Maahanmuutto

 

Maahanmuutto on asia joka puhuttaa ja mietityttää uskovia ihmisiä. Raamatun opetuksen mukaan on selvää, että lähimmäisiä tulee rakastaa sekä hädässä olevia auttaa sen mukaan kun on voimia ja mahdollisuuksia auttaa heitä.

3 Moos 19:

33 Kun muukalainen asuu luonasi teidän maassanne, älkää sortako häntä.

34 Muukalainen, joka asuu teidän luonanne, olkoon niinkuin maassa syntynyt teikäläinen. Rakasta häntä niinkuin itseäsi, sillä tekin olitte muukalaisina Egyptin maassa. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.

1 Moos 15:13 Ja Herra sanoi Abramille: "Niin tiedä totisesti, että sinun jälkeläisesi tulevat elämään muukalaisina maassa, joka ei ole heidän omansa, ja heidän on niitä palveleminen, ja ne sortavat heitä neljäsataa vuotta.

Raamattu (Jumalan sana) opetti Israelin kansaa rakastamaan muukalaisia, eikä heitä saanut sortaa millään tavalla. Raamattu kehottaa rakastamaan muukalaisia niin kuin itseään, sillä israelilaisetkin olivat olleet muukalaisina Egyptissä ja tiesivät miltä sortaminen tuntuu, koska egyptiläiset sortivat heitä neljäsataa vuotta. Kun asetamme tämän opetuksen tähän päivään, niin meidänkin tulisi rakastaa maahanmuuttajia (pakolaisia ja kaikenlaisia maahanmuuttajia) sekä auttaa heitä sen mukaan kun meillä on viisautta, kykyä, voimavaroja ja taloudellisia resursseja.

1 Tim 5:8 Mutta jos joku ei pidä huolta omaisistaan ja varsinkaan ei perhekuntalaisistaan, niin hän on kieltänyt uskon ja on uskotonta pahempi.

Kun asetamme tämän Raamatun kohdan koskemaan nykyistä maahanmuutto- ja pakolaiskeskustelua, niin sen mukaan on ensin pidettävä hyvää huolta oman maan kansalaisista, sillä sellainen maa, joka ei kykene pitämään huolta omista kansalaisistaan, ei kykene myöskään oikealla tavalla auttamaan maahanmuuttajia. Raamatun selkeä viesti on, että maahanmuuttajia ja hädänalaisia tulee auttaa, mutta oman kodin ja kansan hyvinvointi on etusijalla, koska suomalaisen ensimmäinen vastuu on oma perhe ja oma kansa ja sen lisäksi tietenkin Raamattu opettaa myös ottamaan vastuuta koskien maahanmuuttajan auttamista. Totta kai Raamattu opettaa auttamaan hädänalaista sekä hengenvaarassa olevia (myös pakolaisia ja maahanmuuttajia) kaikin tavoin sen mukaan kuin on voimavaroja ja resursseja.

Raamatullinen neuvo meille suomalaisille on ettemme saa sortaa ja vihata maahanmuuttajia, vaan rakastaa heitä. Raamatullinen lähimmäisen rakastaminen koskien maahanmuuttajia tarkoittaa avun antamista sen mukaan kun on kykyä, voimia ja taloudellisia resursseja. Raamatullinen lähimmäisen rakastaminen koskien maahanmuuttajia uskaltaa myös tuoda esille sen, että erityisesti liittyen islaminuskoon ja maahanmuuttoon, jihadistit käyttävät hyväkseen maahanmuuttoa, sillä he ovat soluttautuneet ja pyrkivät soluttautumaan Eurooppaan pakolaisiksi tekeytyneinä aikomuksenaan vallata Eurooppa islamin vallan alaisuuteen. Raamatullinen lähimmäisen rakastaminen ei tue eikä hyväksy väkivaltaa, tappamista ja sotaa, joka on jihadistien päämäärä ja aikomus. Emme kykene estämään jokaisen jihadistin maahan saapumista, mutta Raamattuun uskova ihminen ei voi eikä saa tukea millään tavalla tällaista synnin alaista toimintaa.

