Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Minun tulee vähetä ja Kristuksen kasvaa minussa

Muutamien Herran Jeesuksen opetuslasten (Luuk 22:24) välille syntyi kiistaa (alkutekstin mukaan voidaan myös kääntää riitaa) siitä kuka heistä oli katsottava suurimmaksi. Sydämessä oleva halu olla toista uskovaa ihmistä suurempi on sama kuin asia kuin eksyä ylpeyden syntiin, jossa ihminen luulee olevansa toista parempi, suurempi sekä joskus ihminen eksyy jopa luulemaan olevansa aivan erityinen Jumalan "suuri eliittisotilas". Ylpeyden synti, joka vaikutti Jeesuksen aikana joidenkin ihmisten sydämissä, jotka Häntä seurasivat on myös monien uskovien ongelma tänäkin päivänä. Raamatun sana opettaa, että uskon kautta Herra Jeesukseen Jumala tekee Hänen lapsistaan pieniä tässä maailmanajassa. Jumala ei tee omistaan suuria tässä maailmanajassa, koska tämän maailman mittapuun mukainen suuruus on sama asia kuin ylpeyden synti. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Joka tahtoo suureksi tulla olkoon kaikkien palvelija
Kristuksen tulee kasvaa
Kutsutaan suureksi Jumalan valtakunnassa

 

 

 

Joka tahtoo suureksi tulla olkoon kaikkien palvelija

Luuk 22:
24 Ja heidän välillään syntyi myös kiista siitä, kuka heistä oli katsottava (dokei - perusmuoto dokeo) suurimmaksi.
25 Niin hän sanoi heille: "Kansojen kuninkaat herroina niitä hallitsevat, ja niiden valtiaita sanotaan hyväntekijöiksi.
26 Mutta älkää te niin; vaan joka teidän keskuudessanne on suurin, se olkoon niinkuin nuorin, ja johtaja niinkuin se, joka palvelee.
27 Sillä kumpi on suurempi, sekö, joka aterioi, vai se, joka palvelee? Eikö se, joka aterioi? Mutta minä olen teidän keskellänne niinkuin se, joka palvelee.

Mark 10:
35 Ja Jaakob ja Johannes, Sebedeuksen pojat, menivät hänen luoksensa ja sanoivat hänelle: "Opettaja, me tahtoisimme, että tekisit meille, mitä sinulta anomme".
36 Hän sanoi heille: "Mitä tahdotte, että minä teille tekisin?"
37 Niin he sanoivat hänelle: "Anna meidän istua, toisen oikealla ja toisen vasemmalla puolellasi, sinun kirkkaudessasi".
38 Mutta Jeesus sanoi heille: "Te ette tiedä, mitä anotte. Voitteko juoda sen maljan, jonka minä juon, tahi tulla kastetuiksi sillä kasteella, jolla minut kastetaan?"
39 He sanoivat hänelle: "Voimme". Niin Jeesus sanoi heille: "Sen maljan, jonka minä juon, te tosin juotte, ja sillä kasteella, jolla minut kastetaan, kastetaan teidätkin;
40 mutta minun oikealla tai vasemmalla puolellani istuminen ei ole minun annettavissani, vaan se annetaan niille, joille se on valmistettu".
41 Kun ne kymmenen sen kuulivat, alkoivat he närkästyä Jaakobiin ja Johannekseen.
42 Mutta Jeesus kutsui heidät tykönsä ja sanoi heille: "Te tiedätte, että ne, joita kansojen ruhtinaiksi katsotaan, herroina niitä hallitsevat, ja että kansojen mahtavat käyttävät valtaansa niitä kohtaan.
43 Mutta näin ei ole teidän kesken, vaan joka teidän keskuudessanne tahtoo suureksi tulla, se olkoon teidän palvelijanne;
44 ja joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon kaikkien orja (doulos - palvelija, orja).
45 Sillä ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä."

