Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Luomisen todisteet: Raamattu on Jumalan sanaa

Monet jumalattomat ihmiset kysyvät usein missä ovat luomisen todisteet? Raamattu sanoo, että Jumala on ilmoittanut ja todistanut itsestään luomistekojensa kautta. Tutkimalla Raamattua löydämme paljon luomiseen liittyviä todisteita siitä millä tavalla erilaiset asiat toimivat maailmassa. Nämä todisteet on kirjoitettu Raamattuun useita tuhansia vuosia ennen nykyisen tieteen olemassaoloa.

 

Sisällys:
Luomisen todisteet ovat kaikkien nähtävissä
Maapallo leijuu avaruudessa tyhjän päällä
Avaruuden laajentuminen
Ilmalla on paino
Nooan arkki
Valtamerten vesilähteet
Ihmiskehon alkuaineet elimistön kemikaalit
Luodut asiat eivät kehity vaan rappeutuvat
Aika, avaruus, aine ja energia

 

Luomisen todisteet ovat kaikkien nähtävissä

Room 1:
16 ¶ Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle.
17 Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niinkuin kirjoitettu on: "Vanhurskas on elävä uskosta".
18 Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,
19 ¶ sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.
20 Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa,
21 koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.
22 Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet

Raamattu on kertonut monia asioita tuhansia vuosia nykyistä tiedettä aikaisemmin, joita tiede on löytänyt vasta äskettäin, eli muutaman vuosisadan aikana. Tuon esille kirjoituksessani luomisen todisteita, jotka ovat kiistattomasti kaikkien havaittavissa aivan kuten Raamattu sanoo, että Jumalan luomisteot ovat olleet luomisesta asti kaikkien nähtävinä.

Maapallo on kiinnitetty avaruudessa tyhjän päälle

Job 26:7 Pohjoisen hän kaarruttaa autiuden ylle, ripustaa maan tyhjyyden päälle.

Job 26:7 He stretcheth out the north over the empty space, and hangeth the earth over nothing. (JPS)

Juutalaisten hepreasta englantiin kääntämä JPS Raamattu sanoo maan (maapallon) olevan kiinnitetty tyhjän päälle. Maapallo ikään kuin leijuu avaruudessa tyhjän päällä. Miten maapallo pysyy radallaan tyhjän päällä? Sen tähden koska Jumala asetti sen avaruuteen tyhjän päälle:

Kol 1:
15 ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa.
16 Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen,
17 ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa (sunistao).

Alkutekstin sana sunistao tarkoittaa seisoa, olla pystyssä, jättää jonkin haltuun, hyväksyä, vahvistaa, koostua, muodostua jostakin, tehdä.

Raamatun opetuksen mukaan Herra Jeesus oli Isänsä kanssa luomassa taivaita ja maata sekä kaikkea mitä luotu on. Raamattu sanoo niin taivaiden kuin maan (maapallo) pysyvän Jumalan voimasta Jeesuksen kautta koossa, eli Jumalan asettamilla paikoillansa. Tämän tähden maapallo pysyy tyhjän päällä avaruudessa, koska Jumalan voimasta se kykenee olemaan kiinnitettynä tyhjän päälle.

Sen minkä tiede todistaa maapallosta, että se pysyy paikallaan tyhjän päällä avaruudessa on jo Raamattu kertonut ja ilmoittanut todeksi tuhansia vuosia ennen kuin tiede syntyi ja kykeni havainnoimaan saman asian. Maapallon kiinnittyminen tyhjän päälle avaruudessa on nykyään kaikkien havaittavissa oleva Jumala luomisen todiste.

Jes 40:22 Hän istuu korkealla maanpiirin (chuwg) päällä, kuin heinäsirkkoja ovat sen asukkaat; hän levittää taivaan niinkuin harson, pingoittaa sen niinkuin teltan asuttavaksi.

Chuwg tarkoittaa ympyrä, piiri, kehä, piirtää ympyrä, piirtää pyöreä, tanssia muodostaen ympyrä (piiritanssi). Jesajan kirja on kirjoitettu noin 2700 vuotta sitten. Raamattu kuvaa ja kertoo maan (maapallo) olevan ympyränmuotoinen, eli pyöreä. Raamatun ilmoitus maapallon pyöreästä muodosta on ollut Raamatussa luomisen todisteena kauan aikaa ja tiede on todistanut saman asian, mutta paljon myöhemmin.

Job 26:7 He stretcheth out (natah) the north over the empty space, and hangeth the earth over nothing. (JPS)

Jobin kirjan luvussa 26 jakeessa 7 sanotaan, että Jumala laajensi (natah - levittää, laajentaa ja venyttää) pohjoisesta tyhjää tilaa (avaruudessa) sekä kiinnitti maapallon tyhjän päälle (avaruudessa). Muutamat tieteentekijät ovat tutkimusten perusteella esittäneet, että pohjoiselta pallonpuoliskolta katsottuna on avaruudessa suunnattoman suuri aukko, joka on arviolta n. 10 000 kertaa suurempi kuin meidän galaksimme.

Raamattu ei esitä arvioita, vaan kertoo, että Jumala on laajentanut avaruuteen tyhjää tilaa pohjoisesta katsottuna. Tämä on luomisen todiste, joka ei ole vain tieteellinen arvio ja oletus, vaan tosiasia. Tätä luomisen todistetta tiede ei ole vielä pystynyt todentamaan varmaksi, mutta se totta, koska Raamattu sanoo niin. Jobin kirjan kirjoitusajankohta on tuntematon, mutta sen ikä lasketaan muutamissa tuhansissa kuten muutkin VT:n kirjat.

Avaruuden laajentuminen

Jes 45:

11 ¶ Näin sanoo Herra, Israelin Pyhä, joka on hänet tehnyt: Kysykää tulevaisia minulta ja jättäkää minun haltuuni minun lapseni, minun kätteni teot.

12 Minä olen tehnyt maan ja luonut ihmisen maan päälle; minun käteni ovat levittäneet (natah) taivaan (shamajim), minä olen kutsunut koolle kaikki sen joukot.

 

Isa 45:
11 Thus saith the LORD, the Holy One of Israel, and his Maker: Ask Me of the things that are to come; concerning My sons, and concerning the work of My hands, command ye Me.
12 I, even I, have made the earth, and created man upon it; I, even My hands, have stretched out (natah) the heavens, and all their host have I commanded.

Edwin Hubble ja Milton Humason valokuvasivat galaksien spektrejä 1920-luvulla. Hubblen tutkimuksien pohjalta syntyi Hubblen laki, joka opettaa universumin laajentuvan. Hubblen lakia pidetään eräänä kaikkien aikojen tärkeimpänä tähtitieteellisenä keksintönä. Hubble oli oikeassa universumin laajentumisesta, mutta väärässä universumin iän määrittelyssä.

Jesaja 45 jakeessa 11 on hepreankielet sanat natah ja shamajim. Natah tarkoittaa laajentaa ja levittää qal verbivartalossa, jossa sana esiintyy Jes 45:12. Shamajim tarkoittaa taivasta, taivaita ja näkymättömiä taivaita, eli universumia. Jumala kertoi ihmiskunnalle profeetta Jesajan kautta jo noin 2700 vuotta sitten, että avaruus laajenee. Jumala itse on luonut laajenemisen mekanismin universumiin. Raamattu on Jumalan sanaa ihmiselle, jossa Hän myös tarkasti kertoo maailman ja universumin toiminta mekanismeista, joita nykytiede haparoivin askelin tänä päivänä tutkii.

Avaruuden laajenemisen opetus Raamatussa on luomisen todiste, joka on ilmoitettu kauan ennen kuin nykytiede kykeni havaitsemaan saman asian.

Ilmalla on paino

Job 28:25 When He maketh a weight for the wind, and meteth out the waters by measure.(JPS)

Raamattu kertoo alkutekstin mukaan, että tuulella on oma painonsa. tämä tarkoittaa Jumalan tehneen ilmalle painon. Ihmiset ovat joskus ajatelleet, että ilma on painoton. Nykytiede on laskenut myrskypilven sisältävän tuhansia tonneja vettä. Kantaakseen tuhansien tonnien painoisen pilven ilmalla täytyy olla massa.

Ilman tiheys riippuu paineesta, lämpötilasta ja korkeudesta. Nykyinen tiede kertoo, että maan pinnalla suunnilleen meren pinnan korkeudella 15 asteen lämpötilassa kuutiometri ilmaa painaa noin 1,225 kiloa.

300 vuotta sitten todistettiin ensimmäistä kertaa tieteellisesti, että ilmalla on paino. Raamattu on kertonut luomisen todisteena jo kauan ennen tiedettä, että ilmalla on paino.

Nooan arkki

Moni jumalaton ihminen sanoo ettei Raamatun opetus Nooan arkista voi olla totta, koska kaikki maailman eläimet eivät mahtuisi siihen. Kun tutkimme tätä asiaa tarkasti Raamatusta ja laskemme arkin tilavuuden sen mittojen mukaan, niin sen lopputuloksena kaikki Raamatun mainitsevat eläimet mahtuivat arkkiin.

1 Moos 1:
14 Tee itsellesi arkki honkapuista, rakenna arkki täyteen kammioita, ja tervaa se sisältä ja ulkoa.
15 Ja näin on sinun se rakennettava: kolmesataa kyynärää olkoon arkin pituus, viisikymmentä kyynärää sen leveys ja kolmekymmentä kyynärää sen korkeus.
16 Tee arkkiin valoaukko, ja tee se kyynärän korkuiseksi, ja sijoita arkin ovi sen kylkeen; rakenna siihen kolme kerrosta, alimmainen, keskimmäinen ja ylimmäinen.
17 Sillä katso, minä annan vedenpaisumuksen tulla yli maan hävittämään taivaan alta kaiken lihan, kaiken, jossa on elämän henki; kaikki, mikä on maan päällä, on hukkuva.
18 Mutta sinun kanssasi minä teen liiton, ja sinun on mentävä arkkiin, sinun ja sinun poikiesi, vaimosi ja miniäisi sinun kanssasi.
19 Ja kaikista eläimistä, kaikesta lihasta, sinun on vietävä arkkiin kaksi kutakin lajia säilyttääksesi ne hengissä kanssasi; niitä olkoon koiras ja naaras.
20 Lintuja lajiensa mukaan, karjaeläimiä lajiensa mukaan ja kaikkia maan matelijoita lajiensa mukaan tulkoon kaksi kutakin lajia sinun luoksesi, säilyttääksesi ne hengissä.
21 Ja hanki itsellesi kaikkinaista ravintoa, syötäväksi kelpaavaa, ja kokoa sitä talteesi, että se olisi ruuaksi sinulle ja heille."
22 ¶ Ja Nooa teki näin; aivan niin kuin Jumala hänen käski tehdä, niin hän teki.

Nooan arkki oli 137,2 metriä pitkä, 22,9 metriä levä ja 13,7 metriä korkea. Arkissa oli kolme kerrosta sen koko tilavuus oli 42984 kuutiometriä ja lattia pinta-ala oli 9383 neliömetriä. Arkin kapasiteetti vastaa 569 amerikkalaista junanvaunua (vaunun pituus 13,4 m). Junan pituudeksi tulisi 7,6 kilometriä. Kuinka monta eläintä saisi mahtumaan lähes 8 kilometrin pituiseen junaan? Vastaus: Varmasti kaikki ne eläimet lajistaan (jokaisesta lajista yksi uros ja naaras), jotka olivat arkissa.

Nooan arkin pituus oli siis vähintään 137,2 metriä pitkä, jos kyynärän mitta oli 45,7 joka on Raamatun kyynärän mittayksikön tavallisin pituus. Monien juutalaisten Raamatun tutkijoiden mukaan Raamatullisen kyynärän pituus saattoi olla 44,5 - 54,6 cm. Jos kyynärä olisi ollut enemmän kuin yleinen 45,7 cm, niin Nooan arkki olisi ollut vielä isompi kuin 137,2 metriä pitkä, 22,9 metriä levä ja 13,7 metriä korkea. Tällainenkin mahdollisuus on olemassa, mutta käyn läpi Nooan arkin tilavuutta 45,7 cm kyynärän mitan mukaan, joka oli kyynärän yleinen pituus.

On myös olemassa sellaista tietoa, että Nooan arkki olisi ollut 157 metriä pitkä, 26 metriä leveä ja 16 metriä korkea, jos kyynärän mitta olisi ollut noin 52 senttimetriä. Se voi olla hyvinkin totta, että Nooan arkin pituus oli 157 metriä. Oli Nooan arkin pituus sitten 137 metriä tai 157 metriä, niin se oli muinaisessa maailmanajassa todella suuri laiva.

Nooan arkissa ei tietenkään ollut vedessä eläviä eläimiä. Kaikkien eläinten koon keskiarvo on lampaan koko. Yhteen junanvaunuun (amerikkalaiseen) mahtuu 240 lammasta. Koska arkkiin olisi mahtunut 569 junanvaunua, niin arkkiin olisi mahtunut 136500 eläintä. Mutta koska Nooan perheelle sekä eläimille piti viedä arkkiin ruokaa, niin se tarkoittaa ettei kaikkea tilaa voitu käyttää eläimille. Tämä pienentää eläimille tarkoitettua tilaa, mutta siitäkin huolimatta arkkiin mahtui aivan valtava määrä eläimiä. Lähes kahdeksan kilometrin pituiseen junaan (arkin koko) mahtuu valtava määrä eläimiä ja ihan varmasti kaikki ne eläimet, jotka Nooan piti ottaa arkkiin.

1 Moos 9:
1 ¶ Ja Jumala siunasi Nooan ja hänen poikansa ja sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa.
2 Ja peljätkööt ja vaviskoot teitä kaikki eläimet maan päällä ja kaikki taivaan linnut ja kaikki, jotka maassa matelevat, ja kaikki meren kalat; ne olkoot teidän valtaanne annetut.
3 Kaikki, mikä liikkuu ja elää, olkoon teille ravinnoksi; niinkuin minä olen antanut teille viheriäiset kasvit, niin minä annan teille myös tämän kaiken.
4 Älkää vain syökö lihaa, jossa sen sielu, sen veri, vielä on
.

Arkkiin kerätty ruoka oli varmaankin pääsiasiassa jyviä tai tiivistettyä ja kuivattua ruokaa. Jumala loi eläimetkin alunperin kasvissyöjiksi ja vasta vedenpaisumuksen jälkeen maailmaan tuli lihansyönti. Arkissa eläimet eivät syöneet toisiaan eivätkä pelänneet ihmistä, vaan olivat kesyjä, sillä vedenpaisumuksen jälkeen (1 Moos 1:9) eläimet alkoivat karttamaan ja pelkäämään ihmistä.

Nooan arkin ruoka-aineiden tarvitsema tila olisi ollut vain noin 15% arkin kokonaistilavuudesta sekä juomavesi n. 9,4%. Nooan perhe ei tarvinnut isoja tiloja arkissa. Täten eläimille olisi jäänyt valtavan paljon tilaa. Tarkkaa arvioita eläinten määrästä en lähde tekemään, mutta jos kaiken kaikkiaan arkkiin olisi mahtunut 136500 eläintä ja kun arkin tilavuudesta laskettaisiin noin 30% tilasta muuhun käyttöön kuin eläimille, niin eläimille olisi jäänyt arkkiin tilaa 70%. Jokainen ymmärtää, että arkkiin mahtui valtava määrä eläimiä.

Ennen vedenpaisumusta oli olemassa yksi manner, eli eläimet eivät olleet hajaantuneina, vaan elivät kaikki yhdellä mantereella. Nykytieteessä monet ovat sitä mieltä, että alussa on ollut yksi iso manner, joka on jakautunut useaan mantereeseen, jonkin syyn takia. Raamattu sanoo maan jakaantuneen Pelegin aikana.

1 Moos 7:
6 Nooa oli kuudensadan vuoden vanha, kun vedenpaisumus tuli maan päälle.
7 Ja Nooa ja hänen poikansa, vaimonsa ja miniänsä hänen kanssaan menivät arkkiin vedenpaisumusta pakoon.
8 Puhtaita eläimiä ja epäpuhtaita eläimiä, lintuja ja kaikkia, joita maassa matelee,
9 meni Nooan luo arkkiin kaksittain, koiras ja naaras, niinkuin Jumala oli Nooalle käskyn antanut.

