Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Lihan ääni hylkää Jumalan tahdon

Olin viime viikonloppuna (25-26.11.2016) pari päivää uskovan ystäväni luona. Hän on minulle rakas veli Herrassa. Minun sydämelleni nousi tapaamisen johdosta eräs asia, jonka koen tärkeäksi tuoda esille. Asia koskee kuulopuheita sekä perättömiä juoruja uskovien keskuudessa sekä totuudessa vaeltamista. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Uskon ystäväni kertoi (ilman katkeruutta sävyisyyden Hengessä) minulle ja toiselle rakkaalle uskon veljelle oman tarinansa kuinka hän piti kiinni siitä mikä on Raamatun sanan totuus ja sen seurauksena hän joutui parjausten ja vääristyneiden kuulopuheiden kohteeksi. Uskon ystäväni sanoi kuinka hän 1980-luvulla eräässä kirkkokunnassa kertoi totuuden seurakunnasta, eli sen mitä Raamattu opettaa Jumalan seurakunnasta. Tämän seurauksena häntä uhkailtiin poliisilla jos hän näyttää naamaansa vielä kerrankin kirkkokunnan kokouksissa. Asiassa oli myös monta muuta käännettä, mutta en niistä kirjoita tämän enempää kuin mitä tähän kirjoitukseeni kirjoitan.

Muistan itse kuinka tulin samalle paikkakunnalle 1990-luvun puolessavälissä ja kuulin tästä uskon ystävästäni mustamaalausta ja panettelevia puheita. Siihen aikaan en tuntenut häntä enkä ollut vielä hänen ystävänsä, vaan tutustuin häneen myöhemmin. Kun en häntä vielä tuntenut ja kävin häntä tapaamassa ja pyrin keskustelemaan hänen kanssaan, niin se pisti silmääni kuinka hän ei ollut ollenkaan sellainen mörkö ja kauhistus millaiseksi tämän kirkkokunnan ihmiset sanoivat hänen olevan. Itse asiassa tämä tuleva hyvä ystäväni käyttäytyi ja toimi hengellisesti ja Raamatullisesti sekä osoittautui erittäin kypsäksi uskovaksi ihmiseksi. Hyvin pian huomasin ja ymmärsin, että hänestä puhuttiin valheita sekä paneteltiin vain sen tähden etteivät valheenpuhujat ja parjaajat kyenneet ymmärtämään sitä mikä on Raamatun totuus seurakunta asiassa ja monessa muussa asiassa.

Poliisilla uhkaaminen oli todella röyhkeä teko, koska se ei kohdistunut ainoastaan uskovaan veljeen, vaan myös Jumalaan, joka oli puhunut totuuden veljen sydämelle. Koska on kyse näin vakavasta asiasta, niin siksi minä kirjoitan tästä. En siksi että haluaisin osoitella sormella muita, vaan siksi että ymmärtäisimme ettemme puhuisi ja levittelisi perättömiä valhe- ja kuulopuheita rakkaista uskon sisaristamme ja veljistämme, jotka puhuvat totuutta ja haluavat elää Jumalan rakkauden ja totuuden kautta. Jos vastustat totuuden puhujaa, niin et vastusta ainoastaan häntä, vaan myös itse Jumalaa, koska Jumala on totuuden perustus ja sen asettaja. Ota asioista selvää ja tutki ne ensin kunnolla ettet syyllisty valhepuheisiin ja väärään todistukseen tai jopa kapinaan itse Jumalaa vastaan.

Tässä kohtaa mieleeni tulee Samuel ja Israelin kansan väärämielisyys (1 Sam 8 luku). Israelin kansa halusi itselleen kuninkaan jakamaan oikeutta, jollainen kaikilla muillakin kansoilla oli. Profeetta Samuel pahastui siitä, koska hän tiesi, että Jumala on Israelin kansan kuningas eikä heillä saisi olla muuta kuningasta. Samuel rukoili Herraa, joka käski kuulemaan kaikessa kansan ääntä. Herra sanoi Samuelille ettei Israelin kansa ollut pitänyt halpana (alkutekstin mukaan ma'as: hylätä, halveksua, ylenkatsoa) Samuelia, vaan Herraa, sillä Israelin kansa ylenkatsoi ja hylkäsi Herran olemasta heidän kuninkaansa. Herra sanoi Samuelille, että Israelin kansa oli aina Egyptistä lähdön jälkeen hylännyt Herran palvelemalla muita jumalia ja kuten kansa oli hylännyt Herran ja Hänen neuvonsa, niin kansa hylkäsi myös Samuelin, joka piti kiinni Jumalan neuvoista ja totuudesta.

Herra kehotti Samuelia kuulemaan kansan ääntä, mutta varoittamaan heitä vakavasti ja ilmoittamaan,  mitkä oikeudet on kuninkaalla, joka on heitä hallitseva. Samuel toi esille kuinka kuningas tulee ottamaan kaiken kansalta hallitessaan kansaa ja kun kansa huutaa Herran puoleen kuninkaan tähden, niin Herra ei kuule kansaa. Tästäkään huolimatta kansa ei halunnut kuulla Samuelin puhetta, vaan he sanoivat, että heillä täytyy olla kuningas. Kuullessaan kansan puheet Samuel puhui ne Herralle. Herra käski Samuelia kuulemaan kansan ääntä ja asettamaan heille kuningas. Näin toimiessaan Herra ei suinkaan kannattanut Israelin kansan kuningas hankkeita, vaan Herra salli sen heille siksi koska he eivät halunneet totella Herraa, vaan lihan ääntä ja siten he saisivat kantaa tekojensa seuraukset. Jumala ei pakota kansaansa palvelemaan Häntä, vaan ihmisillä on vapaus valita joko Jumalan vanhurskaat asetukset tai lihan ääni, mutta valitessaan lihan äänen ihminen joutuu kantamaan sen mukanaan tuomat synnin ja vääryyden seuraukset. Valitessaan väärin ihminen voi oppia seuraavalla kerralla valitsemaan Jumalan tahdon ja neuvon.

Jumalan seurakunnan historiassa näyttää aina toteutuvan samanlainen toistuma, jossa enemmistö kansasta hylkää Jumalan tahdon ja valitsee lihan äänen sekä ihmisten perinteet ja kokemukset Jumalan sanan totuuden sijasta sekä pieni vähemmistö Jumalan armosta haluaa olla uskollinen Jumalan tahdolle ja Jumalan sanan totuudelle. Kun seurakunnan enemmistö valitsee lihan äänen luullen sitä Jumalan tieksi, niin enemmistö alkaa aina vastustamaan ja parjaamaan totuuden puhujia, joka on samalla myös Jumalan sanan totuuden hylkäämistä sekä Herran halveksumista ja ylenkatsomista. Jumala nostaa aina kansansa keskuudesta pienestä vähemmistöstä esiin niitä uskovia, jotka Jumalan armosta puhuvat totuutta koko kansalle. Mutta kuten Raamatusta näemme, niin enemmistö ei ota todesta totuuden puhujien sanomaa, vaan pitävät sitä vääränä ja huonona ratkaisuna, jonka seurauksena he valitsevat lihan äänen sekä synnin kapinan luullen sitä Jumalan tahdoksi.

Kun uskova ihminen totuttaa itsensä lihan ääneen ja ihmisten perinteisiin luullen sitä Jumalan tahdoksi, niin Jumala ei vastaa tällaiselle ihmiselle, koska hän ei halua toteuttaa Jumalan tahtoa, vaan ihmisen perinnäissääntöjä. Jumala ei anna siunauksiaan lihan äänelle, koska Hän siunaa vain oman tahtonsa ja asetuksensa. Tästä syystä moni uskova kompastuu yhä uudestaan ja sotkee omat ja muiden asiat, koska hän luulee lihan ääntä Jumalan tahdoksi. Siksi tällainen uskova ihminen toistaa koko ajan samoja asioita ja tekee aina samoja virheitä.

Palaan takaisin uskon ystäväni tapaukseen. Hänet otettiin vastaan rakkaana uskon veljenä perheineen, mutta kun hän toi totuuden esille, joka ei sopinut lihan äänen rakenteisiin, niin ystävyys vaihtui vihollisuuteen ja pahanpuhumiseen veljeä kohtaan, joka kohdistui myös samalla ylenkatseena Jumalaa ja Hänen asetuksiaan kohtaan, koska ihmiset katsoivat lihan äänen ja ihmiskäskyn olevan Jumalan tahtoa paremman. Olkoon asia mikä tahansa, niin uskovien keskuudessa voi hyvinkin pian ystävyys muuttua vihollisuudeksi lihan äänen päästessä valtaan uskovan sydämessä. Armahtakoon Herra minua ja meitä kaikkia tekemään parannusta siinä missä parannusta tulee tehdä sekä että kaikessa etsisimme ensin Jumalan valtakuntaa ja Hänen vanhurskauttansa.

Hyvin usein kun joku tuo totuuden meidän elämäämme siinä kohdassa, jossa kaikki ei ole kunnossa, eikä ole ojentauduttu Jumalan sanan totuuden mukaisesti, niin silloin on suuri vaara langeta lihallisuuteen ja käydä sisarta tai veljeä vastaan, joka on voinut olla aikaisemmin hyvin rakas meille. Silloin kun meitä lähestytään Jumalan rakkauden ja totuuden kautta ja kun ja jos hyökkäämme sitä uskovaa vastaan, joka toimii rakkaudessa ja totuudessa, niin emme hyökkää ainoastaan uskovaa veljeämme tai sisarta vastaan, vaan itse Jumalaa vastaan sekä usein siinä samalla nousemme vastustamaan Jumalan työtä ja suunnitelmia.

On selvää, että kun nousemme vastustamaan totuutta (Jumalaa), niin joudumme itse häviölle sekä kärsimään siitä ellemme tee asiassa parannusta. Jos ja kun huomaamme elämässämme tällaisia vääriä istutuksia ja asenteita sekä osallisuutta valhepuheisiin, niin meidän on tehtävä parannus, koska emme voi palvella Jumalaa vääryys sydämellä. Herran Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä jos me tunnustamme syntimme. Jumalan Pyhä Henki haluaa johdattaa meitä ymmärtämään ja uskomaan Herraan Jeesukseen Raamatun sanan totuuden mukaisesti, joka johtaa meidät hylkäämään kaikki uskonnolliset isien perinnäissäännöt sekä ihmisten kehittelemät valheelliset opetukset. Saakoon Jumala johdattaa meitä kaikkia uudestisyntyneitä Jumalan lapsia niin että ensin rakastamme Jumalaa ja haluamme kasvaa uskossa totuuteen aina sen mukaan miten Jumalan armosta opimme kasvamaan ja ojentautumaan Jumalan sanan totuuden mukaisesti sekä että rakastaisimme toinen toisiamme uudestisyntyneinä Jumalan lapsina.


Linkkisuositus:
http://www.kotipetripaavola.com - Jumalan tahdon mukainen usko


Petri Paavola 1.12.2016

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769


 


 

 

 

eXTReMe Tracker