Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Lopunajan väärä vanhurskaus osa 1

Kun katsoin TV7:n arkistosta Isännän pöydässä ohjelmat vieraana Timo Närhi osa 1 (14.10.2016) ja vieraana Timo Närhi osa 2 (21.10.2016), niin sydämelleni nousi Herran Jeesuksen sanat: "kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö Hän uskoa maan päältä?" (Luuk 18:8). Edellä olevat Herran Jeesuksen sanat ovat olleet sydämelläni jo pitemmän aikaa kehottamassa minua vertaamaan uskoani Raamatun opetukseen, että onko uskoni Jumalan sanan totuuden mukaista. Samalla sydämelleni on laskettu ajatus tutkia ja koetella tämän päivän julistajien ja opettajien sekä seurakuntien toimintaa ovatko ne linjassa Jumalan sanan kanssa. Olen joutunut itse parannuksen paikalle ja samalla olen nähnyt kuinka monissa (ei kaikissa) tämän päivän seurakunnissa ja uskonyhteisöissä on paljon opetuksia, asioita ja voimavaikutuksia, jotka eivät ole Jumalasta, vaan vihollisesta.

Luukkaan evankeliumin luvussa 18 ja jakeessa 8 Herran Jeesuksen käyttämällä sanalla usko on kolmitahoinen merkitys: uskoa, niin kuin Raamattu opettaa, uskon varmuus, uskollisuus (kuuliaisuus). Ennen Herran Jeesuksen tulemusta uskovien keskuudessa on isoja ongelmia, koska Herran Jeesuksen sanojen mukaan monet lopunajan uskovat luulevat uskovansa oikealla tavalla Raamatun Jumalaan, mutta he eivät kuitenkaan usko Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa, eikä heillä ole uskon varmuutta, vaikka he niin luulevat, eivätkä he ole uskollisia ja kuuliaisia Jumalalle, vaikka he sanovat olevansa. Herra Jeesuksen sanat löytäneekö Hän uskoa maan päältä oli kohdistettu sellaisiin ihmisiin, jotka luottivat itseensä ja luulivat olevansa vanhurskaita sekä ylenkatsoivat muita. Itseensä luottaminen on sama asia kuin uskoa väärällä tavalla Raamatun Jumalaan, koska silloin kun uskoo väärällä tavalla Jumalaan, niin silloin ei todellisuudessa luota Jumalaan, vaan omaan väärään tulkintaan Jumalasta, joka on sama asia kuin itseensä luottaminen.

Liian monet uskovat tänä päivänä nukkuvat kuin "Ruususen unta" eivätkä he välitä siitä mitä Raamattu ihan oikeasti opettaa, vaan pitävät jääräpäisesti kiinni perinteistä tai valheen varaan rakennetuista opetuksista. Raamatussa on vakava sanoma seurakunnan luopumuksesta lopunajassa ennen Jeesuksen tulemusta, mutta epäterveessä uskossa oleva ihminen ei kuule eikä näe, eikä edes halua ymmärtää sitä kuinka vakava asia lopunajan luopumus on. Kirjoitukseni on "hätähuuto" sekä sävyisyyden ravistelu, jonka tarkoitus on saada hengellisessä pimeydessä vaeltava hereille ja tekemään parannusta sekä uskomaan Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa. Kirjoitukseni tarkoitus on myös estää Herran omia eksymästä kavaliin lopunajan eksytyksiin sekä saada meidät juurtumaan Pyhässä Hengessä Herraan Jeesukseen ja Jumalan sanan totuuteen.

Monet uskovat eivät tänä päivänä usko monissa kohdin, niin kuin Raamattu opettaa. Tämä johtuu siitä koska Raamattu puhuu lopunajalla tapahtuvasta uskosta luopumisesta, jonka seurauksena ihminen luulee yhä uskovansa Herraan Jeesukseen, vaikka todellisuudessa hän on luopunut Jumalan sanan totuudesta ja eksynyt uskomaan villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja. Tämän saman syyn tähden Herra Jeesus sanoi, että Hänen tulemuksensa hetkellä monilla "uskovilla" ei ole Raamatun mukaista uskoa ja uskon varmuutta sekä uskollisuutta. Edellä olevien asioiden tulisi saada jokainen uskova menemään ensin itseensä tutkien Raamattua ja verrata sitä sydämessään olevaan uskoon, että onko se Raamatun sanan mukaista vai ei ja sen jälkeen meidän tulisi tutkia ja koetella Jumalan sanan totuuden kautta onko seurakunnan opetus ja toiminta linjassa Raamatun sanan totuuden kanssa. Jos minun tai sinun sydämessäsi olevassa uskossa on paljon sellaista tai edes yksikin asia, joka on vastoin Jumalan sanan opetusta, niin silloin minun ja sinun on tehtävä parannus ja ojentauduttava Jumalan sanan totuuden mukaisesti. Jos seurakunnassa on asioita vastoin Jumalan sanan opetusta, niin silloin meidän tulee mennä asian kanssa rukouksessa Herran eteen ja jos Herra lähettää meidät viemään parannuksen sanomaa seurakunnalle, niin midän tulle tehdä se sävyisyyden Hengessä lähimmäisiä rakastaen kaikessa totuudessa.