Tarkoitukseni ei ole lietsoa pelkoa, vaan tuoda esille se ettei Raamatullinen lähimmäisen rakastaminen tue ja kannata jihadistien synnin vallassa olevia suunnitelma, joka on väkivallan ja kuoleman kautta alistaa Eurooppa islamin vallan alle. Itse näen nykyisen kehityksen olevan Jumalan sallimaa, sillä kristinuskon arvoista (lait ja asetukset) luopuneet yhteiskunnat kohtaavat omien valintojensa kautta Jumalan tuomiot ja kurituksen. Kun Jumala sallii kurituksen ja tuomitsee kansakuntia, niin se ei tarkoita sitä, että Jumala ja Jeesukseen uskova ihminen hyväksyisi jihadistien aikomuksen alistaa Eurooppa väkivallan kautta islamin vallan alaisuuteen. Uskovan ihmisen velvollisuus ja vastuu on paljastaa ja tuomita synnin teot ja siksi on oikein varoittaa jihadistien suunnitelmista.

1 Piet 4:17 Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset?

Se tietenkin tulee muistaa, että Jumala tuomitsee ensisijaisesti ihmisen sydämensä valintojen tähden. Jokainen Jumalan tuomion kohtaava ihminen ei joudu sen tähden tuomittavaksi onko hän ollut kuuliainen esivallalle ja maallisille laille, vaan sen tähden ettei hän ole uskonut Raamatun Jumalaan. Sekin on hyvä muistaa, että Jumalan tuomio alkaa aina ensin seurakunnasta. Tästä syystä on tärkeää ettemme uskovina ole tuomitsemassa jumalattomia kun kerromme siitä mikä on Jumalan tahto.

Muslimien ja muidenkin turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten Eurooppaan muuttaminen on myös mahdollisuus evankeliumin julistamiseen, että he voisivat pelastua uskon kautta Herraan Jeesukseen. Humanitaarinen apu on tietenkin oikein ja meidän jokaisen velvollisuus on auttaa hädänalaisia sen mukaan kuin on kykyä ja mahdollisuuksia auttaa. Silloin kun on kyse Raamatullisesta lähimmäisen rakastamisesta, niin Jumala arvottaa pelastuksen evankeliumin ykkössijalle sekä tietysti meidän tulee myös auttaa hädänalaisia. Jumalan "humanitaarinen apu" yhdistää pelastuksen evankeliumin julistamisen maahanmuuttajille sekä hädässä olevan auttamisen sen mukaan kuin on kykyä, voimia, mahdollisuuksia sekä taloudellisia resursseja.

Silloin kun uskovina vetoamme Raamattuun lähimmäisen rakastamisessa, niin lähimmäisen rakastaminen tulee tehdä Jumalan tahdon mukaisella tavalla tarjoten maahanmuuttajille pelastuksen evankeliumia uskon kautta Herraan Jeesukseen sekä humanitaarista apua. Jos näin ei tehdä, niin silloin ei palvella Jumalaa, mutta sen sijaan Jumala on työnnetty syrjään ja omin neuvoin ollaan tarjoamassa ratkaisuja maahanmuutto ongelmaan ja asiaan.

Tiedän sen, että on tapauksia, joissa ensin tarjotaan saippuaa ja sielunhoitoa (taloudellinen ja sosiaalinen avunanto) ja sen jälkeen sanaa (pelastuksen evankeliumin julistaminen). Varmasti näin tulisi menetellä monien pakolaisten ja turvanpaikanhakijoiden suhteen, silloin kun puhutaan Raamatullisesta lähimmäisen rakastamisesta. Raamatun evankeliumi on yksinkertainen, sillä jos ihminen uskoo Jeesukseen, niin hän pelastuu, mutta jos hän ei usko, niin synnin orjana ja saatanan pettämänä oman valintansa tähden hän valitsee iankaikkisen kadotuksen:

Apt 26:

16 Mutta nouse ja seiso jaloillasi; sillä sitä varten minä olen sinulle ilmestynyt, että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä varten sinä olet minut nähnyt, niin myös sen, mitä varten minä sinulle vastedes ilmestyn.

17 Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joitten tykö minä sinut lähetän

18 avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.’

Room 6:23 Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

Raamatulliseen lähimmäisen rakastamiseen kuuluu myös Raamatullisen pelastuksen evankeliumin julistaminen kaikille ihmisille, jotka eivät ole pelastavassa uskossa, uskon kautta Herraan Jeesukseen. Se joka irrottaa pelastuksen evankeliumin julistamisen lähimmäisen rakastamisesta, ei palvele Jumalaa, eikä noudata todellista lähimmäisen rakkauden osoittamista, eikä puhu Raamatun totuutta, vaan pyrkii miellyttämään ihmisiä ihmisten korvasyyhyn mukaan.

Tiit 3:14 Oppikoot meikäläisetkin, tarpeen vaatiessa, harjoittamaan hyviä tekoja, etteivät jäisi hedelmättömiksi.

Alkutekstin mukaan Tiit 3:14 opettaa Jeesuksen opetuslapsia harjoittamaan ja tekemään hyviä tekoja välttämättömiin (tarpeellisiin) tarpeisiin. Meidän tulee auttaa myös turvapaikanhakijoita, pakolaisia ja maahanmuuttajia osoittamalla heille lähimmäisen rakkautta. Raamatun opetus auttamisesta on sellaista, missä apu ja auttaminen kohdennetaan todellisiin ja välttämättömiin tarpeisiin, joka tarkoittaa sitä, että avun ja auttamisen tulisi kohdistua oikealla tavalla autettavaan, eikä häntä saa auttaa väärällä tavalla. Esimerkiksi jos antaa rahapulassa olevalle alkoholistille rahaa, niin häntä on autettu väärällä tavalla, sillä hän ostaa saamillaan rahoilla alkoholia. Oikea tapa olisi ostaa hänelle ruokaa sekä tukea ja auttaa häntä raitistumaan.

Jos edellä oleva Raamatullinen auttaminen ja lähimmäisen rakastaminen liitetään pakolaisiin, turvapaikanhakijoihin ja maahanmuuttajiin, niin silloin meidänkin tulisi tarkasti pohtia sitä mikä on oikea tapa auttaa heitä ja miten heitä tulisi auttaa. Raamatun mukaan oikea tapa olisi perustarpeiden tyydyttäminen (ruoka, juoma ja asunto) sekä evankeliumin kertominen, sitouttaminen elämään maassa maan tavalla suomalaisen lainsäädännön mukaan, kielikoulu ja opiskelupaikan tai työpaikan tarjoaminen. Edellä oleva tulisi tehdä siten, että niin suomalaisilla kuin maahanmuuttajilla olisi sama mahdollisuus asumiseen (ruoka, juoma) opiskeluun sekä työntekoon. Jos asiaa katsotaan Raamatun näkökulmasta, niin kummallekaan ryhmälle kantaväestölle tai maahanmuuttajille ei saisi antaa erivapauksia edellä oleviin asioihin, vaan kaikilla tulisi olla samanarvoiset oikeudet, etuudet ja sama vastuu sitoutua noudattamaan suomalaista lainsäädäntöä sekä se tulee huomioida, että Suomen tulisi myös pitää huolta omista kansalaisistaan.

Matteuksen evankeliumin 24 luku kertoo kuinka täysi laittomuus pääsee valtaan maailmassa lopunaikana. Kukaan ei voi sille mitään että laittomuuden vyöry on käynnissä maailmassa, jonka seurauksena koko maailma ajautuu laittomuuden valtaan. Herran Jeesuksen opetuslapset eivät voi estää laittomuuden valtaan pääsyä, mutta uskovat eivät saa hyväksyä laittomuutta, eli toisin sanoen synnin tekoja ja mätää hedelmää. Herran Jeesuksen opetuslapsen tulee myös paljastaa ja kertoa mitä laittomuus aikoo tehdä ja millä tavalla se on syntiä Jumalan edessä. Islamin jihadistien päämäärän (maailman valloittaminen islamin vallan alle) kertominen ja paljastaminen kuuluu Herran Jeesuksen opetuslapselle jos ja kun hän tietää siitä.

Jihadistien päämäärän paljastamisen ei tule kuitenkaan aiheuttaa pelkoa uskovan sydämessä, sillä maailma ja sen tapahtumat ovat Jumala hallinnassa ja lopulta laittomuus ja kaikki laittomuuden asiaa ajavat tahot ja ihmisryhmät sekä ihmiset joutuvat nöyrtymään ja kohtaavat tappionsa, sillä Jumala tulee tuomitsemaan päivien lopulla jumalattomien ihmisten synnin kapinan. Laittomuuden edetessä Jumala vahvistaa uskovan ihmisen uskoa ja antaa hänelle varmuuden Jumalan rakkaudesta ja huolenpidosta. Uskovalla ihmisellä on vahva turva Jumalassa uskon kautta Herraan Jeesukseen myös lopunajan laittomuuden keskellä. Jumala pitää omistaan huolta ja rakastaa heitä loppuun (sekä iankaikkisesti) saakka iankaikkisella rakkaudella. Uskovan päämäärä ei ole tämä maailma, vaan uusi tuleva maailma Uudessa Maassa ja Uudessa Jerusalemissa.

Muslimien maahanmuutto on jokaiselle heistä myös mahdollisuus pelastumiseen uskon kautta Herraan Jeesukseen ja tämä koskee niin maltillisia muslimeita kuin jihadisteja. Herran Jeesuksen opetuslapsen ei tule taistella lihaa ja verta vastaan, vaan henkivaltoja vastaan, jotka ovat se todellinen pahuuden voima jihadin takana. Se täytyy kuitenkin muistaa ettei kaikki muslimit käänny uskomaan Herraan Jeesukseen, koska Raamatun profetian sanan mukaan koko maailma ajautuu täyden laittomuuden valtaan. Tämä ei kuitenkaan estä meitä rukoilemasta muslimien pelastumista ja siksi meidän tulee myös julistaa heille evankeliumia Jumalan rakkaudesta uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Islam on sodan ja vihan uskonto ja siksikin meidän uskovien velvollisuus on rakastaa heitä ja kertoa heille rakastavasta Jumalasta, joka ei käske tappamaan luomiansa ihmisiä, jos he eivät usko Häneen, vaan sen sijaan Raamatun Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä ja tarjoaa heille pelastusta uskon kautta Herraan Jeesukseen. 1990-luvun alussa keskustelin erään somalialaisen muslimin kanssa. Hän puhui minulle Allahista ja minä puhuin hänelle Jeesuksesta, joka on Jumalan Poika ja Jumala, mutta ei Isä. Tämä muslimi sanoi, että minut tapettaisiin hänen kotimaassaan jos puhuisin siellä muslimeille Jeesuksesta samalla tavalla kun puhuin Jeesuksesta hänelle. Minä sanoin, että minun Jumalani ei kehota tappamaan tätä muslimia, vaikka hän puhuu minulle Allahista, vaan rakastamaan häntä sekä kertomaan hänelle evankeliumia rakastavasta Jumalasta ja Jeesuksen lunastusuhrista, jossa on pelastus ja syntien anteeksiantamus. Huomasin sen kuinka hän varmasti ensimmäistä kertaa elämässään kohtasi aivan uudenlaisen näkökulman Jumalaan ja Hänen olemukseensa. Rakkaus on ainoa voima, joka voi voittaa vihan, siksi Herran Jeesuksen opetuslasten on rakastettava muslimeita ja kerrottava heille Herrasta Jeesuksesta sekä Jumalan rakkaudesta kaikkia luotujansa kohtaan. Jumalan tahto on pelastaa kaikkia ihmisiä myös muslimeita.

Apt 17:
26 Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat,
27 että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää-hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä;

Monet uskovat sanovat ettemme saisi pitää kiinni kansallisvaltio ajatuksesta. Kansallisvaltiomalli missä kansat asuvat omien rajojensa sisäpuolella on Jumalan säätämä malli. Kyse ei saa olla sokeasta patriotismista (isänmaallisuus), jossa isänmaallisuus johtaa muiden sortamiseen ja itsensä muita parempana pitämiseen, koska se synnyttää sortoa ja vainoa muita ihmisiä kohtaan.

Meidän uskovien on suostuttava uskomaan siihen, että Jumala haluaa kansojen asuvan omien rajojen sisällä. Uskovalla kyse ei ole isänmaallisesta patriotismista, eli siitä että omistaudumme rakastamaan isänmaata ja pitämään sitä kaiken keskipisteenä. Kyse on siitä, että ymmärrämme Jumalan tahdon olevan maan rajat, jonka sisällä asuu kansa, jonka pitäisi pyrkiä elämään oikeudenmukaisesti sekä etsiä Jumalaa. Uskovan ensimmäinen rakkaus ja keskipiste on Jumala. Silloin kun keskipisteemme on Jumala ja Hänen tahtonsa, niin silloin hyväksymme myös sen että Jumalan tahdon mukaista on se kun kansa elää omien rajojen sisäpuolella. Jos emme välitä Jumalan säätämästä asetuksesta koskien kansojen maiden rajoja, niin silloin emme tässä asiassa kunnioita Jumalaa.

Hebr 11:
13 Uskossa nämä kaikki kuolivat eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä.
14 Sillä jotka näin puhuvat, ilmaisevat etsivänsä isänmaata.
15 Ja jos he olisivat tarkoittaneet sitä maata, josta olivat lähteneet, niin olisihan heillä ollut tilaisuus palata takaisin;
16 mutta nyt he pyrkivät parempaan, se on taivaalliseen. Sentähden Jumala ei heitä häpeä, vaan sallii kutsua itseään heidän Jumalaksensa; sillä hän on valmistanut heille kaupungin.

Uskovat ovat muukalaisia maan päällä, mutta hekin kuuluvat kansaan, joka elää tiettyjen rajojen sisäpuolella. Uskovan todellinen isänmaa on Uudessa Jerusalemissa ja Uudessa Maassa. Edellä olevasta tosiasiasta huolimatta myös uskovan on suostuttava elämään kansansa rajojen sisäpuolella, ellei Jumala johdata meitä asumaan ulkomailla. Jos uskovina ajamme kansallisvaltioiden alasajoa, niin silloin olemme eksyneet kannattamaan perkeleen tekoja, joka haluaa myös lopunaikana rakentaa Baabelin tornia, jossa hän pyrkii tuhoamaan kansallisvaltiot ja sulattamaan kaikki kansat palvelemaan häntä synnin eksytyksen ja orjuuden kautta.

Lopunaikana antikristilliset voimat pyrkivät valtaamaan koko maailman laittomuuden vallan alle ja siinä ne onnistuvat vähäksi aikaa. Emme voi tätä estää millään tavalla, sillä se on kirjoitettuna Jumalan sanan ilmoitukseen. Vaikka emme pystykään estämään antikristillisten voimien valtaanpääsyä, niin se ei tarkoita sitä että meidän tulee hyväksyä kaikki se synti mitä antikristillinen laittomuus vaikuttaa, sillä perusteella että Jumala sallii tämän kaiken. Meidän tulee sanoa synti synniksi kaikissa tilanteissa sekä tuoda esille Jumalan tahtoa, silloinkin kun ja jos Jumala sallii pahuutta laajassa mittakaavassa maailmassa.

Jumala voi sallia jonkin asian tuomioksi jollekin kansalle ja Hän on sallinut Israelin kansan joutuvan vihollisen miehittämäksi ja orjuuttamaksi, mutta aina Hän on palauttanut Israelin kansalle vapauden omassa maassaan sen jälkeen kun he tekevät sydämestään parannusta. Kun Jumala tuomitsee kansoja sekä sallii miehityksen tai pahan tulemisen maan rajojen sisäpuolelle, niin Hän ei kuitenkaan kumoa kansallisvaltioiden mallia, vaan haluaisi antaa kansalle vapauden vihollisesta kun ja jos kansakunta tekee parannusta.

Kansakunnan parannusta ei tule ymmärtää väärin siten, että koko kansakunta tulisi uskomaan Raamatun Jumalaa, vaan siten että he sydämissään, omantuntonsa ja esivallan kautta pyrkisivät elämään oikeudenmukaisesti koskien kaikkia kansalaisia.

Kun ja jos Jumala sallii maahanmuuton kautta myös muslimiterroristien tulemisen Suomen rajojen sisäpuolelle, niin Hän ei suinkaan siunaa niitä synnin tekoja, joita nämä terroristit pyrkivät tekemään. Samoin myös uskovilla on oikeus sanoa niiden tekojen olevan synnin tekoja ja Jumalan tahdon vastaisia tekoja. Uskovien tulee rakastaa myös terroristeja Jumalan rakkaudella, sillä lähimmäisen rakastaminen kaikissa tilanteissa on Jumalan tahto, mutta missään nimessä emme saa hyväksyä heidän aikomuksiaan ja tekemiään synnin tekoja.

Osa pakolaisista on elintasopakolaisia ja iso osa todellisista avuntarvitsijoista ei köyhyytensä takia pysty muuttamaan Suomeen, jossa he saisivat turvaa ja toimeentuloa. Jos elintasopakolainen tai maahanmuuttaja terroristi tulisi uskoon, niin se on valtavan hyvä asia, mutta siitä huolimatta meidän uskovien tulisi olla sitä mieltä, että elintasopakolaisten ja terroristien sijaan on varmasti oikeampaa ja Jumalan tahdon mukaista, että auttaisimme niitä, jotka ovat ihan oikeasti köyhiä, sillä he tarvitsevat turvaa ja apua.

Toki sekin tulee muistaa, että Jumala voi johdattaa jonkin elintasopakolaisen tai terroristin esimerkiksi Suomeen, jossa Jumala hänet pelastaa. Toki Jumala voisi pelastaa hänet myös omassa maassaan. Vaikka Jumala voi pelastaa jonkun maahanmuuttajan, joka väärinkäyttää Suomen maahanmuuttoa koskien pakolaisuutta, niin silti meidän uskovien tulisi ennen kaikkea olla aina kaikkien heikompien ja köyhien puolella, joka tarkoittaa sitä, että se olisi Jumalan tahdon mukaista maahanmuuttamista ja pakolaisten auttamista, että auttaisimme kaikkein köyhimpiä sekä hengenvaarassa olevia joko heidän kotimaassaan tai sitten täällä Suomessa.

Sekin tulee muistaa ettei kaikki Suomeen tulevat pakolaiset ole elintasopakolaisia tai terroristeja, vaan avun tarpeessa olevia pakolaisia. Emme saa uskovina lietsoa muukalaisvihaa. Kun ja jos puhumme ja sanomme ettei maahanmuutossa ole kaikki asiat oikealla tolalla, niin se ei saa johtaa muukalaisvihaan. Uskovan ihmisen tulee sanoa synti synniksi, mutta rakastaa kaikkia syntisiä ihmisiä.

Jotkut maahanmuuttajat (kuten myös me suomalaiset) tekevät pahoja asioita ja syntejä. Uskovina meidän tulee rakastaa ja elää anteeksiantamuksessa kaikkia jumalattomia ihmisiä ja maahanmuuttajia (sekä myös uskovia) kohtaan, sillä saatana on vanginnut jumalattomat ihmiset synnin orjuuteen. He tarvitsevat Jumalan rakkautta uskovien kautta juuri sitä varten, koska saatanan ja synnin orjuus tuhoaa heidät.

Jumalan tahto on rakastaa kaikkia maahanmuuttajia sekä julistaa heille kaikille pelastuksen evankeliumia Herrasta Jeesuksesta. Maahanmuuttajien keskuudessa on sellaisia ihmisiä, joita Raamattu sanoo epäjumalanpalvojiksi, koska he palvovat ja uskovat johonkin muuhun jumaluuteen kuin Raamatun Jumalaan. Silloin kun rakastamme epäjumalanpalvelijoita, niin se ei tarkoita, eikä saa tarkoittaa sitä että hyväksymme synnin tekoja, joita he harjoittavat.

2 Kor 12:
9 Ja hän sanoi minulle: "Minun armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa". Sentähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan.

Meidän uskovien tulee myös olla tarkkoja oman vaelluksen ja uskonelämän kautta, sillä kyse ei ole siitä, että uskon kautta Jeesukseen pidämme itseämme jumalattomina parempina ihmisinä, sillä jos niin teemme, niin se johtaa ylpeyteen ja synnin lankeemukseen. Uskovan on tärkeä ymmärtää olevansa pieni, heikko ja vajavainen ihminen, joka tarvitsee Jumalan armoa ja apua joka ikinen sekunti. Se on suurta Jumalan armoa, että Hän on pelastanut meidät jumalattomuudesta ja kadotuksesta. Ilman Jumalan armoa, emme olisi pelastavassa uskossa. Meillä ei ole mitään omia ansioita koskien pelastusta ja Jumalan lapseutta, vaan kaikki on puhdasta Jumalan armoa. Tämän tähden meidän ei ole syytä pitää itseämme jumalattomia ihmisiä parempina, koska Jumalan lapseus ei ole meidän omaa ansiotamme, vaan Herran Jeesuksen ansiota sekä Jumalan rakkauden ja armon osoitus.

Raamatun sana sanoo Jumalan olevan väkevä niissä, jotka ovat itsessään heikkoja. Raamatun sana sanoo Jumalan voiman tulevan täydelliseksi ihmisessä hänen heikkoutensa kautta. Apostoli Paavali sanoi, että kun hän on heikko, silloin hän on väkevä, koska Jumalan voima asuu hänessä. Mitä Raamatun opettama heikkous tarkoittaa, jonka kautta Jumala on väkevä? Silloin kun ymmärrät ettet voi voittaa syntiä omassa lihassasi, vaan tarvitset sen voittamiseksi Jumalan Pyhän Hengen voimaa, niin silloin olet heikko. Silloin kun ymmärrät ettet kykene vaeltamaan täällä maan päällä Jumalan tahdon mukaisesti, vaan tarvitset siihen Jumalan Pyhän Hengen voimaa, niin silloin olet heikko. Jumalan voima vaikuttaa ja auttaa heikkoja ihmisiä, jotka eivät ole omavanhurskaita, vaan turvautuvat kaikessa Jumalan apuun ja voimaan. Jumalan Pyhän Hengen eräs tehtävä on pitää uskova heikkouden tilassa, että hän turvautuisi kaikesta sydämestään Jumalaan.

Maahanmuuttajien keskuudessa on paljon islaminuskoisia muslimeita. Islam ja koraanin opetus tekee islamista sotaisan ja ihmisiä alistavan uskonnon. Se tulee muistaa ettei kaikki muslimit usko koraania, vaikka osa heistä uskoo siihen tehden terroritekoja islamin nimessä. Kun sanomme islaminuskon edustavan väkivaltaista uskontoa, niin se ei tarkoita että tuomitsemme muslimit tai ettemme rakastaisi heitä lähimmäisenrakkauden kautta. Historian valossa islam on väkivaltainen uskonto. Tämä on totuus, eikä sen sanominen tarkoita tuomitsemista, vaan tosiasioiden esille tuomista.

Koraani opettaa todella negatiivisesti juutalaisista ja kristityistä. Koraanin opetus on tuhota kaikki muut uskonnot ja uskomukset. Tämäkään ei saa johtaa siihen että alamme vihaamaan muslimeita. Uskovina meidän tulee ymmärtää ettei koraanin opetus muiden tuhoamisesta ole Jumalan tahto. Se ei ole Jumalan tahto, että islam valtaisi koko maailman ja siksi me uskovina voimme vastustaa sitä sanomalla tällaisen maailmanvaltauksen olevan väärin, mutta emme saa alkaa vihaamaan muslimeita.

Jumalan tahto ei ole se että kaikkialle maailmaan rakennetaan moskeijoita. Toki Jumala voi sallia sen, että Suomeenkin rakennetaan useampia moskeijoita ja näin voi hyvinkin pian tapahtua. Jos näin tapahtuu, niin moni uskova syyttää siitä suomalaisia jumalattomia kun näin on päässyt käymään, sanoen että heidän jumalattomuutensa vuoksi Jumalan tuomio kohtaa Suomea. Jos ja kun Jumalan tuomio tulee kohtaamaan Suomea, niin asian voisi ymmärtää myös niin, että olemmeko me uskovat Jumalan seurakuntana toimineet niin kuin meidän tulisi toimia ja uskoa Jumalaan, niin kuin Häneen tulisi uskoa?

Tuon vielä sen esille, että lopunaikana koko maailma joutuu täyden laittomuuden vallan alle. Jotkut uskovat ajattelevat, että koska se on sanaan kirjoitettu, niin meidän tulee hyväksyä kaikki se mitä laittomuus tuo mukanaan. Me emme voi estää laittomuuden valtaanpääsyä, koska se on kirjoitettu Raamatun sanaan. Uskovina emme saa kuitenkaan hyväksyä laittomuutta, eli syntiä. Se ettei hyväksy laittomuutta ja syntiä ei ole taistelemista Raamatun sanan profetiaa vastaan, koska me emme uskovina saa hyväksyä missään tilanteissa minkäänlaista syntiä.

Emme kykene pysäyttämään laittomuuden syntien valtaanpääsyä, mutta meidän tulee kaikissa tilanteissa taistella syntejä vastaan sekä paljastaa pimeyden teot. On todella tärkeää ymmärtää tämä asia oikein. Kukaan ihminen ei pysty pysäyttämään Jumalan sanan profetiaa laittomuuden valtaanpääsystä. Se että emme hyväksy laittomuutta ja syntejä ei tarkoita sitä, että emme hyväksyisi Jumalan sanan profetian toteutumista, sillä totta kai uskovina hyväksymme Jumalan sanan profetian toteutumisen. Meidän uskovien tulee kuitenkin kaikissa tilanteissa aina vastustaa syntejä sekä paljastaa pimeyden teot.

Silloin kun Jumalakuva on vääristynyt, niin maahanmuutto asiassa ei kyetä erottamaan asioita toisistaan. Väärän Jumalankuvan luoma ajatus on se, että maahanmuuttajia ja mahdollisia terroristeja tulee vihata tai suhtautua heihin negatiivisesti. Väärän Jumalankuvan luoma ajatus on myös sellainen ajatelma, jonka mukaan uskovien tulee hyväksyä ja vastaanottaa maahanmuuttajien tekemät synnin teot Jumalan tahdon mukaisena asiana, niin ettemme saisi sanoa synnin tekoja pahoiksi teoksi, koska Jumala on sen sallinut meille ja niiden syntien kautta Jumala vaikuttaa hyviä tekoja. Jumala ei käytä syntiä saamaan aikaan Jumalan tahtoa, sillä synnin palkka on kuolema ja synnissä ei ole Jumalan vanhurskautta, koska synti on pahuuden mätää hedelmää.

Väärä Jumalakuva painottaa asioita yksipuolisesti aina sen mukaan millä tavalla väärä Jumalakuva vaikuttaa uskovan sydämessä. Jos väärä Jumalakuva näkee Jumalan ankarana, niin silloin uskova voi  hyväksyä synnin teot ja seuraukset Jumalan kostona ja rangaistuksena. Tämän tähden uskova voi nähdä synnissäkin hyviä puolia, vaikka Raamatun opetuksen mukaan synti on paha ja Jumalan tahdon vastainen asia.

Oikean Jumalankuvan rakentumisen perusta on siinä, että alamme ajattelemaan asioita Jumalan mielen mukaisella tavalla:

San 3:5 Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi.

1 Sam 2:35 Mutta minä herätän itselleni uskollisen papin, joka tekee minun sydämeni ja mieleni mukaan. Hänelle minä rakennan pysyväisen huoneen, ja hän on vaeltava minun voideltuni edessä kaiken elinaikansa.

Room 8:5 Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli.

Room 8:7 sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan.

1 Kor 2:16 Sillä: "kuka on tullut tuntemaan Herran mielen, niin että voisi neuvoa häntä?" Mutta meillä on Kristuksen mieli.

Uskovina meidän tulisi ymmärtää ja oppia ajattelemaan asioista aina hengellisesti Jumalan näkökulmasta käsin, ei luonnollisen ihmisen mukaisesti, koska ihmisen järki eksyttää pois totuudesta. Meidän tulee myös ymmärtää se, että minkä Jumala sanoo synniksi, niin se on Hänelle paha asia, jota ei saisi tehdä ollenkaan, koska synti tuhoaa ihmisiä, tuottaen kipua, kärsimystä ja kuolemaa.

Jos Jumala sallii jonkun synnin asian tapahtuvan, niin Hän ei salli sitä siksi, että synnissä olisi jotakin hyvää, vaan siksi että ihmisellä on tässä maailmassa vapaus palvella ketä hän haluaa, joko Jumalaa tai syntiä. Synnillä on aina seurauksensa. Emme saa tappaa, koska se on synti, mutta jos joku tappaa toisen ihmisen ja Jumala sallii sen, niin Jumala ei salli sitä, siksi että tappamisessa olisi jotakin hyvää tai siitä seuraa jotakin hyvää, vaan siksi että ihmisellä on tässä maailmassa vapaus palvella ketä hän haluaa, joko Jumalaa tai syntiä.

 

 

Petri Paavola

 

eXTReMe Tracker