Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Kultapöly ilmiön alkuperä

Olen saanut jonkin verran palautetta sähköpostini kautta koskien Herzogia ja hänen opetuksiaan. Palautteen joukossa oli myös Herzogin toimintaa puolustavia kommentteja. Koen hyvin voimakkaasti sydämelläni, että Herra on puhunut minulle Herzogista ja hänen toiminnastaan sekä äärikarismaattisuuden keskellä tapahtuvasta eksytyksestä. Kyse ei ole eksytyksen metsästämisestä, vaan valheen ja eksytyksen paljastamisesta, jonka kautta kirkastetaan Herraa Jeesusta ja Jumalan sanan totuutta. Jos ja kun tutkit Raamattua esim. apostoli Paavalin kirjeitä, niin näet sieltä sen kuinka hän kirkasti Herraa Jeesusta ja Jumalan sanan totuutta, mutta samaan aikaan joissakin tilanteissa hän paljasti eksytykset ja valheet Jeesuksen kirkastamisen kautta.

Kun tutkimme kultapöly ilmiön taustoja, josta Herzogkin opettaa Jumalan uutena kirkkauden ilmiönä, niin tulemme huomaamaan ettei kultapöly ilmiö ole suinkaan mikään uusi ilmiö kuten esim. Herzog opettaa, vaan sitä on tapahtunut aikaisemminkin, sillä katolisen kirkon Maria kultin Jeesus sekä Maria ilmestysten kautta on tapahtunut kultapöly ihmeitä katolisten keskuudessa ympäri maailmaa.

Kirjoitukseni ei ole eksytyksen metsästämistä, vaan Herran Jeesuksen kirkastamista sekä hätähuuto eksyneille, että heidän silmänsä ja sydämensä avautuisivat näkemään totuuden voidakseen hylätä äärikarismaattisen eksytyksen, joka voi johdattaa heidät lopulta pois pelastuksen tieltä. Toivon ja rukoilen, että tutkit ja koettelet kirjoitukseni Raamatun sanan totuuden kautta rukouksen kera Pyhässä Hengessä. Koen hyvin voimakkaasti, että Jumala haluaa varoittaa kansaansa eksymästä ja Hän haluaisi johdattaa jokaisen omansa pois kultapöly ilmiön sekä kaiken muun valhevoimaan perustuvan manifestaatioiden keskeltä.

 

Sisällys:
Alkusanat
Katolinen Maria
Katolinen Jeesus ja Maria sekä kultapöly
Herzog ja kultapöly
Raamatun totuus ja Jumalan voima

 

Alkusanat

1990-luvun loppupuolella olin Turun vapaaseurakunnan järjestämässä "Toronto siunaus" konferenssissa. Mennessäni konferenssiin Jumalan lähettämänä koin hyvin voimakkaasti, että "Toronto siunauksen" takana on eksytyksen henki. Menin kokoukseen tutkimaan ja koettelemaan ilmiötä, sillä olin jo aikaisemmin saanut varmuuden sydämeeni, että kyseessä on eksytys. Ollessani konferenssin ensimmäisessä tapahtumassa koin kuinka sydämelleni sanottiin katolinen henki. Tämä tarkoittaa sitä, että äärikarismaattisissa piireissä vaikuttava valheenhenki pyrkii johdattamaan heitä hyväksymään katolisuuden sekä sitä kautta pyrkimään yhteyteen katolisten kanssa sekä jopa tulemaan yhdeksi heidän kanssaan liittymällä katoliseen kirkkoon.

Äärikarismaattisuudessa vaikuttaa ns. kolmas voima, joka on jesuiittojen ja Vatikaanin suunnitelma, jonka kautta ei katoliset kristityt pyritään johdattamaan yhteyteen katolisten kanssa. Kolmas voima on katolinen karismaattinen liike, jossa armolahjojen toiminnan kautta pyritään saamaan yhteys ei katolisten kanssa. Karismaattinen katolisuus ei kuitenkaan hylkää katolisen kirkon harhaoppeja, vaan pyrkii kolmannen voiman liikkeen avulla hyväksyttämään katolisen kirkon harhaopit ei katolisille kristityille.

Äärikarismaattisuuden sisällä vaikuttaa siis katolinen henki, joka pyrkii saamaan yhteyden ei katolisten kanssa sekä tekemään heistä katolisia tai saada heidät hyväksymään katolisuuden ja kaiken opetuksen, jota katolinen kirkko opettaa. Esimerkiksi Ruotsin uskonsana seurakunnan (äärikarismaattinen liike) perustaja Ulf Ekmanin liittyminen katoliseen kirkkoon on katolisen hengen aikaansaannosta äärikarismaattisuuden keskellä.

Katolinen Maria

Ennen kuin tutkimme katolisia Maria ilmestyksiä sekä kultapöly ilmiön taustoja, niin on syytä tuoda lyhyesti esille katolisen kirkon harhaopetukset Mariasta, jotka todistavat sen että katolisen kirkon virallinen oppi ei Raamatun totuuden opetusta, vaan harhaoppeja, jotka eivät johda pelastukseen, vaan iankaikkiseen kadotukseen. Tässä kohden älä luule minun lausuvan kenellekään kadotustuomiota, koska sitä en tee, mutta Herran Jeesuksen opetuslapsena minulla on oikeus sanoa, että pelastusta vääristävät opetukset ja niihin uskominen johdattavat ihmisen kadotukseen. Jumala tuomitsee ja minä kerron kuka tuomitsee ja miksi.

Rooman katolinen kirkko opettaa Marian tahrattomasta (Maria on synnitön) hedelmöittymisestä, joka on kirkon opetuksen mukaan välttämätön edellytys Jeesuksen tulemiseksi lihaan. Katolinen kirkko opettaa Marian olevan synnitön, sillä kirkon opetuksen mukaan Maria koki perisynnittömän sikiämisen ja on siten elänyt ilman syntiä syntymästään kuolemaansa asti.

2 Joh 1:7 Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus.

Raamattu opettaa antikristuksen kieltävän Jeesuksen lihaan tulemisen. Katolinen kirkko ei opeta Herran Jeesuksen lihaksi tulemista (lihaan syntyminen) Raamatun opettamalla tavalla. Raamattu sanoo kaikkien ihmisten olevan syntisiä ja vailla Jumalan kirkkautta, eikä siten kukaan ihminen, ei edes Maria ole synnitön, vaan syntinen. Herra Jeesus syntyi Mariasta, joka oli syntinen ihminen. Koska katolinen kirkko opettaa Marian olevan synnitön ja että Jeesus syntyi lihaan synnittömän ihmisen kautta, niin he vääristävät Jeesuksen lihaan syntymisen, joka tapahtui syntisen ihmisen kautta.

2 Joh 1:7 tuntomerkki antikristuksesta ei rajoitu pelkästään Jeesuksen tunnustamiseen Messiaaksi (Kristus), vaan siihen liittyy myös Jeesuksen lihaksi tuleminen, josta katolinen kirkko opettaa väärin. Katolinen kirkko sanoo kyllä uskovansa Jeesuksen olevan Kristus, mutta he vääristävät opetuksen Jeesuksen lihaksi tulemisesta. Tämä tarkoittaa sitä, että katolinen kirkko edustaa antikristusta ja antikristillistä eksytystä, koska he opettavat väärin Jeesuksen lihaksi tulemisesta.

Katolisen kirkon opetus Mariasta ja hänelle kohdistetut rukoukset eivät ole Raamatun evankeliumia:

RKK:n katekismus - 968 Mutta hänellä on vielä laajempi tehtävä kirkossa ja koko ihmiskunnassa. "Kuuliaisuutensa, uskonsa, toivonsa ja palavan rakkautensa kautta hän myötävaikutti Vapahtajan kanssa ainutlaatuisella tavalla yliluonnollisen elämän uudelleen pystyttämiseen ihmissieluissa. Tästä syystä Maria on meidän Äitimme armon järjestyksessä."

RKK:n katekismus - 969 "Siitä myöntymisestä lähtien, jonka Maria enkelin ilmestymisessä antoi uskossaan ja säilytti horjumattomasti ristin juurella, Marian äitiys, armon taloudessa jatkuu keskeytyksettä aina kaikkien valittujen lopulliseen täydellistymiseen asti. Marian taivaaseen ottaminen ei nimittäin katkaise hänen osuuttaan pelastustehtävässä: toistuvilla esirukouksilla hän jatkuvasti hankkii meille iankaikkiseen pelastukseen vieviä lahjoja ... Tämän vuoksi kirkko rukoilee autuasta Neitsyttä avuksi kutsuen häntä uskovien puolustajaksi, tukijaksi, auttajaksi ja välittäjäksi."

Paavi Johannes Paavali II: Ristin juurella Maria osallistuu uskon kautta tämän itsensätyhjentämisen shokeeraavaan mysteeriin. Tämä on ehkä ihmisen historian syvin uskon yhteys. Uskon kautta Äiti osallistuu Poikansa kuolemaan, hänen lunastavaan kuolemaansa.

Paavi Leo XIII: Totuutena voidaan vahvistaa, että Jumalan tahdosta siitä suunnattoman suuresta kaikkien armojen aarreaitasta, jonka Jumala on varannut, ei tule meille mitään muutoin kuin Marian kautta… kuinka suuri onkaan viisaus ja armo, joka on ilmoitettu, tässä Jumalan suunnitelmassa… Maria on meidän loistava välittäjämme, hän on kaikkivaltiaan Jumalan voimakas Äiti.

Terve, Maria (katolinen rukous)

Terve Maria armoitettu,

Herra sinun kanssasi.

Siunattu sinä naisten joukossa

ja siunattu kohtusi hedelmä Jeesus.

Pyhä Maria, Jumalan äiti,

rukoile meidän syntisten puolesta

nyt ja kuolemamme hetkenä. Aamen.

Sinun turviisi (katolinen rukous)

Sinun turviisi pakenemme, pyhä Jumalan synnyttäjä.

Älä hylkää rukouksiamme,

vaan varjele meidät kaikista vaaroista,

kunnioitettu ja siunattu neitsyt Maria.

Taivaan kuningatar - Regina cæli (katolinen rukous)

E(sirukoilija): Iloitse taivaan kuningatar - halleluja!

V(astaus): Sillä hän, jonka synnytit - halleluja!

E: Nousi kuolleista sanansa mukaan - halleluja!

V: Rukoile puolestamme Jumalaa - halleluja!

E: Iloitse ja riemuitse, neitsyt Maria - halleluja!

V: Sillä Herra on totisesti ylösnoussut - halleluja!

E: Rukoilkaamme:

Kaikkivaltias Jumala, Poikasi Herramme Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksella olet täyttänyt maailman ilolla. Anna meidän päästä hänen äitinsä, neitsyt Marian, esirukousten tähden ylösnousemuksen kirkkauteen. Tätä pyydämme saman Kristuksen, Herramme, kautta.

V: Aamen.

Raamatun opetuksen mukaan Marialla ei ole osallisuutta Herran Jeesuksen pelastustehtävässä, eikä Maria hanki kenellekään ihmisille esirukoustensa kautta pelastukseen vieviä lahjoja. Raamatun opetuksen mukaan Maria ei ole välittäjä, eikä hän osallistunut Herran Jeesuksen lunastustyöhön. Raamatun opetuksen mukaan Maria ei ole Jumalan äiti, vaikka hän synnytti Jeesuksen maan päälle. Raamattu opettaa Jumalan olevan yksi Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä. Täten on kiistatonta ettei Maria ole Jumalan äiti.

