Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Mikä tuo pelastuksen 1 Piet 3:21 Raamatun kohdassa?

Raamatun sanan profetia kertoo sen kuinka lopunaikana ennen Herran Jeesuksen toista tulemusta uskovien keskuuteen tulee suuri luopumus. Eräs osa luopumusta on sellainen, missä kirkollinen teologia (katolinen, luterilainen, ortodoksinen jne.) eksyttää ja saa joitakin uskovia ihmisiä luopumaan heidän uskostaan Raamatun totuuteen. Kirkollisen teologian eksytyksen kaava on sellainen, missä uskova ihminen hylkää todellisen totuuden ja vaihtaa sen kirkolliseen teologiaan, jota hän pitää totuutena, vaikka se edustaa valhetta.

1 Piet 3:21 Raamatun kohta on eräs kirkollisen teologian lempijakeista, jonka kautta he opettavat valheeseen perustuvaa oppia vesikasteen pelastuksesta. Kirjoituksessani käyn läpi 1 Piet 3:21 Raamatun kohdan, joka ei opeta vesikasteen pelastusta, vaan uskon kautta pelastumista. Itse asiassa1 Piet 3:21 sanoo ettei vesikaste poista lihan saastaa, joka tarkoittaa ettei vesikasteen kautta voi saada syntejä anteeksi, eikä pelastua. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

1 Piet 3:21 ο <jonka> αντιτυπον <vertauskuva> νυν <nyt> και <ja> ημας <meidät> σωζει <pelastaa> (5719) βαπτισμα <kaste> ου <ei> σαρκος <lihan> αποθεσις <poistamista> ρυπου <saastan> αλλα <vaan> συνειδησεως <omantunnon> αγαθης <hyvän> επερωτημα <pyytämistä (kysyä - pyytää)> εις <prepositio> θεον <Jumalalta> δι <kautta> αναστασεως <ylösnousemuksen> ιησου <Jeesuksen> χριστου <Kristuksen> Bysantin alkuteksti

1 Piet 3:
20, jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat (diasodzo) veden kautta.
21 jonka vertauskuva nyt myös pelastaa (sodzei - sodzo) meidät, kaste ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta-Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta, (jae 21 alkutekstin mukainen käännös)

1 Moos 7: 1 ¶ Ja Herra sanoi Nooalle: "Mene sinä ja koko perheesi arkkiin, sillä sinut minä olen tässä sukukunnassa havainnut hurskaaksi (Tsaddik) edessäni.

Hebr 11:7 Uskon kautta rakensi Nooa, saatuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt, pyhässä pelossa arkin perhekuntansa pelastukseksi;(σωτηριαν soterian perusmuoto σωτηρία soteria) ja uskonsa kautta hän tuomitsi maailman, ja hänestä tuli sen vanhurskauden perillinen, joka uskosta tulee.

Ylhäällä on ensimmäiseksi sanasta sanaan käännös Bysantin alkutekstistä. Bysantin alkutekstin mukaan 1 Piet 3:21 jae tuo esille, että sitä edeltävässä jakeessa (1 Piet 3:20) on vertauskuva, jonka mukaan Jumalaan uskova ihminen tulee pelastumaan. Vertauskuva oli Jumalaan uskominen, sillä Hän käski rakentaa arkin Nooan perhekunnan pelastukseksi. Pelastus tapahtui siten, että Nooa perhekuntineen uskoi Jumalaa ja meni uskossa arkin sisälle ja näin usko Jumalaan toi pelastuksen, ei vesi.

Raamattu sanoo Hebr 11:7 kohdassa, että saatuaan ilmoituksen (Jumalalta) siitä, mikä ei vielä näkynyt (tulva oli tulossa), uskon kautta Nooa rakensi arkkia perhekuntansa pelastukseksi. Tämä on 1 Piet 3:21 vertauskuva: Ensin usko Jumalaan, arkin rakentaminen ja uskon kautta arkiin meneminen. Usko Jumalaan pelasti ja uskon kohteena oli arkki, joka oli esikuvaa Herrasta Jeesuksesta. Arkissa oli yksi ovi, ja Herra Jeesus on ainoa tie Isän Jumalan luokse.

Näin näemme, että Raamattu selittää itse itsensä ja kertoo meille uskon kautta pelastumisen 1 Piet 3:21:ssa. Vesi ei pelastanut, vaan usko Jumalaan. Ensin oli usko Jumalaan ja uskossa arkkiin meneminen, ja näin tapahtui pelastuminen. Vesi, joka hukutti jumalattoman maailman tuli sen jälkeen, kun Nooa perhekuntineen oli jo uskossa Jumalaan astunut arkkiin.

Alkutekstissä 1 Piet 3:21 ei ole ollenkaan vesi sanaa, vesi ei pelasta, vaan vertauskuvan mukaan uskossa arkkiin meneminen (usko Jumalaan).

Olen huomannut sen kuinka esimerkiksi jotkut luterilaisen kirkon ja katolisen kirkon teologit sanovat, että 1 Piet 3:21 jakeen sodzei sana (pelastaa) pitää yhdistää sanaan baptisma (tarkoittaa vesikastetta tässä yhteydessä), joka tarkoittaisi vesikasteen kautta pelastumista. Edellä oleva on väärä ja virheellinen tulkinta.

Jos pelastuksen kytkee vesikasteeseen, niin silloin 1 Piet 3:21 loppuosa jää oudoksi, sillä jos jakeen alkuosa sanoisi vesikasteen pelastavan, mutta jakeen loppuosa sanoo ettei se kuitenkaan poista lihan saastaa (ei puhdista synneistä), niin silloin koko jae olisi ristiriidassa itsensä kanssa. 1 Piet 3:21 jakeen alkuosa kertoo vertauskuvan mukaan pelastumista (usko Jumalaan) ja jakeen loppuosa kertoo ettei vesikaste poista lihan saastaa (ei puhdista synneistä), näin jae on sopusoinnussa itsensä ja koko Raamatun ilmoituksen kanssa.

1 Piet 3:21 jakeessa sanotaan vesikasteen olevan hyvän omatunnon pyytämistä Jumalalta, Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta. Mitä se tarkoittaa? Raamattu antaa meille tähän vastauksen:

Hebr 13:18 Rukoilkaa meidän edestämme; sillä me tiedämme, että meillä on hyvä omatunto, koska tahdomme kaikessa hyvin vaeltaa.

Raamatun opetuksen mukaan uskova ihminen saa hyvän omantunnon, kun hän vaeltaa uskossa hyvin Jumalan edessä. Tämä tarkoittaa sitä kuinka uskova ihminen Jumalan armosta vaeltaa ja ojentautuu uskon kuuliaisuuden kautta Jumalan tahtoa ja Jumalan sanan totuutta noudattaen, jolloin hän saa hyvänomantunnon ja hänellä on hyvä omatunto Jumalan edessä.

Mark 1:15 ja sanoi (Jeesus): "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi".

Room 10:
9 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;
10 sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.

Joh 6:29 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt".

Fil 2:13 sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.

2 Tess 1:11 Sitä varten me aina rukoilemmekin teidän puolestanne, että meidän Jumalamme katsoisi teidät kutsumisensa arvoisiksi ja voimallisesti saattaisi täydelliseksi kaiken teidän halunne hyvään ja teidän uskonne teot,

Apt 8:12 Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen, sekä miehet että naiset.

Room 16:
25 Mutta hänen, joka voi teitä vahvistaa minun evankeliumini ja Jeesuksen Kristuksen saarnan mukaan, sen ilmoitetun salaisuuden mukaan, joka kautta ikuisten aikojen on ollut ilmoittamatta,
26 mutta joka nyt on julkisaatettu ja profeetallisten kirjoitusten kautta iankaikkisen Jumalan käskystä tiettäväksi tehty kaikille kansoille uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi,

Raamattu sanoo, että uskon syntyminen Herraan Jeesukseen, Jumalan sanan totuuteen on Jumalan teko, sillä Jumala vaikuttaa tahtomista ja tekemistä (Pyhän Hengen kautta), että uskova ihminen kykenee uskomaan Jumalaan ja ojentautumaan uskossa.

Raamatun sanan ja Herran Jeesuksen opetuksen mukaan ensin tulee tehdä parannus (katua ja tunnustaa syntinsä Jumalalle) ja uskoa pelastuksen evankeliumi Herrasta Jeesuksesta, jolloin ihminen pelastuu Jumalan armosta. Sydämen usko Herraan Jeesukseen ja suun tunnustus uskosta Jeesukseen on osoitus siitä, että Jumala on pelastanut ihmisen ja antanut pelastuksen armonsa kautta ihmiselle, Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön ansion tähden.

Kun ihminen on pelastunut Jumalan armosta, niin sen jälkeen alkaa uskon kasvuprosessi, jossa uskova oppii elämään Jumalan tahdon mukaisesti koko ajan enemmän, tehden Jumalan armosta ja Jumalan vaikuttaman tahtomisen ja tekemisen kautta uskon tekoja. Uskon teot eivät ole uskovan ihmisen ansioita, vaan Jumalan vaikuttamia tekoja. Raamattu opettaa, että Jumalan synnyttämän uskon tulee ojentautua uskon kuuliaisuudessa, koska evankeliumi on julistettu pelastukseksi sekä uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi.

Kun ihminen on saanut vastaanottaa pelastuksen Jumalan armosta, niin sen jälkeen hän Jumalan armosta alkaa ottamaan uskon kuuliaisuuden askeleita. Yksi ja ihan ensimmäinen Jumalan armon vaikuttama uskon kuuliaisuuden teko oli alkuseurakunnassa vesikasteen vastaanottaminen, joka on pelastuksen seuraamus, eikä pelastava tekijä. Kun Jumalan armosta pelastettu ihminen menee vesikasteelle, niin hän saa siinä hyvän omantunnon sekä toimii Jumalan armosta uskonkuuliaisuudessa. 

1 Piet 3:
20, jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat (diasodzo) veden kautta.
21 jonka vertauskuva nyt myös pelastaa (sodzei - sodzo) meidät, kaste ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta-Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta, (jae 21 alkutekstin mukainen käännös)

Jotkut kirkollisen vesikasteen kannattajat sanovat, koska 1 Piet 3:20 jakeessa sanotaan pelastuvan veden kautta, niin se olisi todiste kirkollisen vesikasteen pelastusopin puolesta. 1 Piet 3:20 jakeessa on kreikankielen UT:ssa sana diasodzo. Raamatun UT ei käytä missään kohdassa diasodzo sanaa merkitsemään synneistä pelastumista, vaan vaarasta pelastumista tai parantumista sairaudesta. Raamattu käyttää sodzo sanaa merkitsemään pelastumista, joka on 1 Piet 3:21 kytketty vertauskuvaan, joka pelastaa. Vertauskuva oli uskon kautta pelastuminen.

Diasodzo sana esiintyy kahdeksan kertaa UT:n tekstissä:

Matt 14:36 Ja he pyysivät häneltä, että vain saisivat koskea hänen vaippansa tupsuun; ja kaikki, jotka koskivat, paranivat <diasodzo>.

Luuk 7:3 Ja kuultuaan Jeesuksesta hän lähetti juutalaisten vanhimpia hänen tykönsä ja pyysi, että hän tulisi parantamaan <diasodzo> hänen palvelijansa.

Apt 23:24 ja varatkaa ratsuja pannaksenne Paavalin ratsaille ja viedäksenne hänet vahingoittumatonna <diasodzo> maaherra Feeliksin luo".

Apt 27:43 Mutta sadanpäämies, joka tahtoi pelastaa <diasodzo> Paavalin, esti heidät siitä aikeesta ja käski uimataitoisten ensiksi heittäytyä veteen ja lähteä maihin

Apt 27:44 ja sitten muiden, minkä laudoilla, minkä laivankappaleilla. Ja näin kaikki pelastuivat <diasodzo> maalle.

Apt 28:1 ¶ Kun olimme pelastuneet <diasodzo>, niin me sitten saimme tietää, että saaren nimi oli Melite.

Apt 28:4 Kun asukkaat näkivät tuon elukan riippuvan kiinni hänen kädessään, sanoivat he toisilleen: "Varmaan tuo mies on murhaaja, koska kostotar ei sallinut hänen elää, vaikka hän pelastuikin <diasodzo> merestä".

1 Piet 3:20 jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat <diasodzo> veden kautta.

Kuten huomaat, niin yhdessäkään kohtaa diasodzo sana ei tarkoita synnistä pelastumista, vaan aina joko vaarasta pelastumista tai parantumista sairaudesta.

1 Piet 3:20 vedestä pelastuminen ei ollut synneistä pelastumista, vaan pelastuminen vaarasta, pelastuminen hukkumiskuolemalta ja uskossa arkkiin meneminen toi pelastuksen, ja uskossa arkkiin meneminen on esikuva tai vertauskuva, joka pelastaa, eli uskominen Jumalaan, ei vesikaste.

Room 3:
23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla,
24 ja heidät vanhurskautetaan lahjaksi Hänen armostaan sen lunastuksen perusteella, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.
25 Hänet Jumala on Hänen verensä ansiosta asettanut uskolla omistettavaksi armoistuimeksi vanhurskautensa osoituksena, koska oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit
26 jumalallisen kärsivällisyytensä vuoksi, ja vanhurskautensa osoituksena nykyajassa, ollakseen itse vanhurskas ja vanhurskauttaakseen sen, jolla on Jeesuksen usko. Toivo Koilo Suuri Ilosanoma

Raamatun opetuksen mukaan Messias, Herran Jeesuksen veri tuo pelastuksen ja syntien anteeksiantamuksen, ei vesikaste. Jumala on asettanut pelastuksen vastaanottamisen uskon kautta Herraan Jeesukseen - ihminen tunnustaa syntinsä Jumalalle ja uskoo Jeesuksen olevan Herra ja Pelastaja, jolloin saadaan Jumalan armosta pelastus ja syntien anteeksiantamus, Messias, Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön ansion tähden.

 

Petri Paavola 13.4.2021

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769

Video aiheesta:

 


 


 

 

 
eXTReMe Tracker