Jumala antoi Nooalle käskyn mennä vaimonsa, poikiensa, miniöidensä sekä eläinten kanssa arkkiin. Raamattu sanoo, että maan päällä elävät eläimet tulivat Nooan luokse. Tämä tarkoittaa sitä, että oli olemassa yksi iso manner, sillä muuten kaikki maan päällä eläneet eläimet eivät olisi kyenneet tulemaan Nooan luokse, jos nykyiset mantereet olisivat olleet olemassa Nooan aikana.

Eräs tärkeä huomio on syytä ymmärtää. Nooan arkin leveys- ja pituusmitan suhdeluku oli 1:6, eli laivan pituus on kuusi kertaa enemmän kuin sen leveys (Nooan arkin leveys 50 kyynärää ja pituus 300 kyynärää). Korealainen tieteellinen tutkimusryhmä tutki Nooan arkin merikelpoisuutta Raamatun antamien tietojen perusteella. Ryhmää johti Dr. Seon Won Hong.

Tutkimusten mukaan Nooan arkin rakenteellinen turvaluokitus oli korkeaa tasoa. Nooan arkin vakaustaso (ei kaadu kovassa merenkäynnissä) oli kolmetoistaa kertaa vakaampi kuin ABS:n (American Bureau of Shipping) standardin vaatima turvaluokitus. Nooan arkin aallonkorkeuden kestävyys oli yli 30 metriä. Tsunamiaaltojen korkeus voi olla yli kymmenen metriä korkea. Nooan arkki oli suunniteltu kestämään kovaa merenkäyntiä.

Nooan arkki oli ylivoimainen muihin aluksiin verrattuna kun tutkittiin alusten vakaustason turvallisuutta, merenkäynnin turvallisuutta ja rakenteellista turvallisuutta. Tutkimusten mukaan Nooan arkin merenkulkukyky oli turvallista laivan rakenteille, miehistölle sekä lastille olosuhteissa, joissa vedenpaisumus aiheutti kovan tuulen sekä korkeat aallot. Tutkimusten mukaan Nooan arkki täytti myös nykyiset vaatimukset, koska se kykeni matkustamaan olosuhteissa, joissa aallon korkeus oli yli 30 metriä.

Nooan arkin rakenteelliset ominaisuudet sekä sen kyky selviytyä ääriolosuhteista kovassa merenkäynnissä on todiste Jumalan nerokkaasta luomisen kyvystä. Nooan arkki on todiste luomisesta, sillä Jumalan suunnittelema arkki selviytyi vedenpaisumuksen aiheuttamista haasteista ja ääriolosuhteista. Jumala joka on luonut maailman sekä valtameret ja joka aiheutti vedenpaisumuksen tiesi totta kai millainen arkin tulisi olla, että se kestäisi vedenpaisumuksen aiheuttamat rasitukset.

Valtamerten vesilähteet

Job 38:16 Hast thou entered into the springs (nevek - lähde) of the sea? Or hast thou walked in the recesses of the deep? (JPS)

1 Moos 7:11 Ja sinä vuonna, jona Nooa oli kuudensadan vuoden vanha, sen toisena kuukautena, kuukauden seitsemäntenätoista päivänä, sinä päivänä puhkesivat kaikki suuren syvyyden lähteet, ja taivaan akkunat aukenivat.

1 Moos 8:2 Ja syvyyden lähteet ja taivaan akkunat sulkeutuivat, ja sade taivaasta taukosi.

Raamattua on syytetty historian saatossa satukirjaksi mm. sen tähden että meren syvyyksissä ei ole vesilähteitä, joista Mooseksen kirja sekä Jobin kirja kertovat. 1977 nykytiede löysi vesilähteitä valtameren syvyyksistä. Näin jälleen kerran Raamattu osui oikeaan. Mistä Raamatun kirjoittaja on voinut tietää tuhansia vuosia sitten, että merien syvyyksissä on vesilähteitä? Koska Jumala kertoi sen hänelle. Raamatun kertomat valtameren vesilähteet ovat luomisen todiste, jonka myös tiede on nykyisin pystynyt todistamaan oikeaksi.

Science News 1.12.1980 kertoo, että valtamerten vesilähteiden löytyminen on eräs merkittävimpiä meritutkimuksen löydöksiä. Tiede pitää sitä todella merkittävänä löytönä, jonka Raamattu on ilmoittanut jo muutamia tuhansia vuosia sitten luomisen todisteena. Jos ihmiset uskoisivat Raamattua, niin he tietäisivät monia sellaisia asioita, joita tiede pystyy vasta nykytieteen avulla todistamaan todeksi.

Raamattu sanoo kuinka vedenpaisumuksessa maanalaiset syvyyden vesilähteet avattiin ja ne syöksyivät maan päälle ja samoin taivaasta vettä satoi rankasti maan päälle neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä. Tämä aiheutti vedenpaisumuksen sekä mahdollisti sen, että myös korkeat vuoret maan päällä peittyivät veden alle. Raamatussa on siis selkeä vastaus siihen, että mistä se kaikki vesi tuli maan päälle ja mihin se hävisi.

Vedenpaisumuksen vesi tuli valtameren syvyyksissä olevista lähteistä sekä sadevedestä ja vesi imeytyi takaisin syvyyden lähteisiin sekä todennäköisesti maan alle valtaisaan vesivarantoon, jonka tiede on nyt vastikään löytänyt.

Sinun huomiosi voi kiinnyttyä Nooan korkeaan ikään etkä usko sen olevan mahdollista. Raamattu kertoo ihmisiän olleen hyvin korkealla ihmiskunnan historian alussa. Ihminen eli jopa yli 900-vuotiaaksi. Tätä on usein vaikea uskoa, mutta koska Raamattu on Jumalan sanaa ja totta, niin silloin ei tämä korkea ihmisikäkään voi olla pötypuhetta.

Tänä päivänä yhä useammat tiedemiehet epäilevät kehitysteoriaa ja jääkausiteoriaa. Jotkut tiedemiehet uskovat, että ihmiskunnan alussa on täytynyt tapahtua hyvin suuri koko maailman laajuinen katastrofi. On arvailtu, että jospa sittenkin olisi ollut maailman laajuinen tulva ihmiskunnan historian alussa. Fossiililöydöksiä on löydetty, joista on löydetty tuhoutuneiden eläimien ja eläinlajien jäännöksiä mm. dinosauruksia ja mammutteja. Sellaisten eläinten fossiileja on löydetty sellaisilta alueilla, joilla ne eivät normaalisti elä. Tämä todistaisi, että alussa on ollut yksi suuri manner.

Suuret liskoeläimet ovat kuolleet sukupuuttoon, monia lajeja on kuollut sukupuuttoon. Fossiililöydökset paljastavat tämän. On myös löydetty korkeilta paikoilta suuria määriä eläinten jäännöksiä. Nämä kaikki todistavat sen puolesta, että suuri vedenpaisumus on kohdannut maata ja eläimet ovat nousseet korkeille paikoille etsimään pelastusta, mutta vesi peitti koko maan, ja näin nämä eläimet hukkuivat suurina laumoina. Korkeilta vuorilta on löydetty myös kalojen fossiileita, jotka myös todistavat vedenpaisumuksen puolesta. Kalathan eivät luonnostaan elä vuorilla.

Etelämantereelta on löydetty hedelmä- ja palmupuita samoin kuin Grönlannista. Tämä kaikki todistaa, että alussa on ollut yksi suuri manner. Alaskasta on löydetty leijonien, antilooppien, kamelien, hevosien ym. jäännöksiä. Tämäkin viittaa siihen, että alussa on ollut yksi suuri manner. Kaikki nämä löydökset ovat olleet jäätyneinä. Moni ajattelee tämän puoltavan jääkausiteoriaa eikä tulvateoriaa.

1 Moos 1:

6 ¶ Ja Jumala sanoi: "Tulkoon taivaanvahvuus vetten välille erottamaan vedet vesistä".

7 Ja Jumala teki taivaanvahvuuden ja erotti vedet, jotka olivat taivaanvahvuuden alla, vesistä, jotka olivat taivaanvahvuuden päällä; ja tapahtui niin.

8 Ja Jumala kutsui vahvuuden taivaaksi. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, toinen päivä.

9 ¶ Ja Jumala sanoi: "Kokoontukoot vedet, jotka ovat taivaan alla, yhteen paikkaan, niin että kuiva tulee näkyviin". Ja tapahtui niin.

10 Ja Jumala kutsui kuivan maaksi, ja paikan, mihin vedet olivat kokoontuneet, hän kutsui mereksi. Ja Jumala näki, että se oli hyvä.

Raamattu opettaa, että kun Jumala loi taivaat ja maan, niin Hän erotti vedet vesistä. Taivaanvahvuuden alla olevista vesistä muodostui maanpallomme meret. Raamattu sanoo taivaanvahvuuden yläpuolella olleen myös vettä, joka erotettiin maan päällä olevista vesistä. Tämä tarkoittaa sitä, että alussa taivaan yläpuolisessa kerroksessa maapalloa peitti vesikerros. Silloin kun tämä vesikerros oli paikoillaan, niin se esti haitallisen avaruussäteilyn pääsyä maan ilmakehään. Tämä mahdollisti maapallolla elävien korkean iän, niin kauan kun taivaan yläkerroksessa oli suojaava vesikerros (vesivaippa).

Nykyään on myös alettu ymmärtämään, että alussa maapallon ilmakehää peitti suojaava vesikerros. Tämä vesivaippa esti ettei haitallinen avaruussäteily päässyt vaikuttamaan maahan. Maapallomme oli kuin kasvihuone, jossa oli trooppinen ilmasto, joka ulottui yli koko yhden ison mantereen. Tämän vesivaipan ansiosta myös ihmisen ikä oli korkea, koska haitallinen avaruussäteily ei päässyt tuhoamaan ihmisen soluja. Tämänkin syyn tähden myös astronauteilla on suoja-puvut yllään. Haitallisen avaruussäteilyn lasketaan ulottuvan 14 metriin veden pinnan alle. Tällöin tämän säteilyn haittatekijät vähenevät. Kilpikonna on pitkäikäinen syvällä meressä elävä laji, joista jotkut elävät jopa muutamia satoja vuosia vanhoiksi. Vastaava laji maan päällä ei elä kuin ehkä korkeintaan 40 v. Tämä vesivaippa todella mahdollisti ihmisen iäksi yli 900 vuotta. Raamattu myös opettaa, että Jumala laski juuri ennen vedenpaisumusta ihmisen ikää. Taivaan yläkerroksen vesivaipan veden tippuessa pois suojaamasta maapalloa, niin sen seurauksena ihmisen ikä on alentunut huimasti.

Raamatussa on opetus, jonka mukaan ihmisen pahuuden tähden Jumala avasi syvyyden lähteet sekä taivaan ikkunat ja vettä satoi neljäkymmentä päivää. Tämän maata suojaava vesivaippa tippuessa alas rankkasateena 40 päivän ja yön ajan maata kohtasi suuri katastrofi, jossa suurin osa ihmiskunnasta ja eläimistä hukkui. Vedenpaisumuksen jälkeen Jumala puhui ensimmäisen kerran ettei ihmisen elämästä tästedes lakkaa vilu eikä helle. Kun maata ympäröimä vesivaippa aloitti syöksynsä kohti maata, josta syntyi niin suuri alipaine, että se jäädytti pohjois- ja etelänavan, niin tämän seurauksena mannerlaatat ovat liikkuneet ja muodostaneet monta pienempää mannerta. Tämän napojen jäätymisen takia myös meille on jäänyt pakastuneet todistukset, siitä että maa on ollut yksi suuri tropiikkinen manner ennen vedenpaisumusta.

Ihmiskehon alkuaineet elimistön kemikaalit

1 Moos 2:7 Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieramiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu.

1 Moos 3:19 Otsasi hiessä sinun pitää syömän leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinä olet otettu. Sillä maasta sinä olet, ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman."

Raamattu sanoo Jumalan tehneen ihmisen maan tomusta (keho) sekä puhaltaneen hänen sieraimiinsa elämän hengen, jolloin ihmisestä tuli elävä sielu. Raamattu sanoo ihmisen kehon koostumuksen olevan otettu maasta.

Tiede on vahvistanut saman asian, jonka Raamattu on jo sanonut tuhansia vuosia sitten. Tieteen mukaan ihminen on osa luontoa, koska ihmiskeho sisältää lähes kaikkia luonnon alkuaineita. 99% ihmiskehosta koostuu hapesta, hiilestä, vedystä, typestä, kalsiumista sekä fosforista.

Biokemistit tietävät, että kemiallisten aineiden elämä hajoaa kun ilmassa on happea. Kasveissa ja eläimissä on tiettyjä kemiallisia yhdisteitä. Kemistien mukaan ne vähentyvät. Kun elollisista olennoista löydetyt kemialliset aineet kohtaavat ilmaa, eli happea, niin ne alkavat hajoamaan. Kemistit sanovat, että ne hapettuvat. Elämä itsessään tarvitsee happea elääkseen, mutta happi tuhoaa elottoman kemiallisen aineen. Ateistisen tieteen maapallon elämän syntyteoriat törmäävät jatkuvasti uusiin ongelmiin kun se koittaa selittää miten elämä on saanut syntynsä.

Maanpallon elämä ei ole voinut syntyä maapallolla elottomista aineista, koska happi tuhoaa elottoman kemiallisen aineen. Teoriat elämän syntymisestä avaruudessa, josta se olisi matkannut meteoriittien mukana maan päälle ovat mielikuvituksen tuotetta, sillä vain maapallolla on maapallon elämään tarvittavat suotuisat olosuhteet. Ainoa selitys on se että Jumala loi ihmisen ja puhalsi häneen elämän hengen.

Jumala on rakentanut elottoman kemiallisen aineen siten, että happi tuhoaa sen, sillä kun ihminen tai eläin kuolee, niin ihmiskehossa sekä eläimen ruumiissa alkaa tapahtumaan prosessi, jolloin happi alkaa tuhoamaan kuolleessa ruumiissa olevia kemiallisia aineita. Jumalan antama elämän henki ylläpitää elämää hapen kautta, mutta heti kun elämän henki poistuu ruumiista, niin happi alkaa tuhoamaan sitä. Elämän synnylle ei jää mitään muuta vaihtoehtoa kuin Raamatun kertoma Jumalan luominen. Kaikki muut teoriat ja vaihtoehdot kumoutuvat ja osoittautuvat mahdottomiksi.

Itse asiassa tieteen kehittyminen kumoaa ihmisten keksimät teoriat kuten esim. maapallon elämän alkusynnyn maan päällä elottomista kemiallisista aineista, sillä happi tuhoaa elottoman kemiallisen aineen (happi tuhoaa kuolleen ruumiin), eikä siten voi synnyttää elämää. Tiede yrittää aina keksiä uusia teorioita, mutta jokainen teoria tulee kaatumaan omaan mahdottomuuteensa. Raamatussa on ainoa oikea selitys elämän syntymiseen maan päälle.

2 Piet 3:5 Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta

Ihmiskeho, joka on otettu maasta sisältää noin 70% vettä. Raamattu sanoo maan olevan rakennettu vedestä ja veden kautta. Tämän tähden ihmiskehossa on 70% vettä, koska vesi oli luomisen aine, jonka kautta maa ja sen alkuaineet ovat tehty. Ihmisen kehon koostumus vedestä ja alkuaineista on luomisen todiste.

Luodut asiat eivät kehity vaan rappeutuvat

Jotkut ateistiseen tieteelliseen maailmankuvaan uskovat ihmiset sanovat elämän saaneen syntynsä ihmeellisesti elottomasta aineesta tai elämä matkasi avaruudesta maapallolle meteoreettien mukana. Tämän jälkeen he opettavat evoluutiosta, jossa kaikki on koko ajan kehittynyt kehittyneempään muotoon. Totuus on kuitenkin se, että emme havaitse tieteellisesti tällaista kehitystä nykyään, vaan kaikki rappeutuvat sekä monet mekanismit menevät epäjärjestyksen tilaan.

Psa 102:
25 Muinoin sinä perustit maan, ja taivaat ovat sinun käsialasi.
26 Ne katoavat, mutta sinä pysyt, ne vanhenevat (balah) kaikki kuin vaate; sinä muutat ne, niinkuin vaatteet muutetaan, ja ne muuttuvat
.

Psa 102:
25 Of old hast Thou laid the foundation of ha'aretz; and Shomayim is the ma'aseh (work) of Thy hands.
26 They shall perish, but Thou shalt remain; and all of them shall wear out (balah) like a beged (garment); like a vesture shalt Thou change them, and they shall be changed (Orthodox Jewish Bible - OJB)

Hepreankielen sana balah on Psa 102:26:ssa on hepreankielen qal-verbivartalossa, jossa se tarkoittaa kulua loppuun, käyttää loppuun, väsyä, väsyttää, uuvuttaa. Juutalaisten hepreasta englantiin kääntämä OJB käännös kääntää sanan balah englanninkielen sanoilla wear out. Wear out tarkoittaa kulua, kulua loppuun, käyttää loppuun, väsyä, väsyttää, uuvuttaa. Raamatun alkuteksti todistaa, että Jumalan luomat asiat kuluvat loppuun ja muuttavat muotoaan.

Raamattu sanoo, että Jumalan luomat taivaat (avaruus tähdet jne.) sekä tulevat katoamaan sekä ne kuluvat loppuun ja tässä loppuun kulumisen prosessissa ne muuttuvat. Nykyään tiede todistaa Psa 102:25,26:ssa olevan ilmoituksen monella eri tavalla. Aikoinaan ihmiset, jotka eivät ole uskoneet Raamattuun ovat luulleet, että avaruus on muuttumaton.

Tieteen kehittyessä ollaan kuitenkin  kyetty todistamaan, että tähdet kuolevat, eli avaruus ei ole muuttumaton, vaan on jatkuvassa muutoksessa. Kun suurimassainen tähti on kuluttanut loppuun energiansa, niin sen elämä päättyy valtavaan supernovaräjähdykseen, jonka seurauksena avaruuteen sinkoutuu tähdessä syntyneitä alkuaineita. Tähtien elinkaaren kehitys etenee siten, että tähti loistaa suurimman osan elämästään polttaen ytimessään vetyä heliumiksi. Tähden vanhetessa se paisuu punaiseksi jättiläiseksi. Jättiläisvaiheen jälkeen tähden kehityskaari on riippuvainen sen massasta, sillä kevyet tähdet päätyvät valkoisiksi jättiläisiksi ja isot tähdet räjähtävät supernovina.

Suurimassainen tähti luo painovoiman, joka tiivistää tähden ydintä siten, että ytimessä oleva lämpötila nousee todella korkeaksi. Kun vety loppuu, niin polttoaineeksi käyvät helium, hiili sekä happi. Hiilen ja hapen fuusioreaktiot aiheuttavat räjähdysmäisen voiman. Vain suurimmat tähdet kestävät sen ja pienemmät tähdet räjähtävät supernovana ja hajoavat avaruuteen laajenevaksi kaasupilveksi. Joisatkin tähdistä tulee räjähdyksen jälkeen neutronitähtiä (kokoon luhistunut tähti) tai mustia aukkoja.

On todella mielenkiintoista, että nykytiede kuvaa tähtien kuolemaa täsmällisen tarkasti juuri siten kuinka Raamattu sanoo Jumalan luomien asioiden kuluvan loppuun ja sen seurauksena muuttavan muotoansa. Tähtien kuolema on luomisen todiste. Raamattu on kertonut tähtien kuolemasta tuhansia vuosia aikaisemmin nykytiedettä.

Avaruudessa tapahtuvat tähtien kuolemat eivät todista tähtien evoluutiosta, jonka kautta olisi syntynyt lopulta elämää maan päälle. Tähtien kuolema todistaa sen, että avaruudessa olevat tähdet kulkevat kohti kuolemaansa, eivät kohti edistyneempää kehitystä.

Ajattele myös ihmistä. Ihminen vanhenee ja lopulta kuolleessaan ihmisen ruumis (Jumalan luoman kemialliset aineet) muuttavat muotoansa maatuessaan maaperään. Kaikki tapahtuu täsmälleen kuten Raamattu sanoo.

Kokeelliset luonnontieteelliset tutkimukset ja havainnot ovat osoittaneet, että jokainen ihmissukupolvi kantaa noin 100 haitallisempaa mutaatioita kuin heitä aikaisempi sukupolvi. Monet ihmisen perinnöllisyystutkijat ovat sitä mieltä, että ihminen rappeutuu geneettisesti.

Ihmiset eläv'ät nykyään pitempään kuin aikaisemmin, mutta se johtuu pääasiassa hygienian ja lääketieteen kehittymisestä. Siitä huolimatta jokainen ihmissukupolvi heikkenee biologisesti, koska noin sata haitallista mutaatiota kertyy perimään.

Lääkäri Pekka Reinikainen on sanonut: "Dna:sta näkee mitä Edenin puutarhassa on tapahtunut. Jokainen sukupolvi tuo mukanaan noin sata mutaatiota eli sata sairautta eli virhettä perimään. Eli jokainen sukupolvi tuo sata pysyvää mutaatiota. Nyt tiedetään että maailmassa on noin 30 000 sairautta. Mutaatio eli geenivirhe geenikoodinauhassa aiheuttaa sairauden. Siitä voidaan laskea että jäljet johtavat suoraan edenin puutarhaan. 300 sukupolvea kertaa 100 uutta sairautta (mutaatiota) = 30 000 sairautta! 300 sukupolvea erottaa meidät Aadamista ja Eevasta. 300 sukupolvea kertaa sukupolvi 20 vuotta = 6000 vuotta! Maailma ja ihmiskunta on noin 6000 vuotta vanha! Eli ennen syntiinlankeemusta ihmisellä oli virheetön koodinauha ja jokainen sukupolvi tuo mukanaan ihmisen perimään sata sairautta. Paljonko sukupolvia tarvitaan että saadaan tämä 30 000 sairautta? 300. Tämä kertoo myös sen että kaikki eliöt on ohjelmoitu tuhoutumaan mikään ei voi elää yli 10 000 vuotta koska tulee niin sanottu virhekatastrofi. Eli virheitä kertyy koodinauhaan ja se aiheuttaa sukupuuttoon kuolemista koko ajan."

Raamattu vahvistaa Reinikaisen kertoman asian, sillä Raamattu sanoo Jumalan luomien asioiden kuluvan loppuun ja muuttuvan. Jokaisen sukupolven mutaatiot geeniperimässä heikentävät ja muuttavat omaa sukupolveansa biologisesti rappeutuneemmaksi kuin mitä aikaisemmat sukupolvet ovat olleet.

Tämä tosiasia kumoaa evoluutioteorian, sillä ihmiskunta ei kehity edistyneemmäksi, vaan rappeutuu koko ajan lisää mutaatioiden johdosta. Jumalan luomana alussa ihmisellä on ollut virheetön geenikoodi, mutta syntiinlankeemuksen seurauksena virheetön geenikoodi on rappeutunut mutaatioiden johdosta sukupolvelta toiselle.

On tieteellisesti todistettu, että universumi tulee koko ajan epäjärjestäytyneempään tilaan. Nykytiede todistaa, että universumi heikkenee. Tähdet kuolevat avaruudessa. Maan pyörimisliike hidastuu. Maan magneettikenttä heikkenee. Eroosio muokkaa jatkuvasti maan pintaa. Ihmisten rakentamat talot ja autot jne. edelleen rapistuvat ja lopulta lahoavat ja ruostuvat. Atomit hajoavat yksinkertaisemmiksi aineiksi. Partikkeli hiukkaset, kuten protonit hajoavat hitaasti energiaksi.

Kaikki edellä olevat tosiasiat todistavat Raamatun sanan todeksi, sillä kaikki Jumalan luomat asiat kuluvat pikku hiljaa loppuun ja muuttavat muotoaan ihan kuten Raamattu sanoi Psa 102:25,26:ssa. Kaikki edellä olevat asiat kumoavat myös evoluutioteorian, sillä kemiallinen aine ei kehity edistyneemmäksi muodoksi, vaan rappeutuu ja heikentyy.

Aika, avaruus, aine ja energia

Tiede ilmaisee universumin termeillä aika, avaruus, aine ja energia. Raamatun kolme ensimmäistä jaetta kertovat saman asian:

1 Moos 1:
1 ¶ Alussa loi Jumala taivaan ja maan.
2 Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä.
3 ¶ Ja Jumala sanoi: "Tulkoon valkeus". Ja valkeus tuli.

Alussa on hepreaksi beresith, joka tarkoittaa alkua, ensimmäistä. Raamatun ensimmäinen sana on alussa, joka kertoo ajasta, jolloin alkoi jotakin. Raamatun ensimmäisessä jakeessa on sana taivaan, joka on hepreaksi hashamajim (monikko - taivaat), joka tarkoittaa taivasta ja avaruutta. Raamattu kertoo avaruudesta Raamatun ensimmäisessä jakeessa. Raamatun ensimmäisessä jakeessa on sana maan, joka on hepreaksi ha-arets, joka tarkoittaa maata (aine). Maa koostuu alkuaineista. Raamattu kertoo ensimmäisessä jakeessa aineesta. Raamatun kolmas jae sanoo tulkoon valkeus, joka on hepreaksi or ja tarkoittaa valoa. Valo on energiaa.

Raamatun kolme ensimmäistä jaetta todistavat saman asian, jonka tiede todistaa, eli ajan, avaruuden, aineen sekä energian, jotka ovat luomisen todisteita.

Kaikki edellä ovat Raamatun luomisen todisteet, joista olen kirjoittanut todistavat Jumalan luomisesta kiistattomasti. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumalan sana on totta. Raamatun todistuksen mukaan ihminen on synnin ja saatanan orjuudessa, eikä hän kykene omin voimin murtautumaan pois synnin orjuudesta, jonka tähden hän on matkalla iankaikkiseen kadotukseen.

Raamattu sanoo Jumalan lähettäneen Poikansa Jeesukseen maailmaan n. 2000 vuotta sitten. Herra Jeesus vuodatti verensä Golgatan ristillä ja kuoli ihmisten syntien tähden syntien anteeksisaamiseksi. Jos sinä kadut syntejäsi ja teet parannuksen (katumus, mielenmuutos, ajatella toisella tavalla) ja uskot Herraan Jeesukseen, niin sinä saat syntisi anteeksi sekä osallisuuden iankaikkiseen elämään. Vielä tänään on pelastuksen päivä!
 

Linkkisuositukset:
Paavi ja evoluutio
Genesis todistaa luomisesta


Petri Paavola 27.10.2014

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
Jewish Publication Society Bible (JPS)
dailygalaxy.com

kuutiossa-on-yli-kilo-ilmaa
worldwideflood.org
mikaeltorppa.puheenvuoro
icr.org
sauluslahetys.com
eternal-productions.org
bestbiblescience.org
livingwaters.com
inplainsite.org
bibleevidences.com

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker