Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Luterilaisten ja helluntailaisten sovintotilaisuus osa 2

Kirjoitin aikaisemmin luterilaisten ja helluntailaisten sovintotilaisuudesta, joka pidettiin Helsingin Saalem seurakunnassa 4.10.2018. Olen saanut kirjoituksestani hyvää palautetta helluntailaisuuden parista sekä myös kritiikkiä. Koin sydämessäni avata vielä lisää sitä, miksi sovintotilaisuus ei ollut kaiken kaikkiaan Jumalan tahdon mukaista eikä perustunut Jumalan sanan totuuteen. Aluksi on hyvä tuoda esille se, että tietenkin on Jumalan tahto ja Raamatun sanan totuuden mukaista toimintaa sopia vääryydet, loukkaukset sekä pahat puheet ja teot ja antaa anteeksi lähimmäiselleen jos on tehnyt väärin ja syntiä lähimmäistään kohtaan tai jos on joutunut itse vääryyden teon kohteeksi. Kuitenkin kaiken kaikkiaan sovintotilaisuus ei ollut Jumalan tahdon mukainen, sillä sovintotilaisuuteen liittyi ekumenian petoksen osuus sekä väärän evankeliumin sekä haureuden syntien hyväksyminen. Avaan edellä olevaa tarkemmin myöhemmin tässä kirjoituksessani. Olen vajavainen sekä erehtyväinen ihminen, en ketään toista parempi, en kenenkään yläpuolella, sillä olen pieni ja vajavainen ihminen, jatkuvasti Jumalan armoa tarvitseva, mutta kutsuttu pitämään esillä Jumalan sanan totuutta rakkaudessa, ihan samalla tavalla kuin jokainen uskova on kutsuttu samaan tehtävään, pitämään esillä Jumalan sanan totuutta rakkaudessa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Sisällys:
Alkusanat
Kuolemansynnin tekijän "siunaus"
Ekumenia ja moninkertainen valhe-evankeliumi
Loppusanat

 

Alkusanat

Luterilaisen kirkon sisällä ja helluntailaisten keskuudessa on Jumalan armosta pelastettuja ihmisiä, jotka eivät aseta pelastusta sakramentteihin eikä omiin tekoihinsa, vaan he turvaavat pelastuksensa yksin Herran Jeesuksen vereen ja sovitustyöhön. Jumalan armoteko uskovan ihmisen armosta pelastuminen ei kulje kirkkokuntien, herätysliikkeiden eikä uskonsuuntien asettamien rajojen mukaan, koska pelastus on yksin armosta Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta, joka vastaanotetaan parannuksenteon ja uskon kautta Herraan Jeesukseen, jonka todisteeksi Jumala on asettanut Pyhän Hengen sinetin (Pyhä Henki asuu) uskovan ihmisen sydämeen.

Kuolemansynnin tekijän "siunaus"

Arkkipiispa Tapio Luoma ja helluntaiherätyksen Klaus Korhonen  julistivat kaiken kansan edessä synnit anteeksi luterilaisille ja helluntailaisille. Ensinnäkin vain Jumala voi antaa syntejä anteeksi ja uskovalla on ainoastaan lupa vedota Jumalan antavan synnit anteeksi, jos synnintekijä tekee parannuksen ja hylkää syntinsä. Jos joku uskova luterilaisesta kirkosta tai helluntaiherätyksestä haluaa elää anteeksiantamuksessa niitä kohtaan, jotka ovat hänelle tehneet vääryyttä, niin se on hieno asia, mutta tässä täytyy muistaa kuitenkin ettei meillä ole lupaa lausua syntien anteeksiantamusta sellaisiin menneisyyden synteihin tai nykyisyyden synteihin, joista synnintekijä ei ole tehnyt parannusta eikä hylännyt syntiään. Tässä mielessä kollektiivinen (koko yhteisöä tarkoittava) syntien anteeksiantamus, joka ulottuu vielä menneisyyden synteihin, joista ei ole tehty parannusta on väärää toimintaa ja Jumalan tahdon vastaista. Tämä väärä kollektiivinen syntien anteeksiantaminen tapahtui luterilaisten ja helluntailaisten sovintotilaisuudessa.

Kotimaa-lehti julkaisi 29.6.2018 artikkelin Helsingin tuomiokirkon portailla tapahtuneesta tapahtumasta, jossa kirkon portailla otettiin yhteiskuvia "naimisiin" menneistä samaa sukupuolta olevista nais- ja miespareista. Arkkipiispa Tapio Luoma lähetti tapahtumaan oman viestinsä, jossa luki seuraavasti: "Olette löytäneet rinnallenne kumppanin, jonka kanssa haluatte elämänne jakaa. Onnittelen teitä tapahtumaan osallistuvia aviopareja ja toivotan teille Jumalan siunausta ja hänen hyvää johdatustaan."

Raamatun opetuksen mukaan sellainen ihminen, joka ei itse harjoita homoutta, mutta hyväksyy homouden harjoittamisen on syyllistynyt kuolemansyntiin. On aivan varmaa ettei Jumala hyväksy sellaisia syntien anteeksiantamuksen julistuksia, johon osallistuu ihminen, joka hyväksyy homouden ja toivottelee "Jumalan siunausta" homouden harjoittajille. Yksikään todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi ei voi eikä saisi osallistua sellaiseen sovintotilaisuuteen ja syntien anteeksijulistamisiin, jossa joku esiintyy uskovana ja hyväksyy homouden synnin. Koska tilaisuudessa esiintyneet luterilaiset ja helluntailaiset eivät tuoneet esille tätä ristiriitaa ja syntiä, josta tulisi tehdä parannus, niin he hiljaisesti hyväksyivät sen että ilman katumusta ja parannusta kuolemansynnissä elävä voi ja saa julistella syntejä anteeksi. Raamatun opetuksen mukaan ilman katumusta ja parannusta kuolemansynnissä elävä ei voi toimia millään tavalla uskovien yhteydessä. On aivan varmaa, että tässä kohden sovintotilaisuus ei ollut Jumalan tahdon mukainen.

Ekumenia ja moninkertainen valhe-evankeliumi

Luterilaisten ja helluntailaisten sovintotilaisuuden lopussa helluntaikirkon johtaja ja Helsingin Saalemin seurakunnanjohtaja Mika Yrjölä ja luterilaisen kirkon piispa Teemu Laajasalon toivat esille ajatuksia sovinnosta ja siihen sitoutumisesta. Laajasalo ja Yrjölä toivat esille täysin samat ajatukset, jotka löytyvät Suomen ekumeenisen neuvoston nettisivulta: Ekumenian hyvät tavat.

Laajasalon ja Yrjölän esille tuomat ajatukset tilaisuuden lopussa olivat lähes täysin samat ja identtiset ekumeenisen julistuksen kanssa (Ekumenian hyvät tavat), joka tarkoittaa sitä, että Laajasalo ja Yrjölä pyrkivät sitouttamaan luterilaiset ja helluntailaiset ekumeniaan ja ekumenian päämäärään. Ekumenia pyrkii saamaan aikaan ykseyden niiden kesken, jotka ovat mukana ekumeniassa.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sivuilla sanotaan kuinka Kristuksen kirkon pirstoutuminen kirkkokuntiin ja lahkoihin on vastoin kirkon katolisuutta ja synnin seurausta. Samalla sivulla sanotaan, että vaurion korjaamiseen pyritään ekumeenisella työllä, opillisilla neuvotteluilla sekä yhteisellä todistuksella, palvelulla ja rukouksella. Edelleen samalla luterilaisen kirkon sivulla sanotaan Athanasiuksen uskontunnustuksen lausuvan, että pelastuakseen on pitäydyttävä katoliseen uskoon, mitä ilman joutuu kadotukseen, sillä katolisuus on pelastavan uskon määritelmä.

Katolinen kirkko opettaa moninkertaista valhe-evankeliumin muun muassa seuraavien oppien kautta; messu-uhri on voimakkain sovitusuhri, Jeesuksen rinnalla myös Maria sovittaa syntiset Jumalalle, kuoleman jälkeen voi vielä puhdistua synneistä kiirastulessa jne. Katolinen katekismus 2005 sanoo kohdassa 816 kuinka pelastuskeinojen koko runsaus voidaan saavuttaa vain katolisen kirkon kautta ja kuinka jokaisen jollakin tavalla Jumalan kansaan kuuluvan tulisi täydesti jäsentyä katoliseen kirkkoon. Katolinen katekismus 2005 sanoo kohdassa 819 kuinka muut kirkolliset yhteisöt saavan voimansa armon ja totuuden täyteydestä, jonka Kristus on uskonut katoliselle kirkolle ja kuinka tämän Kristuksen hyvyyden tulee kannustaa katolista ykseyttä kohti. Katolinen katekismus 2005 sanoo kohdassa 836 kuinka kaikkia ihmisiä kutsutaan Jumalan kansan katoliseen ykseyteen.

Katolisen kirkon katekismus paljastaa sen kuinka katolinen kirkko pyrkii hyväksyttämään katolisuuden ja tekemään kaikista katolisia, jotka ovat mukana ekumeniassa. Suomen evankelis-luterilainen kirkkokin on eksynyt tavoittelemaan kirkkojen ja uskonsuuntien katolista ykseyttä. Ekumenia on toisaalla sanonut, että ekumeniassa on kyse vain vuoropuhelusta ja jokainen saa pitää omat oppinsa, mutta tämä on ollut ekumenian petos ja ansa, sillä todellisuudessa ekumenia pyrkii saamaan aikaan katolisen ykseyden.

Esille tulleen ekumenian petoksen valossa luterilaisten ja helluntailaisten sovintotilaisuuden lopussa esitetty ekumeeninen julistus näyttäytyykin osana petosta, jossa helluntailaisia ollaan manipuloimassa pois Raamatullisesta uskosta, jossa heitä pyritään tekemään myönteisiä katolilaisuudelle sekä jopa katolilaisia. Katolinen kirkko ei ole Raamatun kristinuskoa, vaan antikristillinen lahko, joka pyrkii ekumenian kautta saastuttamaan ja eksyttämään uskosta pois niin helluntailaiset (helluntaikirkko) ja kaikki ne, jotka ovat tekemisissä ekumenian kanssa. On aivan varmaa ettei luterilaisten ja helluntailaisten sovintotilaisuuden lopussa esiin tuotu ekumeeninen julistus ollut Jumalan tahto, vaan osa lopunajan eksytystä.

On aivan selvää, että Herra Jeesuksen tahto on Herran Jeesuksen opetuslasten eläminen sovinnossa ja anteeksiantamuksessa yhdessä ja samassa Kristuksen ruumiissa (yksi seurakunta). Herra Jeesus sanoi, että Jumala pyhittää uskovat ihmiset totuudessa ja tässä totuuden pyhityksessä heidän tulee olla yksi, niin kuin Isä ja Jeesus ovat yksi, että maailma tulisi uskomaan Herraan Jeesukseen. Sekin on päivänselvää ettei Jumalan lasten keskuudessa olisi niin paljoa eripuraa sekä opillista erimielisyyttä ja syntiä toisia vastaan jos olisimme todella antautuneet totuuden pyhitykseen, ollen tässä totuuden pyhityksessä yksi, niin kuin Isä ja Jeesus ovat yksi. Tämä ykseys on Jumalan luovuttamaton totuus kaikkina aikoina seurakunnan historiassa täällä maan päällä. Raamatun sanan opetuksen mukaan uskovat on kutsuttu yhden seurakunnan ykseyteen, yhden Jumalan perheväen ykseyteen, koska Jumalalla on vain yksi seurakunta ja yksi perheväki.

1 Joh 1:7 Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.

1 Joh 1:7: opetus uskovien vaeltamisesta valkeudessa ja keskinäinen yhteydestä Herran Jeesuksen veripesun puhdistuksen kautta, eli todellisen syntien anteeksiantamuksen ainoa suuntaviitta on kohti ykseyttä ja pysyminen ykseydessä Jumalan armosta. Luterilaisten ja helluntailaisten sovintotilaisuus oli ekumeeninen sovintotilaisuus, joka ei perustu totuuden pyhitykseen ja todellisen ykseyden tavoittelemiseen, vaan valheelliseen yhteyteen ja petokseen.

Loppusanat

Teemu Laajasalo on sanonut, että luterilaiseen teologiaan ei kuulu sellainen ajatus, että on välttämättä tultava uskoon, sillä ihmiset on kastettu ja teologisessa näkökulmassa vesikasteessa uudestisynnytään. Teemu onkin sanonut tulleensa uskoon kasteessa (kun hänet on "kastettu" sylivauvana). Teemu on sanonut ettei hän ole tullut uskoon ikään kuin siten miten yleisesti ajatellaan, eikä hänellä ole ollut etsikkoaikoja. Teemu Laajasalo hyväksyy myös homouden.

Teemu Laajasalon oman tunnustuksen mukaan hän ei ole koskaan tullut uskoon, niin kuin Raamatussa Herra Jeesus siitä opettaa. Herran Jeesuksen mukaan ihmisen tulee tehdä parannus ja uskoa evankeliumi (Herrasta Jeesuksesta) - (Mark 1:15). Herran Jeesuksen todistuksen mukaan Teemu Laajasalo ei ole uudestisyntynyt Herraan Jeesukseen uskova ihminen, vaan uskonnollinen, ihmisjärkeen luottava ihminen. Edellä oleva ei ollut pilkkaa tai panettelua, eikä tuomitsemista tai tuomionjulistus, vaan toteamus, joka perustuu Herran Jeesuksen omaan opetukseen siitä millä tavalla pelastutaan ja minkälaista on uskonnollisuus, joka on turhaa Jumalan palvelemista, koska uskonnollinen ihminen ei ole sisällä Jumalan valtakunnassa.

Mika Yrjölä julisti yhteistä uskoa uudestisyntymättömän ja homoutta kannattavan ihmisen kanssa. On aivan varmaa ettei se ole Jumalan tahto, että Herran Jeesuksen opetuslapset sanovat olevansa yhtä Jumalan lapsina uudestisyntymättömän ihmisen kanssa, joka vielä kaiken lisäksi kannattaa ja hyväksyy homouden. Tässäkin kohden luterilaisten ja helluntailaisten sovintotilaisuus oli Jumalan tahdon vastainen.

Tiedän sen, että luterilaisen kirkon piirissä on aidosti uudestisyntyneitä uskovia, jotka eivät yhdy Laajasalon käsitykseen uskoontulosta. Samoin luterilaisen kirkon piirissä on aidosti uudestisyntyneitä ihmisiä, jotka eivät hyväksy homouden syntiä. Helluntaiherätyksen piirissä on todellisia Herran Jeesuksen opetuslapsia, jotka eivät yhdy Laajasalon näkemykseen uskoontulosta. Samoin helluntaiherätyksen piirissä on Herran Jeesuksen opetuslapsia, jotka eivät hyväksy homouden syntiä. Todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi luterilaisen kirkon sisällä ja helluntaiherätyksessä ymmärtää ettei katolinen kirkko edusta Raamatun kristinuskoa, vaan on antikristillinen lahko, joka on Raamatun kristinuskon valhejäljitelmä. Samoin he ymmärtävät ekumenian olevan eksytys ja petos.

Luterilaisten ja helluntailaisten sovintotilaisuuden hyväksyvät luterilaiset ja helluntailaiset ovat eksyneet pois totuudesta. Tosin osa heistä voi olla vilpittömyyden tilassa, mutta tietämättömiä siitä mitä sovintotilaisuudessa itse asiassa tapahtui ja miksi se ei ollut kaikin puolin Jumalan tahdon mukaista. Armahtakoon Herra Jeesus sinua ja minua ettemme eksyisi pois totuuden tieltä, jossa Jumalan armosta saamme rakastaa Herraa Jeesusta totuudessa. Pelastus on Jumalan armoa, sillä pelastuksen perustus on Herran Jeesuksen veressä ja sovitustyössä, joka Herran Jeesuksen sanojen mukaan vastaanotetaan parannuksen ja evankeliumin uskomisen kautta. Herra Jeesus on pian tulossa takaisin ylöstempauksen kautta hakemaan kansansa tuuliin ja pilviin, olkaamme valmiit, valvokaamme ja odottakaamme Herran Jeesuksen tuloa.

Linkkisuositus:
www.youtube/MHxdRSa8zls - Porton tappava haureuden viini

 

Petri Paavola 29.10.2018

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
www.kotipetripaavola.com/  - Luterilaisten ja helluntailaisten sovinto ja anteeksipyyntö
www.kotipetripaavola.com/ - Arkkipiispa Luoman synti
www.ekumenia.fi/ - Ekumenian hyvät tavat
https://evl.fi/sanasto/ - katolinen
https://cdn.katolinen.fi/ - Katolinen katekismus kohdat 683 - 1065
www.kotipetripaavola.com/ - Teemu Laajasalon ajatuksia uskosta


 


 

 

 

eXTReMe Tracker