Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Luominen ja pelastussanoma

Raamatun opetuksen mukaan maailma ja ihminen ovat luotu noin 6000 vuotta sitten. Mistä voimme tietää tämän ja voimmeko olla varmoja siitä, että Jumala loi maailman ja ihmisen noin 6000 vuotta sitten? Miksi uskominen luomiseen Raamatun opettamalla tavalla on äärimmäisen tärkeää?

Uuden Testamentin ilmoitus liittää luomisen ja pelastussanoman kiinteästi yhteen. Ilman Raamatun opettamaa luomista ei voi olla olemassa Raamatullista pelastusta Herrassa Jeesuksessa. Miten luominen ja pelastussanoma liittyvät yhteen? Kirjoituksessani pyritään vastaamaan edellä oleviin kysymyksiin. Tutki ja koettele kirjoitukseni Raamatun sanan avulla rukouksen kera.
 

Sisällys:
Taivaan ja maan luominen
Jeesus on Luoja yhdessä Isänsä kanssa
Jeesus kehotti uskomaan Mooseksen kirjoituksia
Aukkoteoria
Kabbalismi ja luominen
Targumin selitys
Luominen ja pelastussanoma

 

Taivaan ja maan luominen

1 Moos 1:
5 Ja Jumala kutsui valkeuden päiväksi, ja pimeyden hän kutsui yöksi. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, ensimmäinen päivä.
..............
14 ¶ Ja Jumala sanoi: "Tulkoot valot taivaanvahvuuteen erottamaan päivää yöstä, ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa aikoja, päiviä ja vuosia,
15 ja olkoot valoina taivaanvahvuudella paistamassa maan päälle". Ja tapahtui niin:
16 Jumala teki kaksi suurta valoa, suuremman valon hallitsemaan päivää ja pienemmän valon hallitsemaan yötä, sekä tähdet.
17 Ja Jumala pani ne taivaanvahvuuteen, paistamaan maan päälle

2 Moos 20:
9 Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi;
10 mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on.
11 Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi; sentähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.

Raamattu opettaa Jumalan luoneen taivaan (taivaat - avaruus) ja maan ja kaikki mitä niissä on kuuden päivän aikana. 1 Moos 1 luku kertoo meille luomisen päivän olleen 24 tunnin pituisia. Ihmiskunnassa käytössä olevat aikamääritelmät, päivä, viikko, kuukausi ja vuosi perustuvat Jumalan luomistyöhön, sillä Jumalan luomat aurinko ja kuu sekä päivän ja yön vuorottelu osoittavat ihmisille aikoja.

Seitsenpäiväinen viikko perustuu Jumalan luomistyöhön, sillä kuutena päivänä Jumala teki taivaan ja maan ja kaikki mitä niissä on sekä seitsemäntenä päivänä Hän lepäsi luomistyöstänsä, asettaen näin ihmisille seitsenpäiväisen viikon. Kymmenessä Käskyssä Jumala kertoo ihmisille seitsenpäiväisestä viikosta, jossa tehdään kuusi päivää töitä ja sen jälkeen on yksi lepopäivä (sapatti), joka perustuu Jumalan luomiseen, sillä Jumala loi ja teki taivaat ja maan sekä mitä niissä on kuuden päivän aikana ja seitsemäntenä päivänä Hän lepäsi. Jumala ei luonut taivaita ja maata miljardien tai miljoonien vuosien aikana, vaan kuutena päivänä, kuten Raamattu sen todistaa.

Jos luomisen päivät olisivat olleet epämääräisen ajan kestäviä, niin Jumala ei olisi voinut antaa seitsenpäiväistä viikkojärjestystä, mutta koska Hän antoi luomisen perusteella seitsenpäiväisen viikkojärjestyksen, niin se tarkoittaa sitä, että Hän loi taivaat ja maan ja mitä niissä on kuuden päivän aikana (kuusi vuorokautta) sekä Hän lepäsi seitsemäntenä päivänä.

Monet sanovat, että koska Raamattu sanoo: yksi päivä on Herran edessä niinkuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä, niin sen tähden luomisen ajanjakso voi olla vaikka kuinka pitkä. Jumala ei ole rajattu ihmisten aikaan, koska Hän on ajaton ja sillä perusteella yksi päivä on Hänelle kuin tuhat vuotta jne. 1 Mooseksen kirjan 1 luvussa Jumala kertoi kuinka pitkiä luomisen päivät olivat (illasta iltaan, yksi päivä, eli yksi vuorokausi) ja Hän loi taivaat ja maan ja kaikki mitä niissä on kuutena päivänä ja seitsemäntenä päivään Hän lepäsi ja asetti näin ihmiskunnalle seitsenpäiväisen viikon luomistyön seurauksena, että ihminen tekisi töitä kuutena päivänä ja seitsemäntenä päivänä lepäisi. Luomisen päivät eivät siten kestäneet miljardeja, miljoonia tai tuhansia vuosia, vaan kuusi päivää, eli kuusi vuorokautta.

2 Piet 3:
3 ¶ Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan
4 ja sanovat: "Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut luomakunnan alusta."
5 Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
6 ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen.
7 Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään.
8 ¶ Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että "yksi päivä on Herran edessä niinkuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä".
9 ¶ Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen.

Pietarin kirjeen opetus yhdestä päivästä Herran edestä niin kuin tuhat vuotta on kytketty Herran Jeesuksen tulemuksen tulemuksen päivään ja jumalattomien ihmisten tuomion ja kadotukseen päivään. Maailman ihmiset pilkkaavat uskovia sanomalla, että missä viipyy Herran tulemus ja jumalattomien tuomion ja kadotuksen päivä, sillä onhan kaikki pysynyt niin kuin on ollut luomakunnan alusta asti. Tähän liittyen Raamattu opettaa, että Herran Jeesuksen tulemus ja jumalattomien tuomion ja kadotuksen päivä ei viivästy, vaan tulee tapahtumaan sitten kun sen aika on. Jumala on ajaton ja ikuinen ja siksi Jumalan edessä yksi päivä on kuin tuhat vuotta, mutta ihminen on rajoitettuna aikamääritykseen ja siksi jumalaton ihminen ei kykene ymmärtämään sitä, että Jeesus tulee ja samoin tulee tapahtumaan jumalattomien tuomion ja kadotuksen päivä.

Yksi päivä on Herran edessä niin kuin tuhat vuotta ei millään tavalla kumoa Jumalan luomisen päiviä, jotka olivat yhden vuorokauden pituisia, jonka todisteena ihmiskunta viettää kaikkialla seitsenpäiväistä viikkojärjestystä.

Jumalan aika on erilainen kuin ihmisen aika, sillä Jumala on ajaton. Kun on kyse luomisesta, niin Jumala itse ilmoittaa tehneensä taivaat ja maan ja kaikki mitä niissä on kuuden päivän, eli kuuden vuorokauden aikana ja seitsemäntenä päivänä Hän lepäsi, siksi ihmiskunta viettää kaikkialla seitsenpäiväistä viikkoa, koska Jumala asetti luomaansa maailmaan ihmisiä varten auringon ja kuun näyttämään aikoja: vuorokausi, viikko, kuukausi ja vuosi.

Jumala on ajaton, mutta ihmisiä varten Hän asetti aikamäärityksen, joka perustuu kuuteen luomisen päivään ja lepopäivään (sapatti), josta tulee viikkojärjestys, jota noudatetaan kaikkialla maailmassa riippumatta siitä uskooko Raamatun Jumalaan vai ei.

Adamin sukuluetteloista ja Raamatun vuosiluku vihjeistä laskemalla Herraan Jeesukseen asti kykenemme tietämään, että maailma ja ihminen luotiin noin 6000 vuotta sitten. Kukaan ei tietenkään kykene sanomaan tarkkaa ajankohtaa, mutta sukuluetteloiden ja vuosiluku vihjeiden perusteella päädymme noin 6000 vuoteen. Adam luotiin kuudentena päivänä, jota edelsi viisi luomisen päivää. Raamatun todistuksen mukaan maailma ja luomisen alku on viisi päivää Adamia vanhempi. Tämä tarkoittaa sitä, että maailma on lähes yhtä nuori kuin Adam. Tämä tarkoittaa myös sitä, että Raamatun opetuksen mukaan maailma ja ihminen on luotu noin 6000 vuotta sitten.

Jos uskova ihminen ei usko selkeään Raamatun ilmoitukseen luomisen päivistä sekä Raamatun todistukseen maailman ja ihmiskunnan iästä (n. 6000 vuotta), niin hän helposti lipsuu myös muissa kohdissa, jos alkeet eivät ole kunnossa. Jos emme usko Raamatun opetusta luomisesta ja sen ajankohdasta, niin totutamme itsemme valheeseen sekä Raamatun sanan totuuden vääristämiseen. Kyse on siis todella tärkeästä asiasta, Jumalan sanan ilmoituksen totuudesta, Jumalan omasta todistuksesta.

1 Moos 1:
1 ¶ Alussa loi Jumala taivaan ja maan.
2 Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä.
3 ¶ Ja Jumala sanoi: "Tulkoon valkeus". Ja valkeus tuli.
4 Ja Jumala näki, että valkeus oli hyvä; ja Jumala erotti valkeuden pimeydestä.
5 Ja Jumala kutsui valkeuden päiväksi, ja pimeyden hän kutsui yöksi. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, ensimmäinen päivä.

1 Moos 1:1 kertoo Jumalan luoneen alussa taivaan ja maan. 1 Moos 1:2 kertoo kuinka maa oli autio (ilman muotoa) ja tyhjä sekä pimeys oli syvyyden päällä ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä. 1 Moos 1:3 kertoo kuinka Jumala teki sanallaan valkeuden. 1 Moos 1:4 kertoo kuinka Jumala erotti valkeuden pimeydestä. 1 Moos 1:5 kertoo kuinka Jumala sanoi valkeuden olevan päivä ja pimeyden olevan yö. Tällä tavalla Jumala loi ensimmäisen päivän aikana maan, joka oli vielä ilman muotoa ja tyhjä, sillä se oli veden peitossa. Jumala loi myös ensimmäisen päivän aikana avaruuden (taivaat).

Raamattu sanoo Jumalan luoneen vasta neljäntenä päivänä auringon ja kuun olemaan merkkeinä osoittamassa aikoja, päiviä ja vuosia. Tätä ennen Jumala oli jo asettanut vuorokauden, eli yhden päivän pituisen ajanjakson, jonka aikana Hän teki luomistekojaan. Jokainen luomisen päivä oli yhtä pitkä ja tämän todistaa seitsenpäiväinen viikkojärjestys, joka on asetettu ihmiskunnalle Jumalan luomistyön perusteella (kuusi luomisen päivää ja sapatinlepo on yhtä kuin yksi viikko).

Luomisen ensimmäinen päivä:

1 Moos 1:
1 ¶ Alussa loi Jumala taivaan ja maan.
2 Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä.
3 ¶ Ja Jumala sanoi: "Tulkoon valkeus". Ja valkeus tuli.
4 Ja Jumala näki, että valkeus oli hyvä; ja Jumala erotti valkeuden pimeydestä.
5 Ja Jumala kutsui valkeuden päiväksi, ja pimeyden hän kutsui yöksi. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, ensimmäinen päivä.

Ensimmäisenä päivänä Jumala teki taivaat (avaruus) ja maan (ilman muotoa ja tyhjä) sekä asetti päivän ja yön vaihtelun, eli yhden vuorokauden aikamäärän koskien Hänen luomistekojaan. Jumala näki valkeuden olevan hyvä, siksi Hän erotti valkeuden pimeydestä.

Luomisen toinen päivä:

1 Moos 1:
6 ¶ Ja Jumala sanoi: "Tulkoon taivaanvahvuus vetten välille erottamaan vedet vesistä".
7 Ja Jumala teki taivaanvahvuuden ja erotti vedet, jotka olivat taivaanvahvuuden alla, vesistä, jotka olivat taivaanvahvuuden päällä; ja tapahtui niin.
8 Ja Jumala kutsui vahvuuden taivaaksi. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, toinen päivä.


Jumala luo taivaan ilmakehän.

Luomisen kolmas päivä:

1 Moos 1:
9 ¶ Ja Jumala sanoi: "Kokoontukoot vedet, jotka ovat taivaan alla, yhteen paikkaan, niin että kuiva tulee näkyviin". Ja tapahtui niin.
10 Ja Jumala kutsui kuivan maaksi, ja paikan, mihin vedet olivat kokoontuneet, hän kutsui mereksi. Ja Jumala näki, että se oli hyvä.
11 Ja Jumala sanoi: "Kasvakoon maa vihantaa, ruohoja, jotka tekevät siementä, ja hedelmäpuita, jotka lajiensa mukaan kantavat maan päällä hedelmää, jossa niiden siemen on". Ja tapahtui niin:
12 maa tuotti vihantaa, ruohoja, jotka tekivät siementä lajiensa mukaan, ja puita, jotka lajiensa mukaan kantoivat hedelmää, jossa niiden siemen oli. Ja Jumala näki, että se oli hyvä.
13 Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, kolmas päivä.

Jumala erotti maan vesistä ja kutsui veden mereksi. Alkutekstin mukaan Jumala loi maan päälle ruohoa ja yrttejä, jotka kylvävät siemeniä ja hedelmäpuita. Jumala näki, että tämä kaikki oli hyvää.

Luomisen neljäs päivä:

1 Moos 1:
14 ¶ Ja Jumala sanoi: "Tulkoot valot taivaanvahvuuteen erottamaan päivää yöstä, ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa aikoja, päiviä ja vuosia,
15 ja olkoot valoina taivaanvahvuudella paistamassa maan päälle". Ja tapahtui niin:
16 Jumala teki kaksi suurta valoa, suuremman valon hallitsemaan päivää ja pienemmän valon hallitsemaan yötä, sekä tähdet.
17 Ja Jumala pani ne taivaanvahvuuteen, paistamaan maan päälle
18 ja hallitsemaan päivää ja yötä ja erottamaan valon pimeästä. Ja Jumala näki, että se oli hyvä.
19 Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, neljäs päivä.

Jumala loi auringon ja kuun erottamaan päivää yöstä sekä tähdet. Aurinko ja kuu luotiin osoittamaan ihmisille aikoja, päiviä ja vuosia.  Jumala näki, että tämä oli hyvä.

Luomisen viides päivä:

1 Moos 1:
20 ¶ Ja Jumala sanoi: "Viliskööt vedet eläviä olentoja, ja lentäkööt linnut maan päällä, taivaanvahvuuden alla".
21 Ja Jumala loi suuret merieläimet ja kaikkinaiset liikkuvat, vesissä vilisevät elävät olennot, kunkin lajinsa mukaan, ja kaikkinaiset siivekkäät linnut, kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että se oli hyvä.
22 Ja Jumala siunasi ne sanoen: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää meren vedet, ja linnut lisääntykööt maan päällä".
23 Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, viides päivä.

Jumala loi meressä elävät eläimet sekä linnut kunkin lajinsa mukaan. Jumala näki, että se oli hyvä. Jumala loi merielämille ja linnuille kyvyn lisääntyä ja tuottaa jälkeläisiä.

Luomisen kuudes päivä:

1 Moos 1:
24 ¶ Ja Jumala sanoi: "Tuottakoon maa elävät olennot, kunkin lajinsa mukaan, karjaeläimet ja matelijat ja metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan". Ja tapahtui niin:
25 Jumala teki metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan, ja karjaeläimet, kunkin lajinsa mukaan, ja kaikki maan matelijat, kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että se oli hyvä.
26 ¶ Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat".
27 Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.
28 Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet".
29 ¶ Ja Jumala sanoi: "Katso, minä annan teille kaikkinaiset siementä tekevät ruohot, joita kasvaa kaikkialla maan päällä, ja kaikki puut, joissa on siementä tekevä hedelmä; olkoot ne teille ravinnoksi.
30 Ja kaikille metsäeläimille ja kaikille taivaan linnuille ja kaikille, jotka maassa matelevat ja joissa on elävä henki, minä annan kaikkinaiset viheriät ruohot ravinnoksi". Ja tapahtui niin.
31 ¶ Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katso, se oli sangen hyvää. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, kuudes päivä.

Jumala loi karjaeläimet, matelijat ja metsäeläimet kunkin lajinsa mukaan. Jumala loi ihmisen Jumalan kuvaksi, mieheksi ja naiseksi. Jumala ensimmäiseksi siunasi ihmisen ja sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet".

Jumala loi ihmisille kyvyn lisääntymiseen ja suvunjatkamiseen. Jumala antoi ihmiselle siementä tekevät ruohot sekä siementä tekevien puun hedelmät ravinnoksi. Jumala antoi metsäneläimille, taivaan linnuille ja kaikille, jotka maassa matelevat ja joissa on elävä henki vihreät ruohot ravinnoksi. Jumala ei luonut eläimiä tappamaan toisiaan, vaan syömään vihreitä ruohoja. Syntiinlankeemuksen seurauksena myös, jotkut eläimet alkoivat tappamaan syödäkseen, mutta alussa kaikki eläimet olivat kasvissyöjiä.

Jumala katsoi kaikkea mitä Hän oli tehnyt ja se oli sangen (erinomaisen) hyvää.

Vanha Biblia sanoo alkutekstin mukaisesti Mark 10:6:ssa: Mutta luomisen alusta on Jumala heidät luonut mieheksi ja vaimoksi. Herra Jeesus sanoi ihmisen luomisen tapahtuneen luomisen alussa (kuudentena päivänä). Raamattu kumoaa selkeästi sellaisen väitteen tai ajatuksen, että ihminen olisi luotu miljoonia tai tuhansia vuosia maan luomisen jälkeen.

Toinen tärkeä huomio on Adamin ikä, jonka Raamattu ilmoitti olleen 930 vuotta. Jos luomisen päivät eivät olisi olleet yhden vuorokauden pituisia, vaan miljoonia tai tuhansia vuosia, niin Adamin ikä ei voisi olla 930 vuotta. Adamin ensimmäinen päivä ihmisen luomisen jälkeen oli sapatinpäivä paratiisissa ja jos sapatinpäivä ei olisi ollut yhden vuorokauden pituinen, vaan tuhansia tai miljoonia vuosia kuten myös muut luomisen päivät, niin Adamin ikä ei olisi voinut olla 930 vuotta. Adamin ikä todistaa, että luomisen päivät olivat yhden vuorokauden pituisia.

1 Moos 2:1 sanoo, että niin tulivat valmiiksi taivas ja maa kaikkine joukkoinensa. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala loi taivaat (avaruus) ja maan kuuden päivän aikana. Jumala päätti kuudennen päivän jälkeen luomistyönsä, jonka hän oli tehnyt, ja lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikesta työstänsä, mitä Hän oli tehnyt. Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska Hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstänsä, jonka Hän oli tehnyt.

Kuuden päivän luomistyön ja seitsemännen päivän levon perusteella Jumala asetti ihmiskunnalle seitsenpäiväisen viikon. Luomispäivät olivat yhden vuorokauden pituisia (24 tuntia). Viikkojärjestys, eli Jumalan luomisen järjestys kuusi työpäivää ja yksi lepopäivä (sapatti) on todiste siitä, että luominen tapahtui kuutena päivänä, ei miljoonien vuosien tai tuhansien vuosien aikana.

Moni voi kysyä miksi Jumala loi auringon ja kuun vasta neljäntenä päivänä, eikä heti ensimmäisenä päivänä ja tuliko päivän ja yön vaihtelu vasta neljäntenä päivänä?

Jumala on Kaikkivaltias Jumala, joka sanoo sanassaan asettaneen yhden vuorokauden (päivä) aikamääreen jo heti ensimmäiseen luomisen päivään. Itse näen sen näin, että Kaikkivaltias Jumala ei ole rajoitettu niihin luonnollisiin asioihin, joita näemme luonnollisessa maailmassa. Jumala joka pelastaa ihmisiä synnin orjuudesta, herättää kuolleita, parantaa sairaita, pysäytti auringon taivaalle, halkaisi punaisen meren kahtia, teki avaruuden ja koko maailmankaikkeuden jne. kykenee luomaan tekojaan kolmen päivän pituisen ajanjakson aikana asioita ilman auringon ja kuun nousuja ja laskuja.

Jumala sanoo sanassaan:

2 Moos 20:11 Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi;

Auringon ja kuun tekeminen neljäntenä päivänä sisältyy Jumalan luomisen kuuteen päivään, jolloin Hän teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on. Kuten on tullut aikaisemmin esille, niin seitsenpäiväinen viikko tulee Jumalan luomisjärjestyksestä, jossa Jumala teki kuutena päivänä taivaan ja maan sekä lepäsi seitsemäntenä päivänä. Aurinko ja kuu tekevät vuorokaudesta vuorokauden ihmisille, mutta Jumala joka on ajaton ei tarvitse aurinkoa ja kuuta määrittämään Hänelle vuorokauden pituutta.

Jumala on ajaton ja ikuinen, joka ei ole sidottu aikaan, mutta Hän asetti ensimmäisestä luomisen päivästä alkaen yhden vuorokauden aikamäärityksen ihmistä varten, joka perustuu kuuteen luomisen päivään ja lepopäivään (sapatti), josta tulee viikkojärjestys, jota noudatetaan kaikkialla maailmassa.

Jos kaikki luomisen päivät eivät olisi olleet yhden vuorokauden mittaisia, vaan esimerkiksi luomisen kolme päivää olisivat olleet eripituisia kuin neljä jälkimmäistä päivää, niin meillä ei olisi seitsemän päivän mittaista viikkoa, vaan jonkin muun mittainen aikajakso. Mutta koska Raamattu puhuu ja opettaa seitsenpäiväisestä viikosta luomisen perusteella, niin se tarkoittaa sitä, että jokainen luomisen päivä oli yhden vuorokauden pituinen.

Jeesus on Luoja yhdessä Isänsä kanssa

Joh 1:
1 ¶ Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
2 Hän oli alussa Jumalan tykönä.
3 Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.

Hebr 1:
1 ¶ Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta,
2 on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut

Raamattu todistaa monessa kohdassa, että Jeesus oli luomassa maailmaa Isänsä kanssa. Johanneksen evankeliumin luvusta yksi ja Heprealaiskirjeestä kuten monista muistakin Raamatun kohdista käy selvästi ilmi, että Jeesus on Jumala luomisen perusteella. Raamattu opettaa Jumalan luoneen taivaat sekä maan ja koska Jeesus oli mukana tässä luomistyössä Luojan ominaisuudessa, niin Hän on kiistattomasti Raamatun opetuksen mukaan Jumala, mutta ei kuitenkaan Isä.

1 Moos 1:
1 ¶ Alussa loi Jumala taivaan ja maan.
2 Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä.
3 ¶ Ja Jumala sanoi: "Tulkoon valkeus". Ja valkeus tuli.

1 Mooseksen kirjan 1 luvun ensimmäisistä jakeista tulee esille Jumala, Jumalan Henki ja Jumalan Sana. Tässä kohdassa on Raamatun sanan ensimmäinen ilmoitus yhdestä Jumalasta, joka on Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä.

Joh 1:
1 ¶ Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
2 Hän oli alussa Jumalan tykönä.
3 Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.

Johanneksen evankeliumi todistaa, että Jeesus on luomisessa ollut Jumalan Sana. Tämä kohta myös todistaa sen, että Jeesus (Sana) on myös Jumala, mutta ei Isä. Tällä tavalla luomisesta tulee esille Raamatun yksi Jumala: Jumala (Isä), Jeesus (Jumalan Sana, joka on Jumala) ja Pyhä Henki (Jumalan Henki).

Jeesus kehotti uskomaan Mooseksen kirjoituksia

Joh 5:
43 Minä olen tullut Isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan; jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan.
44 Kuinka te voisitte uskoa, te, jotka otatte vastaan kunniaa toinen toiseltanne, ettekä etsi sitä kunniaa, mikä tulee häneltä, joka yksin on Jumala?
45 Älkää luulko, että minä olen syyttävä teitä Isän tykönä; teillä on syyttäjänne, Mooses, johon te panette toivonne.
46 Sillä jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua; sillä minusta hän on kirjoittanut.
47 Mutta jos te ette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka te uskoisitte minun sanojani?"

Herra Jeesus käski vanhan liiton ihmisiä uskomaan Mooseksen kirjoituksia, joka on kirjoittanut Jeesuksesta. Mooseksen kirjan ensimmäinen maininta Jeesuksesta löytyy 1 Moos 1:1 kohdasta (Alussa loi Jumala taivaan ja maan), sillä Johanneksen evankeliumin ensimmäinen luku sanoo Jeesuksen olevan Jumala, eli Sana, joka oli Jumalan tykönä, sillä Sana oli Jumala.

Toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 20 ja jakeessa 11 Mooses kirjoittaa Jumalan (Isä, Jeesus, Pyhä Henki) tehneen kuutena päivänä  taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on. Herra Jeesus käski ihmisiä uskomaan Mooseksen kirjoituksia. Tämä tarkoittaa myös sitä, että Herra Jeesus käskee ja kehottaa ihmisiä (myös tässä nykyajassa) uskomaan siihen, että taivaat ja maa ja kaikki mitä niissä on, on tehty kuuden päivän aikana, ei miljoonien tai tuhansien vuosien aikana.

Herra Jeesus sanoi, että jos ihminen ei usko Mooseksen kirjoituksia, niin Hän ei myöskään kykene uskomaan Herran Jeesuksen sanoja. Jos uskova ihminen uskoo maan olevan miljardeja, miljoonia tai tuhansia vuosia vanha, niin hän ei kykene oikealla tavalla uskomaan Jeesukseen, sillä Herra Jeesus vahvisti Mooseksen kirjoitusten olevan totta myös maailman iän ja luomisen suhteen, sillä maailma tehtiin kuuden päivän (kuuden vuorokauden) aikana, ei miljardien tai miljoonien vuosien aikana.

Jos uskomme luomisen ajankohdan väärin, joka on Jumalan luomakunnan alkuperustus, niin se on ihan sama kuin rakentaisimme talon perustukset väärin (vinosti, ei suoraan). Silloin kun perustukset ovat väärin, niin koko rakennus on vinossa. Jos emme usko Mooseksen kirjoituksia ja Herran Jeesuksen todistusta maailman luomisesta kuudessa päivässä, niin silloin teemme Jeesuksesta valehtelijan, jolloin meidän uskomme on turha.

Raamattu sanoo Jeesuksen olevan tie, totuus ja elämä, joka tarkoittaa sitä, että koska Jeesus uskoo Mooseksen kirjoitusten olevan totta, niin ne ovat totta myös kuuden luomisen päivän kohdalla.

2 Moos 20:

9 Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi;

10 mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on.

11 Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi; sentähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.

 

Kymmenen Käskyn opetus tuo esille, että seitsenpäiväinen viikkojärjestys perustuu Jumalan kuuteen luomisen päivään ja seitsemännen päivän lepoon. Kymmenen Käskyä tuo selkeästi esille, että luomisen kuusi päivää olivat kuuden vuorokauden pituisia ja sapatti oli yhden vuorokauden pituinen. Tämä asia on todella selkeästi tuotu esille Raamatussa, niin että voimme siihen uskoa.

Aukkoteoria

Aukkojen kreationismi (aukkoteoria) on teoria, jonka mukaan maa on paljon vanhempi kuin Raamatun laskemiseen perustuvat sukuluettelot esittävät. Aukkoteoria on pyritty  sovittamaan yhteen tieteellisten (alkuräjähdys ja evoluutio) "todisteiden" kanssa. Aukkoteorian mukaan 1 Mooseksen kirjan ensimmäisen luvun kahdessa ensimmäisessä jakeessa on aukko, eli pitkä aikaväli, jonka tapahtumista Raamattu ei kerro. Aukkoteorian mukaan tämä aikaväli on niin pitkä, että siihen mahtuvat mukaan kaikki menneisyyden geologiset aikakaudet. Aukkoteorian mukaan 1 Moos 1:2 tarkoittaa, että maa tuli autioksi ja tyhjäksi. Aukkoteoria on väärä opetus, joka on vastoin Raamatun sanan totuuden ilmoitusta.

Kaarlo Syväntö opetti aukkoteoriaa kirjasessaan: Vanhan Testamentin käännösvirheistä tällä tavalla:

1 Moos. 1:2: "Ja maa oli autio ja tyhjä". Tätä lausetta edeltävässä jakeessa kerrotaan, kuinka Jumala loi taivaan ja maan. Ei Jumala sitä luonut autiona ja tyhjänä. Jes. 45:18:ssa sanotaan: "Sillä näin sanoo Herra, joka on luonut taivaan - hän on Jumala - joka on valmistanut maan ja tehnyt sen; hän on sen vahvistanut, EI hän sitä autioksi luonut, asuttavaksi hän sen valmisti." Oikea käännös kuuluu: "Ja maa TULI autioksi ja tyhjäksi". Se tuli siksi Jumalan tuomioitten seurauksena. Erittäin tarkka J.B. Rotherhamin englantilainen käännös sanoo "had become" = TULI autioksi. Samoin kääntää ja selittää kohdan F.J. Dake (Dake's annotated reference Bible). Maan ensimmäinen hallitsija oli Lusifer-niminen enkeliruhtinas, josta on kuvaus Hes. 28:12-15:ssa. Mutta kun hän ylpistyi ja lankesi (Ks. Jes. 14:12-14), Jumalan tuomio kohtasi koko silloista Lusiferin valtakuntaa, ja maa tuli sen seurauksena autioksi ja tyhjäksi. Lusiferin lankeemus oli ensimmäinen lankeemus. Tätä tuomiota kuvataan Jer. 4:23-26:ssa. (Kaarlo Syväntö)

Kaarlo Syvännön selitys ja opetus on epäraamatullinen ja vastoin Raamatun sanan opetusta. On myös olemassa muita uskovia, jotka uskovat 1 Moos 1:2 tarkoittavan, että että maa tuli autioksi ja tyhjäksi saatanan aiheuttaman katastrofin seurauksena.

Juutalaiset kääntävät hepreasta englantiin tarkasti Raamatun sanan ilmoituksen koskien 1 Moos 1:1,2 jakeita.

Gen 1:

1 In the beginning God created the heaven and the earth.

2 Now the earth was (ha-je-tah) unformed and void, and darkness was upon the face of the deep; and the spirit of God hovered over the face of the waters (Jewish Publication Society Bible - JPS)

 

Gen 1:

1In the beginning Elohim created hashomayim (the heavens, Himel) and haaretz (the earth).

2 And the earth was (ha-je-tah) tohu vavohu (without form, and void); and darkness was upon the face of the deep. And the Ruach Elohim was hovering upon the face of the waters. (Orthodox Jewish Bible - OJB)

Gen 1:2 The earth was (ha-je-tah) unformed and void, darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God hovered over the surface of the water. (Complete Jewish Bible - CJB)

Rabbi Ariel Kaplan käänsi 1981 Raamatun (VT:n) englanniksi ja hän kääntää 1 Moos 1:2 seuraavasti:

Gen 1:2 The earth was without form and empty, with darkness on the face of the depths, but God's spirit moved on the water's surface. (Kaplan)

Kaplanin käännöstä pidetään juutalaisuudessa suuressa arvossa ja sitä pidetään yhtenä parhaista englanninkielisistä VT:N Raamatunkäännöksistä. Kaplan on johdonmukainen muiden juutalaisten käännösten kanssa kääntäen: The earth was without form and empty.

Neljäs juutalainen Raamattu kääntää 1 Moos 1:2 alun hepreasta englantiin sanoen, että maa oli ilman muotoa (muodoton) ja tyhjä, koska oli kyse Jumalan luomisen vaiheesta, jossa maa ei ollut tullut vielä valmiiksi. Rabbi Ariel Kaplanin Raamatunkäännöksen kommentaarissa sanotaan näin:

Others translate this, 'In the beginning of God's creation of heaven and earth, the earth was without form and empty...' (Rashi). Still others combine the first three verses: 'In the beginning of God's creation....when the earth was without form and empty....God said, 'Let there be light.' (Bereshith Rabbah).

Kommentaarin suomennos: Muut kääntävät näin: Alussa Jumalan maan ja taivaan luomisen, maa oli ilman muotoa ja tyhjä …’ (Rashi). Kun muut yhdistävät kolme ensimmäistä jaetta: ’Alussa Jumalan luomisen …. kun maa oli ilman muotoa ja tyhjä …. Jumala sanoi, ’Tulkoon valkeus.’ (Bereshith Rabbah).

Tästä tulee esille se kuinka juutalaiset kääntävät hepreasta englantiin 1 Moos 1:2 kohdan alun sanoen: The earth was without form and empty (maa oli ilman muotoa ja tyhjä).

1 Moos 1:2 tarkoittaa sitä, että maa ei ollut vielä siinä luomisen tilassa millaiseksi Jumala oli sen luova. Tästä syystä juutalaiset kääntävät sanoen maan olleen muodoton ja tyhjä, koska maata ei oltu vielä erotettu vesistä, eikä sitä oltu vielä asetettu maaksi, jossa kasvaa puita, kasvillisuutta jne. 1 Moos 1:2 jakeessa ei ole kyseessä mikään katastrofi, vaan Jumalan luomistyön vaihe, jossa maata ei oltu erotettu vielä vesistä, siksi se oli muodoton ja tyhjä. Edellä olevat juutalaisten kääntämät Raamatun käännökset tuovat kiistattomasti esille sen, että alkuteksti sanoo: maa (erets) oli (hajetah) muodoton ja tyhjä. Juutalaiset kääntävät hajetah verbin oli muodossa. Hajah on perusmuoto hepreankielen sanasta hajetah.

Verbi hajah (hajetah) tarkoittaa olla olemassa, olla, tulla, tapahtua. Juutalaisten luotettavat Raamatun kääntäjät kääntävät 1 Moos 1:2 hajetah verbin sanalla oli. Sana hajah - hajetah taipuu moneen suuntaan, mutta nimenomaan 1 Moos 1:2:ssa juutalaiset ovat kääntäneet sen sanalla oli.

Septuagintasta käännetty Brentonin englanninkielinen versio Septuagintasta kääntää jakeen kreikasta englantiin seuraavasti:

Gen 1:2 But the earth was unsightly and unfurnished, and darkness was over the deep, and the Spirit of God moved over the water

Sijamuoto ja tekstiyhteys määrittelevät sen mitä hajetah missäkin kohdassa tarkoittaa. Hajetah sana 1 Moos 1:2 tarkoittaa was (oli) kuten juutalaiset VT:n englanninkielen käännökset sekä Brentonin Septuagintan englanninkielinen käännös sen kääntävät.

2 Moos 20:11 Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi; sentähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.

Raamattu itse todistaa, että Jumala teki maata kuutena päivänä, joka tarkoittaa ettei maa ollut vielä valmis 1 Moos 1:2 ja siksi Raamattu sanoo 1 Moos 1:2, että maa oli ilman muotoa ja tyhjä, koska se ei ollut vielä valmis, mutta tuli myöhemmin valmiiksi.

Tulkinta 1 Moos 1:2:ssa, joka opettaa että maa oli tullut on väärä tulkinta ja opetus, sillä luotettavat juutalaisten Raamatunkäännökset sanovat: Maa oli muotoilematon ja tyhjä. Aukkoteoria ja katastrofi opetus liitettynä 1 Moos 1:2:teen on paha harhaoppi, jossa ihminen halventaa Jumalan hyvää ja täydellistä luomistyötä.

Jes 34:11 Sen perivät pelikaanit ja tuonenkurjet, kissapöllöt ja kaarneet asuvat siellä; ja hän vetää sen ylitse autiuden mittanuoran ja tyhjyyden luotilangan.

Jesaja 34:11:sta puhutaan Edomin tuhosta, jolloin se tulee autioksi ja tyhjäksi. Tätä kohtaa ei voi mitenkään verrata 1 Moos 1:2 kohtaan, sillä Jes 34 puhuu autiosta ja tyhjyydestä Herran tuomion seurauksena ja 1 Moos 1:2 puhuu autiosta ja tyhjästä maasta sen tähden, koska maata ei oltu vielä erotettu vesistä, eikä maa ollut saanut lopullista muotoansa.

Jer 4:23 Minä katselin maata, ja katso, se oli autio ja tyhjä, ja taivasta, eikä siinä valoa ollut.

Jeremia 4:23 kertoo ajasta, jolloin Israelin maata kohtaa tuho ja hävitys. Tätäkään kohtaa ei voi mitenkään verrata 1 Moos 1:2 kohtaan, sillä Jer 4 puhuu autiosta ja tyhjästä maasta Herran tuomion seurauksena ja 1 Moos 1:2 puhuu autiosta ja tyhjästä maasta sen tähden, koska maata ei oltu vielä erotettu vesistä, eikä maa ollut saanut lopullista muotoansa.

Raamattu ja sen teksti ja varsinkin juutalaisten luotettavien Raamatunkäännösten mukaan 1 Moos 1:2 sanoo että maa oli muodoton ja tyhjä. Tämä tarkoittaa sitä, että opetus maa tuli autioksi ja tyhjäksi on epäraamatullinen ja väärä. Kyse ei ollut katastrofista, vaan Jumalan luomisen vaiheesta. 1 Moos 1 luku kertoo Jumalan luomistöistä, jotka kaikki olivat sangen hyvää, eikä 1 Moos 1 kerro yhtään mitään mistään katastrofista, vaan Jumalan täydellisistä luomistöistä.

Juutalaisten Raamatunkäännökset kääntävät 1 Moos 1:2 jakeessa olevan autio sanan hepreankielen sanalla tohu (muodoton tai olla vailla muotoa) sen tähden, koska kyseessä oli Jumalan luomistyön vaihe, jossa maa ei ollut tullut vielä valmiiksi. Juutalaiset kääntävät 1 Moos 1:2 jakeessa hajetah verbin sanalla oli juuri sen tähden että maa oli tässä luomisen vaiheessa muodoton ja tyhjä.

Jer 4:23:ssa oli kyse vihollisen hyökkäyksestä ja tuhosta sekä katastrofista, joka kohtasi Jerusalemia ja Israelin maata ja siksi JPS käyttää tässä kohden sanaa waste - tohu (autio, tuhottu), koska Israelin maa kohtasi hävityksen tuhoa.

Tohu sanan erilainen merkitys 1 Moos 1:2:ssa ja Jer 4:23:ssa johtuu siitä, että 1 Moos 1:2:ssa ei ollut kyse tuhosta ja katastrofista, vaan luomisen vaiheesta ja Jer 4:23:ssa oli kyse tuhosta ja hävityksestä. Kyse ei ole ristiriidasta, vaan sanan merkityksen oikeasta käyttämisestä johtuen siitä missä yhteydessä sanaa käytetään.

Aukkoteorian todisteeksi on myös esitetty, että 1 Moos 1:28:ssa olisi alkutekstissä sana täyttää uudelleen. Tämäkin väite on väärä.

Genesis 1:28 God blessed them: God said to them, “Be fruitful, multiply, fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea, the birds in the air and every living creature that crawls on the earth.” Complete Jewish Bible (CJB)

Bereshis 1:28 And G-d blessed them, and G-d said unto them, Be fruitful, and multiply, and fill the earth, and subdue it: and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. Orthodox Jewish Bible (OJB)

Gen 1:28 And G-d blessed them; and G-d said unto them: 'Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it; and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that creepeth upon the earth.' (JPS)

Gen 1:28 God blessed them. God said to them, 'Be fertile and become many. Fill the land and conquer it. Dominate the fish of the sea, the birds of the sky, and every beast that walks the land (Kaplan)

Kolme juutalaista käännöstä kääntävät sanalla fill (täyttäkää) ja yksi käyttää sanaa replenish (täyttää). 1 Moos 12:28 on hepreankielen sana u-mil-'u (perusmuoto - male), joka on 1 Moos 1:28:ssa qal-verbi-vartalossa, jossa se tarkoittaa täyttyä, täynnä, saattaa päätökseen, lopettaa. päättää.

Juutalaiset käännökset ovat johdonmukaisesti kääntäneet u-mil-'u sanan tarkoittamaan täyttäkää. Uudelleen täyttämisen ajatus ja väite on aukkoteorian synnyttämä harhaoppi.

Aukkoteoriaan liittyvä harhaoppi on myös sellainen opetus, joka sanoo, että kun Raamattu puhuu Jumalan luomistöistä, niin se käyttää ainoastaan hepreankielen bara sanaa. Tämän väärän opetuksen tarkoituksena on pyrkiä opettamaan ettei Jumala koskaan käytä olemassa olevan aineen muokkaamisesta bara sanaa.

1 Moos 5:1 Tämä on Aadamin sukuluettelo. Kun Jumala loi (bara) ihmisen, teki (asah) hän hänet Jumalan kaltaiseksi.

Raamattu käyttää ihmisen luomisesta hepreankielen sanoja bara (luoda) ja asah (tehdä). 1 Moos 5:1 todistaa tämän asian kiistattomasti. Aine, josta ihmisen keho tehtiin oli jo olemassa, sillä Jumala loi (teki) ihmisen maan tomusta. Raamattu tuo saman todistuksen myös muualla:

1 Moos 6:7 Ja Herra sanoi: "Minä hävitän maan päältä ihmiset, jotka minä loin (bara), sekä ihmiset että karjan, matelijat ja taivaan linnut; sillä minä kadun ne tehneeni (asah)".

Raamattu käyttää 1 Moos 6:7:ssa luoda (bara) ja tehdä (asah) sanoja, kun Raamattu kertoo mitä Jumala on luonut ja tehnyt.

Jes 40:26 Nostakaa silmänne korkeuteen ja katsokaa: kuka on nämä luonut (bara)? Hän, joka johdattaa esiin niitten joukot täysilukuisina, joka nimeltä kutsuu ne kaikki; suuri on hänen voimansa ja valtainen hänen väkensä: ei yksikään jää häneltä pois.

1 Moos 1:16 Jumala teki (asah) kaksi suurta valoa, suuremman valon hallitsemaan päivää ja pienemmän valon hallitsemaan yötä, sekä tähdet.

Raamattu käyttää luoda (bara) ja tehdä (asah) sanoja kuvatessaan Jumalan luomia aurinkoa, kuuta, tähtiä jne. Raamatun kiistaton todistus on, että molemmat sanat luoda (bara) ja tehdä (asah) kertovat Jumalan luomisesta. Aukkoteoria on väärä ja epäraamatullinen opetus. Raamattu opettaa Jumalan luoneen taivaat ja maan ja kaikki mitä niissä on kuudessa päivässä (kuusi vuorokautta).

Kabbalismi ja luominen

TV7:ssa opettava Ephraim Frank opettaa 1 Mooseksen kirjan ensimmäisen luvun luomisen tapahtumista todella erikoisesti ja Raamatun vastaisesti. Sen tähden tuon esille mitä hän opettaa ja mikä on Raamatun sanan opetus koskien 1 Mooseksen kirjan ensimmäistä lukua.

1 Moos 1:
1 ¶ Alussa loi Jumala taivaan ja maan.
2 Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä.

Ephraim Frank sanoo ettei 1 Moos1:2:ssa oleva vesi ole luonnollista vettä, eikä luonnollisia H2O molekyylejä. Frank Ephraim perustelee oppinsa sillä että Jeesus on elävän veden lähde. Ephraim Frank opettaa, että vesi joka johtaa iankaikkiseen elämään oli alussa ennen luomista ja nämä vedet olivat hengellisiä.

Raamattu opettaa, että luomisessa oleva vesi oli luonnollista vettä, jonka Jumala kutsui mereksi. Kyse ei siis ollut hengellisestä vedestä, vaan luonnollisesta vedestä, eli merestä. Herra Jeesus on maailman valkeus, mutta Jeesuksen valkeus on Jumalan kirkkautta, eikä se ollut sama asia kuin luonnollisen päivän (valkeus) luominen. Herra Jeesus oli alussa ennen luomista, koska Hän on Raamatun opetuksen mukaan ollut olemassa iankaikkisesti Jumalan Poikana sekä Luoja Jumalana yhdessä Isänsä kanssa.

Ephraim Frank opettaa, että fyysinen maa luotiin vasta kolmantena päivänä. Raamatun opetuksen mukaan maan luominen alkoi luomisen ensimmäisenä päivänä, jolloin maa oli vielä ilman muotoa ja tyhjä.

Ephraim Frank opettaa, että 1 Mooseksen kirjan ensimmäisen luvun mainitsema pimeys tarkoittaa hengellistä pimeyttä. Raamatun opetuksen mukaan Jumala erotti pimeyden valkeudesta ja kutsui pimeyden yöksi. Raamatun opetuksen mukaan luomisen pimeys tarkoittaa yötä, ei hengellistä pimeyttä (synti, saatana). Raamatun opetuksen mukaan valkeus kutsuttiin päiväksi, koska Jumala asetti luomisen yhteydessä päivän ja yön vaihtelun koskien ihmiskunnan elämää maan päällä.

Raamatussa on symbolista opetusta valkeudesta (Jumalan kirkkaus, Jeesus) ja pimeydestä (synti ja saatana), mutta luomisen yhteydessä valkeus tarkoittaa luonnollista päivää ja pimeys luonnollista yötä. Synti ja saatana eivät riehuneet ja mellastaneet Jumalan luomistöissä kuuden päivän ja sapatin aikana, sillä Raamatun opetuksen mukaan synti vaikutti ensimmäisen kerran Jumalan luomassa maailmassa paratiisissa, jonka seurauksena ihminen lankesi syntiin.

Se on totta, että ennen ihmisen lankeamista saatana enkelijoukkoineen oli langennut syntiin ja tämä oli ensimmäinen syntiinlankeemus, mutta ihmisille tarkoitetussa maailmassa (maapallo) synti ja saatana vaikuttivat paratiisissa vasta luomisen jälkeen. Täten hengellinen pimeys (synti ja saatana) eivät vaikuttaneet ja olleet mukana Jumalan luomisen teoissa kun Hän teki taivaat ja maan kuutena päivässä.

1 Moos 1:1,2 jakeet eivät kerro hengellisestä valkeudesta ja pimeydestä, vaan Jumalan ensimmäisen päivän luomisen vaiheesta, jolloin Jumala teki maan, joka oli ilman muotoa ja tyhjä sekä Jumala teki päivän (valkeus) ja yön (pimeys)

Mikä tekee Ephraim Frankin opetuksesta vaarallisen? Silloin kun Raamatun symbolisesta tai kirjaimellisesta opetuksesta opetetaan väärin, niin kyseessä on valhe ja Jumalan sanan vääristäminen. Valhe ja vääristymä johtaa ihmisen usein syvemmälle valheen verkkoon. Raamatun opetuksen mukaan meidän tulisi hylätä jokainen valhe heti kun tunnistamme sen valheeksi Jumalan sanan totuuden kautta.

Isa 45:7 I form the light, and create darkness; I make peace, and create evil; I am HaShem, that doeth all these things. (Jewish Publication Society Bible)

Juutalainen kabbalismi opettaa, että valkeus ja rauha ovat osa Jumaluutta, mutta pimeys ja paha eivät olleet. Kabbalismin mukaan olennainen luomisen teko oli Jumalan luomisen mahdollisuus erottamiseen, joka tulee esille 1 Moos 1 luvussa, jossa Jumala tuo esille valkeuden ja sitten erottaa valkeuden pimeydestä.

Kabbalismi opettaa myös että kun Jumala näki valkeuden olevan hyvä, niin Jumala erotti valkeuden pimeydestä (1 Moos 1:4). Kabbalismin mukaan ihmisen tulee saattaa yhdenvertaiseksi Jumalan teot luomisen prosessissa. Kabbalismi sanoo, että ihmisen ensimmäinen teko on erottaa ajatukset hyvän (taivas) ja pahan (maa) välillä ja tämä prosessi on pahuuden tunnistaminen, joka tarkoittaa sen ymmärtämistä mitä pahuus on.

Kabbalistisen gematrian harrastaja Peter Michas opettaa kirjassaan Rod of an Almond Tree in God's Master Plan, (WinePress Pub., 1997) 1 Moos 1:4:sta seuraavasti: Ja Jumala (Elohim) näki (ilmestys) valkeuden, joka (sen viisaus ja ymmärrys) oli hyvä. Ja Jumala (Elohim) erotti valkeuden pimeydestä (hengellinen pimeys, hengellinen tietämättömyys).

Peter Michasin tulkinta 1 Moos 1:5:sta: Ja Jumala (Elohim) puhui, sinä tulet olemaan valkeus (Messias, Jumalan Sana), kunnes pimeys (Lucifer, hengellinen pimeys) on voitettu....

Peter Michas sanoo myös kirjassaan ensimmäisestä luomisen päivästä seuraavasti: Jumala ilmaisi Itseään tämän alkuvalkeuden kautta, kun Hän määräsi valkeuden paljastettavaksi. Hänen sanallaan, Jumalan ymmärryksellä, viisaudella ja tarkoituksesta tämän maailman ylle puhkesi kaoottiset vedet Jumalan kirkkauden näkymättömässä ilmestyksessä. .. Ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä. Jumala antoi tämän valkeuden kuten ymmärryksen Itsestään.  ... Jumalan ensimmäiset sanat maailmaan sisälsivät ymmärryksen Hänestä, Jumalan Sanasta. Tämä oli valkeus, joka loisteliaasti loisti ensimmäisenä päivänä. Se oli Jumalan valkeuden lahja, alkuvalkeus, joka oli paljastettu maailmaan, joka oli tuhoutunut kaaokseen ja pimeyteen.

Peter Michal opettaa kabbalistisen gematrian kautta, että 1 Moos 1 luvun valkeus oli Messias ja pimeys oli saatana. Michal opettaa myös että 1 Moos 1:2 kohdassa maailma oli tuhoutuneessa tilassa. Micalin opetuksesta voidaan vetää sellainen johtopäätös, että Jumala loi Messiaan sekä saatanan toistensa vastakohdiksi.

Kun vertaa Ephraim Frankin ja kabbalismin opetuksia keskenään, niin molemmat opettavat väärin hengellisestä pimeydestä koskien 1 Moos 1 luvun pimeyttä, joka tarkoittaa Raamatun opetuksen mukaan luonnollista yön pimeyttä. Raamatun opetuksen mukaan Jumala ei tehnyt saatanasta pahaa, vaan saatana lankesi syntiin, jonka tähden hänestä tuli paha. Ephraim Frankin opetus luomisesta näyttää saaneen vaikutteita kabbalismista.

1 Moos 1:
1 ¶ Alussa loi Jumala taivaan ja maan.
2 Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä.
3 ¶ Ja Jumala sanoi: "Tulkoon valkeus". Ja valkeus tuli.
4 Ja Jumala näki, että valkeus oli hyvä; ja Jumala erotti valkeuden pimeydestä.
5 Ja Jumala kutsui valkeuden päiväksi, ja pimeyden hän kutsui yöksi. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, ensimmäinen päivä.

Raamattu kertoo kuinka Jumala loi taivaan ja maan ensimmäisenä päivänä. Maa oli autio (ilman muotoa) ja tyhjä ja pimeys oli syvyyden päällä, koska Jumala ei ollut vielä luonut päivän ja yön vaihtelua.

Jumala sanoi tulkoon valkeus ja valkeus tuli, joka oli hyvä. Kun Jumala erotti valkeuden pimeydestä, niin Hän kutsui valkeuden päiväksi ja pimeyden yöksi. Luomisen valkeus ei ole Jeesus, eikä pimeys saatana, vaan päivä ja yö.

1 Moos 1:2 ei kuvaa kaaosta ja tuhoa maan päällä, vaan luomisen vaihetta, jossa maa oli ilman muotoa ja tyhjä, koska maa ei ollut vielä saanut lopullista muotoansa. Maan päällä ei kasvanut ruohoa ja kasvillisuutta eikä puita, eikä ihminen ja eläimet asuttaneet sitä tässä vaiheessa.

Raamattu opettaa Jeesuksen olevan Luoja yhdessä Isänsä kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että Jeesus oli luomassa valkeutta (päivä) ja pimeyttä (), eikä Hän ole luomisen valkeus (päivä), vaan Jumalan Sana, jonka kautta Jumala loi kaiken:

1 Joh 1:
1 ¶ Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
2 Hän oli alussa Jumalan tykönä.
3 Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.

Hengellisen pimeyden opetus liitettynä saatanaan sekä maan tuhoutumiseen 1 Moos 1 luvussa on kabbalistinen valheopetus, ei Raamatun totuus.

Kabbalismista vielä muutama huomio. Kabbalan mukaan maa on noin pari miljardia vuotta vanha. Kabbalistit sanovat, että ennen Adamia maan päällä oli muita ihmisolentoja. Kabbalan mukaan Adam oli ensimmäinen ihminen, jolla oli sielu, sillä ennen Adamia oli elänyt 974 ihmissukupolvea, joilla ei ollut jumalallista sielua.

On sanomatta selvää, että kabbalismin opetus perustuu valheeseen, jolla ei ole mitään tekemistä Raamatun sanan totuuden kanssa.

Targumin selitys

Jotkut sanovat, että Targum sanoo 1 Moos1:2 puhuvan tuhoutuneesta maasta. Pieni otos ja näyte sen teksteistä:

Targum Jonathan Ben Uzziel:

At the beginning (min avella) the Lord created the heavens and the earth. And the earth was vacancy and desolation, solitary of the sons of men, and void of every animal; and darkness was upon the face of the abyss, and the Spirit of mercies from before the Lord breathed upon the face of the waters.

And the Lord said to the angels who ministered before Him, who had been created in the second day of the creation of the world, Let us make man in Our image, in Our likeness; and let them rule over the fish of the sea, and over the fowl which are in the atmosphere of heaven, and over the cattle, and over all the earth, and over every reptile creeping upon the earth.

And the Lord God created man in two formations; and took dust from the place of the house of the sanctuary, and from the four winds of the world, and mixed from all the waters of the world, and created him red, black, and white; and breathed into his nostils the inspiration of life, and there was in the body of Adam the inspiration of a speaking spirit, unto the illumination of the eyes and the hearing of the ears.

[JERUSALEM TARGUM. In wisdom (be-hukema) the Lord created. And the earth was vacancy and desolation, and solitary of the sons of men, and void of every animal; and the Spirit of mercies from before the Lord breathed upon the face of the waters.]

Targum on Raamattua (VT) tulkitseva ja selittävä teos, ei suoraan käännetty alkuteksteistä. Targum sanoo Jumalan sanoneen enkeleille, että tehkäämme ihminen kuvaksemme jne. Jumala ei tehnyt ihmisestä Jumalan ja enkelien kuvan kaltaista, vaan Jumalan kuvan kaltaista. Targum opettaa ihmisen luomisesta myös väärin sanoen, että Jumala loi ihmisen maan tomusta pyhäkön paikan kohdalta tehden ihmisestä punaisen, mustan ja valkoisen. Raamattu sanoo, että Jumala loi ihmisen maan tomusta, eikä että Jumala loi ihmisen maan tomusta pyhäkön kohdalta. Hepreankielen sana Adam tarkoittaa myös punaista. Raamattu ei sano, että Jumala teki ihmisestä punaisen, mustan tai valkoisen, vaan että Hän loi ihmisen.

Samoin Targum lisäilee tulkintaa ja selitystä 1 Moos 1:1,2 jakeisiin. Se on totta, että alussa maassa ei ollut ihmistä eikä eläimiä, mutta 1 Moos 1:1,2 jakeet sanovat alkutekstin mukaan: Alussa loi Jumala taivaat ja maan. Ja maa oli ilman muotoa ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä.

Targum ei ole Raamatun alkuteksti, vaan Raamatun selitysteos, jossa se monessa kohtaa opettaa vastoin Jumalan sanaa. Targum ei saa olla Herraan Jeesukseen uskovan auktoriteetti, vaan hepreankielen VT sekä kreikankielen UT ja niistä käännetyt luotettavat Raamatunkäännökset. Targumin "todistuksella" ei ole minkäänlaista painoarvoa Jumalan sanan opettamisessa, koska se vääristelee pahasti Raamatun alkutekstin opetuksia.

Luominen ja pelastussanoma

Ilman Raamatun opettamaa luomista ei voi olla olemassa Raamatullista pelastusta Herrassa Jeesuksessa. Miten luominen ja pelastussanoma liittyvät yhteen? Jos et usko Jumalan luoneen kuudessa päivässä taivasta ja maata ja kaikkea mitä niissä on, niin et myöskään usko Jeesuksen olemassaoloon tai että Hän on Herra ja Pelastaja. Edellä oleva lause on tarkoitettu nimenomaan jumalattomia varten. Jos jumalaton ihminen ei usko luomiseen, niin miksi hän uskoisi Jeesukseen? Tällä tavalla luominen ja pelastussanoma liittyvät yhteen, sillä jos et usko luomiseen, niin et usko Jeesukseen, mutta jos uskot Jeesukseen, niin uskot myös Raamatulliseen luomiseen, niin kuin Raamattu opettaa.

Pelastus edellyttää ainoastaan uskoa Herraan Jeesukseen. Kun ihminen on Jumalan armosta pelastunut ja uskoo Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo, niin hän yleensä uskoo luomisen tapahtuneen noin 6000 vuotta sitten, koska se voidaan laskea suurin piirtein sukuluetteloista ja Raamatun vuosiluku vihjeistä noin 6000 vuoden päähän. Pelastus ei edellytä uskoa 6000 vuotta vanhaan maailmaan, mutta kun Jumalan armosta pelastunut uskova kasvaa ja ojentautuu uskossa, niin hän oppii ymmärtämään maailman olevan noin 6000 vuotta vanha.

Itse uskon, että ihmiskunta joutuu rämpimään synnin orjuudessa noin 6000 vuotta, jonka jälkeen tapahtuu ylöstempaus ja Herran Jeesuksen tulemus. Tämän jälkeen alkaa tuhatvuotinen ajanjakso Herran Jeesuksen hallitessa siellä Rauhanruhtinaana, jolloin Herran kansa pääsee sapatinlepoon (seitsemäs päivä). Tuhatvuotisen ajanjakson jälkeen Jumala luo Uudet Taivaat, Uuden Maan ja Uuden Jerusalemin, jossa saavat Jumalan armosta asua iankaikkisesti kaikki ne ihmiset, jotka Jumala on pelastanut eri historian aikakausina.

Luomisen päivät olivat yhden vuorokauden mittaisia kuten Raamattu sen selkeästi todistaa. Jumala olisi voinut tehdä taivaat ja maan yhdessä silmänräpäyksessä, mutta Hän teki ne kuudessa päivässä ja seitsemäntenä päivänä Hän lepäsi. Voiko olla niin, että Jumala asetti luomisen päiviin vihjeen siitä että noin 6000 tuhatta vuotta kestää syntiinlankeemuksen ajanjakso, jonka jälkeen Herra Jeesus tulemuksensa kautta asettaa maan päälle sapatinlevon (lihan tekojen lakkaaminen) tuhannen vuoden ajaksi. Itse uskon asian olevan näin. Päivää ja hetkeä emme voi tietää Herran Jeesuksen tulemukselle, mutta aikojen merkeistä voimme tietää sen päivän olevan lähellä.

Kol 1:
12 ¶ kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa,
13 häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan.
14 Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen,
15 ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa.
16 Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen,
17 ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa.
18 Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen.
19 Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi
20 ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.

Raamattu sanoo Jeesuksen olevan Luoja Jumala yhdessä Isänsä kanssa. Herra Jeesus on Isänsä kanssa luomisen silminnäkijä ja todistaja. Herra Jeesus on myös nähnyt Isänsä kanssa paratiisissa tapahtuneen syntiinlankeemuksen.

Raamattu sanoo saatanan eksyttäneen ihmisen lankeamaan syntiin paratiisissa. Jumalan alkuperäinen tarkoitus oli että ihminen eläisi iankaikkisesti Eedenin paratiisissa, Jumalan luomassa maailmassa. Syntiinlankeemuksen tähden ihminen turmeltui ja maa saastui. Herran Jeesuksen tehtävä on pelastaa ihminen synnin ja saatanan vallasta ristinkuoleman ja Jeesuksen veren kautta, jonka todistukseksi Herra Jeesus nousi kuolleista ja elää sekä on Isänsä oikealla puolella.

Uskomalla Herraan Jeesukseen ihminen saa syntinsä anteeksi, koska Jeesus on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa, koska Hänessä luotiin kaikki mikä on taivaissa ja maan päällä. Kaikki pysyy voimassa Jeesuksen kautta ja Isä Jumala näki hyväksi, että Herran Jeesuksen kautta tapahtuu lunastus ja syntien sovitus, Jeesuksen ristin veren kautta. 

Luominen todistaa Jeesuksesta ja siksi aina kun puhutaan Jumalan luomisesta, niin tulisi kertoa Herrasta Jeesuksesta ja Jumalan pelastussanomasta uskon kautta Herraan Jeesukseen.
 

Linkkejä:
Raamatun aikakartat Adamin luomisesta Jeesuksen syntymään
Aika Adamista Jeesukseen

 

Petri Paavola 22.2.2015

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
israelitereturn.com

digital-brilliance.com
kabbalah.info
seekgod.ca
ad2004.com
targum.info
targum.info/targumic-texts

 

 

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker