Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Joh 5:2 lammasportti vai lammas-lammikko?

Kun olen tutkinut temppelin sijaintia jo pitkän ajan, useita kuukausia, niin tutkimuksissani huomasin, että todella monet Raamatun käännökset kääntävät Joh 5:2 siten, että Jerusalemissa olisi ollut lammasportin luona lammikko, joka on hepreankielellä (aramean) Betesda. Jos Joh 5:2 ihan oikeasti puhuisi lammasportista, niin se sijoittaisi temppelin temppelivuoren huipulle. Asia ei kuitenkaan ole näin, sillä temppeli ei sijainnut temppelivuoren huipulla, eikä Joh 5:2 alkutekstissä ole kreikankielen sanaa lammasportti.

Perinne, joka sijoittaa temppelin temppelivuorelle on saanut sen aikaan, että monet Raamatun käännökset käyttävät sanaa lammasportti ja jopa monet sanakirjatkin perinteen sokaiseman antavat kreikankielen probatike (probatikos) sanalle merkityksen lammasportti, joka esiintyy Joh 5:2 kreikankielen tekstissä. Probatikos sana ei kuitenkaan tarkoita lammasportti, vaan lammasta ja lampaaseen liittyvää asiaa, joka ilmaistaan sellaisella sanalla, joka asia- ja tekstiyhteydessä liittyy lampaaseen.

Tehdessäni tutkimusta Jerusalemin temppelin alkuperäisestä sijainnista, niin huomasin kuinka juutalaisten tekemässä kreikankielisessä Septuagintan vanhan testamentin Nehemian kirjan kolmessa kohdassa olevassa lammasportissa käytetään lammasportista sanoja pyle (portti) probatike (lammas) ja Joh 5:2:ssa on kreikankielen sanat probatike (lammas) kolymbethra (lammikko, allas). Joh 5:2:ssa ei ole missään kohdassa sanaa portti, jonka pitäisi olla yhteydessä probatike (lammas) sanaan, jolloin puhuttaisiin lammasportista, mutta Joh 5:2:ssa ei ole sanoja lammasportti, vaan lammas-lammikko.

Kävin tutkimaan asiaa, että onko olemassa mitään lähteitä, jotka toisivat esille, että Joh 5:2 puhuu lammas-lammikosta, ei lammasportista. Löysinkin tällaisia lähteitä vaikka kuinka paljon. Tuon kirjoituksessani aluksi esille aikaisemman kirjoituksen osan, jossa käyn läpi Septuagintan lammasportti sanaa ja Joh 5:2:n alkuperäistä sanomaa, jonka jälkeen tuon esille paljon todisteita monista lähteistä, jotka puhuvat lammas-lammikosta tai muulla tavalla tuovat esille sen ettei Joh 5:2:ssa ole sanaa lammasportti.

Tämä on todella tärkeä asia, koska totuuden löytäminen Joh 5:2 alkuperäisestä sanomasta paljastaa sen kuinka väärä perinne ohjaa joidenkin (ei kaikkien) Raamatun käännöstyötä ja sitä kautta uskomista sekä saa antamaan sanakirjoihinkin sanoille vääriä merkityksiä. Perinne ja traditio ei voi kuitenkaan voittaa totuutta, sillä Jumalan sanan totuus näyttää sen mikä on totuus. Herran Jeesuksen opetuslapsi on kutsuttu uskomaan totuuteen, joka löytyy täydellisenä ainoastaan Jumalan sanan ilmoituksesta. Minäkin olen ollut tradition sokaisema liittyen tähänkin aiheeseen, joten en kirjoita korkealta, vaan aralla tunnolla, rakkaudesta totuuteen. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta ja rukouksen kera.

 

Sisällys:
Joh 5:2 ja Nehemian kirja
Joh 5:2 Raamatun käännöksiä ja historian todistus
Loppusanat

 

 

Joh 5:2 ja Nehemian kirja

Joh 5:2 Ja Jerusalemissa on Lammasportin luona lammikko, jonka nimi hebreankielellä on Betesda, ja sen reunalla on viisi pylväskäytävää.

Monet sanovat, että Joh 5:2 todistaa, että Jerusalemin temppeli sijaitsi temppelivuoren huipulla, koska Betesdan lammikko sijaitsi temppelivuoren pohjoisella puolella, Antonia linnoituksen vieressä, joiden vieressä sijaitsi lammasportti, niin kuin Joh 5:2 sanoo.

that hill, which is in number the fourth, and is called Bezetha,8 to be inhabited also. It lies over against the tower Antonia: but is divided from it by a deep valley; which was dug on purpose: and that in order to hinder the foundations of the tower of Antonia from joining to this hill, and thereby affording an opportunity for getting to it with ease, and hindering the security that arose from its superior elevation. Josephus Wars of the Jews Book 5 chapter 4

Josefus kirjoitti selonteossaan, että neljäs kukkula (vuori) oli nimeltään Bezetha (Betesda), joka sijaitsi vastapäätä Antonian linnoitusta, mutta syvä laakso erotti ne toisistaan, joka oli tehty tarkoituksellisesti ettei Antonian perustukset olisi olleet yhteydessä tähän kukkulaan (Betesda) ja tarjonnut helppoa mahdollisuutta ja pääsyä Antoniaan.

Josefuksen selonteon mukaan Antonian linnoitus ei sijainnut Betesdan lammikon vieressä, koska Betesdan kukkulan ja kukkulalla missä Antonian sijaitsi välille oli tehty tarkoituksellisesti syvä laakso erottamaan ne toisistaan.

Miksi Joh 5:2 käännöksissä on kuitenkin sana lammasportti, joka todellakin sijoittaisi temppelin temppelivuorelle? Vastaus on perin yksinkertainen. Perinne, joka sanoo temppelin sijainneen temppelivuoren päällä kääntää monissa käännöksissä väärin John 5:2 kohdan sillä kreikantekstissä ei ole sanaa lammasportti, vaan lammas-lammikko tai lammas-allas:

Nature

Joh 5:2 kreikantekstissä on sanat probatike (lammas) ja kolymbethra (lammikko - allas), joka tarkoittaa sitä, että Joh 5:2 sanoo kreikankielen alkutekstin mukaan, että Jerusalemissa on lammas-lammikko, joka on hepreankielellä (arameaksi alunperin) Betesda. Tästä Raamatun kohdasta tulee ikävästi esille se millä tavalla perinne vääristää Jumalan sanan totuutta muuttamalla lammas-lammikon lammasportiksi.

Kun katsomme kreikankielistä Septuaginta käännöstä, niin sekin todistaa, että lammasporttia ei käännetä kreikaksi pelkästään sanalla probatike:

Nature

Neh 3:1 Ylimmäinen pappi Eljasib ja hänen veljensä, papit, nousivat ja rakensivat Lammasportin (ten pylen ten probatiken), jonka he pyhittivät ja jonka ovet he asettivat paikoilleen, edelleen Hammea-torniin asti, jonka he pyhittivät, ja edelleen Hananelin-torniin asti.

Kreikankielen pyle sana tarkoittaa porttia. Septuaginta Nehemia 3:1:ssa käyttää lammasportista kreikankielen sanoja pyles probatikes, ei sanaa probatike (Joh 5:2).

Nature

Neh 3:32 Kultasepät ja kauppiaat korjasivat muurin Kulmasalin ja Lammasportin (tes pyles tes probatikes) väliltä.

Serptuaginta Neh 3:32:ssa ei käytä kreikankielen sanaa propatike lammasportista, vaan sanoja pyles probatikes.

Nature

Neh 12:39 ja Efraimin-portin yläpuolitse ja Vanhanportin, Kalaportin, Hananelin-tornin ja Hammea-tornin ohitse aina Lammasportille saakka; ja he asettuivat Vankilaportin luokse.

Septuaginta Neh 12:39:ssa ei käytä kreikankielen sana propatike lammasportista, vaan sanoja pyles probatikes.

Matt 7:13 Menkää ahtaasta portista (pyles) sisälle. Sillä se portti (pyle) on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät;

Nature

Raamatussa kreikankielessä portti sana on pyle, joka tulee myös esille Matt 7:13 jakeesta ja muualta, jossa esiintyy sana portti.

Joh 5:2 lammasportti käännös on väärä käännös, joka on aivan varmasti väärin käännetty väärän perinteen tulkinnan sokaisemana ja takia. Kyseessä on myös erittäin törkeä väärennös, sillä jokainen, joka vähänkin ymmärtää kreikankieltä pitäisi ymmärtää, ettei probatikes (kolymbethra) tarkoita lammasporttia, vaan lammas-lammikkoa. Toisaalta Joh 5:2 väärin kääntäminen osoittaa myös sen kuinka traditio ja perinne ei kunnioita totuutta, vaan pyrkii tietoisesti vääristelemään totuutta. Tosin monet saattavat ihan vilpittömästikin ymmärtää ja kääntää tämän kohdan väärin, koska perinne ohjaa heitä väärään suuntaan.

Monet sanakirjat antavat probatikos (probatike, probatikes, probatiken) sanalle merkityksen lammas, lampaaseen liittyvä, lammasportti. Sanakirjojen lammasportti merkitys sanalle probatikos on perinteen tulkintaa, ei sanan todellinen merkitys. Septuaginta käyttää pyle (portti) sanaa yhdistettynä probatikos sanaan, joka tarkoittaa kolme kertaa Septuagintassa lammasporttia. UT:ssa Joh 5:2 ei ole portti (pyle) sanaa, vaan probatikos (lammas) sana on yhteydessä lammikkoon (kolymbethra). Jos Joh 5:2:ssa olisi kyse lammasportissa, niin tekstissä pitäisi Septuagintan esimerkin mukaan olla myös sana pyle (portti), mutta koko jakeessa ei ole edes portti sanaa.

Joh 5:2 ei sano, että lammasportti sijaitsee Betesdan lammikolla, tosin väärin käännetyt käännökset sanovat niin, mutta meidän tulee uskoa totuuteen, eikä väärin käännetty kohta saisi ohjata meidän uskoamme, vaan Jumalan sanan totuus.

Joh 5:2 Raamatun käännöksiä ja historian todistus

Bēzatha (Bethsaida).291 Pool in Jerusalem which is (called probatike and interpreted by us) "sheep." Once it had five porticos. There are now pointed out twin pools, of which one is filled by the rain water (winter rains) and the other it appears that the water becomes miraculously red, as they say, bearing the traces of the sacrificial victims formerly washed in it. So it is called the sheep after the sacrifice. (Red like blood which in itself is seen as a sign of old. The sacrificial victims were brought unbound by the priests into the bath, whence it received its name.) - Eusebius Onomasticon

Eusebius kirjoittaa teoksessaan Onomasticon Betesdan lammikosta Jerusalemissa sanoen sen olevan nimeltään probatike, jonka me tulkitsemme lampaaksi. Eusebius ei sano probatike sanan tarkoittavan lammasporttia, vaan lammasta.

By the Sheep Market in Jerusalem there used to be a pool with five colonnades, four of which enclosed the pool, while the fifth spanned it midway. Here large numbers of sick would lie (unbelief also was rise among the Jews). - Kyrillos Jerusalemilainen Homily on the Paralyctic at the Pool

Kyrillos Jerusalemilainen kirjoittaa Jerusalemissa olevasta "lammastorista" (torimainen alue), jossa sijaitsi lammikko ja viisi pylväskäytävää. Kyrillos Jerusalemilainen tarkoittaa lammas-lammikkoa, mutta ei mainitse lammasporttia.

Historia todistaa, että Jerusalemissa oli lammas-lammikko Betesdassa, jonka myös Joh 5:2 ja Nehemian kirja otsikon kappaleissa olevat tekstit todistavat. Löytyykö yhtään sellaisia Raamatun käännöksiä, jotka olisivat kääntäneet Joh 5:2 kohdan alkuperäisen kreikkalaisen tekstin mukaan tai sinne päin, jossa ei ole mainintaa lammasportista? Tutkittuani asiaa löysin monta Raamatun käännöstä, jotka kääntävät Joh 5:2 oikein tai oikeansuuntaisesti.

John 5:2 Now in Jerusalem there is a bath beside the sheep-pool, which is called in Hebrew Bethzatha; it has five porticoes, James Moffat New Testament 1913

James Moffat kääntää Uuden Testamentin käännöksessään alkutekstin mukaisesti käyttäen sanoja sheep-pool, eli lammas-lammikko.

John 5:2 Now there is at Jerusalem by the sheep [market] a pool, which is called in the Hebrew tongue Belzetha, having five cloisters William Whiston New Testament

William Winston käyttää sanoja Jerusalemissa lampaiden ["torilla"] lammikko, jota kutsutaan hepreaksi Betesdaksi.

John 5:2 Now there is in Jerusalem by the place pertaining to sheep, a pool, which is called in Hebrew Bethesda, having five porches. A Conservative Version 2010

A Conservative Version kääntää sanoen: Jerusalemissa on paikka liittyen lampaisiin, lammikko, jota kutsutaan hepreaksi Betesdaksi.

John 5:2 Now there is at Hierusalem by the sheepe market, a poole, which is called in the Hebrew tongue Bethesda, hauing fiue porches. KJV 1611

Kuningas Jaakon käännös vuodelta 1611 käyttää sanoja Jerusalemissa lampaiden "torilla" lammikko.

Joh 5:2 Now there is at Jerusalem by the sheep market a pool, which is called in the Hebrew tongue Bethesda, having five porches. KJV 1769

Kuningas Jaakon vuoden 1769 käännös sanoo: Jerusalemissa lammas (tori sana on tässä käännöksessä kursiivissa, joka tarkoittaa ettei sanaa ole alkutekstissä) lammikon luona.

John 5:2 And in Jerusalem is a washing place, that in Hebrew is called Bethesda, and hath five porches. Wycliffe Bible (WYC)

Wycliffen käännös ei käytä ollenkaan lammas sanaa, vaan käyttää sanoja Jerusalemissa on peseytymispaikka, jota kutsutaan hepreaksi Betesdaksi.

John 5:2 And there is at Jerusalem by the place of the sheep, a [b]pool called in Hebrew [c]Bethesda, having five porches: 1599 Geneva Bible (GNV)

Geneva Bible käyttää sanoja Jerusalemin luona lammasten paikka, lammikko.

John 5:2 And there is a pool at the sheep-market, called in Hebrew Bethzatha, having five porches. Godbey New Testament

Godbey käännös käyttää sanoja lammikko lammas "torilla".

Seuraavat Raamatun käännökset käyttävät sanoja Jerusalemin luona lammas "tori" lammikko:

John 5:2 Now there is at Jerusalem by the sheep market a pool, which is called in the Hebrew tongue Bethesda, having five porches. KJV Pure Cambridge Edition

John 5:2 And there is at Hierusalem by the sheepe market, a poole, which is called in the Hebrue tonge Bethesda, hauyng fyue porches Bishops Bible

John 5:2 Now there is at Jerusalem near the sheep-market a pool, called in the Hebrew tongue Bethesda, having five porticos Thomas Haweis New Testament

John 5:2 Now there is at Jerusalem near the sheep-market a pool, called in Hebrew Bethesda, with five porticos about it. Worsley New Testament

Vulgata 405 jKr. Joh 5:2 est autem Hierosolymis super Probatica piscina quae cognominatur hebraice Bethsaida quinque porticus habens

Vulgatan sanatarkka englanninkielen käännös - Now there is at Jerusalem a pond, called Probatica, which in Hebrew is named Bethsaida, having five porches.

Se mikä on erikoista, niin jopa eksyttäjä katolinen kirkko omassa varhaisessa Vulgatan käännöksessä puhuu lammas-lammikosta, eikä mainitse yhtään mitään lammasportista.

Joh 5:2 Mutta Jerusalemis lammasten huonen tykönä on yxi lammicko/ Bethesda nimeldä/ josa oli wijsi waja/ Raamattu 1642

Joh 5:2 Nin ombi Jerusalemis sen La'maste' Honen tykene yxi La'micko/ ioca cutzutan Hebreaxi * Bethesda/ iolla oli wisi Waija/ UT 1548

Varhaisimmat suomalaiset käännökset eivät käytä sanaa lammasportti, vaan lammasten huone.

En tuonut kaikkia Raamatun käännöksiä esille, joista puuttuu sana lammasportti, joita on vielä lisää. On siis paljon Raamatun käännöksiä, joissa on tuotu esille Joh 5:2 oikein alkutekstin mukaan tai oikeansuuntaisesti, jotka ovat jättäneet lammasportti sanan käännöksestään, koska kreikankielen alkutekstissä ei ole sanaa lammasportti.

Loppusanat

John 5:2 kreikankielen alkutekstin mukaan puhuu Jerusalemissa olleesta lammas-lammikosta, joka oli Betesdassa, ei lammasportista. Lammasportti ei sijainnut lähellä Betesdaa, vaan Betesdasta etelään temppelivuoren rinteellä Daavidin kaupungissa. Miksi monet Raamatun käännökset laittavat Joh 5:2 kohtaan lammasportti ja miksi jotkut (ei kaikki) sanakirjat antavat probatikos sanalle merkityksen lammasportti?

Vastaus on perin yksinkertainen. Traditio sijoittaa temppelin temppelivuoren huipulle ja jos Jerusalemissa lammasportin luona olisi lammikko nimeltään Betesda, niin silloin temppeli olisi sijainnut temppelivuorella. Temppeli ei kuitenkaan sijainnut temppelivuoren huipulla, vaan se sijaitsi alempana vuoren rinteellä, Daavidin kaupungissa. Traditio ja perinne on sokaissut sillä tavalla, että kreikankielen adjektiivi probatikos, joka tarkoittaa lammasta ja lampaaseen liittyvää on käännetty väärin lammasportiksi. Septuaginta todistaa, että lammasportti sanassa on kreikan kielet sanat pyle (portti) ja probatikos (lammas).

Vincent's Word Studies kommentaari sanoo Joh 5:2 jakeesta seuraavasti: Sheep-market (τη προβατικη). The word is an adjective pertaining to sheep, which requires to be completed with another word, not with αγορᾷ, market, but with πύλη, gate. This gate was near the temple on the east of the city. See Nehemiah 3:1, Nehemiah 3:32; Nehemiah 12:39. Some editors join the adjective with the following κολυμβήθρα, pool, making the latter word κολυμβήθρᾳ (the dative case), and reading the sheep-pool. Wyc., a standing water of beasts.

Suomennos Vincent's Word Studies kommentaarista: Lammastori (te probatike). Sana on adjektiivi liittyen lampaaseen, joka edellyttää täydennystä toisella sanalla, ei sanalla (agora) tori, vaan (pyle) portti. Tämä portti oli lähellä temppeliä kaupungissa, idässä. Katso Neh 3:1, Neh 3:32, Neh 12:39. Jotkut julkaisijat liittävät adjektiivin sitä seuraavaan sanaan kolymbethra, lammikko, tehden jälkimmäisestä sanasta datiivin, lukien lammas-lammikko. Wyc., eläinten seisova vesi.

Joh 5:2 probatikos adjektiivin edessä ei ole sanaa pyle (portti), joka tarkoittaisi lammasporttia, niin kuin Nehemian kirjassa on kolmessa kohdassa, jotka on alussa käsitelty. Joh 5:2 jakeessa ei ole portti sanaa, joka tarkoittaa sitä, että jakeessa ei ole lammasportti sanaa. Jakeessa ei ole myöskään lammastori sanaa, mutta sen sijaan ainoa sana, joka viittaa lampaaseen on lammikko, joka tarkoittaa sitä, että jae puhuu lammas-lammikosta. Traditio pyrkii sanomaan, että Joh 5:2 puhuu lammasportista, vaikka sille ei ole mitään perusteita kreikankielen tekstissä.

Olen huomannut erään surullisen asian liittyen tradition puolustamiseen. Ei aina, mutta hyvin usein kun joku uskovakin on kiinni, jossakin traditiossa ja uskoo valhetta totuudeksi, niin hän katkaisee välinsä sellaiseen uskovaan, joka ei usko tradition mukaan. Joissakin tapauksissa tradition vallassa oleva pyrkii myös saamaan muita ihmisiä puolelleen puolustaessaan traditiota sellaista vastaan, joka ei usko tähän traditioon. Kun puhun ja kirjoitan traditiosta, niin en tarkoita nyt pelkästään temppelin sijaintia, vaan muitakin traditioita, jotka eivät perustu Jumalan sanan totuuteen. Herra auttakoon meitä kaikkia uskomaan Häneen, niin kuin Raamattu sanoo, sillä ilman Häntä ja Hänen totuuttaan me kaikki eksymme pois totuudesta.

Raamattu sanoo, että temppelin lähellä täytyi olla virtaava vesilähde, josta saatiin virtaavaa vettä temppeliin pappien puhdistautumiseen sekä uhrien veren pesemiseen. Giihonin vesilähde ja sen virtaava vesi oli ainoa vesilähde Jerusalemissa, josta vesi johdettiin alaspäin temppelialueelle. Salomonin aikana kun temppeli rakennettiin ei ollut käytössä nykyajan tekniikkaa, jonka avulla virtaava vesi olisi saatu johdettua ylös temppelivuoren huipulle. Tämäkin yksityiskohta kumoaa sellaisen väitteen, että temppeli olisi sijainnut temppelivuoren huipulla.

Traditio ja sen väärä opetus sulkee ja katkaisee Giihonin vesilähteen yhteyden temppeliin. Traditio katkaisee yhteyden elävän veden lähteeseen Herraan Jeesukseen, jonka esikuva Herra Jeesus on. Tämä on se syy miksi olen kokenut sydämelläni kirjoittaa Jerusalemin temppelin alkuperäisestä sijainnista, koska uskossa Jeesukseen on tärkeää ettei usko ojentaudu tradition mukaisesti, joka eksyttää pois totuudesta, koska meidän tulee uskoa Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo, jolloin meillä on yhteys elävän veden virran lähteeseen Herraan Jeesukseen. Temppelin sijainnin paikka ei ole pelastuskysymys, mutta vaikka se ei olekaan pelastuskysymys, niin totuus tässäkään asiassa ei ole yhdentekevää Jumalalle, joka on itse käskenyt rakentaa temppelin Daavidin kaupunkiin. Totuus tässäkään asiassa ei saisi olla sinulle tai minulle yhdentekevää, koska on kyse Jumalan asettamasta totuudesta.

Linkkisuositus:
Antonian linnoitus ja Jerusalemin temppeli

 

Petri Paavola 16.4.2019

 

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
tertullian.org/ fathers/ eusebius_onomasticon
johnsanidopoulos.com/ homily-on-paralytic-at-pool-st-cyril-of
biblicalstudies.org.uk
vulgate.org/ nt/gospel/ john_5


 


 

 

 

eXTReMe Tracker