Kreikankielen sana dokeo tarkoittaa luulemista, olettamista, näyttää ja nähdä hyväksi. Muutamat opetuslapset riitelivät ja kiistelivät siitä kuka heistä mahtoikaan olla kaikkein suurin. Nämä kiistelevät ja riitelevät opetuslapset luulivat tai olettivat, että heistä itse kukin oli toisia opetuslapsia suurempi. Herra Jeesus sanoi, että kansojen kuninkaat hallitsevat kansaa herroina, mutta näin ei saa olla Herran Jeesuksen opetuslasten keskuudessa.

Raamattu sanoo, että Sebedeuksen poikien, eli veljesten Jaakobin ja Johanneksen sydämiin syntyi ajatus siitä, että he halusivat istua Jumalan valtakunnan kirkkaudessa Jeesuksen oikealla ja vasemmalla puolella. Herra Jeesus sanoi opetuslapsilleen, että se joka tahtoo tulla suureksi olkoon kaikkien palvelija ja se, joka tahtoo olla ensimmäinen, olkoon kaikkien palvelija. Toisin sanoen, Herra Jeesus opetti uskossa Jeesukseen olevasta suuruudesta, että se on kaikkien muiden palvelemista, ei tämän maailman vallan käyttämistä ja suuruuden osoittamista. Jumalan vaikuttama suuruus uskovan ihmisen sydämessä on sellaista uskoa, joka saa uskovan ihmisen tulemaan pienemmäksi ja Jeesuksen kasvavan uskovan ihmisen sydämessä. Kun uskova ihminen tulee uskon kautta pienemmäksi, niin Jeesuksen tulee kasvaa, eli tulla koko ajan suuremmaksi uskovan sydämessä.

Jumala ei tietenkään itsessään (Jumalisuudessaan) tule suuremmaksi sen kautta kun uskova pienentyy, eikä Jumalan "kokoa" tai suuruutta määritellä ihmisen uskossa pienentymisen mukaan. Mitä enemmän uskova ihminen antautuu pienentymisen prosessiin uskon kautta Jeesukseen, niin silloin Jumala pääsee koko ajan voimallisemmin vaikuttamaan uskovan elämässä. Tämä ei tietenkään rajoita Jumalan suuruutta ja Kaikkivaltiutta, mutta Jumalan vaikutus uskovan sydämessä toteutuu voimallisemmin mitä pienemmäksi uskova itsessään tulee. Kun uskova ihminen on pieni ja pienenee (vähetä) yhä enemmän, niin sitä kautta Jumala pääsee tekemään suurempia ja voimallisempia tekoja uskovan ihmisen elämässä.

Kristuksen tulee kasvaa

Joh 3:
27 Johannes vastasi ja sanoi: "Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta.
28 Te olette itse minun todistajani, että minä sanoin: en minä ole Kristus, vaan minä olen hänen edellänsä lähetetty.
29 Jolla on morsian, se on ylkä; mutta yljän ystävä, joka seisoo ja kuuntelee häntä, iloitsee suuresti yljän äänestä. Tämä minun iloni on nyt tullut täydelliseksi.
30 Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä.
31 Hän, joka ylhäältä tulee, on yli kaikkien. Joka on syntyisin maasta, se on maasta, ja maasta on, mitä hän puhuu; hän, joka taivaasta tulee, on yli kaikkien.

Jotkut opettavat Joh 3:30 jakeessa olevien sanojen Hänen (Jeesus) tulee kasvaa, mutta minun tulee vähetä tarkoittavan Johannes Kastajan palvelutyön päättymistä ja sen seurauksena ihmisten tulee nyt seurata Jeesusta, eikä enää Johannes Kastajaa. Edellä oleva opetus ei ole Raamatun sanan totuuden mukainen opetus ja ymmärrys Joh 3:30 Raamatun kohdasta.

Se on tietenkin totta, että Johannes Kastajan palvelutehtävä profeettana tulisi päättymään ja päättyi täällä maan päällä ja ihmisten tulee seurata Herraa Jeesusta, eikä Johannes Kastajaa. Joh 3:27-31 teksti- ja asiayhteys sekä alkutekstin todistus todistaa, että on kyse Jeesuksen kasvamisesta uskovan sydämessä uskon kautta ja uskovan ihmisen pieneksi tulemiseksi (koko ajan pienenemisen prosessissa) Jeesuksen kasvaessa uskovan sydämessä.

Johanneksen sanoessa, että Jeesuksen tulee kasvaa, niin kasvaa sana on alkutekstissä sijamuodossa, jonka mukaan siinä hetkessä Jeesuksen tulee kasvaa. Samoin vähetä sana on alkutekstissä sijamuodossa, jonka mukaan siinä hetkessä Johanneksen tuli vähetä. Seuraava jae Joh 30:31 todistaa edellä olevan, sillä siinä sanotaan Jeesuksen tulevan ylhäältä (taivaasta) ja olevan yli kaikkien, sillä taivaasta tuleva (Jumala tuli lihaksi Jeesuksessa) on yli kaikkien. Asia- ja tekstiyhteys opettaa kuinka uskovan ihmisen tulee tulla pienemmäksi ja pienentyä aina sitä mukaa mitä enemmän usko Jeesukseen kasvaa hänen sydämessään. Johannes Kastajan sanoessa, Hänen (Jeesus) tulee kasvaa, mutta minun vähetä, niin Johannes Kastajan palvelutehtävä profeettana ei päättynyt siihen hetkeen, vaan hän sydämessään ymmärsi, että Jeesus Messias tuli taivaasta, ollen yli kaikkien, ja hänen (Johannes) tulee uskoa Jeesukseen ja itsessään vähetä.

2 Kor 12:
9 Ja hän sanoi minulle: "Minun armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa". Sentähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan.
10 Sentähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden; sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä.

Uskon kautta Herraan Jeesukseen Jumalan voima Pyhässä Hengessä tekee ja pitää ihmisen itsessään heikkona (pienenä), koska silloin kun uskova on heikko, niin silloin Jumala on Hänessä väkevä. Tämäkin Raamatun kohta lukuisten muiden kanssa opettaa siitä kuinka usko Herraan Jeesuksen tekee uskovasta pienen ihmisen, joka pienuudessaan ja heikkoudessaan on täysin riippuvainen Jumalasta, Jumalan armosta, rakkaudesta ja totuudesta.

Kun Jeesus kasvaa uskovan sydämessä, niin se pitää hänet pienenä ja tekee uskovan koko ajan pienemmäksi. Pienentyminen tarkoittaa myös itsellensä kuolemista (lihan himoille ja haluille ja kaikelle vääryydelle), jonka kautta opimme ymmärtämään yhä enemmän ja syvällisemmin Jumalan suuruutta ja Hänen suunnattoman suurta voimaansa rakkaudessa, armossa ja totuudessa.

2 Kor 4:
6 Sillä Jumala, joka sanoi: "Loistakoon valkeus pimeydestä," on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa.
7 Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä.

Aarre saviastioissa, eli Jumalan kirkkaus ja voima on hauraassa ja pienessä saviastiassa (uskovassa ihmisessä), että jokainen näkisi ettei suunnattoman suuri voima ole lähtöisin ihmisestä itsestään, vaan Jumalasta. Usko Jeesukseen vaikuttaa uskovan sydämessä Jumalan kirkastamista, ei vajavaisen ihmisen kirkastamista. Tämänkin tähden usko Herraan Jeesukseen tekee uskovasta ihmisestä pienen ja Jumalasta suuren.

Kutsutaan suureksi Jumalan valtakunnassa

Matt 5:
17 ¶ Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään.
18 Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut.
19 Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa.

Ilm 21:
22 Mutta temppeliä minä en siinä nähnyt; sillä Herra Jumala, Kaikkivaltias, on sen temppeli, ja Karitsa.
23 Eikä kaupunki tarvitse valoksensa aurinkoa eikä kuuta; sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja sen lamppu on Karitsa.
24 Ja kansat tulevat vaeltamaan sen valkeudessa, ja maan kuninkaat vievät sinne kunniansa.
25 Eikä sen portteja suljeta päivällä, ja yötä ei siellä ole,
26 ja sinne viedään kansojen kunnia ja kalleudet.
27 Eikä sinne ole pääsevä mitään epäpyhää eikä ketään kauhistusten tekijää eikä valhettelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut Karitsan elämänkirjaan.

Ilm 22:5 Eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampun valoa eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä, ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti.

Jotkut vanhan liiton laista kiinni pitävät (eivät kaikki), jotkut menestysteologit (eivät kaikki), ja sydämensä ylpeydessä vaeltavat uskovat ihmiset opettavat uskon tekevän ihmisestä suuren. Edellä mainituissa ihmisryhmissä on sellaisia ihmisiä, jotka halveksuvat pienuutta ja pitävät sitä huonon uskon tai Jumalan tuomion merkkinä.

Silloin kun ihminen eksyy pois totuudesta, niin hän ymmärtää väärin Jumalan sanan opetuksen ja voi luulla, että kun Herra Jeesus sanoi sellaista ihmistä kutsuttaman suureksi, joka pitää Jumalan käskyt, että se tarkoittaisi sitä, ettei usko Jumalaan tekisi ihmisestä pientä, vaan suuren.

Silloin kun ihminen eksyy (eksytyksen pääarkkitehti ja lähde on saatanassa) pois totuuden mukaisesta opetuksesta eksymyksen takia, vaikka haluaakin uskoa Jeesukseen ja luulee uskovansa oikealla tavalla, niin eksymyksen tähden hänet harhautetaan uskomaan juuri päinvastoin, eli uskomaan totuuden vastakohtaan, joka on valhe. Silloin kun uskova eksyy luulemaan, että hänestä tulee suuri uskon kautta, niin hän alkaa karttamaan Raamatun totuutta asiasta ja pitää pienuutta (uskon kautta vähenee Kristuksen kasvaessa sydämessä) vääränä asiana ja opetuksena. Synti paisuttaa ja synti tekee ihmisestä itsestään suuren, jonka kautta synti haluaa "kirkastua" ja sitä kautta pilkata ja halveksua Jumalaa, siksi on todella tärkeää, että uskovan ihmisen tulee pienentyä (vähetä), eikä kasvaa suureksi tässä maailmanajassa.

Raamattu opettaa Uudessa Jerusalemissa (Jumalan valtakunta) olevasta Jumalan kirkkaudesta ja kuinka Isä Jumala ja Herra Jeesus hallitsevat iankaikkisesti Jumalan valtakunnassa. Jumalan valtakunnassa oleva suuruus pelastetuissa ei heijasta pelastetun omaa suuruutta, vaan Pelastajan, Jumalan suuruutta, jonka ansioista (Jeesuksen veri, kuolema ja sovitustyö) ja armosta pelastettu saa elää iankaikkisesti Uudessa Jerusalemissa Jumalan lahjoittamassa suuruudessa (loistaa Jumalan kirkkauden suuruutta, joka tulee Jumalasta).

Se, joka on noudattanut Jumalan käskyjä Jumalan armosta, niin sitä kutsutaan suureksi Jumalan valtakunnassa, mutta ansio tästä ei tule armosta pelastetulle, vaan Pelastajalle. Jumalan valtakunnassa armosta lahjaksi saatu suuruus ei korota eikä kirkasta pelastettua, koska kaikki kunnia ja ylistys kuuluu Jumalalle iankaikkisesti. (kutsutaan taivaan valtakunnassa suureksi lisäselvitystä linkissä - Kristuksen tuomioistuimen edessä).

Loppupäätöksenä sanon, että Jumalan valtakunnan suuruus kuuluu täydelliseen maailmaan, Jumalan valtakuntaan (ei tähän maailmanaikaan), jolloin tällainen suuruus ei johda väärään suuntaan, koska Jumalan taivaassa Uudessa Jerusalemissa ei ole syntiä. Mutta tässä maailmanajassa Jumalan sana opettaa sekä Jumalan Henki vaikuttaa uskovan sydämessä tahtomista ja tekemistä, että uskova tulisi pienemmäksi (vähetä) ja Herra Jeesus kasvaisi hänen sydämessään suureksi.

 

Petri Paavola 12.2.2019

 

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
www.kotipetripaavola.com/ patrick tiaisen opetuksista

kotipetripaavola.com/ kristuksen tuomioistuimen edessa 


 

 

 

eXTReMe Tracker