Käyn kirjoituksessani läpi muutamia asioita isännän pöydässä ohjelmasta Timo Närhi osa 1, jotka olivat epäraamatullisia ja vastoin Jumalan sanan totuutta. Kirjoitan myöhemmin toisesta osasta. Ohjelmissa oli toki myös aitoa uskoa ja totuutta mukana, mutta myös luopumuksen mukanaan tuomia vääriä opetuksia ja ajatuksia. Monien usko on voinut alkaa aidosti ja oikealla tavalla, mutta matkan aikana kun ei ole pidetty kiinni Jumalan sanan totuudesta, niin pikku hiljaa uskoon ujuttautuu mukaan epäterveitä aineksia, joita kuitenkin aletaan pitämään Raamatullisina, koska on uskottu valheeseen, joka vääristää totuutta.  Kirjoitukseni tarkoitus ei ole ensisijaisesti tuoda esille eksytystä, vaan sitä mikä on Jumalan sanan totuus. Koska olen vajavainen ja pieni sekä erehtyväinen ihminen, niin tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera. 

 

Sisällys:
Ihmeet ja tunnusteot sekä vainot
Väärän pelko herätyksen esteenä
Billy Grahamin hedelmä
Loppusanat
 

 

Ihmeet tunnusteot sekä vainot

Isännän pöydässä vieraana Timo Närhi osa 1 tuotiin esille kuinka vainot alkoivat Jeesuksen ja Hänen seuraajiensa elämässä kun heidän kauttansa alkoi tapahtumaan ihmeitä ja tunnustekoja.

Mark 11:
15 Ja he tulivat Jerusalemiin. Ja hän meni pyhäkköön ja rupesi ajamaan ulos niitä, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä, ja kaatoi kumoon rahanvaihtajain pöydät ja kyyhkysten myyjäin istuimet,
16 eikä sallinut kenenkään kantaa mitään astiaa pyhäkön kautta.
17 Ja hän opetti ja sanoi heille: "Eikö ole kirjoitettu: ‘Minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi’? Mutta te olette tehneet siitä ryövärien luolan."
18 Ja ylipapit ja kirjanoppineet kuulivat sen ja miettivät, kuinka saisivat hänet surmatuksi; sillä he pelkäsivät häntä, koska kaikki kansa oli hämmästyksissään hänen opetuksestansa.

Joh 11:
47 Niin ylipapit ja fariseukset kokosivat neuvoston ja sanoivat: "Mitä me teemme, sillä tuo mies tekee paljon tunnustekoja?
48 Jos annamme hänen näin olla, niin kaikki uskovat häneen, ja roomalaiset tulevat ja ottavat meiltä sekä maan että kansan."
49 Mutta eräs heistä, Kaifas, joka sinä vuonna oli ylimmäinen pappi, sanoi heille: "Te ette tiedä mitään
50 ettekä ajattele, että teille on parempi, että yksi ihminen kuolee kansan edestä, kuin että koko kansa hukkuu".
51 Mutta sitä hän ei sanonut itsestään, vaan koska hän oli sinä vuonna ylimmäinen pappi, hän ennusti, että Jeesus oli kuoleva kansan edestä,
52 eikä ainoastaan tämän kansan edestä, vaan myös kootakseen yhdeksi hajalla olevat Jumalan lapset.
53 Siitä päivästä lähtien oli heillä siis tehtynä päätös tappaa hänet.

Mark 7:
6 Mutta hän sanoi heille: "Oikein Esaias on ennustanut teistä, ulkokullatuista, niinkuin kirjoitettu on: ‘Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana;
7 mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä’.
8 Te hylkäätte Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöä."

Herraa Jeesusta vainottiin sen tähden kun Hän puhui totuutta sekä teki Jumalan voimalla ihmeitä ja tunnustekoja. Jeesuksen vainoajat olivat sellaisia, jotka opettivat vastoin Jumalan sanan totuutta sekä he elivät valheessa ja heidän Jumalanpalveluksena oli turha, eikä heidän kauttaan tapahtunut Jumalan ihmeitä ja tunnustekoja, koska he olivat hylänneet Jumalan käskyt ja elivät valheessa. Herran Jeesuksen vainoajat eivät eläneet totuudessa, vaan valheessa, eivätkä he tunnustaneet Jeesuksen olevan Jumalan lähettämä Messias.

Apt 4:
5 ¶ Seuraavana päivänä heidän hallitusmiehensä ja vanhimpansa ja kirjanoppineensa kokoontuivat Jerusalemissa,
6 niin myös ylimmäinen pappi Hannas ja Kaifas ja Johannes ja Aleksander sekä kaikki, jotka olivat ylimmäispapillista sukua.
7 Ja he asettivat heidät eteensä ja kysyivät: "Millä voimalla tai kenen nimeen te tämän teitte?"
8 Silloin Pietari, Pyhää Henkeä täynnä, sanoi heille: "Kansan hallitusmiehet ja vanhimmat!
9 Jos meitä tänään kuulustellaan sairaalle miehelle tehdystä hyvästä työstä ja siitä, kenen kautta hän on parantunut,
10 niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne.
11 Hän on ‘se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut’.
12 Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."
13 Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan koulunkäymättömiä ja oppimattomia miehiä, he ihmettelivät; ja he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa.
14 Ja nähdessään parannetun miehen seisovan heidän kanssansa he eivät voineet mitään vastaansanoa,
15 ¶ vaan käskettyään heidän astua ulos neuvostosta he pitivät keskenänsä neuvoa
16 ja sanoivat: "Mitä me teemme näille miehille? Sillä että heidän kauttansa on tapahtunut ilmeinen ihme, sen kaikki Jerusalemin asukkaat tietävät, emmekä me voi sitä kieltää.
17 Mutta ettei se leviäisi laajemmalle kansaan, niin kieltäkäämme ankarasti heitä enää tähän nimeen puhumasta yhdellekään ihmiselle."
18 Niin he kutsuivat heidät ja kielsivät heitä mitään puhumasta ja opettamasta Jeesuksen nimeen.

Myös Herran Jeesuksen seuraajia (opetuslapsia) vainottiin, koska he puhuivat totuutta ja heidän kauttansa tapahtui ihmeitä ja tunnustekoja. Opetuslasten vainoajat olivat samassa hengessä ja samanlaisia uskonnollisia ihmisiä, jotka vainosivat Herraa Jeesusta. Vainot eivät siis tapahtuneet yksistään ihmeiden ja tunnustekojen takia, vaan myös sen tähden, että vainoajat vastustivat totuutta, koska he olivat mieltyneet vääryyteen. Uskonnolliset vainoajat eivät olleet uskossa Herraan Jeesukseen. Niin Jeesuksen kuin Hänen opetuslapsiensa vainoajat eivät olleet uskossa ollenkaan.

Äärikarismaattisuuden kannattajat sanovat, että heitä vastustavat ovat uskonnollisia ihmisiä. He sanovat tämän siksi, koska he samaistavat itsensä Jeesuksen ja opetuslapsien asemaan, niin voimakkaasti, että sen seurauksena he pitävät heitä vastustavia ihmisiä uskonnollisina. Tehdessään näin he viestittävät heitä vastustavien ihmisten olevan osattomia pelastukseen ja Jumalan lapseuteen, jos he rinnastavat heidän vastustajiensa olevan samanlaisia kuin Jeesuksen ja opetuslasten vastustajat olivat. Äärikarismaattisuuden kannattaja ei hengellisen sokeutensa tähden ymmärrä sitä kuinka hän antaa väärän tuomion lähimmäisestään.

Todellisuudessa ei ole kyse siitä, että sellainen uskova ihminen on uskonnollinen ihminen, joka Raamatun opetuksen mukaisesti sävyisästi tutkii ja koettelee kaiken minkä sanotaan olevan Jumalasta. Raamatullinen koetteleminen ja asioiden tutkiminen kuuluu tärkeänä osana uskovan elämään, sillä ilman sitä kukaan uskova ei voi kasvaa uskossa oikeaan suuntaan. Vainoaminen ja Raamatullinen asioiden koetteleminen on kaksi eri asiaa, joita ei sekoittaa samaksi asiaksi.

1 Kor 12:
29 Eivät suinkaan kaikki ole apostoleja? Eivät kaikki profeettoja? Eivät kaikki opettajia? Eiväthän kaikki tee voimallisia tekoja?
30 Eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja? Eiväthän kaikki puhu kielillä? Eiväthän kaikki kykene niitä selittämään?
31 Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien.

Jokaisen Herran Jeesuksen opetuslapsen tulee koetella kaikki se minkä sanotaan olevan Jumalasta riippumatta siitä minkälainen hänen armoituksensa on. Vaikka sinulla ei olisi voimallisten tekojen lahjaa tai parantamisen armolahjaa, niin siitä huolimatta sinun tulee koetella kaikki minkä sanotaan olevan Jumalasta.

1 Tess 5:
18 Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa.
19 Henkeä älkää sammuttako,
20 profetoimista älkää halveksuko,
21 mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on;
22 karttakaa kaikenkaltaista pahaa.
23 ¶ Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.
24 Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen, ja hän on sen myös tekevä.

Äärikarismaattisuuden kannattajat sanovat ettei heitä saisi arvostella, eikä sitä hengen vaikutusta ja toimintaa, jonka he uskovat olevan Jumalasta. Raamattu opettaa ettemme saa sammuttaa Hengen toimintaa, joka tarkoittaa sitä ettemme halveksu Pyhän Hengen toimintaa emmekä vastustaisi seurakunnassa tai sydämessämme tapahtuvaa Pyhän Hengen työtä ja toimintaa. Uskova ihminen ei voi kuitenkaan sammuttaa kokonaan Pyhän Hengen työtä ja sitä mitä Jumala tekee, koska uskova ihminen ei ole Jumalaa vahvempi ja voimakkaampi.

