Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Lähetetty ei ole Lähettäjäänsä suurempi

Raamattu opettaa yhdestä Jumalasta, josta voimme nähdä kolmiyhteisyyden sekä selkeän hierarkkisen järjestyksen, jossa Isä on Poikaa (Jeesus) suurempi. Katolinen kirkko opettaa vastoin Jumalan sanan opetusta, että Isä ei ole Jeesusta suurempi, vaan että He ovat yhtä suuria. Onko sillä väliä ymmärtääkö Raamatun opetuksen Jumalasta oikein vai ei? Onko sillä väliä, onko Jeesus yhtä suuri Isänsä kanssa vai ei? On tietenkin, sillä meidän tulisi uskoa Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo ja uskoa Raamatun sanan totuuteen, eikä tulisi uskoa niin kuin ihmisten järjenpäätelmät tai uskonnolliset perinteet ja traditiot sanovat. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Kirjoituksellani en halua loukata ketään, enkä pyri olemaan muiden yläpuolella, mutta kirjoitan kirjoitukseni rakkaudesta totuuteen. Jotkut sanovat, että kristinuskon klassinen kolminaisuusoppi on perusoppi katolisuudessa ja protestantismissa. Minä en vastusta Raamatun opettamaa opetusta yhdestä Jumalasta, josta voimme nähdä selkeästi Jumalan kolmiyhteisyyden, mutta vastustan katolisen kirkon alullepanemaa kolminaisuusoppia, joka on ollut olemassa kauan ennen kuin protestantismia on ollut edes olemassakaan. Protestantismissa suuri osa erilaisia kirkkokuntia ja herätysliikkeitä on omaksunut katolisen kirkon muotoileman kolminaisuusopin, joka opettaa Isän, Pojan ja Pyhän Hengen olevan yhtä Kaikkivaltiaita ja yhtä suuria. Tosin osa näistä protestanteista on uskossaan vilpittömiä uskoessaan katolisen kirkon väärän opetuksen Jumaluudesta, joka ei tietenkään vie heiltä pois pelastusta, mutta totuttaa heidät vastaanottamaan järjenpäätelmiä ja uskonnollisia traditioita totuuden sijasta. On myös olemassa monia sellaisia protestantteja, jotka eivät usko katolisen kirkon väärää opetusta Jumaluudesta.

Raamattu ei opeta Isän, Jeesuksen ja Pyhän Hengen olevan yhtä suuria ja Kaikkivaltiaita, vaikka opettaakin Isän antaneen Jeesukselle kaiken vallan taivaassa ja maan päällä. Herra Jeesus on Kaikkivaltias Jumala suhteessa luotuihinsa, mutta ei suhteessa Isäänsä.

Katolisen kirkon englanninkielisellä nettisivulla olevasta Athanasiuksen uskontunnustuksesta muutama kohta:

Whoever wishes to be saved must, above all, keep the Catholic faith. ..... For unless a person keeps this faith whole and entire, he will undoubtedly be lost forever. ...... Likewise, the Father is omnipotent, the Son is omnipotent, the Holy Spirit is omnipotent. ...... He is equal to the Father in His divinity, but inferior to the Father in His humanity. ..... This is the Catholic faith. Everyone must believe it, firmly and steadfastly; otherwise He cannot be saved. - Suomennos - Jokainen, joka haluaa pelastua täytyy, ennen kaikkea, pitää katolinen usko. .... Sillä, ellei hän pidä tätä uskoa kokonaan ja kokonaisena, hän epäilemättä joutuu ikuisesti kadotetuksi. .... Samoin Isä on Kaikkivaltias, Poika on Kaikkivaltias, Pyhä Henki on Kaikkivaltias. .... Hän (Jeesus) on yhtä suuri Isän kanssa Jumaluudessaan, mutta ihmisyydessään Isäänsä alempi (vähäarvoisempi). .... Tämä on katolinen usko. Jokaisen tulee uskoa se, lujasti ja vakaasti, muutoin hän ei voi pelastua.

Katolinen kirkko opettaa Catholic Education Resource Center nettisivulla:

The Father is "greater" than the incarnate Christ in terms of position because Christ's humanity is a creation, though in His divinity He is equal to the Father. - Suomennos - Isä on suurempi kuin ihmiseksi tullut Kristus koskien asemaa, koska Kristuksen ihmisyys on luomakuntaa, vaikka Jumaluudessaan Hän on yhtä suuri Isän kanssa.

Katolisen kirkon opin mukaan Isä on Jeesusta suurempi Jeesuksen ihmisyyden puolesta, mutta Jumaluudessa he ovat yhtä suuria. Katolisen kirkon opin mukaan Isä oli Poikaa suurempi ollessaan täällä maan päällä, mutta palatessaan Isänsä luo taivaaseen, niin Pojasta tuli taas yhtä suuri Isänsä kanssa. Minä en usko tuota katolista oppia, koska Raamatussa ei ole tuollaista selitystä missään kohdassa, mutta tällainen opetus löytyy katolisen kirkon opetuksista ja selityksistä (porton opetuksista). Siksi on täysin eri asia kieltää katolinen kolminaisuusoppi ja hyväksyä Raamatun opetus yhdestä Jumalasta, josta näemme selkeästi Jumalan kolmiyhteisyyden sekä Pojan alamaisuuden Isälleen.

Joh 14:28 Te kuulitte minun sanovan teille: ‘Minä menen pois ja palajan jälleen teidän tykönne’. Jos te minua rakastaisitte, niin te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän tykö, sillä Isä on minua suurempi.

1 Kor 11:3 Mutta minä tahdon, että te tiedätte sen, että Kristus on jokaisen miehen pää ja että mies on vaimon pää ja että Jumala on Kristuksen pää.

Raamatun opetuksen mukaan Isä on Jeesusta suurempi, koska Isä on Jeesuksen pää, ja Jeesus on alamainen Isälleen. Tämä ei tee Pojasta alempaa Jumalaa, vaan kertoo Jumaluuden hierarkiasta ihan samalla tavalla kuin ihmisessä Jumalan kuvana ja Jumalan asettamana on järjestys, jossa aviomies on vaimonsa pää ja vaimo on miehelleen alamainen. Vaimo ei ole kuitenkaan alempi ihminen tai vähemmän ihminen, vaan miehelleen alamainen, mutta yhtä paljon ihminen kuin mieskin.

Jotkut (todella harvat - jotka pitävät kiinni katolisesta Jumaluusopista) sanovat, että pidän Jeesusta Isää pienempänä Jumalana, koska uskon Isän olevan Jeesusta suurempi. Jos joku sanoo tai väittää minun pitävän Jeesusta alempana tai pienempänä Jumalana kuin Isä on, niin silloin hän ei ole ymmärtänyt sitä mitä olen opettanut tai mitä Raamattu opettaa Jumaluudesta.

Sanon Isän olevan suurempi kuin Jeesus, koska Jeesus on alamainen Isälleen, sillä Isä on Jeesuksen pää, mutta kyse ei ole siitä, että Jeesus olisi alempi tai pienempi Jumala, vaan hierarkiasta Isän ja Pojan (Jeesus) välillä, sillä Poika lopulta alistuu Isän vallan alle. Sanon myös aviomiehen olevan vaimonsa pää, koska Raamattu sanoo niin, mutta en tarkoita sillä sitä, että nainen olisi alempi ihminen tai vähemmän ihminen.

Kukaan ei ole vielä koskaan syyttänyt minua siitä, että tekisin vaimosta alemman ihmisen kuin mies tai vähemmän ihmisen kuin mies, koska sanon ja opetan aviomiehen olevan vaimonsa pää ja että vaimo on miehelleen alamainen. Saman periaatteen mukaisesti Isä on Jeesusta suurempi, koska Isä on Pojan pää ja Poika on Isälleen alamainen. Jos ihminen hyväksyy ja uskoo katolisen kirkon mukaisen kolminaisuusopin Isän, Pojan ja Pyhän Hengen yhtälaisesta suuruudesta, niin silloin hän ei ymmärrä tätä asiaa. Raamatun opetus yhdestä Jumalasta, josta nähdään kolmiyhteisyys sekä Pojan alamaisuus Isälleen johtaa aina totuuden ymmärtämiseen, jolloin sitä ei voi enää väärin ymmärtää, niin että Isä olisi Iso Jumala ja Jeesus olisi pieni jumala, niin jotkut väittävät minun opettavan, vaikka en edes niin opeta. Jos joku näin väärin ymmärtää Raamatun opetuksen Pojan alamaisuudesta Isälleen, niin silloin hän ei ymmärrä sitä mitä Raamattu opettaa Jumalasta. Jeesus on Isälleen alamainen ja Isä on Jeesuksen pää ja juuri tämän takia Isä on Jeesusta suurempi, eikä kyse ole alemmasta tai pienemmästä Jumalasta, vaan hierarkkisesta järjestyksestä Jumaluudessa.

Sellaistakin opetusta ja ajatuksenjuoksua olen kuullut, joka sanoo  Isän olevan ensimmäinen persoona, joka tarkoittaa kreikankielen mukaan suurinta, mutta silti kuitenkin Jumala (Isä, Poika, Pyhä Henki) on aina yhtä suuri.
Olen myös kuullut sellaista opetusta, joka sanoo,  että Jumalana (Isä, Poika, Pyhä Henki) he ovat yksi ja sama, jota ei voi jakaa suureen ja pieneen, mutta että he ovat persoonina eri suuruisia.

Edellä olevassa kappaleessa on suuri ristiriita, sillä lakkaako Heissä persoonina Jumaluus, kun He ovat Jumalana saman suuruisia, mutta persoonina eri suuruisia? Jos uskoo Jumalan sanan totuuteen, niin silloin ei tarvitsisi esittää edellä olevia järjettömiä järjenpäätelmiä. En kirjoittanut edellä olevaa lausetta iva sydämessä, vaan murheellisena sen tähden, koska jotkut uskovat ihmiset eksyvät järjettömiin ristiriitaisuuksiin puolustaessaan katolisen kirkon alullepanemaa väärää Jumaluusoppia.

Edellä esitetty ajatus, jonka mukaan Isä on suurin, Jumala on aina yhtä suuri, mutta He ovat persoonina eri suuruisia on antinomia, joka on käsitteellinen umpikuja, jossa kahden toisilleen vastakkaisen teorian tai näkemyksen tueksi pyritään esittämään yhtä vakuuttavia perusteluja, vaikka molemmat toisilleen vastakkaiset teoriat tai käsitykset eivät voi olla tosia, koska ne ovat ristiriidassa keskenään.

Edellä esitetty antinomia ja ristiriita on sellaisen ihmisen esittämä, joka pitää tiukasti kiinni katolisesta kolminaisuusopista. Koska katolinen kolminaisuusoppi perustuu järkeisoppiin ja järjenpäätelmiin, niin siksi se ajautuu itsensä kanssa ristiriitaan. Sellainen ihminen, joka perustaa uskonsa järjenpäätelmiin, eikä Raamatun sanan totuuteen sokeutuu sillä tavalla ettei hän edes huomaa sitä ristiriitaa mihin hän uskoo.

Matt 28:18 Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.

Herra Jeesus sanoi, että Hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Raamatun opetuksen mukaan Jeesuksen Kaikkivaltius on Isän antamaa, ei Pojan itsensä omistamaa, vaan toisen antamaa ja Raamatun opetuksen mukaan Isällä on itsessään Kaikkivaltius aina ja iankaikkisesti.

1 Kor 15:
24 sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman.
25 Sillä hänen pitää hallitseman "siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle".
26 Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema.
27 Sillä: "kaikki hän on alistanut hänen jalkojensa alle". Mutta kun hän sanoo: "kaikki on alistettu," niin ei tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaiken hänen allensa.
28 Ja kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa.

Raamatun opetuksen mukaan Herran Jeesuksen Kaikkivaltius ei ole Kaikkivaltiutta suhteessa Isäänsä, sillä lopulta itse Poikakin alistetaan Isän vallan alle. Herra Jeesus on Jumala ja Kaikkivaltias Jumala suhteessa luomakunnan luotuihin, mutta ei suhteessa Isäänsä, koska Isä on Pojan pää ja Poika lopulta alistuu Isän vallan alle.

Raamatun opetuksen mukaan Pojan Kaikkivaltius on Isän antamaa, ei Pojan itse itsellensä asettamaa, vaan Isän antamaa. Tämänkin tähden Isä on Poikaa suurempi ja Isä on Pojan pää ja Poika on Isälleen alamainen. Silti on kyse yhdestä Jumalasta, jossa on hierarkkinen asema Pojan ollessa Isälleen alamainen.

Katolinen kolminaisuusoppi järkeilee sen, että Isä ja Poika ovat yhtä suuria, mutta Raamattu sanoo Isän olevan suurempi:

Joh 13:16 Totisesti, totisesti minä sanon teille: ei ole palvelija herraansa suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi.

Joh 8:18 Minä olen se, joka todistan itsestäni, ja minusta todistaa myös Isä, joka on minut lähettänyt."

Joh 13:3 niin Jeesus, tietäen, että Isä oli antanut kaikki hänen käsiinsä ja että hän oli lähtenyt Jumalan tyköä ja oli menevä Jumalan tykö,

Joh 14:28 Te kuulitte minun sanovan teille: ‘Minä menen pois ja palajan jälleen teidän tykönne’. Jos te minua rakastaisitte, niin te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän tykö, sillä Isä on minua suurempi.

Palvelija ei ole vähemmän ihminen kuin hänen herransa, vaikka herra on palvelijaa suurempi, koska on kyse hierarkkisesta järjestyksestä. Raamatun opetuksen mukaan Isä oli Poikaa lähettäessään Poikaa suurempi myös taivaassa, koska Isä lähetti Pojan taivaasta maan päälle, koska lähettiläs (lähetetty) ei ole lähettäjäänsä suurempi, sillä lähettäjä on lähetettyä suurempi.

Joh 6:

38 Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt.

39 Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä.

 

Joh 5:30 En minä itsestäni voi mitään tehdä. Niinkuin minä kuulen, niin minä tuomitsen; ja minun tuomioni on oikea, sillä minä en kysy omaa tahtoani, vaan hänen tahtoaan, joka on minut lähettänyt.

Raamattu kumoaa katolisen kirkon opetuksen, että Isä ja Jeesus olisivat taivaassa Jumaluudessa yhtä suuria, sillä Isä lähetti taivaasta Pojan maan päälle, koska Lähettäjä on Lähettyä suurempi. Jumalan sana todistaa sen, että Isä on Jeesusta suurempi myös taivaassa sekä kuinka Jeesus tuli tekemään Isänsä tahdon, joka lähetti Hänet taivaasta maan päälle.

Joh 12:
49 Sillä en minä itsestäni ole puhunut, vaan Isä, joka on minut lähettänyt, on itse antanut minulle käskyn, mitä minun pitää sanoman ja mitä puhuman.
50 Ja minä tiedän, että hänen käskynsä on iankaikkinen elämä. Sentähden, minkä minä puhun, sen minä puhun niin, kuin Isä on minulle sanonut."

Kun Herra Jeesus esiintyi maan päällä Kaikkivaltiudessaan, niin Hän ei puhunut Kaikkivaltiudestaan itsestään käsin, vaan Hän puhui sen mitä Isä, joka Hänet lähetti antoi Hänelle käskyksi puhuttavaksi ja niin kuin Isä on sen Hänelle sanonut. Tämä siksi koska, Lähettäjä (Isä) on Lähetettyä (Jeesus) suurempi.

Isä lähetti Jeesuksen maan päälle syntiuhriksi, syntien anteeksisaamiseksi, että Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta uskomalla Herraan Jeesukseen ihminen pelastuisi ja saisi iankaikkisen elämän. Herra Jeesus on Kaikkivaltias Jumala suhteessa luotuihinsa, mutta ei suhteessa Isäänsä, koska Lähettäjä on Lähetettyä suurempi.
 

Petri Paavola 2.2.2019

 

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
www.kotipetripaavola.com/ katolisen kirkon vaara oppi jumalasta

 

 


 

 

 

eXTReMe Tracker