Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Mika Yrjölän ja Teemu Laajasalon valheeseen perustuva ekumeeninen julistus

Tilaisuuden lopussa helluntaikirkon johtaja ja Helsingin Saalemin seurakunnanjohtaja Mika Yrjölä sekä luterilaisen kirkon piispa Teemu Laajasalo toivat ajatuksiaan esille sovinnosta ja siihen sitoutumisesta. Laajasalo ja Yrjölä toivat esille täysin samat ajatukset, jotka löytyvät Suomen ekumeenisen neuvoston nettisivulta: Ekumenian hyvät tavat. Yrjölän ja Laajasalon loppupuhe perustui ekumeeniseen julistukseen. Miten Mika Yrjölä voi osallistua yhteisen uskon ja sovinnon julistamiseen Laajasalon kanssa, joka hyväksyy homouden harjoittamisen? Raamatun opetuksen mukaan homouden synnin hyväksyminen on osallisuutta kuolemansyntiin. Mika Yrjölän toiminta todistaa sen kuinka hän on lipsunut pois totuudesta hyväksyessään ekumenian valhehengen.

Laajasalo toi esille kuinka tulee olla yhteinen usko ja tunnustaa Jeesus Kristus Jumalaksi ja Vapahtajaksi Raamatun mukaan sekä uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan. Mika Yrjölä puhui kunnioituksesta kuinka tulee kunnioittaa kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen erilaisia rukous- ja Jumalanpalvelukseen kuuluvia perinteitä ja uskon elämän erilaisia muotoja. Yrjölän mukaan yhteys ei edellytä, että tulisi pitää kaikkea toisten perinteissä oikeana oppina.

Luterilaisen kirkon katekismus opettaa valheellista evankeliumia vesikasteesta, jonka mukaan vesikaste tuo pelastuksen ja pesee puhtaaksi kaikesta synnistä. Raamatun opetuksen mukaan Herran Jeesuksen veri ja sovitustyö tuo pelastuksen ja puhdistuksen synneistä sellaiselle ihmiselle, joka tekee parannuksen ja uskoo evankeliumin Herrasta Jeesuksesta.

Ekumenia sanoo, että tulee kunnioittaa kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen oppeja, vaikka ei olisikaan niistä samaa mieltä. Katolisen kirkon katekismus opettaa kuinka Kristuksesta peräisin olevat hyvyydet johtavat ja kannustavat kohti katolista ykseyttä (kohta 819, sivu 224-225 katekismus 2005) sekä kuinka kaikkia ihmisiä kutsutaan Jumalan kansan katoliseen ykseyteen (kohta 836, sivu 229 katekismus 2005). Tässä on suuri petos ja eksytys, sillä katolisen kirkon päämäärä ja pyrkimys on saattaa kaikki katoliseen ykseyteen, joka tarkoittaa samaa kuin hyväksyä katolisen kirkon opit sekä lopulta tulla katolisen kirkon jäseneksi. Ekumeniassa on muodon vuoksi ja petoksen tähden mukana sellainen julistus, että erilaisuus hyväksytään, mutta katolisen kirkon päämäärä on manipuloida ja aivopestä ekumeniassa mukana olevat hyväksymään katolisuuden kokonaisuudessaan.

Teemu Laajasalon mukaan luterilaiseen teologiaan ei kuulu sellainen ajatus, että on välttämättä tultava uskoon, vaan että ihmiset on kastettu (vedellä) ja vesikasteessa teologisen näkökulman mukaan uudestisynnytään. Laajasalon lausunto on vastoin Jumalan sanan totuutta sekä on valheellista evankeliumia. Se on totta Yrjölän puheessa ettei kaikkea toisten uskossa tarvitse pitää oikeana oppina, mutta valhe-evankeliumiin tulee puuttua ja se tulee uskaltaa myös sanoa julkisesti. Mika Yrjölä antoi yhteisen uskon tunnustuksen ihmisen kanssa, joka julistaa valheellista evankeliumia. Tässäkin kohden yhteinen sovintotilaisuus ei ollut Jumalan tahto, sillä Raamattu kieltää ettemme saa samaistua epäjumalanpalvelijoiden kanssa ja pitää heitä Jumalan lapsina (2 Kor 6:14-18).

Se tulee ymmärtää, että luterilaisen kirkon sisällä olevat Jumalan armosta pelastetut ihmiset eivät usko vesikasteen pelastukseen, vaan Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta tulevaan pelastukseen, joka otetaan vastaan parannuksenteon ja uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Laajasalo puhui luottamuksesta sanoen kuinka tulee luottaa Jeesukseen rukoukseen ykseyden puolesta, että se on vahvempi kuin kristittyjen hajaannus, sillä se rakentaa luottamusta ja avoimuutta välillemme. Mika Yrjölä puhui vuoropuhelusta kuinka tulee oppia ymmärtämään toisiaan tasaveroisen vuoropuhelun kautta. Yrjölä sanoi kuinka opimme vuoropuhelun kautta tuntemaan paremmin myös omaa perintöämme.

Raamatussa Herra Jeesus opetti, että uskovien ykseys perustuu totuuden pyhitykseen (Joh 17:17-19). Laajasalo hyväksyy homouden harjoittamisen sekä julistaa valheellista evankeliumia, joka tarkoittaa sitä, ettei hän ole edes itse pelastuksen armon sisäpuolella. Tässäkin kohden sovintotilaisuus ei ollut Jumalan tahto, sillä uskovien ykseys perustuu totuuden pyhitykseen, eikä jumalattomilla ja valheellisen evankeliumin julistamisella ole mitään tekemistä Raamatullisen uskovien ykseyden kanssa. Yrjölän ja Laajasalon julistus perustui ekumenian petokseen.

Tiedän sen, että tässä kohden joku sanoo, älä tuomitse, ettei sinua tuomittaisi. En minä ole ketään tuomitsemassa, enkä asetu kenenkään yläpuolella, sillä Raamattu itse todistaa ettei valheellisen evankeliumin julistaja ole pelastuksen sisäpuolella ja kuinka homouden harjoittamisen hyväksyvä ihminen on syyllistynyt kuoleman ansaitsevaan syntiin ellei hän tee parannusta synnistään.

Ekumeniaa ja ykseyspyrkimyksiä pidetään tavoiteltavina asioina ja siksi helluntailaisuuden parissa monet (eivät kaikki) ovat alkaneet samaistua luterilaisen kirkonkin kanssa, niin että molemmilla olisi sama Jumalan lapseus ja sama uskon päämäärä. Luterilainen kirkko liittää vesikasteen sakramentissaan jäsenikseen vauvoja, jonka seurauksena enemmistö kirkon jäsenistä ei usko Herraan Jeesukseen, koska suurin osa kirkon jäsenistä on liitetty kirkkoon ilman henkilökohtaista parannuksentekoa ja uskoa Herraan Jeesukseen. 

Luterilaisen kirkon sisällä vaikuttava porton henki (kaikki luterilaiset eivät ole porton hengessä) hyökkäsi voimakkaasti helluntailaisuutta vastaan silloin kun helluntailaisuus rantautui Suomeen. Portto on muuttanut toimintatapojaan, sillä se ei enää hyökkää avoimesti helluntailaisuuden kimppuun, vaan pyrkii nyt ekumenian kautta saastuttamaan ja tuhomaan helluntailaisuuden siten, että helluntailaisuus samaistuisi porton kanssa. Iloitsen siitä, että helluntailaisuuden parissa on monia uskovia, jotka näkevät ekumenian petoksen eivätkä halua olla missään tekemisissä sen kanssa. Ekumenia on eksytys, jonka hyväksyminen ja kannattaminen voi jopa johtaa uskosta luopumiseen, jos ei ymmärrä vetäytyä pois ekumenian petoksesta.

Teemu Laajasalo puhui johtajista sanoen kuinka tulee kunnioittaa kirkkojemme johtajia ja kuinka heidän kanssaan tulee sitoutua yhteistyöhön. Laajasalo sanoi kuinka johtajien tehtävä on edistää hyviä suhteita yhteisöjemme välillä. Mika Yrjölä puhui kuinka kuulumme maailmanlaajuiseen kristilliseen yhteisöön, jossa tulee toimia oikeudenmukaisuuden, rauhan, sovinnon ja luomakunnan eheyden puolesta, kaikkien hyvän tahdon ihmisten kanssa.

Arkkipiispa Luoma ja piispa Laajasalo hyväksyvät homouden harjoittamisen ja Laajasalo uskoo sylivauvan uudestisyntyvän vesikasteessa.  Mika Yrjölä hyväksyy Luoman ja Laajasalon veljikseen Kristuksessa sekä kannustaa helluntailaisia yhteistyöhön Luoman ja Laajasalon kanssa. Laajasalo ja Yrjölä sitoutuvat ja pyrkivät sitouttamaan yhteisönsä jäsenet yhteistyöhön ihmisten kanssa, jotka hyväksyvät homouden harjoittamisen sekä julistavat valheellista evankeliumia vesikasteen pelastuksesta, missä vesikasteessa vastaanotettaisiin pelastus. Yrjölän ja Laajasalon julistus perustui tässäkin kohden ekumeeniseen julistukseen.

Raamatun sana opettaa (Tiit 1:8,9), että kaitsijoiden (paimenten) tulee rakastaa hyvää (totuus) sekä heidän tulee pysyä kiinni opinmukaisessa, luotettavassa sanassa, joka tarkoittaa pysymistä Jumalan sanan totuudessa. Minä kehotan kaikkia uskovia ihmisiä, jotka rakastavat totuutta luterilaisen kirkon sisällä ja helluntailaisten keskuudessa, että he pysyttelisivät erossa Laajasalon ja Yrjölän seurasta elleivät he suostu tekemään parannusta synneistään ja vääristä opetuksistaan ja ajatuksistaan. Edellä oleva kehotukseni koskee myös Tapio Luomaa ja Klaus Korhosta, joiden seuraa totuutta rakastavien uskovien tulee välttää aina siihen saakka, kun ja jos he eivät tee parannusta.

Teemu Laajasalo puhui kuinka tulee antaa yhteinen ja uskottava kristillinen todistus oppiessamme tuntemaan ja hyväksymään toinen toisemme. Laajasalo sanoi kuinka saman paikkakunnan seurakuntien yhteistyö on näkyvä merkki kristittyjen yhteydestä.  Mika Yrjölä sanoi kyllä evankeliumin julistamiselle, ei käännyttämiselle. Yrjölän mukaan tulee iloita siitä, että jokainen kristillinen yhteisö julistaa evankeliumia, jossa ei saa kuitenkaan pyrkiä heikentämään tai katkaisemaan yksilön siteitä omaan hengelliseen yhteisöönsä.

Yhteinen ja uskottava todistus uskosta kuuluu vain sellaisille uskoville, jotka eivät kannata homouden syntiä, eikä mitään muutakaan syntiä, ja jotka eivät kannata ekumenian valhetta ja petosta, mutta sen sijaan rakastavat totuudessa Herraa Jeesusta. Kirjoitukseni lähdeviitteissä linkissä katolisen kirkon kirottu evankeliumi tuon esille syitä miksi ekumenia perustuu valheeseen ja petokseen. Katolisen kirkon kirottu evankeliumi kirjoituksen lopussa on video, jossa tuon perusteellisemmin esille katolisen kirkon väärää evankeliumia ja ekumenian petosta.

Mika Yrjölä on langennut ekumeeniseen ansaan, joka pitää kaikkien kirkkojen jäseniä pelastuneina ja Jumalan lapsina. Luterilaisen kirkon suurin enemmistö ei usko Jumalaan, eikä ole uskossa. Yrjölä sanoo jokaisen kristillisen yhteisön julistavan evankeliumia, mutta se ei ole totta, sillä esimerkiksi katolinen kirkko opettaa Marian sovittavan syntiset Jumalalle, kuoleman jälkeen kiirastulessa synneistä puhdistumista, joita ei ole saatu anteeksi maan päällä jne. Luterilaisessa kirkossa monet papit julistavat valheellista evankeliumia opettaessaan vesikasteen pelastusta.

Ekumenia uskoo kaikkien ekumeniassa mukana olevan kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen jäsenten olevan Jumalan lapsia, jonka tähden heille ei saisi enää julistaa evankeliumia. Suomen ekumeeninen neuvosto opettaa, että kaikilla kirkoilla ja kristillisillä yhteisöillä on oikeus julistaa evankeliumia oman näkemyksensä mukaisesti. Suomen ekumeeninen neuvosto opettaa myös, että ekumeniassa mukana olevat kirkot tai kristilliset yhteisöt eivät saa käännyttää toisen kristillisen yhteisön jäseniä pois heidän omasta yhteisöstään.

Tässä tulee esille voimakkaasti ekumenian petos, sillä esimerkiksi katolinen kirkko ei edusta kristinuskoa usean erilaisen valhe-evankeliumin takia ja suurin osa luterilaisen kirkon jäsenistä ei edes usko Herran Jeesukseen. Ekumenian takana on pimeyden henki (saatanan henki), joka ei halua ihmisten löytävän todellista pelastusta uskon kautta Herrassa Jeesuksessa. Pimeyden henki ei myöskään halua, että uskoontulleet ihmiset menisivät Raamatulliseen seurakunnan yhteyteen, vaan jäisivät kirkkojen jäseniksi, joissa he menettäisivät uskonsa, uskomalla kirkkojen vääriä oppeja ja vääriä pelastusteitä.

Teemu Laajasalo puhui oikeasta tiedosta ja hyvästä todistuksesta, jossa sitoudumme antamaan totuudenmukaista tietoa toisistamme. Laajasalon mukaan emme hyväksy julistusta tai tiedotusta, joka korostaa oman yhteisön ihannekuvaa ja antaa toisista kielteisen kuvan ja sitoudumme puhumaan hyvää toinen toisistamme.

Tässäkin tulee esille saatanallinen ekumeeninen henki, sillä pimeyden henki ei halua sitä, että kirkkojen väärät opit ja väärät pelastustiet paljastuisivat, koska silloin moni ihminen löytäisi pelastuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen ja jättäisi valheen varaan rakennetut kirkot ja yhteydet. Ekumenia sitoo jokaisen ekumeniassa mukana olevan suureen petokseen ja valheeseen, jonka lopullinen päämäärä on iankaikkinen kadotus ellei ihminen tee parannusta ja hylkää ekumeniaa ja rakasta totuudessa Herraa Jeesusta.
 

Kirjoitus on kokonaisuudessaan sivullani:
kotipetripaavola.com - Luterilaisten ja helluntailaisten sovinto ja anteeksipyyntö

 

 


 

 

 

eXTReMe Tracker