Raamattu kehottaa koettelemaan (arvioimaan, tutkimaan) kaiken minkä sanotaan olevan Jumalasta, joka tarkoittaa sitä ettei Raamatullinen koetteleminen ole Pyhän Hengen työn vastustamista tai sammuttamista. Raamatullisen koettelemisen tarkoitus on oppia erottamaan hyvä ja paha sekä vastaanottamaan hyvä (Jumalan sanan totuus ja Pyhän Hengen vaikutus) ja karttamaan pahaa (väärät opetukset sekä valheenhengen manifestaatiot ja kaikenlainen synti). Raamatullisen koettelemisen kautta uskova kasvaa pyhityselämässä koko ajan yhä syvempään Jumalan tuntemiseen. Äärikarismaattisissa piireissä pyritään estämään Raamatullinen koetteleminen, sillä he sanovat ettei heitä saa arvostella, eikä Jumalan työtä saa arvostella. Jos näin toimitaan, niin silloin kukaan ei voi kasvaa terveellä tavalla uskossa ja uskova helposti eksyy luullen kaiken olevan Jumalasta. Ilman Raamatullista koettelemista kukaan uskova ei voi oppia erottamaan hyvää pahasta sekä kasvaa uskossa yhä syvempään Jumalan tuntemiseen. Äärikarismaattisuudessa vaikuttava henki johdattaa ihmiset kokemaan ja hyväksymään asioita henkikokemusten kautta, mutta ei kehota ihmisiä oikealla tavalla Raamatulliseen asioiden koettelemiseen.

Herra Jeesus sanoi, että me eksymme jos emme tunne Kirjoituksia (Jumalan sana - Raamattu) ja Jumalan voimaa (Pyhä Henki). Emme kykene koettelemaan asioita, jos emme lue ja tutki Raamattua. Raamattu näyttää meille kuinka Pyhä Henki toimii ja Pyhä Henki toimii niin kuin Raamattu opettaa ja sanoo. Jumala on sitoutunut toimimaan, niin että Jumalan sanan avulla voimme tunnistaa Pyhän Hengen vaikutukset ja teot. Jumala ei toimi yli Kirjoitetun sanan, koska muuten emme voisi tunnistaa ja tietää sitä kuka ja mikä henki toimii, onko kyseessä Jumalan Henki vai riivaajahenkien valhevoima. Tästä syystä emme saa perustaa uskoamme henkikokemuksiin, vaan Jumalan sanan totuuteen sekä Jumalan voimaan (Pyhä Henki), koska Pyhä Henki toimii aina sen mukaan mitä Raamattu opettaa.

Jos tunnustekojen ja ihmeiden takana oleva voima sanoo olevansa Jumalasta ja saaneen alkunsa hautavoitelusta tai kuolleen ihmisen ruumiin kautta sekä johdattaa uskovia uskomaan epäraamatullisia opetuksia, niin kuin esim. äärikarismaattisissa piireissä tapahtuu, niin kyseessä ei ole Jumalan voima ja Pyhä Henki, vaan riivaajienhenkien valhevoiman kautta tapahtuva eksytys. Totta kai uskovilla on oikeus tutkia ja koetella ovatko asiat Jumalasta vai eivät, eikä silloin ole kyse Jumalan työn vastustamisesta, vaan sen asian varmistamisesta onko kyseessä Jumalan Pyhä Henki vai riivaajahenkien valheenvoima.

Väärän pelko herätyksen esteenä

Isännän pöydässä vieraana Timo Närhi osa 1 tuli esille, että Suomessa suurin herätyksen este olisi väärän pelko. Ohjelman mukaan uskovien ennakkoluulot, väärät uskomukset ja väärän pelko estää Pyhää Henkeä toimimasta, niin kuin Hän tahtoisi toimia.

 Jos joidenkin ihmisten väärän pelko, jotka eivät ole antautuneet Jumalalle ja Hänen voimavaikutuksille estäisi Jumalaa tekemästä työtään ja antamasta herätyksen aikoja Jumalalle antautuneille uskoville ja seurakunnille, niin silloin ihmisessä oleva väärän pelko olisi suurempi voima kuin Jumalan voima. Edellä oleva ajatus tekee Jumalasta pienen ja ihmisen väärästä pelosta Jumalaa suuremman. Henkilökohtaisesti uskova ihminen voi väärän pelon tähden estää omassa sydämessään Jumalaa toimimasta, niin kuin Hän tahtoisi. Jos seurakunta ja jotkut ihmiset ovat antautuneet Jumalalle ja Pyhän Hengen toiminnalle totuudessa, niin väärän pelon vallassa oleva uskova ei pelkonsa kautta kykene estämään Pyhän Hengen työtä niiden kautta, jotka ovat sydämestään antautuneet Jumalalle. Jos joku väittää, että toisen ihmisen väärän pelko estää Pyhää Henkeä toimimasta voimallisesti Jumalalle antautuneiden seurakuntien ja uskovien kautta, niin silloin tällaisen väitteen esittäjä ei itse tunne Jumalan voimaa eikä tiedä miten Pyhä Henki toimii ja hän on eksynyt uskomaan, että ihmisen väärän pelon voima on Jumalaa suurempi voima. Toisin sanoen hänellä ei ole kovinkaan paljoa uskoa Jumalaan, jos ihmisen väärä pelko pystyisi estämään Jumalan Pyhän Hengen työn ja herätyksen. 

Suurin herätyksen este on uskovien hajaannus erilaisiin uskonsuuntiin ja moninaisiin toisistaan eriäviin opin painotuksiin. Jos uskovat olisivat yksi niin kuin Isä ja Poika ovat yksi sekä jos uskovat olisivat ihan oikeasti pyhitetyt totuudessa, niin he olisivat yksi ilman erilaisia uskonsuuntia. Herra Jeesus lupasi maailman uskovan Häneen, jos uskovat ovat yksi, niin kuin Isä ja Poika ovat yksi. Isän ja Pojan ykseys on jakamaton ja erottamaton, eikä siihen kuulu hajaannus tai oman puolueen perustaminen. Jos haluamme nähdä herätyksen päiviä, niin meidän tulee purkaa itse tekemämme leirit (uskonsuunnat), jotka estävät herätystä. Pyhän Hengen vaikuttama rakkaus yhdistää Jumalan omat yhdeksi, niin kuin Isä ja Poika ovat yksi, mutta ylpeys ja rakkaudettomuus (hajaannuksen syy) estää uskovia olemasta yksi niin kuin Isä ja Poika ovat yksi. Suurin herätyksen on uskovien ylpeys ja rakkaudettomuus, ei väärän pelko.

Billy Grahamin hedelmä

Isännän pöydässä vieraana Timo Närhi osa 1 tuotiin esille kuinka Billy Graham on eräs sukupolvemme kirkkaimpia evankelistoja, jonka palvelutehtävässä ja hänen tiimissään työskentelevillä oli periaate, johon he kaikki sitoutuivat. Periaate oli kuinka he suhtautuivat toisten tekemään työhön. He päättivät olla arvostelematta tai kritisoimatta toisten tekemää työtä. He päättivät olla repimättä alas toisten pastoreitten palvelustehtävää varsinkaan julkisessa ympäristössä. He päättivät kunnioittaa ja arvostaa eri seurakuntien pastoreita ja kirkkokuntien tekemää työtä. Ohjelmassa tuotiin esille kuinka nämä periaatteet olivat varmastikin yksi esimerkki siitä kuinka Jumala siunasi Billy Grahamin toimintaa, koska he siunasivat toisia, vaikka näkivätkin asioita eri tavalla, mutta kaikesta huolimatta heillä oli siunaava asenne ja Jumala siunaa niitä, jotka muita siunaavat.

Billy Grahamin periaatteessa oli todella hyviä asioita sekä todella huonoja asioita. On oikein ettei väärin perustein arvostele kenenkään palvelutyötä, mutta jos jonkun palvelutehtävässä ja opetuksessa on jotakin epäraamatullisia opetuksia tai hengen manifestaatioita, niin silloin varsinkin Jumalan sanassa palvelevan uskovan ihmisen vastuu Jumalan edessä on tuoda esille nämä väärät opetukset ja asiat sävyisästi Jumalan sanan totuuden kautta. Jos näin ei tehdä, niin se on sama asia kuin hyväksyä synti ja vääryys seurakunnassa sekä suostua ja hyväksyä siihen kuinka synti ja vääryys tuhoaa ja turmelee seurakuntia ja uskovien sydämiä.

Emme saa repiä alas kenenkään palvelutehtävää, mutta jos joku julkisesti opettaa väärin tai pyrkii eksyttämään Jumalan seurakuntia, niin heillä on oikeus julkisesti sävyisyyden Hengessä paljastaa eksytys ja eksyttäjä sekä väärät opetukset etteivät ne pääsisi turmelemaan uskovien sydämiä.

On oikein kunnioittaa seurakunnissa työtä tekeviä paimenia ja sitä työtä mitä tehdään erilaisten uskonsuuntien sisällä sekä kaikkien uskovien keskuudessa. Jos joku hengellisen työntekijä opettaa väärin Jumalan sanaa tai jossakin uskovien yhteisössä on jotakin epäraamatullista, niin se ei tarkoita etteikö kunnioita lähimmäisiään, jos sävyisästi tuo esille Raamatun sanan totuutta, joka paljastaa väärät ja epäraamatulliset opetukset. Jos ei ymmärrä Raamatullisen sävyisän koettelemisen kautta tapahtuvaa väärien oppien paljastamista ja ajattelee sen olevan epäkunnioituksen osoitus, niin silloin ei ole ymmärtänyt Raamatullista koettelemista ja sen merkitystä kuinka tärkeätä on tuoda esille ja paljastaa kaikki sellainen, joka saastuttaa ja turmelee uskovien sydämiä.

Jumala varmasti siunaa niitä, jotka siunaavat toisia uskovia, mutta Jumala ei siunaa niitä uskovia, jotka väärän suvaitsevaisuuden hengen sokaisemina eivät millään tavalla puutu vääriin opetuksiin ja eksytyksiin, jotka turmelevat ja saastuttavat uskovien sydämiä. On oikein siunata niitäkin, jotka ovat eri mieltä kanssamme, mutta yhtä oikein on tuoda esille seurakuntia ja uskovia turmelevia harhaoppeja ja eksytyksiä, sillä Jeesus ja apostolitkin tekivät niin.

Billy Grahamin kautta on varmasti tullut uskoon paljon ihmisiä, mutta Graham ei ole kuitenkaan aidon Raamatullisen uskon puolestapuhuja. Kaikki eivät välttämättä tiedä millainen mies Billy Graham oikeastaan on ja monilla voi olla hänestä vääristynyt kuva. Robert Schuller haastatteli Billy Grahamia televisiossa 31. päivä toukokuuta 1997 Hour of Power ohjelmassa. Schuller kysyi Grahamilta mitä hän ajattelee kristillisyyden tulevaisuudesta. Laitan Grahamin vastauksen kursiiviin:

Billy Graham: Kristillisyys ja olla tosi uskova, tiedäthän, siinä on Kristuksen ruumis. Tähän kuuluvat kaikki kristilliset ryhmät ympäri maailman sekä ulkopuolelta kristillisten ryhmien. Jokainen joka rakastaa Kristusta tai tuntee Kristuksen, olkoonpa siitä tietoisia tai ei, he ovat jäseniä Kristuksen ruumiissa. .............. Tätä Jumala tekee tänään, Hän kutsuu ihmisiä ulos maailmasta nimessään, he voivat tulla muslimi maailmasta, buddhalaisesta maailmasta, kristitystä maailmasta tai ateisti maailmasta, he ovat Kristuksen ruumis, koska Jumala on heidät kutsunut. He eivät edes saata tietää Jeesuksen nimeä, mutta sydämessään he tietävät tarvitsevansa jotakin mitä heillä ei ole, ja näin he kääntyvät ainoan valon puoleen mikä heillä on ja luulen että he ovat pelastettuja ja he tulevat olemaan kanssamme taivaassa.

Billy Graham toi edellä esille eksytyksen sanomaa. Kukaan ihminen ei voi rakastaa Herraa Jeesusta ja olla samanaikaisesti tietämätön Jeesuksesta, eikä sellainen ihminen ole Kristuksen ruumiin jäsen, joka ei ole sydämessään tietoinen Herrasta Jeesuksesta. Jokainen joka on tullut Raamatullisesti uskoon, eli tehnyt parannuksen (tunnustanut syntinsä, muuttanut mielensä) ja uskoo Herraan Jeesukseen, niin hän tietää ja tuntee Herran Jeesuksen ja on pelastettu Jumalan armosta. Olkoon ihminen ateisti, buddhalainen tai muslimi, niin hän ei voi pelastua kääntymällä oman uskomuksensa mukaiseen uskoon, vaan hän tarvitsee pelastuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen. Raamatun sanan todistuksen edessä Billy Graham puhuu eksyttäjän suulla.

Billy Graham on maailmanlaajuisesti tunnettu baptistisaarnaaja, jota pidetään protestanttisena evankelistana. Kaikki eivät tiedä Billy Grahamin myönteistä suhtautumista ekumeniaan ja Rooman katoliseen kirkkoon. Tuon esille muutamia Billy Grahamin omia lausuntoja, jotka esittävät hänet huonossa valossa sekä paljastavat sen ettei hänen evankeliuminsa olekaan täysin Raamatullinen, vaan on katolisen kirkon uskon ja oppien turmelema.

Graham: Olen lähempänä katolisia kuin radikaaleja protestantteja. Rooman katolinen kirkko on tänä päivänä käymässä läpi toista reformaatiota. (Philadelphia Evening Bulletin 24 may, 1966)

Graham: Lopulta, pelastuksen tie ei ole muuttunut. ... Evankeliumi, joka on tässä koulussa (Graham puhui katolisessa koulussa) ja evankeliumi, joka on tuonut minut tänne tänä iltana on edelleen tie pelastukseen. ("Belmont Abbey Confers Honorary Degree," Paul Smith, Gazette staff reporter, The Gastonia Gazette, Gastonia, North Carolina, Nov. 22, 1967)

Billy Graham sanoi katolisen kirkon evankeliumin olevan tie pelastukseen. Graham toi esille valheen, sillä katolisella kirkolla on monia erilaisia pelastusteitä. Rooman katolinen kirkko opettaa, että kaikki kirkon sakramentit ovat välttämättömiä pelastukseen. Katolinen kirkko opettaa, että jos joku uskoo ihmisen saavan vanhurskauden yksin armosta uskon kautta Jumalaan, niin hän olkoon kirottu:

Vuonna 1547 Rooman katolinen kirkko sääti Trenton konsiilissa: Jos joku sanoo, että uuden lain sakramentit eivät ole välttämättömiä ihmisen pelastumiseksi, vaan että ne ovat turhia, ja että ilman niitä tai ilman halua osallistua niihin ihminen saa vanhurskauden armosta yksin uskosta Jumalaan, vaikka kaikki sakramentit eivät ole pakollisia kaikille olkoon hän kirottu. Koska katolinen kirkko uskoo sakramenttien olevan välttämättömiä pelastukseen ja Raamattu sanoo ihmisen pelastuvan yksin Jumalan armosta uskon kautta Herraan Jeesukseen, niin se tarkoittaa sitä, että katolisen kirkon evankeliumi on valheellinen ja epäraamatullinen.

Vuonna 1973 Graham suositteli roomalaiskatolista kirjallisuutta Pohjois-Amerikassa pidetyssä ekumeenisessa tapahtumassa. Erityisesti hän suositteli paavi Johannes XXIII:n kirjallisuutta, jossa on tuhansia sivuja opetusta Mariasta, pyhimyksistä, messusta ja eukaristia leivän palvonnasta sekä opetusta katolisista sakramenteista, jotka olivat paavin mukaan pelastuksen välineitä.(2/86 The Gospel Standard; Key '73: Congregational Resource Book).

Jesuiittojen suunnitelmien mukaan ensin tulee tuoda esille erilaisissa kirkoissa ja kirkkokunnissa, että Rooman katolinen kirkko on "Jumalan seurakunta", jolla on "pelastuksen evankeliumi". Seuraava vaihe on katolisen kirjallisuuden markkinoiminen, jonka tarkoituksena on manipuloida ja aivopestä erilaisten kirkkojen, kirkkokuntien ja herätysliikkeiden jäsenet uskomaan katolisia oppeja. Billy Graham on toiminut jesuiittojen suunnitelman mukaisesti.

Vuonna 1979 Graham sanoi Phil Donahue showssa (10/11/79) paavi Johannes Paavali II:sta, että paavi on moraalinen ja hengellinen johtaja, joka uskoo johonkin ja paavi uskoo, kiitos Jumalalle, minulla on nyt joku todellinen auktoriteetti, jota voin lainata.

Graham: Paavi Johannes Paavalin II:n vierailu Yhdysvaltoihin on tapahtuma, jolla on suuri merkitys ei ainoastaan Rooman katolisille, vaan myös kaikille Amerikassa sekä myös maailmassa ... sinä lyhyenä aikana kun hän on ollut paavi, niin paavi Johannes Paavali II:sta on tullut maailman moraalinen johtaja. Minun rukoukseni ja lukemattomien muiden protestanttien rukoukset on hänen kanssaan hänen matkoillaan (9/27/79 Religious New Service dispatch; quoted in New Neutralism II, p. 40)

Graham: Kukaan muu mies maailmassa nykyään ei voi kiinnittää niin paljon huomiota moraalisiin ja hengellisiin asioihin kuin Johannes Paavali. Hän tuo esille katolisen kirkon ja protestanttisten kirkkojen traditiot, kymmenen käskyn ja vuorisaarnan moraaliset arvot. ... Paavi on saavuttanut miljoonia protestantteja. Järjestäytynyt ekumeeninen liike näyttää olevan keskittynyt tärkeisiin asioihin ja ekumeenisuutta tapahtuu siellä missä roomalaiskatoliset ja protestantit jakavat uskon asiat kuten neitseestä syntyminen ja Kristuksen ylösnousemus. (Billy Graham, Time, October 15, 1979)

1984 Graham kommentoi paavin puhetta: Kerron teille, että se oli suorin evankelinen puhe, jonka olen kuullut. Se oli valtava. Totta kai, olen hänen suuri ihailijansa. Hän antaa moraalista opastusta maailmalle, joka näyttää kadottaneensa elämäntapansa. (Foundation, Vol. V, Iss. 5, 1984)

Billy Grahamille paavi Johannes Paavali II oli maailman moraalinen johtaja sekä Graham sanoi hänen rukoustensa olevan paavin kanssa siellä minne paavi matkustaa. Billy Graham oli Johannes Paavali II:n suurin ihailija. Jesuiittojen päämääränä on tehdä paavista koko maailman hengellinen isä. Graham on toiminut täsmälleen jesuiittojen toimintasuunnitelmien mukaisesti. Billy Grahamin väärä suvaitsevaisuus (sekä monet muut seikat) on eksyttänyt hänet pois totuudesta, jonka seurauksena hänelle kelpaa paavi ja epäraamatullinen katolisuus ja Grahamin mukaan ihminen on Kristuksessa vaikka ei edes itse tiedosta sitä. Billy Grahamin "evankeliumi" on New-Age ja antikristillistä sanomaa.

Rooman katolisen kirkon opetuksen (katolinen ensyklopedia) mukaan myös Maria oli mukana murskaamassa saatanan valtaa. Katolisen kirkon perusteos latinankielinen Vulgata raamatunkäännös vuodelta 405 jKr. sanoo Marian murskanneen käärmeen pään. Katolisen ensyklopedian mukaan katolilaisen on turvauduttava Marian esirukouksiin, koska Maria sovittaa syntiset Jumalalle. Katolisen kirkon virallisen opetuksen mukainen sivusto catholic.org opettaa prayer to our lady mother of mercy rukouksessa, että Maria rukoustensa kautta hankkii katolilaiselle hänen syntinsä anteeksisaamisen.

On täysin selvää, että katolisuus opettaa Marialla olevan pelastajan asema ja rooli esirukoustensa kautta, joiden sanotaan tuovan katolilaiselle pelastuksen sekä syntien anteeksiantamuksen ja johdattavat hänet Jeesuksen luokse. Katolisuus ei edusta Raamatun kristinuskoa, vaan sen valhejäljitelmää. Billy Grahamin toiminta ei täytä Raamatun totuuden kriteerejä, sillä jo yksistään katolisuuden hyväksyminen tekee hänestä eksyttäjän. Onko niin, että väärä suvaitsevaisuus sekä vääryyden salliminen "rakkauden ja kunnioituksen" nimissä on eräs syistä, joka johti Billy Grahamin syvälle eksytyksen syövereihin? Jos joku omaksuu Grahamin väärän suvaitsevaisuuden tien, niin hän on vaarassa ajautua yhtä syvälle eksytyksen syövereihin kuin missä Billy Graham on.

Loppusanat

Isännän pöydässä ohjelmassa erityisesti haastateltavana oleva henkilö puhutteli minua voimakkaasti. Hänestä huokui into ja halu palvella Herraa sekä usko Jumalan voimaan, joka tuo pelastuksen ja parantaa ihmisiä. Mieleeni tuli ihminen, joka on ollut Herran kanssa ja nähnyt paljon Herran tekoja, mutta jossakin kohden on vastaanotettu vieraita aineksia, jonka seurauksena usko kulkee kahdella raiteella. Toinen kisko on kiiltävä ja puhdas ja toinen ruosteinen ja rikkinäinen. Koska olen erehtyväinen ihminen, niin edellä oleva asia haastateltavasta henkilöstä tulee tutkia ja koetella huolellisesti. Olen aralla tunnolla kun kirjoitin tämän, mutta näin koen ja jos olen erehtynyt, niin silloin tietenkin täytyy tehdä parannus.

Gal 5:
7 Te juoksitte hyvin; kuka esti teitä olemasta totuudelle kuuliaisia?
8 Houkutus siihen ei ole hänestä, joka teitä kutsuu.
9 Vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan.

Silloin kun ihminen sokeutuu ja eksyy pois totuudesta, niin hän ei ymmärrä ja näe itsekään sitä pimeyttä missä vaeltaa. Kun katselin isännän pöydässä ohjelmaa, niin tulin todella surulliseksi siitä miten eksytys sokaisee ihmisen ja johdattaa hänet uskomaan ja tukemaan valheita. Vaikka ohjelmassa oli myös hyvää, niin siinä oli mukana myös eksytyksen aineksia. Uskova ihminen on voinut aloittaa hyvin ja olla uskollinen ja kuuliainen totuudelle, mutta vähäinen synnin ja vääryyden hapatus hapattaa koko taikinan. Herran Jeesuksen sanat löytäneekö Hän uskoa maan päältä kun Hän tulee ovat totta. Meidän jokaisen on syytä tarkistaa kurssiamme ja tutkia onko uskomme Herraan Jeesukseen Raamatun sanan totuuden mukaista.

Äärikarismaattisuuden kannattajissa on mukana vilpittömiä ja rakkaita uskovia sisaria ja veljiä, jotka ovat ajautuneet väärään seuraan sekä sellaisia, jotka ovat paaduttaneet sydämensä vääryyteen mieltymisen tähden. Rukoillaan Jumalaa, että Jumalan armo voisi kohdata niin paatuneen sydämen omaavia kuin väärään seuraan ajautuneita rakkaita lähimmäisiämme. Se tulee myös muistaa, että koska kukaan meistä ei ole täydellinen, niin siksi meillä jokaisella on sokeat pisteemme (myös minulla), josta Jumala haluaa meidän tekevän parannuksen. Olkaamme toinen toisiamme kohtaan armollisia ja antakaamme toisillemme aikaa prosessoida parannusta sydämissämme.

1 Cor 15:
1 ¶ Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte
2 ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena, kuin minä sen teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet.
3 Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut: että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan,
4 ja että hänet haudattiin ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä, kirjoitusten mukaan,

1 Tim 4:
1 ¶ Mutta Henki sanoo selkiästi, että viimeisillä ajoilla muutamat luopuvat uskosta ja ottavat vaarin viettelevistä hengistä ja perkeleiden opetuksista,
2 Niiden kautta, jotka ulkokullaisuudessa valheenpuhujat ovat, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty, (Biblia)

Apostoli Paavalille Jumalan Pyhä Henki puhui selvästi kuinka lopunaikana viimeisinä päivinä tapahtuu uskovien keskuudessa uskosta luopumista, jonka seurauksena uskosta luopuneet lähtevät seuraamaan villitseviä riivaajahenkiä ja riivaajien oppeja valheenpuhujien ulkokultaisuuden vaikutuksesta ja takia. Se tekee asiasta vakavan ja vaarallisen, koska uskostaan luopuneet luulevat yhä olevansa uskossa Jeesukseen ja heidän kauttansa tapahtuu ihmeitä ja tunnustekoja valhevoiman kautta. Tällä en vihjaile kenenkään suuntaan, enkä osoita ketään sormella, sillä haluan saada sinut ja minut tutkimaan ja koettelemaan, että onko uskomme Raamatun sanan totuuden mukaista. Raamattu puhuu selkeästi lopunajan viimeisinä päivinä tapahtuvasta uskovien luopumuksesta sekä ettei Herra Jeesus löydä kovinkaan paljon uskoa maan päältä kun Hän tulee takaisin, niin siksi meidän täytyy ottaa tämä Raamatun opetus todella vakavasti. Sen tulisi saada meidät tutkimaan ja koettelemaan sydämessämme olevaa uskoa, että onko se Raamatun sanan totuuden mukaista vai ei. Minä olen pysähtynyt tämän asian eteen ja olen tutkinut itseäni sekä joutunut tekemään parannusta omassa elämässäni. Herran Jeesuksen veri puhdistaa meidän kaikesta synnistä ja vääristä opetuksista jne. kun teemme parannusta ja ojentaudumme totuuden sanan mukaisesti.
 

 

Petri Paavola 28.10.2016

Lähteet:
Raamattu 33/38

Biblia 1776

King James Version 1769
tv7.fi/vod/player/49129
Hour of power - Robert Schuller & Billy Graham
youtube.com/f68IgZruyNI
kotipetripaavola.com -Jesuiittojen ekumeeninen petos
kotipetripaavola.com - Katolinen petos ja Marian palvonta
kotipetripaavola.com - Katolinen opetus pelastus ja Maria

 


 

 

 

 

eXTReMe Tracker