Katolisesta Mariasta löytyisi paljon muitakin harhaopetuksia, mutta edellä mainitut harhaopetukset riittävät todistamaan sen, että katolisen kirkon "evankeliumi" on kadotuksen sanomaa, ei pelastuksen sanomaa. Katolinen kirkko opettaa Jeesuksen pelastavan sekä Marian pelastavan, mutta Raamattu opettaa Herran Jeesuksen olevan yksin ainoa Pelastaja, tie, totuus ja elämä Isän Jumalan luokse.

Raamatun sanan opetuksen mukaan pelastuksen evankeliumi on yksin Herrassa Jeesuksessa, eikä myös muitakin pelastuksen teitä yhdessä Jeesuksen kanssa. Koska katolinen kirkko lisää Jeesuksen rinnalle muita pelastusteitä, niin sen tähden katolinen "evankeliumi" on kadotuksen evankeliumia, ei Raamatullista pelastuksen sanomaa.

Pimeyden kavalin eksytys on sellainen, jossa eksytyksen seassa on mukana evankeliumia, mutta keskipiste ja päähuomio kuitenkin on harhaopeissa. Koska päähuomio on muualla kuin Herran Jeesuksen evankeliumissa, niin sen tähden eksytys pitää ihmisen pois pelastuksesta. Juuri tällä tavalla eksytys toimii katolisen kirkon kautta.

Katolinen Jeesus ja Maria sekä kultapöly

Jokainen joka uskoo Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa ymmärtää sen ettei katolinen Jeesus ja Maria ole sama asia kuin Raamatun Jeesus ja Maria. Ympäri katolista maailmaa on saatu näkyjä "Jeesukselta" ja "Marialta", joista osa koskee viimeisiä päiviä kehottaen kaikkia miehiä ja naisia rakastamaan Jumalan äitiä (Maria) sekä totella häntä. Amerikassa Georgiassa Conyersin kaupungissa on saatu samanlaisia näkyjä ja ilmestyksiä kuin Fatimassa, Medjugoressa sekä muualla. Conyersin kaupungissa näiden näkyjen ja ilmestysten kautta on myös tapahtunut kultapöly ilmiöitä:

Conyers, Georgia, USA, joulukuun 13. päivä 1992 eräs katolinen Nancy näki "Jeesuksen" ilmestymisen, joka sanoi: Kultapölyä tulee lankeamaan taivaasta. Ruusukot muuttuvat kultaisen värisiksi ja sydämet tulevat kääntymään. Minä parannan lapseni. Mene ja usko tämä.

Ennen kuin tämä näky jaettiin julkisesti, niin muutamat katoliset pyhiinvaeltajat näkivät heti ilmestymisen jälkeen kultapölyä käsissään ja kuinka ruusukot (rukousnauha) muuttuivat kultaisen värisiksi.

Näyssä "Jeesus" oli sanonut: Äitini ja minä ilmestymme taivaalle. Minä parannan kansani.

Tämän jälkeen Nancy meni ilmestyshuoneeseen odottamaan "siunatun äidin" ilmestymistä. Kun he kaikki lauloivat Fatima laulua, niin taivaalle ilmestyi pieni pilvi hehkuen sateenkaaren väreissä. Sen jälkeen "Jeesus" vetäytyi pois Nancyn näystä ja sanoman lopussa Nancy näki kultaisen mystisen valon loistavan ja välkkyvän heidän edessään. Sen jälkeen Nancy kuuli "Jeesuksen" sanovan: Pienokaiset levätkää nyt.

Elokuun 31. päivä 1992 Nancy sai sanoman "Jeesukselta": Ihmisille paljastuu, että heillä on kultapölyä käsissään kun he menevät kotiinsa. Tiedä, että minun suurimmat parantumiset ovat hengellisiä. Etkö muista kun sanoin laittavani Conyersin maailman kartalle. Niin olen tehnyt.

Tämän jälkeen Nancy näki Guadalupen neitsyen ilmestymisen ("Maria") ja "Jeesus" jatkoi puhettaan sanoen: Enemmän ja enemmän parantumisia saa aikaan enemmän keskustelua.

Sanoma huhtikuun 13. päivä 1993. Siunatun äidin pään ylle ilmaantui kaunis kruunu. Sanoma: Lisää kärsimyksiä tulee ihmiskunnan päälle, jos jatkatte rikkomista Jumalan lakia vastaan.

Siunattu äiti ("Maria") sanoi Nancylle, että ruusukot muuttuvat kultaisiksi ja kultapölyä sataa.

Kultapöly ilmiöt, joita on tapahtunut äärikarismaattisissa piireissä eivät siis ole Jumalan uusi merkki, vaan saatanallinen eksytys ja riivaajahenkien valhevoiman merkki, jota tapahtui aikaisemmin katolisen kirkon sisällä ja siirtyi sieltä äärikarismaattisiin piireihin katolisen eksyttäväisen hengen mukana. Katolisuuden juuret ulottuvat muinaiseen Babylonian taivaan kuningatar kulttiin ja uskontoon, jonka perillinen katolinen kirkko on. Kultapöly ihme ja ilmiö on saatanallinen eksytys, jonka kautta ihmisiä eksytetään antikristuksen syliin.

Herzog ja kultapöly

Herzog opettaa kirjassaan kirkkauden salaisuudet paljastetaan kultapölyn olevan Jumalan uusi merkki kirkkauden voitelusta sekä että kultapöly on evankeliumin voimakkain työkalu.

Wiccalaisuudessa, shamanismissa ja okkultismissa on ryhmiä, jotka harjoittavat niin sanottua valkoista noituutta, jota markkinoidaan hyvänä noituutena, vaikka se ei ole oikeasti hyvää, vaan pahuuden voimien vaikuttamaa riivaajien valhevoimaa. Okkultiikan harjoittajien keskuudessa on tapahtunut kultapöly (avaruuspöly) ilmiöitä, jotka tapahtuvat korkeimman hengellisen tason saavuttamisen kautta. Kultapöly ilmiö ole mikään uusi Jumalan merkki, vaan eksytyksen merkki, jota tapahtuu myös okkultistien keskuudessa.

Valkoisen noituuden työkaluja ovat: visualisointi, tunteet sekä voimasanat ja musiikki. Tähän eksytyksen pakettiin kuuluu myös riivaajahenkien kieli (eldanar tongue). Kun vertaat valkoisen noituuden kaavaa äärikarismaattisuuden keskellä tapahtuviin ilmiöihin, niin huomaat selkeät samankaltaisuudet. Äärikarismaattisissa piireissä voi sataa kultapölyä sekä musiikin kautta tunteita manipuloidaan vastaanottamaan "voitelua".

Kiistattomat todisteet osoittavat Herzogin toimivan antikristillisessä hengessä, sillä hän opettaa ja julistaa kultapölystä Jumalan uutena merkkinä, vaikka se on merkki eksytyksestä sekä sekaantumisesta ja osalliseksi tulemisesta riivaajahenkien valhevoimaan.

Katolisissa piireissä kultapöly ilmestysten keskipiste oli parantumisissa. Kääntyminen myös mainittiin, mutta keskipiste oli parantumisissa. Herzogin toiminta noudattaa samaa kaavaa, sillä hän puhuu paljon enemmän ihmeistä ja parantumisista kuin pelastuksesta.

On myös sanomatta selvää, että "kultapöly voitelun" kautta uskovien aisteja pyritään turruttamaan, että he uskovat koko ajan lisää valheita, joka johtaa lopulta hyväksymään katolisen kirkon kristillisenä ja Raamatullisena seurakuntana, jota se ei suinkaan ole. Kultapöly eksytyksen tarkoituksena on saada ihmiset tekemisiin, kanssakäymisiin sekä hyväksymään riivaajien opetukset, joita mm. katolinen kirkko opettaa.

Kiistaton tosiasia on se ettei Jumala lähetä palvelijaansa kiertämään ympäri maailmaa kuolleen ruumiin voitelun voitelemana puhumaan kultapölystä Jumalan uuden voitelun merkkinä. Koska Herzog tekee tätä, niin hän on kiistatta eksyttäjä. Ikävää on se, että monet eksyvät luulemaan Herzogia Jumalan palvelijaksi, koska hän on Suomessa puhunut Jeesuksesta, pelastuksesta ja ihmisiä on tullut uskoon hänen kokouksissaan. Herzogin teologia ja harhaopit löytyvät hänen kirjoistaan ja näyttää vahvasti siltä, että Herzogia on "valmennettu" puhumaan Suomessa tietyllä tavalla niiden ihmisten toimesta, jotka ovat kutsuneet hänet Suomeen.

Mihin sellainen pelastus johtaa, jonka perustus on ihmeissä, kuolleen ihmisen kautta vaikuttavassa voitelussa, kultapölyissä, enkelien parantumisissa, rahalla voit ostaa armoituksia ja lahjoja sekä kirkkautta? On varmaa ettei sellainen pelastus johdata ihmistä koko totuuteen, vaan syvemmälle eksytyksen kavaliin verkkoihin.

Tällä en tarkoita sitä etteikö aidosti pelastusta uskova olisi voinut tulla uskoon Herzogin kokouksissa. Kyllä voi tulla, mutta kehotan sellaisia ihmisiä karttamaan Herzogia ja äärikarismaattisia uskonyhteisöjä sekä rukoilemaan johdatusta löytääkseen Raamatullisen seurakunta yhteyden, jossa rakastetaan Jumalan sanan totuutta sekä suostutaan uskomaan Jumalan voimaan, jolloin tapahtuu ihmeitä, joiden perusta on Jumalan sanan totuudessa sekä Herran Jeesuksen verihaavoissa, kuolemassa, ylösnousemuksessa sekä syntien sovituksessa.

Kuten tuli aiemmin esille, niin pimeyden kavalin eksytys on sellainen, jossa on mukana evankeliumia, mutta keskipiste ja päähuomio on eksytyksissä. Herzog toimii juuri saman eksytyksen kaavan mukaan. Herzogin opetuksen mukaan ihmeet ovat voimakkain evankeliumin työkalu. Herzog opettaa kultapölyn olevan evankeliumin voimakkain työkalu. Herzog opettaa vapauttavansa enkelit parantamaan. Samoin hän opettaa, että rahan antamisen kautta ihminen pääsee osalliseksi Jumalan kirkkaudesta, armoituksista ja armolahjoista. Hän tuo myös opetuksissaan esille sen kuinka hän Jumalalta voitelua kuolleen ihmisen ruumiin koskettamisen kautta. Herzogin opetuksen ja toiminnan keskipiste on harhaopeissa.

Koen hyvin voimakkaasti kuinka Jumala tuo sydämelleni opetuksen  vertauksen kadonneesta lampaasta, joka eksyi erämaahan. Raamatun sanan opetuksen Hyvä Paimen menee etsimään kadonnut lammasta ja pyrkii kaikin keinoin tuomaan hänet takaisin turvaan muiden lampaiden luokse sekä ennen kaikkea turvasatamaan Hyvän Paimenen hellän ja hyvän hoidon luokse. 

Saat ajatella ja uskoa ettei huoleni tästä eksytyksestä ole oman sydämeni tuotosta, vaan Jumalan Isän sydän on murheellinen eksytyksen takia, jolla Hänen omiaan eksytetään. Äärikarismaattisissa piireissä on aidosti uskossa olevia Jumalan lapsia, jotka ovat eksyneet pois Jumalan sanan totuudesta. Sen tähden Herra Jeesus Hyvänä Paimenena kutsuu heitä pois eksytyksen keskeltä tulemaan Hänen luoksensa.

Jumala on äärimmäisen rakastava ja armahtava, sillä siitäkin huolimatta, että monet vastustelevat totuuden sanaa olemalla osallisia äärikarismaattisuuden harhoihin, niin silti Herra Jeesus kutsuu heitä tekemään parannusta ja tulemaan ulos eksytyksen keskeltä. Muista kuitenkin se, että kun tarpeeksi kauan niskuroit ja vastustat Jumalaa, niin sinulle voi käydä niin ettet enää pääse pois eksytyksen kavalista juonista, vaan hukut iankaikkisesti niiden mukana. Älä paaduta sydäntäsi, vaan avaa sydämesi Jumalan sanan totuudelle ja todelliselle Pyhän Hengen voimalle.

Raamatun totuus ja Jumalan voima

Joh 7:38 Joka uskoo minuun, niinkuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on, juokseva elävän veden virrat." (alkutekstin mukainen sanajärjestys)

Raamattu opettaa, että uskovan ihmisen tulee ja pitää uskoa Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa. Tämä tarkoittaa sitä, että Kaikkivaltias Jumala on asettanut rajat, sille miten ja millä tavalla Jeesukseen tulee uskoa. Hän on asettanut uskon rajat ja kertonut niistä tarkasti Raamatun sanan kautta, koska muuten emme voisi tietää miten Hänen tulee uskoa.

Jos kuulet tässä yhteydessä, että joku sanoo ettemme saa rajata Jumalaa emmekä laittaa Häntä laatikkoon, niin tietenkään emme saa niin tehdä, eikä kyse ole siitä, että rajoittaisimme Jumalaa, vaan siitä että Hän on itse asettanut rajat miten Häneen tulee uskoa. Näin voimme olla varmoja ettei Jumala johdata meitä uskomaan kultapöly ihmeisiin eikä kuolleen ruumiin kautta vaikuttavaan voiteluun.

Jumalan sana näyttää meille miten Pyhä Henki toimii ja Pyhä Henki toimii Raamatun sanan opetuksen mukaisesti. Tämä on selkeä ja kiistaton Raamatun totuus.

1 Kor 4:
18 Muutamat teistä ovat paisuneet pöyhkeiksi, aivan niinkuin minä en tulisikaan teidän tykönne.
19 Mutta minä tulen pian teidän tykönne, jos Herra tahtoo, ja silloin minä otan selon, en noiden pöyhkeiden sanoista, vaan voimasta.
20 Sillä Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa.

Sanoessaan ettei Jumalan valtakunta ole sanoissa, vaan voimassa Paavali tarkoitti sitä, että pöyhkeä ja ylpeä ihminen ylpeilee ja kiivailee sanojen kautta Raamatun Jumalasta, mutta ei elä Jumalan sanan opetuksen mukaisesti.

Pöyhkeys ja ylpeys ei kykene vastaanottamaan Jumalan voimaa sydämeensä ja siksi pöyhkeä sekä ylpeä ihminen ajautuu helposti tekemisiin valhevoiman ja eksytyksen kanssa.

Room 1:16 Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle.

1 Kor 1:18 Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.

1 Kor 1:24 mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus.

Jumalan sana sanoo evankeliumin Herrasta Jeesuksesta olevan uskovalle ihmisille pelastukseksi. Ihmeet ja merkit ovat osa Jumalan Hengen työtä maailmassa, mutta Jumalan työn keskipiste ne eivät ole, sillä Jumalan työn keskipiste on evankeliumi Herrasta Jeesuksesta (Herran Jeesuksen veri, kuolema, ylösnousemus ja syntien anteeksiantamus).

Eksyttäjät keskittyvät ihmeisiin ja parantumisiin, mutta todelliset Jumalan palvelijat keskittyvät evankeliumiin Herrasta Jeesuksesta, jonka jälkeen Jumala itse tekee ihmeitä ilman määrää (pelastaa ihmisiä, parantaa, auttaa omiaan kaikin tavoin). Suurin kaikista ihmeistä on ihmisen pelastuminen synnin ja saatanan vallasta Jumalan lapseksi Herran Jeesuksen sovitustyön tähden. Jumalan todellinen voima vaikuttaa ja lisääntyy siellä missä on esillä evankeliumi Herrasta Jeesuksesta:

Room 3:
19 ¶ Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä;
20 sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto.
21 Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia,
22 se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.
23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla
24 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,
25 jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit
26 jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.

Pelastus Herran Jeesuksen kautta on Jumalan lahja jokaiselle ihmisille, joka tunnustaa ja hylkää syntinsä sekä uskoo Herraan Jeesukseen. Pelastuksen lahja on suurta Jumalan armoa, sillä kukaan ihminen ei sitä kykene koskaan saavuttamaan omien tekojensa kautta, vaan se on Jumalan armosta lahja, Herran Jeesuksen ansion ja sovitustyön tähden.

2 Tess 2:
7 Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää,
8 niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,
9 tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä
10 ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.
11 Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,
12 että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.
13 ¶ Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sentähden että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen.
14 Siihen hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta, omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden.
15 Niin seisokaa siis, veljet, lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olette oppineet joko meidän puheestamme tai kirjeestämme.

Jumala salli eksytyksen kohdata niitä ihmisiä, jotka eivät usko totuutta. Ihminen joka ei usko Jumalan sanan totuutta on sellainen, joka on mielistynyt vääryyteen ja siksi hän eksyy saatanan kavalin eksytykseen, joka valeasussa pyrkii jäljittelemään Jumalan tekoja sekä vääristelee Jumalan sanan totuutta.

Jumala valitsee Häneen uskovan ihmisen pelastukseen Herrassa Jeesuksessa ja uskovan tulee pelastumisen jälkeen kasvaa uskossa totuuteen sekä elää Hengen pyhityksessä Jumalan rakkauden ja totuuden mukaisesti. Kutsu tähän pyhään elämään on tyullut evankeliumin kautta, joka on Jumalan voima.

1 Kor 1:
20 Missä ovat viisaat? Missä kirjanoppineet? Missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutukseksi?
21 Sillä kun, Jumalan viisaudesta, maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat,
22 koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta,
23 me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus,
24 mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus.
25 Sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset, ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset.
26 Sillä katsokaa, veljet, omaa kutsumistanne: ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa, ei monta jalosukuista,
27 vaan sen, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeään, ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, mikä väkevää on, häpeään,
28 ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi, sen, joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on,
29 ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä.
30 Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi,
31 että kävisi, niinkuin kirjoitettu on: "Joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra".

Jumalan voima Herra Jeesus on uskovan ihmisen viisaus, vanhurskaus, pyhitys sekä lunastus. Herra Jeesus on uskon keskipiste, jonka kautta kautta Jumalalliset ja uskon asiat toimivat kauniisti omilla paikoillaan asettaen kaikki jumaliset asiat tasapainoon keskenään. Jumala siunatkoon sinua rakas lukija ja talleta sydämellesi seuraava opetus:

Ef 1:
3 ¶ Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa,
4 niinkuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa,
5 edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan,
6 sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa,
7 jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan.
8 Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi,
9 tehden meille tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden, että hän, päätöksensä mukaan, jonka hän oli nähnyt hyväksi itsessään tehdä-
10 siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, -oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä.
 Linkkisuositukset:
Menkää kaikkeen maailmaan Arvio ihmeiden aika tapahtumasta
Kirkkauden salaisuudet paljastetaan Herzogin opetuksen arviointia
 

 

Petri Paavola 4.8.2014

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
banner.org.uk
deceptioninthechurch.com
fmh-child.org
 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker