Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Luterilaisesta katolilaiseksi

Kotimaa24 verkkojulkaisun artikkelissa 13.3.2019 kerrotaan kuinka luterilaisen kirkon teologian tohtori Juho Sankamo vaihtoi Raamattuopiston katoliseen kirkkoon.  Lopunaikana suuri Babylon juovuttaa kaikki kansat maan päällä. Suuri Babylon on muinaisen Babylonian uskonnon perillinen, ja tämä perillinen on Rooman katolinen kirkko, jatkaen ja opettaen Babylonian uskonnon oppeja sekä uskomuksia. Tästä syystä katolinen kirkko on entistä suositumpi luterilaisten keskuudessa sekä tulee olemaan myös yhä suositumpi joidenkin vapaidenkin suuntien ihmisten keskuudessa. Elämme lähellä Raamatun lopunajan profetioiden lopullista täyttymystä koskien armotalouskauden aikaa ennen kuin tapahtuu Herran Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylösotto. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Sankamo sanoi kuinka katolisessa teologiassa ja spiritualiteetissa häntä viehättivät katolisen kirkon selkeä suhde yhteiseen kristilliseen perintöön, kolminaisuusoppiin, Kristukseen ja Raamattuun. Sankamon mukaan katolisen kirkon melko näkyvä ja olennainen Marian kunnioitus voi olla luterilaiselle ja uuspietistiselle taustalle hieman outoa, mutta hän pystyi ottamaan sen askeleen. Sankamo sanoi Marian suuruuden perustuvan Kristukseen.

Kirjoituksessani esille tulevat katolisen kirkon väärät opit ja Raamatun sanan totuuden perustelut löytyvät lähdeluettelon linkeistä. Katolisen kirkon kolminaisuusopin mukaan Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä palvotaan yhdessä Isän ja Pojan kanssa, koska katolisen kirkon opin mukaan Pyhä Henki on yhtä suuri jumaluudessa ja majesteettisuudessa Isän ja Pojan kanssa.

Raamatun sanan opetuksen mukaan Jumala on yksi, josta voimme nähdä kolmiyhteisyyden, mutta silti yksi Jumala, jossa Isä on Jeesusta suurempi ja Pyhä Henki on Jeesukselle alamainen, sillä Pyhä Henki kirkastaa Jeesusta ja ottaa Jeesuksen omasta. Raamatun opetuksen mukaan Pyhä Henki kirkasta itseään, eikä vaikuta uskovan sydämessä Pyhän Hengen palvomista. Raamattu ei opeta Jeesuksen olevan pienempi Jumala kuin Isä, vaan Pojan alamaisuutta Isälleen. Ihminen on Jumalan kuva miehenä ja naisena. Raamattu opettaa miehen olevan vaimonsa pää, jonka tähden vaimo on miehelleen alamainen (mies päänä johtaa vaimoa palvellen ja rakastaen vaimoaan). Vaimo ei ole kuitenkaan vähempi tai alempi ihminen kuin mies. On kyse Raamatun opettamasta alamaisuus suhteesta. Samalla tavalla Poika (Jeesus) on Isälleen alamainen, koska Isä on Jeesuksen pää ja Isä lähetti Poikansa taivaasta maan päälle (Jeesus opetti: Lähettäjä on lähetettyä suurempi). Se, joka hyväksyy katolisen kirkon kolminaisuusopetuksen kokonaisuudessaan on vaarassa eksyä palvomaan Pyhää Henkeä, joka johtaa ihmisen yhteyteen riivaajahenkien kanssa.

Katolisen kirkon Kristus on eri Kristus (Messias) kuin Raamatun Messias Jeesus. Katolisessa kirkossa eukaristiassa  Jeesus uhrataan joka kerta uudelleen, joka on harhaoppi ja väärä evankeliumi. Raamatun sanan opetuksen mukaan Herra Jeesus uhrasi itsensä syntiuhriksi yhden ainoan kerran Golgatan ristinpuulla. Katolinen kirkko opettaa messu-uhrin olevan voimakkain sovitusuhri (eukaristiassa uhrattava Jeesus), joka on harhaoppi ja väärä evankeliumi. Herran Jeesuksen uhri, Hänen veressään on voimakkain ja ainoa syntiuhri syntien anteeksisaamiseksi.

Katolinen kirkko opettaa kirkkonsa papin pappisvihkimyksen kautta saavan pyhän voiman palvella kirkkoa Kristuksen nimessä ja persoonassa. Edellä oleva katolisen kirkon oppi on antikristuksen oppi, sillä Raamatun sanan mukaan uskova ihminen on Jumalan lapsi ja Herran Jeesuksen opetuslapsi, eikä hän toimi Kristuksen persoonassa, vaan omassa persoonassaan Jumalan lapsena ja ansiottomana palvelijana, jota Jumala rakastaa, Herran Jeesuksen ansion tähden.

Katolinen kirkko opettaa, että Raamattua ja kirkon traditiota on pidettävä arvossa yhtä alttiisti ja kunnioittavasti. Teologi ja katolisen kirkon jäsen Emil Anton on kirjoittanut Sola Scripturan olevan epähistoriallinen, epälooginen, epäraamatullinen ja kristillisyydelle tuhoisa oppi.

Katolisen kirkon oppi traditiosta, joka on on yhtä suuri Raamatun sanan kanssa on harhaoppi. Emil Antonin lausunto paljastaa sen kuinka katolisen kirkon sisällä vaikuttava henki on sielunvihollisen henki, joka vihaa Jumalan sanan totuutta. Raamattu kumoaa katolisen kirkon harhaopin kirkon traditiosta.

Raamatun sanan opetuksen mukaan ihmisten perinnäissäännöt (traditio) on turhaa Jumalan palvelemista. Raamattu itse opettaa Jumalan sanan (Raamattu) olevan ainoa uskon elämän kirjallinen ja ilmoituksellinen auktoriteetti uskossa Herraan Jeesukseen.

Katolinen kirkko ei ainoastaan kunnioita Mariaa, vaan palvoo Mariaa, sillä katolinen kirkko opettaa, että esirukoustensa kautta Maria sovittaa syntiset Jumalalle, joka on harhaoppi ja väärä evankeliumi. Syntien sovittaminen kuuluu oleellisena osana Jumalan palvontaan, sillä Herra Jeesus sovitti syntimme, jonka tähden palvomme Isä Jumalaa, Herrassa Jeesuksessa. Katolinen kirkko todellisuudessa palvoo Mariaa, sillä vain Jumala voi sovittaa ihmisten synnit Herran Jeesuksen veren kautta, kun ihminen tunnustaa ja hylkää syntinsä, ja uskoo Herraan Jeesukseen.

Katolinen kirkko kutsuu ekumenian kautta kaikkia ekumenian yhteydessä olevia tahoja katoliseen ykseyteen. Tämä on suuren Babylonin ja porton eksyttäväinen kutsu, joka sokaisee jokaisen, joka rakastaa enemmän ihmisten uskonnollisia perinteitä kuin Jumalan sanan totuutta. Suuri Babylon johdattaa ihmiset iankaikkiseen kadotukseen.

Raamattu sanoo:

Ilm 18:
1 ¶ Sen jälkeen minä näin tulevan taivaasta alas erään toisen enkelin, jolla oli suuri valta, ja maa valkeni hänen kirkkaudestaan.
2 Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen: "Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon ja tullut riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijaksi.
3 Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssansa, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta."
4 Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa.
5 Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti, ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa.
 

Alla on kolmeosainen opetussarja, jossa käydään perusteellisemmin lävitse babylonialais-katolisen kirkon juuria, oppeja ja vaikutuksia sekä Raamatun sanan totuutta.

Babylonin Baabelista Jumalan valtakuntaan osa 1:

Babylonin Baabelista Jumalan valtakuntaan osa 2:


Babylonin Baabelista Jumalan valtakuntaan osa 3: 

 

Petri Paavola 13.3.2019

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
kotimaa24.fi/artikkeli/teologian-tohtori-juho-sankamo-vaihtoi-raamattuopiston-katoliseen-kirkkoon
kotipetripaavola.com/ katolisen- kirkon-vaara- oppi jumalasta
kotipetripaavola.com/ mita-katolinen-kirkko-opettaa2
kotipetripaavola.com/ sola-scriptura-yksin-raamattu
kotipetripaavola.com/ terve-maria-rukous2
kotipetripaavola.com/ katolisen-ekumenian-petos

 


 

 

 

eXTReMe Tracker