Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Menkää kaikkeen maailmaan

Tämän vuoden (2014) viikolla kolmekymmentä sain vahvistuksen Jumalalta sydämeeni, että minun tulee tulee katsoa Internetin välityksellä Ihmeiden Aika tapahtumaa Olympiastadionilla 26.-27.7.2014, koska Jumala haluaa puhua minulle sen kautta. Kun lähetykset alkoivat, niin Jumala alkoi puhumaan minulle voimakkaasti, että katso tarkasti mitä näet ja vertaa sitä Raamatun sanan opetukseen.

Tuon esille sen mitä näin Helsingin Olympiastadionilla sekä sen mitä Jumala puhui sydämelleni ja mitä Raamattu opettaa evankeliumin julistamisesta. Ymmärtääksesi sen mitä olen sanonut ja tarkoittanut, niin sinun tulee lukea koko kirjoitukseni, ei vain osia sieltä täältä. Kirjoitustani toki saa arvostella ja tutkia, mutta jos et lue sitä kokonaan, niin silloin arvostelusi (arviosi) on puutteellinen ja vailla oikeata osoitetta.  Toivon ettei sinulla olisi minkäänlaisia ennakkoluuloja kun ja jos luet kirjoitukseni ja pyri lukemaan se rehellisesti sekä tutki ja koettele lukemasi Raamatun sanan kautta rukouksen kera.

Sisällys:
Sielullisuuden ja tunteiden nostattaminen
Herzogin teologia
Ihmeiden korostaminen
Ristiriita ja epäusko
Rahan kerääminen
Usko Jeesukseen niin kuin Raamattu sanoo
Päivitys: Pelotteleminen ja uhkaileminen

 

Sielullisuuden ja tunteiden nostattaminen

Ihmeiden aika tapahtumaa markkinoitiin mittavasti evankelioimistapahtumana, jonka pääpuhujana on evankelista David Herzog. Tapahtuman pääpaino oli mainonnan mukaan evankeliumin julistaminen.

Tilaisuudet alkoivat alkupuheen jälkeen musiikilla, joka kesti pitkään. Tilaisuuksissa soitettiin ja laulettiin pitkiä lauluja, joita toistettiin koko ajan yhä uudelleen. Musiikin soidessa tanssiryhmä esiintyi tanssien koko musiikkiosuuden ajan. Tanssijat liehuttelivat myös ns. ylistyslippujaan. Tätä kutsutaan äärikarismaattisissa piireissä ylistykseksi ja palvonnaksi, jonka tarkoituksena on päästä kohtaamaan Jumalaa syvällisellä tasolla (sairaita parantuu, ihmisiä pelastuu, uskovat vapautuvat siteistään jne.). Tämän tyyppisissä kokoontumisissa käy paljon niin sanottuja uuskarismaattisia (äärikarismaattisuus) uskovia, joille on tärkeämpää voima ja ihmeet kun Raamatun sanan totuus. 

Tilaisuuksissa soittanut yhtye soitti ihan kauniita ja hyviäkin lauluja, mutta saman toistaminen sekä osuudet, joissa oli hypnoottinen ote tekivät siitä manipulaation, jonka kautta ihmisiä valmistettiin sellaiseen hurmoksellisuuteen, jossa ihminen ei enää koettele ja tutki asioita, vaan vastaanottaa kaiken mitä on tarjolla. Raamatulliseen uskoon kuuluu myös toiminnan ja opetuksen koetteleminen, mutta tämän kaltaisissa kokouksissa ihmiset pyritään manipuloimaan vastaanottamaan kaiken ilman koettelua. Hypnoottisen ja manipuloivan musiikin kautta ihmisen sielua viritetään vastaanottavaiseen tilaan, jonka kautta hän on manipuloitavissa kokouksen järjestäjien ja vastuuhenkilöiden ajamille asioille.

Pitkäkestoinen ja musiikki, jossa toistetaan koko ajan samoja sanoja ja lauseita vaikuttaa ihmisiin manipuloivasti sekä nostattaa tunteita esille ja vaikuttaa voimakkaita sielullisia tuntemuksia. Musiikista ei tulekaan ylistystä Jumalalle, vaan manipulaatio välinen ihmisen mieleen:

Hes 33:
30 ¶ Ja sinä, ihmislapsi! Sinun kansasi lapset puhuvat sinusta seinänvierustoilla ja talojen ovilla ja sanovat keskenään, toinen toisellensa, näin: ‘Lähtekää kuulemaan, millainen sana nyt on tullut Herralta’.
31 He tulevat sinun luoksesi joukoittain, istuvat edessäsi minun kansanani ja kuuntelevat sinun sanojasi, mutta he eivät tee niitten mukaan, sillä he osoittavat rakkautta suullansa, mutta heidän sydämensä kulkee väärän voiton perässä.
32 Ja katso, sinä olet heille kuin rakkauslaulu, kauniisti laulettu ja hyvin soitettu: he sanojasi kyllä kuuntelevat, mutta eivät tee niitten mukaan.

Äärikarismaattisten uskovien kokouksissa ihmiset menevät kuuntelemaan sitä millainen sana nyt on tullut Herralta. Jotkut heistä eivät kuitenkaan elä Jumalan sanan mukaan, sillä he osoittavat rakkautta suullansa, mutta heidän sydämensä on vääryydessä kiinni. Jumala on heille kuin kaunis rakkauslaulu (ylistyslaulut), mutta he eivät elä Jumalan tahdon mukaan. Osa äärikarismaattisissa piireissä olevia uskovia ovat ihan vilpittömiä ja heillä on ihan oikea ja todellinen halu elää Jumalan tahdon mukaisesti, mutta epäraitis opetus vääristää heidän uskoansa.

Kun tutkimme erikoisesti Uuden Liiton aikakaudessa Jumalan toimintaa siitä millä tavalla evankeliumia tulee viedä eteenpäin, niin emme löydä sellaista opetusta tai käytäntöä, että alkuseurakunta olisi pitänyt isoja kokoontumisia, joissa aluksi pitkään lauletaan, soitetaan, tanssitaan ja heilutellaan lippuja, jonka jälkeen aloitetaan evankeliumin julistaminen.

Helluntaipäivänä evankeliumia julistettiin yksinkertaisesti Pyhän Hengen voiman kautta kertomalla Jeesuksen sovituskuolemasta, ylösnousemuksesta sekä kehotettiin parannuksentekoon, että ihmiset saisivat vastaanottaa uskon kautta Herraan Jeesukseen syntien anteeksiantamuksen. Evankeliumin kuulleet ihmiset saivat piston sydämeensä (synnintunto) ja vastaanottivat Jumalan pelastuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Jumala puhui evankelista Filippukselle, että hänen tuli mennä sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Gassaan, jossa hän kohtasi Etiopian kuningattaren Kandaken hoviherran. Filippus kertoi hänelle evankeliumia Jeesuksesta, jonka seurauksesta hoviherra tuli uskoon. Jumala lähetti Pietarin sadanpäämies Korneliuksen julistamaan evankeliumia Herrasta Jeesuksesta, jonka vaikutuksesta Kornelius ja hänen kodissaan olevat ihmiset tulivat uskoon. Jumala lähetti apostoli Paavalin kaupunkien kaduille ja kujille julistamaan evankeliumia, jonka seurauksena monet ihmiset tulivat uskoon.

Jumalan Pyhä Henki ei johdattanut evankeliumin työtä tehtäväksi alkuseurakunnassa siten, että pyrittiin pitämään mahdollisimman iso kokous, jossa olisi soitettu musiikkia, tanssittu sekä heiluteltu lippuja. Miksi Jumala ei toiminut niin?

Room 10:17 Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.

Koska usko Herraan Jeesukseen syntyy Jumalan sanan julistamisen sekä kuulemisen kautta, niin siksi Jumala johdatti alkuseurakunnan uskovat julistamaan evankeliumia sinne missä jumalattomat ihmiset olivat. Herra Jeesus ei halua, että mikään sielullinen esitys (jatkuva manipuloiva musiikki, tanssiminen tai lippujen heilutteleminen) ei pääsisi sotkemaan uskoontuloa etteivät ihmiset tekisi uskonratkaisua sielullisesti tunteidensa vaikutuksesta, vaan synnintunnon kautta, jonka Jumalan sana herättää ja nostattaa ihmisen sydämelle. Sen tähden alkuseurakunnan evankeliumin julistaminen tapahtui pelkän julistetun sanan kautta, eikä siihen lisätty mitään muita keinoja ja tapoja.

Alkuseurakunnan uskovat luottivat siihen, että evankeliumi Herrasta Jeesuksesta on Jumalan voima pelastukseksi syntinsä tunnustavalle ihmiselle. Sen tähden he keskittyivät pelkästään julistamaan evankeliumia ihmisille, koska usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta.

Raamatullinen tapa evankeliumin julistamiselle on täysin erilainen kuin nykyajan äärikarismaattisten tapahtumat manipuloivan musiikin, sielullisen tanssin sekä lippujen heiluttamisen kautta, jonka lopuksi julistaja julistaa sitä mitä julistaa yleensä ylikorostaen parantumisia ja jättäen vähemmälle evankeliumin julistamisen.

On kiistaton tosiasia, että jatkuva samaa toistava pitkäkestoinen musiikki manipuloi ihmisen mielen kokemaan sielullis-uskonnollisen kokemuksen, jonka jälkeen ihminen voi kokea olevansa parantunut, vaikka hän ei olisikaan oikeasti parantunut. Uskon kyllä sen, että näissä kokouksissa voi ihmisiä myös ihan oikeasti parantua. Monen äärikarismaattisen julistajan oman todistuksen mukaan he ovat saaneet voitelua haudoilta tai kuolleiden ruumiiden kautta. On kiistaton tosiasia ettei Jumala anna Pyhän Hengen voitelua hautojen tai kuolleiden ruumiiden kautta, joten silloin kun on kyseessä tällaisen henkilön voitelu ja jos joku parantuu tällaisen voitelun kautta, niin se tapahtuu riivaajien valhevoiman kautta.

Tietenkin Jumala voi parantaa ihmisen joka aidosti etsii Jumalaa vaikka eksyttäjän kokouksessa, mutta silloin parantuminen ei tietenkään tule eksyttäjän väärän voitelun kautta, vaan Jumalalta.

Musiikki ja laulaminen kuuluvat Jumalan seurakunnan toimintaan, joka tapahtui alkuseurakunnassa pääasiassa uskovien kokoontuessa seurakuntana yhteen rakentumaan sekä rakentumaan toinen toisistaan. Älä siis käsitä väärin mitä olen kirjoittanut, sillä en ole musiikkia enkä ylistystä vastaan, vaan päinvastoin silläkin on oma tärkeä paikkansa seurakunnassa. Raamatullista ylistämistä saa toki tehdä musiikinkin kautta, mutta meidän koko uskon elämämme tulisi olla ylistystä Herralle.

Onko väärin pitää evankelioimiskokouksia uskottomille ja soittaa niissä musiikkia, koska alkuseurakunta ei tehnyt niin? Minun mielestäni ei ole jos soitetaan vain muutamia evankelioivia lauluja sekä pääasiassa keskitytään julistamaan evankeliumia Herrasta Jeesuksesta. Alkuseurakunnan malli oli tehokas, sillä he levittivät evankeliumia pelkästään sananjulistamisen kautta mennen jumalattomien ihmisten luokse ja lopputulos oli huikaiseva, sillä ihmisiä tuli uskoon valtavat määrät heidän hengellisen työnsä kautta. Alkuseurakunnan mallia kannattaisi kokeilla, sillä siten Jumala johdatti alkuseurakunnan toimimaan ja tulokset puhuvat sen mallin puolesta.

Silloin kun julistaja on liikkeellä väärän voitelun kautta, niin sellaisissa kokouksissa pelastuminen ei ole mahdottomuus, sillä onhan esim. katolisen kirkon katekismuksessa oikea evankeliumi, mutta myös monia valheellisia pelastusteitä. Ihminen voi siis aidosti tulla uskoon etsiessään Raamatun Jumalalta pelastusta ollessaan äärikarismaattisten kokoontumisessa, mutta jos hän jää äärikarismaattisiin liikkeisiin, niin hän ajautuu koko ajan kauemmas totuudesta ja voi ajautua lopulta ulos pelastuksesta.

1 Tess 5:21 mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on;

1 Kor 13:9 Sillä tietomme on vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista.

Ihmeiden aika tapahtumassa tuotiin esille monia "profetioita" siitä kuinka tapahtuman järjestäjät ovat oikealla tiellä ja kuinka Jumala tulee tekemään suuria heidän kauttansa. Raamattu opettaa, että uskovien tulee koetella kaikki mitä seurakunnassa tapahtuu, sanotaan tai profetoidaan. Raamattu tuo esille senkin, että profetoimisemme on vajavaista ja siksi myös profetiat tulee koetella, eikä niitä saa suinpäin uskoa todeksi.

Äärikarismaattisissa piireissä on paljon ongelmia sekä epätervettä opetusta ja toimintaa. Eräs ongelma on se, että näissä piireissä "profetoidaan" todella paljon ja ihmiset uskovat niihin koettelematta niitä, vaikka Raamattu kehottaa koettelemaan kaiken myös profetiat, että ovatko ne Jumalasta vai eivät. Sekin on iso ongelma, että äärikarismaattisissa piireissä tuodaan esille paljon vääriä profetioita, mutta suurin osa liikkeeseen kuuluvista ihmisistä on niin lujasti liikkeen oppien ja toiminnan pauloissa etteivät he edes välttämättä ymmärrä ja näe sitä miten suurin osa profetioista ei koskaan toteudu.

Sitten on valitettavasti sellaisia ihmisiä, jotka jättävät koko uskon sen takia kun ovat nähneet ja joutuneet äärikarismaattisen liikkeen väärien oppien ja profetioiden kohteeksi. Osa heistä selviää haaksirikosta uskon avulla, mutta syvien sydämen haavojen sekä kovien ja tuskallisten kokemusten kautta.

Herzogin teologia

Monet ihmiset sanovat, että Herzog julisti Ihmeiden aika tapahtumassa ihan Raamatullista sanomaa ja että hänen arvostelijansa ovat olleet väärässä Herzogin suhteen. Kun ja jos rehellisesti tutustuu Herzogin teologiaan ja opetukseen hänen kirjojensa kautta, niin se on täynnä sellaisia vääriä opetuksia, joita uskova ei saisi opettaa tai uskoa.

Kukaan uskova ei ole täydellinen, eikä kukaan uskova ole täydellinen opetuksessaan ja me kaikki voimme erehtyä ja olemme erehtyneet monessakin kohden. Se ratkaisee miten ja millä tavalla väärin opetetaan ja julistetaan, että tekeekö se hänestä eksyttäjän tai Raamatullisessa uskossa olevan, joka on voinut erehtyä jossakin kohden.

Herzogin kohdalla voidaan puhua eksytyksestä, sillä hän opettaa väärin sellaisissa kohdin missä emme saisi uskoa tai opettaa väärin. Herzogin harhaoppeja ovat muun muassa seuraavat opetukset: Hän uskoo saaneensa voitelua kuolleen ihmisen ruumiin kautta; hänen käsityksensä pelastuksesta perustuu ihmeisiin; hän opettaa maantieteellisistä taivaan portaaleista, joiden kautta saadaan yhteys Jumalaan; Hän opettaa parantavista enkeleistä (hammaslääkärienkelit, rasvaimunenkelit jne.), jotka parantavat ihmisiä; hän painottaa opetuksessaan, että rahan antamisen kautta pääsee osalliseksi kirkkaudesta ja armolahjoista; hän opettaa ettei koko Pyhän Hengen vuodatus ja voitelu tullut Apt. luvussa kaksi, vaan että erikoinen kirkkauden tason voitelu tuli Apt. luvussa neljä; hän opettaa uuden kirkkauden tason todisteina olevan kultapöly, kultahampaat sekä rahan antaminen jne.

Otan yhden esimerkin Herzogin harhaopista. Kirjassaan kirkkauden salaisuudet paljastetaan Herzog sanoo kultapölyn olevan kaikkein voimakkain evankeliumin työkalu. Herzog uskoo ihmeiden olevan evankeliumin voimakkain työkalu. Raamattu sanoo, että evankeliumi Herrasta Jeesuksesta on Jumalan voima pelastukseksi ihmisille. Raamatun sanan opetuksen mukaan sanoma Herrasta Jeesuksesta on evankeliumin voimakkain työkalu sekä ainoa työkalu, joka voi synnyttää uskon Herraan Jeesukseen, koska usko tulee Jumalan sanan kuulemisen kautta.

Sanomattakin on selvää ettei Raamatun Jumalan kautta tapahdu kultapöly manifestaatioita, sillä ne ovat riivaajahenkien valhevoiman aikaansaannosta. Tämä oli vain yksi esimerkki siitä miten Herzogin harhaoppi vääristää Raamatun sanan totuuden. Herzogin kirjoista löytyy monia pahoja harhaoppeja, jonka kautta hän vääristää Raamatun sanan totuuden.

Herzogin todellinen väärä opetus löytyy hänen kirjoistaan, ei stadionilla pidetystä muutamasta puheesta. Laitan kirjoitukseni loppuun useita linkkejä, joista voit tarkistaa Herzogin kirjojen harhaopetukset. Jos haluat saada selville mitä Herzog todellisuudessa opettaa, niin lue linkit, joista käy ilmi hänen todellinen opetuksensa. Kyse ei ole Herzogin mustamaalaamisesta tai hänen opetuksensa vääristelystä, sillä sellainen olisi syntiä, vaan kyse on totuuden esille tuomisesta koskien Herzogin oppeja, jotka löytyvät hänen kirjoistaan. Herzog ei ole tehnyt parannusta harhaopeistaan, vaan hän yhä kulkee ympäriinsä kuolleen ruumiin voitelun sekä monien harhaoppien kanssa.

Uskon Herzogin olleen tietoinen häneen kohdistuneista arvioinneista (ei arvostelu, vaan Raamatullisen koettelun kautta opetuksen arvioiminen) ja sen tähden hän ei pyrkinyt puhumaan opetuksistaan, jotka ovat aiheuttaneet hämmennystä ja ihmettelyä. Koska Herzogin kirjojen opetus on monin paikoin täynnä pahoja harhaoppeja, niin olisiko Ihmeiden aika tapahtuma ollut järjestetty tilaisuus Herzogin maineen puhdistamiseksi? Se on kuitenkin varmaa ettei hän ole tehnyt parannusta eksyttävistä harhaopeistaan ja siksi hän on yhä edelleen eksyttäjä. Suurin ongelma mikä tulee esille Herzogin kirjojen opetuksesta on se, että hän johdattaa ihmisiä uskomaan moniin epäraamatullisiin opetuksiin, joiden kautta avautuu ovi riivaajahenkien valhevoiman eksytyksiin.

Herzog sanoi aikaisemmalla Suomen vierailullaan Helsingissä (7.12.2014), että tuokaa seuraavan kerran kuolleita hänen kokoukseen, että voimme nähdä ylösnousemuksia (kuolleista heräämisiä). Kun mediaväki kysyi häneltä tästä asiasta, niin Herzog sanoi sen olleen pelkkä vitsi, joka oli läpällä heitetty, koska hän kertoo paljon vitsejä, eikä hän luvannut ylösnousemusta. Hän sanoi jälkeenpäin, että se oli vitsi, mutta 7.12.2013 hän ei sanonut sen olevan vitsi.

Herzog valehteli, sillä hän sanoi 7.12.2014, että tuokaa seuraavan kerran paikalle kuolleita, että voimme nähdä ylösnousemuksia, eikä hän silloin sanonut sen olevan vitsi. Miten voit luottaa sellaiseen ihmiseen, joka valehtelee jatkuvasti (valhe Suomessa tapahtuvasta kansallisesta herätyksestä 2013) ja kun hän jää kiinni valheesta, niin hän sanoo sen olleen vain vitsi. Mistä voit tietää mikä on vitsi ja mikä on totta, kun hän venkoilee ja kiertelee sanomisiaan?

Herzog puhuu kokouksissaan kyllä paljon vitsejä ja sanookin aina silloin tällöin tämän olevan vitsi, mutta kuolleitten herättämisessä (7.12.2013) hän ei sanonut sen olevan vitsi. Jumalan palvelijan ei tule kertoa vitsejä, vaan julistaa Jumalan sanan totuutta Pyhässä Hengessä. Vitsin kertomiset ja valheet, joista hän jää kiinni toistuvasti paljastavat myös sen, että Herzogin kohdalla on kyse eksytyksestä sekä valheesta.

En ole kirjoittanut kirjoitustani siksi, että minä ja sinä löisimme ja pilkkaisimme Herzogia ja äärikarismaattisissa piirissä olevia ihmisiä. Olen kirjoittanut kirjoitukseni siksi, että jokainen uskova ihminen tutkisi Raamatun sanasta sen mikä on totuus koskien Herzogia ja hänen toimintaansa. Älä käytä tätä kirjoitusta lyömäaseena ketään vastaan, vaan sen sijaan pyri rakkaudessa ja totuudessa rakastamaan niitä, jotka ovat eksyneet uskomaan Herzogin kaltaisia ihmisiä. Rakasta heitä, rukoile heidän puolestaan sekä Jumalan johdatuksen mukaisesti kerro heille niitä sanoja, joita Jumala laskee sydämellesi. Tuo esille Raamatun totuus rakkauden Hengessä.

Miksi monet uskovaisetkin ihmiset uskovat Herzogin olevan Jumalan mies eikä eksyttäjä? Ihminen jonka usko ei perustu Raamatun sanan totuuteen ja Pyhän Hengen todelliseen voimaan uskoo helposti valheen. Silloin kun uskon perustukset eivät ole totuuteen juurtuneet, niin valhe ja uskonnollisuus sekä sielullisuus johdattavat ihmisen uskomaan Herzogin kaltaisia ihmisiä. Kun sydän ei ole juurtunut Raamatun totuuteen, niin silloin ihminen sielullisuutensa tähden innostuu "ihmeistä" ja siitä kun joku puhuu Raamatusta, vaikka hän opettaakin siitä väärin. Niin kauan kun ihmisen sydän ei avaudu Raamatun totuudelle, niin hän ei kykene näkemään totuutta, vaikka se kuinka perusteellisesti näytettäisiin hänelle. Joidenkin kohdalla on kyse ylpeydestä ja halusta olla oikeassa. Sinun ja minun tehtäväni on kuitenkin rakastaa heitä Jumalan rakkaudella sekä rukoilla heidän puolestaan ja johdatuksessa tuoda esille se mitä Jumala johdattaa sanomaan heille.

Ihmeiden korostaminen

Ihmeiden aika tapahtuman pääpuhuja David Herzog tuli puhumaan aina sen jälkeen kun oli todella kauan soitettu musiikkia ja tanssittu. Herzog alkoi puheensa laulaen omaa "ylistyslauluaan", ja sen jälkeen  hän piti puheen, jonka jälkeen hän alkoi luettelemaan sairauksista parantumista sekä käski ihmisiä vastaanottamaan parantumisia. Tämän jälkeen hän kutsui esille ihmisiä ja pyysi heitä todistamaan parantumisestaan. Osa koki sielullisella tasolla parantumisen, vaikka todellista parantumista ei tapahtunut ja osa saattoi ihan oikeasti parantua.

Kun ihmiset olivat saaneet todistella parantumisista, niin sen jälkeen Herzog puhui hyvin lyhyesti ja vetosi ihmisiä uskomaan Jeesukseen, koska he olivat nähneet ihmeitä mitä Jeesus teki. Herzog vetosi ihmisiä uskomaan Jeesukseen ihmeiden takia. Herzogin menetelmä ja metodi on ihmeiden avulla pyrkiä synnyttämään ihmisten usko Herzogin "evankeliumiin". Raamattu opettaa uskon syntyvän eri tavalla kuin miten Herzog sen ymmärtää.

Usko tulee Jumalan sanan kuulemisen kautta, eli evankeliumin julistamisen kautta. Kun evankelista Filippus meni Samarian kaupunkiin julistamaan evankeliumia Herrasta Jeesuksesta, niin Raamattu sanoo ihmisten uskoneen Jeesukseen kun he kuulivat Filippuksen julistuksen sekä näkivät hänen kauttansa tapahtuneet tunnusteot.

Filippus toimi eri tavalla kuin Herzog, sillä Filippus julisti evankeliumia ja sairaita parani, mutta Filippus ei tehnyt siitä näytöstä, eikä haastatellut ihmisiä, vaan keskittyi julistamaan evankeliumia ja Herra pelasti ja paransi ihmisiä. Herzog ei luota evankeliumiin, vaan ihmeisiin, mutta alkuseurakunnan uskovat luottivat evankeliumin Jeesuksesta olevan Jumalan voima, jonka kautta ihmisiä pelastui ja parantui.

Apt 8:6 ¶ Ja Stefanus, täynnä armoa ja voimaa, teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansassa.

Herra Jeesus käski opetuslapsia menemään kaikkeen maailmaan julistamaan evankeliumia kaikille ihmisille. Raamatun sanan todistuksen mukaan Stefanus meni sinne missä jumalattomat ihmiset olivat ja kansan (jumalattomat ihmiset) keskuudessa tapahtui ihmeitä ja tunnustekoja. Nykypäivänä uskovat järjestävät suuria tapahtumia ja näiden tapahtumien enemmistö koostuu uskovista ihmistä ja paikalla on yleensä vain muutamia jumalattomia ihmisiä. Parantumiset tapahtuvat näissä kokouksissa pääasiassa uskoville ihmisille, mutta alkuseurakunta meni kaduille ja kujille missä jumalattomat ihmiset ovat ja siellä kansan keskuudessa Jumala paransi ihmisiä, kun heille julistettiin evankeliumia.

Isoissa tapahtumissa luodaan sellainen ilmapiiri,  jonka kautta herätellään ihmisten sielullisuutta sekä tunteita ja kun tunnetasoa kiihotetaan, niin ihminen saattaa kokea parantuneensa, vaikka ei olekaan parantunut. Silloin kun toimitaan Raamatullisesti alkuseurakunnan käytännön mukaisesti, niin tunnekuohua ja sielullisuutta ei pääse tapahtumaan, koska parantumiset tapahtuivat julkisilla paikoilla jumalattomien keskuudessa ilman minkäänlaista pitkäkestoista sielullisuuden pumppaamista.  Silloin kun kaduilla ja kujilla Jumalan voimasta ihmiset parantuvat, kun heille kerrotaan evankeliumia, niin asiat tapahtuvat aidosti ilman manipulaatiota ja tunnekuohun ja sielullisuuden herättelyä.

Ihmeiden aika tapahtuma meni samanlaisen kaavan kautta, kuin vastaavanlaiset kokoukset ja tilaisuudet Suomessa. Paikalle saapuu yleensä äärikarismaattisia uskovia sen erilaisten uskonsuuntien yhteisöistä, mutta jumalattomia ei juurikaan näissä kokouksissa ole. Ihmeiden aika tapahtuman kulku meni samanlaisen kaavan kautta siinäkin, että paikalla olleet äärikarismaattiset uskovat fiilistelivät ja kokivat, että suuri herätys on tulossa. Tämän saman kaavan mukaan on näissä piireissä edetty aina siitä asti kun liike on rantautunut Suomeen, mutta luvattua herätystä ei ole kuitenkaan vieläkään tullut, vaikka sen olisi pitänyt alkaa jo montaa kertaa.

Kaikkein parasta olisi keskittyä toteuttamaan evankeliumin työtä niin kuin Jumala on sanansa kautta asettanut sen toteutettavaksi ja Hän vastaa siitä millainen sato saadaan aikaiseksi Jumalan valtakuntaan. Herätyksen odottaminenkaan ei ole huono asia, mutta jatkuvat väärät profetiat siihen liittyen saavat aikaan vahinkoa, eivätkä edistä Jumalan valtakunnan asioita.

Herzog ja hänen kannattajansa myös Suomessa syyttävät Herzogin toimintaa vastustavia (todellisuudessa Jumalan armosta he kertovat sen mikä on totuus) uskovia ihmisiä uskonnollisiksi fariseuksiksi. Kun tutkimme Jumalan sanasta uskonnollisen fariseuksen tuntomerkkejä, niin tuntomerkit sopivat Herzogiin eivätkä niihin, jotka Raamatun sanan totuuteen perustuen ovat paljastaneet Herzogin kavalat harhaopit.

Fariseukset ja saddukeukset tulivat Jeesuksen luokse pyytäen Häntä näyttämään merkin taivaasta, että voisivat uskoa Häneen (Mark 16). Herra Jeesus sanoi heille heidän oleva paha ja aviorikkoja sukupolvi, joka tavoittelee merkkejä, mutta ettei heille anneta muuta merkkiä kuin Joonan merkki.

Fariseukset ja saddukeukset olivat uskonnollisia ihmisiä, jotka pyrkivät kumoamaan Jumalan sanan totuuden, koska he halusivat elää ja uskoa Jumalaan ihmisten tekemien perinnäissääntöjen kautta, ei Jumalan sanan totuuden mukaisesti. Uskonnollinen ihminen ei ole kiinnostunut totuudesta, sillä hän etsii merkkejä ja ihmeitä voidaksensa uskoa. Herzog ja hänen kaltaisensa, jotka uskovat niin kuin hän, etsien uusia ihmeitä ovat uskonnollisia ihmisiä, jotka eivät ole kiinnostuneita totuudesta. Herzog syyttää ihmisiä uskonnollisiksi fariseuksiksi, jotka eivät usko hänen sanomansa ja toimintansa olevan Jumalasta. Raamatun sanan todistuksen valossa Herzog on itse uskonnollinen fariseus. Älä luule, että pilkkaan Herzogia, koska sitä en tee, sillä arvioin häntä ja hänen toimiaan Raamatun sanan todistuksen valossa, joka sanoo ihmeiden ja merkkien perässä juoksevien ihmisten olevan uskonnollisia ihmisiä.

Herzog on itse sanonut ja opettaa, että evankeliumin voimakkain työkalu on kultapöly ihmeet. Täten on kiistaton totuus, että Herzog on itse uskonnollinen fariseus. Kultapölyihmeet ovat uskonnollisen ihmisen tavoitteita, ei Herran Jeesuksen opetuslapsen kaipaus ja jano. Kultapöly ihmeet ovat myös riivaajahenkien valhevoiman manifestaatiota, ei todellisia Jumalan tekemiä ihmeitä. Herra Jeesus ei tietenkään väheksy todellisia Jumalan ihmeitä, merkkejä ja tunnustekoja, sillä paransihan Hän sairaita ja herätti kuolleita, mutta kaikkein tärkein merkki on evankeliumi Herrasta Jeesuksesta, koska se saa ihmiset tulemaan uskoon sekä sitä myös seuraavat ihmeet ja merkit, joita Raamatun Jumala tekee.

Herra Jeesus sanoi, että uskonnollisille ihmisille (kaikille ihmisille) annetaan yksi merkki, joka on Herran Jeesuksen veri, kuolema ja kuolleista ylösnouseminen Isän oikealle puolelle. Tätä Joonan merkki tarkoittaa. Herran Jeesuksen mielestä kaikkein tärkein merkki (myös ihme), jota tulisi etsiä ja tavoitella on Hänen sovituskuolemansa sekä kuolleista nouseminen, koska vain Häneen uskomalla ihminen saa syntinsä anteeksi sekä yhteyden Isä Jumalaan. Ihminen joka rakastaa Jumalaa ja Hänen sanansa totuutta ei ole uskonnollinen fariseus, vaan Jumalan armosta Jumalan sanan totuutta rakastava Herran Jeesuksen opetuslapsi.

Herzogin kannattajien keskuudessa jotkut ovat sanoneet, että Herzogia vastustavat uskovat (Raamatullisesti arvioivat) ovat herätyksen esteenä. Tämä ei pidä alkuunsakaan paikkaansa, sillä suurin herätyksen este on se ettemme ole Jumalan seurakunta olleet yksi, niin kuin Herra Jeesus on Isänsä kanssa yksi.

Joh 17:

17 ¶ Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus.

18 Niinkuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan;

19 ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetyt totuudessa.

20 ¶ Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun,

21 että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt.

22 Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä-

23 minä heissä, ja sinä minussa-että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin sinä olet minua rakastanut.

Herra Jeesus ilmaisi Jumalan kiistattoman ja luovuttamattoman tahdon Johanneksen evankeliumin 17 luvussa koskien seurakunnan yhteyttä ja ykseyttä. Herran Jeesuksen mukaan seurakunnan ykseyden peruspilarit ovat pyhitys, totuus, kirkkaus ja keskinäinen rakkaus. Herra Jeesus opetti, että uskovien tulee olla yksi (alkutekstin mukaan yksi), niin kuin Isä ja Hän ovat yksi.

Isällä ja Jeesuksella ei ollut erilaisia oppeja, eivätkä he toimineet erilaisen uskonyhteisön ja tunnustuksen alla, vaan he olivat yksi rakkaudessa, opetuksessa ja totuudessa. Herra Jeesus opettaa, että jos uskovat ovat pyhitetyt totuudessa, elävät kirkastaen Jumalaa, rakastavat toisiaan ja ovat yksi niin kuin Isä ja Jeesus yksi ovat, uskoen Jeesukseen niin kuin Raamattu opettaa, niin maailman ihmiset tulevat uskomaan Herraan Jeesukseen. Siitä seuraa myös uskossa ojentautuminen alkuseurakunnan järjestyksen mukaisesti.

Maksamme uskovina kallista hintaa ollessamme hajaannuksen tilassa, sillä sen hintana on monien ihmisten pelastumattomuus. Voi kunpa sydämessämme nöyrtyisimme ja etsisimme koko sydämestämme Jumalan tahtoa, myös seurakunnan ennallistamisessa ykseyden tilaan, sillä siihen liittyy Herran Jeesuksen lupaus sielujen pelastumisesta. Herätyksen esteenä olemme me uskovat, jotka olemme erilaisten uskonyhteisöjen, kirkkokuntien ja herätysliikkeiden tähden erossa toisistamme. Äärikarismaattisuus lisää yhä entisestään hajaannusta perustamalla uusia seurakuntia jo olemassa olevien sekaan. Ihmeiden aika tapahtumassakin oli uskovia, jotka kuuluivat eri kirkkokuntiin ja uskonyhteisöihin, eli hekin toimivat vastoin Raamatun sanan selvää opetusta seurakunta asiassa.

Ratkaisuksi ei riitä yhteiskristillinen yhteistyö erilaisten kirkkokuntien ja herätysliikkeiden välillä, vaikka se onkin askeleiden ottamista oikeaan suuntaan. Oikea ratkaisu tähän ongelmaan ettei ole herätystä ole on sellainen, että uskovina suostumme ojentautumaan alkuseurakunnan mukaisesti, niin että jokaisella paikkakunnalla on yksi seurakunta ja yhdet vanhimmat (paimenet, johtajat). Seurakunta alkuseurakunnan mallin mukaisesti voisi kokoontua monessakin eri paikassa paikkakunnalla, mutta ollen yksi ja sama seurakunta, jolla on yhteiset vanhimmat, niin kuin alkuseurakunnassakin oli. Itse uskon, että tähän suuntaan Jumala on tänä päivänä johdattamassa seurakuntaansa.

Ristiriita ja epäusko

Ihmeiden aika tapahtumassa korostettiin sitä kuinka Jumala voi tehdä vaikka minkälaisen ihmeen. Herzog kumppaneineen korosti myös kuinka Jumalaan uskovilla tulisi olla uskoa Jumalaan.

Kun he rukoilivat ihmisten puolesta, että Jumala koskettaisi heitä, niin rukoiltavan luokse meni kiinniottaja, jonka tehtävä on ottaa kiinni ihminen, joka "kaatuu Jumalan voimasta". Näiden äärikarismaattisten julistajien toiminnassa on suuri ristiriita, sillä he korostat uskovan ihmisen uskoa Jeesukseen, mutta uskoessaan Jumalan kaatavan ihmisiä maahan he ottavat kaatuvia ihmisiä kiinni etteivät he loukkaisi itseänsä. He kyllä uskovat Jumalan kaatavan ihmisiä, mutta heillä ei ole uskoa siihen ettei Jumala loukkaa ja satuta kaatuilevia ihmisiä. Heidän toimintansa todistaa, että heillä on sydämessä epäusko ja he parantelevat Jumalan työtä ottaessaan Jumalan kaatamia ihmisiä kiinni etteivät he satuttaisi itseään.

Kun tutkit koko UT:n ilmoituksen, niin et löydä yhtään sellaista kohtaa, jossa Jeesus tai apostolit rukouksen voimalla kaataisivat ihmisiä takana olevien kiinniottajien käsivarsille. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisten kaataminen kiinniottajien käsivarsille ei ole Jumalan Hengen työtä, vaan sielullista ja uskonnollista toimintaa. Koska Jeesus eivätkä apostolit kaadelleet ihmisiä, niin ei meidänkään tulisi niin toimia, sillä se ei ole Jumalan tahdon mukaista toimintaa.

Rahan kerääminen

Kokouksissa pyrittiin keräämään koko ajan paljon rahaa. Rahan keräämistä puolusteltiin sillä, että kaikki maksaa (mm. stadionin vuokra jne.). On totta, että noin suuren tapahtuman järjestelyt ja toteutus vaatii todella paljon rahaa. Alkuseurakunta toimi eri tavalla, sillä Pyhä Henki ei johdattanut heitä käyttämään rahaa suurten kokousten järjestämiseen, vaan suurin osa rahoista käytettiin köyhien ja leskien hyväksi. Sen sijaan, että alkuseurakunta olisi käyttänyt rahaa tilojen jne. vuokraamiseen voidakseen julistaa evankeliumia, niin he menivät kaduille ja kujille julistamaan evankeliumia, eli sinne missä jumalattomat ihmiset ovat. Alkuseurakunta toteutti Herran Jeesuksen lähetyskäskyn menemällä jumalattomien luokse, eikä pyytänyt heitä uskovien luokse.

Alkuseurakunnan uskovien kautta ihmeet (uskoontulo, parantumiset) tapahtuivat kaduilla ja kujilla, koska he tottelivat Jumalaa ja menivät kaikkeen maailmaan julistamaan evankeliumia. Pyhän Hengen johdatuksesta alkuseurakunnan ei tarvinnut kerjätä ja haalia koko ajan isoja summia rahaa kustannusten peittämiseksi, koska kustannukset olivat pieniä, niin siksi hengellinen työ oli tehokasta, koska se tapahtui siellä missä sen piti tapahtua ja siten kuinka sitä piti tehdä.

Kysy itseltäsi seuraava kysymys ja anna siihen rehellinen vastaus: Kumpi on Jumalan mielenmukainen tapa evankelioida: Mennä jumalattomien luokse kaduille ja kujille, jossa ihmisiä tulee uskoo ja parantuu vai tehdä suuri ja paljolla rahalla toteutettu suurkokous, jossa enemmistö on uskovia, jotka tulevat fiilistelemään paikan päälle?

Jumalan suunnittelema ja toteuttama evankelioimistapa oli hyvin halpa toteuttaa ja tulokset olivat todella hyviä. Kun alkuseurakunta noudatti Jumalan johdatuksessa evankeliumin julistamista, niin seurakunta ei ollut vararikossa, vaan kykeni pitämään huolta köyhistä ja leskistä. Rahallakin on oma osuutensa hengellisessä työssä, joka tapahtuu seurakunnan kautta. UT:n teksteistä käy selkeästi ilmi ettei Jumalan tahto ole satsata suuria summia rakennusten vuokraamiseen tai ylipäätänsä Jumalan tahto ei ole, että uskovat laittavat rahojaan sellaisiin projekteihin, jossa taloudellinen apu ei mene suoraan köyhille ja leskille.

Me nykyajan uskovat (eivät kaikki) olemme unohtaneet köyhät ja lesket ja annamme rahamme kaikkeen muuhun mutta emme köyhille ja leskille, joka oli alkuseurakunnan rahallisen avustuksen ykköskohde. Koska alkuseurakunta toteutti evankeliumin julistamisen mahdollisimman vähin kustannuksin, niin heillä jäi rahaa köyhien ja leskien auttamiseen, jotka kaikkein kipeimmin tarvitsevat rahaa ja taloudellista apua. Tämän tähden Raamatun Jumalan Pyhä Henki johdatti alkuseurakunnan uskovat julistamaan evankeliumia sinne missä jumalattomat ihmiset ovat ja siellä tapahtuivat uskoon tulemiset sekä ihmeet ja tunnusteot.

Monet nykyajan seurakunnat ovat taloudellisissa vaikeuksissa ja ahdingossa, koska he käyttävät rahavaransa väärällä tavalla, eivätkä kohdista rahavarojaan siihen mikä on Raamatun mukaan ykköskohde, eli köyhät ja lesket. Näiden seurakuntien uskovat eivät toteuta evankeliumin julistamista siten miten Jumala on sen sanassaan asettanut julistettavaksi, eli tulee mennä sinne missä jumalattomat ovat, eikä siihen tarvita suuria summia rahaa.

Sen sijaan monet nykyajan seurakunnat pyrkivät toteuttamaan kaikenlaisia suuriakin projekteja, jotka nielevät valtavia rahasummia. He pyrkivät tekemään kampanjoita, kokouksia, tilaisuuksia, joiden toteuttaminen vaatii suuria rahasummia. He eivät mene jumalattomien luokse, vaan odottavat, että jumalattomat tulevat heidän luoksensa kokouksiin ja tapahtumiin, joihin on käytetty valtavan paljon rahaa. Raamattu sanoo, että uskovien tulee mennä jumalattomien luokse julistamaan evankeliumia, eikä niin että uskovat odottavat jumalattomien tulevan uskovien luokse.

Miksi me emme voi uskoa sitä mitä Raamattu opettaa ja toimia sen mukaan kuinka Raamattu opettaa ja miten Jumala organisoi Pyhässä Hengessä alkuseurakunnan toiminnan? Itse näen, että Jumala on nyt tällä hetkellä ennallistamassa seurakuntaa alkuseurakunnan kaltaiseen tilaan ja se tarkoittaa sitä, että tulemme menemään sinne missä ihmiset ovat ja julistamme evankeliumia Pyhän Hengen voimassa kaduilla ja kujilla, jossa ihmisiä tulee uskoon ja parantuu sairauksistaan Jumalan voimasta.

Usko Jeesukseen niin kuin Raamattu opettaa

Jumalan tahto on tietenkin pelastaa ihmisiä, mutta Hän ei tahdo, että uskovat tukevat selkeää epäraamatullista toimintaa, jota esim. Herzog edustaa. Jumalan tahto on pysyä Jumalan rakkaudessa ja Jumalan sanan totuudessa, jonka kautta Hän pelastaa ihmisiä. Joku voi ajatella, että Raamattuhan opettaa, että on ihan sama miten Jeesusta julistetaan kunhan vain julistetaan joko näön vuoksi tai totuudessa. Asia ei ole kuitenkaan näin.

Fil 1:

15 Muutamat tosin julistavat Kristusta kateudestakin ja riidan halusta, mutta toiset hyvässä tarkoituksessa:

16 nämä tekevät sitä rakkaudesta, koska tietävät, että minut on pantu evankeliumia puolustamaan,

17 nuo toiset taas julistavat Kristusta itsekkyydestä, epäpuhtaalla mielellä, luullen tuottavansa minulle murhetta kahleissani.

18 Vaan mitäpä tuosta, kunhan Kristusta vain tavalla tai toisella julistetaan, joko näön vuoksi tai totuudessa! Ja siitä minä iloitsen, ja olen vastakin iloitseva.

Tuosta Raamatun kohdasta käy ilmi, että jotkut uskovat olivat puoluehengessä Paavalia vastaan ja tekivät evankeliumin työtä puoluehengestä käsin. Nämä riidanrakentajat eivät tykänneet Paavalista, vaan olivat kateellisia hänelle ja riidanhengen kautta tekivät evankeliumin työtä.

Paavali ei tuossa ollenkaan iloinnut kateudessa, riidanhalussa ja näön vuoksi julistetun evankeliumin julistamisesta. Vaan mitäpä tuosta lausahduksella Paavali tarkoitti, ettei se tee hänelle vahinkoa, jos joku julistaa epäpuhtaalla mielellä evankeliumia, sillä he luulivat sillä aiheuttavansa harmia Paavalille. Sitten Paavali jatkaa jos kaikella tavalla julistetaan joko puoluehengessä tai totuudessa ja siitä minä iloitsen. Paavali tarkoitti tuossa iloitsevansa jälkimmäisen asian eli totuudessa julistamisen puolesta, ei puoluehengessä olevan julistuksen puolesta.

J.P. Greenin käännös on tarkka käännös alkutekstistä se valaisee meille hyvin tämän jakeen sanoman:

Php 1:

15 Some, indeed, even proclaim Christ because of envy and strife, but some also because of good will.

16 These, indeed, announce Christ out of party spirit, not sincerely, thinking to add affliction to my bonds.

17 But these others out of love, knowing that I am set for defense of the gospel.

18 For what? Yet in every way, whether in pretense or in truth, Christ is announced, and I rejoice in this; yet also I will rejoice.

in truth, Christ is announced, and in this; yet also I will rejoice - totuudessa, Kristusta julistetaan ja tässä iloitsen; vielä minä iloitsen.

Ja tässä minä iloitsen on viittaus totuudessa julistamiseen, ei puoluehengessä julistamiseen. Paavali toi esille sen, että Kristusta julistettiin epärehellisin keinoin sekä totuudessa ja totuudessa julistamisesta Paavali iloitsi.

Paavali ei antanut hyväksyntää vääryydelle, ikävä kyllä meidän käännöksestä voi saada virheellisesti sellaisen kuvan, mutta kun sen lukee tarkasti rukouksessa ja katsoo alkutekstiä tai tarkkoja käännöksiä asia on ihan selvä siitä mitä Paavali tarkoitti tuossa kohden. Paavali iloitsi siitä, että Herrasta Jeesuksesta julistettiin totuudessa.

Miksi on hyvä lukea ja tutkia Raamattua päivittäin? Raamatun sana kertoo meille sen miksi olisi hyvä ja tärkeä joka päivä rukouksessa tutkia Jumalan sanaa. Herra Jeesus sanoi ihmisen eksyvän, jos hän ei tunne Kirjoituksia (Raamattu) ja Jumalan voimaa (Pyhä Henki). Jos et tunne Jumalan sanan opetusta, niin et kykene tunnistamaan Jumalan Hengen tekoja, etkä tunnista vääriä ja eksyttäväisiä harhaoppeja.

Silloin kun tunnet ja ymmärrät mitä Raamattu opettaa, niin harhaopit ja väärät opetukset eivät pysty eksyttämään sinua. Kun tiedät mitä Raamattu opettaa, niin kykenet ymmärtämään millä tavalla Jumalan Pyhä Henki toimii, etkä eksy uskomaan riivaajahenkien valhevoiman eksytyksiä Jumalan voimaksi ja teoiksi. Raamatun sanan tunteminen ja ymmärtäminen on siten erittäin tärkeää, sillä se on sinulle elinehto elääksesi ja kasvaaksesi uskossa Jumalan tahdon mukaisesti. Raamattu opettaa kuinka Jumalan Pyhä Henki toimii ja Pyhä Henki toimii Raamatun opetuksen mukaisesti.

Nyt ymmärrät myös sen miksi sinun tulisi rukouksessa tutkia ja lukea Raamattua paljon enemmän kuin hengellisiä kirjoja. Tietenkin on olemassa hyviä hengellisiä kirjoja, mutta nekin tulee koetella ja tutkia Raamatun sanan valossa.

Eksyttäjät sanovat, että kaikkea ei ole kirjoitettu Raamattuun mitä ja miten Jumala toimii. Koska Herra Jeesus sanoi, että Häneen tulee uskoa, niin kuin Raamattu opettaa, jonka jälkeen elävän veden (Pyhä Henki) virtaavat eteenpäin meidän sydämessämme, niin se tarkoittaa silloin sitä, että Jumala on sitoutunut toimimaan, niin kuin Raamattu opettaa.

Jumala voisi toimia niin kuin Hän itse tahtoo pyhyydessään ja totuudessaan, mutta koska ihminen ei voi tietää onko kyse Jumalasta vai ei, niin siksi Jumala on antanut Raamatun sanan opetuksen, jonka mukaan Hän toimii ja vaikuttaa. Jumala on antanut meille Raamatun sanan Pyhän Hengen lisäksi, ettemme eksyisi. Jos Jumala toimisi vastoin sanansa ilmoitusta, niin silloin emme voisi koskaan tietää varmuudella, että onko kyseessä Jumala vai joku muu henki.

Siksi Jumala on itse sitoutunut toimimaan Raamatun sanan opetuksen mukaan, ettemme eksyisi ja pystyisimme tunnistamaan Hänen tekonsa. Tämän tähden Jeesus sanoi, että meidän tulee uskoa Häneen, niin kuin Raamattu opettaa.

Eksytys toimi hyvin usein siten, että ensin julistetaan sanoma, jonka kautta Raamatun sanan opetus vääristetään. Vääristetyn opetuksen kautta puolustetaan outoja, epäterveitä ja saatanallisia ilmiöitä, joita alkaa tapahtumaan julistuksen jälkeen. Jos et tunne Raamatun opetusta, niin eksytys pettää sinut valheen kautta. Eksytystä markkinoidaan myös eksyttäjien kirjojen kautta.

Jos et ole säännöllisesti lukenut Raamattua, vaan olet tottunut lukemaan hengellisiä kirjoja ja uskomaan niiden tulkintoja sekä uskot sen mitä sananjulistajat opettavat ja puhuvat koettelematta niitä Raamatun sanalla, niin sinulla ei ole mitään mahdollisuutta selviytyä eksytyksestä, vaan se nielaisee sinut mukaansa. Eksytys pyrkii pitämään ihmisen pois Raamatun todellisesta opetuksesta tarjoten rinnalle oman vääristetyn versionsa Raamatun sanasta.

On siis todella tärkeä lukea ja ymmärtää mitä Raamattu opettaa. Raamattu näyttää kuinka Jumalan Pyhä Henki toimii ja Jumalan Pyhä Henki toimii Raamatun sanan opetuksen mukaisesti. Kun ymmärrät ja tiedät edellä olevan opetuksen, niin sinua on todella vaikea eksyttää, etkä eksykään koska tiedät mitä Raamattu opettaa ja kuinka Jumalan Pyhä Henki toimii.

Lopunaikana nousee paljon vääriä profeettoja ja eksyttäjiä. Toiset heistä on helppo tunnistaa, mutta toisia on vaikeampi tunnistaa. Jos Jumalan armosta tunnet Jumalaa ja Hänen sanaansa Pyhässä Hengessä, niin silloin voit tunnistaa "taitavankin" eksytyksen. Jumalan tuntemisen päämäärä on oppia tuntemaan Isä Jumala, Herran Jeesuksen kautta sekä Hänen sanansa Pyhässä Hengessä.

Eksytyksen metsästäminen tai eksytyksen tunteminen ei ole Herran Jeesuksen opetuslapsen päämäärä, vaan Jumalan (Isän ja Pojan) tunteminen Pyhässä Hengessä, Hänen sanansa tunteminen, Hänen rakkautensa tunteminen, Hänen armonsa tunteminen, Hänen totuutensa tunteminen, Hänen pyhyytensä tunteminen, se on kaikkein tärkeintä.

Eksytyksen paljastaminen on myös tärkeää, mutta ei kaikkein tärkeintä. Koska lopunaikana nousee koko ajan lisää eksytyksiä ja eksyttäjiä, niin siksi on tärkeätä paljastaa eksytys, eksyttäjät, eksytyksen luonne ja sen kavala opetus. Kehotan sinua juurtumaan Herraan Jeesukseen ja Raamatun sanaan, jonka keskipiste on pelastus ja elämä Pyhässä Hengessä Herrassa Jeesuksessa sekä Isän Jumalan tunteminen. Toiveeni ja rukoukseni on, että lukisit Raamattua ja antaisit Jumalan Pyhän Hengen kautta valaista sinulle Hänen rakkautensa, armonsa ja totuutensa Herrassa Jeesuksessa.

Päivitys: Pelotteleminen ja uhkaileminen

Katsoin vain olympiastadionin kokoukset en urheilutalolla pidettyjä kokouksia. Nyt jälkikäteen katsoin Helsingin urheilutalolla pidetyn kokouksen (30.7.2014), jossa Herzog toi esille sellaisia asioita, joihin on otettava kantaa niiden ikävän luonteen vuoksi.

Herzog puhui siitä kuinka meidän tulisi olla tosi nöyriä jos on kyse Herran kirkkaudesta, mutta jos me ymmärrä sitä, niin silloin on parempi olla sanomatta mitään kuin sanoa ja joutua vaikeuksiin. Tällä Herzog viittasi ihmisiin, jotka ovat kritisoineet (lue; arvioineet ja koetelleet Raamatun sanalla) häntä.

Uskovien tulee olla aina nöyriä, mutta myös tutkia ja koetella kaikki Pyhässä Hengessä Raamatun sanan kautta. Herzog ei toimi Raamatun opetuksen mukaan, koska hän ei kestä ihmisten arviointeja omaa toimintaansa kohtaan, vaan sen sijaan hyökkää näitä ihmisiä vastaan.

1 Tess 5:
21 mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on;
22 karttakaa kaikenkaltaista pahaa.
23 ¶ Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.
24 Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen, ja hän on sen myös tekevä.

Raamatun sana kehottaa jokaista uskovaa koettelemaan kaiken, sillä koettelun tarkoituksena on estää pahuuden ja vääryyden pesiytyminen sydämeen. Uskon kasvuun ja pyhityselämään kuuluu asioiden ja opetusten koetteleminen, että sen kautta uskovan henki, sielu ja ruumis säilyisi nuhteettomana.

Herzog haluaa kontrolloida ja hallita ihmisiä pelottelun ja uhkausten kautta. Silloin kun julistaja ei salli omien toimiensa ja opetustensa koettelemista, niin hän altistaa kuulijansa jokaiselle harhalle ja väärälle opille, jota hän itse sydämessään kantaa. Silloin kun ihminen ei koettele näkemäänsä ja kuulemaansa, niin hän voi altistua asioille ja opetuksille, jotka tuhoavat harhaoppien kautta Herran aikaansaaman pyhityselämän.

Herzog sanoi kokouksessa kuinka stadionilla eräs esirukoilija oli kertonut näystään. Hän oli nähnyt vaunun, johon ihmiset heittelivät tomaatteja ja vaunun sisällä oli kirkkaus, joka oli peitetty ja David Herzog oli vaunun edessä eikä tomaatteja heitelleet ihmiset tienneet että vaunun sisällä oli kirkkauden arkki. Herzog sanoi monien ihmisten saaneen tällaisia samankaltaisia näkyjä.

Sen jälkeen Herzog kertoi kahden pastorin näystä, jotka eivät tunteneet toisiaan ja he soittivat samana päivänä järjestölle, että he pelkäsivät jotakin pahaa sattuvan niille ihmisille, jotka hyökkäävät tätä herätystä vastaan. Herzog sanoi, että hän on sanonut julkisesti, että hän toivoo että he tekisivät parannusta ja ettei niin kävisi heille. Molemmilla henkilöillä oli ollut sama näky, että näiden ihmisten palvelutehtävä olisi kuin he lentäisivät lentokoneella ja lentokone lähtee alas. Nämä ihmiset hyppäsivät laskuvarjoilla ulos lentokoneesta ja hädin tuskin selviytyivät hengissä.

Raamattu kehottaa koettelemaan kaiken myös näyt, että ovatko ne Jumalasta vai eivät. Äärikarismaattisissa piireissä (muuallakin tätä tapahtuu) on hyvin yleistä, että "vastustajia" pelotellaan ja uhkaillaan näkyjen kautta Jumalan kostosta ja tuomiosta jos joku uskaltaa vastustaa heitä (lue; arvioi ja koettelee heitä Raamatullisesti).

Pelottelemisen ja uhkailemisen tarkoituksena on pyrkiä kontrolloimaan ja hallitsemaan ihmisiä, niin etteivät he uskaltaisi olla eri mieltä äärikarismaattisten kanssa. Raamattu sanoo, että Herran palvelijan tulee sävyisästi ojentaa vastustelijoita, että he selviäisivät perkeleen pauloista, joka on heidät vanginnut tahtoansa tekemään. Tässä on kaksi erittäin tärkeätä opetusta ja havaintoa:

Jos joku vastustaa meitä tai koettelee Raamatullisesti eikä ole samaa mieltä kanssamme, niin meidän tulee kohdata heitä sävyisästi, ei pelotellen ja uhkaillen, jonka kautta pyritään kontrolloimaan ja hallitsemaan ihmisiä. Herzog puhui nöyryydestä, mutta siitä huolimatta hän pyrkii pelon ja uhkailun avulla hiljentämään ne, jotka Raamatullisesti koettelevat hänen toimintansa ja opetuksensa.

Toinen havainto on se, että saatana on vanginnut ihmisiä toteuttamaan saatanan pahaa tahtoa. Tutkimalla Raamattua havaitsemme, että saatana uhkailee, pelottelee, pyrkii manipuloimaan ihmisiä sekä pitää heitä synnin orjuudessa manipuloinnin, uhkailun ja pelottelun sekä valheen kautta. Äärikarismaattisten ja Herzogin toiminta on lähes identtinen sielunvihollisen toiminnan kanssa. Raamattu opettaa, että Jumala vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen, että Hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi niiden elämässä, jotka uskovat Herraan Jeesukseen. Jumala ei manipuloi, eikä uhkaile ja pelottele omiansa.

Itse olen erittäin varauksellinen sellaisten uskonyhteisöjen kautta tulleisiin näkyihin ja profetioihin, joissa uskotaan Hengen toimivan vastoin Jumalan sanan opetusta. Suurin osa näistä näyistä tulee ihmisen sielullisuudesta käsin sekä riivaajahenkien toimesta, jonka kautta ihmisiä pyritään manipuloimaan uskomaan asioihin, jotka eivät ole kuitenkaan Jumalasta. Olen ollut mukana vapaaseurakunnan työssä sekä työyhteydessä helluntaiseurakunnan ja uudestisyntyneiden luterilaisten sekä myös monien muiden kanssa. Olen nähnyt ja todeksi todistanut, että edellä mainituissa yhteyksissä on tullut näkyjä ja profetioita, jotka ovat olleet Jumalasta. Olen myös toki nähnyt näissäkin piireissä ylilyöntejä ja ohilaukauksia koskien näkyjä ja profetioita.

Jumala voi myös antaa ja antaakin varoituksen ja tuomion sanan niille ihmisille, jotka ihan oikeasti vastustavat Hänen työtänsä. Mutta kun on kyse Herzogista, niin hänen toimintansa ei perustu totuuteen, eikä Jumala lähetä sellaista miestä tekemään Jumalan valtakunnan työtä, joka opettaa niin monissa kohden ratkaisevasti väärin kuten Herzog opettaa. Herzogin seuraavat opetukset paljastavat ettei kyse ole pelkästä opillisesta erehdyksestä, vaan harhaopeista ja eksytyksestä sillä hän opettaa muun muassa seuraavia asioita:

Herzog uskoo saaneensa voitelua kuolleen ihmisen ruumiin kautta; hänen käsityksensä pelastuksesta perustuu ihmeisiin; hän opettaa maantieteellisistä taivaan portaaleista, joiden kautta saadaan yhteys Jumalaan; Hän opettaa parantavista enkeleistä (hammaslääkärienkelit, rasvaimunenkelit jne.), jotka parantavat ihmisiä; hän painottaa opetuksessaan, että rahan antamisen kautta pääsee osalliseksi kirkkaudesta ja armolahjoista; hän opettaa ettei koko Pyhän Hengen vuodatus ja voitelu tullut Apt. luvussa kaksi, vaan että erikoinen kirkkauden tason voitelu tuli Apt. luvussa neljä; hän opettaa uuden kirkkauden tason todisteina olevan kultapöly, kultahampaat sekä rahan antaminen jne.

Kuten aiemmin oli esillä, niin Herzog uskoo "kultapöly ihmeen" olevan kaikkein voimakkain evankeliumin työkalu. Hänen opetuksensa on suuri eksytys, sillä sanoma ja saarna Herrasta Jeesuksesta on evankeliumin voimakkain sekä ainoa uskoa synnyttävä työkalu, sillä Raamattu sanoo uskon syntyvän Jumalan sanan kuulemisen kautta (pelastussanoma Herrasta Jeesuksesta). Jumala ei anna voiteluansa kuolleen ihmisen ruumiin kautta, mutta riivaajahenget operoivat kuolleiden kanssa ja antavat sitä kautta valhevoimaansa ihmisille. Täten sen kaiken harhaopin sekä väärän voitelun tähden uskallan sanoa Herzogin olevan eksyttäjä.

Herzog perustaa toimintansa ihmeisiin ja saatanakin voi tehdä ihmeitä ja Jumalan sallima väkevä lopunajan eksytys perustuu ihmeisiin,. jotka tehdään nimenomaan saatanan valhevoiman kautta, siksikin Jumala on säätänyt, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta, ei ihmeiden kautta.

Silloin kun Jumalan ihan oikeasti varoittaa tuomiosta uskoville, niin se sitä ei tarvitse jankata ja toistaa yhä uudelleen kuten Herzog ja hänen kannattajansa tekevät pyrkien sen kautta hiljentämään ne, jotka eivät usko Herzogia ja hänen oppejaan sekä toimintaansa. Tällainen toiminta saattaa ajautua siihen, että aletaan kiroamaan ihmisiä, vaikka Jumala on käskenyt siunaamaan, ei kiroamaan.

Herzog sanoi, että jos ihmiset pelastuvat ja parantuvat ja he (pastorit ja johtajat) sanovat ettei tämä ole Jumalasta, niin silloin tuomio tulee näiden seurakuntien ja kirkkokuntien ylle. Sen jälkeen Herzog sanoi, että jos sinä kuulut tällaiseen seurakuntaan, jotka hyökkäävät Jeesuksen kirkkautta vastaan, niin lähde pois sellaisista paikoista niin nopeasti kuin voit ja mene seurakuntiin, jotka uskovat kirkkauteen, sillä Jumala ei haluaisi tuomita sinua. Herzog sanoi myös kirkkautta vastustavien pastorien salaiset synnit paljastuvat pian. Herzog sanoi, että eräs profeetta Suomesta sanoi sen hänelle. Herzog sanoi että tämä on osa herätystä, sillä Herran nostaa toisia ja toiset menevät alas.

Kuten tuli edellä esille, niin Herzogin opetukset ovat ratkaisevasti vääriä ja harhaoppeja, niin kenenkään ei pidä Jumalan tuomiota jos Raamatullisen arvioinnin ja koettelemisen kautta sanoo Herzogin olevan eksyttäjä. Ihmisen pelastuminen Herzogin kokouksessa, jos niin oikeasti tapahtuu ei tarkoita sitä ettei Herzog olisikaan eksyttäjä. otan tähän kohtaan asiaa valaisevan esimerkin:

Jokaisena viikkona sunnuntaisin monet jumalattomat papit lukevat kirkossa evankeliumin tekstejä, vaikka he eivät ole uudestisyntyneet ylhäältä. Jos kirkon penkissä on aidosti pelastusta etsivä ihminen, niin hän voi pelastua jumalattoman papin saarnan kautta hänen lukiessaan evankeliumin tekstejä. Kuinka tämä on mahdollista? Raamattu sanoo uskon syntyvän Jumalan sanan kuulemisen kautta. Silloin kun Jumalan sana on esille riippumatta siitä kuka tuo sitä esille, niin sana voi synnyttää uskon ihmisen sydämeen.  Edellä olevan havainnollisen esimerkin perusteella, vaikka Herzog on eksyttäjä, niin siitä huolimatta aidosti pelastusta etsivä voi tulla uskoon myös Herzogin kokouksessa.

Parantumisetkaan eivät ole todiste siitä ettei Herzog olisi eksyttäjä, sillä Jumala ei paranna ihmisiä sellaisen voitelun kautta, joka on tullut kuolleen ruumiin kautta. Se ei tietenkään tee tyhjäksi sitä ettei Jumala pystyisi parantamaan ihmistä, joka aidosti etsii pelastumista tai parantumista. Jos Jumala parantaa näissä kokouksissa, niin se ei tapahdu Herzogin voitelun kautta, vaan Jumalan voimasta. Raamattu myös sanoo, että lopunaikana tapahtuu paljon ihmeitä ja tunnustekoja riivaajahenkien valhevoiman kautta Jeesuksen nimeä hyväksikäyttäen. Täten jokainen parantuminen Jeesuksen nimen kautta ei tapahdu aina Jumalan voimasta, vaan parantumisia voi tapahtua myös valheenvoiman kautta.

Minä näen ja uskon siihen, että Herzog ja hänen kannattajansa tulevat saamaan Jumalan tuomion elleivät he tee parannusta. Enkä kirjoita tätä siksi, että haluan väitellä tai mustamaalata heitä, vaan siitä syystä ettei Jumala katso hyvällä niitä lukuisia pahoja harhaoppeja, joita Herzog opettaa. Eikä Jumala ole mielistynyt siihen, että Herzog kiertää ympäri maailmaa kuolleen ruumiin kautta tulevan voitelun kanssa tarjoten sitä samaa voitelua myös muille "Jumalan kirkkautena". Olen varma että Jumalan tuomio tulee ennemmin tai myöhemmin Herzogin ja hänen kannattajiensa ylle elleivät he tee parannusta. Tätä en kirjoittanut viha sydämessä tai panetellen, vaan totuutta rakastaen jokaisen meidän parhaaksemme, että Jumalan hyvä tahto voisi tapahtua meidän jokaisen elämässä.

5 Moos 22:
20 Mutta profeetta, joka julkeaa puhua minun nimessäni jotakin, jota minä en ole käskenyt hänen puhua, tahi puhuu muiden jumalien nimessä, sellainen profeetta kuolkoon.’
21 Ja jos sinä ajattelet sydämessäsi: ‘Mistä me tiedämme, mikä sana ei ole Herran puhetta?’ niin huomaa:
22 kun profeetta puhuu Herran nimessä, ja kun se, mitä hän on puhunut, ei tapahdu eikä käy toteen, niin sitä sanaa Herra ei ole puhunut; julkeuttaan se profeetta on niin puhunut; älä pelkää häntä."

On täysin varmaa ettei Jumala anna voiteluaan kuolleen ruumiin kautta, eikä lähetä palvelijoitansa kiertämään ja julistamaan evankeliumia kuolleen ruumiin voitelun kautta. Jumala ei myöskään lähetä palvelijoitansa opettamaan, että ihmeet ovat voimakkain evankeliumin työkalu, koska usko syntyy Jumalan sanan kuulemisen kautta. Täten voimme olla varmoja, että Herzog on väärä "profeetta".

Raamatun sanan kautta Herra Jumala sanoo, että jokainen profeetta, joka puhuu Jumalan nimessä jotakin on ansainnut kuoleman. Raamatussa Jumala itse sanoo, että älä pelkää tällaista profeetta ja hänen puheitaan.

Miksi Herra Jumala sanoo, että älä pelkää väärää profeettaa? Siksi koska väärät profeetat uhkailevat ihmisiä hyväksikäyttäen Jumalan nimeä tehostaakseen valheeseen perustuvia uhkauksiaan. Raamatun todistuksen ja Herran Jumalan sanan mukaan Herzog ja hänen kannattajansa ovat vaarassa sekä tuomion alla (elleivät tee parannusta), eivät ne jotka sävyisyyden rakkaudessa Jumalan sanan totuuden kautta paljastavat Herzogin eksytyksen ja valheet.

Matt 24:
44 Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee.
45 Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa?
46 Autuas se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän!
47 Totisesti minä sanon teille: hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi.
48 Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään: ‘Minun herrani viipyy’,
49 ja rupeaa lyömään kanssapalvelijoitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa,
50 niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa,
51 ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin ulkokullatuille. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys."


Raamattu opettaa että meidän tulee olla uskollisia ja ymmärtäväisiä palvelijoita, jotka annamme palvelusväelle (muille palvelijoille) ruokaa (hengellistä ruokaa) oikealla ajalla. Esille ottamani Raamatun kohta puhuu hengellisen ruuan antamisesta oikealla ajalla.

Tässä kohdassa on myös toinen ulottuvuus, eli pahan palvelijan käyttäytyminen, joka lyö kanssapalvelijoitaan sekä syö ja juo juopuneiden kanssa, niin hänen osansa tulee olemaan iankaikkisessa kadotuksessa, ei iankaikkisessa elämässä Jumalan kanssa. Koska tässä Raamatun kohdassa on kyse hengellisestä ruuasta, niin pahan palvelijan syöminen ja juominen juopuneiden kanssa ei tarkoita pelkästään tavallisen ruuan syömistä ja juomista, vaan myös hengellistä juopumista, jossa uskova alkaa syömään ja juomaan riivaajahenkien oppeja sekä juopuu valhevoiman vaikutuksista.

On äärimmäisen tärkeätä ettemme lyö uskovia sisariamme ja veljiämme Herrassa Jeesuksessa, sillä kun sille tielle lähtee, niin se voi johdattaa uskovan riivaajien pöytään, jonka antimina on harhaopit sekä valheenvoiman manifestaatioihin osallistuminen. Tämä varoittava esimerkki tulee selkeästi esille Matt 24:44-51 jakeista. Sen tähden vetoan jokaiseen, että pysyköön Herzogin väärien oppien arviointi ja koetteleminen totuuden perustuksella sekä rakastakaamme häntä lähimmäisenämme.

Et myöskään saa toivoa ja rukoilla Jumalan lyövän tuomiolla Herzogia ja hänen kannattajiaan, vaan rukoilla heidän puolestaan, että he tekisivät parannuksen. Jumala kyllä tietää mikä on oikea hetki tuomita sellainen ihminen, joka eksyttää Hänen kansaansa. Minun ja sinun tehtävä on rakastaa heitä sekä elää rakkaudessa ja totuudessa Jumalan tahtoa etsien, ettemme lankeaisi pois terveestä uskosta.

Ylpeys on kavala ja karmea kaveri, joka istuttaa lonkeronsa sellaisen ihmisen sydämeen, joka pitää itseänsä muita parempana, siksi meidän on valvottava omaa tilaamme ettemme lankeaisi ylpeyden syntiin. Jos Jumalan armosta näemme totuuden Herzogin eksytyksestä, niin se on Jumalan armoa, eikä meidän omaa ansioitamme, siksi meidän tulee olla pysyvästi pienellä paikalla sekä etsiä Jumalan tahtoa ja rakastaa Jumalaa kaikesta sydämestämme, sielustamme, mielestämme ja voimastamme sekä rakastaa lähimmäistämme kuin itseämme. Jos näin haluamme elää ja vaeltaa ja siinä kasvaa, niin silloin kykenemme ojentamaan eksyneitä ja eksyttäjiä Jumalan tahdon mukaisesti, eli sävyisyyden Hengessä.

 

Linkki koskien menkää kaikkeen maailmaa kirjoitusta:
Kultapölyn alkuperä

 

Eksytyksestä ja David Herzogista lisää kirjoituksissani:
David Herzog: Kirkkauden salaisuudet paljastetaan
David Herzog
Avoin keskustelu Herzogista
Radio Dei debatti David Herzogista
David Herzogin "voitelusta"
Vastaukseni Herzogin kannattajille
Pimeyden kavalin eksytys
Petri Paavola 29.7.2014

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769

 

 


 

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker