Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Lopunajan väärä vanhurskaus osa 2

Katsoessani toisen osan isännän pöydässä Timo Närhi (osa 2), niin sydämelleni nousi murhe siitä koska into ja palava halu palvella Herraa on kääntynyt monessa kohden hengellisen sokeuden suuntaan. Ohjelmassa oli tietenkin myös oikeita asioita, mutta myös pahaa eksytyksen sanomaa. Olen ollut aralla tunnolla tämän kirjoituksen kanssa, enkä nouse kenenkään yläpuolelle tai pidä itseäni muita uskovia parempana, vaan päinvastoin tiedän oman vajavaisuuteni, mutta siitä huolimatta koin, että tämäkin kirjoitus tulee kirjoittaa tutkittavaksi ja koeteltavaksi Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Herra Jeesus sanoi lopunaikana väärien profeettojen nousevan eksyttämään jos mahdollista valitutkin. Elämme vakavassa ajassa ja jos emme suostu tutkimaan ja koettelemaan uskomme perustuksia Jumalan sanan totuuden kautta, niin olemme suuressa vaarassa eksyä eksytyksen kavaliin juoniin. Kirjoitukseni tarkoitus on tuoda esille Jumalan sanan totuutta, joka myös läpivalaisee ja paljastaa valheelliset sanomat ja valhehenkien toiminnan. Koska olen vajavainen ihminen, niin kehotan sinua tutkimaan ja koettelemaan kirjoitukseni Raamatun sanan valossa rukouksen kera.

 

 

Sisällys:
Vastustuksen lähteet ja motiivit ja siihen suhtautuminen
Hengestä juopuminen ja Heidi Baker
Kenneth Haginin eksytys
Koetelkaa kaikki
Loppusanat

 

 

Vastustuksen lähteet ja motiivit ja siihen suhtautuminen

Isännän pöydässä vieraana Timo Närhi osa 2 tuotiin esille kuinka odotamme herätystä Suomeen, mutta olemme myös havainneet, että kristittyjen kesken on taistelua ja aletaan puhumaan asioita, jotka eivät vie herätystä eteenpäin. Ohjelmassa otettiin esille kuinka Patrick Tiaista kohtaan on paljon kriittisyyttä ettei hänen opetuksensa ole tervettä ja tapahtuu asioita, joita ei pitäisi tapahtua.

1 Kor 16:9 sillä minulle on avautunut ovi suureen ja hedelmälliseen työhön, ja vastustajia on paljon.

2 Kor 6:
1 ¶ Hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi.
2 Sillä hän sanoo: "Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut". Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä.
3 Me emme missään kohden anna aihetta pahennukseen, ettei virkaamme moitittaisi,
4 vaan kaikessa me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi: suuressa kärsivällisyydessä, vaivoissa, hädissä, ahdistuksissa,
5 ruoskittaessa, vankeudessa, meteleissä, vaivannäöissä, valvomisissa, paastoissa;
6 puhtaudessa, tiedossa, pitkämielisyydessä, ystävällisyydessä, Pyhässä Hengessä, vilpittömässä rakkaudessa,
7 totuuden sanassa, Jumalan voimassa, vanhurskauden sota-aseet oikeassa kädessä ja vasemmassa;
8 kunniassa ja häpeässä, pahassa maineessa ja hyvässä, villitsijöinä ja kuitenkin totta puhuvina,
9 tuntemattomina ja kuitenkin hyvin tunnettuina; kuolemaisillamme, ja katso, me elämme, kuritettuina emmekä kuitenkaan tapettuina,
10 murheellisina, mutta aina iloisina, köyhinä, mutta kuitenkin monia rikkaiksi tekevinä, mitään omistamatta, mutta kuitenkin omistaen kaiken.

Olen kirjoittanut Patrickiin liittyen useamman kirjoituksen ja siksi en nyt enää tässä tuo asioita esille, jotka ovat ongelmallisia sekä vastoin Raamatun opetusta Patrickin elämässä. Sen sijaan tuon esille sen kuinka Raamattu opettaa Jumalan työ kohtaavan vastustusta, eikä sen pitäisi tulla meille yllätyksenä. Silloin kun uskova ei ole lähellä Jumalaa ja hän kokee vastustusta, niin hän voi heittäytyä ikään kuin marttyyriksi tuoden jatkuvasti esille kuinka häntä vastustetaan ja kuinka hänen työtänsä yritetään sammuttaa ja kuinka herätystä yritetään sammuttaa. Silloin kun uskova on todella lähellä Herraa, niin hänen ei tarvitse heittäytyä marttyyrin asemaan ja korostuneesti sekä jatkuvasti kertoa kuinka häntä vastustetaan, vaan sen sijasta antautua totuuden rakkauteen Herraa, lähimmäisiään ja niitä kohtaan, jotka häntä vastustavat sekä elää anteeksiantamuksessa vastustajiin nähden.

TV7 ja monet äärikarismaattiset julistajat ovat sortuneet itsensä puhdistamisen operaatioon, jossa korostuneesti ja jatkuvasti tuodaan esille sitä kuinka meitä vastaan hyökätään ja siinä samalla pyritään osoittamaan kuinka tämän kaiken hyökkäyksen ja vastustuksen keskellä me kuitenkin palvelemme Jumalaa. Jos korostuneesti ja jatkuvasti tuodaan esille sitä kuinka minua vastaan hyökätään, niin silloin ei eletä Jumalan tahdon mukaan, vaan itse tehdyssä jumalanpalveluksessa, jonka keskipiste on oman itsensä kehuminen ja esitteleminen, jossa Jumalaa ja Jumalan tekoja käytetään keppihevosena oman itsensä kirkastamisessa.

Kyllä uskovalla ihmisellä on oikeus tuoda esille se jos häntä kohtaan hyökätään, mutta se ei saa olla korostuneesti ja jatkuvasti esillä, koska keskipiste pitää olla Herrassa Jeesuksessa ei meidän palvelutehtävässä ja hengellisessä työssä. Hengellisen palvelutehtävän tarkoitus on Jumalan tekojen ilmituleminen, toisin sanoen me palvelemme sen tähden, että Jumala saa rakastaa meidän kauttamme lähimmäisiämme; Jumala saa pelastaa ihmisiä julistamamme evankeliumin kautta; Jumala saa varustaa ja rakentaa uskossa meidän kauttamme sisaria ja veljiä Herrassa Jeesuksessa jne. Jatkuva itsensä korostaminen kuinka minua vastaan hyökätään ja kuinka minä palvelen Jumalaa on oman itsensä korottamista ja siinä samalla hyvin usein lyödään ja ivataan "vastustajia". Luonnollinen ihminen ja sielullinen viisaus haluaa tehdä ihmisestä uhrin ja kun ihminen on uhriutunut, niin hän lyö, pilkkaa ja ivaa uhrin asemasta käsin "vastustajaansa. Hän hyväksikäyttää uhrin asemaa ja uhrin asemasta käsin lyö ja pilkkaa vastustajia ja luulee ettei sitä huomata ja ymmärretä.

Raamatun sanan opetuksen mukaan silloin kun Jumala avaa oven suureen ja hedelmälliseen työhön, niin silloin on myös paljon vastustajia, jotka vastustavat Herran työtä ja Herran palvelijoita. Jos tunnemme Jumalan sanaa, niin tämä ei tule yllätyksenä, vaan on seuraus siitä kun Jumala toimii voimallisesti keskuudessamme. Raamatun sanan opetuksen mukaan me emme saisi antaa aihetta pahennukseen, ettei meille lahjaksi annettua palvelutehtävää moitittaisi (tarkoittaa sitä tässä kohden jos siihen on ihan oikeasti aihetta). Aina kun olemme Herran tahdossa ja johdatuksessa ja ovi on avattu hedelmälliseen työhön, niin tulee vastustajia, jotka väärässä hengessä moittivat meitä, eli aiheettomasti. Jos itse toimimme väärin, niin silloin moite (arvioiminen, tutkiminen ja koetteleminen) on aiheellista ja Jumala ei halua, että meitä moititaan siksi kun teemme väärin, elämme väärin tai olemme iestäneet sydämemme epäraamatullisilla asioilla. Kaikki minkä koemme moitteena ei aina ole moitetta, vaan voi olla myös sävyisää nuhdetta ja kutsu tekemään parannusta niissä asioissa missä olemme rakentaneet uskoamme väärin.

Ilm 3:19 Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan; ahkeroitse siis ja tee parannus.

Meidän tulisi kasvaa uskossa Pyhän Hengen voiman kautta olemaan kärsivällisiä, jolloin kestämme ivan ja pilkan emmekä suutu tai heittäydy marttyyreiksi, vaan rakastamme niitä, jotka pilkkaavat ja lyövät meitä. Jos olemme ihan oikeasti kasvaneet uskossa kärsivällisyyteen Pyhän Hengen voiman kautta, niin silloin myös opimme erottamaan sävyisän nuhteen, emmekä koe sen olevan hyökkäystä, koska se ei ole hyökkäys, vaan Jumalan rakkauden osoitus ja kutsu parannukseen sekä syvempään Jumalan tuntemiseen. Herra Jeesus sanoi, että kun Hän nuhtelee meitä joko suoraan itse Pyhän Hengen kautta tai lähettää Herran palvelijan sävyisyydessä nuhtelemaan meitä, niin se on Herran rakkautta meitä kohtaan ettemme antaisi synnin ja vääryyden turmella meidän sydäntämme, vaan tekisimme parannusta, jolloin Jumalan sanan totuus varjelee sydämemme synnin turmeluksesta. Silloin jos ei kykene näkemään sävyisää nuhtelua oikeassa valossa, jos siihen on aihetta ja alkaa jatkuvasti tuomaan esille kuinka minua vastaan hyökätään, niin silloin ei ymmärrä mitä todellinen Jumalan rakkaus on ja miten se vaikuttaa, eikä näe omaa tilaansa, eikä sydämessään olevia vääristymiä. Sävyisä nuhde on Jumalan rakkautta ja kutsu syvempään uskon yhteyteen Jumalan kanssa.

Meidän tulee varjella sydämemme siltä ettemme lihallisesti hyökkäile ketään vastaan, emmekä alentuisi mittelemään loputtomissa väittelyissä siitä kuka on oikeassa ja väärässä, koska Jumala on yksin ainoastaan oikeassa. Meidän tulee palvella Jumalaa sekä myös tuoda esille asioita, joiden kautta pyritään eksyttämään sekä ohjaamaan seurakuntia ja uskovia väärään suuntaan. Kaikki mitä teemme uskovina Herraa palvellen tulee tuoda esille kärsivällisyydessä, sävyisyydessä, ystävällisyydessä, totuudessa sekä Pyhän Hengen rakkauden kautta ymmärtäen ja tiedostaen sen, että todellisista Herran palvelijoista puhutaan pahaa, vaikka teemme hyvää, pidetään villitsijöinä, vaikka puhumme totta. Meidän tule oppia erottamaan se tuleeko vastustus Herran työn tähden tai sielunvihollisen, maailman ihmisten ja sielullisten uskovien kautta, vai onko kyse Raamatullisesta koettelemisesta, jonka kautta tuodaan esille meidän uskomme ja toimintamme vääristymiä ja epäraamatullisia opetuksia, että voisimme tehdä parannusta ja päästä eteenpäin uskon elämässä.

Hengestä juopuminen ja Heidi Baker

Ohjelmassa ylistettiin Heidi Bakeria ja häntä pidettiin voimallisena Jumalan palvelijana, joka on Jumalan käytössä. Ohjelmassa tuotiin myös esille kuinka helluntaipäivänä kaikki Pyhällä Hengellä täyttyneet käyttäytyivät kuin juopuneet.

Raamatun opetuksen mukaan apostolien toisessa luvussa tuodaan esille kuinka paikalla olleet juutalaiset olivat hämmennyksissä ja ihmettelivät kielilläpuhumista. Raamattu ei opeta paikalla olleiden juutalaisten ihmetelleen opetuslasten kaatuilemista, maassa makaamista tai humalaista hoipertelemista, koska mitään tällaista ei tapahtunut Pyhän Hengen täyttäessä opetuslapset helluntaina. Kielilläpuhumisen takia jotkut paikalla olleet jumalattomat juutalaiset pilkaten sanoivat opetuslasten olevan täynnä makeata viiniä ja toiset kyselivät mitä tämä mahtaakaan olla. Raamatun opetuksen mukaan kaikki paikalla olleet jumalattomat ihmiset eivät sanoneet heidän olevan juovuksissa, sillä vain jotkut heistä sanoivat niin. Silloin kun jumalaton ihminen ei ymmärrä Jumalan Hengen tekoja, niin hän alkaa pilkkaamaan ja vääristelemään Jumalan tekoja. Tästä oli kyse ei siitä, että he olisivat olleet "Hengestä juovuksissa". Pyhä Henki vaikuttaa uskovan sydämessä pyhää ja Jumalan tahdon mukaista elämää ja poistaa syntiä sekä syntistä käytöstä, eikä siten voi vaikuttaa uskovassa ihmisessä juoppouden ja humaltumisen kaltaista tilaa, koska juoppous ja humalakäytös on syntiä. Jo yksistään tämän totuuden perusteella on selvää etteivät opetuslapset olleet "hengestä juovuksissa" kuten äärikarismaattisissa piireissä väärin opetetaan.

Apt 26:
24 ¶ Mutta kun hän näin puolustautui, sanoi Festus suurella äänellä: "Sinä olet hullu, Paavali, suuri oppi hulluttaa sinut".
25 Mutta Paavali sanoi: "En ole hullu, korkea-arvoinen Festus, vaan puhun totuuden ja toimen (
sofrosyne) sanoja.

Kreikankielen sana sofrosyne tarkoittaa itsehillintää, järkevyyttä ja raittiutta (myös humaltumattomuus). Raamatun opetuksen mukaan Pyhän Hengen vaikuttama usko totuudessa vaikuttaa itsehillintää, järkevyyttä ja raitista mieltä, ei juoppouden kaltaista humalatilaa.

Tiit 2:
11 ¶ Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille
12 ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi (sofronos) ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa,

Kreikankielen sana sofronos tarkoittaa raitis, selvä, maltillinen, järkevä ja humaltumaton. Pyhän Hengen vaikuttama usko vaikuttaa uskovan sydämessä järkevyyttä, maltillisuutta, selkeyttä, raittiutta ja humaltumattomuutta, ei juopumuksen kaltaista olotilaa.

1 Piet 4:7 ¶ Mutta kaiken loppu on lähellä. Sentähden olkaa maltilliset (sofroneo) ja raittiit rukoilemaan.

Kreikankelen sana sofroneo tarkoittaa raitis, selvä, maltillinen, järkevä, humaltumaton, olla oikeassa mielenlaadussa ja harjoittaa itsehillintää. Jumalan vaikuttama usko uskovan sydämessä vaikuttaa raittiutta, selkeyttä, maltillisuutta, järkevyyttä, ei juopumuksen kaltaista olotilaa, oikeaa mielenlaatua ja itsehillinnän harjoittamista. Raamatun opetuksen mukaan Pyhä Henki vaikuttaa uskovassa itsehillintää sekä järkevää ja maltillista käytöstä eikä humalan ja juopumuksen kaltaista olotilaa.

New-Agen, joogan ja okkultiikan harrastajien keskuudessa ihmisen vastaanottaessa kundaliinivoiman kosketuksen (shaktipat), niin se voi johtaa hänet juopumuksen kaltaiseen sekavaan olotilaan, jolloin hän ei enää kykene kontrolloimaan ja hillitsemään käyttäytymistään. Sielunvihollisen valhevoima (kundaliinivoima) vaikuttaa ihmisessä juopumuksen kaltaista olotilaa, josta käytetään New-Age ja jooga piireissä myös nimitystä jumalallinen juopumus, mutta todellisuudessa ihminen saa kosketuksen riivaajahenkiin. Esimerkiksi kundaliinijoogan opettajat sanovat, että kun kundaliinivoima alkaa nousemaan ja koskettamaan, niin se saa aikaan tietoisuuden häviämisen kehosta (itsekontrolli ja itsehillintä), jonka seurauksena ihminen vaipuu transsiin ja kun kundaliinivoima ottaa vallan ihmisen kehosta, niin ihminen näkee näkyjä, kuulee jumalallisia ääniä, kokee jumalallisia makuja ja kosketuksia sekä keho voi alkaa nykimään, tärisemään ja vapisemaan sekä ihminen voi kokea onnellisuuden tunteita ja kokea juopumisen kaltaisen tilan juopumalla jumalallisuudesta.

Heidi Baker makailee lattialla hengestä juopuneena ja on täysin ilman kontrollia sekä itsehillintää, joka tarkoittaa sitä, että sielunvihollisen voima (kundaliinvoima) vaikuttaa hänessä juopumuksen kaltaista olotilaa. Pyhä Henki ei vaikuta ihmisessä juopumuksen kaltaista tilaa, vaan riivaajahenget valhevoiman kosketuksen kautta. TV7:n isännän pöydässä ohjelmassa pidettiin Heidi Bakeria Jumalan palvelijana sekä hengestä juopumista Pyhän Hengen tekona, jonka tähden ohjelmassa esiintyneet juontaja ja haastateltava ovat täysin eksyksissä ylistäessään perkeleen tekoja luullen niiden olevan Jumalan tekoja. Heidi Baker on eksyttäjä, joka jakaa ja välittää porton haureuden viiniä niiden ihmisten keskuuteen, jotka ovat eksyneet vastaanottamaan riivaajahenkien valhevoiman vaikutuksia. Jokainen uskova ihminen, joka ylistää ja suosittelee Heidi Bakeria ei ymmärrä Jumalan sanan totuutta oikealla tavalla, vaan he ovat kääntäneet ja muuttaneet Jumalan armon ja totuuden irstaudeksi valheen petokseen uskomisen tähden.

Kenneth Haginin eksytys

Isännän pöydässä ohjelmassa Timo Närhi osa 2 Martti Ojares ja Närhi keskustelivat Kenneth Haginista. Ohjelman mukaan Kenneth Haginilla oli erittäin tervettä ja uskonhenkistä opetusta ja kuinka monet ihmiset ovat saaneet kokea ihmeparantumisia lukiessaan Haginin kirjoja. Ohjelmasta tuli myös esille kuinka Haginin työn hedelmä puolustaa häntä.

Kun tutkimme sitä mitä Kenneth Hagin on opettanut ja hänen hedelmiänsä, niin näemme hänen olleen eksyttäjä, joka toimi valheenvoiman kautta.

Kenneth Hagin: “He (Jesus) tasted spiritual death for every man. And his spirit and inner man went to hell in my place. Can't you see that? PHYSICAL DEATH WOULDN'T REMOVE YOUR SINS. He tasted death for every man. He's talking about spiritual death.” (how Jesus obtained his name tape # 44HO1 side 1)

Ef 2:
13 mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä.
14 ¶ Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden,
15 kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan,
16 ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden.

1 Piet 2:24 joka "itse kantoi meidän syntimme" ruumiissansa ristinpuuhun, että me, synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; ja hänen "haavainsa kautta te olette paratut".

Kenneth Hagin opetuksen mukaan Jeesuksen fyysinen kuolema (ruumiin kuolema) ei voinut poistaa syntejä. Kenneth Haginin evankeliumi on valhe-evankeliumia, sillä Raamatun opetuksen mukaan Jeesus sovitti meidän syntimme kun Hän kuoli fyysisen kuoleman ristinpuulla. Kenneth Haginin hengellisen kuoleman oppi on JDS-oppia (Jeesus kuoli hengellisesti), jonka mukaan Jeesus ei sovittanut ristillä ruumiissaan syntejä, vaan helvetissä. JDS-oppi on toista evankeliumia ja siihen uskominen johdattaa ihmisen iankaikkiseen kadotukseen, ei iankaikkiseen elämään.

Kenneth Hagin: “In the name of Jesus” on the topic of divine healing and health. “I have so often said, I haven’t had a headache in so many years (45 to be exact) ... Just a few months ago, as I left the office building and started home, suddenly my head started hurting, someone might say, “well, you had a headache. No, I didn’t have one! I don’t have headaches. I haven’t had a headache since August 1934. 45 years have come and gone. And I haven’t had a headache…but if I had a headache, I wouldn’t tell anybody. And if somebody asked me how I was feeling, I would say, I’m fine, thank you.” (In the Name of Jesus, p.44)

Kenneth Hagin opetti ettei hän tunnusta eikä sano kenellekään jos hänellä on päänsärkyä ja jos joku kysyy kuinka hän voi, niin hän sanoo voivansa hyvin. Kenneth Hagin opetti ettei uskova voi olla koskaan sairas, eikä sairastaa mitään sairauksia ja tämän tähden hän on valmis valehtelemaan, että hän on terve ja voi hyvin, vaikka hän olisi sairas. Kenneth Haginin usko perustui valheeseen ja valheessa elämiseen.

Kenneth Hagin vastaanotti kundaliinivoiman, eli saatanallisen käärmevoiman, jonka seurauksena hän usein kokouksissaan sihisi kuin käärme sekä työnteli kieltään ulos käärmeen tavoin. Kenneth Hagin myös monta kertaa juopui hengestä sekä juotti myös muita. Kuten aikaisemmin tuli esille, niin Pyhä Henki ei vaikuta uskovassa juopumuksen kaltaista tilaa, mutta kundaliinivoima vaikuttaa myös juopumuksen kaltaista tilaa New-Age, jooga ja okkultismin piireissä, jossa juopumisen kokemusta kutsutaan nimellä jumalallinen juopumus. Kyse on samasta riivaajahenkien saastaisesta hengestä, joka vaikuttaa hengestä juopumisen kokemuksia äärikarismaattisissa piireissä.

Kenneth Hagin: Kenneth Hagin states: It is not God's will for any to be sick  I believe that it is the plan of our father that no believer should be sick that every believer should live his life to full time and actually wear out if Jesus tarries then fall asleep in Jesus. I state boldly that it is not the will of God my father that we should suffer with cancer and other dread disease and reap pain and anguish. No its God's will that we should be healed.” (Healing the fathers Provision, p.9 )

Kenneth Hagin opetti ettei ole Jumalan tahto, että kukaan uskova olisi koskaan sairas ja että uskovaisen kuollessa hän rauhallisesti nukahtaa kuolonuneen. Haginin mukaan uskova ei voi sairastua syöpään tai muuhun vaaralliseen tautiin ja kokea kipua ja tuskaa. Kenneth Hagin sai sairaskohtauksen kotonaan syyskuun 14. päivä 2003 ja joutui sairaalahoitoon ja kuoli sairaalassa 23. päivä syyskuuta 2003. 

Hebr 13:7 Muistakaa johtajianne, jotka ovat puhuneet teille Jumalan sanaa; katsokaa, kuinka heidän vaelluksensa on päättynyt, ja seuratkaa heidän uskoansa.

Kenneth Hagin uskoi ettei kukaan uskova voisi sairastua ja kuolla kuten hän kuoli, mutta siitä huolimatta hän sai sairaskohtauksen, jonka seurauksena hän kuoli sairaalassa. Kenneth Haginin "uskonelämä" perustui valheeseen ja hänen maallisen vaelluksensa päättyminen myös paljasti sen kuinka hän oli rakentanut koko elämänsä valheen varaan.

Isännän pöydässä ohjelmassa ollut vieras on joko täysin tietämätön Haginin harhaopetuksista tai sitten hän on myös omaksunut ja hyväksynyt Haginin saatanalliset harhaopetukset sekä valhevoiman vaikutuksen. Kenneth Hagin sanominen terve- ja uskonhenkiseksi opettajaksi on osoitus hengellisestä sokeudesta sekä Raamatun sanan totuuden hylkäämisestä.

Uskovakin voi sairastua syöpään tai johonkin vaaralliseen tautiin ja jopa kuolla sellaiseen tautiin tai voi joutua autokolariin ja kuolla jne. Alkuseurakunnassa Stefanus joutui kokemaan kipua kokiessaan marttyyrikuoleman kun hänet kiviteltiin hengiltä uskonkuuliaisuuden tähden. Se ei ratkaise minkälaisen kuoleman kautta uskova kuolee, vaan se minkälaista hedelmää hän oli tuottanut Jumalan armosta eläessään maan päällä.

Koetelkaa kaikki

Isännän pöydässä ohjelmassa Timo Närhi osa 2 tuotiin esille kuinka juontajan muistin mukaan Marko Selkomaa olisi saanut Jumalalta ohjeet, että meidän ei pitäisi lähteä arvostelemaan. Ohjelman vieras sanoi kuinka Jumala oli puhunut Kanadassa Marko Selkomaalle erittäin selkeästi tällä tavalla: että henkilökohtaisesti Jumala oli varoittanut, älä arvostele toista palvelutehtävää, et tiedä kaikkea. Jos tahdot säilyttää voitelun älä arvostele toisen palvelutehtävää. Sinulla ei tarvitse olla mielipidettä joka asiasta ja palvelijasta. Opin kun tullaan eri kirkkokunnista ja kunnioitetaan ja siunataan eri tyyppisiä palvelusmuotoja ja opetuksia, niin se on meille suuri siunaus.

1 Tess 5:21 mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on;

1 Joh 4:1 Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan.

Gal 6:1 Veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, niin ojentakaa te, hengelliset, häntä sävyisyyden hengessä; ja ole varuillasi, ettet sinäkin joutuisi kiusaukseen.

Raamattu kehottaa koettelemaan kaiken minkä sanotaan olevan Jumalasta, koska maailmassa on monia vääriä profeettoja ja väärät profeetat tulevat vain lisääntymään lopunajassa viimeisinä päivinä. Raamatun sanan opetuksen mukaan uskovilla on oikeus paljastaa väärät profeetat sekä hengellisesti sävyisyydessä nuhdella sisarta tai veljeä, jos hänet tavataan jostakin rikkomuksesta (synti tai totuudesta pois harhautuminen). Jumalan tahto on, että sävyisästi ojennamme uskovaa, joka on jossakin kohdassa harhautunut pois totuudesta, joka on sama asia kuin sävyisästi tutkia, koetella ja arvioida sitä mikä on Jumalan sanan totuus. Toki meillä tulee olla halua ensin tutkia, koetella ja arvioida omaa sydämen tilaa sekä uskoamme, eikä olla ristiretkellä muita vastaan. Mutta Raamatun sanan mukaan meillä on oikeus tuoda esille Raamatun sanan vastaiset opetukset sekä toiminta jos teemme sen sävyisästi ja toisia kunnioittaen.

Jumala kyllä varoittaa meitä ettemme antaisi väärää todistusta toisesta Jumalan palvelijasta, emmekä me todellakaan tiedä kaikkea, mutta kun ja jos tiedämme ja ymmärrämme jonkun opettavan väärin Jumalan sanasta tai olevan kundaliinivoiman vaikutuksen alaisena, niin kuin äärikarismaattisissa piireissä usein ollaan, niin silloin meillä on vastuu ja velvollisuus sävyisästi paljastaa valheen juuret sekä tuoda esille Jumalan sanan totuus. Jos tahdomme säilyttää Jumalan antamat armoitukset, niin silloin emme saa syyllistyä panetteluun ja väärän todistuksen antamiseen, vaan meidän tulee pysyä totuudessa sekä meidän tulee totuudenmukaisesti ja sävyisästi paljastaa valheopetukset sekä väärän hengen toiminta. Meillä ei ole eikä voi olla mielipidettä, joka asiasta ja palvelijasta, mutta meillä voi olla ymmärrys ja tieto joistakin asioista ja palvelijoista ja toimia sen mukaisesti. Se on suuri siunaus kun kunnioitetaan ja siunataan toinen toisiamme ja toistemme palvelutehtäviä, mutta jos emme ymmärrä, kykene tai uskalla tuoda esille vääriä opetuksia ja eksytyksiä, niin se ei koidu siunaukseksi, vaan voi turmella monien uskovien sekä seurakuntia sydämet ja uskon.

Väärän hengen vaikutuksen alaisena olevat ihmiset sanovat usein ettei saisi arvostella (tutkia ja koetella), vaan kaikkea tulee siunata, koska valhe ja eksytys ei haluaisi paljastua, vaan turmella ja tuhota uskovien sydämet ja uskon. Väärän hengen vaikutuksen alaisena olevat ihmiset myös hyvin usein uhkailevat ettei heitä saa arvostella (tutkia ja koetella), koska muuten Jumala kostaa ja rankaisee arvostelijoita. Älä pelkää tällaisia valhepuheita, sillä jos näet vääriä opetuksia tai väärän hengen toimintaa seurakunnan keskuudessa, niin sinulla on oikeus sanoa siitä ja tuoda se esille sävyisyyden Hengessä. Muista kuitenkin se ettemme saa panetella ketään, emmekä antaa väärää todistusta, vaan kaiken tulee perustua Jumalan rakkauteen ja totuuteen sekä meidän tulee elää anteeksiantamuksessa toinen toisiamme kohtaan.

Se joka näkee sävyisän ja totuudessa tapahtuvan asioiden koettelemisen ja väärien opetuksien sekä väärän hengen toiminnan paljastamisen olevan arvostelua, rakkaudettomuutta tai väärää toimintaa on sokeutunut valheen sokaisemana eikä siksi ymmärrä sitä mikä on Raamatullinen koetteleminen ja miten se suoritetaan.

Valheellista toimintaa puolustavat ihmiset sanovat hyvin usein, että meidän tulee mennä aina rakkaus kylki tai puoli edellä. Samoin sekin tuodaan esille jos palvelijalla ei ole rakkautta, niin hänen lähteensä ehtyvät, sillä arvostelu vie voitelun pois, koska Raamattu sanoo, älä koske Jumalan voideltuun.

Ef 4:
14 ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa;
15 vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,

Raamattu opettaa Jumalan rakkauden noudattavan totuutta ja uskomme kasvun tulee olla totuutta noudattavaa rakkaudessa, jonka kautta ainoastaan voimme kasvaa oikealla tavalla uskossa Herraan Jeesukseen. Riivaajahenget haluavat sinun puhuvan paljon rakkaudesta jättäen totuuden pois ja samoin riivaajahenget haluavat syyttää niitä rakkaudettomiksi, jotka palvelevat Jumalaa totuutta noudattaen rakkaudessa. Ilman Jumalan sanan totuutta rakkaudesta tulee saatanallinen valhe. Raamatun opetuksen mukaan totuutta noudattamalla rakkaudessa vältämme eksytyksen kavalat juonet, mutta jos keskitymme rakkauteen ilman totuutta, niin silloin eksymme eksytyksen kavaliin juoniin. Jumalan rakkaus ja totuus ja siinä pysyminen lisää ja enentää elävän veden lähteen vaikutuksia (Pyhän Hengen voimavaikutuksia).

Ps 105:15 "Älkää koskeko minun voideltuihini, älkää tehkö pahaa minun profeetoilleni".

Jos "Jumalan voideltu" eksyttää uskovia väärien opetuksien kautta sekä tarjoilee hengestä juopumisen kokemuksia, niin silloin ei ole kyse Jumalan voideltuun koskemisesta, vaan eksyttäjän paljastamisesta. Jos panettelemme tai annamme väärän todistuksen Jumalan palvelijasta, niin silloin koskemme Jumalan omaan, josta Jumala tuomitsee meidät ellemme tee siitä parannusta.

Isännän pöydässä ohjelmassa tuli esille kuinka Jumalan käyttämien ihmisten kautta tulevat Jumalan teot leimataan olevan väärästä lähteestä ja jopa sanotaan niiden olevan saatanasta ja silloin mennään alueille, jossa loukataan Pyhää Henkeä ja silloin ollaan vaarallisilla vesillä. Ohjelmassa tuli esille kuinka vakavia seurauksia alkaa tapahtumaan jos alkaa arvostelemaan Pyhän Hengen työtä ja toimintaa.

Tutkiminen ja koetteleminen tulee perustua totuuteen ja jos väärin perustein sanoo jonkun ihmisen kautta tapahtuvaa Pyhän Hengen työtä saatanan työksi, niin silloin todella ollaan vaarallisilla vesillä. Otan esimerkiksi Kenneth Haginin, joka julisti valhe-evankeliumia sekä jakoi hengestä juopumisen kokemuksia. Kenneth Haginista voidaan sanoa, että hänen kauttansa ei tapahtunut Pyhän Hengen tekoja, vaan riivaajahengen valhevoiman vaikuttamia tekoja, jotka eksyttivät ihmisiä uskomaan, että kyseessä olisi Pyhän Hengen työ ja teot. Jos me uskovina uskomme Kenneth Haginin kaltaisten eksyttäjien toimineen Pyhässä Hengessä, niin silloin uskomme ja luulemme saatanan tekoja Jumalan teoksi ja silloin ollaan todella vaarallisilla vesillä, jolla on vakavat seuraukset. Jos pidät saatanan tekoja Pyhän Hengen tekoina, niin silloin todella loukkaatkin Jumalan Pyhää Henkeä. Lopunajan eksyttäjät ja väärät profeetat pyrkivät eksyttämään uskovia harjoittamaan väärää vanhurskautta valheellisten opetusten kautta. Toivon ja rukoilen, että isännän pöydän isäntä ja haasteltava sekä minä ja jokainen uskova voisimme tehdä parannusta elämässämme siellä missä uskossa olemme väärin rakentaneet ja voisimme nöyrtyä parannukseen.

Loppusanat

2 Tess 2:
9 tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä
10 ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.
11 Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,
12 että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.

Paha saatana tekee lopunajassa valheen kaikella voimalla tunnustekoja ja ihmeitä ja kaikki, jotka eivät ole vastaanottaneet rakkautta totuuteen joutuvat kadotukseen, koska he olivat mielistyneet vääryyteen. On selvää ettei hengestä juopumista opettava ja vaikuttava kundaliinivoima ole kuljettamassa ihmisiä kohti iankaikkista elämää, vaan kohti iankaikkista kadotusta. Kyseessä on vakava asia, sillä valheenhengen tarkoituksena on pyrkiä eksyttämään uskoviakin ja saada heidät ottamaan vastaan valheellisia opetuksia ja valhehengen toimintaa koko ajan enemmän ja enemmän aikomuksenaan saastuttaa sydän, niin että matkan päämäärä vaihtuu iankaikkisesta elämästä iankaikkiseen kadotukseen. Uskovan ei tarvitse pelätä eksytystä eikä kadotustuomiota, jos hän uskoo Herraan Jeesukseen rakkaudesta totuuteen.

Room 1:
16 ¶ Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle.
17 Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niinkuin kirjoitettu on: "Vanhurskas on elävä uskosta".
18 Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,
19 ¶ sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.

Jumalan viha ei ilmesty taivaasta ainoastaan ihmisten jumalattomuutta vastaan, vaan myös niitä vastaan, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, eli toisin sanoen eksyttävät uskovia valheiden kautta, jota he sanovat "totuudeksi". Hengestä juopumisen kokemuksen opettaminen ja sen vaikutukselle altistuminen on sama asia kuin elää valheessa, jota luulee "totuudeksi". Jumala vihaa tällaista opetusta ja toimintaa sekä tulee tuomitsemaan ihmiset, jotka levittävät sitä eteenpäin ja uskovat tähän valheeseen elleivät he tee parannusta eksymyksestään.

Ef 1:
3 ¶ Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa,
4 niinkuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa,
5 edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan,
6 sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa,
7 jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan.
8 Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi,

Herran Jeesuksen veren kautta on lunastus ja syntien anteeksisaaminen, joka johtaa Jumalan armosta sellaiseen uskon elämään, jossa Jumalan Pyhä Henki Jumalan sanan totuuden kautta pyhittää uskovaa ihmistä elämään totuudessa ja nuhteettomuudessa Jumalan kasvojen edessä. Evankeliumi Herrasta Jeesuksesta on todellinen Jumalan voima pelastukseksi, jokaiselle jonka Jumala on armossaan saanut pelastaa iankaikkiseen elämään. Kun keskipisteemme on Herran Jeesuksen veren evankeliumissa, niin se on Jumalan voima ja kaikkein suurin ja tärkein ihme voi tapahtua, joka on Jumalan armosta ihmisen pelastuminen iankaikkiseen elämään parannuksenteon ja Herraan Jeesukseen uskomisen kautta. Ihmeet ja tunnusteot (sairasten parantuminen ja muut voimalliset ihmeteot) ovat myös tärkeitä, mutta kaikista tärkein on pelastuksen vastaanottaminen evankeliumin kautta, sillä se on Jumalan voima.
 

 

 

Petri Paavola 3.11.2016

Lähteet:
Raamattu 33/38

Biblia 1776

King James Version 1769
tv7.fi/vod/player/49130/
youtube.com/Heidi Baker
yogamag.net
want-a-high-no-drinks-no-hangover
experiences_stages_siddha_yoga


 


 

 

 

eXTReMe Tracker