voi syntyä älyllistä elämää ja laboratoriossa tehtyjä keinotekoisia soluja. Todisteet jotka on suunnattu luomista vastaan kumoutuvat ja kääntyvät itseään vastaan ja todistavat evoluutioteorian vääräksi teoriaksi. Tämä on evoluutioteorian ongelman ydin, eli sen todisteet ovat mahdottomia ja kääntyvät lopulta aina sitä itseään vastaan.

Tieteellinen tutkimus, joka tarvitsee älyllisen ihmisen apua ja toimintoja koittaessaan todistaa, että evoluutio on syntynyt itseohjautuvasti itse asiassa todistaa juuri luomisen todeksi ja evoluutioteorian vääräksi teoriaksi. Tieteellisen tutkimuksen pitäisi kyetä todistamaan todisteensa evoluution puolesta ilman älyllistä toimintaa, ei älyllisen toiminnan kautta. Jos koitat todistaa, että joku asia on syntynyt itseohjautuvasti ilman älyllistä apua, niin et voi silloin todistaa sitä koittamalla tehdä sen laboratoriossa. Sillä sen pitäisi pystyä kehittymään itsekseen ilman ihmisen apua, jos se kerran on syntynyt itsekseen.

Evoluutioteorian kannattaja sanoo, että laboratoriokokeiden kautta havainnollistetaan ja näytetään miten kaikki on tapahtunut. Hän unohtaa sen, että evoluutioteoria opettaa evoluution tapahtuneen itseohjautuvasti ilman älyllistä apua ja ohjaamista. Laboratoriossa tehdään juuri päinvastoin kuin evoluutioteorian opetuksessa, sillä laboratoriossa asia ei tapahdu itseohjautuvasti, vaan ihmisen älyn ja toiminnan avustamana. Todisteet ja tutkimus osoittavatkin sen että luominen on totta ja evoluutioteoria on väärä teoria.

Evoluutioteorian kannattaja koittaa kehitellä kaikenlaisia puolustuksia mahdottomalle teorialleen. Eräs tällainen ajatus on, että otollisten olosuhteiden tapahduttua sattuma tai itseohjautuva suunnittelu on voinut synnyttää evoluution kaltaisen kehityksen. Hän unohtaa sen, että tieteellinen laboratorio tutkimus ei todistanut prosessien syntymistä sattuman kautta tai itseohjautuvasti, vaan ihmisen älyn ja toiminnan kautta. Täten tämäkin evolutionistien teoria kumoutuu.

Sen sijaan tieteellinen tutkimus vahvistaa sen, että älykäs luominen on totta, sillä samoin kuin ihminen älynsä ja toimintansa kautta saa aikaan laboratoriossa tiettyjä prosesseja, niin samalla tavalla Jumala älynsä kautta on suunnitellut ja rakentanut älyllisen elämän. Tieteellinen tutkimus siis itse asiassa todistaa luomisen puolesta ja osoittaa evoluutio-opin vääräksi. Jumalaton ihminen ei näe tätä tosiasiaa, koska hän on uskonut valhetta, siksi hän tulkitsee tieteellisen laboratorio tutkimuksen valheellisesti.

Kukaan ei varmaan usko, että Mona-Lisa maalaus on syntynyt itsekseen, niin että pitkän ajan päästä maalit sinkoutuivat itsestään kankaalle ja alkoivat muodostamaan itseohjautuvasti muotokuvaa Mona-Lisasta. Kukaan ei usko, että sammakko muuttuu prinssiksi suudelman kautta. Evoluutioteoriaa voi kuvata edellä olevien esimerkkien kautta, sillä ne ovat yhtä mahdottomia kuin oppi evoluutiosta. Edellä olevat esimerkit kertovat sen kuinka epäloogista ja mahdotonta on evoluutioteorian mukainen opetus ja uskomus.

Laboratoriossa tehdyt kokeet ovat osoittaneet sen, että tarvitaan älyä, suunnittelua, älyllisen olennon toimintaa, että tietyt prosessit voidaan toteuttaa. Laboratoriossa tehdyt kokeet osoittavat sen, että aina tarvitaan älyä, jonka kautta tehdään mahdollisiksi tiettyjen prosessien syntyminen. Laboratoriossa tehdyt kokeet todistavat sen, että ilman älyä ei voi syntyä itseohjautuvasti sellaista älyllistä elämää mitä esimerkiksi ihminen edustaa. Kuollut aine ja materia ei kykene itseohjautuvasti synnyttämään älyllistä elämää. Raamatun sanan opettama luominen on ainoa mahdollinen selitys älyllisen elämän syntymiseen maan päälle. Jumala teki, eli loi älyllisen elämän luomalla eläimet ja ihmisen.

Kehitysopin mukainen tieteellinen maailmankuva on väärä ja valheellinen. Tieteellisen kehitysopin mukaisella kritiikillä ei ole painoarvoa kritiikissä kristinuskoa ja Raamatun sanaa vastaan. Raamattu ei ole sittenkään satukirja, vaan itse asiassa kehitysoppia puoltavat tieteelliset teokset ovat satukirjoja. Evoluutioteoriaan uskovat ihmiset ovat syyllistyneet klassiseen virheeseen, eli siihen joka toista syyttää perusteettomasti on itse usein syyllinen siihen mistä toisia syyttää.

Raamattu ja DNA. Tätä kirjoitusta kirjoittaessa mieleeni nousi, että voisiko Raamattu kertoa DNA:sta todisteena luomisesta. Kun tutkin asiaa Raamatusta sekä Internetin lähteistä, niin huomasin että Jumala on voinut jättää todisteet DNA:sta Raamattuun.

Raamatussa ei ole DNA sanaa, sillä ensimmäisen kerran DNA sana ja käsite otettiin käyttöön lähes 1900 vuotta Herran Jeesuksen syntymän jälkeen. Raamatusta voimme kuitenkin löytää DNA käsitteen.

Tutkimme ensin hepreankielen kirjainten merkityksiä. Juutalaiset ovat antaneet hepreankielen jokaiselle kirjaimelle lukuarvon, kirjaimellisen merkityksen sekä symbolisen merkityksen tietämättä DNA:sta sekä siitä, että Jumala on koodannut DNA:n kautta ihmisen elämän rakentumisohjeet. DNA on kansainvälinen kirjainyhdistelmä, joka kertoo ihmisen sisällä olevasta tietokoodijärjestelmästä. Uskon Jumalan nähneen tämänkin asian etukäteen ja vaikuttaneen niin, että Hän tuo todisteet esiin DNA:sta, jonka Hän on itse luonut ja rakentanut.

D-kirjain on hepreaksi Dalet, jonka symbolinen merkitys on polku, astua, tulla. N-kirjain on hepreaksi Nun, jonka symbolinen merkitys on elämä. A-kirjain on hepreaksi Alef, jonka symbolinen merkitys on voima, johtaja ja ensimmäinen.

Hepreankielen kirjainten DNA symbolinen merkitys on polku elämän voimaan; tulla elämään ensimmäisenä; tulla elämän voima, eli elämän voiman tuleminen. DNA:n kautta rakentuu ja tapahtuu ensimmäisenä  ihmisen elämän voiman ilmituleminen äidin kohdussa sen jälkeen kun Jumalan vaikuttama elämän henki on syntynyt. En usko tässä kohden sattumaan, vaan siihen että Jumalalla on tässä sormensa pelissä. Jumalan vaikuttama elämän henki antaa ihmiselle voiman elää josta myös DNA ja sen rakenteet sekä ihmisen elimistön mekanismit ammentavat elämän voiman.

Jumala on käyttänyt juutalaista kansaa tuomaan Hänen sanansa ilmoituksensa koko ihmiskunnalle, niin Vanhan kuin Uuden Liiton Kirjoitusten kautta. Uskon Jumalan vaikuttaneen myös juutalaisten hepreankielen kirjainten merkityksessä, jonka kautta Hän myös todistaa itsestään (katso Messiaan koodi). Raamattu, Jumalan sana on ensisijainen todiste, jonka kautta Jumala ilmoittaa itsestään sekä pelastuksen tien, mutta Hän on jättänyt jälkeensä todisteita itsestään joista esimerkiksi luonto ja sen monimuotoinen elämä todistaa väkevästi Jumalan luomistöistä. Uskon Jumalan myös vaikuttaneen siihen millaisia merkityksiä juutalaiset antoivat hepreankielen kirjaimille, joiden kautta Hän myös todistaa itsestään ja teoistaan. Jumala todistaa DNA:sta hepreankielen kirjainten kautta.

Muistutan vielä, että Jumalan sana, Raamattu on Jumalan sanoman ilmoituksen tärkein ja ensisijainen lähde. Pelastava usko syntyy vain Raamatun, eli Jumalan sanan kautta.

DNA ja luominen. Suomalainen 33/38 Raamatunkäännös sanoo Herra Jumalan vaivuttaneen ihmisen raskaaseen uneen ja kun ihminen (mies) nukkui, niin Jumala otti yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen paikan lihalla. Ja Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo.

Alkutekstissä ei lue, että täytti sen paikan lihalla, vaan että sulki lihan. Jumala suoritti taivaallisen kirurgisen toimenpiteen, jossa Hän ensin nukutti miehen ja otti miehestä osan ja ompeli leikkaushaavan umpeen.

Alkuteksti käyttää sanaa tsela, joka tarkoittaa kylkiluun lisäksi puoli, puolikas tai sivu. Raamattu käyttää tsela sanaa kuvaamaan jonkun asian toista sivua, puolikasta tai puolta. Uskon että Jumala otti miehen kylkiluun sekä soluista XY-kromosomista sen toisen puolen, eli X-kromosomin sisältävän puolen ja kahdensi ne XX-kromosomiksi ja rakensi siitä naisen. Raamattu sanoo , että Jumala otti miehestä kylkiluun ja rakensi siitä naisen. Jumala otti miehen soluista XY-kromosomista sen toisen puolen, eli X:n kahdentaen sen XX:ksi ja rakensi siitä kokonaisen naisen. Siksi miehellä on XY-kromosomi ja naisella XX-kromosomi.

Jumala olisi voinut tehdä naisen samalla tavalla kuin miehen, mutta Hän otti miehestä osan, josta Hän teki naisen. Miksi Jumala toimi tällä tavalla?

Raamattu antaa tähän selkeän vastauksen sanomalla, että koska nainen on otettu miehestä, niin hän luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi. Jumala halusi sanassaan opettaa, että mies ja vaimo kuuluvat kiinteästi yhteen, ollen yhtä lihaa. Yksi liha tarkoittaa rakkauden ja kunnioituksen kautta toisiinsa sitoutumista avioliiton kautta.

Kun Jumala loi miehen, niin Hän teki miehestä naisen, eli samanlaisen, ikään kuin kopion, mutta kuitenkin erilaisen, eli oman persoonan ja eri sukupuolta. Luomisessa Jumala kahdensi ihmisen ottamalla X-kromosomin toisen puolen lisäten siihen toisen X:n, josta tuli XX-kromosomi.

Raamattu siis kertoo meille DNA:sta, sillä Jumala kertoo ottaneensa miehen sisältä jotain, josta Hän rakensi naisen. Hepreankielen sana tsela ja sen merkitykset ja kuinka sanaa käytetään paljastaa meille sen että kyseessä on DNA. Äidin kohdussa sikiössä on DNA, jonka kautta alkaa rakentumaan uusi elämä ja ihminen, eli toinen ihminen. Raamattu käyttää tsela sanaa asioiden toisesta puolesta ja sivusta, eli asiasta joka on kopio ja samanlainen kuin toinen puoli mutta kuitenkin erilainen.

Otan asiaa valaisevan esimerkin. Laivan rungossa on kaksi sivua ja puolta, jotka ovat samanlaisia, mutta erilaisia sekä kopioita toisistaan. Laivan rungon molemmat puolet ovat kahdentuneessa tilassa, sillä rungossa on kaksi erilaista puolta. DNA:ssa asiat kopioituu ja kahdentuu, eli sama asia kuin Jumala loi miehestä naisen. Voimme uskoa ja ymmärtää, että Raamattu kertoo luomisessa DNA:n kahdentumisesta ja tämä tarkoittaa silloin sitä, että Raamattu puhuu DNA:sta, sillä Jumala otti miehen kylkiluun sekä  kahdensi X-kromosomin XX-kromosomiksi.

Petos. Hermann Samuel Reimarus ja Charles Darwin perustivat maailmankuvansa vääristyneen ja virheellisen tieteellisyyden varaan. Kaikki tiede ja tieteellisyys ei tietenkään ole väärää ja virheellistä, mutta sellainen tieteellisyys, joka perustuu evoluution kehitysoppiin on virheellistä tiedettä.

Reimarus perusti uskonsa ihmisviisauteen, siksi hän luuli Raamatun olevan satukirja. Raamatun sanan opetuksen profetaalinen sana käy toteen myös Reimaruksen kohdalla. Raamatun sanan opetuksen mukaan Raamattu ei ole syntynyt inhimillisen ihmisviisauden mukaan, eikä jumalaton ihminen sitä pysty ymmärtämään, sillä Raamattu on kirjoitettu Jumalan Hengen vaikutuksesta ja sen voi ymmärtää vain hengellinen ihminen, eli Herran Jeesuksen opetuslapsi Pyhässä Hengessä kykenee vain tutkimaan ja ymmärtämään oikein Raamatun sanan opetusta. 

Tästä syystä Raamatussa sanotaan, että Raamatun sana on hullutus jumalattomalle ihmiselle, eikä hän kykene ymmärtämään sen hengellistä sanomaa.

Reimaruksen väite, että Raamattu perustuu valheeseen ollen täynnä pappien petoksia ja siksi kristinusko olisi suurelta osin petosta on väärä väite. Reimarus eli aikakautena, jossa kirkko vääristi pahoin Raamatun sanaa sekä sen monet papit elivät moraalitonta elämää. Reimaruksen ongelma oli siinä, että hän luuli kirkon ja pappien edustavan Raamatullista uskoa, jota he eivät kuitenkaan edustaneet. Tämän tähden hän näki asiat väärässä valossa ja luuli Raamatun perustavan valheeseen, koska kirkko ja suuri osa papistoa eli valheessa ja vääristeli Raamatun sanaa.

Monilla nykypäivän ihmisillä on sama ongelma. Monet heistä luulevat esimerkiksi katolisen kirkon pappeja ja heidän opetuksiaan Raamatun opetuksiksi, vaikka nämä papit vääristelevät Jumalan sanaa sekä osa heistä elää moraalittomuudessa. Samoin suurin osa luterilaisen kirkon papeista uskoo vääristettyyn Raamatun sanan opetukseen sekä osa heistä elää moraalitonta elämää.

Iso osa kristinuskoa vastaan esitettyä kritiikkiä perustuu luuloon, jossa ihminen luulee vääristyneen Raamatun opetuksen olevan aitoa kristinuskoa. Tämän seurauksena hän sitten esittää kritiikkiä, että kristinusko ei ole totta. Valhe ei tietenkään koskaan ole totta ja totuus. Mutta ei ole viisasta koittaa kumota totuutta valheeseen perustuvien asioiden kautta.

Otan tähän asiaa valaisevan esimerkin. Jos tapahtuisi ryöstö, jossa ryöstäjä olisi pukeutunut poliisin univormuun, niin olisi typerää väittää poliisien olevan valheellisia pankkiryöstäjiä. Yhtä typerää on esittää kritiikkiä kristinuskoa vastaan kritiikin kohteen ollessa ei kristillistä, vaan kristilliseen valeasuun pukeutunutta kristillisyyttä. Tämä on monen ihmisen ongelma, joka kritisoi kristinuskoa, eli hän kritisoi kristinuskoa haukkumalla väärää puuta. Itse asiassa tässä tapauksessa hän ei kritisoi todellista kristinuskoa, vaan sen valhejäljitelmää. Tällaisella kritiikillä ei ole mitään painoarvoa.

Tieteellinen petos. Ihminen joka kritisoi valheellista kristinuskon valhejärjestelmää luullen sitä aidoksi kristinuskoksi on usein ihminen jonka arvomaailma perustuu tieteelliseen kehitysoppiin. On hyvin ironista, että ihminen joka on petetty valheellisen kehitysopin kautta näkee Raamatun totuuden valheena. Hän ei näe totuutta niin kauan kuin hän pitää kiinni kehitysopin valheesta ja sadusta.

Iso osa ihmisiä kritisoi kristinuskoa ja Raamattua vastaan siksi, koska heidän elämänarvonsa perustuvat evoluutioteoriaan. Jotkut heistä ovat hyvin aktiivisia todistelemaan evoluution puolesta. He hyvin aktiivisesti hyökkäävät Raamatun sanaa sekä Herran Jeesuksen opetuslapsia vastaan sekä esittävät syytöksiä uskovia kohtaan.

Mikä on tämän syytöksen sekä hyökkäyksen takana? Usko valheeseen. He uskovat valheen tieteellisestä kehitysopista, siksi he syyttävät ja hyökkäävät. Kautta historian on tunnettu tosiasia se että, valheen varassa elävä ihminen syyttää muita sekä punoo juonia muita vastaan. Valheella on myös se ominaisuus, että se hyökkää totuutta vastaan ja pyrkii vääristämään kaiken. Valhe saa aikaan fanatismia, kiihkoa ja kiivailua.

Tässä valossa ymmärrän hyvin miksi monet ateistit (ei kaikki) ovat niin innokkaita hyökkäämään Raamatun totuutta vastaan sekä koittavat sitä vääristellä. Samoin on myös yhtä selvää että esimerkiksi valheen varassa elänyt katolinen kirkko on tehnyt paljon julmuuksia inkvisition kautta tappaen useita kymmeniä miljoonia ihmisiä, pakkokäännyttänyt ihmisiä katoliseen uskoon sekä osa kirkon papeista on tehnyt seksuaalirikoksia. On sanomatta selvää, että aito Raamatullinen usko ei tapata ihmisiä, ei pakolla käännytä ihmisiä uskomaan Herraan Jeesukseen eikä suorita seksuaalirikoksia.

Nietzschen kritiikki

Friedrich Nietzschen ajatukset ovat vaikuttaneet monen Raamattua vastustavan ihmisen ajatusmaailmaan. Nietzschen ajatukset ohjaavat monia ihmisiä, jotka pitävät itseään vapaina, intellektuelleina ihmisinä, jotka sanovat että Raamattu ei saisi ohjata ihmisen elämää, vaan ihmisen pitäisi olla vapaa aivopesusta.

Ironista on se, että nämä intellektuellit ihmiset ovat antaneet Nietzschen aivopestä heidät. Suuri osa Raamattua vastustavien ihmisten ajatuksista perustuu Nietzschen ajatuksiin, ei heidän omiin ajatuksiinsa. Seuraavaksi tuon esille muutamia Nietzschen ajatuksia:


Friedrich Nietzsche:

Kristinusko on yksilöä alistavaa ja riistävää uskontoa. Kristinusko on  tuhoisinta ylimielisyyttä mitä tähän mennessä on esiintynyt. Nietzschen tavoite oli perata kristinusko pois eurooppalaisten elämästä. Synnin käsite on pappien apuväline ihmisen alistamisessa. Synnistä puhuminen pakottaa ihmiset nöyristelemään Jumalan edessä, jota ei ole olemassa.

Hyvät ihmiset joutuvat katumaan aivan tavallisia asioita. Ihmiset pakotetaan katumaan itsenäisyyttänsä ja omaa arvokkuuttaan. Ihmiset joutuvat katumaan omaa itseään ja itsenäistymisprosessia keskenkasvuisesta lapsesta aikuiseksi. Synti ei loukkaa kenenkään muun kunniaa kuin Jumalan, jota ei ole olemassa. Synti on rikos vain jumalaa vastaan, ei ihmisiä vastaan. Jumala on pikkumainen hirmuvaltias, joka antaa armoa vain nöyristelijöille.

Usko Raamatun Jumalaan rikkoo ihmisen vapautta sekä turmelee humanismin ja kreikkalaisen filosofian. Kristinusko perustuu pelotteluun ja rangaistuksiin. Emme löydä Jumalaa historiassa tai luonnossa ja pidämme Jumalaa ja Raamattua mielettömänä, vahingollisena sekä rikoksena elämää vastaan.

 

Nietzschen ajatukset ovat vääriä sekä osin valheellisia. Käyn seuraavaksi läpi hänen ajatuksiaan Raamatun todellisen sanan opetuksen valossa, joka paljastaa Nietzschen ajatukset todella virheellisiksi sekä vääristyneiksi.

Kristinusko on yksilöä alistavaa ja riistävää uskontoa. Nietzsche uskoi kristinuskon olevan alistavaa ja riistävää uskontoa. Katolisen kirkon valhejärjestelmä on alistanut ja riistänyt ihmisiä, mutta todellinen ja aito usko Herraan Jeesukseen ei alista ja riistä ihmisiä.

Raamattu opettaa, että lähimäistään tulee rakastaa kuin itseään. Raamattu opettaa, että aviomiesten tulee rakastaa vaimojaan samalla tavalla kuin Herra Jeesus rakastaa seurakuntaa. Todellinen ja aito raamatun opetus ei riistä eikä alista ihmisiä, vaan opettaa lähimmäisen kunnioittamisesta ja rakastamisesta. Nietzschen ajatukset olivat tässä kohden valheellisia ja vääriä.

Kristinusko on  tuhoisinta ylimielisyyttä mitä tähän mennessä on esiintynyt. Rooman katolisen kirkon, eli seurakunnan valhejäljitelmä on osoittanut esim. ylimielisyyttä sekä saanut suurta tuhoa aikaan inkvisition murhien sekä pakkokäännyttämisen kautta. Todellinen ja aito Raamatun usko ei murhaa ihmisiä eikä pakko käännytä heitä.

Raamattu opettaa lähimmäisen rakastamisesta, joka tarkoittaa sitä, että Herran Jeesuksen opetuslapsi ei saa olla ylimielinen. Herra Jeesus ei käskenyt surmaamaan ihmisiä, vaan rakastamaan heitä lähimmäisinään. Herra Jeesus ei käskenyt pakolla käännyttämään ihmisiä uskomaan Häneen, vaan lähimmäisenrakkauden ja evankeliumin julistuksen kautta. Raamatun opetuksen mukaan uskomisen Jumalaan tulee olla vapaaehtoista ja pakottaminen tai pakon kautta uskominen on syntiä ja väärin. Nietzschen ajatukset olivat tässäkin kohden valheellisia ja vääriä.

Synnin käsite on pappien apuväline ihmisen alistamisessa. Rooman katolisen kirkon valhejärjestelmän papisto teki synnistä apuvälineen, jonka kautta kirkko alisti ihmisiä. Raamattu ei opeta toimimaan kuten RKK:n papisto on toiminut.

Raamattu opettaa, että synti tuhoaa ja rikkoo ihmisen sydämen sekä sitä kautta tuhoaa ja rikkoo myös lähimmäisten elämää. Raamatun opetuksen mukaan synti ei ole väline ihmisen alistamiseen, vaan vääryyttä ja pahoja tekoja ja ajatuksia ihmisen sydämessä. Raamatun opetuksen mukaan synnistä vapautumine on jokainen uskovan henkilökohtainen asia, jota ei saa pakottaa, vaan sen tulee perustua vapaaehtoisuuteen. Nietzschen ajatukset olivat tässäkin kohden valheellisia ja vääriä.

Synnistä puhuminen pakottaa ihmiset nöyristelemään Jumalan edessä, jota ei ole olemassa. Rooman katolisen kirkon valhejärjestelmä väärän ja epäterveen opetuksensa kautta pakotti ihmiset nöyristelemään Jumalan edessä. Todellinen ja aito Raamatullinen usko ei opeta nöyristelemistä, eli nöyrän ihmisen teeskentelemistä.

Raamattu opettaa todellisesta ja aidosta nöyryydestä, jolloin ihminen on aidosti sitä mikä hän on eikä esitä nöyrää tai teeskentele olevansa jotakin mitä hän ei ole todellisuudessa. Raamatullinen nöyryys on sellaista missä ihminen tunnustaa olevansa pieni ja vajavainen ihminen, joka tarvitsee Jumalan apua. Tämän nöyryyden kautta ihminen ei luule itsestään liikoja, eikä teeskentele eikä asettaudu toisen ihmisen yläpuolelle. Nietzschen ajatukset olivat tässäkin kohden valheellisia ja vääriä.

Hyvät ihmiset joutuvat katumaan aivan tavallisia asioita. Nietzsche nosti esille, että miksi ihmisen pitäisi olla moraalinen olento. Tätä taustaa vasten on helppo ymmärtää miksi Nietzschen oli vaikea ymmärtää miksi sellaisista tavallisista asioista pitäisi katua kuten aviorikos ja haureus. Nietzsche ei uskonut terveeseen moraaliin, siksi hän ei ymmärtänyt syntiä eikä synnin rikkovaa ja tuhoavaa vaikutusta.

Aviorikos ja haureuden harjoittaminen on nykyään aivan tavallisia asioita jumalattomien ihmisten keskuudessa. Aviorikos ja haureus on syntiä, jolla saastutetaan oma sydän sekä rikotaan aviopuolison sydän. Synti tuhoaa ja rikkoo ihmistä, siksi Jumala opettaa sanassaan, että syntiä ei saisi tehdä.

Jumala rakastaa ja välittää ihmisistä niin paljon, että Hän neuvoo sanassaan välttämään syntejä, jotka tuhoavat ihmistä. Kun ihminen on synnin orja eikä usko Jumalaan, niin synti on hänelle tavallinen asia, jota hän himojensa ja halujensa vallassa haluaa toteuttaa. Häntä ei kiinnosta se millä tavalla synti tuhoaa ja rikkoo, vaan se että hän saa toteuttaa synnin himojansa. Nietzschen ajatukset olivat tässäkin kohden valheellisia ja vääriä, koska hän ei tuntenut Jumalaa ja oli omien syntiensä orja.

Ihmiset pakotetaan katumaan itsenäisyyttänsä ja omaa arvokkuuttaan. Raamattu ei pakota ihmistä katumaan omaa itsenäisyyttänsä eikä arvokkuuttansa. Jumalattoman ihmisen itsenäisyys ja arvokkuus on synnin orjuutta, jossa valheen pettämänä toteuttaa "omaa itsenäisyyttänsä" synnin himoja ja haluja seuraten. Jumalaton ihminen ei ole itsenäinen, vaan synnin orja. Hän luulee olevansa orja, mutta on syntiensä orja.

Tässä orjuudessa hänelle ei ole vapautta valita elää vastoin syntiensä himoja ja haluja, sillä synti hänen lihassaan pakottaa hänet tekemään syntiä. Itse asiassa jumalaton ihminen on pakotettu elämään synnin orjuudessa, josta käsin hän vieroksuu ja halveksuu Jumalan tahdon mukaista elämää. Nietzschen ajatukset olivat tässäkin kohden valheellisia ja vääriä.

Usko Herran Jeesukseen on vapaaehtoista, jossa ihminen saa vapaaehtoisesti ilman pakkoa uskoa Jumalaan ja Raamatun opetusta. Jumalaton ihminen joutuu synnin orjana pakosti tekemään syntiä. Herran Jeesuksen opetuslapsi on todella vapaa ihminen, mutta jumalaton ei ole itsenäinen, vaan synnin orja.

Synti ei loukkaa kenenkään muun kunniaa kuin Jumalan, jota ei ole olemassa. Varkauden synti loukkaa ja tuottaa häpeää varkaalle, eli loukkaa hänen kunniaansa. Raiskauksen synti loukkaa raiskatun kunniaa. Synti rikkoo aina jotakin ihmistä sekä tuottaa monessa tapauksessa häpeää ja loukkaa hänen tai lähimmäisensä kunniaa. On myös sanomatta selvää, että Jumala on olemassa, josta todistaa esimerkiksi otsikon kappale luonnontieteen kritiikki. Nietzschen ajatukset olivat tässäkin kohden valheellisia ja vääriä.

Synti on rikos vain jumalaa vastaan, ei ihmisiä vastaan. Aviorikoksen, varkauden ja raiskauksen synti on rikos Jumalaa ja ihmisiä vastaan. Nietzschen ajatukset olivat tässäkin kohden valheellisia ja vääriä.

Jumala on pikkumainen hirmuvaltias, joka antaa armoa vain nöyristelijöille. Jumala antaa armonsa ihmiselle, joka tunnustaa syntinsä ja haluaa hylätä syntinsä. Nöyristelijä on teeskentelijä ja Raamattu opettaa teeskentelyn olevan tekopyhyyden syntiä. Nietzschen ajatukset olivat tässäkin kohden valheellisia ja vääriä.

Usko Raamatun Jumalaan rikkoo ihmisen vapautta sekä turmelee humanismin ja kreikkalaisen filosofian. Humanismi ja kreikkalainen filosofia ovat eräitä synnin vallan alla olevia aatteita. Tämä tarkoittaa sitä, että ne vahvistavat ja lujittavat ihmisen synnin orjuutta.

Raamattu opettaa jumalattoman ihmisen olevan synnin orja, ei vapaa. Raamattu opettaa Herran Jeesuksen opetuslapsen olevan vapautettu synnin orjuudesta. Jumalaton ihminen ei ole vapaa, vaan rikkoo itsensä sekä lähimmäisiään synnin kautta. Nietzschen ajatukset olivat tässäkin kohden valheellisia ja vääriä.

Kristinusko perustuu pelotteluun ja rangaistuksiin. Valheellinen Rooman katolisen kirkon opetus perustuu pelotteluun ja vääriin rangaistuksiin.

Aito ja todellinen Raamatun opetus ei pelottele ihmisiä, vaan opettaa vääristyneen pelon olevan este Jumalaan uskomiselle. Raamatun opetuksen mukaan Jumalan rakkaus ihmisen sydämessä poistaa vääristyneen pelon ja vapauttaa Herran Jeesuksen opetuslapsen uskomaan Jumalaan Raamatun opettamalla tavalla. Raamattu pitää vääristynyttä pelkoa asiana, joka ei kuulu Herran Jeesuksen opetuslapsen elämään.

Synti on väärin tekemistä, jolla on aina negatiiviset seuraukset. Jos ihminen varastaa, niin yhteiskunta tuomitsee ja rankaisee varasta joko sakolla tai vankeustuomiolla. Samalla tavalla synnilläkin on seurauksensa, josta seuraa rangaistus. Synnin rangaistuksen seuraamus on oikeudenmukaista, sillä olisi väärin jos varkaat eivät saisi mitään tuomiota ja saisivat rauhassa varastaa koko ajan. Synnin rangaistus ei johdu vääristyneestä pelosta, vaan oikeudenmukaisuudesta. Nietzschen ajatukset olivat tässäkin kohden valheellisia ja vääriä.

Emme löydä Jumalaa historiassa tai luonnossa ja pidämme Jumalaa ja Raamattua mielettömänä, vahingollisena sekä rikoksena elämää vastaan. Otsikossa ja kappaleessa luonnontieteen kritiikki on todisteet, sille että Jumala ja luominen on totta.

Nietzsche ei halunnut uskoa moraaliin, vaan kyseenalaisti sen, koska hän oli synnin orja ja halusi puolustaa syntiänsä. Tämän tähden hän piti Raamatun sanaa mielettömänä, vahingollisena ja rikoksena elämää vastaan, koska Raamatun sana todistaa Nietzschen ajatukset ja teot synnillisiksi. Nietzscheä häiritsi Raamatun opetus, koska se todisti häntä vastaan.

On tunnettua kautta historian, että valhe hyökkää aina totuutta vastaan ja vääristelee totuutta. Nietzsche oli eksynyt valheelliseen ajattelutapaan ja siksi hän uhmasi sekä hyökkäsi Raamatun totuutta vastaan.

Raamattu opettaa rakastamaan ja kunnioittamaan lähimmäisiään. Tämä tarkoittaa sitä, että Raamatun opetus ei ole ihmiselle vahingollista, eikä rikos elämää vastaan, vaan hyödyllistä. Nietzschen ajatukset olivat tässäkin kohden valheellisia ja vääriä.

Ongelma. Nietzsche eksyi uskomaan tässä maailmassa vaikuttavia pimeyden henkivaltoja. Nietzschen ongelma oli se, että hän eksyi luulemaan korruptoituneiden kirkkolaitoksien edustavan Raamatullista uskoa, vaikka ne edustavat valheellista ja vääristynyttä uskoa. Nietzsche ei nähnyt valheen ja totuuden eroa, koska hän tutki Jumalaa koko ajan valheesta käsin, ei totuudesta.

Monen jumalattoman ihmisen ongelma on nykypäivänä se, että hän tutkii kristinuskoa valheellisen valhejäljitelmän kautta, ei aidon ja todellisen kristinuskon kautta. Siksi hän ei näe totuutta, koska on tekemisessä valheen kanssa. Otan tähän asiaa valaisevan esimerkin. Hän on kuin ihminen joka tutkii varkaiden touhuja luulleen varkaita virkavallan edustajiksi, joiden tehtävänä on pitää lakia voimassa ja estää varkauksia. Hän keskittyy valheeseen ja pitää sitä oikeutena ja lakina. Siksi hän on eksyksissä eikä näe sitä mikä on oikeus ja todellinen laki.

Jos kritisoit kristinuskoa valhejäljitelmän ja valheen kautta, niin et koskaan tiedä sitä mitä Raamattu oikeasti opettaa. Jos tunnistit itsesi, niin käännä kritiikki todelliseen Raamatun opetukseen. Noin 20 vuotta sitten kritisoin Raamattua ja Jumalaa, enkä uskonut Herraan Jeesukseen ja pidin Raamattua satukirjana. Kohdistin kritiikkini muutamille helluntailaisille, vapaaseurakuntalaisille sekä luterilaisen kirkon jäsenille, jotka olivat uudestisyntyneitä ja Herran Jeesuksen opetuslapsia uskoen Raamatun sanan todelliseen opetukseen.

Kohdistin Jumalan armosta kritiikin oikeaan osoitteeseen, jonka seurauksena Pyhä Henki Jumalan sanan kautta todisti minulle Raamatun olevan Jumalan sanan totuus, ei satukirja. Jumala ja Raamattu kestää kyllä kritiikin ja Jumala on kykenevä näyttämään sinullekin totuuden. Sinun tulee kohdistaa kritiikkisi oikeaan osoitteeseen, ei väärään, sillä väärästä osoitteesta et löydä Jumalaa.

Otan tähän asiaa valaisevan esimerkin. Jos et tiedä missä kaupungissa eduskuntatalo sijaitsee ja etsit sitä Tampereelta, niin petyt etkä usko sen edes olevan olemassa, koska et löydä sitä. Eduskuntatalo sijaitsee Helsingissä ja kun etsit sitä sieltä, niin löydät sen varmasti. Samalla tavalla kun esität kritiikkisi kristinuskoa kohtaan oikeaan osoitteeseen, niin se menee perille ja saat vastauksen, jossa Jumala todistaa sinulle Raamatun olevan totta. Sen jälkeen sinä saat päättää uskotko Häneen vai et.

Nietzsche sanoi että Jumala on kuollut tarkoittaen sillä, että Jumalaa ei ole olemassa. Todellisuudessa Jumalaa elää ja ihminen on kuolevainen, joka aikanaan kuolee. Nietzschen epäusko, pilkka ja kapina Jumalaa vastaan esti häntä näkemästä totuutta ja elävää Jumalaa. Sinä voit tehdä toisin ja pysähtyä tutkimaan voisiko Jumala olla olemassa, voiko Jeesus puhua totta Raamatussa, onko sittenkin olemassa vain kadotus tai iankaikkinen elämä. Anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Etsi totuutta oikeasta osoitteesta, niin löydät ja sinulle avataan Jeesus tie Isän Jumalan luokse. Oikea osoite on Jumalan sanan totuus ja Hänen seurakuntansa, joka julistaa totuuden sanomaa niin kuin Raamattuun on kirjoitettu.

Russelin kritiikki

Bertrand Russell oli eräs 1900-luvun tunnetuimpia kristinuskon arvostelijoita. Seuraavaksi tuon esille muutamia ajatuksia joita Russel on esittänyt.


Russel sanoi, että ihmiset eivät uskoneet Jumalaan järkisyistä, vaan enneminkin siksi että heidät oli opetettu uskomaan Jumalaan lapsesta asti. Russelin mukaan kukaan inhimillinen ihminen ei voi uskoa ikuiseen rangaistukseen. Hänen mukaansa evankeliumien kuvaukset helvetistä ovat julmia. Russell syytti Jeesusta siitä, että Hänen oppinsa ovat tuoneet maailmaan julmuutta. Russell sanoi että oppi Pyhän Hengen pilkasta, jota ei saa ikinä anteeksi tuottaa suuria määriä murhetta ja ahdistusta.
 

Ihminen ei usko Jumalaan järkisyistä, vaan siksi koska heidät on kasvatettu siihen lapsesta asti. Edellä oleva Russelin lausunto on virheellinen, sillä monet ihmiset, joita ei ole lapsena kasvatettu kristillisesti tulevat siitä huolimatta uskoon.

Minun lapsuuskodissani ei ollut esillä Raamatun asiat. Minulle ei luettu iltarukouksia, eikä opetettu mitään Jeesuksesta tai Jumalasta. Siitä huolimatta tulin uskoon.

Ihminen tulee uskoo sillä tavalla, että puhutun tai luetun Raamatun sanan kautta Pyhä Henki todistaa ihmisen sydämelle synnin, vanhurskauden (Herra Jeesus) sekä tuomion. Kun ihminen tekee uskonratkaisun niin hän tekee sen siksi, että Pyhä Henki vakuuttaa ja todistaa Raamatun olevan totta. Ihminen uskoo Herraan Jeesukseen ja saa syntinsä anteeksi sekä iankaikkisen elämän, koska uskoo ja on täysin varma, että Raamattu on totta. Minä kutsuisin tuota järkisyyksi, eli on järkevää uskoa Raamattuun, koska se on totta. Järjetöntä on olla uskomatta silloin kun totuus paljastuu.

Ikuinen kadotus. Russelin mukaan inhimilliset ihmiset eivät voi uskoa ikuiseen kadotukseen ja hänen mielestään evankeliumien kuvaukset kadotuksesta ovat julmia.

On totta, että jumalaton ei pysty uskomaan Raamattuun, ei Herraan Jeesukseen, eikä iankaikkiseen kadotukseen, koska häneltä puuttuu Jumalan voima, Pyhä Henki sydämestään.

Evankeliumi ei kuvaa iankaikkista kadotusta julmana paikkana jonne ihminen heitetään, vaan paikkana jonka jumalaton itse valitsee päättämällä olla uskomatta Jumalaan, haluten elää itse iankaikkisesti erossa Jumalasta. Raamattu opettaa, että jumalaton ihminen on itseään kohtaan julma, koska hän ei halua elää iankaikkisesti Jumalan kanssa, vaan haluaa elää iankaikkisesti erossa Jumalasta paikassa, jossa ei ole rakkautta, vaan tuskaa ja kipua.

Iankaikkinen kadotus on tuskan paikka, koska Jumalan rakkaus ei vaikuta siellä. Iankaikkisessa kadotuksessa ihmiset ovat vailla Jumalan rakkautta ja he kärsivät tuskaa sen tähden. Otan asiaa valaisevan esimerkin. Kun rikollinen tekee rikoksen ja tuomitaan vankilaan, niin hän kärsii tuskaa ja kipua vankilassa, koska hänet on eristetty muusta maailmasta oman rikoksensa tähden. Joissakin tapauksissa rikollinen joutuu istumaan vankilassa kirjaimellisesti elinkautisen, eli koko loppuelämänsä ajan.

Samalla tavalla jumalaton itse valitsee iankaikkisen kadotuksen, koska hän ei halua olla missään tekemisissä Jumalan kanssa. Paikka ilman rakkautta ja Jumalan läsnäoloa on jo itsessään tuskaa ja kipua tuottava paikka. Tämä näkyy jo tässä maailmassa missä jumalattomat ja valhekristityt tekevät kauheita syntejä esim. murhat ja tapot, varkaudet, raiskaukset, pedofilia jne. Ihmisen on turha syyttää Jumalaa siitä, etä hän joutuu kadotukseen, sillä Jumala haluaa pelastaa kaikki ihmiset, mutta kaikki ihmiset eivät halua pelastua, vaan iso osa ihmisiä haluaa itse vapaaehtoisesti mennä kadotukseen.

Russell syytti Jeesuksen opetuksen tuoneen julmuutta maailmaan. Jeesus opetti rakastamaan lähimmäisiään sekä rakastamaan jopa niitä jotka vihaavat meitä. Russell erehtyi pahoin Jeesuksesta ja Hänen opistaan. Russelin on täytynyt olla täynnä vihaa ja katkeruutta Raamattua ja Jeesusta kohtaan, sillä niin läpinäkyvästi hän vääristelee Raamatun sanaa.

Tästä tulee esille myös eräs varsin ironinen piirre. Monet jumalattomat eivät usko Herraan Jeesukseen eikä Raamatun sanaan, vaan pitivät Raamattua satukirjana, mutta silti syyttävät Jumalaa ja Jeesusta monista asioista. Jos oikeasti pitää jotakin satuna, eli ei todellisena, niin silloin on ihan turha syyttää olematonta ja epätodellista asiaa. Koska moni jumalaton pitää Raamattua satukirjana, mutta silti syyttää Jumalaa ja Jeesusta monista asioista, niin se todistaa sen että he eivät ole sittenkään ihan täysin varmoja ettei Jumalaa olisi olemassa. Jos he olisivat täysin varmoja he eivät syyttelisi sellaista jonka he eivät usko olevan olemassa.

Minun mielestäni ihminen on julma ja tekee pahoja julmuuksia maan päällä. Herra Jeesus kuoli myös siksi, että Hän haluaa poistaa julmuuden ihmisen sydämestä ja siten tehdä maailmasta hiukan paremman paikan elää. Russelin ajatus, että Jumala on julma ei pidä paikkaansa, sillä tosiasia on se, että ihminen joka ei usko Raamatun Jumalaan on julma.

Pyhän Hengen pilkka. Russell on sanonut, että oppi Pyhän Hengen pilkasta, jota ei saa ikinä anteeksi tuottaa suuria määriä murhetta ja ahdistusta.

Raamatun opetuksen mukaan Pyhän Hengen pilkan voi tehdä vain sellainen ihminen, joka on uskonut Herraan Jeesukseen, mutta on luopunut uskosta ja julkisesti pilkkaa Jeesusta ja Hänen sovitusvertaan.

Tämä tarkoittaa sitä, että jumalaton ihminen ei voi tehdä Pyhän Hengen pilkkaa. Silloin kun ihminen uskoo terveellä ja Raamatullisella tavalla Jumalan sanaa, niin hänen ei tarvitse pelätä Pyhän Hengen pilkkaa, eikä elää muutenkaan vääristyneessä pelossa tai ahdistuksessa. Herran Jeesuksen opetuslapsi saa elää ja kasvaa Jumalan rauha sydämessä, josta käsin hän saa iloita ja nauttia elämästä.

Totuus on siis ihan toisenlainen kuin mitä Russell opetti. Herra Jeesus sanoi että maailmassa ihmisillä on ahdistus, mutta Hänen opetuslapsillaan on rauha sydämessä.

Kristillisen ateismin kritiikki

Liberaaliteologit jotka ovat kirkon viroissa kritisoivat ja vastustavat Raamatun sanan opetusta. Miten on mahdollista, että kirkoissa joissa tulisi uskoa Raamatun sanaa on teologeja, jotka eivät usko Raamatun sanaa? Tähän löytyy useita syitä, joita on mm. Raamatun profetoima lopunajan luopumus monien uskovien keskuudessa; kirkkolaitoksen luonne, jossa ihmisviisaus ja epäraamatulliset pakanalliset uskonnolliset ja filosofiset opetukset vaikuttavat; jumalattomien soluttautuminen seurakuntaan.

Vapaamuurarius pyrkii tuhoamaan kristinuskon soluttautumisen kautta, jossa pyritään muuttamaan sen opetukset vapaamuurarien ajatuksia vastaaviksi (Lähde: Vapaamuurarit). On tietenkin myös selvää, että monet muutkin tahot ovat soluttautuneet kristillisiin yhteisöön tarkoituksenaan tuhota Raamatullinen opetus ja muuttaa se vääristettyyn muotoon, jossa totuus on riisuttu ja korvattu valheilla.

Suomalainen raamatuntutkija Heikki Räisänen on kirjoittanut, (Raamattunäkemystä etsimässä, 1984) että on turhaa vaatia ihmistä odottamaan Jeesusta, joka tulee pilvissä, mitä jokainen sukupolvi 2000 vuoden ajan on merkkejä tulkiten odottanut aikanaan; On turha vaatia häntä uskomaan, että taivaallinen jumal'olento tuli ihmiseksi ja kävi maan päällä vuodattamassa verensä uhrina ihmisten synneistä palatakseen kohta taivaalliseen kotiinsa.

Heikki Räisänen on tyypillinen liberaaliteologi, joka on eksynyt uskomaan valheita ja vääristettyjä ihmisoppeja. Raamattu opettaa aikain merkeistä, jotka tapahtuvat ennen Herran Jeesuksen toista tulemusta. Jos jotkut uskovat ovat erehtyneet luulemaan, että Herra Jeesus tulee heidän elinaikanaan, niin ei se kuitenkaan tee tyhjäksi sitä tosiasiaa, että eräänä päivänä Herra Jeesus todellakin tulee takaisin. Räisäsen ongelma on se, että hän on uskonut vääristettyjä valheita, joiden kautta Raamatun sanaa on koitettu vääristää.

Eräs liberaaliteologian tunnetuimmista vääristä opetuksista on se, että Jeesus ei kuollut syntien tähden, eikä synnistä seuraa kadotusta. Hyvin usein valhe takertuu edellä olevaan opetukseen. Tämä johtuu siitä, että pimeyden henkivallat aktivoivat valheita maailmassa, joista kaikkein tärkein on kieltää Jeesuksen sovitustyö ja koko Jeesuksen olemassaolo. Jos ihminen tämän uskoo, niin hän ei etsi synneilleen sovitusta, vaan elää kuolemaansa saakka synnin orjana päätyen kadotukseen.

Jotkut liberaaliteologit opettavat, että Raamatun Jumala on ihmisen luoma kuvitteellinen hahmo. Ihminen joka ei usko Raamatun Jumalaan voi päätyä luulemaan, että Jumala on uskonnollisen ihmisen luomus. He kuitenkin erehtyvät, sillä totuus on että ihminen on Jumalan luomus ja Raamattu on totisesti Jumalan sanaa.

Kun ihminen tulee aidosti ja oikeasti uskoon, niin hän saa täyden varmuuden, että Jumala on ja Raamattu on totta. Raamattu opettaa, että uskon kautta Herraan Jeesukseen ihminen saa lujan luottamuksen, varmuuden ja todistuksen, että Jumalan sana on totta. Aidossa uskossa on siis kyse uskon varmuudesta, jossa Jumala itse vahvistaa ja todistaa Raamatun sanan opetuksen todeksi Pyhän Hengen kautta sekä sen että Jumala on olemassa.

Amerikkalainen tunnettu liberaaliteologi John Shelby Spong on tuonut esille aivan käsittämätöntä Raamattuun kohdistuvaa kritiikkiä, joka perustuu täydelliseen valheeseen ja vääristelyyn.


John Shelby Spong:

Spongin mukaan Raamattu on ylläpitänyt vääryyttä ja tuottanut pahuutta. Raamattu on antanut oikeuden luonnonvarojen riistoon. Naisten alistaminen on Jumalan sanan tulosta. Homoseksuaalien vaino ja juutalaisten joukkotuho ovat Pyhän kirjan sanomaa. Raamatun väkivallan ja ahdistavan uskonnollisuuden syyt löytyvät Spongin mukaan niin jumalakäsityksestä kuin pääsiäisen sanomastakin. Koko järkyttävänä pidettävä pelastusoppi perustuu juutalaiseen ajatteluun. Jumala, joka antaa poikansa kuolla ristillä, on raaka lasten hyväksikäyttäjä. Raamatun kuvaama kristillinen sovitusoppi ei ole moraalisesti hyväksyttävissä. Kertomuksella Jeesuksen rankaisemisesta ihmisten syntien tähden luodaan vain käsitys väkivaltaisesta jumalasuhteesta.
 

 

Spongin ajatus on täysin väärä, että Raamattu olisi ylläpitänyt vääryyttä ja tuottanut pahuutta. Asia on nimenomaan juuri päinvastoin, sillä Raamattu opettaa rakastamaan lähimmäisiään sekä jopa niitä jotka vihaavat meitä. Raamatun opetus haluaa poistaa vääryyttä ja pahuutta. RKK:n ristiretket, murhat ja tapot sekä inkvisition julmuudet eivät edusta Raamatun uskoa, vaan seurakunnan valhejärjestelmän syntejä ja julmuuksia. Herran Jeesuksen opetuslapsella ei ole mitään tekemistä edellä mainittujen julmuuksien kanssa.

Spongin väite, että Raamattu on antanut oikeuden luonnonvarojen riistämiselle on täysin valheellinen väite. Raamattu sanoo, että ihmiset tyhjentävät ja ryöstävät maan sekä ovat saastuttaneet maan. Raamattu pitää saastuttamista sekä maan luonnonvarojen ryöstämistä syntinä. Totuus on että jumalattomat ihmiset ovat ahneudessaan ryöstäneet maan luonnonvarjoa sekä saastuttaneet sitä. Spongin väite on röyhkeän valheellinen. Spong syyllistyy tyypilliseen valheeseen, johon valheellinen ihminen syyllistyy, jossa syytöntä syytetään teoista, joihin hyvin usein syyttäjät ovat itse syyllistyneet.

Spong on sanonut, että naisten alistaminen on Jumalan sanan opetuksen seurausta. Raamattua väärin tulkinneet yhteisöt kuten RKK ovat syyllistyneet naisen alistamiseen perustellen sen vääristetyllä Jumalan sanalla.

Jumalan sana opettaa, että aviomiesten tulee rakastaa vaimojaan samalla tavalla kuin Herra Jeesus rakastaa seurakuntaansa. Raamattu ei todellakaan opeta alistamaan naista. vaan päinvastoin pitää naisia suuressa arvossa ja opettaa miehiä pitämään naisia suuressa arvossa. 2000 vuotta sitten ja sitä ennen naisen aseman oli monissa maissa ja kulttuureissa heikko, jossa naisia alistettiin. Herra Jeesus ja Raamattu toivat ihmisille opetuksen, jossa naista arvostetaan todella paljon. Tässäkin suhteessa Spongin väite oli väärä ja valheellinen.

Spong on sanonut, että homoseksuaalien vaino ja juutalaisten joukkotuho ovat Pyhän kirjan sanomaa. Raamattu ei opeta vainoamaan homoseksuaaleja, ei varkaita, ei Jumalan pilkkaajia jne. vaan opettaa pilkan, varkauden sekä homouden olevan syntiä. Luonnonjärjestyksen mukaankin on selvää, että homoseksuaalisuus ei ole luonnollista seksuaalisuuden harjoittamista, vaan synnin vääristämää.

Raamattu ei todellakaan opeta juutalaisten joukkotuhoamista, vaan opettaa siunaamaan Israelia ja rukoilemaan sen pelastuksen vuoksi. Spongin väitteet perustuivat jälleen valheelliseen ja vääristettyyn sanomaan.

Spong on sanonut että, Raamatun väkivallan ja ahdistavan uskonnollisuuden syyt löytyvät niin jumalakäsityksestä kuin pääsiäisen sanomastakin; Koko järkyttävänä pidettävä pelastusoppi perustuu juutalaiseen ajatteluun; Jumala, joka antaa poikansa kuolla ristillä, on raaka lasten hyväksikäyttäjä; Raamatun kuvaama kristillinen sovitusoppi ei ole moraalisesti hyväksyttävissä; Kertomuksella Jeesuksen rankaisemisesta ihmisten syntien tähden luodaan vain käsitys väkivaltaisesta jumalasuhteesta.

Ihmisen väkivallan sekä fanaattisen ahdistavan uskonnon syyt löytyvät ihmisen lihasta, sillä ihminen on synnin orja, josta käsin hän harjoittaa väkivaltaa sekä uskonnollista fanatismia. Raamattu opettaa, että Herra Jeesus suostui vapaaehtoisesti kärsimään ja kuolemaan syntien anteeksisaamiseksi. Raamattu opettaa, että Herran Jeesuksen kuolema ja tapa millä Hänet surmattiin kertoo siitä, että Jumala itse oli Messias Jeesuksessa syntien anteeksisaamiseksi.

Täytyy muistaa se että ihmiset ristiinnaulitsivat ja surmasivat Jeesuksen, ei Jumala. Herran Jeesuksen sovituskuoleman kautta monet väkivallan tekijät voivat pelastua ja lopettaa väkivaltaisen käyttäytymisen. Tosiasia on se, että jumalaton ihminen on väkivaltainen ja Jumala haluaa lopettaa väkivallan, siksi Herra Jeesus kuoli. 

Liberaaliteologia on "kristillistä" ateismia, jossa ihminen uskoo valhetta ja valheesta käsin koittaa tutkia Raamatun opetusta, luullen valhetta Raamatun sanan opetukseksi. Siksi he eksyvät eivätkä löydä totuutta.

Kristinuskon moraalinen kritiikki

Monet ihmiset kritisoivat ja osoittavat kritiikkiä kristinuskon huonosta moraalista. He tuovat esille sen, että kristinuskon nimissä on ryöstetty, tuhottu, tapettu, tehty verisiä ristiretkiä, käyty uskonnollisia sotia, harjoitettu julmaa inkvisitiota, harrastettu noitavainoja sekä kirkossa on paljon siveetöntä rappiota.

Edellä olevat teot ovat Rooman katolisen kirkon tekoja, joka on seurakunnan valhejäljitelmä. Hyvin usein kristinuskoa kohtaan esitetty kritiikki on kritiikkiä teoista, jota Raamattu ei opeta eikä hyväksy sekä ihmisten tekoja, jotka eivät ole Herran Jeesuksen opetuslapsia, vaan valheellisen seurakunnan valhejäljitelmän jäseniä. On ironista, että nämä kritiikin esittäjät luulevat kritisoivansa kristinuskoa, vaikka todellisuudessa he kritisoivat kristinuskon valhejäljitelmää.

Todellinen kristinusko ja Herran Jeesuksen opetuslapsi ei murhaa, ei käy uskonnollisia sotia, ei harjoita inkvisitiota, ei harrasta noitavainoja, eikä elä siveettömästi rappiolla. Tämän tähden kaikella edellä mainituilla moraalisilla kritiikillä kristinuskoa vastaan ei ole mitään painoarvoa, koska siinä haukutaan väärää puuta.

On esitetty kritiikkiä, että kristinusko aivopesee ihmisiä, joista jotkut päätyvät itsemurhaan. Tämä ei pidä paikkaansa sillä murha kuten myös itsemurha on syntiä Raamatun sanan valossa. Jumalaton ihminen voidaan aivopestä uskonnon uhriksi, jonka seurauksena ihminen ahdistuu ja päätyy itsemurhaan. Tällaisessa tapauksessa ei ole kyse Raamatullisesta uskosta, vaan uskonnollisesta aivopesusta. Raamatullinen usko ei perustu aivopesuun, vaan vapaaehtoiseen ihmisen omaan suostumukseen sekä henkilökohtaiseen ratkaisuun.

Nykyinen yhteiskunta aivopesee ihmisiä ateismilla sekä evoluutioteorialla. Kun ihminen uskoo, että vain sopivimmat ja vahvimmat pärjäävät, niin se voi johtaa itsemurhaan sekä myös toisen ihmisen surmaamiseen. Esimerkiksi osa kouluampujista on ollut ateisteja, tosin taustalla on myös koulukiusaamista, mutta monessa tapauksessa taustalla on ollut myös vahva ateistinen usko, jonka kautta ihminen haluaa kapinoida yhteiskuntaa vastaan sekä eliminoida ihmiset, jotka eivät hänen mukaansa ansaitse elämää, vaan kuoleman.

Ateistinen ja evoluutiota tukeva aivopesu on hyvin laaja-alaista sillä koko nykyinen koulutussysteemi perustuu hyvin paljon ateistisiin sekä evoluutiota tukeviin opetuksiin. Monet ateistit syyttävät uskovia aivopesusta ja että he eivät käytä omia aivojaan. Ironista tässä on se, että ateistien maailmankatsomus on ateistisen aivopesun tulos. Vanha sanonta sanoo, että syyllinen syyttää viatonta siitä mihin on itse syyllinen, mutta hän on usein sokea tälle asialle, koska valhe on vääristänyt hänen mielensä.

Hyvin usein Raamattuun uskovia ihmisiä kohtaan kohdistuu kritiikkiä, jossa sanotaan että he tukahduttavat ihmisen ilmaisunvapauden. Tämä ei pidä paikkaansa, sillä Herran Jeesuksen opetuslapsi kertoo Jumalan rakkaudesta sekä vanhurskaudesta (Jumalan tahdon mukaiset asiat) ja synnistä. Hän ei painosta eikä pakota ketään muuttumaan, vaan kertoo siitä millä tavalla hän uskoo. Sen sijaan hyvin usein ateistisen maailmankuvan omaava ihminen rajoittaa uskovan ilmaisunvapautta.

Ilmaisunvapaus. Olen käynyt keskusteluja aikoinani n. 10 vuoden ajan Internetin erilaisilla keskustelufoorumeilla. Ateistien moderoinnin alaisuudessa olevissa foorumeissa uskovien ilmaisunvapautta rajoitettiin todella ankarasti, he eivät saaneet puhua Raamatun sanasta, ei laittaa Raamatun jakeita näkyville. Sen sijaan ateistit saivat lainata pitkiä pätkiä ateistisia sekä evoluutiota käsitteleviä opetuksia. Ateistit hyvin usein puhuvat siitä kuinka uskovat rajoittavat ilmaisunvapautta, vaikka todellisuudessa ateistit sitä kuitenkin rajoittavat monessa tapauksessa. Tässäkin kohtaa käy toteen vanha sanonta, että syyllinen syyttää viatonta siitä mihin on itse syyllinen.

Tervehenkisten uskovien foorumeilla olen nähnyt uskovien sallivan ateistien kertoa ajatuksia omasta maailmankuvastaan. On tietenkin olemassa tiukkapipoisia uskovien foorumeja, jossa ei sallita ateistien postauksia sekä muutamia jumalattomien ateistien foorumeja, jotka sallivat uskovien Raamattu-aiheisia postauksia. Oman näkemykseni ja kokemukseni mukaan jumalattomien ateistien foorumeilla rajoitetaan enemmän ilmaisunvapautta kuin tervehenkisten uskovien foorumeilla. Tosiasia on siis, että jumalattomat ihmiset todellisuudessa harjoittavat enemmän ilmaisunvapauden rajoittamista kuin Herran Jeesuksen opetuslapset.

Seksuaalirikokset. Hyvin usein kuulen kritiikkiä kristinuskon harjoittamasta pedofiliasta sekä avioliittojen rikkoutumisesta. Osa Rooman katolisen kirkon valhejärjestelmän papistosta harrastaa iljettävää pedofilian syntiä. Todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi ei harrasta pedofilian syntiä. Sanottakoon tähän vielä se että pedofilia on jumalattoman ihmisen synti ja ongelma, johon syyllistyy uskonnollisia jumalattomia sekä uskonnottomia jumalattomia ihmisiä. Pedofilia on siis jumalattoman ihmisen tekosia, ei Herran Jeesuksen opetuslapsen.

Epäterveet kristilliset lahkot voivat harrastaa avioliittojen rikkomista, mutta ei Raamattuun uskovat Herran Jeesuksen opetuslapset. Raamattu opettaa avioliittoa pyhänä asiana miehen ja naisen välillä, jota ei saa rikkoa, siksi Herran Jeesuksen opetuslapsi kunnioittaa avioliittoa eikä kannata niiden rikkomista, vaan opettaa avioliiton pyhyyttä ja koskemattomuutta.

Tosiasia on se että jumalattomien ihmisten keskuudessa rikkoontuu kaikkein eniten avioliittoja synnin himojen tähden. Suurin syy jumalattoman ihmisen avioeroon on puolison uskottomuus, eli syrjähyppy ja seksisuhde vieraan kanssa.

Arkeologiset todisteet

Monet ateistit sanovat Raamatun olevan satukirja, joka on täynnä taruja ja satuja. Ateistit ja jumalattomat ihmiset vannovat tieteen nimeen ja he vaativat tieteellisiä todisteita, että voisivat uskoa. Tähän vaatimukseen sisältyy suuri ironia, sillä Raamatun sana totuus voidaan todistaa tieteellisesti, mutta tieteellisesti ei voida todistaa ettei Jumalaa olisi olemassa.

Arkeologia on muinaistutkimusta, muinaistiedettä sekä humanististen tieteiden yksi ryhmä. Arkeologia on tieteellistä tutkimusta, joka todistaa Raamatun sanan olevan totta.

Syntiinlankeemus. Syntiinlankeemuskertomus on levinnyt erilaisina versioina kansojen keskuuteen. Tämä kertoo sen että arkeologinen tiede todistaa Raamatullisesta syntiinlankeemuksesta.

Mesopotamiasta on löydetty sinetin painauma, jossa mies ja nainen on kuvattuna istumassa puun molemmin puolin ja naisen takana pystyasennossa on käärme. Tämä on todiste siitä, että Raamatullisen syntiinlankeemuksen todisteet löytyvät myös Mesopotamiasta.

Intialaisella kansaheimolla santaaleilla on kertomus syntiinlankeemuksesta. Kertomuksen mukaan aito Jumala loi ensimmäisen miehen ja naisen, jotka saatana eksytti.

Burmassa asuvilla karenien heimolla on kertomus syntiinlankeemuksesta. Kertomuksen mukaan tosi Jumala loi maailman ja osoitti kahdelle ihmiselle koetinhedelmän. Kaksi ihmistä eivät uskoneett tosi Jumalaa ja Mu-kaw-lee petti nämä kaksi ihmistä, jonka seurauksena ihmiset joutuivat alttiiksi sairaudelle, vanhenemiselle ja kuolemalle.

Arkeologinen tiede todistaa Raamatun syntiinlankeemuksen olleen myös muiden kansojen tiedossa, jotka ovat merkinneet sen ylös. Muiden kansojen syntiinlankeemus tarina on hyvin samanlainen kuin Raamatun syntiinlankeemus kertomus.

Vedenpaisumus. Maailman kansanheimojen keskuudesta on löydetty n. 150 vedenpaisumus kertomusta, jossa vesi mainitaan suuren tuhon aiheuttajana. Useissa kertomuksissa sanotaan laivan ajautuneen vedenpaisumuksen päätyttyä vuorelle. Arkeologinen tiede todistaa Raamatun opettamasta vedenpaisumuksesta.

Kymmenen vitsausta. Ipuwer-papyrus (I-P) on muinainen egyptiläinen kertomus, joka kuvaa egyptiläisiä kohdanneita vitsauksia. Siinä on kymmenen vitsausta, jotka ovat samat kuin Raamatun kuvaamat vitsaukset, jotka kohtasivat egyptiläisiä:

I-P: Vitsaus on kaikkialla maassa. Verta on joka puolella... Sillä joki on tosiaan verinen... Jos sitä juo, ihminen oksentaa ja janoaa vettä. (2:5-10)

Raamattu kertoo niilinvirran muuttuneen vereksi.

I-P: Puut ovat tuhoutuneet (4:14)... vilja on tuhoutunut kaikkialla (6:1,3)

Raamattu kertoo, että rakeet tuhosivat maan kasvit sekä pirstoivat kedon puita.

I-P: Tuli on kuluttanut portit, pylväät ja seinät (2:10)

Raamattu kertoo, että tuli iski maahan ja satoi rakeita ja että tuli leimahti rakeiden keskeltä.

I-P: Linnut eivät löydä hedelmiä eivätkä yrttejä ja jyvät ovat kadonneet joka puolelta... varasto on riisuttu paljaaksi. (6:1-3)

Raamattu kertoo heinäsirkkojen vallanneen Egyptin maan syöden kaikki kasvit sekä puiden hedelmät.

I-P: Sillä todella kaikkien eläinten sydämet itkevät, karja vaikeroi maan tilan vuoksi. (5:5)

Raamattu kertoo, että kedolla ollut karja kuoli raesateen seurauksena.

I-P: Maa on pimeä. (9:11)

Raamattu kertoo, että Egyptin maahan tuli kolmeksi päiväksi pimeys. Kukaan ei nähnyt mitään eikä voinut liikkua kolmeen päivään.

I-P: Veljensä maahan panevia on kaikkialla (2:13)... kaikkialla maassa on huokailua ja valitusta. (3:14)

Raamattu kertoo, että Egyptin maan esikoiset kuolivat.

I-P: Kultaa ja jalokiviä kiinnitetään orjien kaulaan (3:2)

Raamattu kertoo, että kun israelilaiset lähtivät Egyptistä, niin he saivat mukaansa egyptiläisten hopea- ja kultakaluja.

I-P: Ihmiset kapinoivat hallitusta vastaan (6:6)

Raamattu kertoo, että faaraon palvelijat pyysivät, että hän päästäisi israelilaiset vapaaksi, sillä muuten Egypti joutuu perikatoon.

I-P: Farao menetti henkensä tavalla, jollaista ei ole tapahtunut koskaan ennen. (7:1)

Raamattu kertoo, että faarao sotamiehineen lähti israelilaisten perään, mutta koko faaraon sotajoukko hukkui mereen, eikä heistä pelastunut ainoatakaan ihmistä.

Jotkut koittavat väittää, että Ipuwer-papyrus on pelkkä tarina, joka ei kerro Raamatun kymmenestä vitsauksesta, joka kohtasi Egyptin maata. Kun tutkimme Ipuwer-papyruksen kertomusta, niin se on identtinen Raamatun kertomukselle egyptiläisiä kohdanneista vitsauksista.

Arkeologinen egyptiläinen Ipuwer-papyrus kertomus todistaa Raamatun kertomuksen, että Egyptiä kohdanneet vitsaukset ovat tapahtuneet ja totta.

Niinive. Raamattu kertoo Nimrodin perustaneen Niiniven kaupungin, jossa profeetta Joona saarnasi. Aikoinaan Niiniveen kaupungin olemassaoloa epäiltiin hyvin pitkään. Arkeologisissa kaivauksissa Niiniven kaupunki kuitenkin löydettiin. Arkeologia ja tieteellinen tutkimus todisti Jumalan sanan olevan totta.

Sodoma ja Gomorra. Syyriasta löydettiin Eblan savitaulut, jotka on ajoitettu vuosille 2600-2300 eKr. Eblan savitaulut kertovat muun muassa tavaroiden myymisestä Damaskoon, Admaan, Seboimiin sekä Sodomaan ja Gomorraan.

Arkeologia todistaa Raamatun sanan todeksi, sillä Raamatussa kerrotaan Sodoman ja Gomorran kaupungeista, jotka tuhoutuivat asukkaiden syntien tähden.

Megiddo. Raamattu kertoo Megiddon kaupungista, joka on nykyään kaivettu esiin arkeologisissa kaivauksissa. Megiddon kaupungista on maininta myös eräässä egyptiläisessä piirtokirjoituksessa ja Eblan savitauluissa. Arkeologia todistaa Raamatun sanan olevan totta.

Nebukadnessar. Aikoinaan Nebukadnessarin ei uskottu olleen olemassa. Raamattu kertoo useassa kohdassa Nebukadnessarista Babylonian kuninkaasta. Arkeologia on löytänyt useita löytöjä Nebukadnessarista. Susasta löydettiin maljakko, jossa kerrotaan Nebukadnessarista. Eräässä löydetyssä kivilaatassa kerrotaan Nebukadnessarin olevan Babylonian kuningas. Arkeologia todisti jälleen kerran Raamatun sanan todeksi.

Belsassar. Raamattu kertoo Belsassarin olleen Babylonian viimeinen kuningas. Belsassarin olemassaoloa on epäilty pitkään ja monet tutkijat ovat sanoneet hänen olleen kuviteltu henkilö, jota ei ole koskaan ollut olemassa.

Tutkijat toivat esille, että kaikissa tunnetuissa arkistoissa on maininta Naboniduksen olleen viimeinen Babylonian kuningas. Babylonian alueelta löydettiin eräs asiakirja, joka kertoi että Belsassar oli Naboniduksen poika, joka toimi kanssahallitsijana yhdessä isänsä kanssa aina Babylonian kukistumiseen asti. Nabonidus oli ollut Arabiassa 10 vuotta.

Raamatusta käy myös ilmi se että Babyloniassa oli kaksi hallitsijaa Belsassarin aikana. Danielin kirjassa Belsassar sanoi Danielille, että jos hän pystyy lukemaan ja selittämään seinälle ilmestyneen kirjoituksen, niin Danielista on tuleva yksi valtakunnan kolmesta valtamiehestä.

Belsassar lupasi Danielille valtakunnan kolmannen valtamiehen virkaa, koska Belsassar ja hänen isänsä Nabonidus olivat kanssahallitsijoita. Alkutekstin mukaan Belsassar sanoi että sinusta tulee valtakunnan kolmas hallitsija. Raamatun alkutekstin todistus osoittaa selkeästi, että Belsassarin aikana oli kaksi hallitsijaa, eli Belsassar yhdessä isänsä kanssa. Daniel selitti seinälle ilmestyneen kirjoituksen, mutta kieltäytyi kolmannen hallitsijan tittelistä.

Yalen yliopiston professori R.P. Dougherty on verranut Danielin kirjaa ikivanhoihin kirjoituksiin ja on sanonut, että Raamatun kertomus on paras todiste siitä että Belsassar on ollut Babylonian hallitsijana, koska Danielin kirjasta käy ilmi, että Babylonian valtakunnassa oli kaksi hallitsijaa hänen aikanansa. Babyloniasta löytynyt asiakirja vahvistaa sen, että  Belsassar oli Naboniduksen poika ja he toimivat yhdessä kanssahallitsijoina.

Arkeologia todistaa Raamatun sanan olevan totta myös Belsassarin kohdalla, jonka luultiin olevan pitkään vain kuviteltu henkilö, ei todellinen persoona. Arkeologinen tieteellinen tutkimus jälleen kerran osoittaa ja todistaa Raamatun sanan olevan totta.

Danielin kirjassa lukee, että Belsassarin isä oli Nebukadnessar. Belsassarin isä oli kuitenkin Nabonidus, ei Nebukadnessar. Hepreankielessä ja arameassa isoisästä ja esi-isistä käytetään sanaa isä. Mefiboset oli kuningas Saulin pojan Joonatanin poika. Daavid sanoi Mefibosetille, että hän tekee laupeuden Mefobosetille hänen isänsä Joonatanin tähden ja palauttaa hänelle hänen isänsä Saulin kaiken maaomaisuuden. Tuossa kohtaa alkutekstissä isä sana Sauliin viitattuna on alkutekstissä ab, joka tarkoittaa isää, mutta Sauliin viitattuna iso-isää, sillä Mefibosetin isä oli Joonatan. Raamattu puhuu myös Aabrahamista israelilaisten isänä, tarkoittaen sillä esi-isää.

Arkeologinen tiede kykenee osoittamaan ja todistamaan, että Raamatun sanan kuvaukset ovat totta, jopa niissä kohdissa joita on pitkään epäilty mielikuvituksen tuotteeksi. Tieteellinen tutkimus todistaa Raamatun sanan olevan totta, mutta tieteellinen tutkimus ei pysty todistamaan ettei Jumalaa olisi olemassa. Ateisti joutuu hankalaan tilanteeseen, koska tieteellinen tutkimus kykenee todistamaan Raamatun olevan totta, mutta ei pysty todistamaan ettei Jumalaa ole olemassa.

Tiedän sen että jumalaton ihminen sanoo esimerkiksi Aku Ankan Ankkalinnan olevan olemassa, koska Aku Ankassa on kerrottu paikoista, jotka ovat oikeasti olemassa. Hän koittaa tällä tavalla kumota Raamatun arkeologiset todisteet. Raamattu on kuitenkin erilainen kirja kuin mikään muu julkaisu, koska Raamattu sanoo Jumalan antaneen ilmoituksensa ihmiskunnalle Raamatun kautta. Useimmat kirjat ja teokset eivät sano olevansa Jumalan sanaa, vaan ihmisen kirjoittamia. Raamattu on ihmisen kirjoittama sen mukaan kun Jumala on puhunut ja ohjannut ihmisiä kirjoittamaan Raamattua. Tämä tarkoittaa sitä, että Raamattu on Jumalan sanaa.

Tämä tarkoittaa sitä, että Raamatun ilmoitus ainoana totuutena Jumalasta ja maailman synnystä jne. asettaa sen erilaiseen asemaan kuin muut kirjat ja julkaisut. Raamatun sanalla on todistusvastuu sanomansa totuudellisuudesta. Tämän tähden arkeologisilla todisteilla on suuri merkitys, sillä ne osoittavat sen, että onko Raamatun sana totta vai ei. Arkeologiset löydökset ovat todistaneet todeksi monet kaupungit ja ihmiset joiden olemassaoloon ei ole uskottu, jotka on mainittu Raamatussa. On olemassa vielä useita Raamatun ilmoittamia asioita, joita ei ole löydetty arkeologisissa kaivauksissa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Raamattu ei olisi totta, vaan sitä että arkeologia ei ole löytänyt näitä todisteita.

On kuitenkin tosiasia, että tieteellinen arkeologia on kyennyt löytämään paljon todisteita Raamatussa mainittujen paikkojen ja ihmisten olemassaolosta, joiden ei ole uskottu koskaan olleen olemassa. Tieteellisen tutkimuksen kautta pystytään siis tutkimaan ja todistamaan Raamatun sanan olevan totta ja Jumalan sanaa.

Koska monet ateistit eivät usko muuta kuin tieteellisiä todisteita, niin heidän kannattaisi luopua ateismista, koska tieteellisellä tutkimuksella ei pystytä todistamaan ettei Jumalaa ole olemassa. Tieteellinen tutkimus pystyy todistamaan, että Raamattu ei ole satukirja, vaan totta. Koska Raamattu on sittenkin totta, niin se tarkoittaa sitä, että Jumala on olemassa ja Herra Jeesus on totisesti kuollut syntien tähden.

Ateistit vaativat todisteita ja sanovat hyvin mielellään, että todistamisen vastuu on uskovalla, joka sanoo Jumalan olevan olemassa. Todistus vastuu on myös ihmisellä, joka sanoo että jokin ei ole totta. Herran Jeesuksen opetuslapsi voi tuoda esille todisteeksi Jumalan sanan, jonka arkeologinen tiede vahvistaa ja todistaa todeksi. Ateisti ei voi todistaa tieteellisesti ettei Jumalaa ole olemassa. Ateisti on todella heikoilla, koska hänen maailmankuvansa perustuu tieteelliseen ajatteluun, mutta hän ei kykene kuitenkaan tieteellisesti todistamaan ettei Jumalaa ole olemassa. Miksi siis ateisti uskoo ettei Jumalaa ole olemassa? Perustellumpaa olisi uskoa Raamatun olevan totta, koska sen sanomaa pystytään myös tieteellisesti tutkimaan sekä todistamaan sen olevan totta.

Loppusanat

Hyvin usein aluksi ihminen pettyy valheelliseen kristillisyyteen jota hän luulee aidoksi kristillisyydeksi ja sen jälkeen hän valitsee ihmisviisauden ja kapinan Jumalaa ja Hänen sanaansa vastaan. Tämän seurauksena ihminen ajautuu ateismiin tai johonkin uskontoon. Pettymys kristinuskoa kohtaan, joka ei kuitenkaan useassa tapauksessa ollut edes todellista kristinuskoa johtaa monet kiivaaseen Raamatun sanan vastustamiseen sekä kritiikkiin.

Heille on käynyt niin, että valhe on tuottanut heille pettymyksen, jonka takia he ovat kääntyneet kokonaan valheen puoleen, joka vastustaa aitoa ja todellista kristinuskoa sekä Jumalan sanan opetusta.

Todellinen usko Herraan Jeesukseen edustaa aitoa kristinuskoa. Uskonnolla ja uskonnollisuudella ei ole mitään tekemistä Raamatullisen uskon kanssa. Uskonto tarjoaa ihmistekoisen uskonnollisen tekojen loputtoman tien, jonka kautta ihminen koittaa pelastaa itsensä, hän ei kuitenkaan onnistu siinä. Raamatullisessa uskossa Herra Jeesus pelastaa ihmisen Jumalan armosta ja usko keskittyy Jumalan tekoihin, ei ihmisen.

Raamattu sanoo, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan (Herran Jeesuksen) sanan kautta. Osoita kritiikkisi Jumalalle, eli oikeaan osoitteeseen, mutta muista, että sinulle voi käydä kuin minulle kävi. Minä esitin kritiikkiä todellisille Herran Jeesuksen opetuslapsille, jonka seurauksena jouduin nöyrtymään ja tunnustamaan olleeni väärässä, sillä Raamattu on totisesti totta ja Jumalan sanaa sekä Jumala on totisesti olemassa.

Usko tulee Jumalan sanan kautta, ei ihmisviisauden kautta. Arkeologian tieteellinen tutkimus kykenee paljastamaan, että Raamatun kuvaukset ovat totta, mutta tieteellinen tutkimus ei synnytä uskoa Jumalaan. Jos haluat saada todisteet onko Jumalaa olemassa tai ei, niin lue Raamattua, eli Jumalan sanaa, sillä Hän todistaa itsestään oman Sanansa kautta.

Ihminen voi tulla uskoon ainoastaan silloin kun hän on tekemisissä aidon ja oikean Raamatun totuuden kanssa. Jos haluat tietää onko Jumala olemassa ja kuoliko Jeesus syntiesi tähden, niin tutki ja lue Raamattua, älä kirjoituksia jotka eivät kerro totuutta, vaan vastustavat sitä. Jos haluat tietää totuuden, niin vain Hän kenellä on totuus voi sen sinulle kertoa. Varmaa on että Häntä vastustavat ja pilkkaavat ihmiset kertovat sinulle valheita Jumalasta ja Hänen sanastaan, siksi kysy Häneltä, lukemalla Raamattua sekä kysyen oletko Sinä todellakin olemassa. Hän kyllä vastaa sinulle.

Jos sinä olet ateisti tai muuten vastustat Raamatun totuutta, niin muista se että Jumala rakastaa sinua ja odottaa sinua luokseen. Herra Jeesus on kuollut sinunkin syntiesi tähden ja syntisi tunnustamalla ja uskomalla Herraan Jeesukseen saat syntien anteeksiantamuksen sekä iankaikkisen elämän. Jumala rakastaa sinua ja haluaa pelastaa sinut.Petri Paavola 16.4.2012

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
Lukuisat keskustelut ateistien kanssa
http://fi.wikipedia.org/wiki - Kristinuskon kritiikki
http://www.tv7.fi/
http://www.jariiivanainen.netl - Raamattu ja historia

 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker