Menestysteologeja ja harhaoppi

Menestysteologian juuret on Kenyonin New-Age harhaopeissa. JDS-opin (Jeesus kuoli hengellisesti) tausta ja juuret ovat gnostilaisuudessa sekä New-Age harhoissa. Menestysteologian ja JDS-opin harhaan kuuluvat seuraavat opetukset:

- Ihminen on jumala
- Ihminen on henki, joka elää sielussa ja ruumiissa
- synti on hengellinen asia, siksi täytyy kuolla hengellisesti
- Jeesuksen veri ja kuolema ei sovita syntejä, koska vain hengellinen kuolema voi tuoda sovituksen
- Jeesuksen kuollessa Häneen tuli saatanan luonto kaikessa pahuudessaan
- Jeesus sovitti synnit helvetissä
- Jeesus syntyi uudesti helvetissä

Kol 1:
19 Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi
20 ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.
21 Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut
22 Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä,
23 jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla ja jonka palvelijaksi minä, Paavali, olen tullut.

Raamattu opettaa selkeästi, että Herran Jeesuksen veri ja fyysinen kuolema tuo synneistä sovituksen. JDS-oppi on kadotuksen evankeliumia ja paha harhaoppi.

Olen tuonut esille jo aikaisemmin muutamia menestysteologeja (Uskon sana liike - Word of Faith) ja lista on sen verran pitkä, että tuon vielä lyhyesti muutaman menestysteologin opetuksia ja ajatuksia.

Bill Hamon: “At that time the sons of God will be fully manifested on the earth. Widespread spiritual warfare will result with the sons of God doing battle with Satan and company, the non-Christian nations of this world will also be defeated. Once the earth has been subdued, Jesus will come back to earth and be given the Kingdom that has been won for Him by this “manchild company.” The Manifested Sons of God doctrine teaches that these sons will be equal to Jesus Christ: immortal, sinless, perfected sons who have partaken of the divine nature.They will have every right to be called gods and will be called gods.” (Prophets and the Prophetic Movement Bill Hamon).

Bill Hamon uskoo menestysteologian opetuksen, että uskovat ovat jumalia, synnittömiä ja täydellisiä sekä täysin samanlaisia Jeesuksen kanssa.

Morris Cerullo: "Who are you? Come on, who are you? Come on, say it: ‘Sons of God!’ Come on, say it! And what does work inside us, brother, is that manifestation of the expression of all that God is and all that God has. And when we stand up here, brother, you’re not looking at Morris Cerullo; you’re looking at God. You’re looking at Jesus." (Morris Cerullo, The Endtime Manifestation of the Sons of God World Evangelism tape 1)

Morris Cerullo uskoo olevansa Jumala.

Earl Paulk: "Just as dogs have puppies and cats have kittens, so God has little gods .... Until we comprehend that we are little gods and we begin to act like little gods, we cannot manifest the Kingdom of God.' (Earl Paulk, Satan unmasked 1984 pp.96-97)

Earl Paulk opettaa uskovien olevan pikku jumalia, joiden täytyy alkaa toimimaan ja elämään pikku jumalien tavoin.

Paul Crouch: “He [God] doesn’t even draw a distinction between Himself and us. . . . You know what else that’s settled, then, tonight? This hue and cry and controversy that has been spawned by the Devil to try and bring dissension within the body of Christ that we are gods. I am a little god! . . . I have His name. I’m one with Him. I’m in covenant relation. 1 am a little god! Critics, be gone!” (“Praise the Lord” program on TBN [7 July 1986].)

Paul Crouch: “Somebody said–I don’t know who said it–but they claim that you Faith teachers declare that we are gods. You’re a god. I’m a god. Small ‘g’ now, but we are the gods of this world. . . . Well, are you a god–small ‘g’?” To this, Jan Crouch, referring to Copeland, enthusiastically exclaimed: “He’s gonna say, ‘Yes.’ I love it.” (“Praise the Lord” program on TBN [5 February 1986].)

Paul Crouch sanoo uskon sanan liikkeen opettavan, että he ovat jumalia, pikkujumalia. 

Menestysteologit julistavat New-Age sanomaa, jonka mukaan ihmisestä tulee jumala. Koska menestysteologian evankeliumi on valheellinen, niin se tarkoittaa sitä ettei Jumalan Pyhä Henki sitoudu ja ole mukana kadotukseen johtavan evankeliumin julistamisessa, niin voima joka näissä menestysteologeissa vaikuttaa on valheen henki ei Jumalan Henki ja kaikki "uskon teot" ja ilmiöt mitä heidän kauttaan tapahtuu on saatanan valhevoimaa, ei Pyhän Hengen voimaa. Menestysteologit ovat tuoneet New-Age eksytyksen sisälle seurakuntiin. Jokaisen Herran Jeesuksen opetuslapsen tulisi hylätä kaikki yhteydet menestysteologeihin ja menestysteologian uskonkappaleet, koska ne ovat syntyneet pimeyden päämajassa (saatanan valhevoiman kautta).

Menestysteologian mukana on tullut myös muita harhaoppeja sisälle Jumalan seurakuntaan kuin niitä joita on edellä mainittu. Muun muassa seuraavissa harhaopeissa on voimakas menestysteologian kädenjälki: uskovissa voi asua riivaajia, uskova on sukukirouksen alainen.

Menestysteologiassa vaikuttava yliluonnollinen voima on saatanallista kundaliinivoimaa, joka on tuonut seurakuntien sisälle avioeroja, jotkut uskovat ovat ajautuneet homoseksuaalisuuteen, New-Age ja okkultiikka vaikuttaa seurakunnissa jne.

Menestysteologit toimivat kundalinivoiman kautta, joka aikaansaa heissä haureuden henkeä, siksi niin monet menestysteologit ovat eronneet ja osa on jopa eksynyt homoseksuaalisuuteen. Kundalinivoima eksyttää ihmisiä valehdellen, että ihmisistä tulee jumalia. Menestysteologit käyttävät saatanallista voimaa kundalinivoiman kautta, joka eksyttää heitä luulemaan, että heillä on profetian lahja tai tiedon sanat, vaikka todellisuudessa heidän kautta vaikuttaa tietäjähenget (riivaajahenget), jotka antavat heille esim. selvännäkemisen saatanallisen lahjan.

Kun menestysteologit uskovat saatanan valheita, niin saatanalliset riivaajahenget aktivoivat heissä kundalivoiman vaikutuksia. Menestysteologian julistajat julistavat antikristuksen "evankeliumia" saatanan luonnon omaavasta Jeesuksesta, jonka veri ja kuolema ei sovita syntejä. Tällä valhe-evankeliumilla ja saatanallisen kundalinivoiman kautta he valmistavat antikristuksen tuloa maailmaan.

Menestysteologia julistaa Jumalan rakkautta, mutta ei totuuden mukaan, siksi saatanallinen valhevoima tekee tunnustekoja ja ihmeitä heidän kauttansa. Monet uskovat eksyvät heidän mukaansa, koska tapahtuu ihmeitä ja he puhuvat Jeesuksesta, mutta eivät totuuden mukaan. Siksi koska menestysteologit ja heidän seuraajansa eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, niin he joutuvat kadotukseen, elleivät tee parannusta ja usko Herraan Jeesukseen niin kuin Raamattu opettaa. Raamattu sanoo heidän olleen mielistyneen vääryyteen, siksi heille ei kelpaa rakkaus totuuteen.

Sinä joka olet Herran Jeesuksen opetuslapsi hylkää ja karta menetysteologien oppeja sekä valhevoimaa, jonka kautta he toimivat. Jumala kutsuu uskovan pelastukseen Herran Jeesuksen sovitustyön kautta (Jeesuksen veri ja kuolema Golgatan ristillä). Jumala on valinnut Herran Jeesuksen opetuslapsen Hengen pyhityksen kautta uskomaan Jumalan sanan totuuteen pelastuksen evankeliumin kautta.

Pysykäämme järkähtämättä Raamatun sanassa ja seisokaamme lujina uskossa, pitäen kiinni Jumalan sanan totuudesta. Jumala rakastaa sinua ja rakkaudesta sinuun Hän lohduttaa ja vahvistaa sinua uskossa, niin että Jumalan armosta pysyt Hänen rakkaudessaan ja totuudessaan.

2 Tess 2:
7 Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää,
8 niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,
9 tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä
10 ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.
11 Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,
12 että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.
13 ¶ Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sentähden että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen.
14 Siihen hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta, omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden.
15 Niin seisokaa siis, veljet, lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olette oppineet joko meidän puheestamme tai kirjeestämme.
16 ¶ Ja meidän Herramme Jeesus Kristus itse ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja armossa antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon,
17 lohduttakoon teidän sydämiänne ja vahvistakoon teitä kaikessa hyvässä työssä ja puheessa.


 


Kirjoitus
on kokonaisuudessaan sivullani: Eksytys: Uskovasta tulee synnitön ja JumalaPetri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769

 

 

 

 

eXTReMe Tracker