Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Melkisedek kuningas ja pappi

Kautta historian Melkisedekistä on ollut monenlaista tulkintaa, jotkut sanovat hänen olevan Herra Jeesus, toiset sanovat hänen olevan taivaallinen enkelihahmo maan päällä ja joidenkin mukaan hän oli esikuvaa Jeesuksesta. Melkisedekistä on myös monta muunlaista tulkintaa. Minulta on usein kysytty sitä kuka Melkisedek oli. Tutkittuani Raamatun sanan opetusta olen saanut sellaisen ymmärryksen ettei Melkisedek ollut Herra Jeesus, vaan Herran Jeesuksen esikuva, mutta ei sama henkilö kuin Herra Jeesus. Kun luemme koko Raamatun ilmoitusta, niin silloin ymmärrämme ettei Melkisedek voi olla sama henkilö kuin Herra Jeesus. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

 

Sisällys:
Raamatun profetiat Jeesuksesta
Melkisedek oli Jeesuksen esikuva
Raamatun todistus

 

Raamatun profetiat Jeesuksesta

Herrasta Jeesuksesta ei ole Raamatussa sellaista profetiaa, että Hän olisi elänyt lihassa ja hallinnut Saalemissa (Jerusalem) kuninkaana (Aabrahamin aikana) ja sitten taas myöhemmin historiassa neitseestä syntymisen kautta tullut Pelastajaksi ja syntien sovittajaksi. Koskien Herraa Jeesusta ja Hänen maanpäällistä tehtävää voimme löytää Raamatusta ainoastaan neitseestä syntymisen jälkeiset maanpäälliset elämänvaiheet Jeesuksen elämästä.

Jeesus ilmestyi Herrana maan päälle ennen neitseestä syntymistä, mutta Hän ei tullut ihmiseksi maan päälle kuin vasta neitseestä syntymisen jälkeen. Esimerkiksi Paavali opetti Jeesuksen olleen Hengellinen Kallio (Herra), joka seurasi Israelin kansaa erämaassa (1 Kor 10:1-4). Herra Jeesus on ilmestynyt maan päälle Herrana ennen neitseestä syntymistä, mutta Hän tuli maan päälle ihmiseksi vasta sen jälkeen kun Hän syntyi neitseestä.

Raamattu kertoo tarkasti Messiaan, eli Herran Jeesuksen ihmiseksi tulemisen ajankohdan (neitseestä syntyminen Jes 7:14) sekä syntymäpaikan Beetlehimin ja sen, että Hän on Juudan heimosta ja Hänen alkuperänsä on iankaikkinen (Miika 5:2). Messias, eli Jeesus on Eevan jälkeläinen ja Hän murskaa käärmeen (saatana) vallan, eli synnin, perkeleen ja kuoleman vallan (1 Moos 3:15).  Messias, eli Jeesus on Aabrahamin siementä, Aabrahamin jälkeläinen (1 Moos 18:18). Messiaan tehtävänä oli julistaa ilosanomaa ja parantaa särjetyt sydämet (Jes 61:1) sekä Messias ristiinnaulittiin ja kuoli syntien tähden, että Häneen uskomalla ihmiset pelastuisivat (Jes 53:1-12, Psa 22:1-31). Messias, eli Jeesus on herrain Herra ja kuningasten Kuningas (Ilm 17:14; 19:16).

Raamatussa on tarkasti kerrottu Jeesuksen ihmiseksi tuleminen sekä Hänen tehtävänsä eikä Raamatusta löydy yhtään profetiaa, joka kertoisi Jeesuksen eläneen maan päällä ihmisenä ennen neitseestä syntymistä. Raamattu ei sano Jeesuksen olleen Melkisedek Saalemin kuningas ja korkeimman Jumalan pappi. Raamatun profetia Jeesuksesta on ettei Hän tullut ensin kuninkaana hallitsemaan, vaan palvelemaan ja kuolemaan syntien anteeksisaamiseksi. Raamatun tarkka profeetallinen ilmoitus kumoaa sen väitteen, joka sanoo Melkisedekin olleen sama henkilö kuin Jeesus.

Melkisedek oli Jeesuksen esikuva

Vanhan Liiton asioilla ja tapahtumilla oli esikuvallinen merkitys, joka sai täyttymyksensä Uudessa Liitossa. Samoin myös aika ennen Vanhaa Liittoa oli esikuvallista, joka sai täyttymyksensä Uudessa Liitossa kuten esimerkiksi Aabraham vanhurskautettiin uskon kautta, koska Aabrahamista oli tuleva siunaus koko maailmalle Messiaan kautta, joka pelastaa Häneen uskovat uskon kautta, ei lain tekojen kautta (Room 4 luku).

Hebrealaiskirjeen luku 7 todistaa selkeästi ettei Jeesus ole sama henkilö kuin Melkisedek:

Hebr 7:
1 ¶ Sillä tämä Melkisedek, Saalemin kuningas, Jumalan, Korkeimman, pappi, joka meni Aabrahamia vastaan, hänen palatessaan kuninkaita voittamasta, ja siunasi hänet;
2 jolle Aabraham myös antoi kymmenykset kaikesta ja joka ensiksi, niinkuin hänen nimensäkin merkitsee, on "vanhurskauden kuningas" ja sen lisäksi vielä "Saalemin kuningas," se on "rauhan kuningas";
3 jolla ei ole isää, ei äitiä, ei sukua, ei päivien alkua eikä elämän loppua, mutta joka on Jumalan Poikaan verrattava-hän pysyy pappina ainaisesti.

Melkisedek oli Saalemin (Jerusalem) kuningas korkeimman Jumalan pappi. Raamattu kertoo todella vähän Melkisedekistä emmekä sen tiedon perusteella tiedä hänestä kovinkaan paljoa.

Kun Raamattu sanoo ettei Melkisedekillä ollut isää, ei äitiä eikä sukua ja päivien alkua eikä elämän loppua, mutta joka oli Jumalan Poikaan (verrattava), joka pysyy pappina ainaisesti, niin tämä tulee ymmärtää hengellisesti, eli kirjaimellisesti, mutta hengellisen ymmärryksen mukaan.

Ei isää on kreikankielisessä UT:ssa sana apator, joka tarkoittaa sellaista, jolla ei ole isää, joka on menettänyt isänsä tai jonka isä on hylännyt sekä orpoa, joka on isätön. Sen lisäksi sana apator tarkoittaa sellaista ihmistä, jonka isää ei ole kirjattu ylös sukuluetteloon. Kreikankielen sana apator ei tarkoita sitä, että isättömällä (apator) ei olisi ollenkaan biologista isää, vaan sitä, että hänellä on biologinen isä, mutta hän on isätön edellä olevien syiden takia.

Ei äitiä on kreikankielisessa UT:ssa sana ametor, joka tarkoittaa että joltakin on otettu pois tai hän on menettänyt äitinsä, syntynyt mutta äiti on hylännyt lapsensa sekä henkilöstä jonka äitiä ei ole merkitty sukuluetteloon. Kreikankielen sana ametor ei tarkoita sitä, että äidittömällä (ametor) ei olisi ollenkaan biologista äitiä, vaan sitä, että hänellä on biologinen äiti, mutta hän on äiditön edellä olevien syiden takia.

Ei sukua on kreikankielisessä UT:ssa sana agenealogetos, joka tarkoittaa ettei syntymää ole merkitty ylös tai rekisteröity tai sellaista, jonka sukua tai sukuluetteloa ei ole merkitty ylös. Kreikankielen sana agenealogetos ei tarkoita sitä, että hänellä ei ole olisi ollenkaan sukua, vaan sitä ettei sitä ole kirjattu muistiin sukuluetteloon tai rekisteriin.

Ei päivien alkua eikä elämän loppua ei tarkoita ettei Melkisedekillä olisi ollut ollenkaan biologisia vanhempia tai ettei hän olisi kuollut koskaan, vaan sitä ettei Melkisedekin suvusta eikä hänestä ole merkintää sukuluettelossa. Melkisedek saattoi olla orpo, joka oli jollakin tavalla menettänyt vanhempansa. Hebrealaiskirje ei opeta Melkisedekin olleen Jeesus, jolla ei ole päivien alkua ja loppua, koska Jeesus on ollut iankaikkisesti olemassa, eikä Hänen olemassaolonsa koskaan pääty ja lopu.

Melkisedekistä ja hänen vanhemmistaan ei ole merkintää sukuluetteloissa, ei syntymän ja kuoleman hetkeä, ja siksi Melkisedek on sopiva Jeesuksen esikuva, koska Jeesus on iankaikkinen, jolla ei ole alkua ja loppua.

Hebrews 7:6 - But he who is not written in their genealogies took tithes from ABRAHAM, and blessed him who had received the promise. (Dr. John W. Etheridge's English Peshitta translation)

Hebrews 7:6 - But this man, who is not enrolled in their genealogies, took tithes from Abraham; and blessed him who had received the promise. (Dr. James Murdock's English Peshitta translation)

Hebrews 7:6 - But this man who is not recorded in their genealogies took tithes even from Abraham, and blessed him who had received the promises. (Dr. George Lamsa's English Peshitta translation)

Hebrews 7:6 But he whose descent is not counted from them received tithes of Abraham, and blessed him that had the promises. (KJV)

Hebr 7:6 Mutta se, jonka sukua ei heidän seassansa lueta, otti Abrahamilta kymmenykset ja siunasi häntä, jolla lupaukset olivat. (Biblia)

Edellä olevat arameankielestä englantiin käännetyt UT:n tekstit sekä KJV käännös ovat yhtäpitäviä kreikankielen UT:n tekstin kanssa koskien Hebrealaiskirjeen lukua 7 ja jaetta 6. Myös vanha Biblia kääntää jakeen alkutekstin mukaisesti.

Hebr 7:6 sanoo alkutekstin mukaan Melkisedekillä olleen sukua, mutta sitä ei ole kirjoitettu ja merkitty ylös sukuluetteloon. Jos Melkisedek olisi Jeesus, niin Hebr 7:6:ssa ei lukisi ettei hänen sukuansa ole kirjattu muistiin, vaan ettei hänellä ole ollenkaan sukua. Tästä syystä Hebr 7:3 käyttää sanaa agenealogetos, joka tarkoittaa ettei syntymää ole merkitty ylös tai rekisteröity tai sellaista, jonka sukua tai sukuluetteloa ei ole merkitty ylös. Raamattu tuo selkeän todisteen siitä, että Melkisedekillä oli sukua, mutta sitä ei ole vain merkitty ylös sukuluetteloihin. Tämä Raamatun tärkeä yksityiskohta todistaa Melkisedekin olleen aivan tavallinen ihminen eikä hän ole ollut iankaikkisesti olemassa ja samalla se paljastaa ja todistaa sen ettei Melkisedek ja Jeesus ole sama henkilö.

Toinen voimakas todiste sille ettei Melkisedek ole sama henkilö kuin Jeesus on Hebr 7:3:ssa oleva kreikankielen sana aphomoioo, jonka 33/38 käännös kääntää verrattava, mutta aphomoioo tarkoittaa tehdä jonkun kaltaiseksi sekä olla jostakin kopio. Aphomoioo sana ei tarkoita, että joku tai jokin on täsmälleen sama, vaan että joku tai jokin on samanlainen mutta ei kuitenkaan täsmälleen sama asia. Raamatun opetuksen mukaan Melkisedek ei ole sama henkilö kuin Jeesus, vaan samankaltainen, mutta ei sama henkilö. Sana aphomoioo on selkeä todiste sille ettei Raamattu sano Melkisedekin olevan Jeesus.

Raamatun UT:n aikalaiset ymmärsivät sen, että kun oli kyse henkilöstä, jota verrattiin (aphomoioo) johonkin henkilöön, niin kyse ei ollut siitä että verrattava henkilö olisi ollut sama henkilö, johon häntä verrattiin, vaan hän oli samankaltainen, mutta ei sama henkilö. Jumalan Henki on tarkasti kirjoituttanut Raamatun sanan, että pysyisimme totuudessa emmekä eksyisi tekemään vääriä johtopäätöksiä tai opettaisi väärin Jumalan sanasta myös siksi UT:n tekstissä on sana aphomoioo ettemme sekoittaisi tai luulisi Melkisedekin olevan Jeesus.

Melkisedek pysyy pappina iankaikkisesti, koska Herra Jeesus tuli Uuden Liiton Ylimmäiseksi Papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan, ei leeviläisen pappeuden mukaan. Herra Jeesus asetti iankaikkisen pappeuden Melkisedekin järjestyksen mukaan ja Melkisedek, joka oli Kaikkivaltiaan Jumalan pappi pysyy myös pappina iankaikkisesti Jumalan asetuksen mukaisesti.

Hebr 7:
12 Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos.
13 Sillä se, josta tämä sanotaan, oli toista sukukuntaa, josta ei kukaan ole alttaritointa hoitanut.
14 Onhan tunnettua, että meidän Herramme on noussut Juudasta, jonka sukukunnan pappeudesta Mooses ei ole mitään puhunut.
15 Ja tämä käy vielä paljoa selvemmäksi, kun nousee toinen pappi, Melkisedekin kaltainen,
16 joka ei ole siksi tullut lihallisen käskyn lain mukaan, vaan katoamattoman elämän voimasta.
17 Sillä hänestä todistetaan: "Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan".

Joskus kuulee sellaisia tulkintoja, joissa Melkisedek liitetään katoamattoman elämään voimaan sillä tavalla, että Melkisedek on Jeesus, koska vain Jeesuksella on katoamaton elämän voima ja siksi Melkisedek on Jeesus. Tämäkin tulkinta on virheellinen.

Raamattu sanoo Jeesuksen kautta tapahtuneen lain muutoksen, koska leeviläinen pappeus vaihtui Melkisedekin järjestyksen mukaiseen pappeuteen. Kuten on käynyt aikaisemmin ilmi, niin Melkisedek oli ihminen, josta ei ole merkintää sukuluetteloissa. Melkisedek oli tavallinen ihminen, ei iankaikkinen Jeesus. Jumala asetti Melkisedekin järjestyksen mukaisen pappeuden olemaan voimassa iankaikkisesti ja Melkisedekin pappeuden iankaikkisuus astui voimaan Jeesuksen kuoltua, jolloin Hänestä tuli Ylimmäinen Pappi Uudessa Liitossa Melkisedekin järjestyksen mukaan.

Jumalan asetus Melkisedekin pappeudesta on iankaikkinen, mutta Raamattu ei sano Melkisedekin olevan iankaikkinen Jeesus. Leeviläinen pappeus tuli voimaan lihallisen käskyn lain mukaan, joka tarkoittaa sitä ettei VT:n lakia kirjoitettu ihmisen sydämeen, vaan kivitauluun, Koska käsky ja laki eivät asu sydämessä, niin siksi Vanhan liiton uskovat elivät lihallisesti suhteessa lakiin, eli heillä ei ollut sydämessään Pyhän Hengen voimaa. Tätä tarkoittaa lihallisen käskyn lain mukaan, eli se ei tarkoita Jumalan lain olevan lihallinen, koska Jumalan laki on hengellinen, mutta ihminen on lihallinen ilman Jumalan Hengen voimaa ja joutuu kohtaamaan lihallisesti Jumalan lain opetuksen.

Melkisedekin pappeus ei ole tullut lihallisen käskyn lain mukaan (Vanhan Liiton), sillä Melkisedekin pappeus oli Jumalan asetuksesta voimassa ennen VT:n lakia ja leeviläistä pappeutta. Koska Melkisedekin pappeus oli Jumalan asetus, joka annettiin ennen VT:n lain antamista, niin siksi Melkisedekin pappeus asetettiin katoamattoman elämän voimasta, koska se oli katoamattoman ja iankaikkisen Jumalan asettama. Vanhan Liiton leeviläinen pappeus kumottiin ja koska Jumala asetti Melkisedekin pappeuden olevan voimassa iankaikkisesti Jeesuksen kautta, niin siksi Melkisedekin pappeus on asetettu katoamattoman elämän voimasta, koska Melkisedekin pappeutta ei koskaan kumota, vaan se on voimassa iankaikkisesti.

Raamattu ei sano Melkisedekin olevan iankaikkinen, vaan Melkisedekin pappeus on iankaikkinen, joka astui voimaan kun Jeesuksesta tuli Ylimmäinen Pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan. Miksi Raamattu puhuu Melkisedekin pappeudesta ja miksi Jeesus on Melkisedekin järjestyksen mukaan Ylimmäinen Pappi? Raamattu puhuu ja opettaa paljon esikuvista, jotka tulevat täyttymään Jeesuksessa. Melkisedek oli esikuvaa Jeesuksesta ja Melkisedekin pappeus oli Jumalan asettama ennen VT:n lain antamista. Jeesuksen Ylimmäinen pappeus ei saanut perustua perittyyn VT:n mukaiseen leeviläiseen pappeuteen, vaan pappeuteen, jota ei peritä ja joka ei perustu VT:n lakiin, koska Jeesuksen Ylimmäisen Pappeuden kautta kaikkia ihmisiä kutsutaan uskon kautta pelastukseen.

Melkisedekin sukua ei ole merkitty sukuluetteloon ja se teki myös hänestä Jeesuksen esikuvan, sillä Jeesus ei ole syntyisin tästä maailmasta, koska Hän on ollut aina olemassa eikä Hänellä ole loppua. Melkisedek oli sopiva esikuva, koska hän esikuvallisesti kuvasi sellaista, jolla ei ole alkua ja loppua, koska hänestä ja hänen suvustaan ei ole mitään merkintää sukuluetteloissa. Melkisedek ei ollut Jeesus, mutta Melkisedekin tuli olla esikuvallisesti Jeesuksen kaltainen, koska Jumala asetti Jeesuksen Ylimmäiseksi Papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan.

Melkisedekin samankaltaisuus Jeesukseen nähden tulee esille siitä, että hän oli pappi - Jeesus on Ylimmäinen Pappi; Melkisedekin nimi tulee sanoista vanhurskauden kuningas - Jeesus on vanhurskaus ja kuningasten Kuningas, Melkisedek otti vastaan kymmenyksiä (myös leeviläiset lain mukaan vastaanottivat kymmenyksiä pappeuden perusteella) - Jeesus on Herra ja ihmiset maksoivat kymmenyksiä Herralle. Melkisedek toi leipää ja viiniä Aabrahamille - Jeesus Ylimmäisenä Pappina asetti Herran muistoaterian leivän ja viinin muodossa, joka symboloi Jeesuksen ruumista ja verta syntien anteeksisaamiseksi.

Melkisedek tunsi ja tiesi Aabrahamin ja Melkisedek toi Aabrahamille leipää ja viiniä ja Melkisedek siunasi hänet  sanoen: "Siunatkoon Abramia Jumala, Korkein, taivaan ja maan luoja. Ja kiitetty olkoon Jumala, Korkein, joka antoi vihollisesi sinun käsiisi." Aabraham ja Melkisedek palvelivat samaa Jumalaa ja tunsivat toisensa. Vanhurskautuminen uskosta (Aabraham) ja Melkisedekin järjestyksen mukainen iankaikkinen pappeus olivat samanaikaisesti olemassa samassa historiallisessa ajanjaksossa. Uskon kautta vanhurskautuminen ja Melkisedekin järjestyksen mukainen iankaikkinen pappeus olivat esikuvaa tulevasta Messiaasta, Herrasta Jeesuksesta ja siitä järjestyksestä, joka oli Hänessä toteutuva täydellisesti.

Raamatun todistus

Jos lukee Heprealaiskirjeen 7 luvun kirjaimellisesti ihmismielen mukaan, mutta ei kirjaimellisesti hengellisen ymmärryksen ja Raamatun kokonaisopetuksen valossa, niin silloin voi erehtyä luulemaan Melkisedekin olevan sama henkilö kuin Jeesus. Kun ymmärrät Heprealaiskirjeen 7 luvun oikein sekä sen mikä on Raamatun sanan kokonaisopetus, niin silloin ymmärrät ettei Melkisedek ole sama henkilö kuin Jeesus.

Melkisedekillä oli biologiset vanhemmat, mutta hän oli jäänyt jostakin syystä isättömäksi ja äidittömäksi, jota emme tiedä. Sen sijaan tiedämme tarkasti Jeesuksen olevan Jumalan Poika, joka syntyi neitseestä maan päälle. Melkisedekin suvusta ei ole jäänyt merkintää sukuluetteloon, mutta Herran Jeesuksen sukuluettelo on tarkasti merkitty muistiin ja ylös sekä paikkakunta missä Hän syntyi. Melkisedekin suvusta meillä ei ole mitään tarkkaa tietoa, mutta sen tiedämme, että Jeesus on Aabrahamin siementä, mutta Melkisedek ei ollut Aabrahamin sukua ja siementä, eikä Melkisedekin nimeä löydy Aabrahamin sukuluettelosta eikä mistään muustakaan sukuluettelosta.

Jumala valitsi Seemin jälkeläisistä ihmisiä toteuttamaan Jumalan tahtoa ja olemaan Jumalan kansaa maan päällä. Melkisedek on hepreaksi MalkiTsedeq, joka tarkoittaa vanhurskauden kuningas ja näistä vihjeistä voimme ainoastaan tietää Melkisedekin olleen Seemin jälkeläisiä (seemiläisiä), mutta ei itse Seem eikä yksi Seemin pojista, koska Raamatun sanan mukaan Melkisedekistä ja hänen vanhemmistaan ei ole jäänyt merkintää sukuluetteloihin, mutta Seemistä ja hänen pojistaan on merkinnät sukuluettelossa. Nämä seikat kumoavat ne väitteet, jotka sanovat Melkisedekin olleen Seem tai yksi Seemin pojista.

Herra Jeesus on iankaikkinen, jolla ei ole alkua ja loppua ja koska Melkisedekiltä ja hänen suvustaan puuttuu merkintä sukuluettelosta, niin siksikin Raamattu rinnastaa Melkisedekin Jeesukseen, koska Melkisedekin järjestyksen mukainen pappeus ei periydy vanhemmilta eikä muiltakaan ihmisiltä, vaan Jumala kutsuu ja asettaa siihen, niin siksi Raamattu sanoo Melkisedekin kohdalla ei päivien alkua ja loppua. Melkisedekin mukainen pappeus ei periydy ihmiseltä ihmiselle, vaan siihen kutsutaan ja se tapahtuu Jumalan valinnan mukaan.

Joh 8:
56 Aabraham, teidän isänne, riemuitsi siitä, että hän oli näkevä minun päiväni; ja hän näki sen ja iloitsi."
57 Niin juutalaiset sanoivat hänelle: "Et ole vielä viidenkymmenen vuoden vanha, ja olet nähnyt Aabrahamin!"
58 Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ennenkuin Aabraham syntyi, olen minä ollut".
59 Silloin he poimivat kiviä heittääksensä häntä niillä; mutta Jeesus lymysi ja lähti pyhäköstä.

Jotkut sanovat Jeesuksen olevan Melkisedek ja he perustelevat väitettään sillä, että koska Melkisedek ja Aabraham kohtasivat toisensa, niin se todistaa Melkisedekin olevan Jeesus. He perustelevat väitettään Joh 8:56-58 kohdan kautta.

Kun tutkimme tätä kohtaa tarkemmin Raamatusta, niin se ei sano Jeesuksen olevan Melkisedek, vaan sen että Jeesus on Herra, joka ilmestyi Aabrahamille Mamren tammistossa.

Jeesus sanoi Aabrahamin riemuinneen ja iloinneen kun hän näki Jeesuksen (Herran) päivän.  Herra ilmestyi Aabrahamille Mamren tammistossa ja Raamatun sanan mukaan Aabraham oli tietoinen siitä, että Herra ilmestyi hänelle ihmisen hahmossa (1 Moos 18 luku). Raamatun sanan mukaan Aabraham tarjosi Herralle (kolme miestä ihmisen hahmossa - Herra ja kaksi enkeliä kts. 1 Moos 19:1) voita, maitoa ja vasikanlihaa. He aterioivat Aabrahamin kanssa. Herra lähti Sodomaan päin ja Aabraham jäi vielä Herran luokse lähestyen Herraa ja keskustelivat Sodomasta.

Kun Aabraham kohtasi Herran (Jeesuksen) ihmisen hahmossa, niin kyse ei ollut siitä, että Jeesus olisi elänyt tässä ihmisen hahmossa maan päällä, vaan että Jeesus ilmestyi vähäksi aikaa ihmisen hahmossa Aabrahamille. Sen sijaan Melkisedek eli koko elämänsä ajan ihmisenä.

Kun tutkii Raamatun sanaa ja Herran ilmestymistä miehen hahmossa Aabrahamille, niin sen perusteella voi sanoa Aabrahamin viettäneen pitkän ajan sinä päivänä Herran kanssa, joka ilmestyi hänelle miehen hahmossa. Jeesus sanoi Aabrahamin riemuinneen ja iloineen siitä kun hän näki Jeesuksen (Herran) päivän. On aivan varmaa, että Aabraham iloitsi ja riemuitsi sinä päivänä sydämessään kun Herra ilmestyi hänelle miehen hahmossa ja vietti aikaa Aabrahamin kanssa. Minun päivälläni Jeesus tarkoitti sitä hetkeä, kun Hän oli sinä päivänä Aabrahamin kanssa ihmisen hahmossa.

Johanneksen evankeliumin 8 luku todistaa edellä olevan todeksi, jossa Jeesus sanoi Aabrahamin nähneen Hänet ja juutalaiset sanoivat ettet ole vielä viidenkymmenen vuoden vanha ja olet nähnyt Aabrahamin. Tähän Jeesus vastasi alkutekstin mukaan "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ennenkuin Aabraham syntyi, Minä Olen".

Herra Jeesus sanoi Jumalan nimen Minä Olen ja Hän sanoi ennen kuin Aabraham syntyi Minä Olen. Juutalaiset ymmärsivät Jeesuksen tarkoittaneen Hänen olevan Herra, Raamatun Jumala ja sen tähden he poimivat kiviä heittääkseen niillä Jeesusta, koska Jumalanpilkkaaja tuli kivittää:

3 Moos 24:16 Ja joka Herran nimeä pilkkaa, rangaistakoon kuolemalla; koko kansa kivittäköön hänet kuoliaaksi. Olipa se muukalainen tai maassa syntynyt, joka pilkkaa Herran nimeä, hänet surmattakoon.

Raamatussa Johanneksen evankeliumin 8 luvussa Jeesus sanoi olevansa Herra, jonka päivän Aabraham näki. Raamatun todistuksen mukaan Jeesus on Raamatun Herra (mutta ei Isä) ja Aabraham näki Jeesuksen (Herran) ihmisen hahmossa. Tämä tarkoittaa myös sitä ettei Melkisedek ole Jeesus, koska Aabraham näki Herran päivän (näki Jeesuksen) ja riemuitsi sinä päivänä kun Herra ilmestyi hänelle Mamren tammistossa.

1 Moos 14:18 Ja Melkisedek, Saalemin kuningas, toi leipää ja viiniä; hän oli Jumalan, Korkeimman, pappi.

Raamattu sanoo Melkisedekin olleen pappi, mutta Raamattu ei sano hänen olleen ylimmäinen pappi. Tämä on todella merkittävä Raamatun ilmoitus ja siksi Jeesus ei voi olla Melkisedek, koska Jeesus ei ole tavallinen pappi, vaan iankaikkisen pappeuden Ylimmäinen Pappi. Jos Melkisedek olisi ollut Jeesus, niin Raamatun tulisi esitellä hänet ylimmäisenä pappina, koska Jeesus ei ole tavallinen pappi, vaan Ylimmäinen Pappi. Tämä tarkka ja huomattavan tärkeä yksityiskohta kertoo meille myös sen ettei Melkisedek ole Jeesus.

Kun Raamattu sanoo Hebrealaiskirjeen 7 luvussa ja jakeessa 3 Melkisedekin pysyvän pappina ainaisesti, niin sekään ei todista Melkisedekin olevan Jeesus, koska Uuden Liiton järjestyksen mukaan jokainen Herraan Jeesukseen uskova ihminen kuuluu kuninkaalliseen papistoon ja siten kaikki Herran Jeesuksen opetuslapset ovat osallisia iankaikkisesta pappeudesta, niin kuin myös Melkisedek on, koska Herra Jeesus on Melkisedekin järjestyksen mukaan Ylimmäinen Pappi:

Hebr 6:
19 Se toivo meille on ikäänkuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti,
20 jonne Jeesus edelläjuoksijana meidän puolestamme on mennyt, tultuaan ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan, iankaikkisesti.

Ilm 1:6 ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti! Amen.

Raamatun todistus on selkeä siitä ettei Melkisedek ole sama henkilö kuin Jeesus.

Luuk 24:
25 Niin hän sanoi heille: "Oi, te ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä uskomaan kaikkea sitä, minkä profeetat ovat puhuneet!
26 Eikö Kristuksen pitänyt tätä kärsimän ja sitten menemän kirkkauteensa?"
27 Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu.

Raamatun opetuksen mukaan Mooses ja profeetat ovat kertoneet kaiken sen mitä Jeesuksesta on Jumalan sanassa sanottu ja kirjoitettu. Raamattu ei opeta Melkisedekin olevan Jeesus, eikä meidänkään pidä opettaa tai sanoa niin, koska se ei ole totta. Ymmärrän sen, että Hebrealaiskirjeen 7 luku voi johdattaa meitä harhaan, jos luemme sen yksinään ilman Raamatun kokonaisopetusta tai emme ymmärrä sitä mitä siinä ihan oikeasti sanotaan. Me  (myös minä) jokainen erehdymme jossakin ja monessakin kohden (Jaak 3:2) ja kun sen ymmärrämme, niin silloin saamme tehdä parannusta ja uskoa sen mitä Raamattu opettaa. Jumala sinua ylen runsaasti siunatkoon Herrassa Jeesuksessa, Pyhässä Hengessä ja armossa, rakkaudessa ja totuudessa.

 

Petri Paavola 20.6.2016

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker